Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
AGES, JAN aages, jan koper   1665 239 32v
, HAANTJE aaltsen, haantie koper   1626 231 139r
ARENDS, SIEMEN aanes, symon koper Hofstraat 1   1667 239 17va
ARENDS, DIRK aantjes, dirk koper   1697 243 282r
ARENDS, ARJAANTJE aarnts, arjaantje koper Bargebuurt   1665 239 2r
AARTS, KORNELIS aarts, cornelis koper Zuiderhaven 7   1790 263 190v
AARTS, HENDRIK aarts, hendrick ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
AARTS, JETSE aarts, jetske koper Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
AARTS, JETSE aarts, jetske ten oosten Havenplein 18 1-153 1774 258 166r
AARTS, JORIS aarts, joris koper   1760 255 3v
KUIPER, HIELKJE kuiper, hylkjen abbe verkoper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
KUIPER, ANTJE ABES kuyper, antje abbes koper Brouwersstraat 12   1773 258 68v
ABES, KOENRAAD abbes, coenraad koper Kruisstraat NZ   1627 232 14r
ABES, KOENRAAD abbes, coenraad koper Voorstraat 34   1631 232 347r
ABES, KOENRAAD abbes, coenraedt koper Noordijs 4   1631 233 21r
ABES, DIRK abbes, dirck koper   1636 234 9v
ABES, DIRK poptie, dirck abbes koper   1660 238 35r
ABES, DIRK abbes, dirk koper   1658 237 165v
ABES, DIRK abbes, dirk koper   1659 237 213r
ABES, DIRK pottje, dirk abbes koper Noorderhaven NZ   1665 239 2va
ABES, IEKE abbes, eke koper Rozenstraat OZ   1648 236 9r
ABES, IEKE abbes, eke koper   1648 236 28v
ABES, IEKE abbes, eke koper Rapenburg   1659 237 208v
ABES, FOKKE abbes, focke koper   1721 246 103v
ABES, FOKKE abbes, fokke ten noorden Voorstraat 69   1750 252 68r
ABES, GRIETJE abbes, grietie koper Liemendijk   1627 232 20r
KUIPER, HIELKJE ABES kuiper, hylkje abbes verkoper   1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES kuyper, hylkje abbes verkoper   1772 258 62r
KUIPER, HIELKJE ABES kuyper, hylkje abbes verkoper   1773 258 75v
ABES, JAKOB abbes, jacob smid (mr) koper Zoutsloot 7   1699 244 3r
ABES, JAN abbes, jan ten noorden Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
ABES, JAN abbes, jan ten zuiden   1772 258 38v
ABES, JAN abbes, jan ten noorden   1774 258 142v
ABES, JAN abbes, jan ten noorden   1774 258 182v
ABES, LIEUWE abbes, lieuwe koper   1628 232 138r
ABES, LIEUWE abbes, lieuwe koper Nieuwstraat OZ   1648 236 43r
ABES, LIEUWE abbes, lieuwe koper   1652 236 200v
ABES, MARTEN abbes, marten koper   1697 243 305r
ABES, MARTEN abbes, marten koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1704 244 264r
ABES, MARTEN abbes, marten koper   1721 246 117v
ABES, MARTEN abbes, marten koper   1731 248 16r
ABES, MINNE abbes, minne smid (mr ijzer-) koper   1735 249 20r
ABES, RINSE abbes, rinse koper Sint Odolphisteeg 7   1658 237 177r
ABES, RINSE abbes, rinse koper Bildtstraat 17   1664 238 204v
ABES, RINSE abbes, rinse koper Franekereind 2   1701 244 135v
ABES, STEFFEN abbes, steffen koper Zoutsloot NZ   1639 234 78v
ABES, STEFFEN abbes, steffen koper Raamstraat 7   1642 235 18r
ABES, SIJKE abbis, sij (wd) verkoper   1633 233 110v
ABELS, DOUWE abeles, douwe koper Grote Kerkstraat   1644 235 138v
ABELS, DOUWE abeles, douwe koper Nieuwstraat OZ   1648 236 40v
ABELS, SIEBREN abeli, sibrandus koper Zuiderplein 3   1611 229 71r
ABELS, GEESKE abels, geeske koper   1744 251 37v
ABELS, HENDRIK abels, hendrik koper Zuiderhaven 4   1782 260 292v
ABES, AALTJE abes, aeltien koper   1660 238 21v
ABES, DOUWE abes, douwe smid (mr) koper Bildtstraat 23   1697 243 267r
ABES, DOUWE abes, douwe koper Kleine Bredeplaats 25   1705 244 267r
ABES, DOUWTJE abes, douwtje verkoper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
ABES, EELKE abes, eeltje meesterknegt in de zeylmakerij van de wd jan douwes zeylmaker koper   1804 267 97r
ABES, FOSKE abes, foske (wd) verkoper Noorderhaven 1   1772 258 20r
ABES, GOSSE abes, gosse koper Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
ABES, GOSSE abes, gosse ten zuiden Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
ABES, GOSSE abes, gosse schipper koper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
ABES, HIDDE abes, hidde koper   1643 235 45r
ABES, HIELKE abes, hyltje koper   1745 251 97v
ABES, JAN abes, jan ten zuiden Bargebuurt   1774 258 172r
ABES, JAN abes, jan schipper koper Bildtstraat 18   1800 265 494r
ABES, JENTJE abes, jantje verkoper Nieuwstraat 62   1804 267 103r
ABES, LEENDERT abes, lenert koper Romastraat ZZ   1664 238 225r
ABES, MINNE abes, minne koper Lanen 87   1719 246 33v
ABES, MINNE abes, minne bieder   1728 247 4ra
FABER, MINNE ABES faber, minne abes koper   1779 259 198r
ABES, MINNE abes, minno ten oosten Bildtstraat 1   1750 252 69v
ABES, MINNE abes, minno smid (ijzer-)(mr) verkoper Bildtstraat 1   1750 252 69v
ABES, MINNE abes, minno smid (ijzer-)(mr) verkoper Liemendijk ZZ   1750 252 69v
ABES, PIER abes, pier koper   1783 261 36v
ABES, PIER abes, pier koper   1784 261 155v
ABES, PIER abes, pier (wd) ten westen Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
ABES, PIETER abes, pieter koper   1784 261 155v
ABELS, HARMEN ables, harmen koper   1721 246 99v
ABRAHAMS, TJITSE abraham, tiedse koper   1765 256 107v
ABRAHAMS, KORNELIS abrahams, cornelis koper   1777 259 62r
ABRAHAMS, KORNELIS abrahams, cornelis koper   1784 261 227v
ABRAHAMS, HANS abrahams, hans koper   1654 236 277v
ABRAHAMS, HANS abrahams, hans koper   1776 258 258r
ABRAHAMS, HINKE abrahams, hinke koper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
ABRAHAMS, HINKE abrahams, hinke koper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
ABRAHAMS, ISAAK abrahams, isac koper Lanen 76   1776 258 255v
ABRAHAMS, JOHANNES abrahams, johan koper Lanen 85   1774 258 167v
ABRAHAMS, JOHANNES abrahams, johan koper Scheerstraat 9   1786 262 56r
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper   1660 238 14v
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper   1660 238 19v
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper Voorstraat ZZ   1667 239 97r
ABRAHAMS, MOSES abrahams, moses koper Vianen NZ   1668 239 151v
ABRAHAMS, PIETER abrahams, pieter ten oosten   1774 258 194r
ABRAHAMS, PIETER abrahams, pytter koper Hofstraat 27   1765 256 135r
ABRAHAMS, TEETSE abrahams, taedse koper Midlumerlaan WZ   1750 252 80r
ABRAHAMS, MOSES abrams, moses koper Lanen 23   1670 240 16r
ABRAHAMS, MOSES abrams, moses koper   1675 240 194v
ABRAHAMS, abrams, mosis koper   1663 238 177v
ADAMS, ANTONIUS adams, anthoni (te franeker) provisioneel k Voorstraat 17   1599 228 328r
ADAMS, KLAAS adams, claes koper Lanen 45   1652 236 189r
ADAMS, KORNELIS adams, cornelis koper   1680 241 70r
ADAMS, FEDDE adams, fedde (anjum) verkoper Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
ADAMS, GOSLING adams, gosling koper Noordijs 23   1767 256 233r
ADAMS, GOSLING adams, gosling koper   1778 259 133r
ADAMS, GOSLING adams, gosling koper   1780 259 283v
ADAMS, GOSLING adams, gosling koper Molenpad 14   1785 261 305r
ADAMS, HERE adams, heere koper   1721 246 126v
ADAMS, HERE adams, heere koper   1725 246 216v
ADAMS, HERE adams, heere koper   1725 246 243r
ADAMS, HERE adams, heere koper   1733 248 261r
ADAMS, HERE adams, heere koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1738 250 2r
ADAMS, HERE adams, heere koper   1745 251 74v
ADAMS, HENDRIK adams, hendrik koper   1727 246 300v
ADAMS, JAN adams, jan koper Noorderhaven ZZ   1629 232 216r
ADAMS, JAN adams, jan verkoper   1660 238 23v
ADAMS, JAN adams, jan koper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
ADAMS, JAN adams, jan koper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
ADAMS, JAN adams, jan koopman ten westen Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1640 234 108v
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1640 234 109r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper Grote Kerkstraat NZ   1640 234 111r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1640 234 114v
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1643 235 47v
ADAMS, REIER adams, reyer koper Noorderhaven NZ   1612 229 237r
ADAMS, REIER adams, reyer koper   1618 230 239r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS bontekoe, stittert adams koper Hoogstraat 18   1758 254 131r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis adriaans koper Kleine Bredeplaats 2   1783 261 59r
ARJENS, JAN adriaans, jan koper   1697 243 322v
ARJENS, KORNELIS adriaens, cornelis ten westen Voorstraat ZZ   1616 230 39r
ATSES, HENDRIK adses, hendrik koper   1795 264 292v
IEBELES, DOUWE aebelis, douwe koper   1645 235 185r
EEBES, JAKOB aebes, jacob koper   1687 242 179r
EEBES, PIETER aebes, piter koper   1636 234 12v
EEBES, PIETER aebes, pytter koper   1652 236 190v
EEBES, RITSKE aebes, ritsche koper   1618 230 230r
EEBES, RITSKE aebes, ritske koper Hofstraat ZZ   1614 229 472r
EEBES, RITSKE aebes, ritske kistmaker koper Noorderhaven 111   1625 231 67r
EEBES, SIEBE aebes, sybe koper   1652 236 187v
IEBELES, DOUWE aebles, douwe koper Franekereind 23   1646 235 216v
EEDES, ANTJE aedes, anne bruid   1601 228 530r
EEDES, BEREND aedes, bernt koper   1604 228 858r
AGES, JEEN aeges, jaan waterhaler koper   1687 242 206r
KRAMER, ALKES cramer, haancke aelckes koper Droogstraat   1612 229 218r
ALKES, LOLKE aelckes, lolcke schoenmaker koper Voorstraat 17   1616 230 41r
ALLERTS, JAN aelerts, jan koper   1603 228 696r
ALKES, LOLKE aelkes, lolcke bruidegom   1600 228 443r
SMID, JAKOB EELSES smit, jacob aelties koper Zuiderhaven NZ   1624 231 24r
EELSES, JAN aelties, jan koper   1613 229 339r
EELSES, JAN aelties, jan (erven) ten westen   1660 238 27r
EELSES, LOLKE aelties, lolke koper   1642 235 5r
EELSES, JAN aeltyes, jan smid koper Noorderhaven ZZ   1629 232 204r
ARENDS, ABE aenes, abbe koper Heiligeweg 46   1602 228 570r
BOER, ABE ARENDS boer, abbe aenes de gecondemneerde Schritsen   1600 228 409r
ARENDS, AREND aenes, aene koper   1650 236 115r
ARENDS, JOUKE aenes, joucke koper   1600 228 406r
ARENDS, LOLKE aenes, lolcke ten zuiden Noorderhaven 82   1597 228 27r
ARENDS, REIN aenes, rein koper   1732 248 139r
ARENDS, SIKKE aenes, sicke koper Lammert Warndersteeg   1612 229 187r
ARENDS, HESSEL aenis, hessel verkoper Schritsen   1618 230 296r
ARENDS, LOLKE aenis, lolcke verkoper Voorstraat 37   1618 230 295r
ARENDS, RINNERT wynsma, rinnert aens koper   1686 242 151r
ARENDS, DIRK aentjes, dirck koper   1705 244 282r
ARENDS, DIRKJE aentjes, dirkje koper   1697 243 282r
ARJENS, DIRK aerjans, dirck koper Sint Christoffelsteeg 3   1637 234 29r
ARJENS, DIRK aerjans, dirck koper Voorstraat ZZ   1637 234 36r
ARJENS, DIRK aerjans, dirck koper Sint Christoffelsteeg 3   1637 234 38r
ARJENS, DIRK aerjans, dirck koper Noorderhaven 37   1638 234 54r
ARENDS, AALTJE aerns, aeltie koper   1627 231 159r
ARENDS, HENDRIK aerns, hendrik koper   1647 236 2r
ARENDS, IJSBRAND aerns, isbrant koper Grote Bredeplaats 13   1641 234 152v
ARENDS, JAKOB aerns, jacob naastligger Heiligeweg   1601 228 498r
ARENDS, JAN aerns, jan koper Schritsen ZZ   1655 237 38r
ARENDS, FLORIS aernts, floris koper Grote Kerkstraat ZZ   1645 235 165r
ARENDS, HANS aernts, hans koper Romastraat NZ   1614 229 481r
ARENDS, HANS aernts, hans koper   1617 230 163r
ARENDS, IJSBRAND aernts, isbrand koper Kleine Bredeplaats 2   1650 236 101v
ARENDS, IJSBRAND aernts, isbrand koper Weverstraat ZZ   1656 237 100r
ARENDS, IJSBRAND aernts, isbrand schipper (grootveer-) koper Noorderhaven 44   1656 237 101v
ARENDS, PIETER aernts, pitter blokmaker (mr) koper Noorderhaven 16   1656 237 54r
ARENDS, PIETER aernts, pyter koper Noorderhaven 12   1651 236 77v
AARTS, HENDRIK aerts, hendrick koper Schritsen ZZ   1612 229 174r
AARTS, HENDRIKJE aerts, hendrickyen koper   1628 232 143r
AARTS, JAKOB aerts, jacob koper Achterstraat NZ   1661 238 102r
AARTS, JAKOB aerts, jacob koopman koper Achterstraat   1682 241 197r
AARTS, JAKOB aerts, jacob ten zuiden Achterstraat   1682 241 197r
AARTS, JAKOB aerts, jacob koper Zoutsloot ZZ   1682 241 223v
AARTS, JORIS aerts, joris linnenwever koper Hofstraat NZ   1632 233 72v
AARTS, JORIS aerts, joris koper   1728 247 75r
AARTS, JORIS aerts, joris koper   1728 247 105r
AARTS, JORIS aerts, joris koper   1731 247 377r
AARTS, LIJSBET aerts, lijbeth koper   1604 228 787r
AARTS, THOMAS aerts, tomas koper   1662 238 130v
, NANNE aerus, nanningh koper Liemendijk NZ   1652 236 187r
, NANNE aerus, nanningh koper   1653 236 243r
EESGES, ANSKE aesgers, anscke koper Noordees (gebied)   1597 228 102r
EESGES, GIJSBERT aesges, gijsbert (mr) koper Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
EESGES, GIJSBERT aesges, gijsbert koper   1604 228 861r
EESGES, GIJSBERT aesges, gijsberth mede-eig   1601 228 536r
EESGES, HARMEN aesges, harmen gecondemneerde   1606 228 994r
EESGES, HARMEN aesges, harmen gesuccumbeerde   1611 229 104r
FELTEN, HARMEN EESGES phelten, harmen aesges koper   1612 229 227r
ATES, ATE aetes, aete koper Scheffersplein 25   1702 244 162v
, ROELOFKE agema, roelofke koper Schritsen 51   1752 252 189r
AGES, DIEUWKE ages, dieuwke koper   1660 238 42v
AGES, FEITSE ages, fedje koper   1707 245 39v
AGES, FEIKJE ages, feyckien koper   1678 241 11v
AGES, FOKKE ages, focke (wd) ten noorden Zoutsloot 41   1742 250 242v
AGES, FOEKE ages, foeke (wd) ten noorden Zoutsloot 41   1742 250 243v
AGES, FREERK ages, freerk koper Karremanstraat OZ   1655 237 48r
AGES, GREULT ages, gralt koper   1661 238 89v
AGES, HARMEN ages, harmen brouwer (mr) koper Ooievaarsteeg WZ   1723 246 179r
AGES, HARMEN ages, harmen koper Scheffersplein OZ   1723 246 169r
AGES, HARMEN ages, harmen koper   1733 248 181v
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages (burger-hopman) brouwer (mr) koper Heiligeweg 70   1728 247 125v
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages brouwer (mr) geniaarde Franekerpoort (gebied)   1728 247 204v
AGEMA, HARMEN AGES agema, harmen ages koper Hoogstraat 15   1740 250 124v
AGES, HERE ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
AGES, HERE ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
AGES, HIELKE ages, hylke koper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
AGES, EEUWE ages, iwe koper   1668 239 145r
AGES, EEUWE ages, iwe koper   1668 239 145v
AGES, JAN ages, jan schippersknecht (beurt-) koper Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
AGES, KLAAS ages, klaas bootsman koper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
AGES, MARCUS ages, marcus koper Moriaanstraat 2   1660 238 45r
AGES, REIN ages, rein koper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
AGES, SJOERD ages, sioerd koper   1643 235 91r
AGES, SJOERD ages, sjoerd koper   1668 239 161v
AGES, SIEMEN ages, symen koper   1655 237 35v
AGES, SIEMEN ages, symen koper Grote Kerkstraat 14   1670 239 216v
AGES, WILLEM ages, willem koper Voorstraat 101   1741 250 195r
AGES, BAUKJE agges, bauck verkoper Brouwersstraat 25   1612 229 222r
AGES, DIEUWKE agges, dieuw koper   1599 228 321r
AGES, DIEUWKE agges, dieuw verkoper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
AGES, DIRK agges, dirck koper Noordees (gebied)   1613 229 310r
AGES, GREULT agges, greolt koper   1651 236 156v
AGES, RIPPERT agges, rippert koper   1617 230 182r
AGES, RIPPERT agges, rippert koper   1618 230 265r
AGES, SIEMEN agges, symon koper   1603 228 729r
ALBERTS, AALTJE albarts, aaltje verkoper Achterstraat   1665 239 3r
ALBERTS, KLAAS albarts, claes koper   1642 235 11r
ALBERTS, JAN albarts, jan koper   1647 235 257r
ALBERTS, TEEKE albarts, take koper Noorderhaven 57   1636 234 19r
ALBERTS, ABRAHAM alberts, abraham koper   1727 247 7v
ALBERTS, ABRAHAM alberts, abraham koper   1728 247 116v
ALBERTS, AALTJE alberts, aeltje koper   1728 247 95v
ALBERTS, AGE alberts, age koper Grote Bredeplaats ZZ   1749 251 263v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper   1646 235 221r
ALBERTS, ALBERT alberts, albert pottenbakker koper Schritsen 50   1671 240 46v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper Schritsen NZ   1683 241 246r
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper Schritsen 62   1684 242 29v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper Carl Visschersteeg OZ   1685 242 81v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert koper Brouwersstraat 16   1691 242 342r
ALBERTS, ALBERT alberts, albert potter koper   1701 244 130v
ALBERTS, ALBERT alberts, albert potter koper   1705 244 294r
POTTER, ALBERT ALBERTS potter, albert alberts koper   1695 243 130v
POTTER, ALBERT ALBERTS potter, albert alberts koper   1697 243 294r
ROOS, ALBERT ALBERTS roos, albert alberts koper   1718 246 27r
ALBERTS, BAUKE alberts, baucke koper Droogstraat   1599 228 263r
ALBERTS, BEREND alberts, beernt koper   1628 232 151r
ALBERTS, BEREND alberts, beernt koper   1630 232 295r
ALBERTS, BEREND alberts, beernt koper   1727 247 48v
ALBERTS, BEREND alberts, berend ten oosten Hoogstraat 47   1743 250 288v
ALBERTS, BEREND alberts, berent koper   1720 246 89r
BOER, BETTING ALBERTS boer, betting alberts de koper   1805 267 115v
BOER, BETTING ALBERTS boer, betting alberts de koper   1807 267 305v
ALBERTS, KORNELIS alberts, cornelis verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
ALBERTS, KORNELIS alberts, cornelis verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
ALBERTS, DIEUWKE alberts, dieuwke koper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
ROO, DIENA ALBERTS roo, dina alberts de (wd) verkoper   1772 258 54v
ALBERTS, DIRK alberts, dirck bontwever (mr) koper Grote Kerkstraat 2   1732 248 61r
ALBERTS, DIRK alberts, dirk koper   1765 256 125v
ALBERTS, DOEDE alberts, doede koper   1652 236 201v
ALBERTS, DOUWE alberts, douwe koper   1625 231 92v
ALBERTS, DOUWE alberts, douwe koper   1626 231 130r
ALBERTS, GEERT alberts, geert koper Kleine Bredeplaats 2   1650 236 101v
ALBERTS, GEERT alberts, geert koper Rapenburg NZ   1661 238 93v
MUIDEN, GEERT ALBERTS muiden, geert alberts van koper   1681 241 142r
ALBERTS, GERLOF alberts, gerlof koper Brouwersstraat 18   1742 250 227r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerrit koper   1612 229 223r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerrit koper Nieuwstraat 56   1736 249 132r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerrit koper   1738 249 319r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerrit ten noorden   1774 258 148v
ALBERTS, GERRIT alberts, gerryt koper Zuiderpoort (gebied)   1736 249 137r
ALBERTS, GERRIT alberts, gerryt ten noorden   1772 258 1r
ALBERTS, HARMEN alberts, harmen koper   1617 230 159r
ALBERTS, HAIE alberts, haye koper   1725 246 220v
ALBERTS, HENDRIK alberts, hendrik koper Rommelhaven 2   1723 246 161r
ALBERTS, HENDRIK alberts, hendrik koper Rommelhaven 2   1727 247 44v
ALBERTS, HENDRIK alberts, hendrik ten noorden   1774 258 165r
ALBERTS, HENDRIKJE alberts, hendrikje koper Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
ALBERTS, HENDRIKJE alberts, hendrikje koper Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
ALBERTS, HENDRIKJE alberts, hendrikje verkoper Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
ALBERTS, HENDRIKJE alberts, hendrikje verkoper Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper Sint Jacobstraat   1597 228 63r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob goudsmid koper Noorderhaven 108   1598 228 206r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper Havenplein ZZ   1602 228 576r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper   1644 235 128r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper   1676 240 228r
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper   1690 242 312v
ALBERTS, JAKOB alberts, jacob koper Hofstraat 31   1731 247 380r
ALBERTS, JAN alberts, jan koper Lanen 76   1618 230 255r
ALBERTS, JAN alberts, jan (wd) verkoper Schritsen NZ   1633 233 82v
ALBERTS, JAN alberts, jan koper   1706 245 r
ALBERTS, JAN alberts, jan wever (bont-) koper Nieuwstraat OZ   1715 245 244r
ALBERTS, JAN alberts, jan scheepstimmerman koper Schritsen 35   1724 246 198r
ALBERTS, JAN alberts, jan koper   1743 251 21r
ALBERTS, JAN alberts, jan koper Lanen 85   1751 252 114r
ALBERTS, JAN alberts, jan koper Prinsensteeg 3   1761 255 71v
ALBERTS, JAN alberts, jan (wl) verkoper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
ALBERTS, JAN alberts, jans koper Simon Stijlstraat   1599 228 284r
ALBERTS, JILT alberts, jilt koper   1695 243 171r
ALBERTS, JILT alberts, jilt koper   1717 245 285r
ALBERTS, JOEKE alberts, joecke koper Grote Kerkstraat 35   1709 245 87r
ALBERTS, JOHANNES alberts, johannes koper   1775 258 218r
ALBERTS, JOHANNES alberts, johannes koper Heiligeweg 13   1775 258 240r
ALBERTS, JOHANNES alberts, johannes koper Lanen 82a   1779 259 220r
ALBERTS, JOHANNES alberts, johannes koper Grote Kerkstraat 21   1787 262 220v
ALBERTS, JOHANNES alberts, johannes koper   1789 263 122v
ALBERTS, JOHANNES alberts, johannes koper   1791 263 319r
ALBERTS, JOHANNES alberts, johannes koper   1796 264 329r
ALBERTS, KLAAS alberts, klaas verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
ALBERTS, MARTJEN alberts, martien koper Sint Jacobstraat   1612 229 207r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter koper Jan Ruurdstraat OZ   1780 259 290r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter (wl) sleefmaker (mr) koper Schritsen 16   1784 261 165r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter ten westen Schritsen 16   1784 261 165r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter koper   1784 261 181r
ALBERTS, PIETER alberts, pieter koper   1785 261 268v
ALBERTS, PIEBE alberts, pybe koper   1603 228 745r
ALBERTS, PIETER alberts, pyter koper   1643 235 91r
ALBERTS, PIETER alberts, pyter koper Jan Ruurdstraat 1   1758 254 155v
ALBERTS, RIENK alberts, rienk koper   1657 237 135v
ALBERTS, RINNERT alberts, rinnert bewoner Rinnertspijp WZ   1600 228 455r
ALBERTS, ROMKE alberts, romcke koper   1632 233 46v
ALBERTS, ROMKE alberts, romcke koper Voorstraat 66   1638 234 71r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd blauwverver koper Brouwersstraat WZ   1708 245 42r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd blauwverver koper   1716 245 267r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd blauwverver (mr) koper Zuiderhaven 75   1724 246 200r
ALBERTS, RUURD alberts, ruurd koper   1727 247 18v
ALBERTS, SCHELTE alberts, schelte koper   1680 241 94v
ALBERTS, SIMKE alberts, simke ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
ALBERTS, SIPKE alberts, sipcke koper   1613 229 255r
ALBERTS, SJOUKE alberts, sjouke koper   1687 242 184r
ALBERTS, SIEMENTJE alberts, symontje koper Hoogstraat 26   1804 267 107r
ALBERTS, TJALLING alberts, tialling koper   1719 246 37r
ALBERTS, TJALLING alberts, tialling koper   1726 246 270v
ALBERTS, TJEPKE alberts, tiepke koper   1668 239 162v
ALBERTS, TJALLING alberts, tjalling koper   1695 243 136r
ALBERTS, TJALLING alberts, tjalling koper   1696 243 259r
ALBERTS, TJEPKE alberts, tjepke koper Grote Kerkstraat 28   1672 240 79r
ALBERTS, TJEPKE alberts, tjepke koper Schritsen NZ   1681 241 135r
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS bakker, trijntje alberts koper Voorstraat 87   1804 267 33v
ALBERTS, IEME alberts, yme ten oosten Heiligeweg ZZ   1601 228 519r
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus koper Zoutsloot 41   1742 250 242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus koper Zoutsloot 41   1742 250 243v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS klinkert, engel albertus opzichter (oud-) verkoper Zoutsloot 41   1760 254 261v
ALBERTS, TETJE albes, teth verkoper Sint Jacobstraat WZ   1601 228 489r
, JAKOB alckerts, jacob koper Lammert Warndersteeg   1613 229 362r
ALEFS, DIEUWKE aleffs, dyuck verkoper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
ALEFS, FEDDE aleffs, fedde koper Schritsen 56   1719 246 39r
ALEFS, GRIETJE aleffs, grietien koper   1600 228 466r
ALEFS, HUBERT aleffs, huibert koper Voorstraat ZZ 1-153 1643 235 58r
ALEFS, HUBERT aleffs, huibert koper   1670 239 217v
ALEFS, IEDE aleffs, ide koper   1602 228 621r
ALEFS, JAN aleffs, jan koper Franekereind ZZ   1602 228 564r
ALEFS, JAN aleffs, jan koper Hofstraat 16   1681 241 126v
ALEFS, PIEBE egginga, pybe aleffs koper   1651 236 183v
ALEFS, WIENSEN aleffs, wyntien koper   1633 233 79r
ALEFS, KARST alefs, carst koper Droogstraat   1613 229 314r
ALEFS, PIETER alephs, pieter koper   1737 249 215r
DIJKSTRA, ANDRIES ALLES dijkstra, andries ales koper Noorderhaven 39   1791 263 324r
ALLES, JENTJE ales, janke (wd) verkoper   1772 258 17r
ALLES, LUCIA ales, lucia koper Liemendijk   1614 229 415r
ALLES, PELGRIM ales, pilgerum koper Kerkpoortstraat OZ   1669 239 212v
ALEXANDERS, LEVI alexander, levie koper Heiligeweg 13 F-164 1810 269 56r
FONTEIN, NAMKE fontein, namkjen algra van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
FONTEIN, IEBELTJE fontein, ybeltje algra van verkoper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, PIEBE aliffs, pybe koper   1656 237 57v
ALKES, FREERK alkes, freerk koper   1737 249 164r
WIGGERS, LIEUWE ALKES wiggers, lieuwe alkes zoutmeter koper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
ALLERTS, PAULUS allards, paulus koper Schritsen 25   1801 265 678r
ALLERTS, PAULUS allards, paulus ten oosten Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
ALLERTS, RINSE allards, rinske koper   1732 248 99r
ALLERTS, JAN allerds, jan ten noorden   1773 258 105v
ALLERTS, AALTJE allerts, aeltie koper Noorderhaven ZZ   1685 242 87v
ALLERTS, ALLERT allerts, allert verkoper   1601 228 543r
ALLERTS, ANDRIES allerts, andries koper Lanen   1602 228 562r
ALLERTS, KORNELIS allerts, cornelis koper   1613 229 271r
ALLERTS, KORNELIS allerts, cornelis koper Sint Jacobstraat WZ   1615 229 550r
ALLERTS, DOUWE allerts, douwe koper Bildtstraat 12   1612 229 144r
ALLERTS, DOUWE allerts, douwe ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ   1627 232 1r
ALLERTS, IEPE allerts, eppe koper   1682 241 213v
ALLERTS, FREERK allerts, freddrik koper   1729 247 281v
ALLERTS, GEERTJE allerts, geertien koper Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
KROL, HARMEN ALLERTS krol, harmen allerts koper   1691 242 352r
ALLERTS, JAN allerts, jan koper Noorderhaven ZZ   1616 230 37r
ALLERTS, JAN allerts, jan koper   1624 231 39v
ALLERTS, JAN allerts, jan koper   1674 240 131v
ALLERTS, JAN allerts, jan koper Lammert Warndersteeg WZ   1761 255 103r
ALLERTS, JAN allerts, jan koper Rozengracht ZZ   1761 255 112v
ALLERTS, SJUK allerts, siouck koper   1614 229 405r
ALLERTS, TJERKJE allerts, tjerkje koper   1776 259 4v
ALLERTS, IDS allerts, ydts ten zuiden Lanen ZZ   1601 228 481r
ALLES, ANSKE alles, anscke verkoper Zuiderstraat   1616 230 41r
ALLES, ANSKE alles, anske koper Kleine Bredeplaats 20   1625 231 59v
ALLES, ANSKE alles, anske bakker (brood-)(mr) koper Bildtstraat 13   1796 264 337r
ALLES, DOUWE alles, douwe koper Lanen ZZ   1615 229 557r
ALLES, JAN alles, jan koper Steenhouwersstraat 2   1702 244 181v
ALLES, JELTE alles, jeltje koper Kerkpoortstraat 21   1751 252 125r
ALLES, LIEBBE alles, liebbe koper   1720 246 64r
ALLES, LIEUWE alles, lieuwe koper   1739 250 61r
ALLES, LIEUWE alles, lieuwe koper   1779 259 181v
ALLES, LIEBBE alles, lubbe koper Voorstraat 70   1715 245 242r
ALLES, LIEBBE alles, lubbe koper   1721 248 54v
ALLES, MINNE alles, minne koper Zoutsloot NZ   1642 234 177r
ALLES, MINNE alles, minne koper   1643 235 40v
ALLES, MINNE alles, minne koper   1643 235 92v
GERLSMA, RUURD ALLES gerlsma, ruurd alles koper Zuiderstraat OZ   1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ALLES gerlsma, ruurd alles koper Nieuwstraat   1682 241 226r
GERLSMA, RUURD ALLES gerlsma, ruurd alles koper   1682 241 230r
ALLES, alles, ryene koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
ALLES, SIEMEN alles, symon scheepstimmerman koper Schritsen 24   1703 244 209v
ALLES, TJEBBE alles, tjebbe koper Vijverstraat ZZ   1759 254 199r
OLFERTS, BEREND alpherts, beernt koper   1731 248 52r
ALTES, ALT altes, alte koper   1695 243 162v
AMBROSIUS, TJOMME ambrosius, tiomme koper   1638 234 64v
AMBROSIUS, AMBROSIUS ambrosy, ambrosius koper   1618 230 280r
, PIETER amys, pieter koper   1603 228 760r
ARENDS, ALLERT anckes, allert ten westen Noorderhaven 82   1597 228 27r
ARENDS, JAKOB anckes, jacob koper   1600 228 383r
ANDRIES, JAKOB anders, jacob koper   1627 231 156r
ANDRIES, AALTJE anderys, aaltie koper Simon Stijlstraat 2   1739 250 28v
ANDRIES, PIETER anderys, pieter koper   1739 250 56v
ANDRIES, PIETER anderys, pieter koper   1740 250 110r
ANDRIES, LIJSBET andrae, elisabeth koper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
ANDRIES, AALTJE andries, aelcke verkoper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
ANDRIES, ALLE andries, ale koper Hoogstraat 32   1762 255 139r
ANDRIES, ALLE andries, ale koper   1768 257 51r
ANDRIES, ALLE andries, ale koper Prinsenstraat 2   1784 261 222r
ANDRIES, AMERENS andries, amerens koper   1606 228 992r
ANDRIES, ANSKE andries, anske koper Bargebuurtspoortje   1782 260 159r
ANDRIES, ATE andries, ate koper   1785 262 6r
ANDRIES, BERBER andries, barber koper Zuiderhaven 18   1696 243 235r
ANDRIES, BERBER andries, berber koper   1703 244 235r
ANDRIES, KLAAS andries, claas koper   1671 240 42r
ANDRIES, KLAAS andries, claes verkoper   1633 233 123r
ANDRIES, DIRK andries, dirk koper   1699 243 399v
ANDRIES, DOEKELE andries, doekele (wl) verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
WERF, DOEKELE ANDRIES werf, doekle andries van der koper Schritsen 2   1783 261 60r
ANDRIES, DOUWE andries, douwe schipper (wijd-) koper Grote Ossenmarkt 5   1694 243 80r
ANDRIES, DOUWE andries, douwe koper Hoogstraat NZ   1700 244 80r
ANDRIES, FEIKJE andries, feikje koper Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
ANDRIES, FOKELTJE andries, fokeltje (wd) verkoper Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
ANDRIES, FOKELTJE andries, fokeltje (wd) verkoper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
ANDRIES, GERBEN andries, gerben wieldraaier (mr) koper Lanen 8   1788 262 284r
ANDRIES, GERBEN andries, gerben (wl) ten oosten Lanen 70   1804 267 104r
ANDRIES, HERE andries, heere koper Grote Bredeplaats 2   1679 241 50v
ANDRIES, HERE andries, here koper Zuiderhaven 9   1700 244 43v
ANDRIES, HESSEL andries, hessel koper   1643 235 63v
ANDRIES, HESSEL andries, hessel koper   1643 235 82v
ANDRIES, HIELKE andries, hilcke koper Vijverstraat   1616 230 40r
ANDRIES, HILLE andries, hille koper   1606 228 1043r
ANDRIES, JAKOB andries, jacob koper Grote Ossenmarkt 10   1688 242 236r
ANDRIES, JAKOB andries, jacob koper   1722 246 136r
ANDRIES, JAN andries, jan koper   1696 243 197r
ANDRIES, JAN andries, jan koper   1716 245 260r
ANDRIES, JAN andries, jan timmerman (huis-)(mr) koper Zuiderhaven 24   1740 250 83r
ANDRIES, JAN andries, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1756 254 8v
ANDRIES, IESKJE andries, jisck koper Bildtstraat 13   1633 233 127r
ANDRIES, JOHANNES andries, johannes molenmaker (mr) koper Brouwersstraat 35   1728 247 139r
ANDRIES, JOHANNES andries, johannes koper Grote Bredeplaats 6   1753 253 101r
ANDRIES, JOHANNES andries, johannes koper Vijverstraat ZZ   1767 256 262r
ANDRIES, JOUKJE andries, jouckje koper   1722 246 139v
ANDRIES, LIJSBET andries, lijsbeth verkoper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
ANDRIES, LOLKJE andries, lolkjen (wd) verkoper   1774 258 188v
ANDRIES, LIEKELE andries, lyckle koper   1618 230 275r
ANDRIES, LIEKELE andries, lykle koper Zuiderhaven 18   1627 231 165r
ANDRIES, MARTEN andries, marten koper Franekereind 40   1711 245 136v
BOS, FILIPPUS ANDRIES bosch, philippus andries koper Lanen 78   1722 246 128r
ANDRIES, PIER andries, pier koper   1615 229 514r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andries estrikbakker (mr) koper Schritsen 36   1728 247 208r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andries koper Karremanstraat 13 4-031 1729 247 234r
ANDRIES, PIETER andries, pieter koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
ANDRIES, PIETER andries, pieter koper Zuiderhaven ZZ   1750 252 46v
ANDRIES, PIETER andries, pieter (wd) ten noorden Lanen 31   1772 258 39v
ANDRIES, PIETER vervinga, pieter andries verkoper Voorstraat 30   1779 259 168v
ANDRIES, PIER andries, pyer koper   1616 230 81r
ANDRIES, PIETER andries, pyter koper Voorstraat 30   1753 253 56v
ANDRIES, RIENK andries, rinck bruid   1602 228 571r
ANDRIES, RIPPERT andries, rippert smid (ijzer-)(mr) koper Noorderhaven 112   1723 246 182r
ANDRIES, SARA andries, sara koper   1660 238 60v
ANDRIES, SARA andries, sara koper   1660 238 60v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries koper Voorstraat 36   1772 258 3v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries ten oosten Voorstraat 36   1772 258 3v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries ten zuiden Voorstraat 36   1772 258 3v
ANDRIES, SIEBOUT andries, sibout schipper (wijd-) koper Kleine Bredeplaats 20   1663 238 165v
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper   1747 251 207r
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper Sint Jacobstraat 12   1754 253 139r
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper Lanen 80   1759 254 207r
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper Lanen 40   1762 255 126v
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper   1767 256 237r
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper   1777 259 28v
ANDRIES, SJOERD andries, sjoerd koper   1777 259 29r
ANDRIES, SIEMEN andries, symen koper   1695 243 120r
ANDRIES, SIETSE andries, sytze koper Nieuwstraat 56   1758 254 124r
ANDRIES, SIETSE andries, sytze ten oosten   1772 258 5v
ANDRIES, SIETSE andries, sytze verkoper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
ANDRIES, TEEKE andries, take koper   1780 259 277v
ANDRIES, TEUNIS andries, teunis koper Kerkpoortstraat WZ   1666 239 42v
ANDRIES, TIEMEN andries, thymen koper   1614 229 424r
ANDRIES, TJERK andries, tjerk scheepstimmerman koper Zuiderhaven 5   1729 247 254v
ANDRIES, TRIJNTJE andries, trijntie andries ten zuiden Voorstraat ZZ   1640 234 107v
ANDRIES, TRIJNTJE andries, trijntje (wd) koper Hofstraat NZ   1627 232 13r
ANDRIES, TIEMEN andries, tymen koper Grote Kerkstraat 19   1632 233 67r
ANDRIES, TIEMEN andries, tymen koper Vijverstraat 8   1633 233 82r
ANDRIES, WILLEM andries, willem koper Rozengracht 40   1672 240 112r
ANDRIES, WILLEM andries, willem koper Both Apothekerstraat 18   1675 240 181v
HUBERTS, WILLEM ANDRIES hubert, willem andries bewoner Schritsen 51   1752 252 189r
WIT, WILLEM ANDRIES wit, willem andries de koper Both Apothekerstraat 18   1674 240 139r
WIT, WILLEM ANDRIES with, willem andries de koper Weverstraat   1679 241 46r
ANDRIES, IEMKE norden, ymcke andries van koper Noordijs WZ   1598 228 180r
ANDRIES, AMERENS andris, amerens (erven) ten westen Weverstraat   1659 238 6r
ANDRIES, LIJSBET andryes, lijsbeth koper   1600 228 428r
ANDRIES, AALTJE andrys, aaltie koper Simon Stijlstraat 2   1738 249 230v
ANDRIES, AALTJE andrys, aaltie koper Simon Stijlstraat 2   1738 249 225v
ANDRIES, AALTJE andrys, aeltie koper Rozengracht 22   1731 248 33r
ANDRIES, GERBEN andrys, gerben koper   1777 259 23v
ANDRIES, GERBEN andrys, gerben koper   1777 259 24r
ANDRIES, GERBEN heertsma, gerben andrys koper   1669 239 192v
ANDRIES, JURJEN andrys, jurryen koper   1601 228 497r
ANDRIES, LIJSBET andrys, lijsbeth koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
BROUWER, MEINT ANDRIES brouwer, meinte andrys koper   1741 250 181r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andrys (wl) koper Zoutsloot ZZ   1735 249 59v
ANDRIES, PIETER andrys, pieter koper   1737 249 209r
ANDRIES, SIEBOUT andrys, sibold koper Noorderhaven 48   1665 239 26v
ANDRIES, SIEBOUT andrys, sybolt koper Noorderhaven 98   1650 236 101r
ARENDS, ABE anes, abbe verkoper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
ARENDS, DOOITSE anes, doytse koper Zuidersteeg NZ   1738 250 23v
ARENDS, HERE anes, here koper   1670 240 11r
ARENDS, HIELKE anes, hylcke koper   1633 233 123r
ARENDS, JOUW bangha, juw anes koper Franekerpoort (gebied)   1600 228 392r
ANNES, SUSTER anne, suster (wd) gecondemneerde Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
ANNES, ALBERT annes, albert (erven) ten oosten Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
ANNES, ALBERT annes, albert koper   1648 236 19r
ANNES, ALBERT annes, albert koper   1668 239 156r
ANNES, ANTJE annes, ancke verkoper Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
ANNES, ANTJE annes, antgie koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
ANNES, BINNE annes, benno herbergier koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
ANNES, BONNE annes, bonne koper   1656 237 103v
ANNES, BROER annes, broer koper Heiligeweg   1601 228 511r
ANNES, BOUWE annes, buwe koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 126r
ANNES, BOUWE annes, buwe verver ten noorden Voorstraat 1   1601 228 515r
ANNES, BOUWE annes, buwe koper Vismarkt 1   1604 228 788r
ANNES, KLAAS annes, claas metselaar (mr) koper Lanen OZ   1714 245 216v
ANNES, KLAAS annes, claes bieder Lanen 86   1712 245 4va
ANNES, KLAAS annes, claes koper Grote Ossenmarkt 11   1718 246 26v
ANNES, KLAAS annes, claes metselaar koper Hofstraat 16   1718 246 28v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1725 246 215r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper Rinnertspijp 2   1725 246 224r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1725 246 248r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1726 246 294v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1727 247 51v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper Lanen 56   1728 247 100r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1728 247 116r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1729 247 273v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1730 247 310v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1731 248 8v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1733 248 198v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1755 253 251r
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1760 255 7v
ANNES, KORNELIS annes, cornelis koper   1763 255 225v
ANNES, DIRK annes, dirk koper Kleine Kerkstraat 7   1708 245 41r
ANNES, DOETJE annes, doetje koper   1721 246 96v
ANNES, DOETJE annes, doetje geniaarde Noorderhaven 112   1723 246 182r
ANNES, DOETJE annes, doetje koper   1725 246 244v
ANNES, DOUWE annes, douwe (mr) ten noorden Drie Roemersteeg   1601 228 494r
ANNES, DOUWE annes, douwe koper Zoutsloot 51   1761 255 57v
ANNES, DOUWE annes, douwe koper Schritsen 37   1767 256 251r
ANNES, DOUWE annes, douwe koper   1785 261 260r
ANNES, DOUWE annes, douwe koper   1790 263 207r
ANNES, IJSBRAND annes, isbrant koper Lanen 42   1613 229 356r
ANNES, JAKOB annes, jacob koper Zuiderstraat   1776 258 251v
ANNES, JAN annes, jan ten noorden Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
BEEK, JAN ANNES beeck, jan annes koper   1618 230 273r
ANNES, JAN beecksma, jan annes koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
HUIDEKOPER, JAN ANNES huidekoper, jan annes koper   1741 250 153v
HUIDEKOPER, JAN ANNES huidekoper, jan annes koper   1741 250 160r
ANNES, JILLES annes, jelis ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
ANNES, JELLE annes, jelle koper Schritsen 50   1643 235 62v
ANNES, JELLE annes, jelle koper   1643 235 78v
ANNES, JOUKE annes, jouck koper Franekereind   1597 228 96r
ANNES, JOUKE annes, joucke koper   1600 228 422r
BLEKER, KLAASKE ANNES bleeker, klaaske annes koper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
ANNES, LAMMERT annes, lambert ten oosten Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
ANNES, MINSE annes, mintse koper   1644 235 129r
VOS, PIER ANNES vos, pier annes koper   1642 234 163r
ANNES, PIETER annes, pieter koper Zuiderhaven 71a   1783 261 108v
ANNES, PIETER annes, pieter koper   1786 262 57r
ANNES, REIN annes, rein koper Lanen 13   1775 258 205v
ANNES, RINTJE annes, rintje koper   1701 244 142v
ANNES, RINTJE annes, rintje koper   1714 245 228v
ANNES, SANDER annes, sander koper   1724 246 198r
ANNES, SIETSE annes, sytse scheepstimmerman geniaarde Havenplein 10   1728 247 196v
ANNES, SIETSE annes, sytse koper Schritsen NZ   1736 249 129r
ANNES, SIETSE annes, sytske scheepstimmerman (mr) koper Schritsen NZ   1729 247 230v
BOOTSMA, TJEERD ANNES bootsma, tjeerd annes koper   1775 258 232v
BOOTSMA, TJEERD ANNES bootsma, tjeerd annes koper   1779 259 171v
WIJNSMA, TJEERD ANNES wijnsma, tjeerd annes koper Hoogstraat 21   1782 260 187v
ANNES, TRIJNTJE annes, trijn blokmaker koper Grote Bredeplaats 27   1615 230 12r
, PIETER annesn, pieter koper   1602 228 610r
AMELANDER, PETRUS ANNES amelander, petrus anneus koper Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
ANNES, HESSEL annis, hessel ten westen Brouwersstraat 2   1601 228 539r
ANNES, SIETSE annis, sytse koper   1709 245 101v
VOS, IJSBRAND ANNES vos, isbrant anny koper   1627 232 22r
, IJSBRAND annycos, isbrant koper   1624 231 29v
, IJSBRAND annycos, isbrant koper Kleine Bredeplaats 22   1624 231 30r
ANSKES, JAN anschkes, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1646 235 227r
ANSKES, ANSKE anskes, anske koper   1657 237 118v
ANSKES, ANSKE anskes, anske koper   1657 237 130v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES deersum, feddrik anskes koper   1695 243 168v
ANSKES, FOEKE anskes, foek koper Zoutsloot ZZ   1697 243 290r
ANSKES, JAKOB anskes, jacob koper Bargebuurt   1681 241 137v
ANSKES, JAN anskes, jan koper   1624 231 25v
ANSKES, JAN anskes, jan koper   1641 234 138r
ANSKES, JAN anskes, jan verkoper Zuiderstraat   1641 234 153v
ANSKES, JAN anskes, jan koper Zuiderhaven 18   1644 235 100r
ANSKES, JAN anskes, jan koper   1645 235 181v
ANSKES, JAN anskes, jan koper Noorderhaven 98   1648 236 30v
ANSKES, JAN anskes, jan koper   1649 236 92v
ANSKES, JAN anskes, jan koper Weverstraat WZ   1650 236 133r
ANSKES, TETJE anskes, tet (erven) ten noorden Lanen   1605 228 875r
ANSKES, UILKE anskes, uilke koper Zoutsloot NZ   1731 248 50r
ANSKES, UILKE anskes, uilke ten westen Zoutsloot   1773 258 96r
ANSKES, UILKE anskes, uilke koper   1777 259 78v
ANTONIUS, anthoni, paulini koper Grote Bredeplaats NZ   1599 228 273r
ANTONIUS, TEUNIS anthoni, teunis koper Noorderhaven 26   1770 257 152v
ANTONIUS, IETJE anthoni, ytie koper   1779 259 175v
FINK, ANTJE ANTONIUS vink, antje anthonis verkoper Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
NAK, ANTJE ANTONIUS nak, antje anthony koper   1780 259 289v
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS overzee, elisabeth anthony koper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
ANTONIUS, GEERTRUIDA vuurpijl, gertruid anthony verkoper Heiligeweg 38   1773 258 88v
ANTONIUS, HARMEN anthony, harmanus koper Lanen NZ   1792 264 10r
SMID, HARMEN ANTONIUS smit, harmanus anthony stuurman op 't recherche vaartuig koper Westerstraat H-213 1808 268 28v
ANTONIUS, HENDRIK anthony, hendrik ten westen Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
ANTONIUS, JAN anthony, jan sjouwerman koper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
ANTONIUS, anthony, pauly (te Huissen) predikant koper   1601 228 521r
ANTONIUS, TEUNIS anthony, teunis verkoper   1782 260 314v
ANTONIUS, JAN anthonys, jan koper Lanen 30   1782 260 267r
ANTONIUS, HENDRIK antoni, hendrik koper   1725 246 222r
ANTONIUS, WILLEM antoni, willem provisioneel k   1735 249 7ra
ANTONIUS, WILLEM antoni, willem provisioneel k   1734 249 11va
ANTONIUS, WILLEM antoni, willem wever (mr bont-) koper   1735 249 68r
ANTONIUS, JAN antony, jan (wl) verkoper Lanen 30 F-216 1808 268 61r
ANTONIUS, BRUIN antoons, bruin ten westen Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
ARENDS, EVERT arends, evert koper   1778 259 155r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper Lanen 64   1760 255 27r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper   1778 259 148v
ARENDS, HARMEN arends, harmen bontwever (mr) koper Hofstraat ZZ   1781 260 77r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper   1783 261 118r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper   1783 261 120r
ARENDS, HARMEN arends, harmen koper Romastraat   1795 264 242v
ARENDS, J. arends, j. (wd) ten oosten Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
ARENDS, JAN arends, jan koper   1740 250 120v
ARENDS, JAN arends, jan koper   1740 250 126v
ARENDS, JAN arends, jan koper Franekereind 27   1740 250 134r
ARENDS, JAN arends, jan ten zuiden Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
ARENDS, JAN arends, jan ten zuiden   1774 258 174r
ARENDS, HARMEN luisbroek, harmen arent koper Voorstraat ZZ   1767 257 20r
ARENDS, BAUKJE arents, bauck koper   1597 228 72r
ARENDS, KORNELIS arents, cornelis koper   1682 241 191r
ARENDS, GERRIT arents, gerrit koper   1721 246 110v
ARENDS, GERRIT arents, gerryt koper Both Apothekerstraat 1   1736 249 123r
ARENDS, HANS arents, hans koper Rozengracht NZ   1613 229 308r
ARENDS, HANS arents, hans (wl)(mr) verkoper Weverstraat ZZ   1627 232 11r
FINK, HANS ARENDS finck, hans arents koper Scheerstraat 5   1694 243 110v
ARENDS, HARMEN arents, harmen wever (bont-)(mr) verkoper Lanen 64   1765 256 134v
ARENDS, HARMEN backsma, harmen arents (burger-colonel) koper Franekereind 14   1726 246 271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS baksma, harmen arents koper Voorstraat 5   1728 247 205v
BAKSMA, HARMEN ARENDS baksma, harmen arents (mede vroedschap) koper   1739 250 35v
ARENDS, HARMEN baxma, harmen arents koper Nieuwstraat WZ   1733 248 164r
ARENDS, HARMEN baxma, harmen arents koper   1740 250 118r
ARENDS, HENDRIK arents, hendrik koper   1727 247 42r
ARENDS, HENDRIK arents, hendrik ten zuiden   1743 250 287v
ARENDS, JAKOB arents, jacob bieder Zuiderhaven 6   1731 247 11ra
ARENDS, JAN arents, jan koper   1726 246 297r
ARENDS, JAN arents, jan koper Voorstraat ZZ   1757 254 89v
FABER, JAN ARENDS faber, jan arents koper   1777 259 42v
ARENDS, JOHANNES arents, johannis koper Schritsen ZZ   1738 249 290r
ARENDS, NANNE arents, nanningh kuiper ten oosten Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
ARENDS, NANNE arents, nanningh kuiper ten oosten Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
ARENDS, RINNERT arents, rinnert koper Voorstraat 58   1667 239 84v
ARENDS, WOUTER arents, wouter schoenmaker (mr) koper Voorstraat 5   1733 248 207r
ARENDS, WOUTER arents, wouter schoenmaker (mr) koper   1735 249 52r
ARJENS, KORNELIS ariaens, cornelis koper Zoutsloot ZZ   1637 234 31r
ARJENS, KORNELIS ariaens, cornelis koper   1642 234 169r
ARJENS, DIRK ariaens, dierck ten westen Heiligeweg   1601 228 535r
ARJENS, DIRK ariaens, dirck koper   1642 235 14r
ARJENS, DIRK ariaens, dirk koper Noordijs   1611 229 18r
ARJENS, JOOST ariaens, joest bewoner Droogstraat   1601 228 492r
ARJENS, MAAIKE ariaens, maycke (te leeuwarden) koper Poortje   1601 228 534r
ARJENS, DIRK arians, dirck koper Schritsen ZZ   1614 229 474r
ARJENS, DIRK arians, dirck koper   1628 232 136r
ARJENS, DIRK arians, dirck koper   1628 232 137r
ARJENS, REINER arians, reiner koper   1627 231 168r
ARJENS, ARJEN keucken, arien ariens (de olde) verkoper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
ARJENS, BARTELD ariens, bartela koper   1657 237 113r
ARJENS, KLAAS ariens, claes koper Rommelhaven 26   1637 234 35r
ARJENS, KLAAS ariens, claes koper   1645 235 169r
ARJENS, KLAAS ariens, claes koper   1656 237 55v
ARJENS, KORNELIS ariens, cornelis koper   1657 237 126r
ARJENS, KORNELIS ijsselmonde, cornelis ariens koper   1643 235 49r
ARJENS, KORNELIS ijsselmonde, cornelis ariens koper   1643 235 88r
ARJENS, DIRK ariens, dirck brouwer koper Achterstraat   1643 235 59r
ARJENS, DIRK ariens, dirck (erven) ten oosten Lanen 83   1660 238 17v
ARJENS, DIRKJE ariens, dirckje koper Zoutsloot NZ   1643 235 51r
ARJENS, DIRK ariens, dirk koper   1626 231 125r
ARJENS, HILTJE ariens, hiltie koper Hofstraat NZ   1632 233 50r
ARJENS, JAKOB ariens, jacob koper   1645 235 182v
ARJENS, JAKOB ariens, jacob koper   1646 235 213v
ARJENS, JAKOB ariens, jacob koper   1646 235 230v
ARJENS, JELMER ariens, jelmer koper   1647 235 260v
ARJENS, REINER ariens, reiner koper Franekertrekvaart NZ   1631 232 375r
ARJENS, REINER ariens, reyner verkoper Zoutsloot NZ   1671 240 63r
ARJENS, SJOERD ariens, sjoerd koper   1656 237 67r
ARJENS, SIEMEN cnoop, symen ariens koper   1660 238 47v
ARJENS, JAKOB aries, jacob koper Lanen   1598 228 193r
ARJENS, DOUWE arjaans, douwe koper   1780 259 252r
TAMSMA, HENDRIK ARJENS tamsma, hendrik arjaans koper Havenplein   1782 260 256v
ARJENS, ROBIJN arjans, robijn koper Zuiderhaven 56   1745 251 66v
WASSENAAR, HIELKE ARJENS wassenaar, hyke arjen koper Lanen 85   1774 258 167v
MAHIU, AISE ARJENS mahui, aise arjens koper Rozengracht 2   1687 242 163v
MAHIU, AISE ARJENS mahui, aise arjens koper Noorderhaven 39   1702 244 162r
ARJENS, ANDRIES arjens, andries koper   1796 264 304v
ARJENS, ANNE arjens, anne wieldraaier (mr) verkoper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
ARJENS, ARJEN arjens, arjen verkoper Zuiderpoort (gebied)   1618 230 294r
ARJENS, ARJEN arjens, arjen koper Zuiderhaven 13   1757 254 99v
ARJENS, ARJEN arjens, arjen timmerman (huis-) verkoper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
ALTENA, ARJEN ARJENS altena, arjen arjens koper   1684 242 38r
ARJENS, BOTE arjens, boote verkoper   1773 258 82r
ARJENS, BOTE arjens, bote koper   1779 259 177v
ARJENS, KLAAS arjens, claas koper Noorderhaven 90   1761 255 73v
ARJENS, KORNELIS arjens, cornelis koper   1796 264 339r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Voorstraat 9   1789 263 87v
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Voorstraat 46   1797 265 72r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Lanen 34   1799 265 361r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Rapenburg   1801 265 642r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper   1801 265 708r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Grote Kerkstraat 25   1802 266 142r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper   1802 266 224r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper   1803 266 386r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper   1803 266 388r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koper Lanen 80   1803 266 391r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens koopman verkoper   1803 267 6r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis arjens ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
VISSER, KORNELIS ARJENS visser, cornelis arjens koper Zuiderhaven 4   1783 261 88r
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper Scheffersplein 25   1702 244 162v
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper Tiepelsteeg   1703 244 204v
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper Moriaanstraat ZZ   1704 244 250v
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper   1707 245 30r
ARJENS, DOUWE arjens, douwe koper   1775 258 226r
ARJENS, EVERT arjens, evert koper Noorderhaven 24   1692 242 396v
ARJENS, EVERT arjens, evert (vroedsman) koper Zuiderhaven 14   1693 243 37v
ARJENS, EVERT arjens, evert koper   1695 243 151v
ARJENS, EVERT arjens, evert koper Zuiderhaven 14   1697 243 314r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van) ten noorden Achterstraat NZ   1646 235 236v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens koper Zuiderhaven 18   1684 242 59v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (vroedschap) koper Zoutsloot 7   1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van) ten westen Zoutsloot 7   1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens koper Achterstraat NZ   1699 244 1v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens verkoper Zoutsloot 7   1699 244 3r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS oosterbaan, evert arjens (lijnbaan van)(vroedsman) ten noorden Zoutsloot 9   1699 244 3v
ARJENS, FRANS arjens, frans koper Noordijs 1   1767 257 1r
ARJENS, FRANS arjens, frans koper   1787 262 180r
ARJENS, FRANS arjens, frans koper   1793 264 156r
ARJENS, FRANS arjens, frans geniaarde Grote Bredeplaats 7   1794 264 177v
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten westen Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
ARJENS, FRANS arjens, frans (wl) verkoper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten oosten   1808 268 172r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten oosten Hofstraat 16 H-009 1809 268 197r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten zuiden Hofstraat 16 H-009 1809 268 197r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten westen Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten westen Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten zuiden Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
ARJENS, FREERK arjens, freerk koper   1706 244 341v
ARJENS, GRIETJE arjens, grietie koper   1680 241 75r
BROUWER, GRIETJE ARJENS brouwer, grietje arjens koper Voorstraat 16   1805 267 132r
ARJENS, HARMEN arjens, harmen koper   1695 243 121r
ARJENS, HENDRIK arjens, hendrik koper Havenplein 8   1794 264 176v
TAMSMA, HENDRIK ARJENS tamsma, hendrik arjens ten westen Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
ARJENS, HIELKE arjens, hyltje koper Voorstraat 7a   1775 258 199v
ARJENS, JAN arjens, jan schipper koper Rommelhaven 15   1693 243 31r
ARJENS, JAN arjens, jan schipper koper   1694 243 79r
ARJENS, JAN arjens, jan koper Brouwersstraat 37   1749 252 22v
WILDE, JAN ARJENS wilde, jan arjens de koper Scheerstraat 5   1713 245 190v
ARJENS, JENTJE arjens, janke (wd) verkoper Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
ARJENS, arjens, jelmur koper   1652 236 188r
ARJENS, JETSE arjens, jetske koper   1731 248 44v
ARJENS, KEIMPE arjens, keimpe koper   1674 240 150v
ARJENS, KEIMPE arjens, keympe koper   1681 241 151v
ARJENS, FILIPPINA arjens, philippina koper Voorstraat 59   1762 255 151v
ARJENS, FILIPPINA arjens, philippina koper Voorstraat 59   1762 255 156r
ARJENS, PIETER arjens, pieter koper   1690 242 332r
ARJENS, PIETER arjens, pyter koper   1756 254 35r
ARJENS, PIETER arjens, pytter grafmaker koper   1693 243 69v
ARJENS, REINER arjens, reiner ten zuiden Zoutsloot NZ   1667 239 111v
ARJENS, REINER arjens, reiner mede-eig Zoutsloot NZ   1667 239 111v
ARJENS, arjens, rejes koper   1708 245 74v
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn koper   1738 249 242v
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn koper Zuiderhaven 79   1749 252 29r
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn koper   1766 256 173r
ARJENS, ROBIJN arjens, robijn geniaarde Lanen 21   1766 256 178r
ARJENS, SCHELTE arjens, schelte kofschipper koper Rommelhaven 15   1734 249 11v
ARJENS, SIEBREN arjens, sibren koper Grote Bredeplaats 19   1680 241 90v
ARJENS, SIEBREN arjens, sibren koper Grote Bredeplaats 19   1680 241 101v
ARJENS, SJUK arjens, sjieuke koper   1746 251 124v
ARJENS, SJOERD arjens, sjoerd ten oosten Hofstraat 59   1741 250 166r
OOSTERBAAN, SIEBE ARJENS oosterbaan, sybe arjens (vroedsman) verkoper Zoutsloot 9   1699 244 3v
BLOK, TEUNIS ARJENS blok, teunis arjens koper Noorderhaven 24   1741 250 147v
ARJENS, TEUNIS schuth, theunis arjens koper   1700 244 48v
ARJENS, TIETE arjens, tietje koper   1802 266 287r
ARJENS, TIETE arjens, tietje (wd) verkoper   1804 267 53r
ARJENS, TIETE arjens, tietje (wd) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
ARJENS, WILLEM arjens, willem koper Karremanstraat 20   1670 240 15r
SWART, REINER swart, reinder arjins koper   1783 261 85r
ARENDS, FEDDE arnts, fedde (mr) koper   1604 228 854r
ARENDS, HANS arnts, hans koper Sint Odolphisteeg   1601 228 518r
DOKKUM, KORNELIS ARJENS dokkum, cornelis arriens van notaris koper   1663 238 197r
ARJENS, DIRK arriens, dirck brouwer verkoper   1633 233 109r
ARJENS, SIEMEN arriens, simen koper   1696 243 226v
ARJENS, DIRK aryans, dirck brouwer koper   1634 233 133v
ARJENS, KLAAS aryens, claes koper Voorstraat 71   1602 228 616r
ARJENS, KLAAS aryens, claes koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 873r
ARJENS, JAKOB arys, jacob koper Zoutsloot ZZ   1597 228 108r
ARJENS, PIETER arys, pieter koper   1599 228 331r
ARJENS, PIETER arys, pyter (wd) ten westen Rommelhaven 3b   1633 233 123v
EESGES, LIEUWE asges, lieuwe koper   1675 240 188v
ASSES, GERRIT asses, gerryt koper   1601 228 544r
ASSES, GERRIT asses, gerryt koper   1605 228 916r
, ABE asticks, abe koper   1603 228 714r
, EEBE astiens, aebbe koper   1601 228 541r
ATES, BAUKE ates, bauke molenaarsknecht koper Kerkpoort (gebied)   1782 260 190r
ATES, FOLKERT ates, folkert koper   1786 262 86r
ATES, FREERK ates, freerk koper   1742 250 250r
ATES, GERBEN ates, gerben verkoper Zuiderhaven 71a   1734 248 336v
ATES, GERBEN ates, gerben verwandelaar Zuiderhaven 71a   1735 249 78v
ATES, GERBEN ates, gerben koper Grote Bredeplaats 20   1747 251 205r
ATES, GERLOF ates, gerliff koper Bildtstraat 19   1638 234 48r
ATES, GERLOF ates, gerliff koper Sint Jacobstraat 13   1639 234 88r
ATES, HENDRIK ates, hendrik koper Grote Bredeplaats 27   1615 230 12r
PIEBINGA, JAKOB ATES piebinga, jacob ates koper   1784 261 139r
PIEBINGA, JAKOB ATES piebinga, jacob ates koper   1784 261 140r
ATES, SJOERD ates, sioerd koper Schritsen   1614 229 437r
ATES, TRIJNTJE ates, trijntje koper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
ATSES, KLAAS atses, claes koper Grote Bredeplaats 2   1662 238 128v
ATSES, GERRIT atses, gerryt verkoper Grote Kerkstraat ZZ   1611 229 73r
ATSES, SIETSE atses, sytse koper   1710 245 114r
ATES, ATE attes, atte ten westen Droogstraat NZ   1601 228 490r
ATES, ATE attes, atte koper Droogstraat   1605 228 887r
ATES, GERRIT attes, gerryt schipper koper Schritsen   1597 228 123r
ATSES, SIEBOUT attses, sybout koper   1634 233 140v
, GERRIT attzes, gerryt koper Noordijs WZ   1598 228 200r
, GERRIT attzes, gerryt koper Heiligeweg ZZ   1615 230 3r
ATSES, HENDRIK atzes, hendrik ten oosten Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
ATSES, NANKE atzes, nanneke koper Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
ATSES, TEEKE atzes, take (wl) koper   1627 232 25r
AUKES, ALLERT auckes, allert ten oosten   1597 228 88r
AUKES, ALLERT auckes, allert ten oosten Voorstraat 33   1601 228 472r
AUKES, KLAAS auckes, claes verkoper   1606 228 975r
AUKES, KLAAS auckes, claes verkoper Lammert Warndersteeg 1   1614 229 390r
AUKES, EEDE auckes, eede koper   1644 235 154r
AUKES, FOLKERT auckes, folckert koper   1602 228 609r
AUKES, FOLKERT auckes, folkert ten oosten Grote Bredeplaats 2   1612 229 230r
AUKES, GERRIT auckes, gerryt bruidegom   1597 228 5r
AUKES, GERRIT auckes, gerryt koper Rommelhaven ZZ   1597 228 80r
AUKES, GERRIT auckes, gerryt timmerman (stads mr) verkoper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
AUKES, GERRIT auckes, gerryt gemeensman ten westen Zuiderhaven 56   1634 233 130r
AUKES, IEDE auckes, ide gardenier koper Zoutsloot NZ   1646 235 210v
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper   1647 236 2v
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper Grote Kerkstraat ZZ   1655 237 32v
AUKES, JAKOB auckes, jacob ten oosten Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
AUKES, JAKOB auckes, jacob ten zuiden Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper Grote Kerkstraat ZZ   1665 239 23v
AUKES, JAKOB auckes, jacob koper   1669 239 209r
AUKES, JAN auckes, jan koper Noorderhaven 19   1669 239 180r
AUKES, JAN auckes, jan koper   1705 244 300v
AUKES, JOB auckes, job koper Kerkpoortstraat WZ   1711 245 154r
AUKES, MARTEN auckes, marten koper   1602 228 635r
AUKES, OTTE auckes, otte schipper koper   1705 244 288r
MONSMA, OTTE AUKES monsma, otte auckes (almenum) koper Hoogstraat 45   1702 244 146v
AUKES, FILIPPUS auckes, philippus koper Kruisstraat 3   1666 239 48r
AUKES, POPPE auckes, poppe koper Moriaanstraat ZZ   1710 245 104r
AUKES, POPPE auckes, poppe koper Moriaanstraat 8   1710 245 118v
AUKES, SIEDS auckes, sydts koper Kerkpoortstraat OZ   1600 228 412r
AUKES, TEETSKE auckes, taetje koper   1657 237 125v
AUKES, THOMAS auckes, thomas schipper (wijd-) koper Noorderhaven 15   1676 240 231r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS algera, eepe augustini koper Lanen NZ   1613 229 312r
AUGUSTINUS, IEPE augustinus, epo (te workum) verkoper   1601 228 504r
AUGUSTINUS, IEPE augustinus, ipe koper Havenplein 18a   1601 228 523r
AUKES, AUKE aukes, auke koper Tiepelsteeg   1749 251 260v
AUKES, AUKE aukes, auke koper Hoogstraat 19   1753 253 103v
AUKES, AUKE aukes, auke (erven) ten westen Hoogstraat 21   1772 258 18r
AUKES, DIRK aukes, dirk koper Schritsen NZ   1666 239 39r
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Romastraat ZZ   1752 252 191r
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Grote Bredeplaats 6a   1752 252 229r
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Voorstraat 83   1753 253 118r
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
AUKES, GERRIT aukes, gerrit koper   1695 243 160r
AUKES, HARMEN aukes, harmen koper   1695 243 124v
AUKES, HINKE aukes, hinke koper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
AUKES, JAN aukes, jan houtkoper koper Zoutsloot ZZ   1707 245 16r
AUKES, JAN aukes, jan koper   1732 248 113r
AUKES, JAN aukes, jan koper Rommelhaven 15   1754 253 182r
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Zoutsloot ZZ   1722 246 132v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Noorderhaven 31   1722 246 148v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Noorderhaven 25   1727 247 11v
BAKKER, JAN AUKES backer, jan aukes koper Hoogstraat 17   1781 260 141r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes koper Zuiderhaven 6   1726 246 265r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes bakker koper Zoutsloot ZZ   1726 246 268r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes koper   1771 257 226r
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes (pakhuis van) ten zuiden   1772 258 34v
BAKKER, JAN AUKES bakker, jan aukes koper Noorderhaven 33   1777 259 34v
BAKKER, JOB AUKES backer, job aukes koper   1727 247 25v
BAKKER, JOB AUKES backer, job aukes koper Noorderhaven 55   1731 247 387r
AUKES, JOOST aukes, joost koper   1701 244 132v
HASELAAR, LAAS AUKES haselaar, laes aukes chirurgijn (mr) koper Hofstraat 16   1693 243 60v
AUKES, OTTE aukes, otte koper Nieuwstraat OZ   1697 243 273r
AUKES, OTTE aukes, otte koper   1731 248 51r
AUKES, OTTE aukes, otte schipper (beurt-) koper Grote Bredeplaats 27   1744 251 39v
AUKES, OTTE aukes, otte koper   1775 258 225r
OVERDIJK, OTTE AUKES overdijk, otte aukes blokmaker (mr) verkoper Noorderhaven 16 C-184 1809 268 218v
AUKES, PIETER aukes, pieter koper Rozenstraat 2   1762 255 165r
AUKES, PIETER aukes, pieter koper   1763 255 195r
AUKES, PIETER aukes, pieter verkoper Jan Ruurdstraat OZ   1780 259 290r
AUKES, PIETER aukes, pieter koper Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
AUKES, PIETER aukes, pieter ten noorden Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
AUKES, POPPE aukes, poppe koper   1686 242 118v
AUKES, POPPE aukes, poppe koper Noorderhaven 25   1691 242 348v
AUKES, POPPE aukes, poppe koper Droogstraat 76   1697 243 303r
AUKES, POPPE aukes, poppe koper Noorderhaven 31   1698 243 354v
AUKES, PIETER aukes, pyter (onder almenum) molenaar (pel-) koper Brouwersstraat 3   1752 253 23v
AUKES, PIETER aukes, pyter koper   1753 253 127r
AUKES, PIETER aukes, pyter koper   1768 257 89r
AUKES, PIETER aukes, pytter koper Rozengracht 23   1765 256 99v
AUKES, SIEBREN aukes, sybren koper   1802 266 117r
AUKES, SIEBREN aukes, sybren koper Wortelstraat NZ   1803 266 483r
AUKES, SIEBREN aukes, sybren koper   1804 267 11v
AUKES, SIEBREN aukes, sybren verkoper   1804 267 16v
AUKES, SIEBREN aukes, sybren verkoper   1805 267 109r
AUKES, SIEBREN aukes, sybren koper   1806 267 203r
AUKES, SIEBREN aukes, sybren (wl) verkoper Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
AUKES, SIEBREN aukes, sybren (wl) verkoper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
AUKES, SIETSE aukes, sytske koper   1740 250 106v
OLTHOF, GEERT olthof, geert aylts koper   1778 259 136r