Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-02-08 11:27:16

Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
, AUKJE reindhorst, aukje h geniaarde Herenknechtenkamerstraat OZ   1784 261 166v
H., JOUKE olinjus, jouke h. koper Franekerpoort (gebied)   1797 265 117r
, WATSE haanstra, watse koper Kleine Bredeplaats 1   1747 251 162r
HAANTJES, KLAAS haanties, claes koper   1732 248 75v
HAANTJES, SIKKE haanties, sycke koper Weverstraat   1666 239 57v
HAANTJES, HENDRIK haantjes, hendrik koper Hoogstraat 29   1696 243 247v
HAANTJES, JEEN haantjes, jane koper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
HAANTJES, JOHANNES haantjes, johannes koper Nieuwstraat   1795 264 250r
HAANTJES, MAAIKE haantjes, mayke (wl) verkoper   1775 258 203v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1774 258 189v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1785 261 289r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1793 264 90r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1794 264 207v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon ten noorden Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon koper   1801 266 21r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, simon ten westen Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten zuiden Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten oosten Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten noorden Zoutsloot 47 A-153 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten oosten Molenpad 4 G-276 1808 268 153r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten zuiden Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten oosten Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
HAANTJES, SIEMEN haantjes, symon ten noorden Zoutsloot 47 A-153 1809 268 216r
, LAMMERT haasus, lamert koper   1692 242 399v
HAIES, ARNOLDUS haayes, arnoldus varensgezel koper Franekereind 2 G-021 1808 268 95v
HAIES, BROER haayes, broer schipper koper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HAIES, FEIE haayes, feye chirurgijn koper Gortmakerssteeg OZ   1616 230 67r
HAIES, JAN haayes, jan koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
HAIES, JAN haayes, jan schipper ten oosten Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
HAIES, JAN haayes, jan schipper verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
HAIES, JOOST haayes, joost koper   1683 241 234v
HAIES, RIEMKJE haayes, riemke (wd) verkoper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
HAIES, WILLEM haayes, willem koper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
HAIES, WILLEM haayes, willem (erven) ten westen Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
HAKES, SIETSE hackes, sytse verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
HAKES, SIETSE hackes, sytse verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
HAANTJES, haenties, amalijcke koper Voorstraat 8   1656 237 71v
HAANTJES, JAN haenties, jan koper Noorderhaven ZZ   1637 234 40v
HARINGS, KORNELIS haerings, cornelis koper   1768 257 74v
HAIES, DIRK haeyes, dirk koper   1770 257 164r
HAIES, DIRK haeyes, dirk verkoper   1774 258 156v
HAIES, HARMEN haeyes, harmen koper   1633 233 115v
HAIES, GERRIT haies, gerrit koper   1717 245 280v
HAIES, PIEBE haies, pibe koper Scheerstraat 3   1637 234 28v
HAIES, PIEBE haies, pibe brouwer koper Noorderhaven 112   1640 234 113v
HAIES, PIEBE haies, pibe brouwer ten westen Noorderhaven 112   1640 234 113v
, JAKOB hairings, jacob koper Brouwersstraat OZ   1615 229 555r
HAITSES, ANNE haitses, anne (wl) verkoper   1633 233 110v
HAITSES, JAKOB haitses, jacob koper Schritsen 28   1670 240 5v
HAIES, JOOST hajes, joost koper   1684 242 27v
HALBES, ANTJE halbers, anna koper   1779 259 181r
HALBES, GEERTJE halbes, gertie koper Voorstraat 29   1776 259 7r
SMID, LUITJEN HALBES smid, luitie halbes verkoper Zuiderhaven 23   1660 238 28r
HALBES, LUITJEN halbes, luitien ten noorden Zuiderhaven 21   1659 238 9v
HALBES, LUITJEN halbes, luitien ten zuiden Zuiderhaven 21   1660 238 30r
, MARTEN halfes, marten koper   1675 240 184r
HAANTJES, ALLERT hanckes, allert (van dokkum) bruidegom   1605 228 962r
HAANTJES, KLAAS hanckes, claes ten westen Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
HAANTJES, SJOERD hanckes, syourt (vrouw van) ten zuiden Poortje   1601 228 534r
HAANTJES, TJALLING hanckes, tyalling koper Heiligeweg ZZ   1600 228 396r
HAANTJES, LAMMERT hankes, lammert boterkoper koper Noorderhaven 38   1732 248 80r
JOHANNES, HENDRIK hannes, hendrik ten noorden Sint Odolphisteeg   1602 228 671r
HANSES, AREND hans, ane koper   1606 228 990r
HANSES, AUGUSTINUS hans, augustinus koper ten noorden van Harlingen   1604 228 784r
HANSES, IEPE hans, epe koper Hoogstraat 23   1599 228 318r
HANSES, HANS poff, hans hans koper   1603 228 690r
HANSES, HANS poff, hans hans koper   1625 231 73r
HANSES, HARING hans, haring schoenmaker ten oosten Voorstraat 64   1611 229 97r
HANSES, HINNE hans, henne koper   1613 229 331r
HANSES, HILLEGONDA hans, hillegont bruid   1601 228 542r
HANSES, JAN hans, jan koper Droogstraat   1614 229 416r
HANSES, JAN hans, jan koper   1617 230 135r
HANSES, JAN hans, jan koper   1626 231 127r
HANSES, JELTE hans, jelte koper   1617 230 189r
HANSES, JOCHEM besendorp, jochum hans van koper   1618 230 234r
HANSES, JOCHEM besendorp, jochum hans van koper   1618 230 244r
HANSES, OBBE hans, obbe koper Havenplein ZZ   1627 232 17r
HANSES, POPPE hans, poppe koper Lanen ZZ   1597 228 10r
HANSES, POPPE hans, poppe koper Schritsen ZZ   1597 228 36r
HANSES, WIEBE hans, wybe curator Noorderhaven NZ   1627 232 35r
HANSES, ABRAHAM hansen, abraham koper   1778 259 129v
HANSES, ANDRIES hansen, andries koper Lanen ZZ   1690 242 337v
HANSES, ANDRIES hansen, andries verver koper   1693 243 49r
HANSES, ANDRIES hansen, andries verver koper   1700 244 49r
HANSES, ANDRIES hansen, andries verver koper   1701 244 95r
HANSES, ANTJE hansen, antje koper   1779 259 188r
HANSES, AREND hansen, arent koper   1633 233 100r
HANSES, ARJEN hansen, arjen koper   1694 243 95r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Weverstraat   1676 240 235r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Zuiderstraat 29   1680 241 84r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Fabrieksstraat 28   1682 241 204r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Moriaanstraat   1682 241 227v
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Grote Kerkstraat 15   1683 241 241r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Moriaanstraat NZ   1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Romastraat ZZ   1683 241 253r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van apotheker koper Voorstraat 23   1688 242 230r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Kerkpoortstraat OZ   1689 242 284r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Weverstraat ZZ   1692 242 381r
HANSES, AUKE hansen, aucke koper   1675 240 202r
HANSES, AUKJE hansen, aukje (wd) koper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
HANSES, CHRISTIAAN hansen, christiaan koper   1802 266 140r
HANSES, KLAAS hansen, claas koper Lanen 64   1776 259 8r
HANSES, KLAAS hansen, claas koper   1779 259 178r
HANSES, KLAAS hansen, claas (wd) ten noorden   1805 267 109v
HANSES, KORNELIS hansen, cornelis koper   1643 235 45v
HOUT, KORNELIS HANSES hout, cornelis hansen van der koper Vijverstraat 4   1696 243 233v
HOUT, KORNELIS HANSES hout, cornelis hansen van der koper Noorderhaven 48   1701 244 134r
HANSES, DIRK hansen, dirck koper   1646 235 211v
HANSES, DIRK hansen, dirck koper   1646 235 214v
HANSES, DOUWE hansen, douwe timmerman (huis-)(mr) koper   1803 267 5r
HANSES, DOUWE hansen, douwe koper   1808 268 169v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman koper Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten westen Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten oosten Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman koper Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten westen Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten westen Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
HANSES, DOUWE hansen, douwe ten zuiden Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
HANSES, DOUWE hansen, douwe koopman verkoper A-237 1810 268 333v
HANSES, DOUWE hansen, douwe verkoper Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
HANSES, EELKE hansen, eelck koper   1648 236 24v
HANSES, GEERT hansen, geert verkoper Grote Bredeplaats 10   1780 259 286r
HANSES, HANS hansen, hans koper Franekereind 21   1747 251 160r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper   1635 234 3r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 15r
VRIES, HANS HANSES fries, hans hansen de koper Brouwersstraat WZ   1641 234 125v
HANSES, HARMEN hansen, harmen koper   1652 236 185r
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper Franekereind 23   1611 229 65r
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper   1629 232 173r
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper Weverstraat   1633 233 85v
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper   1633 233 89r
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper   1646 235 219v
HANSES, HENDRIK hansen, hendrick koper Zuiderhaven 54   1648 236 15v
HANSES, HENDRIK hansen, hendrik koper   1637 234 23v
HANSES, HENDRIK hansen, hendrik koper Hofstraat 31   1670 240 12ra
STAPERT, IEBELTJE HANSES stapert, ibeltje hansen (hof van) ten westen Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
STAPERT, IEBELTJE HANSES stapert, ibeltje hansen ten westen Franekerpoort (gebied)   1654 236 274v
HANSES, IETJE hansen, idtie koper   1603 228 681r
HANSES, IEDE hansen, iede koper Sint Odolphisteeg 4   1658 237 142r
HANSES, JAKOB hansen, jacob koper   1644 235 106r
HANSES, JAKOB hansen, jacob koper Franekereind ZZ   1655 237 29r
HANSES, JAKOB hansen, jacob koper   1656 237 81v
HANSES, JAKOB hansen, jacop koper   1651 236 156r
HANSES, JAN hansen, jan koper   1643 235 85r
HANSES, JAN hansen, jan koper   1658 237 169v
HANSES, JAN hansen, jan koper   1666 239 54r
HANSES, JAN hansen, jan koper   1729 247 291v
HANSES, JAN hansen, jan koper   1772 258 50v
OOSTERHOUT, JAN HANSES oosterhout, jan hansen koper Simon Stijlstraat 7   1779 259 163r
HANSES, JOOST hansen, joost koper   1658 237 154r
HANSES, JURJEN hansen, jurjen koper   1672 240 78r
HANSES, KLAASKE hansen, klaaske koper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
HANSES, LAMMERT hansen, lambart koper Rapenburg NZ   1706 244 319v
HANSES, LAMMERT hansen, lambert organist koper   1707 245 26r
HANSES, LAMMERT hansen, lambert organist koper   1714 245 208r
HANSES, LOURENS hansen, lourens ten oosten Scheerstraat 3   1611 229 8r
HANSES, LOURENS hansen, lourens ten oosten Sint Jacobstraat OZ   1614 229 482r
HANSES, LOURENS hansen, lourens verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
HANSES, MARTEN hansen, marten koper   1646 235 208r
HANSES, MARTEN hansen, marten koper   1648 236 23v
HANSES, MELLE hansen, melle koper Bildtstraat 25   1681 241 150r
HANSES, MELLE hansen, melle koper Zuiderhaven 18   1709 245 92v
HANSES, MINNE hansen, minne koper   1670 240 26v
HANSES, OBBE hansen, obbe schipper (trek-) koper Rozengracht 38   1631 233 21v
HANSES, OBBE hansen, obbe koper Noorderhaven NZ   1665 239 2va
BOK, OBBE HANSES bock, obbe hansen de koper Vijver 4   1679 241 33r
BOK, OBBE HANSES bock, obbe hansen de koper   1683 241 235r
BOK, OBBE HANSES bock, obbe hansen de koper Zuiderpoort (gebied)   1683 241 235v
HANSES, PAULUS hansen, pouwels koper   1647 235 254r
HANSES, TIJS hansen, tijs wever (bont-) koper Kerkpoortstraat 77   1714 245 215v
HANSES, TRIJNTJE hansen, trijntje koper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
HANSES, IEDE hansen, yde ten zuiden   1660 238 14v
HANSES, EESGE hanses, aeske koper Prinsenstraat 2   1681 241 139r
HANSES, ANDRIES hanses, andries ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
HANSES, DIRK hanses, dirck (wl) verkoper Heiligeweg   1600 228 418r
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman in hout koper Brouwersstraat 11 G-061 1808 268 101v
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman koper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman koper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
HANSES, DOUWE hanses, douwe koopman koper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
HANSES, HANS hanses, hans mede-eig Voorstraat 69   1579 125 672r
HANSES, JAKOB hanses, jacob tabakspijpmaker (mr) koper   1663 238 196v
HANSES, JAKOB hanses, jacob koper   1679 241 48v
HANSES, JETSE hanses, jetse koper Kerkpoortstraat 53   1697 243 266r
OOSTERVEEN, JETSE HANSES oosterveen, jetske hanses koper Kruisstraat 5   1767 256 244r
HANSES, MARGARETA hanses, margariet koper Achterstraat   1636 234 6r
HANSES, MAAIKE cartouw, maycke hanses koper Noorderhaven 44   1680 241 115r
HANSES, NEELTJE hanses, neeltie bruid   1605 228 962r
HANSES, SJOERD hanses, sioerd ten oosten Vijverstraat 6   1653 236 235v
HANSES, SIETSE hanses, sytske koper   1744 251 37v
BREDA, THOMAS HANSES breda, tomas hanses ten oosten Lanen NZ   1665 239 9r
HANSES, TRIJNTJE hanses, trijntje verkoper   1804 267 106v
, JAKOB hansets ?, jacob koper   1700 244 43r
HANSES, MARIA hanskes, maria verkoper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
HANSES, hanzen, abrahi koper   1763 255 207v
HANSES, ANTJE hanzes, antje koper   1774 258 173r
HANSES, GEERT hanzes, geert koper Voorstraat 62   1769 257 136r
HARKES, JANKE harckes, jancke verkoper   1633 233 112v
HARTS, OENE hardus, oene koper   1647 235 259v
HARINGS, PIETJE haringhs, pytke koper Lanen 42   1634 233 132v
HARINGS, REIER haringhs, rijer koper   1597 228 38r
BOT, ANDRIES HARINGS bot, andries harings koper   1721 246 119r
HARINGS, ANDRIES both, andries harings tinnegieter (mr) koper Voorstraat 23   1718 246 28r
HARINGS, KLAAS harings, claas geniaarde Brouwersstraat 37   1767 256 253r
HARINGS, KORNELIS harings, cornelis ten zuiden Heiligeweg WZ   1773 258 122v
HARINGS, EGBERT harings, egbert verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
HARINGS, EGBERT harings, egbert verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
HARINGS, EGBERT harings, egbert koper   1700 244 47v
HARINGS, FEIKE telsma, feike harings koper   1695 243 137r
HARINGS, FEIKE harings, feyke geniaarde Brouwersstraat 21   1690 242 333r
HARINGS, FEIKE harings, feyke koper   1691 242 343r
HARINGS, HEIN harings, hein koper   1770 257 162r
HARINGS, HIELKJE harings, hilck gecondemneerde Grote Kerkstraat ZZ   1599 228 335r
HARINGS, JAKOB harings, jacob koper   1649 236 61v
HARINGS, JAN harings, jan koper   1711 245 164v
HARINGS, RUURD harings, ryoerdt naastligger Bildtstraat WZ   1601 228 503r
HARINGS, WIEGER harings, wieger (oosterbierum) timmerknecht (huis-) verkoper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
HARINGS, WIEGER harings, wyger (oosterbierum) timmerknecht (huis-) verkoper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
HARKES, GERRIT harkes, gerryt koper   1787 262 228r
HARKES, IEMKJE harkes, ijmkje koper   1804 267 16v
STOK, JURJEN HARKES stok, jurjen harkes van der metselaar (mr) koper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
HARKES, PIER harkes, pier koper Schritsen 61   1748 251 241v
HARKES, TJEBBE harkes, tjebbe koper Nieuwstraat WZ   1667 239 98v
HARKES, IEMKJE harkes, ymkje koper Hoogstraat 27   1804 267 42r
ROYEN, JAN rooyen, jan harmannes van koper   1801 266 15r
HARMENS, HILLEBRAND harmanni, hillebrandus koper   1643 235 66v
HARMENS, RUURD harmanni, ruurt koper   1616 230 31r
HARMENS, EELKE harmannis, eelcke koper   1603 228 695r
HARMENS, HARMEN harmannus, harmen koper Lanen 80   1598 228 210r
HARMENS, GERRIT harmans, gerrit koper   1696 243 199r
HARMENS, REINER harmans, reinder koper Lombardspijp   1699 244 28r
HARMENS, MARIA ijskam, marijke harmanus verkoper   1804 267 78r
HARMENS, KLAAS harmen, claas koper   1732 248 76r
VRIES, HANS HARMENS fryes, hans harmen de koopman koper Vijverstraat ZZ   1633 233 90v
HARMENS, JAN harmen, jan koper   1784 261 223r
GONGGRIJP, JAN HARMENS gonggrijp, jan harmen koper Rinnertspijp 4   1783 261 44v
HARMENS, ABEL harmens, abel koper   1732 248 124v
HARMENS, AAFKE harmens, aefke koper   1728 247 103v
HARMENS, ALBERT harmens, albert koper   1643 235 53r
HARMENS, ALBERT harmens, albert koper   1644 235 159r
HARMENS, ALLERT harmens, aldert koper   1804 267 55r
HARMENS, ALLERT harmens, aldert verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
HARMENS, ALLERT harmens, aldert koper   1805 267 164v
HARMENS, ATSE harmens, atse koper   1635 234 1v
HARMENS, ATSE harmens, atse koper   1639 234 88v
HARMENS, ATSE harmens, atse koper   1643 235 69v
HARMENS, ATSE harmens, atse koper   1645 235 173r
HARMENS, BEREND harmens, beernd koper   1768 257 79r
HARMENS, BEREND harmens, beernt koper Grote Kerkstraat 19   1613 229 351r
HARMENS, BEREND harmens, beernt koper   1736 249 132v
HARMENS, BEREND harmens, beernt koper Kerkpad 18   1746 251 140v
HARMENS, BERBER harmens, berber verkoper Hofstraat 33   1772 258 37v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS gonggrijp, berber harmens (wd) koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
HARMENS, BEREND harmens, berent weversknecht (bont-) koper Zuiderhaven 18   1739 250 7r
HARMENS, KLAAS harmens, claas koper   1737 249 181v
HARMENS, KLAAS harmens, claas koemelker koper   1804 267 14r
HARMENS, KLAAS harmens, claes koper Noorderhaven NZ   1597 228 14r
HARMENS, KLAAS harmens, claes koper   1605 228 921r
HARMENS, KLAAS harmens, claes koper Karremanstraat 24   1641 234 150r
HARMENS, KLAAS harmens, claes koper   1644 235 126v
HARMENS, DIEUWKE harmens, dieucke verkoper   1633 233 113v
HARMENS, DIEUWKE harmens, dieuwke koper   1643 235 72v
HARMENS, DIRK hawelanst, dirck harmens koper Weverstraat NZ   1650 236 137v
HARMENS, DIRK harmens, dirk schipper (wijd-) koper Hofstraat 15   1707 245 9r
HARMENS, DOUWE harmens, douwe koper   1688 242 244v
HARMENS, DOUWE harmens, douwe koper   1703 244 241r
HARMENS, FREERK harmens, freerck koper   1653 236 242v
HARMENS, GEERT harmens, geert koper Zuiderstraat NZ   1695 243 143v
HARMENS, GEERTJE harmens, geertke verkoper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit bontwerker koper   1701 244 100v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit bakker (mr) koper Noorderhaven 114   1701 244 107v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit koper   1746 251 141v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit koper   1747 251 191v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit (franeker) stof- en bontreder koper Kerkpoortstraat 55   1781 260 113r
HARMENS, GERRIT harmens, gerryt koper Hofstraat 65   1764 256 63v
HARMENS, GRIETJE harmens, griedt koper Rinnertspijp   1601 228 517r
HARMENS, GRIETJE harmens, grietje koper   1692 242 393r
HARMENS, GRIETJE harmens, gryet koper   1603 228 708r
HARMENS, HANS harmens, hans koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 6v
HARMENS, HANS harmens, hans koper Grote Bredeplaats 33   1638 234 66v
HARMENS, HANS harmens, hans koper Noorderhaven 2   1642 235 16v
HARMENS, HANS harmens, hans koper Noorderhaven 88   1647 235 265r
HARMENS, HANS hattingh, hans harmens van koper   1624 231 35v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de koper Vijverstraat 4   1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(oud-) koper Zuiderhaven 56   1649 236 94r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester) ten westen Vijverstraat 6   1653 236 235v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester) koper Nieuwstraat   1656 237 97v
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) verkoper Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten oosten Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten westen Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
VRIES, HANS HARMENS vries, hans harmens de (burgemeester)(wl) ten noorden Grote Ossenmarkt NZ   1659 238 12r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Sint Jacobstraat WZ   1599 228 268r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1611 229 40r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Zuiderplein 1   1611 229 98r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1614 229 385r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1627 232 44r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Kerkpad   1632 233 68r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1643 235 87r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper NZ   1646 235 193r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1684 242 29r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Rapenburg ZZ   1705 244 271r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Kerkpoortstraat 31   1706 244 315r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1725 246 263r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1731 248 51r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper   1734 248 349r
HARMENS, HARMKE harmens, harmentje koper   1637 234 43v
HARMENS, HERE harmens, heere koper Karremanstraat 1   1752 252 197r
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrick koper Karremanstraat   1598 228 179r
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrick koper   1652 236 185v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrick koper   1656 237 93r
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrick koper Brouwersstraat OZ   1688 242 226v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1683 241 246v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1693 243 29v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1697 243 308r
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1778 259 147v
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrik koper   1782 260 307v
DOORNAT, HENDRIK HARMENS doornat, hendrik harmens koper   1801 266 55r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS doornat, hendrik harmens verkoper   1805 267 109v
HOLLANDER, HILLE HARMENS hollander, hille harmens koper   1772 258 14r
HARMENS, harmens, itge koper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper   1703 244 209r
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper Sint Odolphisteeg 6   1704 244 251r
HARMENS, JAKOB harmens, jacob slotenmaker (mr) koper Sint Odolphisteeg 6   1707 245 29v
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper   1718 246 27v
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper   1721 246 100v
HARMENS, JAKOB harmens, jacob koper   1744 251 37v
RADSMA, JAKOB HARMENS ratsma, jacob harmens koper   1733 248 184r
RADSMA, JAKOB HARMENS ratsma, jacob harmens horlogemaker (mr) koper Voorstraat 6   1741 250 199v
HARMENS, JAN harmens, jan (te haarlem) koper   1599 228 312r
HARMENS, JAN harmens, jan pannebakker gecondemneerde Droogstraat NZ   1600 228 451r
HARMENS, JAN harmens, jan gecondemneerde Droogstraat NZ   1600 228 451r
HARMENS, JAN harmens, jan ten oosten Droogstraat NZ   1601 228 490r
HARMENS, JAN harmens, jan scheepstimmerman koper Lanen   1606 228 996r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Noorderhaven 110   1614 229 442r
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1642 235 15v
HARMENS, JAN harmens, jan ten zuiden Zoutsloot NZ   1671 240 63r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Schoolsteeg WZ   1690 242 334r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Zuiderhaven 71   1702 244 174v
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1720 246 82r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Zuiderhaven 31   1723 246 172r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Liemendijk ZZ   1735 249 18r
HARMENS, JAN harmens, jan schoolmeester koper Lanen 54   1736 249 134r
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1737 249 166r
HARMENS, JAN harmens, jan blauwverver koper   1747 251 181r
HARMENS, JAN harmens, jan koper Kromme Elleboogsteeg   1752 252 198v
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1759 254 205v
HARMENS, JAN harmens, jan koper   1766 256 156v
HARMENS, JAN harmens, jan ten westen   1772 258 52v
HARMENS, JAN harmens, jan ten westen   1774 258 140v
BAGGELAAR, JAN HARMENS baggelaar, jan harmens verkoper   1774 258 140v
BEIMA, JAN HARMENS beyma, jan harmens koper Noorderhaven ZZ   1629 232 212r
GONGGRIJP, JAN HARMENS gonggrijp, jan harmens koper Noorderhaven 34   1777 259 69v
GONGGRIJP, JAN HARMENS gongrijp, jan harmens verkoper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
KAMP, JAN HARMENS kamp, jan harmens schoenmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
NIJSING, JAN HARMENS nijsing, jan harmens koper   1778 259 95r
NIJSING, JAN HARMENS nijsing, jan harmens koper Anjelierstraat ZZ   1778 259 111r
SPELTJE, JAN HARMENS speltie, jan harmens koper Noorderhaven 88   1734 248 347v
SPELTJE, JAN HARMENS speltie, jan harmens koper Noorderhaven 87   1747 251 168r
SPELTJE, JAN HARMENS speltje, jan harmens (erven) ten oosten   1804 267 50r
VLIE, JAN HARMENS vlie, jan harmens van 't koper Rommelhaven 24b   1696 243 224v
VLIE, JAN HARMENS vlie, jan harmens van 't koper Hoogstraat 10   1697 243 275r
HARMENS, JENTJE harmens, janke koper   1759 254 246r
HARMENS, JOHANNES harmens, joannes koper   1630 232 278r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper Moriaanstraat ZZ   1748 251 237r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes tichelaar koper Zoutsloot 80   1750 252 73v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes tichelaar koper Zoutsloot ZZ   1750 252 73v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper   1762 255 125v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper Wasbleek   1762 255 128v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes geniaarde Hofstraat 20   1764 256 81r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper   1765 256 128v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper Lanen 21   1766 256 174r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper   1770 257 178v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes (erven) ten zuiden Voorstraat 24   1773 258 89v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper   1785 262 54r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper   1796 264 342r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper   1799 265 256r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper   1799 265 353r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes ten zuiden Moriaanstraat   1804 267 47r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes verkoper Rapenburg NZ   1804 267 56r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes koper Heiligeweg 38   1807 267 327v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannes ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1809 268 302v
MOS, JOHANNES HARMENS mos, johannes harmens ter geniaarde Heiligeweg 16   1793 264 159r
MOS, JOHANNES HARMENS mos, johannes harmens ter ten noorden Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
HARMENS, JOHANNES harmens, johannis koper   1756 254 15r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannis koper   1758 254 134r
HARMENS, JOHANNES harmens, johannis koper   1759 254 232v
HARMENS, harmens, johs. ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
HARMENS, harmens, johs. ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
GONGGRIJP, JOOST HARMENS gongrijp, joost harmens tinnegieter (mr) koper Noorderhaven 82   1703 244 205r
GONGGRIJP, JOOST HARMENS gongrijp, joost harmens koper Noorderhaven 62   1710 245 102v
HARMENS, JURJEN harmens, jurien koper Schritsen 52   1667 239 73r
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen (mr) chirurgijn koper Weverstraat   1671 240 50r
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen koper Schritsen 36   1680 241 60v
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen koper Schritsen 50   1684 242 54v
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen koper   1689 242 264r
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen ledesetter koper Schritsen 54   1693 243 12v
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen ledesetter koper Lanen 48   1696 243 209r
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen (wd) ten westen Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
HARMENS, JURJEN harmens, jurjen (wd) ten oosten Hofstraat 21 G-091 1808 268 176r
HARMENS, JURJEN harmens, jurrien koper   1696 243 260v
HARMENS, JURJEN harmens, jurrien koper Poortje OZ   1699 243 400v
HARMENS, JURJEN harmens, jurrien ledesetter koper Schritsen 54   1710 245 121v
HARMENS, harmens, maertgyen (wd) koper   1598 228 213r
HARMENS, MARIA harmens, marij koper   1618 230 281r
HARMENS, MARTEN harmens, marten (weeskinderen van) verkoper   1634 233 136r
HARMENS, MEIE harmens, meye koper Zoutsloot 9   1734 248 288v
HARMENS, MEIE harmens, meye koper   1738 249 238r
HARMENS, MEIE harmens, meye koper Zoutsloot   1738 249 338r
HARMENS, MEIE harmens, meye koper Zoutsloot NZ   1739 250 12v
HARMENS, MEIE harmens, meye schipper (schuit-) koper Bildtstraat 16   1743 251 20r
HARMENS, MEIE harmens, meye koper Zoutsloot 30   1752 253 32r
MEYER, MEIE HARMENS meyer, meye harmens bieder Noorderhaven 69   1753 253 272r
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS wassenaar, michiel harmens verver en glazenmaker (mr) koper Lanen 76   1782 260 288r
HARMENS, MINK harmens, minck koper Lanen ZZ   1647 235 249v
HARMENS, MINK harmens, minck brouwer koper Lanen ZZ   1653 236 247v
HARMENS, PIEKE harmens, pieke koper Hoogstraat 11   1714 245 204r
HARMENS, PIETER harmens, pieter koper Heiligeweg ZZ   1600 228 442r
HARMENS, RIKSTJE harmens, richtje koper   1696 243 191v
HARMENS, RIKSTJE harmens, richtje koper Lanen 74   1697 243 265r
HARMENS, ROELOF harmens, roelof koper   1671 240 51v
HARMENS, ROMMERT veth, rommert harmens koper Noorderhaven 46   1722 246 133v
HARMENS, RUURD harmens, ruyrt (weeskinderen van) verkoper   1604 228 846r
HARMENS, SARA harmens, sara koper   1625 231 66r
HARMENS, SARA harmens, sara koper   1625 231 66r
HARMENS, SIERK harmens, sierck koper Voorstraat ZZ   1611 229 38r
HARMENS, SJOERD harmens, sjoerd koper   1753 253 122r
HARMENS, STIJNTJE harmens, stijn (wd) ten noorden   1660 238 15v
HARMENS, SIEBREN harmens, sybren koper Raamstraat 1   1715 245 247r
HARMENS, SIEMEN harmens, symon koper Voorstraat 97   1611 229 36r
HARMENS, SIEMEN harmens, symon koper Grote Kerkstraat 37   1611 229 93r
HARMENS, TEUNIS harmens, thoenys bruidegom   1605 228 866r
HARMENS, TJEERD harmens, tjeerd koper   1729 247 257v
HARMENS, TRIJNTJE harmens, trintie koper   1660 238 40v
HARMENS, WARNER harmens, warner koper Rommelhaven 11   1765 256 130v
HARMENS, WARNER harmens, warner verkoper Rommelhaven 7   1772 258 6v
HARMENS, IJSBRAND harmens, ysbrand (wl) verkoper   1773 258 111v
, HANS harmensn, hans ten oosten Scheerstraat 1   1615 229 570r
HARMENS, ALBERT barkhof, albert harms koper   1727 247 41r
SOPINGIUS, JENTJE HARMENS sopingius, janke harms koper Nieuwstraat OZ   1736 249 133r
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS camminga, johannes harms koper Grote Bredeplaats 5   1803 266 474r
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS camminga, johannes harms kastelein verkoper Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
WILDE, MINNE HARMENS wilda, minne harms koper Franekereind 19   1749 252 28r
HARINGS, HARMEN harnigs, harmen koper   1628 232 106r
HARNES, LAMMERT harns, lammert koper   1698 243 341r
HARNES, LAMMERT harns, lammert koper   1698 243 381r
HARNES, LAMMERT harns, lammert koper   1699 243 403r
HARRENTS, LAMMERT harnts, lammert koper Hoogstraat 25   1683 241 243r
, PIETER harrints, pieter bierdrager koper   1773 258 124r
HARRITS, EGBERT harryts, eibert koper   1781 260 95r
HARTMANS, GERRIT hartman, gerryt koper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
HARTMANS, ANTJE hartmans, antje koper Noordijs 1   1763 256 15v
HARTMANS, HARTMAN hartmans, hartman koper Karremanstraat ZZ   1748 251 241r
HARTMANS, HARTMAN hartmans, hartman koper Bildtpoort (gebied)   1752 252 199v
HARTMANS, HISKE hartmans, his (wl) koper   1633 233 117v
HARTMANS, SIEBREN hartmans, sybrand verkoper   1804 267 58v
, ADAM hartog, adam slager (joods) koper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
HOUKES, KORNELIS haucx, cornelis koper   1654 236 254v
HAIES, DIRK hayes, dirk koper   1757 254 110r
HAIES, DIRK hayes, dirk koper   1759 254 201v
HAIES, DIRK hayes, dirk koper   1761 255 62r
HAIES, DIRK hayes, durk koper   1779 259 170r
HAIES, DIRK hayes, durk koper   1780 259 269r
HAIES, FOEKE hayes, foeke koper   1672 240 100r
HAIES, HAIE hayes, haye koper   1657 237 121v
HAIES, HERE hayes, heere koper Zoutsloot 7   1630 232 315r
HAIES, HERE hayes, hero koper Zuiderhaven 6   1637 234 27r
HAIES, IESKJE hayes, iske eerder-eig Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
HAIES, JELLE hayes, jelle koper   1746 251 150r
HAIES, JELLE hayes, jelle ten oosten Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
HAIES, JETSE hayes, jetske koper   1603 228 681r
HAIES, LIEUWE hayes, lieuwe koper   1648 236 11r
HAIES, LIJSBET hayes, lijsbeth koper   1600 228 426r
HAIES, LIJSBET hayes, lijsbeth koper   1600 228 427r
HAIES, LIJSBET hayes, lijsbeth verkoper Lanen   1601 228 486r
HAIES, MARTEN hayes, marten schipper (wijd-) koper   1664 238 204r
HAIES, MARTEN hayes, marten (erven dochter) verkoper Zoutsloot NZ   1685 242 79v
HAIES, PIER hayes, pier koper   1673 240 117r
HAIES, RITSKE hayes, ritske koper   1597 228 95r
HAIES, SIEMEN hayes, symon ten noorden Lanen   1601 228 486r
HAIES, TIETJE hayes, tied (wd) koper Noordees (gebied)   1597 228 65r
HAIES, WALING hayes, waling (kinderen) verkoper   1613 229 345r
HAIES, WIEGER hayes, wieger schipper koper Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
HAIES, WILLEM hayes, willem ten oosten Heiligeweg 38   1773 258 88v
HAITSES, HAITSE haytses, haytse koper   1630 232 318r
HAITSES, HILTJE haytses, hiltie ten zuiden   1660 238 15v
HAITSES, SJOERD haytses, siverd koper   1643 235 39v
HAITSES, OEPKE haytses, upcke ten zuiden Voorstraat ZZ   1640 234 107v
BONNEMA, OEPKE HAITSES bonnema, upcke haytses koper Voorstraat 18   1636 234 5r
, GERBEN hebbaus, gerbrandus koper Voorstraat 33   1630 232 274r
, GERBEN hebbaus, gerbrandus koper   1640 234 99v
HIBBES, ALBERT hebbes, albert koper   1639 234 86r
HIBBES, EILERT hebbes, eylert koper Rapenburg NZ   1646 235 203v
HEERKES, KLAAS heerckes, claes koper   1617 230 213r
HEERKES, JELLE heerckes, jelle koper Drie Roemersteeg OZ   1654 236 256r
HERES, AGE heeres, age koper   1791 263 307r
HERES, ALBERT heeres, albert ten zuiden Franekereind 14   1773 258 109r
HERES, ALBERT heeres, albert ten zuiden   1774 258 150v
HERES, ALBERT heeres, albert verkoper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
HERES, ALBERT heeres, albert ten westen Voorstraat 81   1774 258 162v
HERES, ALBERT heeres, albert ten noorden Voorstraat 81   1774 258 162v
HERES, ALBERT heeres, albert geniaarde Voorstraat 85   1780 260 2r
HERES, ANTJE heeres, antje koper   1764 256 28r
HERES, BAUKE heeres, baucke koper   1652 236 196r
HERES, GEESKE heeres, geys koper Heiligeweg   1600 228 418r
HERES, HERE heeres, heere koper   1739 250 75v
HERES, HERE heeres, here koper   1701 244 143r
HERES, HERE heeres, here koper   1731 247 383v
HERES, HIDDE heeres, hidde koper   1605 228 903r
HERES, IDS heeres, idske koper   1788 262 253v
GOEDE, IEME HERES goede, ime heeres de koper Voorstraat 59   1659 238 9r
HERES, JAKOB heeres, jacob koper Brouwersstraat 27   1646 235 205v
HERES, JAKOB heeres, jacob kistmaker (mr) koper   1664 238 232r
HERES, JAKOB heeres, jacob koper   1667 239 22ra
HERES, JAKOB heeres, jacob koper Lanen 21   1668 239 141v
HERES, JAN heeres, jan smid (goud-) ten zuiden Hofstraat 31   1659 238 2r
HERES, JAN heeres, jan koper Simon Stijlstraat 5   1762 255 120r
HERES, JAN heeres, jan koper Kerkpad WZ   1762 255 161r
HERES, JAN heeres, jan koper Voorstraat 81   1766 256 190r
HERES, JAN heeres, jan verkoper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
HERES, JAN heeres, jan geniaarde Voorstraat 85   1780 260 2r
HERES, JAN heeres, jan koper Kerkpoortstraat 2   1786 262 123v
HERES, JAN heeres, jan koper Kerkpoortstraat 37   1787 262 217v
HERES, JAN heeres, jan timmerman (mr) koper Noorderhaven 13   1793 264 99r
HERES, JENTJE heeres, janke koper   1706 245 r
HERES, JENTJE heeres, janke koper   1755 253 234r
HERES, JENTJE heeres, janke koper   1755 253 240v
HERES, JETSKE heeres, jetske ten oosten Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
HERES, LIJSBET heeres, lijsbeth ten noorden Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
HERES, MARIA heeres, marij koper Woudemansteeg   1599 228 313r
HERES, MARTEN heeres, marten koper Noorderhaven NZ   1604 228 772r
HERES, PIETER heeres, pytter koper   1698 243 337r
HERES, REIMER heeres, reymer koper Zuiderhaven NZ   1614 229 429r
HERES, RIENK heeres, rinke koper Rommelhaven 15   1713 245 198r
HERES, RIENK heeres, rinke koper   1733 248 263v
HERES, RINSE heeres, rinske koper   1732 248 99r
HERES, RUURD heeres, ruird koper Romastraat ZZ   1705 244 271v
HERES, SARA heeres, saarke koper   1707 245 21v
HERES, SIKKE heeres, sicke koper Schritsen ZZ   1599 228 347r
HERES, SIJKE heeres, sijke (vrijster) koper Schritsen 8   1717 245 304r
HERES, SJOERD heeres, sioerd koper   1648 236 37v
HERES, SIPKE heeres, sipke verkoper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
HERES, heeres, taeaedze ten oosten   1805 267 126r
HERES, heeres, taeaedze ten zuiden   1805 267 126r
HERES, TEETSE heeres, taedse koper Molenpad 1   1784 261 243v
HERES, TEETSE heeres, taedse koper Weverstraat   1789 263 130r
HERES, TEETSE heeres, taedse koper   1803 266 503r
SYBESMA, THOMAS HERES sybersma, thomas heeres koper Lanen NZ   1668 239 21ra
HERES, TJITSE heeres, tjietske koper   1805 267 108r
HERES, WIEBREN heeres, wybren (erven) ten westen   1804 267 52v
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar verkoper Zoutsloot 57 A-158 1808 268 155r
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar (mr) verkoper Droogstraat 16 A-063 1808 268 160r
HERES, WIEBREN heeres, wybren metselaar (mr) verkoper Noorderhaven 103 A-056 1808 268 160r
HERES, WIEBREN heeres, wybren ten zuiden Bargebuurt 20 A-217 1809 268 201r
HERES, IEPE heeres, ype koper   1680 241 118r
HERES, IEPE heeres, ype ten oosten Lanen 64   1765 256 134v
HEERKES, ELSKE heerkes, else koper   1800 265 466r
HEERKES, G. heerkes, g. koper   1777 259 78r
HEERKES, HESSEL heerkes, hessel koper Franekereind 25   1663 238 175v
HEERKES, JAN heerkes, jan koper   1643 235 64r
HEERKES, RUURD heerkes, ruurd koper Zeilmakersstraat OZ   1781 260 144r
HEERKES, SIBBELTJE heerkes, sibbeltje koper   1786 262 60v
HEERKES, TJEBBE heerkes, tjebbe koper Franekereind 2   1751 252 111r
HEERKES, TRIJNTJE heerkes, trijntje koper   1777 259 78r
OOSTERBAAN, EVERT HERES oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 108v
OOSTERBAAN, EVERT HERES oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 109v
OOSTERBAAN, EVERT HERES oosterbaan, evert heers koper Zuiderhaven 18   1732 248 110v
HERES, JAKOB heers, jacob koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
HARTS, DIRKJE heerts, dirkjen koper Zuiderhaven 18   1699 244 32r
HARTS, DOUWE heerts, douwe koper Weverstraat   1611 229 126r
GOEDE, IEME HARTS goede, ime heerts de koper   1668 239 155v
HARTS, JAN heerts, jan ten zuiden Schritsen ZZ   1601 228 481r
HARTS, JAN heerts, jan koper Grote Kerkstraat 44   1644 235 129v
HARTS, MICHIEL heerts, michiel koper   1624 231 19r
HEIMANS, H. heimans, h. ten zuiden Noorderhaven 72   1773 258 78v
HEIMANS, HEIMAN heimans, heiman koper   1744 251 54v
HEIMANS, HEIMAN heimans, heiman verkoper   1776 259 6v
HEINS, DIRK hein, derck koper Voorstraat ZZ   1599 228 342r
HEINS, AGNIETJE heins, agneta koper Zuiderhaven 19   1708 245 66r
HEINS, AGNIETJE heins, agnieta koper   1713 245 187r
HEINS, ANTJE heins, anna verkoper Lanen 39   1804 267 9v
HEINS, KLAAS heins, claas koper Hoogstraat 6   1763 255 191v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten westen Vijver 8 E-097 1808 268 66v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten westen Vijver 10 E-096 1808 268 67v
HEINS, KLAAS heins, claas (wd) ten zuiden Vijver 4 H-099 1808 268 133r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
HEINS, KLAAS heins, claas (wl) verkoper Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
HEINS, GERRIT heins, gerryt koper   1754 253 176r
HEINS, GERRIT heins, gerryt koper   1759 254 243r
HEINS, HARING heins, haring verkoper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
HEINS, HARING heins, haring ten westen Heiligeweg 34   1804 267 55v
HEINS, HENDRIK heins, hendrik (zaandam) koopman koper Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
DROST, HENDRIK HEINS drost, hendrik heins koper Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
HEINS, JAN heins, jan koper   1665 239 11ra
HEINS, JAN heins, jan koper Brouwersstraat 11   1669 239 185r
HEINS, JAN heins, jan koper   1733 248 243v
HEINS, JAN heins, jan koper Herenknechtenkamerstraat   1752 252 230r
HEINS, JAN heins, jan koper Vijverstraat NZ   1752 252 234r
HEINS, JAN heins, jan koper   1754 253 149r
HEINS, JAN heins, jan koper   1755 253 203v
HEINS, JAN heins, jan koper Vijver 6   1755 253 206v
HEINS, JAN heins, jan koper   1759 254 190v
HEINS, JAN heins, jan koper   1764 256 40v
HEINS, JAN heins, jan koper   1767 256 261r
HEINS, JAN heins, jan ten westen Achterstraat   1774 258 178v
HEINS, JETSE heins, jetse koper   1700 244 37r
HEINS, JETSE heins, jetse koper   1701 244 103r
HEINS, JOUKE olinjus, jouke heins koper Achterstraat   1767 256 258r
HEINS, JOUKE heins, joukje verkoper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd)(de tuin van) ten noorden Vijver 12 E-094 1808 268 75r
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd) ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd) ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd) ten westen Vijver 8 E-097 1810 268 336r
HEINS, KLAAS heins, klaas (wd) ten noorden Vijver 8 E-097 1810 268 336r
HEINS, LOLLE heins, lolle koper   1754 253 173r
KOK, LOLLE HEINS kock, lolle heins ten westen   1774 258 151v
KOK, LOLLE HEINS kok, lolle heins koper   1776 259 14r
KOK, LOLLE HEINS kok, lolle heins blauwverver (mr) verkoper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
HEINS, MINNE heins, minne ten zuiden Zuiderhaven 18   1660 238 32r
HEINS, PIER heins, pier koper   1725 246 219r
HEINS, PIER heins, pier koper   1738 249 258r
HEINS, PIETER heins, pieter (wl) verkoper Lanen 39   1804 267 9v
HEINS, PIETER heins, pyter koper Lanen 39   1752 253 5v
HEINS, RIENK heins, reink koper   1694 243 75r
HEINS, RIENK heins, rients koper   1735 249 101r
HEINS, SALVES heins, salvus ten westen Schritsen 32   1627 232 28r
HEINS, SJOUKJE heins, sjouckjen koper   1721 246 101v
HEINS, WIETSE heins, wytse scheepstimmerman koper   1734 249 14r
HEINS, WIETSE heins, wytze ten westen   1805 267 119v
HEINS, IETSEN heins, ytje verkoper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
, DANIEL heinzius, daniel (wl) verkoper   1774 258 146r
HEMKES, FOLKERT hemkes, folkart koper   1642 235 8v
HEMKES, FOLKERT hemkes, folkert koper   1665 239 12ra
HEMKES, SIPKE hemkes, sipke brievenbesteller koper Nieuwstraat 64 D-080 1809 268 323v
, ANTJE hemme, antie koper   1684 242 48r
HEMMES, AGE hemmes, agge koper Noorderhaven 114   1656 237 59v
HEMMES, BEREND hemmes, beern koper   1726 246 288r
HEMMES, IEDE hemmes, iede geniaarde Grote Ossenmarkt 1   1702 244 151r
HEMMES, IEDE hemmes, iede koper Zuiderhaven 18   1705 244 287r
HEMMES, JOHANNES hemmes, johannes ten westen   1773 258 71v
HEMKES, HARING hempckes, haringh koper   1618 230 254r
HENDRIKS, IETJE henckes, ida koper Zoutsloot ZZ   1598 228 239r
HENDRIKS, IETJE henckes, yd bruid   1598 228 190r
HENDRIKS, JAN hendericks, jan koper   1628 232 139r
HENDRIKS, ANTJE hendricks, anneke koper Achterstraat   1636 234 6r
HENDRIKS, KOERT hendricks, coert koper Schritsen 52   1612 229 166r
HENDRIKS, CHRISTIAAN hendricks, cryt koper Weverstraat   1612 229 228r
HENDRIKS, DOEDE hendricks, doede koper Voorstraat 84   1653 236 219v
HENDRIKS, FRANS hendricks, frans koper Vijverstraat 4   1638 234 55v
HENDRIKS, FRANS hendricks, frans koper   1638 234 56r
HENDRIKS, FRANS hendricks, frans koper Kerkpad 6-002 1641 234 141r
HENDRIKS, FRANSKE hendricks, fransien bruid   1601 228 522r
HENDRIKS, GEERTJE hendricks, geertke koper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
HENDRIKS, HARMEN hendricks, harmen koper Liemendijk   1624 231 20v
HENDRIKS, HARMEN hendricks, harmen koper Droogstraat ZZ   1624 231 21v
HENDRIKS, HARMEN hendricks, harmen koper   1625 231 78r
HENDRIKS, HEIN hendricks, heine koper   1613 229 359r
HENDRIKS, HENDRIK koske, hendrick hendricks bewoner Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
HENDRIKS, HILTJE hendricks, hiltje koper   1663 238 187r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper   1605 228 915r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper Zuiderstraat NZ   1613 229 352r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper Gortmakerssteeg   1619 230 316r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan gesuccumbeerde Kruisstraat NZ   1627 232 34r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper Rommelhaven 26   1637 234 35r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan koper   1719 246 41r
HENDRIKS, JAN monnick, jan hendricks koper Achterstraat   1612 229 229r
HENDRIKS, JANKE hendricks, jantien koper Heiligeweg   1597 228 60r
HENDRIKS, JENTJE hendricks, jantien koper Schoolsteeg   1612 229 195r
HENDRIKS, JENTJE hendricks, jantien koper   1613 229 343r
HENDRIKS, JENTJE hendricks, jantien koper   1613 229 344r
HENDRIKS, JENTJE hendricks, jantien koper Bildtpoort (gebied)   1613 229 361r
HENDRIKS, LUBBERT hendricks, lubbert koper   1669 239 186v
HENDRIKS, MARTEN hendricks, marten (crediteuren van) verkoper Zuiderhaven NZ   1628 232 67r
HENDRIKS, REMMERT hendricks, remmert boendermaker ten westen   1659 238 11r
HENDRIKS, REMMERT hendricks, remmert boendermaker ten noorden   1659 238 11r
HENDRIKS, RINSKE hendricks, rins koper Voorstraat 64   1600 228 419r
HENDRIKS, RIPPERT hendricks, rippert koper   1648 236 20r
HENDRIKS, SAAKJE hendricks, saeck (wd) koper Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
HENDRIKS, SAPE hendricks, saeff koper Schritsen 35   1613 229 355r
HENDRIKS, SAPE hendricks, saeff (vijver van) omtrent Achterstraat NZ   1642 235 10v
HENDRIKS, SAPE hendricks, saeff (vijver van) omtrent Achterstraat NZ   1646 235 236v
HENDRIKS, SIERK hendricks, sierck ten westen Voorstraat 18   1636 234 5r
HENDRIKS, SIERK hendricks, sierck (erven)(burgemeester) ten westen Voorstraat ZZ   1640 234 107v
HENDRIKS, SIPKE hendricks, sipcke koper Hofstraat 1   1644 235 149v
HENDRIKS, SIPKE hendricks, sipke koper   1646 235 227v
HENDRIKS, SIEDS hendricks, syds koper Noorderhaven 12   1617 230 192r
HENDRIKS, TIJS hendricks, thijs koper William Boothstraat OZ   1613 229 259r
HENDRIKS, TIEMEN hendricks, thymen koper Schoolsteeg   1612 229 195r
HENDRIKS, TRIJNTJE hendricks, trijn koper Droogstraat ZZ   1627 232 16r
HENDRIKS, VICTOR hendricks, victor verkoper   1631 233 4v
HENDRIKS, KLAAS hendrickx, claes koper   1646 235 218v
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper   1646 235 198r
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper Zoutsloot   1649 236 80v
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper   1650 236 111v
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper   1650 236 113v
HENDRIKS, HENDRIK hendrickx, hendrick koper   1654 236 276r
HENDRIKS, LOLKE hendrickx, lolcke koper   1649 236 61r
HENDRIKS, MICHIEL hendrickx, michiel koper Zoutsloot ZZ   1598 228 239r
HENDRIKS, NEELTJE hendrickx, neel verkoper Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
HENDRIKS, PIETER hendrickx, pyter koper Raamstraat 5   1649 236 89r
HENDRIKS, PIETER hendrickx, pyter koper   1651 236 148r
HENDRIKS, PIETER hendrickx, pyter zeemleertouwer koper Grote Kerkstraat 19   1653 236 232v
HENDRIKS, SIPKE hendrickx, sipke koper   1646 235 219r
HENDRIKS, TIJS hendrickx, tijs koper Nieuwstraat OZ   1648 236 41r
HENDRIKS, AREND hendricx, aernt koper Romastraat   1597 228 67r
HENDRIKS, AREND hendricx, aernt wyldcoyer? koper Romastraat   1605 228 958r
HENDRIKS, BERBER omys, barbar hendricx bruid   1602 228 557r
HENDRIKS, BAUKJE hendricx, bauck koper   1633 233 102r
HENDRIKS, BAUKJE hendricx, bauck koper Grote Kerkstraat 19   1648 236 49v
HENDRIKS, KLAAS hendricx, claes koper Lanen ZZ   1597 228 71r
HENDRIKS, KLAAS hendricx, claes koper Droogstraat   1616 230 83r
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS kreeft, cornelis hendricx koper   1617 230 198r
HENDRIKS, DIRK hendricx, derck koper Hoogstraat 25   1602 228 558r
HENDRIKS, DIRK hendricx, derck koper   1602 228 666r
HENDRIKS, IEBELE hendricx, ebel koper   1606 228 985r
HENDRIKS, ERASMUS hendricx, erasmus (uit noorwegen) bruidegom   1604 228 836r
HENDRIKS, GEERT hendricx, geert koper Romastraat   1597 228 68r
SCHENKEL, GILLES HENDRIKS schenkel, gillis hendricx (mr) chirurgijn koper Grote Bredeplaats 13   1643 235 86v
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper Rinnertspijp   1616 230 32r
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper   1617 230 180r
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper   1631 232 367r
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick (wd)(erven) ten noorden Droogstraat 100   1660 238 30v
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper   1661 238 91r
HENDRIKS, HENDRIK hendricx, hendrick koper   1662 238 125r
HENDRIKS, HENDRIKJE hendricx, hendrickyen (wd) koper   1600 228 400r
HENDRIKS, HILLEBRAND hendricx, hilbrandt koper Lanen ZZ   1601 228 481r
HENDRIKS, IJSBRAND hendricx, isbrant koper Romastraat   1599 228 344r
HENDRIKS, JAKOB hendricx, jacob (van leeuwarden) bruidegom   1597 228 101r
HENDRIKS, JAKOB hendricx, jacob (erven) ten oosten   1660 238 16r
HENDRIKS, JAN hendricx, jan koper   1603 228 708r
HENDRIKS, JAN hendricx, jan koper   1617 230 191r
HENDRIKS, JAN hendricx, jan ten westen Vijverstraat   1633 233 125v
HENDRIKS, JAN hendricx, jan ten westen Bildtstraat 4   1661 238 103r
HENDRIKS, JANKE hendricx, jantyen koper Grote Bredeplaats 33   1598 228 242r
HENDRIKS, JOHANNES hendricx, johannis bruidegom   1605 228 864r
HENDRIKS, MARIA hendricx, marij (te amsterdam) ten noorden   1601 228 500r
HENDRIKS, MARIA hendricx, marij (te amsterdam) verkoper   1601 228 500r
HENDRIKS, MATTEUS hendricx, mathijs bruidegom   1604 228 834r
ENGELSMAN, MICHIEL HENDRIKS engelsman, michiel hendricx bruidegom   1598 228 190r
HENDRIKS, PIETER hendricx, pieter koper Voorstraat 36   1600 228 410r
HENDRIKS, PIETER hendricx, pitter (wl) koper   1659 238 13v
HENDRIKS, PIETER hendricx, pyter koper   1664 238 208r
HENDRIKS, PIETER hendricx, pytter (wl) verkoper   1660 238 25r
HENDRIKS, SIERK hendricx, sierck koper   1617 230 141r
HENDRIKS, SIPKE hendricx, sipke koper   1645 235 181r
HENDRIKS, VICTOR hendricx, victoor koper   1642 235 22r
HENDRIKS, JELLE baantjes, jelle hendrik koper   1778 259 155r
, RINSE hendrikcks, rinske koper   1779 259 160r
HENDRIKS, AALTJE hendriks, aaltje koper   1748 251 216r
HENDRIKS, AART hendriks, aart schilder koper   1712 245 180r
HENDRIKS, ABEL hendriks, abel koper Schritsen 18 F-081 1810 268 358v
HENDRIKS, ABEL hendriks, abel ten zuiden Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) koper   1804 267 54r
MOLENAAR, AREND HENDRIKS moolenaar, ane hendriks molenaar (houtzaag-) ten zuiden   1804 267 54r
HENDRIKS, ANNE hendriks, anne (dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
HENDRIKS, ANTONIUS hendriks, anthony koper   1793 264 112r
HENDRIKS, ANTONIUS hendriks, anthony koper   1793 264 134v
HENDRIKS, ANTJE hendriks, antie (erven)(wl) verkoper   1776 259 2v
FABER, ANTJE HENDRIKS faber, antje hendriks koper   1772 258 13r
FABER, ANTJE HENDRIKS faber, antje hendriks ten zuiden   1772 258 13r
HENDRIKS, AREND urk, arent hendriks van koper Grote Bredeplaats 17   1764 256 58v
HENDRIKS, AUKE hendriks, auke koper Hofstraat 27   1761 255 79v
HENDRIKS, BEREND hendriks, beern koper Bargebuurt   1665 239 2r
HENDRIKS, BEREND hendriks, beernd binnenvader v.h. doopsgezinde weeshuis koper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
HENDRIKS, BEREND luiters, beernd hendriks koper Lanen 64   1765 256 134v
HENDRIKS, BEREND dalh, beernt hendriks koper Zuiderstraat 29   1731 247 370r
HENDRIKS, BEREND luiters, beernt hendriks verkoper Lanen 64   1782 260 253r
HENDRIKS, BEERT hendriks, beert koper   1726 246 289v
HENDRIKS, BINKE hendriks, bent ten oosten Scheerstraat 10   1750 252 72v
HENDRIKS, BEREND hendriks, berent wever (bont-) koper   1737 249 202r
HENDRIKS, BURGERT hendriks, burgert koper   1782 261 6r
HENDRIKS, KASPER hendriks, casper ten noorden Kerkpad 16   1750 252 67r
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas koper   1767 256 256r
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas geniaarde Voorstraat 48   1782 260 163v
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas koper   1785 262 20r
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas koper Voorstraat 93   1802 266 184r
HENDRIKS, KLAAS hendriks, claas koper   1806 267 211r
HENDRIKS, KOERT hendriks, coert koper Romastraat NZ   1757 254 73r
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks geniaarde Grote Bredeplaats 10   1776 259 11v
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks koper   1776 259 12r
DUMAN, KOERT HENDRIKS duman, coert hendriks schoenmaker (mr) koper Grote Bredeplaats 20   1778 259 131r
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis koper Zuiderhaven 30   1756 254 9v
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis kalkkneder verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis sleefmaker koper Moriaanstraat 7   1784 261 162r
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis sleefmaker koper Moriaanstraat 9   1784 261 163v
HENDRIKS, KORNELIS hendriks, cornelis koper   1784 261 217r
HENDRIKS, KORNELIS sleefmaker, cornelis hendriks koper   1767 257 28r
HENDRIKS, DANIEL hendriks, daniel koper   1773 258 102r
HENDRIKS, DANIEL hendriks, daniel schoenmaker (mr) koper Schritsen 18   1781 260 102r
HENDRIKS, DANIEL hendriks, daniel ten oosten Schritsen 16   1784 261 165r
HENDRIKS, DANIEL hendriks, daniel ten zuiden Schritsen 24   1804 267 92r
HENDRIKS, DIRK conink, dirck hendriks koper Grote Kerkstraat NZ   1636 234 16r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede bakker koper   1664 238 220r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede bakker koper Rapenburg ZZ   1664 238 221v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede bakker koper Rapenburg   1664 238 229v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1678 241 14r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1678 241 22v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1687 242 168r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1687 242 191r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper Grote Kerkstraat NZ   1688 242 228r
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper Bos en Hove 2   1688 242 228v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1689 242 292v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1689 242 303v
HENDRIKS, DOEDE hendriks, doede koper   1690 242 322r
HENDRIKS, DOEKELE hendriks, doekele koper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
HENDRIKS, DOEKELE hendriks, doekle koper Ooievaarsteeg 14 D-132 1810 269 94v
HENDRIKS, DOUWTJE hendriks, doutje koper   1778 259 148v
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks koper Schritsen NZ   1752 252 226v
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks verkoper   1774 258 157v
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks koper   1774 258 194r
FABER, DOUWE HENDRIKS faber, douwe hendriks koper   1777 259 28r
HENDRIKS, EGBERT hendriks, eibert koper   1771 257 224r
HENDRIKS, EILERT hendriks, eilert koper   1754 253 166v
HENDRIKS, EERKE hendriks, erk koper   1700 244 41v
HENDRIKS, EVERT hendriks, evert (wd) ten westen Hoogstraat 24   1804 267 100v
HENDRIKS, EVERT hendriks, evert (wd) ten zuiden Hoogstraat 24   1804 267 100v
HENDRIKS, FEIKE hendriks, feyke koper   1730 247 357v
HENDRIKS, FEIKE hendriks, feyke koper   1731 247 385v
HENDRIKS, FREERK hendriks, frederick koper   1784 261 194v
HENDRIKS, FREERK hendriks, freerk (dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
HENDRIKS, FREERK hendriks, freerk koper   1742 250 252v
HENDRIKS, GEESKE hendriks, geeske koper   1669 239 192r
HENDRIKS, GERRIT hendriks, gerrit wever (bont-) koper Noorderhaven 44   1717 245 291r
HENDRIKS, GERRIT hendriks, gerrit koper Rozengracht 40   1727 247 4r
HENDRIKS, GERRIT hendriks, gerrit uitdrager koper Voorstraat 60   1728 247 72r
HENDRIKS, GERRIT hendriks, gerryt (wd) ten oosten Hoogstraat 26   1804 267 107r
HENDRIKS, GERRIT weerscholt, gerryt hendriks koper   1737 249 197r
HENDRIKS, HAIE hendriks, haaye koper Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
HENDRIKS, HANS hendriks, hans koper Schritsen NZ   1678 241 16r
HENDRIKS, HANS hendriks, hans koper Schritsen NZ   1680 241 98r
HENDRIKS, HANS hendriks, hans koper Lammert Warndersteeg WZ   1683 241 236r
HENDRIKS, HANS hendriks, hans koper Prinsenstraat 2   1690 242 336v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper Zoutsloot ZZ   1737 249 204v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper   1737 249 214r
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper   1741 250 143v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper   1772 258 36v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen koper   1780 259 260v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen bontwever koper Kerkpoortstraat WZ   1782 260 232r
BANDSMA, HARMEN HENDRIKS bandsma, harmen hendriks koper Voorstraat 99   1793 264 82v
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Meyer, Henderina hendriks koper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1624 231 4r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1637 234 21v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Grote Kerkstraat 38   1664 238 238v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1665 239 3v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Kerkpoortstraat 39   1665 239 13v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Heiligeweg 46   1666 239 46r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1667 239 83v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1670 240 9v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1671 240 33r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1691 242 363v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik melker koper   1708 245 67r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1733 248 196v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1733 248 218v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Karremanstraat OZ   1736 249 126v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper   1740 250 105r
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik (wl) verkoper Schritsen ZZ   1773 258 103r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS hollander, hendrik hendriks koper Franekertrekvaart NZ   1692 242 383r
JONKER, HENDRIK HENDRIKS jonker, hendrik hendriks koper Hoogstraat 17   1714 245 230r
JONKER, HENDRIK HENDRIKS jonker, hendrik hendriks koper Hoogstraat 25   1714 245 230r
HENDRIKS, HESSEL hendriks, hessel koper Achterstraat   1718 246 31v
HENDRIKS, IEMKE hendriks, imke (bejaarde vrijster) koper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1727 247 58r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1730 247 357v
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper Zoutsloot NZ   1737 249 206v
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1744 251 56r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1777 259 76r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper Sint Jacobstraat 13   1781 260 52r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob ten westen Zoutsloot NZ   1781 260 67r
HENDRIKS, JAKOB hendriks, jacob koper   1784 261 152r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendriks koper Rommelhaven 13   1640 234 92v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendriks koper Rommelhaven 13   1658 237 151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendriks koper   1668 239 173r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1648 236 25v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1667 239 74r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1684 242 38v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koekman koper   1694 243 78v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan wever (linnen-) koper Steenhouwersstraat 2   1700 244 79r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koekman koper   1701 244 96r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan (dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan wever (bont-) koper   1706 245 r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1706 245 r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Bildtpoort (gebied)   1718 246 3r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1721 246 97v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1721 246 111v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Lanen 83   1722 246 130r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1727 247 43r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1728 247 99r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1729 247 236r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1730 247 297v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan brouwer (mr) koper Brouwersstraat 26   1730 247 309r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1730 247 333r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1734 249 8v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1736 249 117r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper 2-107 1741 250 144v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1742 250 221v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan bewoner Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Zoutsloot NZ   1751 252 115r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1754 253 189v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Brouwersstraat 26   1757 254 98r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1777 259 41v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper   1791 263 288v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Zuiderhaven 50   1791 263 292r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koper Zuiderhaven ZZ   1792 264 13r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan ten noorden Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
HENDRIKS, JAN hendriks, jan ten noorden Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
HENDRIKS, JAN hendriks, jan koemelker verkoper Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
BLOEMSMA, JAN HENDRIKS bloemsma, jan hendriks (wl) verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
BLOEMSMA, JAN HENDRIKS bloemsma, jan hendriks (wl) verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
BOEKHOUT, JAN HENDRIKS boekhold, jan hendriks koper   1745 251 129v
BOER, JAN HENDRIKS boer, jan hendriks de bode (stads-) koper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
HENDRIKS, JAN bostijn, jan hendriks koper Lanen 15   1733 248 205r
BROUWER, JAN HENDRIKS brouwer, jan hendriks koper   1753 253 125v
HENDRIKS, JAN gerryts, jan hendriks koper   1760 255 15v
HEITMAN, JAN HENDRIKS heitman, jan hendriks koper   1787 262 210v
LAMMERTS, JAN HENDRIKS lammerts, jan hendriks koper   1753 253 90r
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper   1747 251 177r
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper Noorderhaven 10   1751 252 113r
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper Noorderhaven 16   1759 254 188v
POT, JAN HENDRIKS pot, jan hendriks koper Zoutsloot 96   1760 254 254r
HENDRIKS, JAN pyters, jan hendriks koper   1754 253 179r
RUTGERS, JAN HENDRIKS rutgers, jan hendriks koper   1755 253 242r
HENDRIKS, JAN sijkman, jan hendriks ten noorden   1773 258 75v
HENDRIKS, JAN tengers, jan hendriks koper   1743 250 287v
FABER, JENTJE HENDRIKS faber, jantje hendriks koper   1772 258 11r
HENDRIKS, JAKOBJE hendriks, japke verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 154r
HENDRIKS, JARICH hendriks, jarig koper   1683 242 9v
HENDRIKS, JELLE hendriks, jelle (wl) verkoper   1804 267 91r
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, joannes koper Bargebuurt   1665 239 8r
HENDRIKS, JOCHEM hendriks, jochum koper   1684 242 37r
HENDRIKS, JOHANNES zijkman, johan hendriks koper   1757 254 72r
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes koper   1689 242 269v
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes koper   1746 251 151r
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes koper   1754 253 133r
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes koper   1786 262 88r
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes koopman verkoper   1788 263 40v
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes koper Schritsen 31   1802 266 238r
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes ten westen Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes ten westen Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
HENDRIKS, JOHANNES hasseburger, johannes hendriks koper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
HENDRIKS, JOHANNES orisand, johannes hendriks varensgezel koper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
HENDRIKS, JOOST hendriks, joost koper   1740 250 132r
HENDRIKS, JOOST hendriks, joost koper   1745 251 110r
HENDRIKS, JOOST hendriks, joost koper Lanen 20   1753 253 110r
HENDRIKS, JOUKE olinjus, jouke hendriks koper Simon Stijlstraat 7   1778 259 138v
HENDRIKS, JOUKE olinjus, jouke hendriks (burgemeester) verkoper Simon Stijlstraat 7   1779 259 163r
HENDRIKS, JOUKE olinjus, jouke hendriks verkoper Bildtpoort (gebied)   1779 259 188v
HENDRIKS, JOUKE olinjus, jouke hendriks (schepen en raadslid) koper Brouwersstraat 12   1806 267 267v
HENDRIKS, DJURRE hendriks, jurre koper   1740 250 96r
HENDRIKS, LIJSBET hendriks, lijsbeth verkoper Schritsen NZ   1774 258 190v
HENDRIKS, hendriks, luther koper   1727 247 24v
HENDRIKS, MARIA hendriks, marijke koper   1804 267 82r
HENDRIKS, MARIA luiters, marijke hendriks koper Lanen 64   1782 260 253r
HENDRIKS, MARIA hendriks, marike koper Hofstraat NZ   1750 252 63v
HENDRIKS, MARIA hendriks, marike ten oosten Hofstraat NZ   1750 252 63v
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten koper Lanen 7   1763 255 217v
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten tichelaar koper   1776 259 7v
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten koper   1776 259 8v
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten koper   1778 259 150r
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten ten zuiden   1805 267 112v
HENDRIKS, MARTEN hendriks, marten (erven) ten westen Lanen 9   1810 269 22v
HENDRIKS, NANNE hendriks, nanning koper Zoutsloot NZ   1748 251 239v
HENDRIKS, NANNE hendriks, nanning koper Zoutsloot 96   1750 252 97r
HENDRIKS, NEELTJE hendriks, neeltje koper Zoutsloot WZ   1762 255 141r
VULSMA, NICOLAAS HENDRIKS vulsma, nicolaas hendriks koper Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS rademaker, obbe hendriks koper Voorstraat 32   1751 252 159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS rademaker, obbe hendriks verkoper Sint Odolphisteeg 2   1778 259 151v
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter papierverkoper koper Schritsen 18   1745 251 129r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter timmermansknecht koper Schritsen 53   1781 260 129r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter ten zuiden Lanen 64   1782 260 253r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter koper   1787 262 182r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter koper Lanen 62   1788 263 15r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter ten westen Lanen 64   1804 267 105v
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter ten zuiden Lanen 64   1804 267 105v
HENDRIKS, PIETER hendriks, pieter verkoper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
ROOY, PIETER HENDRIKS roy, piter hendriks de koper   1626 231 123v
HENDRIKS, POPPE hendriks, poppe schipper (schuit-) koper Noorderhaven 65   1739 250 41v
HENDRIKS, POPPE hendriks, poppe wandelverkoper Noorderhaven 18   1741 250 152v
HENDRIKS, POPPE hendriks, poppe wandelkoper Noorderhaven 65   1741 250 152v
HENDRIKS, PIETER hendriks, pyter koper   1755 253 235r
HENDRIKS, PIETER hendriks, pyter koper   1756 254 16r
HENDRIKS, REIN hendriks, rein koper   1700 244 40v
BROUWER, REIN HENDRIKS brouwer, rein hendriks koper   1775 258 233v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 40v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 43v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 84r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1777 259 89v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1779 259 226r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1780 259 289v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Kerkpoortstraat 1   1781 260 142r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Noorderhaven 76   1782 260 200v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks geniaarde Nieuwstraat WZ   1782 260 290r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper   1782 261 8v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Rommelhaven 28   1783 261 71v
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Schritsen 67   1783 261 100r
RING, REINER HENDRIKS ring, reyner hendriks de koper Lanen 23   1686 242 116v
HENDRIKS, RIEMER hendriks, riemer koper   1802 266 323r
HENDRIKS, ROELOF hendriks, roelof koper Voorstraat 84   1779 259 202v
HENDRIKS, ROELOF deus, roelof hendriks ter slager (varkens-) verkoper Lanen 64   1804 267 105v
HENDRIKS, RUURD hendriks, ruurd ten noorden Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
HENDRIKS, SAAKJE hendriks, saeck verkoper Snakkerburen (gebied)   1613 229 341r
HENDRIKS, SAMUEL hendriks, samuel ijzerkramer (mr) koper Bildtstraat 1   1750 252 69v
HENDRIKS, SAMUEL hendriks, samuel ijzerkramer (mr) koper Liemendijk ZZ   1750 252 69v
HENDRIKS, SAMUEL hendriks, samuel koper Bildtpoort (gebied)   1752 252 237r
HENDRIKS, SIKKE hendriks, sicke koper   1656 237 100v
HENDRIKS, SIERK hendriks, sierck koper   1625 231 95v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, simon scheepstimmerman koper Schritsen 1   1781 260 26v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, simon koper Lanen 4   1783 261 53v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, simon zoutdrager koper Nieuwstraat 32   1788 262 265r
GROOT, SIEMEN HENDRIKS groot, simon hendriks (wd)(erven) ten oosten I-015 1811 269 129v
HENDRIKS, SJUK hendriks, sjieuwke verkoper Lanen 40   1778 259 128v
HENDRIKS, hendriks, sjiuwke (wd) verkoper Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
HENDRIKS, SIEBREN hendriks, sybren koper Lanen 21   1731 247 368v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, symon koper   1701 244 94v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, symon ten noorden Scheffersplein 7 D-116 1808 268 33v
HENDRIKS, SIEMEN hendriks, symon ten noorden Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
HENDRIKS, SIETSKE hendriks, sytske koper Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
HENDRIKS, TIJS hendriks, tijs koper   1732 248 169v
HENDRIKS, TRIJNTJE hendriks, trijntje koper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
SCHOTANUS, TRIJNTJE HENDRIKS schotanus, trijntje hendriks koper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
HENDRIKS, IEDE hendriks, yde scheepstimmerman koper Jekelsteeg 2 F-218 1809 268 248r
HENDRIKS, IEDE hendriks, yde ten noorden Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
HENDRIKS, IETJE hendriks, yttie koper   1780 259 260v
HENDRIKS, SIETSKE hendriks, zijtske verkoper Lanen 25 E-166 1809 268 291v
HENDRIKS, SIETSKE hendriks, zijtske verkoper Lanen 27 E-167 1809 268 291v
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aecht koper   1722 246 131v
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aecht koper   1722 246 141v
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aeghje koper   1721 246 119r
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aegjen koper Schritsen 65   1714 245 203v
HENDRIKS, AAGJE hendrix, aegjen koper Zuiderhaven 36   1717 245 290r
HENDRIKS, AREND hendrix, aentie koper   1721 246 103r
HENDRIKS, AART hendrix, aert schilder koper   1696 243 220r
HENDRIKS, AART hendrix, aert schilder koper   1703 244 220r
HENDRIKS, ALBERT hendrix, albart koper   1697 243 297r
HENDRIKS, ALBERT hendrix, albart koper Voorstraat 65   1705 244 297r
HENDRIKS, ANDRIES hendrix, andries koper Sint Odolphisteeg 4   1641 234 123v
HENDRIKS, ANDRIES hendrix, andries lijnslager koper Bildtstraat OZ   1658 237 168r
HENDRIKS, ANDRIES hendrix, andrijs koper Bildtstraat 6   1644 235 140v
HENDRIKS, ANNE hendrix, anne koper Liemendijk NZ   1637 234 32v
HENDRIKS, ANNE hendrix, anne koper Kerkpad WZ   1639 234 84r
HENDRIKS, ANTJE hendrix, antie koper   1663 238 198v
HENDRIKS, hendrix, bargert koper   1717 245 305r
HENDRIKS, BAUKJE hendrix, bauck bruid   1604 228 827r
HENDRIKS, BAUKJE hendrix, bauck koper   1642 235 5v
HENDRIKS, BEREND hendrix, beernt koper   1691 242 351v
HENDRIKS, BEREND hendrix, berent wever (bont-) koper Grote Kerkstraat 38   1717 245 291v
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Weverstraat ZZ   1670 240 30r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Kruisstraat 6   1671 240 72r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper   1675 240 194r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Ooievaarsteeg WZ   1690 242 325r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Ooievaarsteeg OZ   1691 242 341r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Kromme Elleboogsteeg 1   1691 242 361r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Scheffersplein 29   1692 243 6r
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper   1699 244 6r
HENDRIKS, ERNST hendrix, eernst koper   1647 236 4r
HENDRIKS, ERNST hendrix, eernst koper   1650 236 104v
HENDRIKS, ELSKE hendrix, elsie koper   1732 248 92r
BRINK, ELSKE HENDRIKS brink, elske hendrix ten koper   1719 246 50v
BRINK, ELSKE HENDRIKS brink, elske hendrix ten koper   1721 246 95r
HENDRIKS, ERNST hendrix, ernst koper   1644 235 116r
HENDRIKS, FRANS hendrix, frans koper Kerkpad WZ   1651 236 171r
HENDRIKS, FRANS hendrix, frans koper   1667 239 93r
HENDRIKS, GEERTJE hendrix, geertje koper   1729 247 227r
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit wever koper   1709 245 92r
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1721 246 99r
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1722 246 137v
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1725 246 217v
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1731 248 24v
HENDRIKS, GERRIT hendrix, gerrit koper   1731 248 34r
KAMP, GERRIT HENDRIKS camp, gerrit hendrix koper Voorstraat 32   1691 242 339r
KAMP, GERRIT HENDRIKS camp, gerrit hendrix koper Sint Odolphisteeg 6   1691 242 350v
HENDRIKS, GOVERT hendrix, govert koper Zuiderhaven 19   1675 240 211v
HENDRIKS, HANS hendrix, hans koper Lanen 74   1697 243 265r
HENDRIKS, HANS hendrix, hans koper Weverstraat   1697 243 302v
HENDRIKS, HANS hendrix, hans koper Lammert Warndersteeg WZ   1698 243 377v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrick smid ten noorden Heiligeweg   1641 234 154v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrick koper Achterstraat   1655 237 15v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrick koper   1656 237 70v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrick koper   1663 238 168r
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper   1679 241 41r
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper Rommelhaven NZ   1681 241 173r
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper Scheerstraat 3   1682 241 175v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper   1720 246 90v
HENDRIKS, HENDRIK hendrix, hendrik koper Hofstraat 16   1722 246 152r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS eekholt, hendrik hendrix koper   1701 244 140v
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Schritsen 56   1702 244 180r
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Schritsen 14   1709 245 84r
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Schritsen 12   1709 245 98v
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Schritsen 10   1710 245 108v
HENDRIKS, HESSEL hendrix, hessel koper Grote Kerkstraat 17   1716 245 254v
HENDRIKS, ISAAK hendrix, isaak koper   1709 245 96v
HENDRIKS, JAKOB hendrix, jacob koper Voorstraat 29   1644 235 141r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendrix koper Rommelhaven 15   1646 235 216r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendrix koper   1672 240 80r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendrix koper   1672 240 84v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan ijzerkramer koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1642 235 3v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper Drie Roemersteeg OZ   1642 235 29r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper Drie Roemersteeg OZ   1644 235 142r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper Lanen NZ   1663 238 161v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1671 240 68r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1676 240 231v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1681 241 130v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper Brouwersstraat 19   1682 241 199v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1682 241 205v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1684 242 38v
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1696 243 248r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1698 243 354r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1720 246 73r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1720 246 82r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1725 246 230r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper Rommelhaven 18   1731 248 40r
HENDRIKS, JAN hendrix, jan koper   1731 248 67r
HENDRIKS, JAN kistje, jan hendrix koper   1725 246 225v
WEVER, JAN HENDRIKS wever, jan hendrix koper Voorstraat 91   1718 246 32r
HENDRIKS, JOCHEM hendrix, jochum koper   1674 240 155r
HENDRIKS, JOCHEM hendrix, jochum pottenbakker verkoper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
HENDRIKS, JOHANNES hendrix, johannes schuitvoerder koper   1699 244 14v
HENDRIKS, JOHANNES hendrix, johannes koper Nieuwstraat WZ   1715 245 240v
HENDRIKS, NANNE hendrix, nanning koper   1722 246 152r
HENDRIKS, NANNE hendrix, nanning koper   1723 246 158r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pieter bruidegom   1599 228 295r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pieter gortmaker koper   1699 244 11r
HENDRIKS, hendrix, pietertgien koper Noorderhaven NZ   1604 228 768r
HENDRIKS, PIETER hendrix, piter koper Zuiderhaven 71   1641 234 139v
HENDRIKS, PIETER hendrix, piter koper Heiligeweg 36   1662 238 131r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pyter koper Kerkpoortstraat 27a   1670 240 6v
HENDRIKS, PIETER hendrix, pyter koper   1675 240 205r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pytter koper   1699 243 396r
HENDRIKS, PIETER hendrix, pytter gortmaker koper   1707 245 12v
HENDRIKS, REINER hendrix, reiner geniaarde Grote Kerkstraat 20   1685 242 65v
HENDRIKS, REINER hendrix, reyner koper   1675 240 179r
HENDRIKS, RIENK hendrix, rienk koper   1728 247 140v
HENDRIKS, SAPE hendrix, saeff verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
HENDRIKS, SAPE hendrix, saeff (vijver van) omtrent Franekerpoort (gebied)   1666 239 45v
HENDRIKS, SIPKE hendrix, sipke koper   1724 246 206v
HENDRIKS, SIEBREN hendrix, sybren koper Lanen 21   1734 248 319v
HENDRIKS, TRIJNTJE hingelevelt, trijntie hendrix koper   1690 242 316r
HENDRIKS, VICTOR hendrix, victoor koper   1644 235 106r
HENDRIKS, WINTJE hendrix, weintie koper Kerkpoortstraat OZ   1680 241 115v
HENDRIKS, WINTJE hendrix, weintie koper Noorderhaven 15   1681 241 156v
HENDRIKS, WINTJE hendrix, weintie koper Sint Odolphisteeg 7   1681 241 162v
HENDRIKS, WINTJE hendrix, weyntie (wd) verkoper Noorderhaven 15   1676 240 231r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Voorstraat 75   1676 240 215r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Kerkpoortstraat 27a   1676 240 217r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Kerkpoortstraat 27   1677 240 249v
HENDRIKS, WIEBE hendrix, wybe botenmaker (mr) koper Zuiderhaven 18   1694 243 87v
HENDRIKS, WIEBE bantema, wybe hendrix scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 45   1707 245 32v
HENDRIKS, HENDRIK hendrycx, hendrick koper   1643 235 60r
HENDRIKS, JAN hendrycx, jan koper Voorstraat 18   1643 235 66r
HENGEVELD, HENDRIK hengevelt, hendrick hengevelt bakker koper Kleine Kerkstraat OZ   1646 235 220r
HENDRIKS, GERRIT henkes, gerrit koper   1799 265 272r
HINNES, HIELKJE hennes, hylkje koper   1712 245 179r
HINNES, JAN hennes, jan koemelker koper   1735 249 24v
HINNES, SIPKE hennes, sipke koper   1723 246 185v
HINNES, LOLKE hennings, lolke koper   1763 256 13r
HINNES, SIEMEN hennis, symen koper   1670 240 6r
HEERKES, TJEBBE herckes, tiebbe koper Nieuwstraat WZ   1686 242 105r
HERCULES, MAAIKE hercules, maycke koper   1601 228 528r
HERES, TJITSKE here, tjeets koper   1618 230 250r
HERES, ANTJE heres, antie koper   1674 240 138r
HERES, EELKJE heres, eelck koper   1619 230 302r
HERES, IEME heres, eme koper   1659 237 217v
HERES, JAKOB heres, jacob kistmaker koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 150r
HERES, PIETER heres, pyter (te kornwerd) koper Rinnertspijp WZ   1600 228 455r
HERES, AUKE heris, aucke koper Kleine Bredeplaats 24   1628 232 102r
HERES, RINNERT heris, rinnert (weeskinderen van) schuitevoerder verkoper   1619 230 307r
HEERKES, JENTJE herkes, jancke koper Lombardstraat 6   1656 237 56r
HEERKES, SEERP herkes, seerp koper Franekereind 4   1689 242 263v
HARMENS, GERRIT hermens, gerrit koper   1602 228 627r
HARMENS, GERRIT hermens, gerryt koper Rozengracht 40   1672 240 112v
HARMENS, SIPKE hermes, sipke koper   1717 245 304v
SYBESMA, PETRUS sybersma, petrus heromi ten westen Achterstraat NZ   1646 235 236v
WILDE, HARMEN HESSELS wilda, harmen hessel koper   1784 261 241v
HESSELS, AAFKE hessels, aeff (wd) koper Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
HESSELS, hessels, aescken ten oosten Noorderhaven 108   1597 228 30r
HESSELS, ANDRIES hessels, andries koper   1641 234 133r
HESSELS, BAUKJE hessels, bauck koper   1616 230 48r
HESSELS, BOUWE hessels, bouwe smid (mr) koper Noorderhaven 10   1657 237 132v
HESSELS, KLAAS hessels, claes koper   1723 246 166r
HESSELS, KLAAS hessels, claes koper   1725 246 239v
HESSELS, KLAAS hessels, claes koper   1728 247 64v
HESSELS, DIRK hessels, dirk koper   1656 237 66v
HESSELS, DIRK hessels, dirk koper   1667 239 109r
HESSELS, DIRK hessels, dirk koper   1667 239 120r
HESSELS, DIRK hessels, dirk turfdrager koper Karremanstraat 13   1728 247 140r
HESSELS, DOETJE hessels, doetie koper Rozengracht NZ   1680 241 99v
HESSELS, IEPE hessels, epe koper   1717 245 299v
HESSELS, FOEKJE hessels, foeck verkoper   1633 233 124r
HESSELS, FOKKE hessels, fokke koper   1789 263 145r
HESSELS, FRANS hessels, frans koper Heiligeweg ZZ   1752 252 195r
HESSELS, FRIDS hessels, frids koper Zuiderhaven 24   1638 234 70r
HESSELS, hessels, fridtz (wd) hengstevanger koper Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1693 243 30v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Voorstraat 85   1696 243 207r
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Hoogstraat 23   1697 243 270v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer geniaarde Hoogstraat 7   1702 244 188v
HESSELS, GERRIT hessels, gerrit brouwer koper Hoogstraat 9   1702 244 189r
HESSELS, hessels, haaucke ten zuiden Hoogstraat 2   1616 230 59r
HESSELS, HAANTJE hessels, haencke koper Droogstraat NZ   1611 229 3r
HESSELS, HAANTJE hessels, haentie verkoper   1617 230 149r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmanus hessels de schipper (trek-) verkoper   1774 258 175r
HESSELS, HARMEN hessels, harmen wieldraaier koper Kleine Kerkstraat 8   1664 238 214v
HESSELS, HARMEN hessels, harmen koper   1681 241 132r
HESSELS, HARMEN hessels, harmen ten noorden   1773 258 130r
HESSELS, HARMEN hessels, harmen ten westen   1774 258 144v
WILDE, HARMEN HESSELS wilda, harmen hessels ten oosten   1775 258 203v
WILDE, HARMEN HESSELS wilda, harmen hessels ten zuiden   1775 258 203v
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1765 256 102r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1766 256 217r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper   1775 258 203v
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper   1775 258 232r
DAM, HENDRIK HESSELS dam, hendrik hessels van koper   1803 266 371r
DAM, HENDRIK HESSELS dam, hendrik hessels van koper   1803 266 514r
HESSELS, IEMKJE hessels, imck (wd) koper   1659 238 13v
HESSELS, IEPE hessels, ipe koper   1711 245 138r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Kerkpoortstraat   1599 228 323r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Schritsen   1599 228 339r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob verkoper   1601 228 521r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob ten zuiden   1601 228 536r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob grondpacht   1601 228 536r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Kerkpoort (gebied)   1602 228 568r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Romastraat 8   1602 228 569r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper   1602 228 648r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper   1603 228 748r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Zuiderhaven NZ   1615 230 18r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob verkoper   1617 230 149r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper   1627 231 162v
HESSELS, JAKOB hessels, jacob scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1720 246 84r
HESSELS, JAN hessels, jan koper   1604 228 822r
HESSELS, JAN hessels, jan koper   1605 228 948r
HESSELS, JAN hessels, jan boekdrukker (geoctroieerde) koper Bildtpoort (gebied)   1660 238 20r
HESSELS, JAN hessels, jan koper Bargebuurt   1693 243 30r
VRIES, JAN HESSELS fries, jan hessels verkoper Heiligeweg   1611 229 1r
SCHOUWENBURG, JAN HESSELS schouwenburg, jan hessels verkoper Achterstraat NZ   1662 238 139v
SCHOUWENBURG, JAN HESSELS schouwenburg, jan hessels verkoper Bildtpoort (gebied)   1662 238 157v
HESSELS, JELGER hessels, jelger koper   1756 254 50v
HESSELS, JELGER hessels, jelger koper   1765 256 137v
HESSELS, JELGER hessels, jelger koper   1766 256 168r
HESSELS, JELGER hessels, jelger ten noorden   1772 258 24r
STALMAN, JELGER HESSELS stalman, jelger hessels verkoper   1772 258 40v
ASPEREN, IESKJE HESSELS asperen, jischien hessels verkoper Voorstraat 1   1747 251 189v
ASPEREN, IESKJE HESSELS asperen, jiskien hessels koper Voorstraat 1   1731 247 375v
HESSELS, MURK hessels, murk koper Herenwaltje OZ   1696 243 249v
HESSELS, MURK hessels, murk koper Herenwaltje OZ   1720 246 85v
HESSELS, OKKE hessels, ocke koper   1687 242 196r
HESSELS, PIEKE hessels, pieke koper   1722 246 146r
HESSELS, PIETER hessels, pieter koper   1700 244 42v
HESSELS, PIETER hessels, pieter koper   1797 265 59r
HESSELS, PIETER hessels, pyter koper   1721 246 122r
HESSELS, RIENK hessels, rienk koper   1699 243 396r
HESSELS, RIENK hessels, rincke koper   1602 228 640r
HESSELS, RINSKE hessels, rinske wandelkoper Hoogstraat 41   1601 228 495r
HESSELS, ROMKE hessels, romcke verkoper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
HEERMA, RUURD HESSELS heerma, ruurd hessels koper Lanen 46   1788 262 301r
HESSELS, SCHELTE hessels, schelte bewoner   1601 228 500r
HESSELS, SIEBREN hessels, sibrant koper Noordijs 27   1636 234 8r
HESSELS, SIEBREN hessels, sibrant koper   1638 234 50r
HESSELS, SIEBREN hessels, sibren koper   1642 235 17r
HESSELS, SJOERDJE hessels, sjoedtje verkoper Lanen 72   1772 258 63r
HESSELS, SJOERDJE hessels, sjoedtje ten zuiden Lanen 72   1772 258 63r
HESSELS, SJOERD hessels, sjoerdje koper Schritsen 61   1753 253 123r
HESSELS, SIEBREN hessels, sybrandt koper   1643 235 67r
HESSELS, SIEBREN hessels, sybrant koper Weverstraat ZZ   1630 232 250r
HESSELS, SIEBREN hessels, sybrant vaandrig wandelkoper Schritsen ZZ   1632 233 58v
HESSELS, SIEBREN hessels, sybrant koper   1643 235 94r
HESSELS, SIEBREN hessels, sybren koopman koper Noorderhaven NZ   1663 238 173r
HESSELS, SIETSE hessels, sytse koper   1694 243 114v
HESSELS, TEEDE hessels, tedding koper   1684 242 28v
HESSELS, TETJE hessels, tetke koper Voorstraat NZ   1601 228 512r
HESSELS, WIEBREN hessels, wybren koper Kleine Kerkstraat 10   1720 246 91r
WASSENAAR, WIETSE HESSELS wassenaer, wytse hessels koper Rozengracht 22   1722 246 144r
HESSELS, IEMKJE hessels, ymk koper   1661 238 107r
HESSELS, IEPE hessels, ype koper Karremanstraat 19   1782 260 285r
HESSELS, FRIDS hessles, fridts ten westen Droogstraat NZ   1601 228 490r
HETTES, KORNELIS hettes, cornelis koper   1643 235 73r
HETTES, GERRIT hettes, gerrit ten noorden Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
HETTES, GERRIT hettes, gerryt wagenmaker (mr) koper Hoogstraat 40   1779 259 205r
HETTES, LIJSBET hettes, lijsbet koper Franekerpoort (gebied)   1597 228 106r
HETTES, OEBELE hettes, oebele molenaar koper   1708 245 69v
HETTES, SIKKE hettes, sicke koper Kruisstraat 8   1677 240 259r
HETTES, SIKKE hettes, sikke koper Nieuwstraat   1684 242 18v
HETTES, SIKKE hettes, sikke koper Voorstraat 37   1684 242 23v
HETTES, JOHANNES hettis, johannis koper   1652 236 216r
HEIES, MINNE heyes, minne koper Grote Bredeplaats 11   1671 240 60v
HEINS, KLAAS heyns, claes kleermaker (mr) koper Lanen 12   1722 246 127r
HEINS, KORNELIS heyns, cornelis koper Voorstraat 40   1672 240 110r
HEINS, KORNELIS heyns, cornelis koper   1676 240 234r
HEINS, KORNELIS heyns, cornelis koper Lanen NZ   1677 240 254r
HEINS, KORNELIS heyns, cornelis koper Lanen NZ   1677 240 254v
HEINS, FRANS corster, frans heyns koper   1660 238 51v
HEINS, FREERK heyns, freerk koper   1674 240 153v
HEINS, IJSBRAND heyns, ijsbrant koper Lanen NZ   1677 240 254r
HEINS, IJSBRAND heyns, ijsbrant koper Lanen NZ   1677 240 254v
HEINS, IJSBRAND heyns, isbrand koper   1667 239 22ra
HEINS, JAN heyns, jan koper   1674 240 136r
HEINS, JOHANNES heyns, johannes koper   1632 233 54r
HEINS, MELIS heyns, melis koper Kleine Bredeplaats 22   1628 232 88r
HEINS, MINNE heyns, minne koper   1649 236 89v
HEINS, TJEBBE heyns, tyebbe koper   1603 228 736r
HEINS, IJSBRAND heyns, ysbrant koper   1676 240 234r
HIBBES, PIETER hibbes, peter gebruiker Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
, OEDS hibbrants, oets koper   1614 229 467r
HIDDES, AAFKE hiddes, aeffke verkoper   1633 233 124r
HIDDES, ALBERTJE hiddes, albertje koper Zuiderhaven 13   1667 239 95v
HIDDES, ATSE hiddes, atze koper   1770 257 163r
HIDDES, ATSE hiddes, atze koper   1783 261 101v
VRIES, BEREND HIDDES vries, barent hiddes de koper Zuiderhaven 65   1667 239 119v
VRIES, BEREND HIDDES vries, barent hiddes de koper Zuiderhaven 54   1668 239 158v
VRIES, BEREND HIDDES vries, barent hiddes de curator Rozengracht 40   1687 242 215v
HIDDES, BEREND hiddes, beernt koper   1658 237 143v
HIDDES, KLAAS hiddes, claes koper   1637 234 25r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Schritsen 50   1718 246 21r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Schritsen 65b   1722 246 140r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper   1723 246 168r
VRIES, ENNE HIDDES vries, enne hiddes de koper Voorstraat 81   1724 246 208r
HIDDES, FOKELTJE hiddes, foockel koper   1673 240 117v
HIDDES, GERBEN hiddes, gerben koper   1629 232 185r
VRIES, ENNE HIDDES vries, inne hiddes de koper   1723 246 168r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob ten westen Noorderhaven NZ   1601 228 524r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1606 228 1033r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1616 230 109r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper Zuiderhaven NZ   1617 230 150r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper Noordergrachtswal   1670 240 26r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1673 240 117v
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1681 241 124v
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1682 241 210v
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper Heiligeweg WZ   1682 241 225r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1684 242 26r
HIDDES, JAKOB hiddes, jacob koper   1684 242 40v
HIDDES, JILLERT hiddes, jilderen ten oosten Scheerstraat ZZ   1660 238 17r
HIDDES, JILLERT hiddes, jilderen koper Hoogstraat 24   1666 239 13ra
HIDDES, JILLERT hiddes, jildert koper   1647 235 270r
HIDDES, JURJEN hiddes, jurien koper Lanen NZ   1612 229 246r
HIDDES, JURJEN hiddes, jurjen koper Zuiderhaven NZ   1617 230 150r
HIDDES, LIEUWE hiddes, lieuwe koper Zeilmakersstraat WZ   1748 251 247r
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES tjesma, lieuwe hiddes (vroedsman)(wl) verkoper Bargebuurt   1776 259 4r
BAARS, LIJSBET HIDDES baars, lijsbeth hiddes (wd) koper Noordijs 1   1728 247 65v
HIDDES, MARTJEN hiddes, martgen koper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
HIDDES, NANNE hiddes, nanne koper   1647 235 259r
HIDDES, NANNE hiddes, nanne bode (gerechts-) koper Voorstraat 24   1652 236 209v
HIDDES, NANNE hiddes, nanne koper   1654 236 258r
HIDDES, NANNE hiddes, nanne bode (gerechts-) koper Voorstraat 44   1655 237 3v
HIDDES, NANNE hiddes, nanne koper   1665 239 4ra
HIDDES, NANNE hiddes, nanne koper   1668 239 41ra
GRETTINGA, NANNE HIDDES grettinga, nanne hiddes tichelaar koper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
HIDDES, RUURD hiddes, ruyrt verkoper Zuiderhaven   1633 233 125v
HIDDES, RUURD hiddes, ruyrt verkoper Vijverstraat   1633 233 125v
HIDDES, TJERK hiddes, tierck koper Vijver 4   1654 236 257v
HIDDES, TJERK hiddes, tierck schipper (groot-) koper Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
HIDDES, TJITSE hiddes, tiets koper Rinnertspijp   1642 234 168r
HIDDES, THOMAS hiddes, tomas koper   1732 248 136r
HIDDES, WIEBE hiddes, wybe koper Rozengracht 40   1699 244 8v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hanekuik, stijntje hielkes koper Zuiderhaven 54   1765 256 91v
HIDDES, NANNE hijddes, nanne koper Rapenburg ZZ   1646 235 201v
HILLEBRANDS, GERRIT hilbrands, gerrit koper Nieuwstraat WZ   1728 247 106r
KOSTER, JAKOB HILLEBRANDS koster, jacob hilbrands ten westen Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
HILLEBRANDS, JANKE hilbrands, janke koper Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
HILLEBRANDS, JANKE hilbrands, janke koper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
HILLEBRANDS, RUURD hilbrands, ruurd kuiper (mr) koper Spekmarkt 2   1795 264 274v
HILLEBRANDS, KLAAS hilbrants, claes koper Grote Kerkstraat   1612 229 189r
HILLEBRANDS, KORNELIS hilbrants, cornelis koper Kerkpoort (gebied)   1615 229 528r
HILLEBRANDS, KORNELIS hilbrants, cornelis koper Brouwersstraat OZ   1615 229 548r
HILLEBRANDS, KORNELIS hilbrants, cornelis koper Heiligeweg   1616 230 79r
HILLEBRANDS, GERRIT hilbrants, gerrit koper   1721 246 112v
HILLEBRANDS, GERRIT hilbrants, gerrit koper   1721 246 126v
, RIENK hilces, rincke koper   1643 235 69r
HIELKES, PIER hilckes, pyer koper Bildtpoort (gebied)   1598 228 197r
HIELKES, REIER hilckes, rijer koper Bildtpoort (gebied)   1598 228 197r
HIELKES, BOUWE hilkes, bouwe koper   1777 259 32v
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrands, jacob koper   1660 238 55v
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrandts, jacobus ten zuiden Hofstraat 20   1660 238 27v
HILLEBRANDS, JAN hillebrandts, jan koper   1656 237 98r
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrants, jacobus koper Hofstraat 20   1660 238 27v
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrants, jacobus koper   1661 238 88r
HILLEBRANDS, JAKOB hillebrants, jacobus (burgemeester) koper   1663 238 176r
, JAKOB hillebrons, jacobus koper   1661 238 88v
HILLES, BEREND hilles, beerend ten noorden Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
HILLES, DOUWE hilles, douwe koper Bildtpoort (gebied)   1662 238 123v
HILLES, DOUWE hilles, douwe koper Schritsen NZ   1665 239 28v
HILLES, DOUWE hilles, douwe (wl) wagenmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
HILLES, DOUWE hilles, douwe (wl) wagenmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
HILLES, DOUWE hilles, douwe koper   1671 240 35r
HILLES, IDS hilles, itske (wd) verkoper Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
HILLES, JETSE hilles, jetske koper Noorderhaven 97   1775 258 195r
HILLES, MAAIKE hilles, mayke koper   1731 247 384v
HILLES, MINK hilles, mink schipper koper A-000 1809 268 293v
HILLES, SIETSE hilles, sytse koper   1647 235 246v
HENDRIKS, FOKELTJE hindriks, vokeltje koper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
HENDRIKS, SIETSKE hindrikus, sydske koper Heiligeweg 50 G-033 1810 269 87r
HINNES, JAN hinnes, jan koper   1731 248 57v
HINNES, JAN hinnes, jan koemelker koper   1735 249 38v
HINNES, JAN hinnes, jan koper   1738 250 27v
, SJOERDJE hixenius, sjoerdtje koper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, SJOERDJE hixenius, sjoerdtje ten oosten Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
, SJOERDJE hixenius, sjoerdtje ten zuiden Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
BAARDA, HENDRIK HOBBES baarda, hendric hobbes koper   1667 239 85v
HOBBES, HENDRIK hobbes, hendrik koper   1678 241 26r
HOBBES, LAMMERT hobbes, lambert koper   1612 229 224r
HOBBES, LAMMERT hobbes, lambert koper   1613 229 323r
HOBBES, LAMMERT hobbes, lambert koper ten zuiden van Harlingen   1628 232 77r
HOBBES, LAMMERT hobbes, lammert koper   1599 228 267r
HOBBES, LIEUWE hobbes, lyeuwe verkoper Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
HOBBES, TIEMEN hobbes, tymen koper Hoogstraat NZ   1597 228 82r
HOBBES, TIEMEN hobbes, tymen koper Droogstraat   1598 228 231r
HOBBES, TIEMEN hobbes, tymen ten westen Schritsen   1600 228 460r
, SIEMEN hoibrens, symen koper   1657 237 112v
HOITES, BROER hoites, broer koper Voorstraat 2   1721 246 122v
HOITES, KEIMPE hoites, ceimpe bakker (mr) koper Lanen 46   1729 247 259v
HOITES, KEIMPE hoites, ceimpe bakker (mr) koper Lanen 44   1730 247 335v
HOITES, KEIMPE hoites, ceimpe ten zuiden Lanen 64   1765 256 134v
HOITES, HILTJE hoites, hiltje koper Achterstraat   1669 239 184v
HOITES, HOITE hoites, hoite koper   1665 239 14v
HOITES, HOITE hoites, hoite koper Noorderhaven 19   1668 239 122r
HOITES, HOITE hoites, hoite ten oosten Voorstraat 2   1692 243 11v
HOITES, HOITE hoites, hoite koper   1697 243 331r
HOITES, HOITE hoites, hoite koper   1705 244 272r
HOITES, HOITE hoites, hoyte koper   1657 237 113v
HOITES, JOUKE hoites, jouke koper Kerkpad WZ   1670 239 215v
REITSMA, KEIMPE HOITES reidsma, keimpe hoites koper   1748 251 228r
HOITES, PIETER hoites, pytter koper   1725 246 232v
HOITES, PIETER hoites, pytter koper   1727 247 27v
BROUWER, REIN HOITES brouwer, reyn hoites koper Havenplein 18a   1745 251 79v
HOTSES, SJOERD hoitses, sioerd koper   1646 235 225v
HOMMES, GEERTJE hommes, geertje koper Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
HOMMES, GEERTJE hommes, geertje ten oosten Grote Kerkstraat ZZ   1752 252 235v
HOMMES, GEERTJE hommes, geertje verkoper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
HOMMES, HERE hommes, heere koper Kleine Kerkstraat 7   1791 263 344r
HOMMES, SIEDS hommes, sijs koper   1784 261 134r
HOTSES, REIN hoties, reyn koper Zoutsloot ZZ   1597 228 107r
HOTSES, AALTJE hotses, aaltie koper   1660 238 48r
HOTSES, JAKOB hotses, jacob koper   1636 234 11r
HOTSES, ROMKE hotses, romke koper Noorderhaven 100   1735 249 88v
HOTSES, ROMKE hotses, romke schipper (deventer-) koper Noorderhaven 98   1741 250 191v
REUS, TRIJNTJE HOTSES reus, trijntje hotses de koper Kleine Bredeplaats 1   1795 264 286v
SWERMS, FOKELTJE HOTSES swerms, fokeltje hotzes koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
HOTSES, hotzes, trijn koper   1600 228 441r
SWERMS, TRIJNTJE HOTSES swerms, trijntje hotzes koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
, FILIPPUS hoyer, philip koper   1617 230 222r
HOITES, FOPPE hoytes, foppe koper   1617 230 197r
HOITES, HOITE hoytes, hoyte koper   1638 234 55r
HOITES, HOITE hoytes, hoyte koper Lombardstraat   1650 236 116r
HOITES, HOITE hoytes, hoyte bakker (koek-) koper Lombardstraat   1654 236 267r
HOITES, JOUKE hoytes, joucke koper Brouwersstraat 19   1670 240 24r
HOITES, JOUKE hoytes, joucke koper   1671 240 47r
HOITES, JOUKE hoytes, joucke koper   1671 240 47v
HOITES, JOUKE hoytes, joucke koper   1671 240 48r
HOITES, JOUKE hoytes, joucke koper   1671 240 48v
HOITES, JOUKE hoytes, joucke koper Noorderhaven 16   1671 240 49r
HOITES, JOUKE hoytes, joucke koper   1672 240 107v
HOITES, JOUKE hoytes, joucke koper   1674 240 147r
HOITES, JOUKE hoytes, joucke koper   1674 240 153r
HOITES, PIER hoytes, pier koper Schritsen 28   1631 233 19v
HOITES, PIER hoytes, pier verkoper   1633 233 114r
HOITES, PIER hoytes, pyer koper   1633 233 110v
HOITES, PIETER hoytes, pyter schipper koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
REITSMA, PIETER HOITES reidsma, pyter hoytes koper Brouwersstraat 16   1734 248 330r
HOITES, TIETE hoytes, tiete koper Hondenstraat ZZ   1645 235 189v
HOTSES, JOUKE hoyties, joucke (te arum) koper Brouwersstraat 19   1664 238 219r
HUBERTS, IGNATIUS hubert, ignatius (wl) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
HUBERTS, IGNATIUS hubert, ignatius (wl) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
HUBERTS, REGINA hubert, regina (wl) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
HUBERTS, REGINA hubert, regina (wl) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
HUBERTS, THOMAS huberts, tomas koper   1696 243 225v
HUBERTS, THOMAS huberts, tomas koper   1696 243 234r
HUIGS, hugen, theodori koper Voorstraat 29   1706 244 336r
HUIGS, THEODORUS hugen, theodorus smid (zilver-)(mr) koper Hofstraat 12a   1694 243 116r
HUIGS, THEODORUS hugen, theodorus koper   1698 243 373v
HUIGS, THEODORUS hugen, theodorus koper Voorstraat 29   1711 245 160r
HUIGS, DIRK hugens, dirk bieder Lanen 82a   1712 245 4va
HUIGS, DIRK hugens, dirk koper Heiligeweg 32   1718 246 4r
HUIGS, DIRK hugens, dirk koper Hofstraat 19   1718 246 11r
HUBERTS, KLAAS huiberts, claes koopman koper   1660 238 22v
HUBERTS, EELKE huiberts, eelke koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
HUBERTS, JAN huiberts, jan koper Liemendijk ZZ   1739 250 8v
HUBERTS, LIEUWE huiberts, lieuwe koper Drie Roemersteeg 3   1723 246 186v
HUBERTS, LIEUWE huiberts, lieuwe koper   1724 246 193r
HUBERTS, SINT huiberts, sent koper   1644 235 136v
HUBERTS, TEUNTJE huiberts, teuntje koper Zuiderhaven 15   1665 239 4r
HUBERTS, IEFKE huiberts, yfke koper Lanen 41   1733 248 228r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 60   1711 245 149r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1712 245 181v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Lanen 39   1712 245 182r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Sint Odolphisteeg 4   1713 245 194r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1714 245 229v
HUIGS, DIRK huigens, dirk ten oosten Voorstraat 1   1715 245 236v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 79   1716 245 259r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1717 245 295v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1717 245 306r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 43   1718 246 4v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 4   1718 246 12r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 83   1719 246 38v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Droogstraat ZZ   1719 246 42v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 52   1720 246 75r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 35   1724 246 201r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 33   1724 246 209v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 81   1725 246 217r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 100   1725 246 220r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 72   1726 246 293r
HUIGS, DIRK huigens, dirk winkelier koper Noordijs 23   1727 246 302v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 102   1727 246 304v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Lanen 12   1728 247 77r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Vismarkt 2   1728 247 93v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Spekmarkt 4   1728 247 212v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Heiligeweg 62   1729 247 224v
HUIGS, DIRK huigens, dirk geniaarde Kleine Kerkstraat 16   1729 247 230r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Noorderhaven 40   1729 247 232r
HUIGS, DIRK huigens, dirk geniaarde Hoogstraat 10   1729 247 268r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koperslager (mr) koper Voorstraat 83   1729 247 278r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 16   1729 247 282v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 97   1730 247 304v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 52   1730 247 353r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Grote Kerkstraat 41   1730 247 362v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 83   1731 247 372v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1731 247 376v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Grote Bredeplaats 5   1732 248 1ra
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 18   1731 248 41v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Rommelhaven 10   1734 248 301v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Voorstraat 94   1734 249 7v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koopman koper Kleine Kerkstraat 8   1735 249 27v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper   1741 250 151v
HUIGS, DIRK huigens, dirk winkelier koper Schritsen 64   1742 250 219v
HUIGS, DIRK huigens, dirk (erven) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
HUIGS, DIRK winkelier, dirk huigens koper Kleine Bredeplaats 19   1727 246 310r
HUIGS, JURJEN huiges, jurien koper   1669 239 195r
HUBERTS, ANTJE huyberts, antie (wd) verkoper Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
HUBERTS, ANTJE huyberts, antie (wd) verkoper Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
HUBERTS, KLAAS huyberts, claas koper   1672 240 87v
HUBERTS, KLAAS huyberts, claas koper   1672 240 88v
HUBERTS, KLAAS huyberts, claes koper   1661 238 73r
HUBERTS, REINER huyberts, reiner koper Noorderhaven 44   1681 241 144r
HUBERTS, SINT huyberts, sent koper Lanen 2   1605 228 937r
HUBERTS, SINT huyberts, sent koper Lanen 85   1616 230 60r
HUIGS, LOUIS huygen, louwys koper   1604 228 826r
HIELKES, ALLE hykes, ale koper   1783 261 25v
HIELKES, AREND hylckes, aene koper   1680 241 83v
HIELKES, AREND hylckes, aenne koper Zuiderhaven ZZ   1684 242 58r
HIELKES, BOUWE hylckes, buwe (op vlieland) verkoper Voorstraat 64   1600 228 419r
HIELKES, JOHANNES hylckes, johannes koper   1618 230 272r
HAAN, JOHANNES HIELKES haan, johannes hylckes de geniaarde Liemendijk ZZ   1714 245 214r
HIELKES, JOHANNES hylckes, johannis koper   1720 246 63v
HIELKES, JOHANNES hylckes, johannis koper   1723 246 166r
HIELKES, JOHANNES hylckes, johannis koper   1723 246 166v
HIELKES, MARTEN hylckes, marten koper   1663 238 183v
HIELKES, OEDS hylckes, oets koper Droogstraat ZZ   1614 229 422r
HIELKES, PIETER hylckes, pytter koper   1668 239 164r
HIELKES, SJOERD hylckes, sioerd koper Rommelhaven 10   1642 235 30v
HIELKES, SJOERD hylckes, sjoerd koper Nieuwstraat 46   1670 240 29v
HIELKES, SJOERD hylckes, sjoerd koper Nieuwstraat OZ   1671 240 36r
HIELKES, SJOERD hylckes, sjoerd koper Kerkpoortstraat 25   1671 240 39r
HIELKES, SJOERD hylckes, sjoerd koper Ooievaarsteeg OZ   1674 240 148r
HIELKES, TJEERD hylckes, tieerd koper   1649 236 88r
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper   1656 237 90v
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper Lammert Warndersteeg WZ   1656 237 91r
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper   1660 238 42v
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper   1663 238 184v
HIELKES, TJEERD hylckes, tjeerd koper Voorstraat 88   1668 239 174v
HAAN, ANNE HIELKES haan, anne hylkes de ten westen Vijver 4   1772 258 23v
HAAN, ANNE HIELKES haan, anne hylkes de koper Vijver 4   1772 258 23v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES hanekuik, antie hylkes koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
HIELKES, ANTJE hylkes, antje (wd) verkoper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
HANEKUIK, ANTJE HIELKES hanekuik, antje hylkes koper Grote Bredeplaats 16   1730 247 344r
HIELKES, BEREND hylkes, baarnt schipper koper Lanen 45   1779 259 193v
HIELKES, KLAAS hylkes, claas wever koper Zuiderhaven 56   1712 245 170v
HIELKES, KLAAS hylkes, claes koper   1718 246 31r
HIELKES, DOUWE hylkes, douwe koper Zuiderhaven 24   1683 242 6v
HANEKUIK, EVERT HIELKES hanekuik, ewert hylkes koper Zuiderpoort (gebied)   1737 249 165r
HIELKES, FOPPE hylkes, foppe koper Noorderhaven 102   1649 236 69v
HIELKES, GREULT hylkes, greolt koper   1664 238 230v
HIELKES, HARMEN hylkes, harmen koper Lanen 47   1733 248 222r
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES hanekuik, joannes hylkes koper Zuiderhaven 36   1668 239 159v
HAAN, JOHANNES HIELKES haen, johannes hylkes de koper Grote Ossenmarkt 13   1751 252 119r
HAAN, NEELTJE HIELKES haan, neeltje hylkes de verkoper Vijver 4   1772 258 23v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES hanekuik, philipus hylkes (vrijgezel) koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
HIELKES, PIETER hylkes, pieter koper Noorderhaven 10   1687 242 162r
HIELKES, PIETER hylkes, pieter ten westen   1773 258 101r
HIELKES, PIETER hylkes, pieter ten westen   1773 258 101r
HIELKES, PIETER hylkes, pieter koper   1777 259 68v
HIELKES, SJOERD hylkes, sioerd koper Rommelhaven 10   1642 235 33r
HIELKES, SJOERD hylkes, sjoerd koper Liemendijk NZ   1658 237 174v
HIELKES, SJOERD hylkes, sjoerd koper Zoutsloot ZZ   1665 239 27r
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hanekuik, stijntie hylkes koper Zoutsloot ZZ   1740 250 114v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hanekuik, stijntie hylkes koper   1740 250 135v
HIELKES, SIEBREN hylkes, sybren koper Lanen 47   1766 256 209r
HIELKES, ABE hyltjes, abe koper   1763 256 19v
HIELKES, ABE hyltjes, abe koper   1777 259 72v
HIELKES, EDGER hyltjes, edsger koper Noorderhaven 42   1754 253 147r
HAAN, EDGER HIELKES haan, edsger hyltjes de ten westen Noorderhaven 44   1772 258 14v
HAAN, EDGER HIELKES haan, edsger hyltjes de (erven) ten westen Noorderhaven 44   1772 258 26v
HIELKES, HESSEL hyltjes, hessel koper   1803 266 397r