Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
, FOLKERT laedes, folkert koper   1688 242 233v
LASES, FEDDE laes, fedde koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 337r
LASES, HAIE laes, haye koper   1598 228 166r
LASES, HAIE laes, haye koper   1601 228 556r
LASES, HAIE laes, haye koper Nieuwstraat   1614 229 388r
LASES, HAIE laes, haye koper Sint Jacobstraat 14   1616 230 41r
LASES, HAIE laes, haye koper   1617 230 128r
LASES, LAAS laes, laes koper Noorderhaven 38   1630 232 313r
LASES, LOLKE laes, lolcke koper Heiligeweg ZZ   1600 228 396r
LASES, LAAS laesen, laes brouwer koper Rinnertspijp   1627 232 29r
LASES, LAAS laesen, laes koper Noorderhaven 37   1638 234 54v
LASES, LAAS laesen, laes koper Rinnertspijp OZ   1641 234 151v
LASES, LAAS laesen, laes koper Zuiderpoort (gebied)   1652 236 211v
LASES, LAAS laesen, laes koper   1653 236 242r
LASES, DIRK laeses, dirck (wd)(erven) verkoper Scheerstraat ZZ   1660 238 17r
LASES, HAIE laeses, haye koper Zuiderstraat   1611 229 109r
LASES, JETSE laeses, jetske koper   1640 234 112v
LASES, LOLKE laeses, lolcke koper Heiligeweg   1597 228 90r
LASES, PIETER laeses, pieter koper   1745 251 112v
LASES, TIETJE laeses, tied (wd) koper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
LASES, TIETJE laeses, tied (wd) ten zuiden Drie Roemersteeg   1601 228 494r
LASES, TIEDE laeses, tied koper Drie Roemersteeg   1604 228 773r
LASES, DIRK laessen, dyrck koper Grote Kerkstraat   1597 228 31r
LASES, LAAS laessen, laes koper   1655 237 41v
HANNEMA, LAAS LASES hannema, laes laessen (vroedsman) ten westen Noorderhaven 39   1702 244 162r
LASES, MARTEN laessen, marten mr. schoenmaker koper Voorstraat 5   1633 233 124v
LASES, PIER laessen, pier koper   1671 240 52r
LASES, PIER laessen, pier koper Lanen ZZ   1671 240 53r
LAMMERTS, BAUKJE lambarts, bauckjen koper Achterstraat   1665 239 3r
LAMMERTS, GOSSE lambarts, gosse koper   1642 235 20v
LAMMERTS, HOBBE lambarts, hobbe koper   1641 234 160r
LAMMERTS, JAN lambarts, jan koper   1641 234 160r
LAMMERTS, LUITJEN lambarts, luytien koper   1642 235 8r
SALVERDA, THOMAS LAMMERTS salverda, tomas lambarts koper Hofstraat 16   1642 234 164r
LAMMERTS, AALTJE lamberts, aeltie (te leeuwarden) koper Voorstraat 7   1627 232 12r
LAMMERTS, ANTJE lamberts, antie koper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
LAMMERTS, BAUKE lamberts, baucke koper Kerkpad 1   1613 229 369r
LAMMERTS, BAUKE lamberts, baucke koper Lammert Warndersteeg 1   1613 229 381r
LAMMERTS, KLAAS lamberts, claes (op vlieland) gecondemneerde   1601 228 529r
LAMMERTS, FOLKERT lamberts, folkert koper   1665 239 11v
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS bisschop, gerrit lamberts koper   1707 245 10v
LAMMERTS, JAN lamberts, jan koper   1648 236 45r
LAMMERTS, JAN lamberts, jan koper   1651 236 161v
LAMMERTS, JAN lamberts, jan koper   1654 236 264r
LAMMERTS, LUTSKE lamberts, luytien verkoper Heiligeweg   1611 229 1r
LAMMERTS, LUITJEN lamberts, luytjen koper   1643 235 44r
LAMMERTS, SIEBREN lamberts, sibrant houtzager ten westen Anjelierstraat   1614 229 451r
LAMMERTS, SJOERD lamberts, suvert koper   1605 228 951r
LAMMERTS, THOMAS lamberts, thomas koper Hoogstraat NZ   1632 233 52v
LAMMERTS, EELKE lammers, eelck koper ten oosten van Harlingen   1597 228 8r
VEEN, PIER LAMMERTS veen, pier lammert van der koper   1799 265 355r
LAMMERTS, ALBERT lammerts, albert koper Snakkerburen (gebied)   1597 228 69r
LAMMERTS, ANTONIUS lammerts, anthony koper   1730 247 356r
LAMMERTS, ANTJE lammerts, antie (wl) verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
LAMMERTS, BAUKE lammerts, baucke koper Zoutsloot NZ   1611 229 50r
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix koper   1653 236 239v
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix koper Noorderhaven 104   1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix ten oosten Voorstraat 59   1659 238 9r
LAMMERTS, BEATRIX lammerts, beatrix ten noorden Voorstraat 59   1659 238 9r
LAMMERTS, BEREND lammerts, berend koper   1723 246 180r
DROST, KLAAS LAMMERTS drost, claas lammerts koper Hoogstraat 27   1677 240 270r
LAMMERTS, DIRK lammerts, dirk schippersknecht (beurt-) verkoper   1773 258 72v
LAMMERTS, FOKKE lammerts, focke koper   1684 242 59r
LAMMERTS, FOKKE lammerts, focke koper   1687 242 190v
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folckert ten noorden   1660 238 14v
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folckerts koper Grote Kerkstraat ZZ   1661 238 112r
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folkert koper   1657 237 125r
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folkert koper   1658 237 150v
LAMMERTS, FOLKERT lammerts, folkert koper NZ   1659 237 214r
LAMMERTS, GERRIT lammerts, gerrit (ee) koopman verkoper   1774 258 148v
LAMMERTS, GIJSBERT lammerts, gijsbert koper Hofstraat NZ   1616 230 70r
LAMMERTS, GIJSBERT lammerts, gijsbert ten oosten   1660 238 15r
LAMMERTS, GOFFE lammerts, goffe koper Weverstraat   1644 235 138r
LAMMERTS, GRIETJE lammerts, grietje koper Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
LAMMERTS, GRIETJE lammerts, gryt koper   1606 228 1032r
LAMMERTS, HANS lammerts, hans koper   1645 235 179r
LAMMERTS, HAIE lammerts, haye brouwer (mr)(oud-) verkoper   1774 258 148v
LAMMERTS, HOBBE lammerts, hobbe koper   1647 235 262v
LAMMERTS, JAN lammerts, jan koper Noordijs 15   1647 235 255v
LAMMERTS, JAN lammerts, jan koper   1681 241 138r
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koper Noorderhaven 72   1799 265 417r
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman koper Heiligeweg 46   1805 267 127v
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman ten oosten Heiligeweg 46   1805 267 127v
VEEN, JAN LAMMERTS veen, jan lammerts van der koopman verkoper Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
LAMMERTS, LOURENS lammerts, lourens koper   1675 240 192r
LAMMERTS, SEERP lammerts, seerp koper   1657 237 127v
LAMMERTS, SEERP lammerts, seerp brouwer verkoper   1660 238 24v
LAMMERTS, SEERP lammerts, seerp koper   1675 240 206v
KUIPER, SEERP LAMMERTS cuiper, seerp lammerts ten oosten Moriaanstraat 3   1659 238 1r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts verkoper Hofstraat 31   1659 238 2r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts ten oosten Hofstraat 31   1659 238 2r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts brouwer koper Vijverstraat 8   1660 238 24r
SWERMS, SEERP LAMMERTS swerms, seerp lammerts ten oosten Moriaanstraat 3   1660 238 31r
LAMMERTS, SJOERD lammerts, sjoerd koper Lanen 62   1741 250 179v
LAMMERTS, SJOERD lammerts, sjoerd (erven) ten oosten Schritsen 51   1752 252 189r
LAMMERTS, SIEBREN lammerts, sybrant koper Schritsen ZZ   1604 228 771r
LAMMERTS, SIEBREN lammerts, sybren ten oosten Schritsen NZ   1774 258 190v
LAMMERTS, SIEBREN lammerts, sybren koper   1783 261 123r
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper   1731 248 26v
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper   1753 253 40r
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper Nieuwstraat WZ   1753 253 63v
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper   1753 253 111r
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas geniaarde Liemendijk NZ   1762 255 117v
LAMMERTS, THOMAS lammerts, thomas koper Grote Kerkstraat 25   1767 257 16r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 11r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 12r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 13r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 14r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 35v
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 49v
LAMMERTS, TRIJNTJE lammerts, trijn verkoper Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
LAMMERTS, WIEBE lammerts, wybe gortmaker koper Karremanstraat 27   1633 233 124v
LAMMERTS, IENSKE lammerts, ynskje (holwerd) verkoper   1774 258 148v
HANNEMA, FRANS LASES hannema, frans lasen ten westen Noorderhaven 40   1660 238 18v
HANNEMA, FRANS LASES hannema, frans lasen ten zuiden Noorderhaven 40   1660 238 18v
LASES, SJOERD lases, sioerd koper   1649 236 81r
LASES, SJOERD lases, sioerdt koper   1645 235 172r
LASES, SJOERD lases, sjoerd koper   1656 237 74r
LASES, SJOERD lases, sjoerd koper   1656 237 79r
LASES, GERLOF lazes, gerlof koper   1771 257 238r
KLOK, MARIA LEENDERTS klok, marijke leenders (wd) verkoper Lanen 82   1779 259 186v
LEENDERTS, GERRIT leenderts, gerryt koper   1787 262 153r
BUISMAN, JAN LEENDERTS buisman, jan leenderts koper Noorderhaven 37   1777 259 55r
LEENDERTS, JOHANNES leenderts, johannes schipper (groot-) koper Lanen 17   1788 262 268r
LEENDERTS, JOHANNES leenderts, johannes schipper ten westen Lanen 19 E-162 1808 268 50v
LEENDERTS, OKKE leenerts, ocke koper ZZ   1617 230 137r
, EESGE lemckes, aesge koper Noordees (gebied)   1617 230 140r
LEENDERTS, LIJSBET lenerts, lijsbeth ten westen Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
LEENDERTS, PIETER lenerts, peter koper Droogstraat NZ   1598 228 221r
, AUGUSTINUS lennes, auckestinus koper   1657 237 111v
, PIETER leonardts, pyter koper Zoutsloot   1636 234 7v
LEVI, NATHANAEL levi, nathan koper   1756 254 30v
LEVI, AREND levy, arend koper   1787 262 229r
LIEKELES, HIELKJE lickeles, hilck koper Grote Kerkstraat ZZ   1601 228 555r
LIEPKES, KLAAS liepckes, claes koper Franekereind   1597 228 49r
LIEPKES, KLAAS liepckes, claes koper Voorstraat 64   1600 228 419r
LIEUWES, IEPE lieues, epe koper Scheffersplein OZ   1615 229 536r
LIEUWES, EESGE lieuues, aesge koper   1633 233 103v
LIEUWES, EESGE lieuwes, aesge (wd) koper Noorderhaven NZ   1633 233 78v
LIEUWES, EESGE lieuwes, aesge koper Rozengracht 30   1692 242 388v
LIEUWES, ALLE lieuwes, alle koper Bildtstraat 17   1631 233 18r
LIEUWES, ANTJE lieuwes, antje koper   1779 259 198r
LIEUWES, AATJE lieuwes, attie koper   1719 246 47r
LIEUWES, KLAAS lieuwes, claas koper   1709 245 93r
LIEUWES, KORNELIS lieuwes, cornelis (ameland) gortmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1695 243 182r
LIEUWES, KORNELIS lieuwes, cornelis (ameland) gortmaker verkoper Zoutsloot NZ   1696 243 234av
AMELANDER, KORNELIS LIEUWES amelant, cornelis lieuwes koper Zuiderhaven 17   1702 244 182r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirck koper Voorstraat 73   1599 228 367r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirk koper Rozengracht 23   1681 241 133r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirk koper   1787 262 154r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirk koper   1802 266 146r
LIEUWES, DIRK lieuwes, dirk koper   1802 266 158r
LIEUWES, DOETJE lieuwes, doedtie (wd) verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
LIEUWES, DOUWE lieuwes, douwe koper   1660 238 41v
LIEUWES, DOUWE lieuwes, douwe koper Rommelhaven 2   1748 251 227v
LIEUWES, DOUWE lieuwes, douwe koper Sint Jacobstraat WZ   1754 253 130r
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper Schritsen 39   1662 238 147v
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper   1680 241 87r
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper Schritsen NZ   1681 241 140r
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper   1692 242 376v
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper Schritsen NZ   1692 243 16v
LIEUWES, EELKE lieuwes, eelke koper   1695 243 156v
LIEUWES, IEPE lieuwes, eepe koper   1616 230 78r
LIEUWES, lieuwes, eesdge koper Rozengracht 38   1685 242 97r
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koper Rozengracht 30   1693 243 41v
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koper Rozengracht 30   1694 243 101v
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koper Rozengracht 30   1695 243 174v
LIEUWES, EESGE lieuwes, eesge koper Voorstraat 1   1699 243 391v
LIEUWES, EGBERT lieuwes, egbert koper   1613 229 253r
LIEUWES, HARMEN lieuwes, harmen koper   1768 257 49v
LIEUWES, HARMEN lieuwes, harmen ten westen   1774 258 160v
LIEUWES, HARMEN lieuwes, harmen koper   1779 259 181v
LIEUWES, HENDRIK lieuwes, hendrick ten oosten Lanen ZZ   1601 228 481r
LIEUWES, HENDRIK lieuwes, hendrick koper   1722 246 138r
LIEUWES, HENDRIK lieuwes, hendrik koper Kleine Kerkstraat OZ   1680 241 78r
LIEUWES, HENDRIK lieuwes, hendrik koper   1730 247 358r
LIEUWES, HERE lieuwes, here koper   1735 249 83r
LIEUWES, HERE lieuwes, here koper   1737 249 183r
LIEUWES, HIDDE lieuwes, hidde vleeshouwer koper Rozenstraat 2   1694 243 104r
LIEUWES, HIDDE lieuwes, hidde koper   1701 244 104r
LIEUWES, HUBERT lieuwes, hubert koper   1764 256 79v
LIEUWES, HUBERT lieuwes, hubert verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
LIEUWES, HUBERT lieuwes, hubert verkoper Zoutsloot   1773 258 96r
LIEUWES, HUBERT lieuwes, huibert koper   1769 257 122v
LIEUWES, HUBERT lieuwes, huibert (wd) ten zuiden Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
LIEUWES, HUBERT lieuwes, huibert koper   1779 259 196r
LIEUWES, IJSBRAND lieuwes, isbrant koper   1630 232 306r
LIEUWES, JAKOB lieuwes, jacob koper   1765 256 137r
LIEUWES, JAKOB lieuwes, jacob koper   1803 266 443r
LIEUWES, JAN lieuwes, jan koper   1600 228 390r
LIEUWES, JAN lieuwes, jan koper   1605 228 902r
LIEUWES, JAN lieuwes, jan verkoper Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
LIEUWES, JAN lieuwes, jan koper Grote Ossenmarkt   1613 229 284r
LIEUWES, JAN lieuwes, jan timmerman (huis-) koper Lanen 91   1614 229 386r
LIEUWES, JAN lieuwes, jan koper   1629 232 165r
LIEUWES, JAN lieuwes, jan ten oosten Zoutsloot 7   1630 232 315r
LIEUWES, JAN lieuwes, jan (erven) ten westen Zoutsloot NZ   1681 241 137r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe koper   1640 234 112r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe koper Voorstraat 46   1642 234 162r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe ten oosten Voorstraat 44   1643 235 92r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe verkoper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe verkoper Moriaanstraat 1   1659 238 3v
LIEUWES, LIEUWE lieuwes, lieuwe koper Achterstraat   1748 251 238v
LIEUWES, LIEUWKJE lieuwes, lieuwkjen (wd) koper Lanen 48   1689 242 277v
LIEUWES, LUITJEN lieuwes, luitien koper   1660 238 41r
LIEUWES, LUITJEN lieuwes, luitjen koper   1664 238 230r
LIEUWES, MARTEN lieuwes, marten koper   1668 239 131v
LIEUWES, MICHIEL lieuwes, michiel verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
LIEUWES, MINK lieuwes, minck koper   1665 239 11v
LIEUWES, NANNE lieuwes, nanne koper Sint Christoffelsteeg WZ   1629 232 195r
LIEUWES, NANNE lieuwes, nanne koper Gortmakerssteeg WZ   1632 233 47r
LIEUWES, NANNE lieuwes, nanne verkoper Weverstraat ZZ   1660 238 40r
LIEUWES, FILIPPUS lieuwes, philips koper Voorstraat 73   1597 228 33r
LIEUWES, FILIPPUS lieuwes, philips (weeskinderen van) koper Voorstraat 73   1597 228 122r
LIEUWES, PIETER lieuwes, pietje koper Kerkpoortstraat   1752 252 236r
LIEUWES, PIETJE lieuwes, pietrick koper   1600 228 433r
LIEUWES, ROBERT lieuwes, robert koper   1611 229 95r
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke koper ten zuiden van Harlingen   1628 232 77r
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke koper Voorstraat 93   1667 239 76r
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke koper Voorstraat 95   1667 239 76v
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke geniaarde Kruisstraat 8   1668 239 168r
LIEUWES, SJOERD lieuwes, siuerd koper Voorstraat 1   1627 232 15r
LIEUWES, SJOERD lieuwes, sjoerd (erven)(wl) verkoper Voorstraat 1   1715 245 236v
LIEUWES, lieuwes, svierd koper   1628 232 135r
LIEUWES, SIEBE lieuwes, sybe bakkersknecht verkoper Zuiderstraat 25   1774 258 169v
LIEUWES, WILLEM lieuwes, willem schipper (trek-) koper Hoogstraat 31   1793 264 121r
LIEUWES, WILLEM lieuwes, willem ten zuiden Herenwaltje 9   1804 267 25v
LIEUWES, WIERD lieuwes, wyert ten westen Lanen 2   1605 228 937r
LIEUWES, IJSBRAND lieuwes, ysbrands koper Lammert Warndersteeg   1614 229 427r
LIEUWES, IJSBRAND lieuwis, isbrant koper   1626 231 126r
LIEKELES, KLAAS lijckles, claes koper   1643 235 88v
LIEUWES, EESGE liuues, esge (wl) zeilmaker koper Noorderhaven NZ   1632 233 71v
LIEUWES, GRIETJE liuwes, grietie verkoper   1634 233 132r
LIEUWES, LIJSBET liuwes, lijsbert (wd) verkoper Bildtstraat 13   1633 233 127r
LIEUWES, NANNE liuwes, nanne verkoper   1634 233 133v
LODEWIJKS, AREND lodewyks, arend ten noorden Nieuwstraat 62   1804 267 103r
LODEWIJKS, AREND lodewyks, arend ten noorden Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
GROEN, JAN LODEWIJKS groen, jan lodewyks koper   1802 266 281r
GROEN, JAN LODEWIJKS groen, jan lodewyks koper Kerkpoortstraat 45 G-259 1808 268 68v
LOLKES, lolckes, aeft (wd) gecondemneerde Heiligeweg   1601 228 498r
LOLKES, GERLOF lolckes, gerliff koper Rommelhaven 15   1646 235 216r
LOLKES, GERLOF lolckes, gerlof koper   1643 235 77r
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1631 232 366r
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1638 234 62v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1640 234 115v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1649 236 66v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper Vijverstraat ZZ   1651 236 157v
LOLKES, LIEUWE lolckes, lieuwe koper   1654 236 263v
LOLKES, MINSE lolckes, minse zakkendrager koper Noorderhaven NZ   1615 229 569r
LOLKES, TJEERD lolckes, tiaard koper   1638 234 64r
LOLKES, FOKKE lolkes, focke panbakker koper Ooievaarsteeg WZ   1695 243 180v
LOLKES, FROUKJE lolkes, frouck koper Kruisstraat   1664 238 213r
LOLKES, HENDRIK lolkes, hendrik koper   1793 264 110v
LOLKES, LIEUWE lolkes, lieuwe koper   1642 235 24v
LOLKES, MEIE lolkes, meye koper Hofstraat 16   1699 244 20r
LOLKES, MEIE lolkes, meye koper   1703 244 194r
LOLKES, OEDS lolkes, oeds ten oosten   1804 267 15r
LOLKES, OEDS lolkes, oeds ten oosten   1804 267 15r
LOLKES, OEDS lolkes, oeds (erven) ten westen   1804 267 53r
LOLKES, REIN lolkes, rein koper   1658 237 146v
LOLKES, REIN lolkes, rein (mede vroedschap) koper   1663 238 186v
LOLKES, SJOUKJE lolkes, siouck koper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
LOLKES, TJEERD lolkes, tjeerd koper   1699 243 402v
LOLKES, WESSEL lolkes, wessel ten oosten Lanen 50 F-206 1810 268 352v
LOLKES, WESSEL lolkes, wessel ten westen Lanen 54 F-204 1810 269 110r
LOLLES, KLAASKE lolles, claaske (wd) koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
KOK, JAKOB LOLLES cok, jacob lolles koper Schritsen 56   1731 248 9v
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles koper Schritsen 56   1721 246 100r
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles schoenmaker (mr) koper Schritsen 57   1739 250 34v
KOK, JAKOB LOLLES kok, jacob lolles koper   1740 250 113v
LOLLES, JAN lolles, jan koper Zuiderhaven NZ   1642 234 162v
LOLLES, JAN lolles, jan verkoper   1660 238 16r
LOLLES, JAN lolles, jan koper   1665 239 6ra
LOLLES, PIETER lolles, pyter metselaar koper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
LOLLES, TJEERD lolles, tiaard koper   1637 234 22r
LOLLES, TJEERD lolles, tiaerdt koper   1645 235 176r
LOLLES, TJEERD lolles, tieerd (erven) ten oosten   1660 238 32v
STEENSMA, WIEBE LOLLES steensma, wybe lolles koper Simon Stijlstraat 6   1756 254 47v
STEENSMA, WIEBE LOLLES steensma, wybe lolles (burgemeester)(oud-) verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
LOURENS, ANTJE lourens, anneken bruid   1604 228 863r
TABES, ANNE LOURENS tabes, anneus lourens verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
TABES, ANNE LOURENS tabes, anneus lourens ten oosten Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
KOSTER, KLAAS LOURENS coster, claas lourens koper   1774 258 157v
KOSTER, KLAAS LOURENS coster, claas lourens koper   1799 265 314r
KOSTER, KLAAS LOURENS koster, claas lourens slager (mr) koper Lanen 76a   1780 259 257r
KOSTER, KLAAS LOURENS koster, claas lourens koper Brouwersstraat 18   1789 263 159r
LOURENS, DIRK lourens, dirck verkoper Voorstraat NZ   1601 228 538r
LOURENS, EVERT lourens, ewert koper Kleine Bredeplaats 25   1705 244 267r
LOURENS, GRIETJE lourens, grietie (wd) koper   1645 235 178v
LOURENS, HENDRIK lourens, hendrik geniaarde Romastraat ZZ   1718 246 30r
LOURENS, HENDRIK lourens, hendrik koper   1725 246 228r
LOURENS, JAKOB lourens, jacob koper Noorderhaven 85   1747 251 170r
ASPEREN, JAKOB LOURENS asperen, jacob lourens koper Weverstraat NZ   1693 243 28r
LOURENS, JAN lourens, jan koper   1600 228 384r
LOURENS, JAN lourens, jan koper   1601 228 474r
LOURENS, JAN lourens, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1615 229 553r
LOURENS, JAN lourens, jan koper   1757 254 107v
LOURENS, JAN lourens, jan koper Hofstraat 13   1781 260 151v
LOURENS, LOURENS clinkhamer, lourens lourens koper Zoutsloot ZZ   1721 246 119v
LOURENS, MARIA lourens, marij koper   1670 240 13r
LOURENS, MARIA lourens, marijke koper   1804 267 78r
LOURENS, PIETER lourens, pieter (erven) ten westen Noorderhaven 15   1676 240 231r
LOURENS, PIETER lourens, pieter koper Lanen 34   1801 265 664r
KOSTER, TEUNIS LOURENS koster, teunis lourens ten westen Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
LOURENS, TJALLING dopjeswever, tjalling lourens koper   1669 239 210v
LOUWS, DIRK lous, dirck koper Zuiderhaven 18   1645 235 177r
LOUWS, DIRK lous, dirck koper   1646 235 224v
LOUWS, FEDDE lous, fedde koper   1668 239 163r
LOUWS, GEERTJE lous, geertien koper   1604 228 854r
LOUWS, JAKOB lous, jacob koper Noorderhaven 108   1602 228 575r
LOUWS, JAKOB lous, jacob ten westen Noorderhaven 110   1616 230 54r
LOUWS, JAKOB lous, jacob koper Zuiderhaven 56   1629 232 192r
LOUWS, JAN lous, jan koper   1626 231 142r
LOUWS, JAN lous, jan koper Zuiderhaven 56   1626 231 145r
LOUWS, JAN lous, jan koper   1631 233 8v
LOUWS, REIN lous, rein koper   1662 238 123r
LOUWS, REIN lous, reyn ijzersmid (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1664 238 218r
LOUWS, SIETSE lous, sytse koper Voorstraat 54   1612 229 168r
LOUWS, SIETSE lous, sytze koper Voorstraat 54   1612 229 172r
LOUWS, TJEERD lous, tiaard (secretaris) ten oosten Schritsen 32   1627 232 28r
LOUWS, TJERK lous, tierck koper Rozengracht 37   1644 235 158v
LOURENS, KOERT louwens, coert koper Zoutsloot NZ   1604 228 774r
LOURENS, ANDRIES louwerens, andries koper   1642 234 180r
LOUWS, ANNE louwes, anne koper   1669 239 193v
LOUWS, JAKOB louwes, jacob koper Grote Kerkstraat 24   1604 228 781r
LOURENS, JAN louwrens, jan varensgezel koper Zuiderhaven 18   1707 245 21r
LOURENS, PIETER louwrens, pytter zeilmaker koper Noorderhaven 13   1656 237 90r
KOSTER, KLAAS LOURENS koster, klaas louwres verkoper Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
LOUWS, ARJEN louws, arjen beeldhouwer geniaarde Noorderhaven 10   1716 245 273v
LOUWS, ARJEN louws, arjen beeldhouwer koper Grote Bredeplaats 6b   1725 246 240r
LOUWS, JAARTJE louws, jad koper Lammert Warndersteeg   1612 229 193r
LOUWS, JAN louws, jan verkoper Karremanstraat 27   1633 233 124v
LOUWS, JAN louws, jan koper   1788 263 43r
LOUWS, LOUW louws, louw koper Rinnertspijp   1601 228 517r
LOUWS, SIETSE louws, sytze bewoner Voorstraat ZZ   1600 228 430r
LOUWS, SIETSE louws, sytze gecondemneerde Voorstraat ZZ   1600 228 430r
LOUWS, TEUNIS louws, teunis koper   1699 244 13r
LOUWS, TJEERD louws, tyaerdt koper   1598 228 162r
LOUWS, TJEERD louws, tyaerdt (secretaris van barradeel) provisioneel k Droogstraat NZ   1601 228 490r
LOUWS, WILLEM louws, willem koper Jan Ruurdstraat 1   1713 245 201r
LOUISES, MAGDALENA lovys, magdalena koper   1613 229 345r
LOUWS, TJEERD lows, tjaerdt koper   1600 228 429r
LOUISES, MAGDALENA lowys, magdaleentie koper Snakkerburen (gebied)   1615 230 9r
, SUFFRIDUS lubberti, suffridus koper Heiligeweg   1615 229 546r
, SUFFRIDUS lubberti, suffridus burger-hopman koper Voorstraat 43   1632 233 70r
LUBBERTS, ATSE lubberts, atze koper   1805 267 148r
LUBBERTS, ATSE lubberts, atze ten zuiden Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
LUBBERTS, GRIETJE lubberts, griedt verkoper Noorderhaven NZ   1601 228 524r
LUBBERTS, JAN lubberts, jan koper Grote Bredeplaats 3   1690 242 308r
LUBBERTS, lubberts, janntien koper Zoutsloot NZ   1617 230 132r
LUBBERTS, LUBBERT lubberts, lubbert koper   1656 237 72r
LUBBERTS, LUBBERT lubberts, lubbert koper   1667 239 100r
LUBBERTS, PIETER lubberts, pieter koper   1605 228 972r
LUBBERTS, PIETER lubberts, pieter koper   1606 228 986r
LUBBERTS, PIETER lubberts, pyter koper Heiligeweg ZZ   1611 229 17r
LUBBERTS, ROELOF lubberts, roeleff koper Schritsen 37   1641 234 124r
LUBBERTS, ROELOF brinkhuis, roelof lubberts koper Voorstraat 35   1699 244 1r
LUBBERTS, SIKKE lubberts, sicke koper Noordijs WZ   1650 236 130r
LUBBERTS, SIKKE lubberts, sikke koopman koper Voorstraat 61   1656 237 95r
LUBBERTS, SJOERD lubberts, siverd koper   1627 231 173v
LIEBBES, ATSE lubbes, atze ten noorden Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
LUCAS, LIJSBET lucas, elisabeth (wd) verkoper Lanen 30 F-216 1808 268 61r
LUCAS, FREERK lucas, freerck koper   1724 246 202r
LUCAS, HANS lucas, hans koper   1605 228 927r
LUCAS, HENDRIK lucas, hendrick koper   1657 237 129r
LUCAS, HENDRIK lucas, hendrik koper Molenpad 1   1750 252 57v
LUCAS, HENDRIK lucas, hendrik koper Molenpad NZ   1754 253 154v
LUCAS, LIJSBET lucas, lijsbeth (wd) verkoper   1773 258 111v
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koper Franekereind 4   1689 242 263v
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koper Nieuwstraat WZ   1693 243 36r
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koper Noorderhaven 111   1693 243 57v
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koper   1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS lucas, philippus koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
LUITJENS, JAN luitiens, jan koper   1632 233 53v
LUITJENS, JAN luitiens, jan smid koper   1633 233 91r
LUITJENS, MAAIKE luitiens, may ten zuiden Zuiderstraat   1641 234 153v
LUITJENS, REMMERT luitiens, remmert koper Lammert Warndersteeg WZ   1721 246 94v
LUITJENS, REMMERT luitiens, remmert koper   1721 246 102r
LUITJENS, BOUWE luities, buwe koper Achterstraat   1615 229 565r
LUITJENS, DOUWE boeier, douwe luitjens koper   1739 250 44v
LUITJENS, GERBEN luitjens, gerben koper   1679 241 39r
ROORDA, JAITSE LUITJENS roorda, jaike luitjens koper   1747 251 209r
LUITJENS, JAN luitjens, jan (wd) ten zuiden Zoutsloot NZ   1665 239 17r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pytter luitjens verkoper Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pytter luitjens verkoper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
LUITJENS, REMMERT luitjens, rimmert koper   1726 246 277v
LUITJENS, REMMERT luitjens, rimmert koper   1738 249 226v
LUITJENS, REMMERT luitjens, rimmert koper   1738 249 337v
LUITJENS, IEFKE luitjens, yefke ten oosten Achterstraat 11   1772 258 16r
BOER, ATE LUITJENS boer, ate luitjes de koper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Anjelierstraat 27 B-149 1808 268 69v
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Vijver 12 E-094 1808 268 75r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, elisabeth koper Jekelsteeg 1 F-217 1808 268 76r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes koper Voorstraat 51   1802 266 232r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (koek- en banket-)(mr) koper Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (banket-) koper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
FABER, JAN LUITJENS faber, jan luitjes bakker (banket-) koper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, lijsbert verkoper Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
LUITJENS, LIJSBET luitjes, lijsbeth koper Noorderhaven 8   1803 266 541r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pieter luitjes koper   1682 241 187r
LUITJENS, PIETER luitjes, pieters smid (ijzer-)(mr) ten westen Noorderhaven 3   1804 267 51v
, GERARDUS luppus, gerard koper Grote Bredeplaats 6a   1761 255 102r
, GERARDUS luppus, gerard koper Grote Bredeplaats 6b   1763 255 256v
, GERARDUS luppus, gerardus koper Grote Bredeplaats 8a   1764 256 35v
, GERARDUS luppus, gerardus verkoper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
LIEUWES, NANNE luues, nanne geniaarde Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
, HANS luycas, hans ten oosten   1634 233 127v
LUURTS, HARMEN luyrs, harmen koper   1660 238 33v
LUITJENS, KLAAS luytgiens, claes koper   1603 228 720r
, IJSBRAND luytgies, isbrant koper   1617 230 204r
LUITJENS, GRIETJE luytiens, griet koper   1603 228 688r
LUITJENS, ANNE luyties, anne koper   1600 228 445r
LUITJENS, DOUWE luyties, douwe koper   1598 228 219r
LUITJENS, DOUWE luyties, douwe koper Kleine Kerkstraat OZ   1599 228 262r
LUITJENS, HILTJE luyties, hiltie (weeskinderen van) verkoper   1633 233 120r
LUITJENS, JOUW luyties, jou koper   1605 228 969r
LUITJENS, NANNE luyties, nanne koper   1643 235 70v
LUITJENS, NANNE luyties, nanningh koper   1617 230 122r
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pyter luytjens koper Noorderhaven 110   1673 240 115r
LUITJENS, TIJS luytjens, thijs koper   1684 242 45v
ROORDA, PIETER LUITJENS roorda, pieter luytjes koper Noorderhaven 82   1684 242 54r
LIEKELES, ANTJE lyckles, antie koper Nieuwstraat OZ   1681 241 145v
LIEKELES, JAKOB lyckles, jacob koper   1659 237 193r
LIEKELES, STIJNTJE lyckles, stijntje verkoper Noorderhaven 37   1612 229 178r
LIEKELES, SJOERD lyckles, syourdt koper   1599 228 320r
LIEKELES, TIJS lyckles, tyes koper   1598 228 249r
LIEKELES, JELLE lykles, jelle koper   1730 247 325v
LIEKELES, JELLE lykles, jelle koper   1737 249 217v
LIEKELES, JELLE lykles, jelle ten noorden Kerkpad 16   1750 252 67r
LIEKELES, REITSE lykles, reitse koper   1719 246 51r
LIEKELES, RUURD lykles, ruird koper Noorderhaven 2   1733 248 241v
LIEKELES, RUURD lykles, ruurd koper Grote Bredeplaats 3   1736 249 147v
LIEKELES, TEUNIS lykles, theunis koper   1795 264 295v
LIEKELES, TEUNIS lykles, theunis koper   1796 264 315r
LIEKELES, TJEPKE lykles, tiepke koper   1720 246 64v
LIEKELES, TJEPKE lykles, tjepke kompasmaker (mr) ten noorden Zuiderhaven 11   1742 250 260r
LIEUWES, JELTJE lyuwes, jelcke koper Brouwersstraat   1597 228 48r
LIEUWES, SIEDS lyuwes, syds ten oosten Droogstraat   1600 228 462r
LIEUWES, HENDRIK lyuwis, hendrick koper Lanen ZZ   1599 228 311r