Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
PAULUS, REIN paals, rein koper   1626 231 102r
PAULUS, REIN paals, rein koper   1626 231 108r
PAULUS, REIN paals, reyn koper Vijver   1612 229 157r
PABES, JAN pabes, jan koper Sint Jacobstraat OZ   1632 233 37v
PAULUS, HENDRIK pals, hendrick ten westen   1601 228 499r
PAULUS, BAUKE palses, bauke koper   1665 239 9ra
PAULUS, KARST palses, carst koper   1651 236 182r
PAULUS, JAN palses, jan (burger-faendrich) koper Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
, BEREND palster, beernd koper   1763 255 226v
PAULUS, STIJNTJE palzes, stijntje (zijn suster) koper Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
PASSCHIERS, PASSCHIER paschiers, paschier koper Lanen NZ   1612 229 216r
PASSCHIERS, PASSCHIER passchiers, paschier koper Sint Odolphisteeg WZ   1615 229 538r
PAULUS, DIRK paulus, dirk verkoper Lanen 72   1772 258 63r
PAULUS, EVERT paulus, evert koper Karremanstraat 21   1752 252 217v
PAULUS, EVERT paulus, evert koper   1754 253 181r
PAULUS, EVERT paulus, evert koper   1757 254 77r
PAULUS, EVERT paulus, evert koper   1757 254 78r
PAULUS, EVERT paulus, evert koper   1757 254 79r
PAULUS, HENDRIK paulus, hendrik koper Schritsen 59   1763 256 1r
PAULUS, HESSEL paulus, hessel zakkendrager koper Hofstraat ZZ   1782 260 219v
PAULUS, HESSEL paulus, hessel (wl) ten westen Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
PAULUS, HESSEL paulus, hessel (wl) ten noorden Grote Kerkstraat 35   1787 262 224v
PAULUS, JAN paulus, jan koper Hofstraat 33   1772 258 37v
PAULUS, JAN paulus, jan ten zuiden   1772 258 40v
PAULUS, JAN paulus, jan timmerman (huis-)(mr) koper Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
PAULUS, JAN paulus, jan timmerman (huis-)(mr) koper Hondenstraat 5   1773 258 66r
PAULUS, JAN paulus, jan (wd) ten noorden Zuiderhaven 73   1773 258 100r
PAULUS, JAN paulus, jan verkoper Raamstraat 7   1774 258 132r
PAULUS, JAN paulus, jan koopman ten westen Raamstraat 7   1774 258 132r
PAULUS, JAN paulus, jan verkoper   1774 258 151v
PAULUS, JAN paulus, jan koopman ten zuiden   1774 258 151v
PAULUS, JAN paulus, jan ten westen   1774 258 192v
PAULUS, JAN paulus, jan ten westen Heiligeweg 4   1774 258 193r
BOER, JAN PAULUS boer, jan paulus de koper   1799 265 317r
PAULUS, JOHANNES paulus, joannes koper   1638 234 49v
PAULUS, JOHANNES paulus, joannes koper   1644 235 154v
PAULUS, PIETER paulus, pieter koper   1739 250 52r
PAULUS, SIEBE paulus, sybe koper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
PAULUS, WIEGER paulus, wieger koper Zuiderstraat 7   1777 259 73r
PAULUS, HANS pauwels, hans koper   1637 234 23v
PAULUS, HENDRIK pauwels, hendrik ten oosten Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
PAULUS, pauws, jeeslick koper   1605 228 897r
PELGRIMS, DOUWE pelles, douwe koper   1732 248 140r
PIETERS, KLAAS peters, claes koper   1643 235 38v
PIETERS, JAKOB peters, jacob koper   1652 236 198v
PIETERS, JAN peters, jan koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 309r
AUSTROPHORUS, ANNE PIETERS austrophorus, annius petri notaris koper Noordees (gebied)   1615 229 508r
PIETERS, THEODORUS petri, theodorus koper   1686 242 158r
VEER, GEERTJE PETRUS veer, geertje petrus van der koper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
, JAKOB peyters, jacob koper Kerkpad 2   1641 234 124v
FILIPPUS, DIRK philippus, dirck gecondemneerde   1597 228 94r
FILIPPUS, HINKE philippus, hincke koper Heiligeweg ZZ   1736 249 128v
GOLDSMIT, JAKOB FILIPPUS goldsmit, jacob philippus koper   1805 267 132r
GOLDSMIT, JAKOB FILIPPUS goldsmith, jacob philippus koopman (joods) koper   1805 267 109v
FILIPPUS, FILIPPINA philippus, philippijntje verkoper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
FILIPPUS, JAKOB philips, jacob koper Nieuwstraat   1605 228 953r
FILIPPUS, JAKOB philips, jacob koper Nieuwstraat   1612 229 198r
FILIPPUS, JAN philips, jan koper   1691 242 355r
FILIPPUS, MAAIKE philips, maycke koper Lanen ZZ   1627 232 32r
FILIPPUS, FILIPPUS philips, philip ten westen Lanen NZ   1605 228 875r
FILIPPUS, PIETER philips, pieter ten westen   1601 228 543r
FILIPPUS, PIETER philips, pieter koper Schritsen   1602 228 591r
FILIPPUS, HINKE phillippus, hinke koper Franekereind 6   1714 245 222v
FILIPPUS, JAN phillippus, jan koper Zuiderhaven 71a   1797 265 47r
PIEBES, JAKOB pibes, jacob koper Zuiderstraat   1641 234 153v
, JAN piceur, jan piceur koper Nieuwstraat WZ   1751 252 137v
PIEBES, DOETJE piebes, doedje koper   1727 247 47v
PIEBES, DOETJE piebes, doedje koper   1728 247 202v
PIEBES, GEERTJE piebes, geertje koper   1697 243 307r
PIEBES, GRIETJE piebes, grietje (wd) koper   1773 258 118r
PIEBES, GRIETJE piebes, grytje bieder Kleine Bredeplaats 16   1770 257 257r
PIEBES, GRIETJE piebes, gryttje (wd) koper Grote Kerkstraat 30   1756 254 1r
PIEBES, IEMKJE piebes, imkjen koper   1727 247 59v
PIEBES, MELIS piebes, melis koper   1629 232 175r
PIEBES, MEEUWIS piebes, mevis koper Noorderhaven 62 7-021 1627 232 46r
PIEBES, PIETER piebes, pieter (woudsend) koper Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
TALMA, SJOERD PIEBES talma, sioerd piebes koper Voorstraat 99   1731 248 32r
TALMA, WIETSE PIEBES talma, wytse piebes koper Zuiderhaven 18   1725 246 218v
PIEKES, KLAAS pieckes, claas koper Sint Jacobstraat 13   1672 240 106r
PIEKES, GOSLING pieckes, gosling koper Kleine Kerkstraat 10   1766 256 202r
PIEKES, HESSEL pieckes, hessel koper   1703 244 225v
PIEKES, HESSEL pieckes, hessel turfdrager koper Kerkpad 40   1707 245 32r
PIEKES, HESSEL pieckes, hessel koper   1710 245 105v
PIEKES, HESSEL pieckes, hessel koper   1714 245 212v
PIEKES, JAN pieckes, jan koper   1649 236 72v
PIEKES, TJALLING pieckes, tjalling koper Hofstraat 31   1700 244 87r
GRAAT, KLAAS PIEKES graad, claes piekes de (mr) ten oosten Vianen 2   1705 244 310r
PIEKES, GOSLING piekes, gosling verkoper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
PIEKES, GOSLING piekes, gosling koopman koper   1774 258 147v
PIEKES, HESSEL piekes, hessel koper   1694 243 81v
PIEKES, HESSEL piekes, hessel koper   1696 243 261r
PIEKES, HESSEL piekes, hessel koper   1718 246 33r
PIEKES, HESSEL piekes, hessel geniaarde Kerkpoortstraat 22   1722 246 129r
PIEKES, HESSEL piekes, hessel koper   1723 246 165v
PIEKES, SIEMEN piekes, symen koper Pothondjessteeg   1651 236 164r
PIEKES, TJALLING piekes, tjalling koper   1696 243 263r
PIEKES, TJEERD piekes, tjeerdt koper Grote Bredeplaats 9   1688 242 237v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1681 241 166v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1682 241 221v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper Zoutsloot ZZ   1683 241 270r
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1686 242 154v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper Achterstraat ZZ   1688 242 224v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper Schritsen 64   1692 242 402v
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1695 243 183r
PIERS, ANDRIES piers, andries koper   1702 244 183r
PIERS, ANDRIES piers, andries koper Liemendijk NZ   1710 245 116r
PIERS, ANNE piers, anne koper   1643 235 61r
PIERS, ANTJE piers, antje koper   1730 247 330r
PIERS, KARST piers, carst koper Hoogstraat 1   1661 238 100v
PIERS, KORNELIS piers, cornelis slotenmaker koper Grote Kerkstraat 25 G-192 1809 268 206r
PIERS, KORNELIS piers, cornelis slotenmaker koper Grote Kerkstraat 25 G-193 1809 268 206r
PIERS, DIRK piers, dirck koper Romastraat NZ   1631 233 30r
PIERS, DOEDE piers, doede kuiper koper Lanen NZ   1647 235 267v
PIERS, DOEDE piers, doede koper   1662 238 142r
PIERS, DOEDE piers, doede koper Brouwersstraat   1667 239 21va
PIERS, DOETJE piers, doetje koper Kleine Bredeplaats   1664 238 211r
PIERS, EELKE piers, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1712 245 180v
PIERS, EELKE piers, eelke koper Grote Ossenmarkt 2   1712 245 180v
PIERS, IEPE piers, eepe molenaar koper   1604 228 797r
PIERS, EEUWE piers, euwe koper Voorstraat 101   1700 244 45r
PIERS, FEITSE piers, fettje (wd) verkoper   1774 258 178r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS heemstra, foecke piers koper   1627 232 40r
PIERS, GERLOF piers, gerliff koper Voorstraat 75   1611 229 102r
PIERS, GRIETJE piers, grietie koper Droogstraat 100   1660 238 30v
PIERS, GRIETJE piers, grietie koper   1678 241 22r
PIERS, HERE piers, heere koper   1634 233 143r
PIERS, HEIN piers, hein koper Heiligeweg 16   1693 243 61r
BROUWER, HEIN PIERS brouwer, hein piers koper   1708 245 61v
PIERS, JAN piers, jan koper Kleine Bredeplaats 2   1630 232 325r
PIERS, JAN piers, jan koper Kleine Bredeplaats 2   1647 235 257v
PIERS, JAN piers, jan karreman koper   1700 244 35r
PIERS, JARICH bretton, jarigh piers koper Nieuwstraat   1682 241 226r
PIERS, JOUKE piers, joucke koper Zoutsloot NZ   1648 236 13r
PIERS, JOUKE piers, joucke koper Zoutsloot   1655 237 33r
PIERS, JOUKE piers, joucke koper Lanen 91   1659 238 5r
PIERS, JOUKE piers, joucke koper Lanen 87   1660 238 65v
PIERS, JOUKE piers, jouke koper   1668 239 169v
PIERS, LIEUWE piers, lieuwe tichelbaas (mr) koper Zuiderhaven 9   1727 247 57v
PIERS, LIEUWE piers, lieuwe koper   1727 247 58r
PIERS, LIEUWE piers, lieuwe koper   1732 248 167r
PIERS, LIEUWE piers, lieuwe (erven) ten westen Zuiderhaven 11   1742 250 260r
PIERS, PIER piers, pier koper Zuiderpoort (gebied)   1613 229 367r
PIERS, PIETER piers, pieter koper   1730 247 330r
PIERS, PIETER piers, pyter (te amsterdam) verkoper   1633 233 119r
PIERS, SAAKJE piers, saakje (wd) verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 144v
PIERS, SCHELTE piers, schelte timmerman (mr) koper Rommelhaven 18   1804 267 35v
PIERS, SCHELTE piers, schelte timmerman (mr) verkoper   1804 267 73v
PIERS, SCHELTE piers, schelte koper   1805 267 168r
PIERS, SCHELTE piers, schelte timmerman (mr) koper Molenpad 4 G-276 1808 268 153r
PIERS, SCHELTE piers, schelte timmerman (huis-)(mr) koper Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
HOEVE, SCHELTE PIERS hoeve, schelte piers van der koper   1801 265 691r
HOEVE, SCHELTE PIERS hoeve, schelte piers van der ten westen Rapenburg 18 H-049 1809 268 259r
PIERS, SIBBELTJE piers, sibbeltje koper Kerkpoortstraat   1651 236 171v
PIERS, SIETSKE piers, syts koper Voorstraat NZ   1611 229 103r
PIERS, TETTE piers, tetje ten westen   1774 258 187v
PIERS, TETTE piers, tetje verkoper Bildtstraat 19   1780 259 236v
PIERS, TETJE piers, tettje geniaarde Voorstraat 89   1765 256 119r
PIERS, TETJE piers, tettje geniaarde Noordijs 1   1765 256 129v
PIERS, TETJE piers, tettje geniaarde Lanen 17   1767 256 241r
PIERS, TETJE piers, tettje koper Bildtstraat 19   1769 257 138r
PIERS, TJITSE piers, tjietske koper   1757 254 119v
PIERS, TJITSE piers, tjitske (erven) ten oosten   1775 258 197v
PIERS, TJITSE piers, tzietske (wd) koper Zoutsloot ZZ   1752 252 232v
PIERS, WOUTER piers, wouter ten noorden Zuiderhaven 73   1773 258 100r
PIERS, WOUTER piers, wouter ten westen Raamstraat 7   1774 258 132r
PIERS, PIER piersen, pier koper Zoutsloot   1649 236 79r
PIERS, PIER piersen, pier (erven) ten oosten   1660 238 19v
PIERS, PIER piersen, pier koper Achterstraat   1660 238 67r
PIERS, PIER piersen, pier koper   1660 238 67v
PIERS, PIER piersen, pier koper   1675 240 203r
PIERS, PIER piersen, pier koper Zoutsloot WZ   1675 240 213r
PIETERS, DOUWE pieter, douwe koper   1648 236 39r
PIETERS, JAKOB hagens, jacob pieter koper Grote Bredeplaats ZZ   1614 229 484r
PIETERS, JAN pieter, jan koper   1605 228 932r
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieter (wl) koopman verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
PIETERS, AALTJE pieters, aaltje (wl) verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
PIETERS, AALTJE pieters, aaltje ten zuiden Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
PIETERS, AAFKE pieters, aeff koper NZ   1627 232 50r
PIETERS, AAGJE pieters, aegt ten westen   1605 228 869r
PIETERS, ALBERT pieters, albert ten westen Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
PIETERS, ALBERT pieters, albert ten oosten Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
PIETERS, ALBERT pieters, albert verkoper Hofstraat 21 G-093 1809 268 270r
PIETERS, ALBERT hulstkamp, albert pieters (vaandrig) zadelmaker koper Hoogstraat 1   1701 244 90r
PIETERS, ANDRIES pieters, andries koper   1709 245 83r
PIETERS, AGNIETJE pieters, angnietje koper G-334 1808 268 36v
PIETERS, ANTJE pieters, anna koper   1605 228 869r
PIETERS, ANTJE pieters, anna koper Voorstraat 6   1794 264 168v
PIETERS, ANTJE pieters, anna verkoper Voorstraat 6   1802 266 109r
PIETERS, ANTJE pieters, anna verkoper Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE pieters, anna ten oosten Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
PIETERS, ANNE pieters, anne koper Schritsen   1602 228 563r
PIETERS, ANNE pieters, anne koper   1661 238 111v
PIETERS, ANSKJE pieters, ansck koper Lanen   1601 228 486r
PIETERS, ANTJE pieters, antie koper   1624 231 33r
PIETERS, ANTJE pieters, antje koper   1773 258 81r
PIETERS, ANTJE pieters, antje koper   1773 258 82r
PIETERS, ANTJE pieters, antje koper Schritsen 60   1782 260 167r
PIETERS, ANTJE pieters, antje koper Grote Bredeplaats 6a   1782 260 275r
PIETERS, ANTJE pieters, antje (wd) verkoper Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
PIETERS, ANTJE pieters, antje (wd) verkoper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
PIETERS, ANTJE pieters, antje (wd) verkoper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
ASMUS, ERASMUS PIETERS asmus, asmus pieters koper Noorderhaven 23   1791 263 358r
PIETERS, pieters, attgien bruid   1601 228 540r
ADAM, AATJE PIETERS adam, attie pieters d' koper   1694 243 108v
ADAMSE, AATJE PIETERS adams, attje pieters koper   1699 244 r
PIETERS, AUGUSTINUS pieters, augustinus koper Rozengracht 4   1660 238 43r
PIETERS, BAUKJE pieters, baukje verkoper Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
PIETERS, BEREND pieters, beern koper Rommelhaven 2   1680 241 77v
PIETERS, BEREND pieters, beern koper   1699 243 395r
PIETERS, BEREND pieters, beern koper   1706 244 395r
PIETERS, BEREND pieters, beernd koper   1760 255 33r
PIETERS, BEREND pieters, beernd koper   1780 259 263v
PIETERS, BEITSKE pieters, beitske (wd) verkoper Hoogstraat 24   1804 267 100v
PIETERS, KARST pieters, carst koper   1617 230 128r
PIETERS, KARST pieters, carst koper Sint Jacobstraat WZ   1640 234 98r
PIETERS, KARST pieters, carst koper Nieuwstraat OZ   1658 237 143r
PIETERS, KARST pieters, carst koper Weverstraat   1658 237 175v
PIETERS, KARST pieters, carst koper Lanen 50   1783 261 22r
PIETERS, KARST pieters, carst koper   1784 261 240r
PIETERS, KARST pieters, carst scheepstimmerman koper Zoutsloot 78   1795 264 240r
PIETERS, CATHARINA pieters, catalijne bruid   1601 228 537r
PIETERS, CHRISTIAAN pieters, christiaan scheepstimmerman koper Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1696 243 196v
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper Franekereind 25   1731 248 1r
PIETERS, KLAAS pieters, claas geniaarde Hoogstraat 5   1733 248 179v
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1778 259 94r
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1778 259 103v
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1781 260 80r
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper Herenknechtenkamerstraat 19   1781 260 81v
PIETERS, KLAAS pieters, claas koper   1787 262 243r
PIETERS, KLAAS pieters, claas koopman verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
PIETERS, KLAAS pieters, claas (wl) verkoper Romastraat 25 G-127 1810 269 18r
PIETERS, KLAAS pieters, claas (wl) verkoper Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper Lanen ZZ   1599 228 286r
PIETERS, KLAAS pieters, claes leertouwer gecondemneerde Schritsen ZZ   1600 228 452r
PIETERS, KLAAS pieters, claes bruidegom   1601 228 506r
PIETERS, KLAAS pieters, claes bruidegom   1601 228 506r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1601 228 513r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1602 228 644r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1602 228 662r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1602 228 669r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper   1616 230 87r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper Grote Kerkstraat 6   1632 233 39r
PIETERS, KLAAS pieters, claes koper Grote Kerkstraat 20   1703 244 196v
PIETERS, KLAAS pieters, claes (erven)(c.s.) ten noorden Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
PIETERS, KLAAS bemerda, claes pieters koper   1616 230 102r
BRUG, KLAAS PIETERS brug, claes pieters van der koper Zuiderhaven 73   1728 247 148v
PIETERS, KORNELIS pieters, cornelis koper Karremanstraat   1627 232 52r
PIETERS, KORNELIS pieters, cornelis koper   1682 241 208v
PIETERS, KORNELIS pieters, cornelis koper   1745 251 71v
BONKE, KORNELIS PIETERS boncq, cornelis pieters koper Liemendijk   1685 242 86v
KUIPER, KORNELIS PIETERS cuiper, cornelis pieters verkoper   1809 268 223r
PIETERS, KORNELIS zeelander, cornelis pieters gecondemneerde Sint Odolphisteeg OZ   1606 228 1055r
PIETERS, DIRK pieters, dierck koper   1615 229 509r
PIETERS, DIEUWKE pieters, dieuke koper Voorstraat 1   1715 245 236v
PIETERS, DIEUWKE pieters, dieuwcke koper Voorstraat ZZ   1615 229 556r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galama, dieuwke pieters koper Lanen 15   1752 252 192v
PIETERS, DIRK pieters, dirk koper   1673 240 129r
PIETERS, DIRK pieters, dirk koper   1709 245 87v
PIETERS, DIRK pieters, dirk geniaarde   1735 249 24v
PIETERS, DIRK pieters, dirk timmerman (huis-) koper   1735 249 40v
PIETERS, DIRK pieters, dirk koper   1737 249 192r
PIETERS, DIRK pieters, dirk (wd) ten oosten   1773 258 74v
PIETERS, DIRK pieters, dirk (wd) ten oosten   1774 258 177r
PIETERS, DIRK pieters, dirk (erven) verkoper Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS wijngaarden, dirk pieters wever (mr) verkoper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS wyngaarden, dirk pieters koper Brouwersstraat 23   1798 265 217r
PIETERS, DOEDE pieters, doede koper   1619 230 303r
PIETERS, DOEDE pieters, doede koper   1626 231 98v
PIETERS, DOEDE pieters, doede koopman koper   1633 233 88r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper   1618 230 274r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper   1624 231 14r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper   1625 231 48r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe (weeskinderen van) verkoper   1631 233 4r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper Nieuwstraat OZ   1734 248 344r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper Nieuweburen NZ   1781 260 32r
PIETERS, DOUWE pieters, douwe koper   1784 261 228v
PIETERS, DOUWE pieters, douwe verkoper Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
PIETERS, pieters, dyucke koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 337r
PIETERS, EKKE pieters, ecke koper Weverstraat ZZ   1629 232 208r
PIETERS, EEDE pieters, ede ten noorden Bargebuurt   1774 258 172r
PIETERS, EVERT pieters, evert (wd) ten oosten Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
PIETERS, EVERT pieters, evert (wd) ten oosten Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
PIETERS, EVERT pieters, ewert koper Noorderhaven 81   1598 228 243r
PIETERS, FAAS pieters, faas koper   1738 249 234v
PIETERS, FAAS pieters, faas baantjer koper Bargebuurt   1751 252 125v
PIETERS, FEDDE pieters, fedde koper   1709 245 100r
PIETERS, FEDDE pieters, fedde koper   1714 245 210r
PIETERS, FEDDE pieters, fedde koper   1714 245 213v
COLLINGA, FEIKE PIETERS collinga, feike pieters boendermaker (mr) koper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
COLLINGA, FEIKE PIETERS collinga, feike pieters bewoner Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
BRAMER, FEMKE PIETERS bramer, femmetje pieters (oldemarkt) verkoper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS bramer, femmetje pieters (oldemarkt) verkoper Liemendijk ZZ   1781 260 67r
PIETERS, FENNE pieters, fenne koper   1779 259 178v
PIETERS, FEITSE pieters, fettje koper Voorstraat 65   1782 260 277r
PIETERS, FEITSE pieters, fettje koper Noorderhaven 3   1804 267 51v
PIETERS, FEITSE pieters, fetze koper Vijverstraat ZZ   1782 260 210r
PIETERS, FEIKE pieters, feycke koper Bildtstraat 14   1599 228 343r
PIETERS, FEIKE pieters, feycke verkoper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
PIETERS, FEIKE pieters, feycke koper   1602 228 594r
JONGEMA, FOEKJE PIETERS jongma, foekje pieters koper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
PIETERS, FOLKERT pieters, folkert koper   1733 248 187r
PIETERS, FOLKERT pieters, folkert koper Zuiderpoort (gebied)   1735 249 32r
PIETERS, FOLKERT pieters, folkert geniaarde Nieuwstraat WZ   1743 251 25v
PIETERS, FOLKERT pieters, folkert koper Zuiderhaven 30   1775 258 213v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS schellingwou, folkert pieters koper Zuiderhaven 30   1775 258 213v
PIETERS, FOPPE pieters, foppe koper Zuiderhaven 18   1708 245 75v
PIETERS, FOPPE pieters, foppe koper   1759 254 217r
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pieters koper Voorstraat 46   1659 237 208r
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pieters koopman koper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
STIENSTRA, FOPPE PIETERS stienstra, foppe pieters verkoper Moriaanstraat 3   1660 238 31r
PIETERS, FRANS pieters, frans koper   1733 248 202v
MAAS, FRANS PIETERS maes, frans pieters van der koper   1615 229 547r
PIETERS, FRANS meers, frans pieters van der rietmaker koper Lanen ZZ   1611 229 80r
PIETERS, GEELE pieters, gale koper Zuiderhaven 18   1698 243 382v
PIETERS, GEERTJE pieters, geertie koper Heiligeweg   1627 232 41r
SCHELTINGA, GEERTJE PIETERS scheltinga, geertje pieters koper Lanen 9   1784 261 183v
SCHELTINGA, GEERTJE PIETERS scheltinga, geertje pieters koper Drie Roemersteeg 7   1784 261 183v
STEENSTRA, GEESKE PIETERS steenstra, geeske pieters koper Schritsen 4   1800 265 431r
PIETERS, GERBEN pieters, gerben koper Rapenburg ZZ   1782 260 264r
PIETERS, GERLOF pieters, gerlof koper   1729 247 243r
PIETERS, GERBEN pieters, germen koper   1744 251 48v
PIETERS, GERRIT pieters, gerrit koper   1689 242 268v
PIETERS, GERRIT pieters, gerrit koper   1729 247 267v
PIETERS, GERRIT pieters, gerrit koper   1729 247 285r
PIETERS, GERRIT tiuksel, gerrit pieters (erven) verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
PIETERS, GERRIT tiuksel, gerrit pieters verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
PIETERS, GERRITJE pieters, gerritje verkoper   1804 267 71r
PIETERS, GERRIT pieters, gerryt koper   1631 233 9r
PIETERS, GERRIT pieters, gerryt koper Sint Jacobstraat WZ   1640 234 109v
PIETERS, GERRITJE pieters, gerrytje koper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
PIETERS, GOSSE pieters, gosse koper   1618 230 263r
PIETERS, GOSSE pieters, gosse koper   1734 248 351r
PERSIJN, GOSSE PIETERS persijn, gosse pieters (wl) verkoper Lanen 49   1779 259 191v
PERSIJN, GOSSE PIETERS persijn, gosse pieters (wl) verkoper Lanen 45   1779 259 193v
PIETERS, pieters, goutien ten oosten Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
PIETERS, GRIETJE pieters, grietie koper Bildtpoort (gebied)   1695 243 153r
PIETERS, GRIETJE pieters, grietje koper   1669 239 179v
PIETERS, GRIETJE pieters, grietje koper   1779 259 181v
PIETERS, GRIETJE pieters, grietje (wd) verkoper Zoutsloot 42 A-105 1808 268 39v
GRAAF, GRIETJE PIETERS graaff, grietje pieters de koper Lanen 87   1740 250 105r
PIETERS, HARRENT pieters, harent koper   1787 262 241v
PIETERS, HARMEN pieters, harmen koper   1627 232 42r
VALK, HARMEN PIETERS valk, harmen pieters koper   1679 241 49r
VALK, HARMEN PIETERS valk, harmen pieters koper   1681 241 154v
PIETERS, HAIE pieters, haye koper Heiligeweg ZZ   1711 245 133v
PIETERS, HAIE pieters, haye koper Zuiderhaven 75   1713 245 187v
PIETERS, HAIE pieters, haye koper   1717 245 285v
PIETERS, HAIE pieters, haye koper Grote Kerkstraat 24   1729 247 226r
PIETERS, HAIE pieters, haye koper   1744 251 33r
PIETERS, HAIE pieters, haye koper   1746 251 161r
PIETERS, HEERKJE pieters, heerck (te bolsward) koper Franekereind   1597 228 29r
PIETERS, HERE pieters, heere koper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrick koper Schritsen 41   1627 232 47r
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrick koper Lanen 87   1628 232 87r
RENGERS, HENDRIK PIETERS ringers, hendrick pieters bode (gerechts-) koper Zuiderhaven 71a   1660 238 16v
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik schipper (turf-) koper   1692 243 11r
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik koper   1695 243 126r
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik koper   1695 243 163v
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik koper   1696 243 215v
PIETERS, HENDRIK pieters, hendrik koper Jan Ruurdstraat 1   1719 246 46v
DONKER, HENDRIK PIETERS donker, hendrik pieters koper Weverstraat   1676 240 235r
DONKER, HENDRIK PIETERS donker, hendrik pieters koper Grote Kerkstraat 35   1689 242 275r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS lambrechts, hendrik pieters verkoper Bildtstraat 3 A-173 1809 268 213r
PIETERS, HENDRIK lambregts, hendrik pieters koper   1805 267 145r
PIETERS, HILTJE pieters, hiltje koper Nieuwstraat 13 D-146 1809 268 194r
PIETERS, HOITE pieters, hoite koper Noordijs 23   1668 239 140r
PIETERS, HOITE pieters, hoyte koper Zuiderhaven 27   1781 260 17v
PIETERS, pieters, hoytsye koper   1598 228 156r
PIETERS, IEMKJE pieters, ijmkje verkoper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
PIETERS, IJSBRAND pieters, ijsbrandt triumphant Hoogstraat   1601 228 492r
PIETERS, IENTE pieters, inte koper Lanen 44   1660 238 62r
PIETERS, IENSE pieters, intie (wl) koper Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
PIETERS, IEPE pieters, ipe koper   1698 243 335v
PIETERS, IJSBRAND pieters, isbrant koper Herenknechtenkamerstraat NZ   1615 229 507r
PIETERS, IJSBRAND pieters, isbrant koper   1624 231 33r
AKKERSLOOT, IETSEN PIETERS ackersloot, itie pieters koper Kerkpoortstraat 27   1695 243 172v
PIETERS, JAKOB pieters, jaapik koper   1733 248 259r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob bruidegom   1601 228 542r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper Heiligeweg ZZ   1617 230 127r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper   1617 230 219r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper   1618 230 245r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper   1626 231 99r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob verkoper Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper Vijverstraat NZ   1627 232 58r
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper   1658 237 145v
PIETERS, JAKOB pieters, jacob koper Droogstraat   1714 245 203r
PIETERS, JAKOB haegen, jacob pieters koper   1616 230 103r
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pieters verkoper Brouwersstraat WZ   1631 233 5r
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pieters koper   1632 233 56v
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pieters koper   1639 234 78r
PIETERS, JAKOB nieuwboer, jacob pieters ten westen Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
PIETERS, JAKOB nieuwboer, jacob pieters ten zuiden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
NIJBOER, JAKOB PIETERS nijboer, jacob pieters ten westen   1774 258 157v
POELSTRA, JAKOB PIETERS poelstra, jacob pieters bakker (mr) koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
PIETERS, JAN pieters, jan koper Rommelhaven ZZ   1597 228 26r
PIETERS, JAN pieters, jan ten zuiden Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
PIETERS, JAN pieters, jan koper Zuiderhaven   1597 228 115r
PIETERS, JAN pieters, jan ten noorden Grote Bredeplaats NZ   1600 228 435r
PIETERS, JAN pieters, jan kramer ten zuiden Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
PIETERS, JAN pieters, jan kramer ten westen Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
PIETERS, JAN pieters, jan bruidegom   1601 228 537r
PIETERS, JAN pieters, jan koper   1611 229 76r
PIETERS, JAN pieters, jan koper Brouwersstraat 23   1614 229 413r
PIETERS, JAN pieters, jan koper Hofstraat   1614 229 463r
PIETERS, JAN pieters, jan koper   1617 230 148r
PIETERS, JAN pieters, jan koper   1617 230 204r
PIETERS, JAN pieters, jan koper   1624 231 15r
PIETERS, JAN pieters, jan koper   1624 231 36v
PIETERS, JAN pieters, jan koper   1625 231 75v
PIETERS, JAN pieters, jan ten westen   1660 238 19v
PIETERS, JAN pieters, jan wagenmaker koper Sint Jacobstraat   1663 238 182r
PIETERS, JAN pieters, jan koper Havenplein ZZ   1665 239 1va
PIETERS, JAN pieters, jan koper   1684 242 25r
PIETERS, JAN pieters, jan timmerman koper   1689 242 290v
PIETERS, JAN pieters, jan bootsgezel koper   1697 243 332v
PIETERS, JAN pieters, jan sleefmaker koper   1716 245 263r
PIETERS, JAN pieters, jan koper   1739 250 37r
PIETERS, JAN bilckert, jan pieters koper Bildtstraat 13   1632 233 36r
PIETERS, JAN cherker, jan pieters koper   1680 241 119v
PIETERS, JAN dik, jan pieters koper   1717 245 293v
DONKER, JAN PIETERS donker, jan pieters verkoper Lanen 87   1740 250 105r
PIETERS, JAN helmond, jan pieters koper Weverstraat NZ   1663 238 181v
LEIENAAR, JAN PIETERS leyenaar, jan pieters koper Rommelhaven 13   1688 242 229v
PIETERS, JAN meut, jan pieters koper Zoutsloot NZ   1627 232 4r
PIETERS, JAN meut, jan pieters koper   1627 232 5r
PIETERS, JAN meut, jan pieters koper   1627 232 6r
PIETERS, JAN meut, jan pieters koper   1627 232 7r
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper   1699 243 402v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper   1701 244 120r
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper Droogstraat 27   1751 252 126v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper Noorderhaven 83   1751 252 126v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaans, jan pieters koper Noorderhaven 79   1751 252 126v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaens, jan pieters koper Grote Bredeplaats 6a   1671 240 64v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaens, jan pieters koper   1694 243 111v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaens, jan pieters koper   1695 243 147v
OLDAANS, JAN PIETERS oldaens, jan pieters koper   1695 243 167r
OLDAANS, JANKE PIETERS oldaens, jan pieters koopman koper Noorderhaven 79   1713 245 186r
SCHAAF, JAN PIETERS schaaff, jan pieters koper   1710 245 107r
SCHAAF, JAN PIETERS schaaff, jan pieters koper   1714 245 211v
SCHELTEMA, JAN PIETERS scheltema, jan pieters koper Voorstraat 10   1714 245 229r
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters koper Noorderhaven 15   1765 256 109r
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters koopman verkoper Lanen 28   1774 258 168v
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters koper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters (hopman) koper Rinnertspijp 4   1782 260 239r
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters (wl) koopman verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
PIETERS, JAN vinkelbos, jan pieters koper Zoutsloot NZ   1676 240 226r
PIETERS, JAN wieuwert, jan pieters koper   1702 244 166v
PIETERS, JENTJE pieters, janneke koper   1792 264 51r
PIETERS, JANKE pieters, janneke verkoper Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
PIETERS, JANKE pieters, jannetgien (halve susters) koper Schritsen ZZ   1601 228 481r
PIETERS, JELKE pieters, jelcke koper Lanen NZ   1604 228 767r
PIETERS, JELLE pieters, jelle koper Lanen NZ   1604 228 767r
PIETERS, JELLE pieters, jelle koper Zuiderhaven 56   1631 233 9v
PIETERS, JELLE pieters, jelle koper   1633 233 119r
PIETERS, JELLE pieters, jelle koper Rozengracht 38   1640 234 97r
PIETERS, JELMER pieters, jelmer koper Hoogstraat 19   1616 230 38r
PIETERS, JELMER pieters, jelmer koper Hoogstraat 19   1616 230 50r
PIETERS, JELMER pieters, jelmer koper   1618 230 285r
PIETERS, JELMER pieters, jelmer koper   1624 231 41r
PIETERS, JELTE pieters, jeltje koper   1796 264 312r
PIETERS, JETSE pieters, jetse koper Franekerpoort (gebied)   1599 228 289r
PIETERS, JETSE pieters, jetske koper Noorderhaven 40   1605 228 941r
PIETERS, JETSE pieters, jetske verkoper   1774 258 138v
PIETERS, JETSKE pieters, jetske koper Hofstraat 16 H-009 1809 268 197r
ASMUS, JOCHEM PIETERS asmus, jochum pieters koper Noorderhaven 23   1787 262 167r
PIETERS, JOOST pieters, joest koper Schritsen ZZ   1597 228 70r
PIETERS, JOHANNES pieters, johannes koper   1630 232 256r
PIETERS, JOHANNES pieters, johannes koper   1696 243 264v
PIETERS, JOHANNES pieters, johannes leertouwer koper Zoutsloot ZZ   1728 247 82v
PIETERS, JOHANNES pieters, johannes koper   1729 247 289v
PIETERS, JOHANNES pieters, johannes koper   1730 247 323v
PIETERS, JOHANNES pieters, johannes koper   1763 255 194v
PIETERS, JOHANNES potkast, johannis pieters koper Hondenstraat 5   1737 249 162r
PIETERS, pieters, jomke koper   1717 245 308v
PIETERS, JOOST pieters, joost koper Zuiderhaven 24   1636 234 13r
PIETERS, JOOST pieters, joost scheepstimmerman (mr) koper   1675 240 192v
PIETERS, JOOST pieters, joost (wl) scheepstimmerman (mr) verkoper Zoutsloot 7   1694 243 96r
PIETERS, JOOST pieters, joost koper   1791 263 340r
PIETERS, JORIS pieters, joris koper Karremanstraat WZ   1778 259 108r
PIETERS, JORIS pieters, joris koper Karremanstraat 15   1782 260 272r
PIETERS, JORIS pieters, joris koper   1790 263 269r
PIETERS, JORIS pieters, joris koper   1791 263 337r
PIETERS, JORIS pieters, joris ten oosten   1804 267 16v
PIETERS, JORIS pieters, joris timmerman (mr) verkoper   1804 267 58v
PIETERS, JORIS pieters, joris timmerman (mr) verkoper Hoogstraat 26   1804 267 107r
PIETERS, JORIS pieters, joris ten noorden Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
PIETERS, JORIS pieters, joris ten zuiden Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
PIETERS, JORIS pieters, joris ten zuiden Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
PIETERS, KARST pieters, karst (ongehuwd meerderjarig jongman) verkoper Jekelsteeg 1 F-217 1808 268 76r
PIETERS, KARST pieters, karst (ongehuwd meerderjarig jongman) ten oosten Jekelsteeg 1 F-217 1808 268 76r
PIETERS, KARST pieters, karst verkoper Lanen 50 F-206 1810 268 352v
PIETERS, KLAAS pieters, klaas koper   1777 259 63r
PIETERS, KLAAS pieters, klaas koper   1778 259 136v
PIETERS, KLAAS pieters, klaas metselaar (mr) koper Noorderhaven 36   1781 260 100v
PIETERS, KLAAS pieters, klaas ten oosten   1805 267 121r
PIETERS, KLAAS pieters, klaas koper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
PIETERS, KLAAS pieters, klaas (wl) verkoper Achterstraat 9 A-181 1810 269 66r
JONG, KLAAS PIETERS jong, klaas pieters de metselaar (mr) koper Hoogstraat 24   1804 267 100v
PIETERS, LAMMERT pieters, lambart koper Voorstraat 89   1665 239 16r
PIETERS, LAMMERT pieters, lambert koper Liemendijk   1612 229 190r
PIETERS, LAMMERT pieters, lambert koper   1618 230 246r
PIETERS, LAMMERT pieters, lammert koper   1661 238 72r
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbert (wl) verkoper Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbert (wl) verkoper Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbert (wl) verkoper Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbeth koper   1605 228 893r
PIETERS, LIJSBET pieters, lijsbeth koper Sint Jacobstraat WZ   1664 238 233v
PIETERS, LUCAS pieters, lucas koper   1785 261 262r
PIETERS, LUCAS pieters, lucas koper   1785 262 47v
PIETERS, LUCAS ooy, lucas pieters (wl) verkoper Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
PIETERS, LUCIA pieters, lucia verkoper Zuiderpoort (gebied)   1618 230 294r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitje koper   1790 263 200r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitje ten westen Noorderhaven 8 C-189 1807 267 352r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitje ten westen Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
PIETERS, LUITJEN pieters, luitzen koper Noorderhaven 6   1763 255 228r
PIETERS, MARIA pieters, marijke koper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
PIETERS, MARTEN pieters, marten triumphant Sint Jacobstraat WZ   1600 228 436r
PIETERS, MARTEN pieters, marten (wd) ten oosten   1633 233 120r
PIETERS, MATTEUS pieters, mathijs koper Zuiderhaven 17   1784 261 146r
PIETERS, MELCHERT pieters, melchior koper   1604 228 852r
PIETERS, MICHIEL pieters, michiel naastligger   1601 228 509r
PIETERS, MICHIEL pieters, michiel koper Schritsen 63   1780 259 291v
PIETERS, MICHIEL romerman, michiel pieters koper   1800 265 450r
PIETERS, MINKE pieters, mincke koper   1599 228 320r
PIETERS, MINNE pieters, minne waterhaler koper Lammert Warndersteeg 10   1751 252 165r
PIETERS, MINNE pieters, minne verkoper   1773 258 105v
PIETERS, MINNE pieters, minne koper Brouwersstraat 1   1786 262 130r
PIETERS, MINNE pieters, minne koper   1787 262 191v
PIETERS, MINNE pieters, minne koper   1787 262 198v
PIETERS, MINNE pieters, minne koper   1787 262 242r
PIETERS, MINNE pieters, minne koper   1788 263 42v
PIETERS, MINNERT pieters, minnert koper   1600 228 403r
PIETERS, MINNERT pieters, minnert koper Noorderhaven NZ   1600 228 434r
PIETERS, NEELTJE pieters, neel koper Snakkerburen (gebied)   1598 228 171r
PIETERS, NEELTJE pieters, neeltje verkoper Lanen 28   1774 258 168v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS boterkoper, neeltje pieters (wl) verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS butterkoper, neeltje pieters (wl) verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
BISSCHOP, NOLLE PIETERS bisschop, nolles pieters varensgezel koper Hofstraat 16 H-009 1809 268 301r
PIETERS, OKKE pieters, ocke koper Weverstraat   1631 233 34r
PIETERS, OEDS pieters, oeds koper   1737 249 195v
PIETERS, OTTE pieters, otte bewoner Heiligeweg WZ   1600 228 393r
PIETERS, PIEBE pieters, piebe (wl) koper   1804 267 52v
POSTMA, PIEBE PIETERS postma, piebe pieters koper   1801 265 698r
PIETERS, PIETER pieters, pieter houtkoper naastligger Bildtstraat WZ   1601 228 503r
PIETERS, PIETER pieters, pieter grondpacht   1601 228 528r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper Noorderhaven 83   1603 228 754r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1616 230 74r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1617 230 118r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1617 230 166r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1618 230 232r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1618 230 261r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1624 231 31r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper Lanen 80   1627 232 23r
PIETERS, PIETER pieters, pieter koper   1708 245 73v
PIETERS, PIETER pieters, pieter ten zuiden Rommelhaven 10   1773 258 91v
PIETERS, PIETER pieters, pieter wever (bont-) verkoper Rozengracht NZ   1780 259 267v
PIETERS, PIETER pieters, pieter bewoner Liemendijk ZZ   1781 260 67r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pieter pieters koper   1682 241 210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pieter pieters koper Voorstraat 64   1684 242 39r
GRAUDA, PIETER PIETERS grauda, pieter pieters koper Schritsen 50   1681 241 168v
GRAUDA, PIETER PIETERS grouda, pieter pieters koper Raamstraat 1   1684 242 44v
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 35r
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36r
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36v
OLDAANS, PIETER PIETERS oldaens, pieter pieters koper   1688 242 258r
PIETERS, PIETJE pieters, pietie (kinderen van) verkoper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
PIETERS, PIETER pieters, pietje koper Franekereind 23   1778 259 156v
PIETERS, PIETER pieters, pietje koper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
PIETERS, POPKJE pieters, popkjen koper Lanen 48   1744 251 29r
PIETERS, farver, pouwls pieters koper Noorderhaven 40   1660 238 18v
PIETERS, PIER pieters, pyer koper   1603 228 698r
PIETERS, PIETJE pieters, pyet koper Schritsen NZ   1601 228 510r
PIETERS, REIN bohcack, rein pieters koper   1695 243 142v
PIETERS, REINER pieters, reinder koper Schritsen 56   1730 247 299r
PIETERS, REINER pieters, reinder koper Bildtstraat 16   1762 255 119v
PIETERS, REINER pieters, reinder timmerman (huis-)(mr) verkoper Schritsen 56   1773 258 69v
KRONENBURG, REINER PIETERS kronenburg, reinder pieters timmerman (huis-)(mr) koper Nieuwstraat OZ   1782 260 221r
TADEMA, REINER PIETERS tadema, reinder pieters (wl) verkoper Bildtstraat 12   1773 258 86r
TADEMA, REINER PIETERS tadema, reinder pieters (wl) ten westen Bildtstraat 12   1773 258 86r
PIETERS, REINER pieters, reiner koper   1736 249 158v
PIETERS, REINER pieters, reiner geniaarde Noorderhaven 34   1743 251 22r
PIETERS, REINER pieters, reiner koper   1746 251 154r
HAAN, REIN PIETERS haen, reyn pieters de koper Voorstraat 3   1658 237 153r
PIETERS, REINER pieters, reyner koper Lanen NZ   1611 229 123r
ROORDA, RIENK PIETERS roorda, rienk pieters koper Zuiderhaven 18   1693 243 36v
PIETERS, RINSE pieters, rinse timmerman (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1734 249 6v
PIETERS, RINTJE pieters, rintie koper   1718 246 7v
PIETERS, RINTJE pieters, rintje ten westen   1774 258 161v
PIETERS, RINTJE pieters, rintje (wl) koper Anjelierstraat 3 A-200 1807 268 5r
PIETERS, RITSKE pieters, ritske koper   1681 241 148r
PIETERS, RITSKE pieters, ritske koper   1681 241 168r
PIETERS, RUURD pieters, ruurd koper Schritsen ZZ   1783 261 84r
PIETERS, RUURD pieters, ruurd ten westen Lanen 37 E-173 1808 268 179r
SWART, RUURD PIETERS zwart, ruurd pieters varensgezel koper Lanen 35 F-172 1808 268 113r
SONNEMA, SIEBREN PIETERS sonnema, sibrand pieters koper   1739 250 29v
PIETERS, SIEBREN pieters, sibrant koper   1625 231 63v
PIETERS, SIEBREN pieters, sibrant koper   1626 231 102r
PIETERS, SIEBREN pieters, siebrand koper   1786 262 148v
PIETERS, SIEDS pieters, sieds koper   1682 241 229r
PIETERS, SIERK pieters, sierk kooltjer koper Herenwaltje 19   1780 259 263r
PIETERS, SIEMEN pieters, simon koper   1683 241 247v
PIETERS, SIEMEN pieters, simon koper   1774 258 188v
PIETERS, SJOERD pieters, sioerd koper   1718 246 13v
PIETERS, SJOERD pieters, sioerd koper Hofstraat 20   1722 246 127v
PIETERS, SJOERD pieters, sioerd koper   1722 246 129v
PIETERS, SJOERD pieters, sivert ten noorden Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
PIETERS, SIERK pieters, sjierk koper Herenwaltje 19   1807 267 310r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS aardenburg, sjoerd pieters koper   1744 251 36v
BIERMA, SJOERD PIETERS bierma, sjoerd pieters koper Bildtstraat 15   1715 245 240r
GALEMA, SJOUKJE PIETERS galama, sjoukjen pieters koper Lanen 15   1752 252 192v
PIETERS, SWIER pieters, swerus verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
PIETERS, SIEBE pieters, sybe koper   1653 236 248v
PIETERS, SIEBE pieters, sybe timmerman bieder Weverstraat NZ   1728 247 5ra
PIETERS, SIEBREN pieters, sybren koper   1753 253 128r
PIETERS, SIEDS pieters, syds koper   1695 243 147v
PIETERS, SIEDS pieters, syds apotheker koper Kleine Bredeplaats 2   1706 244 312r
PIETERS, SIEMEN pieters, symon koper   1600 228 388r
PIETERS, SIEMEN pieters, symon koper   1618 230 246r
PIETERS, SJOUKJE pieters, syouck verkoper   1611 229 76r
PIETERS, SJOERD pieters, syourdt triumphant Bildtpoort (gebied)   1600 228 439r
PIETERS, SJOERD pieters, syourdt koper Hoogstraat 2   1606 228 1029r
PIETERS, SIETSKE pieters, syts koper   1630 232 305r
PIETERS, SIETSE pieters, sytse koper Brouwersstraat 15   1781 260 65v
PIETERS, SIETSE pieters, sytze koper Voorstraat 95   1598 228 223r
PIETERS, SIETSE pieters, sytze (weeskinderen van) verkoper   1600 228 461r
PIETERS, SIETSE pieters, sytze koper Schritsen   1602 228 591r
PIETERS, SIETSE pieters, sytze (erven) ten westen   1804 267 16v
PIETERS, TEEKE pieters, taacke koper   1617 230 199r
PIETERS, TEEKE pieters, taeke koper Jan Ruurdstraat 3   1696 243 212v
PIETERS, TEEKE pieters, taeke koper   1775 258 207v
PIETERS, TETJE pieters, tettje koper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
PIETERS, THOMAS pieters, thomas slachter bewoner Voorstraat 17   1616 230 41r
PIETERS, THOMAS pieters, thomas koper Lanen 91   1619 230 313r
PIETERS, TJEBBE pieters, tiebbe koper Bildtstraat 13   1630 232 253r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd sleefmaker (mr) koper Heiligeweg 32   1718 246 4r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper Grote Kerkstraat 18   1720 246 87r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper   1721 246 106r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper Vijver 4   1722 246 128v
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper   1724 246 190v
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper   1725 246 219r
PIETERS, TJEERD pieters, tieerd koper   1725 246 219v
PIETERS, TJEERD pieters, tjaard koper Heiligeweg 3   1699 244 13v
PIETERS, TJALLING pieters, tjalling koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
PIETERS, TJALLING pieters, tjalling koper   1699 244 9r
PIETERS, TJALLING pieters, tjalling koper   1701 244 105r
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd koper   1731 248 3r
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd sleefmaker (mr) koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd koper Hoogstraat 22   1733 248 272r
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd koper Liemendijk NZ   1739 250 10r
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd koper   1740 250 127v
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd geniaarde Noorderhaven 98   1741 250 191v
PIETERS, TJEERD pieters, tjeerd smid (grof-)(mr) koper   1774 258 170v
PIETERS, TJERK pieters, tjerk koper   1791 263 295v
PIETERS, TJITSE pieters, tjitske verkoper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntie koper Havenplein ZZ   1627 232 17r
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje koper Rommelhaven 11   1772 258 7v
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje koper   1779 259 162r
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje koper   1780 259 258v
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje (wd) verkoper I-015 1811 269 129v
PIETERS, TRIJNTJE pieters, trijntje (wd) ten noorden I-015 1811 269 129v
PIETERS, WIKJE pieters, wikje (wd) verkoper Noorderhaven 72   1773 258 78v
PIETERS, IEME pieters, yeme koper Bildtstraat 14   1780 259 270v
AKKERSLOOT, IETSEN PIETERS akkersloot, ytje pieters koper Hoogstraat NZ   1685 242 64r
PIETERS, PIETER pietersen, pieter koper   1805 267 160v
PIETERS, KLAAS pieterz, claes koper   1615 229 505r
, JAN pietus, jan koper Weverstraat   1632 233 38r
PIETERS, ANTJE piters, antie koper   1637 234 47r
PIETERS, KARST piters, carst koper Hoogstraat 1   1642 234 170v
PIETERS, KLAAS piters, claas koper   1626 231 115r
PIETERS, GERBEN piters, gerben koper   1626 231 122v
PIETERS, HEEBELTJE piters, hebeltie koper Bildtstraat 13   1642 234 165v
PIETERS, JAKOB piters, jacob koper   1637 234 47r
PIETERS, JAKOB piters, jacob koper Sint Jacobstraat WZ   1640 234 109v
PIETERS, JAKOB piters, jacob (c.s) verkoper Bildtpoort (gebied)   1642 235 23v
PIETERS, JAKOB piters, jacob ten noorden Lanen ZZ   1659 238 2v
BUIS, JAKOB PIETERS buys, jacob piters koper Weverstraat NZ   1680 241 109r
PIETERS, JAN piters, jan koper   1643 235 81r
PIETERS, JAN piters, jan koper Nieuwstraat WZ   1645 235 166r
PIETERS, PIETER piters, piter koper   1641 234 130r
PIETERS, piters, reyna koper   1686 242 151r
PIETERS, REINOU piters, reynu vrijster koper Herenknechtenkamerstraat OZ   1641 234 151r
POPKES, SIEBREN popckes, sybren koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
POPKES, SIEBREN popckes, sybren koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 871r
POPKES, JAN popkes, jan koper   1661 238 113r
POPPES, AAFKE poppes, aeffke koper Bildtstraat 13   1652 236 199v
POPPES, ALBERTJE poppes, albertje verkoper Nieuwstraat 56   1779 259 214r
POPPES, ANTJE poppes, antie koper   1679 241 48r
POPPES, AUKE poppes, auke schipper (groot-) verkoper Noorderhaven 37   1612 229 178r
POPPES, BROER poppes, broer koper   1708 245 49r
POPPES, FOKELTJE poppes, foeckel koper Schritsen   1597 228 62r
POPPES, JAKOB poppes, jacob koper Lombardstraat NZ   1750 252 53v
POPPES, JAN poppes, jan koper   1741 250 190r
POPPES, JAN poppes, jan koper   1748 251 222v
POPPES, JAN poppes, jan koper   1748 251 223v
POPPES, JAN poppes, jan koper Romastraat 13   1750 252 91v
POPPES, JAN poppes, jan koper   1765 256 135v
POPPES, JENTJE poppes, janke koper Voorstraat 90   1752 252 211r
POPPES, JETSE poppes, jetse koper   1686 242 158v
POPPES, MINNE houttuin, minne poppes koper   1802 266 317r
POPPES, MINNE houttuin, minne poppes verkoper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
POPPES, POPPE poppes, poppe koper   1699 243 401r
POPPES, SAAKJE poppes, saeck koper Franekereind 19   1615 229 568r
POPPES, TEEKE poppes, taeke koper   1703 244 218r
POPPES, TJALLING poppes, tjalling koper Lanen 60   1791 263 304r
POPPES, WIJNAND poppes, wynert koopman koper Weverstraat   1659 238 6r
PORTIER, HARMEN portier, harmanus portier koper Franekereind 34   1758 254 122v
PAULUS, AAFKE poulus, aefke koper Grote Kerkstraat 32   1711 245 135v
PAULUS, HENDRIK poulus, hendrik koper   1742 250 232r
PAULUS, HESSEL poulus, hessel koper   1767 256 259v
PAULUS, JAN poulus, jan koper   1777 259 65v
PAULUS, JAN poulus, jan koper   1778 259 126v
PAULUS, IEKE poulus, yke koper Zoutsloot ZZ   1682 241 176r
PAULUS, AREND pouwels, aernt koper   1640 234 103r
PAULUS, EESGE pouwels, aesge koper   1642 235 25r
PAULUS, EESGE pouwels, aesge koper   1642 235 25v
PAULUS, EESGE pouwels, aesge koper Heiligeweg 19   1642 235 34v
PAULUS, ANDRIES pouwels, andries koper Heiligeweg 1a   1663 238 184r
PAULUS, BASTIAAN pouwels, bastiaan koper   1626 231 142v
PAULUS, BASTIAAN pouwels, bastiaen koper Heiligeweg 36   1611 229 45r
PAULUS, CATHARINA pouwels, catharina koper Kerkpad 16   1751 252 168v
PAULUS, HANS pouwels, hans koper   1630 232 343r
PAULUS, HANS pouwels, hans verkoper Zuiderhaven 13   1668 239 28ra
PAULUS, HENDRIK pouwels, hendrick voormomber Hoogstraat NZ   1601 228 490r
PAULUS, HENDRIK pouwels, hendrick voormomber Droogstraat NZ   1601 228 490r
PAULUS, JAKOB pouwels, jacob koper   1603 228 755r
PAULUS, JAKOB pouwels, jacob koper   1671 240 62v
PAULUS, LAMMERT pouwels, lammert koper Hofstraat ZZ   1646 235 200v
PAULUS, LAMMERT pouwels, lammert koper   1650 236 102r
PAULUS, LAMMERT pouwels, lammert koper Nieuwstraat   1654 236 262r
PAULUS, LUITJEN pouwels, luytien zoutmeter koper   1633 233 98v
BUWALDA, REINER PAULUS buwalda, reinder pouwels koper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
PAULUS, HESSEL pouwles, hessel koper Zeilmakersstraat WZ   1752 252 235r
PIEBES, ALEWIJN pybes, alewijn koper Vijverstraat 14   1679 241 36r
PIEBES, BINKE pybes, bente ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
PIEBES, BINKE pybes, bente ten oosten Grote Bredeplaats ZZ   1605 228 875r
PIEBES, BORTSEN pybes, botske verkoper   1633 233 115v
PIEBES, GERRIT pybes, gerryt (erven) ten oosten Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
PIEBES, GRIETJE pybes, grietje ten zuiden Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE pybes, grietje (wd) verkoper Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
PIEBES, HARING pybes, haringh verkoper Achterstraat   1636 234 6r
PIEBES, JAKOB pybes, jacob koper   1635 234 3v
PIEBES, JAKOB pybes, jacob koper Heiligeweg ZZ   1639 234 73v
PIEBES, JAKOB pybes, jacob koper Zuiderpoort (gebied)   1651 236 165v
PIEBES, JAKOB pybes, jacob timmerman (stads-)(mr) koper Brouwersstraat 7   1656 237 82r
PIEBES, JAKOB pybes, jacob timmerman (stads-)(mr) ten noorden Brouwersstraat 9   1659 238 8v
PIEBES, JAN pybes, jan koper Grote Kerkstraat 15   1612 229 152r
PIEBES, JAN pybes, jan schipper koper   1632 233 59v
PIEBES, JURJEN pybes, jurian ten westen Grote Bredeplaats ZZ   1597 228 1r
PIEBES, JURJEN pybes, jurriaen ten westen Grote Bredeplaats ZZ   1605 228 875r
PIEBES, MARTEN swil, marten pybes koper   1606 228 979r
PIEBES, MEEUWIS pybes, mewes koper   1602 228 653r
PIEBES, MINK pybes, mincke (wd) ten oosten Droogstraat NZ   1601 228 490r
PIEBES, PIETJE pybes, pietie koper   1678 241 1r
PIEBES, ROELOF pybes, roelof ten oosten Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
PIEBES, RUURD pybes, ruird koper Schritsen 36   1662 238 142v
PIEBES, RUURD pybes, ruurd koper   1665 239 31r
PIEBES, RUURD pybes, ruurd koper Zuiderhaven 19   1668 239 153r
PIEBES, WIEBREN pybes, wybren naastligger   1601 228 509r
PIEBES, WIETSE pybes, wytse koper Rozengracht 21   1674 240 144v
PIEBES, WIETSE pybes, wytse koper Rozengracht 20   1681 241 156r
PIEKES, SIEMEN pyckes, symen schipper (wijd-) koper Grote Ossenmarkt 25   1658 237 168v
PIERS, DIRK pyers, dirk koper   1658 237 155r
PIETERS, KORNELIS pyeters, cornelis koper   1599 228 299r
PIETERS, GERRIT pyeters, gerryt koper   1599 228 326r
PIETERS, HIELKE pyeters, hylcke koper Sint Christoffelsteeg OZ   1639 234 84v
PIETERS, PIETER pyeters, pyeter koper Kerkpoortstraat   1614 229 450r
PIETERS, PIETER acht, pyeter pyeters van bruidegom   1598 228 256r
PIETERS, JELLE fettevogel, jelle pyetters koper   1639 234 73r
, ALEWIJN pyks, alewijn koper Lanen 86   1672 240 105r
PIEBES, GERRIT pypes, gerryt koper Zoutsloot ZZ   1611 229 116r
PIETERS, SIEMEN pyter, simen koper Noorderhaven 5   1721 246 121v
PIETERS, ALBERT pyters, albert koper   1767 257 9r
BOER, ANDRIES PIETERS boer, andries pyters de koper Zuiderhaven 19   1725 246 213r
PIETERS, ARJEN pyters, aris koper   1722 246 132r
PIETERS, AUKE pyters, auke leertouwer koper Hofstraat 27   1725 246 228v
PIETERS, BEREND pyters, beernd koper   1759 254 187v
PIETERS, BERBER pyters, berber koper Schritsen 18   1722 246 148r
PIETERS, BOTE pyters, boote koper Achterstraat   1611 229 31r
PIETERS, BOTE pyters, boote koper ZZ   1612 229 176r
PIETERS, KEIMPE pyters, ceimpe koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 118r
PIETERS, KORNELIS pyters, cornelis koper Lanen NZ   1672 240 93r
PIETERS, KORNELIS pyters, cornelis koper   1673 240 118r
PIETERS, KORNELIS pyters, cornelis koper   1676 240 230r
PIETERS, DIEUWKE pyters, dieucke verkoper   1633 233 123r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1678 241 25v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1679 241 60r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1680 241 94r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1681 241 169v
PIETERS, DIEUWKE pyters, dieuwke koper   1758 254 147v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galema, dieuwke pyters (wl) verkoper   1774 258 141v
PIETERS, DIRK pyters, dirck koper   1721 248 54r
MAAS, DIRK PIETERS maes, dirck pyters koper Rozengracht 40   1612 229 200r
MAAS, DIRK PIETERS maes, dirck pyters koper Lanen NZ   1612 229 249r
PIETERS, DIRK pyters, dirk ten noorden   1613 229 345r
PIETERS, DIRK pyters, dirk geniaarde Hoogstraat 5   1733 248 179v
PIETERS, DOEDE pyters, doede koper   1635 234 2v
PIETERS, DOEDE pyters, doede (erven) koper Voorstraat 89   1670 240 2r
PIETERS, DOEKE pyters, doeke koper Voorstraat 18   1738 249 224r
PIETERS, DOUWE pyters, douwe koper Franekereind ZZ   1611 229 113r
PIETERS, DOUWE pyters, douwe metselaar koper Lanen 21   1650 236 114r
PIETERS, DOUWE mazet, douwe pyters koper   1755 253 243v
PIETERS, EVERT pyters, evert koper Zoutsloot   1606 228 993r
PIETERS, EVERT pyters, evert ten westen Bildtstraat 12   1612 229 144r
PIETERS, FAAS pyters, faes koper   1733 248 180v
PIETERS, FEITSE pyters, fetje (wd) koper Zuiderhaven 6   1692 242 379r
PIETERS, FOLKERT pyters, folkert koper Zuiderhaven 30   1758 254 179r
PIETERS, FOLKERT pyters, folkert koper Hoogstraat 6   1763 255 200v
PIETERS, FRANS pyters, frans koper Voorstraat 37   1677 240 253v
PIETERS, FRANS pyters, frans koper Voorstraat 37   1677 240 269v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS huidekoper, frans pyters winkelier koper Noordijs 23   1727 246 302v
PIETERS, FRANS huidencoper, frans pyters koper Simon Stijlstraat 3   1721 246 94v
PIETERS, FREERK pyters, freerk koper   1756 254 46v
PIETERS, FRIDS pyters, frids koper   1661 238 88v
PIETERS, pyters, friskjen (wd) koper Nieuwstraat 38   1696 243 236r
PIETERS, GERLOF pyters, gerlof koper   1727 246 307v
PIETERS, GERLOF pyters, gerloff koopman koper   1731 248 59r
PIETERS, GERRIT pyters, gerrit koper   1648 236 19r
PIETERS, GOSSE pyters, goossen koper Snakkerburen (gebied)   1612 229 150r
PIETERS, HANS pyters, hans (mr) koper Schritsen ZZ   1649 236 66r
PIETERS, HANS pyters, hans koper Romastraat ZZ   1651 236 160v
VALK, HARMEN PIETERS falck, harmen pyters koper Vijverstraat 7   1677 240 261v
VALK, HARMEN PIETERS valck, harmen pyters koper Noorderhaven 38   1670 240 3r
PIETERS, HARTMAN pyters, hartman koper   1633 233 117v
PIETERS, HAIE pyters, haye blauwverver (mr) koper   1731 248 66v
PIETERS, HAIE pyters, haye wever (bont-)(mr)(oud) koper Grote Kerkstraat 8   1742 250 249r
PIETERS, HIELKE pyters, heiltie (pyter pyters dochter) bruid   1605 228 960r
PIETERS, HENDRIK pyters, hendrik schipper (smal-) koper Schritsen 7   1724 246 189v
PIETERS, HOITE pyters, hoyte koper Roeperssteeg 7   1672 240 113r
PIETERS, HIELKE pyters, hylcke koper   1721 246 126r
PIETERS, HIELKE pyters, hylcke koper   1722 246 135r
PIETERS, HIELKE pyters, hylke koper   1763 256 7r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS verhagen, isack pyters koper   1649 236 96r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS verhagen, isack pyters koper   1653 236 241v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Noordees (gebied)   1612 229 145r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob biersteker verkoper Zuiderhaven NZ   1633 233 126v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Zuiderhaven 56   1639 234 81r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper   1643 235 68v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Franekereind 1   1646 235 238v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Moriaanstraat 8   1665 239 17v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Bargebuurt   1665 239 23r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper   1758 254 133r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Grote Ossenmarkt 14   1758 254 168v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper   1758 254 178r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob koper Grote Ossenmarkt 3   1767 257 3v
PIETERS, JAKOB pyters, jacob verkoper Hoogstraat 23   1772 258 47r
PIETERS, JAKOB pyters, jacob verkoper Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pyters koper Schritsen ZZ   1613 229 335r
PIETERS, JAKOBJE pyters, jaepjen koper   1647 235 267r
PIETERS, JAN pyters, jan koper Voorstraat 97   1612 229 241r
PIETERS, JAN pyters, jan koper   1634 233 137v
PIETERS, JAN pyters, jan koper Lanen 21   1649 236 73v
PIETERS, JAN pyters, jan koper   1650 236 105v
PIETERS, JAN pyters, jan koper   1650 236 115r
PIETERS, JAN pyters, jan koper   1682 241 212r
PIETERS, JAN pyters, jan koper   1723 246 162v
DONKER, JAN PIETERS donker, jan pyters koper   1731 248 17r
DONKER, JAN PIETERS donker, jan pyters koper Noorderhaven 77   1731 248 46r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS vettevogel, jan pyters koper   1731 248 47r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS vettevogel, jan pyters koper Lanen 89   1731 248 49r
PIETERS, JILLES boshack, jelis pyters koper Schritsen NZ   1685 242 68v
PIETERS, JELLE pyters, jelle koper   1606 228 983r
PIETERS, JELLE pyters, jelle koper   1643 235 87v
PIETERS, JELLE pyters, jelle koper Zoutsloot NZ   1648 236 47v
PIETERS, JELLE pyters, jelle koper Sint Jacobstraat   1648 236 55v
PIETERS, JELLE pyters, jelle koper   1767 257 17r
PIETERS, JELMER pyters, jelmer koper Zoutsloot ZZ   1611 229 99r
PIETERS, JELMER pyters, jelmer koper Droogstraat NZ   1612 229 149r
PIETERS, JOHANNES pyters, joannes koper   1671 240 70v
PIETERS, JOCHEM pyters, jochum koper   1612 229 227r
PIETERS, JOCHEM pyters, jochum koper   1612 229 231r
PIETERS, JOCHEM pyters, jochum wagenmaker koper   1634 233 139r
PIETERS, JOHANNES pyters, johan (wl) verkoper   1773 258 71v
PIETERS, JOHANNES pyters, johannes koper Romastraat 13   1761 255 75r
PIETERS, JOHANNES pyters, johannis koper Lanen 46   1612 229 239r
PIETERS, JOOST pyters, joost koper Zoutsloot 7   1675 240 172v
PIETERS, KEIMPE pyters, keimpe koper   1734 248 286v
PIETERS, LAAS pyters, laas koper Herenwaltje 12   1672 240 106v
PIETERS, LAAS pyters, laes koper Droogstraat NZ   1662 238 137v
PIETERS, LAMMERT pyters, lammert koper   1675 240 208r
PIETERS, LIEUWE pyters, lieuwe koper Zoutsloot NZ   1676 240 221v
PIETERS, LUCAS oy, luicas pyters koper Zuiderhaven 17   1768 257 55r
PIETERS, MARTEN pyters, marten koper   1624 231 33v
PIETERS, MARTEN pyters, marten koper   1626 231 135r
PIETERS, MARTEN pyters, marten koper   1629 232 221r
PIETERS, MAAIKE pyters, maycke koper Carl Visschersteeg WZ   1648 236 23r
PIETERS, MELCHERT pyters, melchior (van aacken) koper Karremanstraat OZ   1611 229 47r
PIETERS, MEINERT pyters, meynert koper   1606 228 997r
PIETERS, MEINERT pyters, meynert koper Franekereind ZZ   1611 229 59r
PIETERS, MINNE pyters, minne koper   1753 253 64r
PIETERS, OKKE pyters, ocke koper   1646 235 221v
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper Lanen NZ   1613 229 256r
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper   1650 236 107r
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper ZZ   1650 236 138v
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper   1720 246 79v
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper Zuiderhaven 36   1722 246 131r
PIETERS, PIETER pyters, pyter kompasmaker (mr) koper Rommelhaven 12   1750 252 62v
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper Rozengracht NZ   1758 254 160v
PIETERS, PIETER pyters, pyter koper Nieuwstraat 56   1770 257 145r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS akkerslooth, pyter pyters koper   1660 238 34r
MEULEN, PIETER PIETERS meulen, pyter pyters van der koper Lanen 40   1778 259 128v
PIETERS, PIETJE pyters, pytertie koper   1637 234 32r
PIETERS, PIETJE pyters, pytie koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS ackersloot, pytter pyters verkoper   1660 238 22v
PIETERS, REINER pyters, reinder (wd) ten zuiden Voorstraat 74   1752 252 183r
PIETERS, REINER pyters, reinder koper   1753 253 105v
PIETERS, REINER pyters, reinder koper   1755 253 210r
PIETERS, REINER pyters, reinder verkoper   1772 258 24r
PIETERS, REINER pyters, reinder koper   1773 258 108r
PIETERS, REINER pyters, reinder verkoper   1773 258 115v
PIETERS, REINER pyters, reyner koper   1613 229 321r
PIETERS, RIENK pyters, rinck verkoper Noorderhaven 40   1611 229 32r
PIETERS, RINSE pyters, rinse ten westen Lanen 42   1634 233 132v
PIETERS, RINTJE pyters, rintje koper   1766 256 197r
PIETERS, RITSKE pyters, ritske koper   1687 242 179v
PIETERS, RIKSTJE pyters, rixtje (wd) verkoper   1772 258 36v
PIETERS, RUURD pyters, ruurd koper Snakkerburen (gebied) NZ   1767 257 10r
PIETERS, SAKE pyters, sacke koper   1649 236 99v
PIETERS, SAAPKE pyters, saep koper Zoutsloot NZ   1641 234 141v
PIETERS, SANNEKE pyters, sanneke koper   1763 256 18v
PIETERS, SIEBREN pyters, sibrant koper William Boothstraat OZ   1613 229 313r
PIETERS, SIERK pyters, sierk koper   1764 256 84v
PIETERS, SIEMEN pyters, simon koper   1687 242 164v
PIETERS, SJOERD pyters, sioerd   1655 237 37v
PIETERS, SIPKE pyters, sipke koper   1720 246 79v
PIETERS, SJOERDJE pyters, sjoertje (wd) koper   1686 242 154r
PIETERS, SIEBE pyters, sybe koper   1720 246 61r
PIETERS, SIEBREN pyters, sybren koper   1755 253 198r
PIETERS, SIEMEN pyters, symen verkoper Lanen 42   1634 233 132v
PIETERS, SIETSE pyters, sytse koper   1612 229 202r
PIETERS, SIETSE pyters, sytse koper Brouwersstraat 23   1613 229 257r
PIETERS, SIETSE pyters, sytske koper Scheerstraat 5   1694 243 98v
PIETERS, TEEKE pyters, taeke koper Grote Ossenmarkt 19   1689 242 269r
PIETERS, TJEERD pyters, tierd koper   1731 248 66v
PIETERS, TJEERD pyters, tjeerd sleefmaker (mr) geniaarde   1731 248 66v
DREYER, TJEBBE PIETERS dreyer, tyebbe pyters koper   1633 233 111v
PIETERS, WOUTER pyters, wouter verkoper   1774 258 148v
PIETERS, WIETSE pyters, wytse (mr) koper Hofstraat   1645 235 168r
PIETERS, WIETSE pyters, wytse koper Weverstraat   1654 236 255r
PIETERS, WIETSE pyters, wytse koper Grote Kerkstraat 41   1659 237 198v
PIETERS, ABRAHAM pytters, abraham koper Franekereind 23   1646 235 215v
PIETERS, ABRAHAM pytters, abraham koper   1657 237 132r
PIETERS, ANDRIES torp, andrys pytters koper   1668 239 148r
PIETERS, ANNE pytters, anne koper   1644 235 145r
PIETERS, ANTJE pytters, antje koper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS graef, augustinus pytters de koper Zuiderstraat 25   1727 246 299r
PIETERS, BAUKJE pytters, bauck verkoper Voorstraat 18   1636 234 5r
NAGEL, KARST PIETERS nagel, carst pytters de koper   1653 236 223r
BRUG, KLAAS PIETERS brug, claas pytters van der koper Hondenstraat 12   1754 253 162v
PIETERS, KORNELIS pytters, cornelis koper   1695 243 138v
PIETERS, KORNELIS pytters, cornelis koper   1701 244 138v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galama, dieuke pytters koper Karremanstraat WZ   1759 254 230r
PIETERS, DIRK pytters, dirck (wd) ten zuiden Lanen 91   1659 238 5r
HEMERT, DIRK PIETERS hemert, dirk pytters koper Noorderhaven 61   1683 241 253v
PIETERS, DOEKE pytters, doecke koper   1673 240 123r
PIETERS, DOEDE pytters, doede koper   1644 235 155v
PIETERS, DOUWE pytters, douwe koper   1742 250 214v
PIETERS, EGBERT pytters, egbert schilder (mr) koper Voorstraat 29   1716 245 274r
PIETERS, EGBERT pytters, eibert koper   1709 245 85r
PIETERS, FAAS pytters, faas koper Poortje OZ   1747 251 166v
PIETERS, FEDDE pytters, fedde koper Schritsen 52   1637 234 37v
PIETERS, FEDDE pytters, fedde koper Sint Christoffelsteeg   1686 242 113r
PIETERS, FOLKERT pytters, folkert koper Zuiderhaven 9   1759 254 234v
STEENSMA, FOPPE PIETERS steensma, foppe pytters koper   1654 237 r
PIETERS, FRANS pytters, frans koper   1701 244 116r
PIETERS, FRANS pytters, frans winkelier koper Voorstraat 74   1716 245 270v
PIETERS, FRIDS pytters, fridts koper   1659 238 11r
PIETERS, GERBEN pytters, gerben koper Lammert Warndersteeg OZ   1644 235 142v
PIETERS, GERBEN pytters, gerben koper   1701 244 124v
PIETERS, GERBEN pytters, gerben koper   1722 246 147v
PIETERS, GERLOF pytters, gerlof (nagelaten dochter) ten noorden   1743 250 287v
PIETERS, GERRIT pytters, gerryt koper Franekereind ZZ   1646 235 197v
PIETERS, GERRIT ijsma, gerryt pytters koper Hoogstraat NZ   1640 234 106r
PIETERS, GOSSE pytters, gosse koper   1740 250 110v
KLERK, GOVERT PIETERS clerq, govert pytters koper   1667 239 109v
PIETERS, GRIETJE pytters, grytje koper Grote Kerkstraat 17   1705 244 296r
PIETERS, HAANTJE pytters, hanneke ten zuiden Brouwersstraat 9   1659 238 8v
PIETERS, HARMEN pytters, harmen koper Zuiderhaven 56   1658 237 172r
VALK, HARMEN PIETERS valck, harmen pytters koper   1668 239 165v
PIETERS, HAIE pytters, haye koper Voorstraat 94   1700 244 50r
PIETERS, HAIE pytters, haye koper   1700 244 51r
PIETERS, HENDRIK pytters, hendrik koper   1700 244 48r
PIETERS, HERE pytters, here koper Schritsen ZZ   1738 249 288r
PIETERS, HILLEBRAND pytters, hillebrant ten noorden   1659 238 10r
KOOLHART, HIELKE PIETERS coolhart, hylke pytters koper Lanen 85   1669 239 200v
PIETERS, IEMKJE pytters, ijmck ten westen Heiligeweg ZZ   1659 238 1v
PIETERS, IEMKJE pytters, imck (wd) verkoper   1660 238 25r
PIETERS, ISAAK pytters, isack koper Kerkpoortstraat 27   1655 237 11v
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (wd) koper   1653 236 230v
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Voorstraat 2   1687 242 187r
PIETERS, JAKOB pytters, jacob schoenmaker koper   1707 245 29r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS haspelman, jacob pytters scheepstimmerman (mr) koper   1630 232 290r
PIETERS, JAKOBJE kliffoet, jacob pytters koper Lammert Warndersteeg WZ   1663 238 198r
PIETERS, JAN pytters, jan koper   1637 234 26v
PIETERS, JAN pytters, jan koper   1639 234 89v
PIETERS, JAN pytters, jan koper   1658 237 175r
PIETERS, JAN pytters, jan koper   1659 237 179v
PIETERS, JAN ripperts, jan pytters van gelastigde Simon Stijlstraat 2   1706 244 325r
SCHAAF, JAN PIETERS schaaff, jan pytters koper   1708 245 41v
SCHAAF, JAN PIETERS schaaff, jan pytters koper   1710 245 105r
PIETERS, JELTE pytters, jeltie koper   1652 236 212v
PIETERS, JETSE pytters, jetse koper   1660 238 23r
PIETERS, JILLES pytters, jillis koper   1725 246 242r
PIETERS, JOHANNES pytters, johan koper Ooievaarsteeg WZ 2-091 1742 250 270r
PIETERS, JOHANNES pytters, johannes koper   1703 244 215v
PIETERS, JOOST pytters, joost (wd) ten westen   1660 238 25v
PIETERS, JOOST pytters, joost (wd) ten zuiden   1660 238 25v
PIETERS, JURJEN pytters, jurjen koper   1708 245 50v
PIETERS, LIJSBET pytters, lijsbeth koper   1667 239 86r
BRUIN, LOURENS PIETERS bruin, lourens pytters koper   1669 239 205r
PIETERS, MARTEN pytters, marten koper   1683 242 9v
PIETERS, MARTEN pytters, marten koper   1685 242 94v
PIETERS, MAAIKE pytters, maycke koper   1667 239 82r
PIETERS, MICHIEL pytters, michiel koper Noorderhaven 2   1800 265 430r
PIETERS, NANNE pytters, nanning koper   1701 244 102v
PIETERS, NEELTJE pytters, neeltie koper Noorderhaven 114   1655 237 2r
PIETERS, OEDS pytters, oeds koper Nieuwstraat WZ   1663 238 195v
PIETERS, PIETER pytters, pitter koper Zoutsloot ZZ   1655 237 17r
PIETERS, PAULUS pytters, pouwel bieder Noorderhaven 40   1659 238 2ra
GRAUDA, PIETER PIETERS grauda, pytter pytters koper Raamstraat 1   1699 243 394v
PIETERS, REIN pytters, reyn koper   1686 242 121v
HAAN, REIN PIETERS haen, reyn pytters de koper Schritsen 3   1657 237 104r
ROORDA, RIENK PIETERS roorda, rienk pytters smid (mr) koper Zuiderhaven 17   1702 244 182r
PIETERS, RINTJE pytters, rintje koper Sint Christoffelsteeg OZ   1705 244 268v
PIETERS, RUURD pytters, ruurd koper   1686 242 149r
PIETERS, RUURD pytters, ruurd koper Achterstraat   1686 242 153r
PIETERS, SAKE pytters, saeke geniaarde Zuiderpoort (gebied)   1703 244 198v
PIETERS, SAKE pytters, saeke koper Zuiderstraat OZ   1706 244 314r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS aardenburg, sioerd pytters koper   1741 250 148v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS aardenburg, sioerd pytters koper   1742 250 234r
PIETERS, SJOERD pytters, sioert koper Schritsen NZ   1643 235 65v
PIETERS, SJOERD pytters, sjoerdt koper Voorstraat 25   1703 244 195r
PIETERS, SUSANNA pytters, susanna koper   1728 247 127v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS feitema, sybrand pytters gleibakker koper Roeperssteeg 2   1741 250 145v
PIETERS, SIEDS pytters, sydts koper Rozengracht 38   1667 239 92v
PIETERS, TJEERD pytters, tieerd koper Brouwersstraat 7   1652 236 192r
PIETERS, TIEMEN pytters, timen commandeur bij de admiraliteit koper Raamstraat 5   1651 236 180v
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd sleefmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 23   1727 247 26v
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd wagenmaker geniaarde Droogstraat ZZ   1728 247 147r
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd koper   1728 247 199r
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd koper   1728 247 203v
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd koper   1730 247 364r
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd koper   1731 247 369v
PIETERS, TJEERD pytters, tjeerd verkoper Hoogstraat 22   1741 250 154v
PIETERS, TRIJNTJE pytters, trintie verkoper   1660 238 23v
MOOI, WIEBE PIETERS moy, wybe pytters wijnkoper koper   1659 238 13r
PIETERS, WIETSE pytters, wytse chirurgijn (mr) koper Gardenierstraat NZ   1645 235 159v
PIETERS, IEDE pytters, yde timmerman (huis-)(mr) koper Grote Kerkstraat 19   1695 243 146r
PIETERS, IEDE pytters, yde koper   1736 249 156r
PIETERS, IEDE pytters, yede koper   1759 254 214v