Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
DJURRE HENDRIKS hendriks, jurre koper   1740 250 96r
DJURRE MARTENS martens, jurre koper Hofstraat 15   1703 244 227v
DJURRE MARTENS martens, jurre koper   1707 245 38v
IEKE VERHOEK voorhoek, jikke verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
IEKE VERHOEK voorhoek, jikke verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
IEKE JANS jans, jikke (wd) verkoper   1805 267 123r
IEKE JOUKES joukes, jikke (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
IEKE JOUKES joukes, jikke (wd) verkoper Voorstraat 81   1774 258 162v
IEPE IEPES jeppes, jeppe koper Lanen NZ   1677 240 265v
IEPE WILLEMS willems, jeppe koper   1633 233 96r
IESE OTTES ottes, jesse koper Zuiderhaven 18   1646 235 204v
IESK ROUKES roukes, jisk ten westen Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
IESKJE , jees (wd) verkoper Vijver   1601 228 498r
IESKJE ANDRIES andries, jisck koper Bildtstraat 13   1633 233 127r
IESKJE HESSELS ASPEREN asperen, jiskien hessels koper Voorstraat 1   1731 247 375v
IESKJE HESSELS ASPEREN asperen, jischien hessels verkoper Voorstraat 1   1747 251 189v
IESKJE JELLES jelles, jees (wd) gecondemneerde   1600 228 440r
IESKJE ROUKES roukes, jieskje koper   1807 267 292r
IETJE OEGES oeges, jidtie koper   1633 233 115v
J. olinjus, j. koper Grote Ossenmarkt 14   1783 261 103v
J. olinjus, j. koper Lanen 18   1783 261 104v
J. zichman, j. koper   1793 264 118v
J. metzeler, j. ten oosten Lanen 84 F-184 1807 267 348v
J. metzeler, j. ten zuiden Lanen 93 F-182 1807 268 17r
J. steenbrink, j. ten westen Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
J. geyze, j. ten oosten Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
J. straus, j. ten zuiden Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
J. olinjus, j. ten westen Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
J. olinjus, j. ten oosten   1808 268 103r
J. straus, j. ten zuiden Noorderhaven 72 C-158 1808 268 109v
J. straus, j. ten zuiden Rapenburg 18 H-048 1809 268 235v
J. proosterbeek, j. ten oosten Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
J. homberg, j. (wl) koper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
J. straus, j. verkoper Rapenburg 18 H-048 1810 268 359v
J. homburg, j. (wd) ten noorden Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
J. AGEMA agema, j. ten zuiden Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
J. ALBERDA albarda, j. baljuw van het 9e district verkoper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
J. ALTA alta, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
J. ALTA alta, j. (erven) ten oosten Lanen 63 E-196 1809 268 287r
J. ALTENA altena, j. (erven) ten oosten Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
J. FABER faber, j. (wl) verkoper Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
J. FONTEIN fontein, j. ten zuiden Lanen 31   1804 267 92v
J. FRANK frank, j. (burgemeester)(oud-) verkoper Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
J. FRANK frank, j. (burgemeester)(oud-) ten westen Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
J. GONGGRIJP gongrijp, j. (vroedsman) ten oosten   1773 258 97r
J. GONGGRIJP gongrijp, j. (vroedsman) ten westen   1773 258 97r
J. GONGGRIJP gongrijp, j. (vroedsman) ten noorden   1773 258 97r
J. HINGST hingst, j. ten westen Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
J. HUIDEKOPER huidecoper, j. bewoner Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
J. JONG jong, j. de (wd) ten oosten Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
J. KERKHOVEN kerkhoven, j. ten noorden Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
J. LEERS leers, j. ten oosten Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
J. LEERS leers, j. ten noorden Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
J. METZLAR metzlar, j. koper Noorderhaven 31   1786 262 106r
J. METZLAR metzlar, j. koper Noorderhaven 31   1788 262 259v
J. METZLAR metzlar, j. (ds) predikant verkoper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
J. NOLLIDES nollides, j. (wd) ten oosten Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
J. NOLLIDES nollides, j. (wd) ten zuiden Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
J. NOREL norel, j. ten zuiden Noorderhaven 82 C-148 1810 269 33r
J. POSTHUMUS posthumus, j. (wl) verkoper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
J. POSTHUMUS posthumus, j. (wd) ten westen Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
J. POTTING potting, j. (wd) ten westen Grote Kerkstraat 31 G-196 1809 268 271r
J. RADSMA radsma, j. (wd) ten oosten Droogstraat 26 B-066 1809 268 254v
J. REIDHORST reidhorst, j. (woning en weefwinkel) ten oosten Franekereind 25   1772 258 61r
J. REINHART reinhart, j. ten westen Nieuwstraat 62   1804 267 103r
J. REINHART reinhart, j. kastelein ten westen Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
J. REINHART reinhart, j. kastelein ten noorden Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
J. REINHART reinhart, j. ten westen Nieuwstraat 62 D-081 1809 268 234r
J. ROORDA roorda, j. ten westen Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
J. ROORDA roorda, j. ten oosten   1775 258 201v
J. ROORDA roorda, j. ten westen Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
J. ROORDA roorda, j. ten westen Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
J. ROORDA roorda, j. ten noorden Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
J. SAUER sauer, j. (wd) ten westen Grote Kerkstraat 22 F-169 1810 268 337v
J. SCHOOT schoot, j. ten oosten Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
J. TAMBOESER tamboezer, j. ten oosten Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
J. VEEN veen, j. van der ten westen Noorderhaven 70 C-153 1808 268 89v
J. VEEN veen, j. van der ten westen Noorderhaven 70 C-153 1809 268 297r
J. VEEN veen, j. van der ten oosten Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
J. VETTEVOGEL vettevogel, j. ten westen Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
J. VETTEVOGEL vettevogel, j. ten zuiden Brouwersstraat 11 G-061 1809 268 204v
J. VETTEVOGEL vettevogel, j. ten zuiden Brouwersstraat 11 G-075 1809 268 204v
J. VETTEVOGEL vettevogel, j. ten westen Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
J. VETTEVOGEL vettevogel, j. koopman ten zuiden Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
J. WERF werf, j. van der ten westen Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
J. WILDSCHUT wildschut, j. ten oosten Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
J. WILDSCHUT wildschut, j. ten westen Rapenburg 18 H-048 1810 268 359v
J. ZEILMAKER zeilmaker, j. ten oosten   1804 267 10v
J. ZEILMAKER zeylmaker, j. ten oosten Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
J. ZEILMAKER zeilmaker, j. (wd) ten zuiden Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
J. ARENDS arends, j. (wd) ten oosten Spekmarkt 1 F-187 1809 268 210v
JAARTJE RUITINGA ruitinga, jaartje koper Lanen 45   1792 264 43r
JAARTJE LOUWS louws, jad koper Lammert Warndersteeg   1612 229 193r
JAARTJE RINSES TANIA tania, jattie rinses (wd) niaarnemer   1631 233 7r
JAARTJE RINSES TANIA tania, jattie rinses koper Voorstraat 66   1631 233 35v
JAITSE LUITJENS ROORDA roorda, jaike luitjens koper   1747 251 209r
JAKLE JANS jansen, jackle koper Voorstraat 56   1699 243 388v
JAKLE JANS jansen, jackle koper Lanen 23   1711 245 158v
JAKLE JANS jansen, jackle koper Grote Bredeplaats 14   1712 245 175r
JAKLE JANS jansen, jackle koper Franekerpoort (gebied)   1713 245 200r
JAKLE RUURDS ruyrdts, jackle koper Lanen 42   1634 233 132v
JAKLE TEETSES teedses, jakle koper   1753 253 49v
JAKLE TEETSES teedses, jakle koper   1753 253 83r
JAKLE WIEBES SINNEMA sinnema, jacle wybes koper Achterstraat NZ   1666 239 59r
JAKLE WIEBES SINNEMA sinnema, jacle wybes koper Achterstraat NZ   1666 239 59v
JAKOB stefani, jacob koper Noorderhaven   1597 228 16r
JAKOB roepers, jacob (wl) koper   1597 228 53r
JAKOB stefani, jacob koper Zoutsloot NZ   1606 228 984r
JAKOB amlant, jacob sentes van verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
JAKOB alckerts, jacob koper Lammert Warndersteeg   1613 229 362r
JAKOB hairings, jacob koper Brouwersstraat OZ   1615 229 555r
JAKOB terayff, jacob koper   1624 231 15v
JAKOB peyters, jacob koper Kerkpad 2   1641 234 124v
JAKOB isseris, jacob koper   1641 234 137v
JAKOB lybart, jaques koper Voorstraat 8   1648 236 18r
JAKOB schaeck, jacobus van koper   1656 237 77v
JAKOB schaeck, jacob van koper   1658 237 162v
JAKOB schaeck, jacob van koper   1658 237 163r
JAKOB hillebrons, jacobus koper   1661 238 88v
JAKOB voorde, jacob van der koper   1666 239 49r
JAKOB brughman, jacob koper Rapenburg ZZ   1671 240 60r
JAKOB crose, jacobus koper   1685 242 100r
JAKOB tononius, jacobus koper   1688 242 242r
JAKOB hansets ?, jacob koper   1700 244 43r
JAKOB ysaax, jacob koper   1705 244 290v
JAKOB corver, jacobus wijnhandelaar koper Romastraat 6   1706 244 318v
JAKOB ysaax, jacob geniaarde Lanen 23 4-030 1708 245 43r
JAKOB corver, jacobus koper Zuiderhaven 1   1709 245 78r
JAKOB wetsensius, jacob koper   1714 245 226r
JAKOB corver, jacobus koper Noorderhaven 64   1718 246 6v
JAKOB weerndley, jacobus koper   1719 246 38r
JAKOB douws, jacob koper   1720 246 74r
JAKOB noordga, jacob koper   1761 255 59v
JAKOB noordga, jacob koper   1768 257 42v
JAKOB noordga, jacob koper   1768 257 98r
JAKOB houtkooper, jacob ten zuiden Lanen 31   1772 258 39v
JAKOB noordga, jacob ten oosten Schritsen 56   1773 258 69v
JAKOB nijeboer, jacob verkoper Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
JAKOB blesma, jacob koper Sint Odolphisteeg WZ   1782 260 282r
JAKOB dodenhuizen, jacob koper Voorstraat 31   1793 264 86r
JAKOB , jacob (wl) schoorsteenveger ten westen Grote Kerkstraat 30   1795 264 236v
JAKOB houtschool, jacob koper   1797 265 111r
JAKOB strelitz, jacob koopman (joods) koper Bildtstraat 24   1800 265 433r
JAKOB dodenhuizen, jacob koper Bildtstraat 24   1803 266 364r
JAKOB riet, jacob koper Kleine Kerkstraat 8   1803 266 441r
JAKOB leside, jacob van der koper   1803 266 520r
JAKOB riet, jacobus ten oosten   1803 267 6r
JAKOB kerkhooven, jacob ten westen   1804 267 50r
JAKOB riet, jacob koper   1807 267 296r
JAKOB doodenhuizen, jacob ten zuiden Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
JAKOB dodenhuizen, jacob ten oosten Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
JAKOB riet, jacob ten oosten   1808 268 123v
JAKOB riet, jacob ten westen   1808 268 123v
JAKOB germen, jacob van ten westen Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
JAKOB dodenhuizen, jacob slager (mr) verkoper Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
JAKOB levij, jacob (parnassijn der joodsche gemeente) verkoper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
JAKOB strelitz, jacob (parnassijn der joodsche gemeente) verkoper Brouwersstraat 18 F-029 1810 268 356v
JAKOB ried, jacob ten zuiden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
JAKOB strelitz, jacob koopman ten zuiden Bildtstraat 22 A-069 1810 269 57v
JAKOB reinhardt, jacob (wl) kastelein verkoper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
JAKOB sotting, jacobus (wd) ten oosten Lombardstraat 10 D-136 1811 269 121r
JAKOB BLOEM blom, jacob verkoper Voorstraat 45   1780 259 276r
JAKOB BOER boer, jacob de verkoper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
JAKOB BOER boer, jacob de bode (stads-) koper Lanen 70   1804 267 104r
JAKOB BOER boer, jacob de ten oosten Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
JAKOB BOER boer, jacob de ten zuiden Schritsen 58 F-040 1810 269 29r
JAKOB BRUGMAN brugman, jacob koper   1668 239 150r
JAKOB BRUIN bruin, jacob de koper Zuiderhaven 69   1720 246 66r
JAKOB BRUIN bruin, jacob de koper Zuiderhaven 69   1720 246 72r
JAKOB BRUIN bruin, jacob de geniaarde Rozengracht 22   1722 246 144r
JAKOB BRUIN bruin, jacob de koper Rozengracht 40   1725 246 216r
JAKOB BRUIN bruin, jacobus de wandelverkoper Hondenstraat 4   1725 246 243r
JAKOB BRUIN bruin, jacobus de wandelkoper Zuiderhaven 69   1725 246 243r
JAKOB BRUIN bruin, jacob de koper Franekereind 23 D-073 1810 269 59v
JAKOB BUITENPOST buitenpost, jacobus koper Voorstraat 61   1741 250 197v
JAKOB DRONRIJP dronrijp, jacobus geniaarde Zuiderhaven 2   1733 248 254r
JAKOB DRONRIJP dronrijp, jacobus bewoner Zuiderhaven 2   1752 252 187v
JAKOB DRONRIJP dronrijp, jacobus (burger-hopman)(vader) havenmeester (oud-) koper Zuiderhaven 2   1752 252 187v
JAKOB GEERMANS germans, jacobus koper Lanen 93   1798 265 132r
JAKOB GEERMANS geermans, jacob koper Brouwersstraat 8   1799 265 366r
JAKOB GEERMANS geermans, jacobus (wl) stoker (mr) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
JAKOB GEERMANS germans, jacobus (wl) stoker (mr) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
JAKOB GROENEWOUD groenewolt, jacobus (sottrum) verkoper   1745 251 80v
JAKOB GROENEWOUD groenewoud, jacobus bode (gerechts-) verkoper Franekereind 23   1778 259 156v
JAKOB HAAN haen, jacob marijns de koper Kleine Kerkstraat WZ   1599 228 270r
JAKOB HAAS haas, jacobus de koper   1772 258 40v
JAKOB HANNEMA hannema, jacobus koper Voorstraat 47   1787 262 212v
JAKOB HANNEMA hannema, jacobus koper Snakkerburen (gebied)   1792 264 27v
JAKOB HANNEMA hannema, jacobus koper   1800 265 452r
JAKOB HANNEMA hannema, jacobus (zoutkeet van) ten zuiden Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
JAKOB HIBMA hibma, jacob koper   1742 250 213r
JAKOB HIBMA hibma, jacob (kimswerd) koopman koper Heiligeweg 52   1779 259 196v
JAKOB HIBMA hibma, jacob koopman koper Heiligeweg 52   1779 259 211r
JAKOB HIBMA hibma, jacob koper Voorstraat 52   1803 266 536r
JAKOB HOLLANDER hollander, jacob koper Rommelhaven 15   1662 238 127r
JAKOB HOTSMA hatsma, jacob koper Herenwaltje 12   1699 244 2r
JAKOB HOUTKOPER houtkoper, jacob koper Lanen 33   1751 252 109v
JAKOB KERKHOVEN kerkhoven, jacobus j koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
JAKOB KERKHOVEN kerkhoven, jacob ten westen Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
JAKOB KERKHOVEN kerkhoven, jacobus verkoper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
JAKOB KET ket, jacob koper   1801 266 78r
JAKOB KROESE croese, jacobus koper Grote Bredeplaats 35   1682 241 217r
JAKOB KROESE croese, jacobus koper Noorderhaven 95   1683 241 239v
JAKOB KROESE croese, jacob koper Raamstraat 8   1702 244 173v
JAKOB LOO loo, jacob van ten oosten Hoogstraat NZ   1601 228 490r
JAKOB MEILSMA meilsma, jacobus koper Weverstraat   1655 237 14r
JAKOB MEILSMA meilsma, jacobus koper Voorstraat 62   1656 237 88r
JAKOB MEILSMA meilsma, jacobus koper Voorstraat 19   1659 237 196v
JAKOB MEILSMA meilsma, jacobus ten westen   1659 238 4r
JAKOB MEILSMA meylsma, jacobus koper Voorstraat 35   1660 238 63v
JAKOB METZLAR metzlar, jacob (ds) koper Zuiderhaven 8   1793 264 129v
JAKOB NAUTA nauta, jacobus koper   1739 250 79v
JAKOB NOREL norel, jacob koper   1757 254 112r
JAKOB NOREL norel, jacob koper Voorstraat 33   1762 255 172r
JAKOB NOREL norel, jacob koper Spekmarkt 1   1772 258 44r
JAKOB NOREL norel, jacob koper   1776 259 6r
JAKOB OOSTERBAAN oosterbaan, jacob koper Lanen 46   1798 265 209r
JAKOB OOSTERBAAN oosterbaan, jacob verkoper Zuiderhaven 36a H-165 1807 268 6r
JAKOB OOSTERBAAN oosterbaan, jacob ten noorden Schritsen 37 F-141 1809 268 286r
JAKOB OOSTERBAAN oosterbaan, jacob (franeker) bakker (mr) verkoper Lanen 46 F-208 1810 269 49v
JAKOB POMMEREN pommeren, jacob van koper   1606 228 980r
JAKOB POPTA popta, jacob koper   1685 242 82v
JAKOB POPTA popta, jacob koper   1687 242 193v
JAKOB POPTA popta, jacob koper   1694 243 112r
JAKOB POPTA popta, jacob koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
JAKOB POPTA popta, jacob koper Zuiderhaven 69   1702 244 176r
JAKOB POPTA popta, jacob koper   1706 244 335v
JAKOB POTTING potting, jacobus horlogemaker (mr) koper Grote Kerkstraat 29   1781 260 114v
JAKOB POTTING potting, jacobus (wd) ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
JAKOB POTTING potting, jacobus (wd) ten zuiden Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
JAKOB QUADER quader, jacob (belsum?) ontvanger koper Noorderhaven 104   1714 245 218v
JAKOB REIDHORST reidhorst, jacobus chirurgijn (mr) koper Franekereind 25   1772 258 65r
JAKOB REIDHORST reidhorst, jacobus koper   1775 258 206r
JAKOB REINALDA reinalda, jacob kleermaker (mr) koper Lanen ZZ   1779 259 173r
JAKOB REINALDA reinalda, jacob kleermaker (mr) koper Grote Ossenmarkt 19   1788 262 244v
JAKOB REINHART reinhard, jacob koper Franekereind 23   1793 264 113v
JAKOB REINHART reinhard, jacob koper Franekereind 23   1796 264 313v
JAKOB REINHART reinhard, jacob koper Franekereind 29   1799 265 298r
JAKOB REINHART reinhart, jacob kastelein koper Voorstraat 2   1800 265 486r
JAKOB REINHART reinhart, jacob kastelein ten westen Voorstraat 2   1800 265 486r
JAKOB REINHART reinhart, jacob koper   1806 267 285v
JAKOB REINHART reinhart, jacob (wl) kastelein verkoper Weverstraat 6 G-326 1810 269 75v
JAKOB RING ringh, jacob verkoper   1601 228 497r
JAKOB ROORDA roorda, jacob ten westen Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
JAKOB ROORDA roorda, jacob ten oosten Grote Ossenmarkt 2   1773 258 112v
JAKOB ROORDA roorda, jacob ten westen Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
JAKOB ROORDA roorda, jacob ten westen Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
JAKOB ROORDA roorda, jacob koopman verkoper Zuiderhaven 37   1805 267 114v
JAKOB ROORDA roorda, jacob verkoper Hoogstraat 5   1805 267 118v
JAKOB ROORDA roorda, jacob koper Kleine Bredeplaats 10   1805 267 159v
JAKOB ROORDA roorda, jacob ten westen Zuiderhaven 37 F-001 1808 268 114v
JAKOB ROYEN rooyen, jacob van koper Hofstraat 21 G-093 1807 268 18v
JAKOB RUITINGA ruitinga, jacob (wl) verkoper Herenwaltje 19   1780 259 263r
JAKOB RUITINGA ruitinga, jacob koper   1780 259 284r
JAKOB RUITINGA ruitinga, jacob koper Voorstraat 74   1781 260 51v
JAKOB RUITINGA ruitinga, jacob koper Voorstraat 34   1785 261 309r
JAKOB SAS sas, jacob geniaarde Schritsen 54   1785 261 275r
JAKOB SAS sas, jacob koper Lanen 21   1785 261 310r
JAKOB SAS sas, jacob koper   1790 263 192v
JAKOB SAS sas, jacob koper   1791 263 346v
JAKOB SAS sas, jacob koper Zuiderhaven 4   1793 264 79v
JAKOB SAS sas, jacob koper   1802 266 360r
JAKOB SCHELTINGA scheltinga, jacob koper Noorderhaven NZ   1758 254 157v
JAKOB SCHENK schenk, jacob koper Hoogstraat 23   1755 253 215r
JAKOB SCHENK schenk, jacob ten oosten Hoogstraat 21   1772 258 18r
JAKOB SLOTEN slooten, jacob van koper Noorderhaven 76   1800 265 442r
JAKOB SLOTEN slooten, jacob van ten oosten Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
JAKOB SLOTEN sloten, jacob van koper Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
JAKOB SLOTEN sloten, jacob van ten noorden Voorstraat 3 C-029 1810 269 112v
JAKOB SPROTTINGA sprottinga, jacobus koper Noorderhaven 42   1685 242 95r
JAKOB SPROTTINGA sprottinga, jacobus koper Franekereind 38   1686 242 114v
JAKOB STELLINGWERF stellingwerf, jacobus koper Zoutsloot ZZ   1696 243 238v
JAKOB STRATEN straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
JAKOB STRATEN straaten, jacob van der kolonel ter zee koper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
JAKOB TJALLINGII tjallingii, jacob (dr) geniaarde Voorstraat 32   1751 252 159r
JAKOB TJALLINGII tjallingii, jacobus koper   1755 253 211r
JAKOB TJALLINGII tjallingii, jacobus koper Zuiderpoort (gebied)   1766 256 222r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper Brouwersstraat 17   1722 246 143v
JAKOB TUININGA tuininga, jacob procureur bieder Hofstraat 18   1728 247 1ra
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1728 247 115r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1728 247 196v
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1730 247 307r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1730 247 326v
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper Noorderhaven 114   1731 248 55r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1732 248 147v
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1732 248 156r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob provisioneel k   1735 249 21va
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper Noorderhaven 90   1735 249 85r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1741 250 142v
JAKOB TUININGA tuininga, jacob procureur postulant geniaarde Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1744 251 53r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1747 251 163r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper Noorderhaven 110   1749 252 42r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1753 253 75r
JAKOB TUININGA tuininga, jacob koper   1756 254 44v
JAKOB TUININGA tuininga, jacob (wl) verkoper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
JAKOB VELDHUIS velthuis, jacobus koper Noorderhaven 48   1683 241 249v
JAKOB VELDHUIS velthuis, jacobus koper Noorderhaven 108   1691 242 350r
JAKOB VELDHUIS velthuis, jacobus koper Noorderhaven 88   1691 242 358r
JAKOB VELDHUIS velthuis, jacobus geniaarde Lanen 86   1692 242 376r
JAKOB VOORDA voorda, jacobus koper   1665 239 9ra
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob koper Noorderhaven 1   1797 265 114r
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob koper Carl Visschersteeg WZ   1798 265 222r
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob koper Schritsen 60   1799 265 327r
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob koper Noorderhaven 31   1803 266 489r
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob koper Schritsen 56   1803 266 524r
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob koper   1806 267 230v
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob (amsterdam) koper Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob (amsterdam) ten westen Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob (amsterdam) ten oosten Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob (amsterdam) ten zuiden Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
JAKOB WASSENAAR wassenaar, jacob koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
JAKOB ZANDSTRA sanstra, jacob koper Zuiderhaven NZ   1676 240 212v
JAKOB ZANDSTRA sanstra, jacob koper Zuiderhaven ZZ   1676 240 245v
JAKOB AARTS aerts, jacob koper Achterstraat NZ   1661 238 102r
JAKOB AARTS aerts, jacob koopman koper Achterstraat   1682 241 197r
JAKOB AARTS aerts, jacob ten zuiden Achterstraat   1682 241 197r
JAKOB AARTS aerts, jacob koper Zoutsloot ZZ   1682 241 223v
JAKOB ABES abbes, jacob smid (mr) koper Zoutsloot 7   1699 244 3r
JAKOB ALBERTS alberts, jacob koper Sint Jacobstraat   1597 228 63r
JAKOB ALBERTS alberts, jacob goudsmid koper Noorderhaven 108   1598 228 206r
JAKOB ALBERTS alberts, jacob koper Havenplein ZZ   1602 228 576r
JAKOB ALBERTS alberts, jacob koper   1644 235 128r
JAKOB ALBERTS alberts, jacob koper   1676 240 228r
JAKOB ALBERTS alberts, jacob koper   1690 242 312v
JAKOB ALBERTS alberts, jacob koper Hofstraat 31   1731 247 380r
JAKOB ANDRIES anders, jacob koper   1627 231 156r
JAKOB ANDRIES andries, jacob koper Grote Ossenmarkt 10   1688 242 236r
JAKOB ANDRIES andries, jacob koper   1722 246 136r
JAKOB ANNES annes, jacob koper Zuiderstraat   1776 258 251v
JAKOB ANSKES anskes, jacob koper Bargebuurt   1681 241 137v
JAKOB ARENDS anckes, jacob koper   1600 228 383r
JAKOB ARENDS aerns, jacob naastligger Heiligeweg   1601 228 498r
JAKOB ARENDS arents, jacob bieder Zuiderhaven 6   1731 247 11ra
JAKOB ARJENS arys, jacob koper Zoutsloot ZZ   1597 228 108r
JAKOB ARJENS aries, jacob koper Lanen   1598 228 193r
JAKOB ARJENS ariens, jacob koper   1645 235 182v
JAKOB ARJENS ariens, jacob koper   1646 235 213v
JAKOB ARJENS ariens, jacob koper   1646 235 230v
JAKOB ATES PIEBINGA piebinga, jacob ates koper   1784 261 139r
JAKOB ATES PIEBINGA piebinga, jacob ates koper   1784 261 140r
JAKOB AUKES auckes, jacob koper   1647 236 2v
JAKOB AUKES auckes, jacob koper Grote Kerkstraat ZZ   1655 237 32v
JAKOB AUKES auckes, jacob ten oosten Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
JAKOB AUKES auckes, jacob ten zuiden Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
JAKOB AUKES auckes, jacob koper Grote Kerkstraat ZZ   1665 239 23v
JAKOB AUKES auckes, jacob koper   1669 239 209r
JAKOB BARTELDS bartels, jacob koper   1803 266 470r
JAKOB BINNERTS binnerts, jacob koper Voorstraat ZZ   1616 230 25r
JAKOB BOTES bootes, jacob koper   1606 228 1043r
JAKOB BOTES botes, jacob koper Both Apothekerstraat OZ   1685 242 65r
JAKOB BOUWES bouwes, jacob koper   1756 254 37v
JAKOB BOUWES bouwes, jacob koper   1756 254 49v
JAKOB DIRKS dircks, jacob schoenmaker (mr) koper Schritsen ZZ   1630 232 281r
JAKOB DIRKS dirksen, jacob koper   1636 234 13v
JAKOB DIRKS dirckx, jacob koper   1654 236 249v
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper Grote Kerkstraat 23   1708 245 76r
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1718 246 1v
JAKOB DIRKS dirx, jacob knoopmaker koper   1723 246 181r
JAKOB DIRKS dirks, jacob kaarsenmaker (mr) koper Schritsen 7   1729 247 284r
JAKOB DIRKS dirks, jacob bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1730 247 336v
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1731 248 2v
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1732 248 72v
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1732 248 100r
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1732 248 114r
JAKOB DIRKS dirks, jacob koster koper Weverstraat   1733 248 258v
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper Grote Kerkstraat 33   1734 248 317r
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1736 249 144v
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1737 249 211r
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper Noorderhaven 34   1738 249 281v
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper Wasbleek   1738 249 287r
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1739 250 70v
JAKOB DIRKS dirks, jacob (en een steeg) ten oosten Noorderhaven 32   1740 250 112v
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1740 250 115v
JAKOB DIRKS dirks, jacob koper   1742 250 216v
JAKOB DIRKS KOSTER coster, jacob dirks koper Grote Kerkstraat 33   1734 248 317r
JAKOB DOEDES doedes, jacob koper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
JAKOB DOEDES doedes, jacob koper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
JAKOB DOUWES douwes, jacob smid koper Liemendijk   1627 232 20r
JAKOB DOUWES douues, jacob smid koper Hoogstraat ZZ   1632 233 63v
JAKOB DOUWES douwes, jacob koper   1644 235 124r
JAKOB DOUWES douwes, jacob koper   1661 238 103v
JAKOB DOUWES douwes, jacob koper Voorstraat NZ   1687 242 208v
JAKOB DOUWES douwes, jacob koper Zuiderhaven 18   1698 243 351r
JAKOB DOUWES douwes, jacob koper   1712 245 181r
JAKOB DOUWES douwes, jacob koper   1713 245 195r
JAKOB DOUWES douwes, jacob koper   1716 245 255r
JAKOB DOUWES douwes, jacob koper Noorderhaven 19   1728 247 206v
JAKOB DOUWES douwes, jacob ten noorden Noorderhaven 19   1728 247 206v
JAKOB EEBES aebes, jacob koper   1687 242 179r
JAKOB EEDES eedis, jacob koper   1619 230 290r
JAKOB EELKES eelkes, jacob koper   1686 242 125v
JAKOB EELKES eelkes, jacob koper   1700 244 81v
JAKOB EELSES SMID smit, jacob aelties koper Zuiderhaven NZ   1624 231 24r
JAKOB EGBERTS eiberts, jacob koper Simon Stijlstraat 7   1749 251 7va
JAKOB EGBERTS eiberts, jacob koper Simon Stijlstraat 7   1749 251 267v
JAKOB EGBERTS egberts, jacob ten zuiden Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
JAKOB EGBERTS eyberts, jacob (franeker) verkoper Simon Stijlstraat 7   1778 259 138v
JAKOB ELINGS elings, jacob koper   1598 228 172r
JAKOB ENNES ennes, jacob koper Hofstraat ZZ   1762 255 163r
JAKOB FEDDES feddes, jacob bruidegom   1605 228 872r
JAKOB FEDDES feddes, jacob van leeuwarden koper   1615 230 11r
JAKOB FEDDES feddes, jacob koper   1615 230 14r
JAKOB FEIES feyes, jacob koper   1653 236 240v
JAKOB FILIPPUS philips, jacob koper Nieuwstraat   1605 228 953r
JAKOB FILIPPUS philips, jacob koper Nieuwstraat   1612 229 198r
JAKOB FILIPPUS GOLDSMIT goldsmith, jacob philippus koopman (joods) koper   1805 267 109v
JAKOB FILIPPUS GOLDSMIT goldsmit, jacob philippus koper   1805 267 132r
JAKOB FOLKERTS folckerts, jacob koper Rommelhaven 2   1680 241 77v
JAKOB FOLKERTS folkerts, jacob provisioneel k   1734 249 13va
JAKOB FOLKERTS folkerts, jacob provisioneel k   1735 249 15va
JAKOB FOLKERTS folkerts, jacob koper Bildtstraat 3   1752 253 8r
JAKOB FOPPES foppes, jacob koper Bildtpoort (gebied)   1603 228 732r
JAKOB FRANSES frans, jacob bruidegom   1601 228 540r
JAKOB FRANSES frans, jacob koper   1601 228 543r
JAKOB FRANSES frans, jacob koper Weverstraat   1613 229 325r
JAKOB FRANSES fransen, jacob koper   1630 232 254r
JAKOB FRANSES fransen, jacob ten noorden Zuiderhaven 57   1640 234 107r
JAKOB FRANSES fransen, jacob koper   1766 256 212r
JAKOB FRANSES franzen, jacob ten noorden   1774 258 155v
JAKOB FRANSES ROORDA roorda, jacob fransen koper Noordijs 19   1702 244 182v
JAKOB FRANSES ROORDA roorda, jacob fransen koper Voorstraat 65   1705 244 297r
JAKOB FREERKS fredriks, jacob koper Grote Bredeplaats 4   1716 245 273v
JAKOB GEERTS geerts, jacob koper   1797 265 78r
JAKOB GEERTS geerts, jacob verkoper   1805 267 125r
JAKOB GERBENS germans, jacobus keurslijfmaker (mr) koper Lanen 91   1793 264 127v
JAKOB GERBENS SPROTTINGA sprottinga, jacob gerbens koper Weverstraat NZ   1681 241 157v
JAKOB GERBENS SPROTTINGA sprottinga, jacob gerbens koper Franekereind 23   1687 242 167r
JAKOB GERLOFS gerlofs, jacob koper   1786 262 77r
JAKOB GERRITS gerryts, jacob koper   1605 228 954r
JAKOB GERRITS gerrits, jacob koper   1638 234 59r
JAKOB GERRITS gerryts, jacob koper Sint Jacobstraat OZ   1651 236 162r
JAKOB GIJSBERTS gijsberts, jacob koper Kleine Kerkstraat 18   1681 241 128r
JAKOB GOOITSENS goyties, jacob koper   1631 233 3r
JAKOB GOSLINGS goslings, jacobus koper Noorderhaven 46   1667 239 83r
JAKOB GOSLINGS gosling, jacob koper Grote Bredeplaats 22   1677 240 260r
JAKOB GOSLINGS goslings, jacobus koper Simon Stijlstraat 2   1680 241 63r
JAKOB GOSLINGS goslings, jacobus koper Voorstraat 32   1691 242 367v
JAKOB GOSSES gosses, jacob ten oosten Schritsen 56 F-054 1809 268 228v
JAKOB GOSSES gosses, jacob koper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
JAKOB GOSSES gosses, jacob ten westen Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
JAKOB GOSSES gosses, jacob ten oosten Schritsen 58 F-054 1811 269 117r
JAKOB HAITSES haitses, jacob koper Schritsen 28   1670 240 5v
JAKOB HANSES hansen, jacob koper   1644 235 106r
JAKOB HANSES hansen, jacop koper   1651 236 156r
JAKOB HANSES hansen, jacob koper Franekereind ZZ   1655 237 29r
JAKOB HANSES hansen, jacob koper   1656 237 81v
JAKOB HANSES hanses, jacob tabakspijpmaker (mr) koper   1663 238 196v
JAKOB HANSES hanses, jacob koper   1679 241 48v
JAKOB HARINGS harings, jacob koper   1649 236 61v
JAKOB HARMENS harmens, jacob koper   1703 244 209r
JAKOB HARMENS harmens, jacob koper Sint Odolphisteeg 6   1704 244 251r
JAKOB HARMENS harmens, jacob slotenmaker (mr) koper Sint Odolphisteeg 6   1707 245 29v
JAKOB HARMENS harmens, jacob koper   1718 246 27v
JAKOB HARMENS harmens, jacob koper   1721 246 100v
JAKOB HARMENS harmens, jacob koper   1744 251 37v
JAKOB HARMENS RADSMA ratsma, jacob harmens koper   1733 248 184r
JAKOB HARMENS RADSMA ratsma, jacob harmens horlogemaker (mr) koper Voorstraat 6   1741 250 199v
JAKOB HENDRIKS hendricx, jacob (van leeuwarden) bruidegom   1597 228 101r
JAKOB HENDRIKS hendrix, jacob koper Voorstraat 29   1644 235 141r
JAKOB HENDRIKS hendricx, jacob (erven) ten oosten   1660 238 16r
JAKOB HENDRIKS hendriks, jacob koper   1727 247 58r
JAKOB HENDRIKS hendriks, jacob koper   1730 247 357v
JAKOB HENDRIKS hendriks, jacob koper Zoutsloot NZ   1737 249 206v
JAKOB HENDRIKS hendriks, jacob koper   1744 251 56r
JAKOB HENDRIKS hendriks, jacob koper   1777 259 76r
JAKOB HENDRIKS hendriks, jacob koper Sint Jacobstraat 13   1781 260 52r
JAKOB HENDRIKS hendriks, jacob ten westen Zoutsloot NZ   1781 260 67r
JAKOB HENDRIKS hendriks, jacob koper   1784 261 152r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER hollander, jacob hendriks koper Rommelhaven 13   1640 234 92v
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER hollander, jacob hendrix koper Rommelhaven 15   1646 235 216r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER hollander, jacob hendriks koper Rommelhaven 13   1658 237 151r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER hollander, jacob hendriks koper   1668 239 173r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER hollander, jacob hendrix koper   1672 240 80r
JAKOB HENDRIKS HOLLANDER hollander, jacob hendrix koper   1672 240 84v
JAKOB HERES heeres, jacob koper Brouwersstraat 27   1646 235 205v
JAKOB HERES heres, jacob kistmaker koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 150r
JAKOB HERES heeres, jacob kistmaker (mr) koper   1664 238 232r
JAKOB HERES heeres, jacob koper   1667 239 22ra
JAKOB HERES heeres, jacob koper Lanen 21   1668 239 141v
JAKOB HERES heers, jacob koper Vijverstraat NZ   1685 242 64v
JAKOB HESSELS hessels, jacob koper Kerkpoortstraat   1599 228 323r
JAKOB HESSELS hessels, jacob koper Schritsen   1599 228 339r
JAKOB HESSELS hessels, jacob verkoper   1601 228 521r
JAKOB HESSELS hessels, jacob ten zuiden   1601 228 536r
JAKOB HESSELS hessels, jacob grondpacht   1601 228 536r
JAKOB HESSELS hessels, jacob koper Kerkpoort (gebied)   1602 228 568r
JAKOB HESSELS hessels, jacob koper Romastraat 8   1602 228 569r
JAKOB HESSELS hessels, jacob koper   1602 228 648r
JAKOB HESSELS hessels, jacob koper   1603 228 748r
JAKOB HESSELS hessels, jacob koper Zuiderhaven NZ   1615 230 18r
JAKOB HESSELS hessels, jacob verkoper   1617 230 149r
JAKOB HESSELS hessels, jacob koper   1627 231 162v
JAKOB HESSELS hessels, jacob scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 18   1720 246 84r
JAKOB HIDDES hiddes, jacob ten westen Noorderhaven NZ   1601 228 524r
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper   1606 228 1033r
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper   1616 230 109r
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper Zuiderhaven NZ   1617 230 150r
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper Noordergrachtswal   1670 240 26r
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper   1673 240 117v
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper   1681 241 124v
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper   1682 241 210v
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper Heiligeweg WZ   1682 241 225r
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper   1684 242 26r
JAKOB HIDDES hiddes, jacob koper   1684 242 40v
JAKOB HILLEBRANDS hillebrandts, jacobus ten zuiden Hofstraat 20   1660 238 27v
JAKOB HILLEBRANDS hillebrants, jacobus koper Hofstraat 20   1660 238 27v
JAKOB HILLEBRANDS hillebrands, jacob koper   1660 238 55v
JAKOB HILLEBRANDS hillebrants, jacobus koper   1661 238 88r
JAKOB HILLEBRANDS hillebrants, jacobus (burgemeester) koper   1663 238 176r
JAKOB HILLEBRANDS KOSTER koster, jacob hilbrands ten westen Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
JAKOB HOTSES hotses, jacob koper   1636 234 11r
JAKOB IEBELES ybels, jacob koper Noorderhaven 74   1674 240 133r
JAKOB IEBELES VELDHUIS velthuis, jacob ybels koper Zuiderpoort (gebied)   1681 241 143r
JAKOB IEDES ydes, jacob koper Heiligeweg 32   1720 246 91v
JAKOB IEDES yedes, jacob koper   1740 250 129v
JAKOB IEDES iedes, jacob koper Zuiderhaven 50   1791 263 292r
JAKOB IEKES ikes, jacob koper   1801 266 78r
JAKOB IEKES WIJGA wyga, jacob ykes koper   1800 265 626r
JAKOB IEMES ymes, jacob koper Schritsen 17   1764 256 74r
JAKOB IEPES ypes, jacob koper   1757 254 87r
JAKOB IJSBRANDS isbrands, jacob koper Rozengracht 37   1655 237 17v
JAKOB IJSBRANDS isbrands, jacob koper   1657 237 122r
JAKOB IJSBRANDS isbrands, jacob koper   1658 237 159v
JAKOB IJSBRANDS ijsbrants, jacob koper ten zuiden van Harlingen   1662 238 132v
JAKOB IJSBRANDS isbrandts, jacob koper   1668 239 144v
JAKOB IJSBRANDS ijsbrands, jacob koper Noorderhaven 10   1672 240 96v
JAKOB IJSBRANDS ijsbrands, jacob koper   1675 240 185v
JAKOB IJSBRANDS ijsbrandts, jacob koper   1710 245 117r
JAKOB JAITSES jayties, jacob koper Kerkpoortstraat 25   1671 240 39r
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob koper Schritsen NZ   1601 228 510r
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob koper   1602 228 647r
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob koper Schritsen 54   1618 230 252r
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob verkoper   1633 233 114v
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob (de jonge)(te leeuwarden) verkoper   1633 233 114v
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob (wl) verkoper   1634 233 141r
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob koper Noorderhaven NZ   1645 235 186v
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob (mr) koper   1660 238 21v
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob koper   1720 246 89v
JAKOB JAKOBS jacobs, jacob koper Snakkerburen (gebied) NZ   1749 251 261v
JAKOB JAKOBS AMELANDER amelant, jacob jacobs van koper   1604 228 803r
JAKOB JAKOBS HOUTKOPER houtkoper, jacob jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
JAKOB JAKOBS POPTA popta, jacob jacobs koper Voorstraat 29   1660 238 54v
JAKOB JAKOBS POPTA popta, jacob jacobs koper   1660 238 59r
JAKOB JAKOBS POPTA popta, jacob jacobs (erven) ten westen   1670 240 20v
JAKOB JAKOBS SCHOTSMAN schotsman, jacob jacobs koper   1678 241 12v
JAKOB JANS stockmans, jacob jans koper   1619 230 299r
JAKOB JANS jans, jacob ten noorden   1627 232 6r
JAKOB JANS jansen, jacob koper Zuiderhaven 33   1646 235 202r
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1648 236 34v
JAKOB JANS jansen, jacob koper Kerkpoort (gebied)   1648 236 44v
JAKOB JANS jansen, jacob koper Lanen 42   1650 236 141v
JAKOB JANS jansen, jacob koper Zoutsloot ZZ   1655 237 17r
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1655 237 52v
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1657 237 127r
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1657 237 134v
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1659 237 213r
JAKOB JANS jansen, jacob wever (linnen-) koper   1660 238 20v
JAKOB JANS jansen, jacobus mesmaker (mr) koper Kleine Bredeplaats   1663 238 201r
JAKOB JANS jansen, jacob (erven) ten oosten Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1680 241 97r
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1682 241 190v
JAKOB JANS jansen, jacob houtsager koper   1685 242 94r
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1687 242 198v
JAKOB JANS bottijn, jacob jansen koper   1695 243 130r
JAKOB JANS bottijn, jacob jansen koper   1696 243 193r
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1697 243 329v
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1697 243 333v
JAKOB JANS jansen, jacob schipper koper Zuiderhaven 71a   1711 245 155v
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1720 246 92r
JAKOB JANS jansen, jacob turfdrager koper Spinstraat 1   1722 246 133r
JAKOB JANS jansen, jacob koper   1733 248 232r
JAKOB JANS jans, jacob (wl) verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JAKOB JANS jans, jacob ten noorden   1774 258 144r
JAKOB JANS stoelmat, jacob jans koper   1787 262 172r
JAKOB JANS puister, jacob jans koper Heiligeweg ZZ   1803 266 540r
JAKOB JANS BURGGRAAF burggraaf, jacob jans (wl) verkoper   1772 258 17r
JAKOB JANS KOK cock, jacob jansen de koper Lanen 42   1649 236 84r
JAKOB JANS KOK cock, jacob jansen de koper Rapenburg   1658 237 170v
JAKOB JANS KUIK kuik, jacob jansen koper Grote Bredeplaats 25   1709 245 90v
JAKOB JANS ROS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Weverstraat   1718 246 19r
JAKOB JANS ROS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 1   1720 246 87v
JAKOB JANS ROS ros, jacob jansen koper Grote Ossenmarkt 23   1721 246 115r
JAKOB JANS ROS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Drie Roemersteeg 3   1723 246 184r
JAKOB JANS ROS ros, jacob jansen chirurgijn (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1723 246 185r
JAKOB JANS ROS ros, jacob jansen koper   1723 246 185v
JAKOB JANS STOUT stout, jacob jans koper Noorderhaven   1619 230 305r
JAKOB JARICHS jarighs, jacob koper Bildtpoort (gebied)   1678 241 24v
JAKOB JARICHS jarighs, jacob (wd en erven van) verkoper Bildtpoort (gebied)   1681 241 152r
JAKOB JARICHS LEI ley, jacob jarighs van der koper Raamstraat 7   1726 246 263v
JAKOB JARICHS LEI ley, jacob jarigs van der koper Raamstraat 5   1729 247 210r
JAKOB JELLES jelles, jacob koper Heiligeweg ZZ   1736 249 151r
JAKOB JETSES jetzes, jacob wagenmaker (mr) koper   1774 258 175r
JAKOB JETSES jetzes, jacob koper   1776 258 242v
JAKOB JOCHEMS jochums, jacob koper Lanen ZZ   1658 237 153v
JAKOB JOCHEMS leeuwarder, jacob jochums koper Nieuwstraat OZ   1668 239 175v
JAKOB JOCHEMS jochums, jacob koper   1731 248 31v
JAKOB JOHANNES johannes, jacob koster (oud-) geniaarde Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
JAKOB JOHANNES johannes, jacob havenchercher koper Wasbleek ZZ   1743 251 7r
JAKOB JOHANNES westerwijk, jacob joh. kuiper (mr) koper Zuiderstraat 27   1778 259 155v
JAKOB JOHANNES westerwijk, jacob joh. verkoper Zuiderstraat 27   1780 259 287v
JAKOB JOOSTES joostes, jacob koper Lanen ZZ   1627 232 32r
JAKOB JORIS joris, jacob koper   1638 234 48v
JAKOB JORIS joris, jacob (wd) ten oosten Lanen ZZ   1659 238 2v
JAKOB JOSEFS VRIES vries, jacob josephs de koopman (joods) koper Rozengracht 23   1742 250 278v
JAKOB JURJENS jurriens, jacob lakenkoper verkoper   1660 238 15v
JAKOB JURJENS jurjens, jacob koper   1692 242 393v
JAKOB JURJENS jurjens, jacob koper Vijver WZ   1749 252 12v
JAKOB JURJENS LANGE lange, jacob jurjens de koper Lanen 84   1672 240 82v
JAKOB KLASES claes, jacob koper   1597 228 99r
JAKOB KLASES claes, jacob koper   1598 228 218r
JAKOB KLASES claes, jacob koper   1599 228 368r
JAKOB KLASES claes, jacob metselaar triumphant   1600 228 394r
JAKOB KLASES claes, jacob koper   1600 228 395r
JAKOB KLASES claes, jacob koper   1602 228 608r
JAKOB KLASES claes, jacob koper Hoogstraat ZZ   1612 229 167r
JAKOB KLASES claes, jacob koper Brouwersstraat OZ   1614 229 480r
JAKOB KLASES clasen, jacob koper   1649 236 64v
JAKOB KLASES clasen, jacob koper   1649 236 83v
JAKOB KLASES clasen, jacob omroeper (stads-) koper Alemanssteeg NZ   1650 236 136r
JAKOB KLASES claessen, jacob koper Brouwersstraat   1675 240 211r
JAKOB KLASES claasen, jacob koper Droogstraat NZ   1776 258 247v
JAKOB KLASES clasen, jacob koper Kleine Bredeplaats 17   1783 261 1ra
JAKOB KLASES clasen, jacob koper   1783 261 37v
JAKOB KLASES peen, jacob clases koper   1785 261 297r
JAKOB KLASES HOTSMA hatsma, jacob claessen (vroedsman) koper Zuiderhaven 14   1695 243 126v
JAKOB KOERTS coerts, jacob koper   1657 237 129v
JAKOB KORNELIS cornelis, jacob koper   1597 228 57r
JAKOB KORNELIS cornelis, jacob koper Schritsen   1598 228 259r
JAKOB KORNELIS cornelis, jacob koper   1744 251 41r
JAKOB KORNELIS cornelis, jacob koper Voorstraat 5   1747 251 207v
JAKOB KORNELIS cornelis, jacob koper Scheerstraat 1   1806 267 266v
JAKOB KORNELIS BLAUW blauw, jacob cornelis koper   1805 267 166v
JAKOB LIEKELES lyckles, jacob koper   1659 237 193r
JAKOB LIEUWES lieuwes, jacob koper   1765 256 137r
JAKOB LIEUWES lieuwes, jacob koper   1803 266 443r
JAKOB LOLLES KOK kok, jacob lolles koper Schritsen 56   1721 246 100r
JAKOB LOLLES KOK cok, jacob lolles koper Schritsen 56   1731 248 9v
JAKOB LOLLES KOK kok, jacob lolles schoenmaker (mr) koper Schritsen 57   1739 250 34v
JAKOB LOLLES KOK kok, jacob lolles koper   1740 250 113v
JAKOB LOURENS lourens, jacob koper Noorderhaven 85   1747 251 170r
JAKOB LOURENS ASPEREN asperen, jacob lourens koper Weverstraat NZ   1693 243 28r
JAKOB LOUWS lous, jacob koper Noorderhaven 108   1602 228 575r
JAKOB LOUWS louwes, jacob koper Grote Kerkstraat 24   1604 228 781r
JAKOB LOUWS lous, jacob ten westen Noorderhaven 110   1616 230 54r
JAKOB LOUWS lous, jacob koper Zuiderhaven 56   1629 232 192r
JAKOB MARTENS martens, jacob koper   1694 243 75r
JAKOB MEILES meyles, jacob koper Achterstraat   1688 242 260v
JAKOB MEILES meiles, jacob ten westen Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
JAKOB MEILES meiles, jacob ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
JAKOB MEILES ALLEMA ollema, jacob meiles koper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
JAKOB MEILES ALLEMA ollema, jacob meiles ten oosten Zoutsloot NZ   1685 242 73v
JAKOB MEILES ALLEMA ollema, jacob meilles koper Noorderhaven 68   1700 244 61v
JAKOB MEILES ALLEMA ollema, jacob meilles koper   1700 244 63v
JAKOB MEINERTS meynerts, jacob koper Franekerpoort (gebied)   1600 228 463r
JAKOB NANNES nannings, jacob koper 7-097 1631 233 6r
JAKOB OTTES ottes, jacob koper   1626 231 98r
JAKOB PAULUS pouwels, jacob koper   1603 228 755r
JAKOB PAULUS pouwels, jacob koper   1671 240 62v
JAKOB PIEBES pybes, jacob koper   1635 234 3v
JAKOB PIEBES pybes, jacob koper Heiligeweg ZZ   1639 234 73v
JAKOB PIEBES pibes, jacob koper Zuiderstraat   1641 234 153v
JAKOB PIEBES pybes, jacob koper Zuiderpoort (gebied)   1651 236 165v
JAKOB PIEBES pybes, jacob timmerman (stads-)(mr) koper Brouwersstraat 7   1656 237 82r
JAKOB PIEBES pybes, jacob timmerman (stads-)(mr) ten noorden Brouwersstraat 9   1659 238 8v
JAKOB PIETERS pieters, jacob bruidegom   1601 228 542r
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper Noordees (gebied)   1612 229 145r
JAKOB PIETERS hagens, jacob pieter koper Grote Bredeplaats ZZ   1614 229 484r
JAKOB PIETERS haegen, jacob pieters koper   1616 230 103r
JAKOB PIETERS pieters, jacob koper Heiligeweg ZZ   1617 230 127r
JAKOB PIETERS pieters, jacob koper   1617 230 219r
JAKOB PIETERS pieters, jacob koper   1618 230 245r
JAKOB PIETERS pieters, jacob koper   1626 231 99r
JAKOB PIETERS pieters, jacob verkoper Sint Christoffelsteeg WZ   1627 232 8r
JAKOB PIETERS pieters, jacob koper Vijverstraat NZ   1627 232 58r
JAKOB PIETERS pyters, jacob biersteker verkoper Zuiderhaven NZ   1633 233 126v
JAKOB PIETERS piters, jacob koper   1637 234 47r
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper Zuiderhaven 56   1639 234 81r
JAKOB PIETERS piters, jacob koper Sint Jacobstraat WZ   1640 234 109v
JAKOB PIETERS piters, jacob (c.s) verkoper Bildtpoort (gebied)   1642 235 23v
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper   1643 235 68v
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper Franekereind 1   1646 235 238v
JAKOB PIETERS peters, jacob koper   1652 236 198v
JAKOB PIETERS pytters, jacob (wd) koper   1653 236 230v
JAKOB PIETERS pieters, jacob koper   1658 237 145v
JAKOB PIETERS piters, jacob ten noorden Lanen ZZ   1659 238 2v
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper Moriaanstraat 8   1665 239 17v
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper Bargebuurt   1665 239 23r
JAKOB PIETERS pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
JAKOB PIETERS pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Voorstraat 2   1687 242 187r
JAKOB PIETERS pytters, jacob schoenmaker koper   1707 245 29r
JAKOB PIETERS pieters, jacob koper Droogstraat   1714 245 203r
JAKOB PIETERS pieters, jaapik koper   1733 248 259r
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper   1758 254 133r
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper Grote Ossenmarkt 14   1758 254 168v
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper   1758 254 178r
JAKOB PIETERS pyters, jacob koper Grote Ossenmarkt 3   1767 257 3v
JAKOB PIETERS pyters, jacob verkoper Hoogstraat 23   1772 258 47r
JAKOB PIETERS pyters, jacob verkoper Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
JAKOB PIETERS nieuwboer, jacob pieters ten westen Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
JAKOB PIETERS nieuwboer, jacob pieters ten zuiden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
JAKOB PIETERS BUIS buys, jacob piters koper Weverstraat NZ   1680 241 109r
JAKOB PIETERS HAGEN hagen, jacob pyters koper Schritsen ZZ   1613 229 335r
JAKOB PIETERS HAGEN hagen, jacob pieters verkoper Brouwersstraat WZ   1631 233 5r
JAKOB PIETERS HAGEN hagen, jacob pieters koper   1632 233 56v
JAKOB PIETERS HAGEN hagen, jacob pieters koper   1639 234 78r
JAKOB PIETERS HASPELMAN haspelman, jacob pytters scheepstimmerman (mr) koper   1630 232 290r
JAKOB PIETERS NIJBOER nijboer, jacob pieters ten westen   1774 258 157v
JAKOB PIETERS POELSTRA poelstra, jacob pieters bakker (mr) koper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
JAKOB POPPES poppes, jacob koper Lombardstraat NZ   1750 252 53v
JAKOB REINERS tempelman, jacob reyners koper Lanen 40   1597 228 56r
JAKOB REINERS pybema, jacob reiners koper Noordijs OZ   1664 238 213v
JAKOB REINERS reynerts, jacob koper   1700 244 38v
JAKOB REINS reyns, jacob koper   1602 228 633r
JAKOB REINS reyns, jacob koper   1636 234 19v
JAKOB REINS reyns, jacob koper   1637 234 25v
JAKOB REINS pybema, jacob reyns koper Lanen 83   1650 236 144r
JAKOB RINSES rinses, jacop koper   1649 236 91r
JAKOB RIPPERTS ripperts, jacob koper   1618 230 243r
JAKOB RIPPERTS ripperts, jacob koper   1691 242 368r
JAKOB ROGIERS rogiers, jacob koper   1671 240 34r
JAKOB ROGIERS rogiers, jacob koper   1672 240 78v
JAKOB ROGIERS rogiers, jacob koper Vijverstraat ZZ   1677 240 262v
JAKOB ROGIERS rogiers, jacob koper   1680 241 82r
JAKOB ROGIERS rogiers, jacob koper   1680 241 91v
JAKOB ROGIERS HASPELMAN haspelman, jacob rogiers koper Karremanstraat 22   1671 240 45r
JAKOB ROMKES BRAAM braam, jacob romkes koper Sint Odolphisteeg 7   1699 244 12r
JAKOB ROMKES BRAAM braam, jacob romkes koper Noorderhaven 37   1717 245 281r
JAKOB ROMKES BRAAM braam, jacob romkes koper Noorderhaven 95   1717 245 281v
JAKOB ROMKES BRAAM braam, jacob romkes koper Droogstraat NZ   1723 246 170v
JAKOB RUURDS ruerts, jacob koper Sint Jacobstraat 17   1613 229 354r
JAKOB SAMUELS samuels, jacob (leeuwarden) koopman (joods) koper   1804 267 98v
JAKOB SANDERS sanders, jacob koper ten zuiden van Harlingen   1599 228 351r
JAKOB SEERPS seerps, jacob koper Zoutsloot ZZ   1685 242 75v
JAKOB SEERPS seerps, jacob koper   1685 242 90r
JAKOB SIEBES sybes, jacob koper   1600 228 374r
JAKOB SIEBES sybes, jacob koper   1760 255 15r
JAKOB SIEBRENS sybrens, jacob koper   1780 259 289v
JAKOB SIEBRENS sybrens, jacob koper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
JAKOB SIEBRENS sybrens, jacob koper Lammert Warndersteeg OZ   1781 260 140r
JAKOB SIEBRENS sybrens, jacob bleker koper Schritsen ZZ   1782 260 224r
JAKOB SIEBRENS sybrens, jacob koper   1787 262 151r
JAKOB SIEBRENS BROUWER brouwer, jacob sybrens koper Hoogstraat 39   1783 261 40v
JAKOB SIEBRENS REITSMA reidsma, jacob sybrans winkelier koper Kleine Bredeplaats 17   1785 261 296r
JAKOB SIEMENS symens, jacob koper   1597 228 59r
JAKOB SIEMENS symens, jacob koper Noordijs   1598 228 195r
JAKOB SIEMENS simons, jacob koper Lanen 9   1756 254 45v
JAKOB SIEMENS simons, jacob koper   1758 254 150v
JAKOB SIEMENS symens, jacob koper   1768 257 62r
JAKOB SIEMENS symens, jacob koper   1768 257 68r
JAKOB SIEMENS symons, jacob kuiper verkoper Rozengracht 8   1778 259 158r
JAKOB SIEMENS symons, jacob (wl) koper Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
JAKOB SIEMENS KUIPER kuiper, jacob symons koper   1776 258 259v
JAKOB SIEMENS PRINS prins, jacob symens de verkoper   1601 228 541r
JAKOB SIERKS sjercks, jacob koper Hoogstraat NZ   1677 240 256r
JAKOB SIETSES sytses, jacob koper Noorderhaven 62   1679 241 38r
JAKOB SIETSES sytses, jacob koper   1683 241 242v
JAKOB SIKKES sickes, jacob koper   1635 234 4r
JAKOB SIPKES bangha, jacob sipckes triumphant   1614 229 391r
JAKOB SIPKES sipkes, jacob koper   1740 250 98r
JAKOB SIPKES BANGA banga, jacob sipckes koper ten oosten van Harlingen   1597 228 79r
JAKOB SIPKES BANGA banga, jacob sipckes koper   1600 228 421r
JAKOB STEFFENS stevens, jacob koper   1626 231 116v
JAKOB STEFFENS stevens, jacob winkelier koper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
JAKOB TIEMENS VRIES fries, jacob tymens de (te amsterdam) verkoper   1633 233 115r
JAKOB TJALLINGS tjallings, jacob koper Rozengracht 2   1753 253 119r
JAKOB TJEBBES tiebbes, jacob koper Franekereind ZZ   1604 228 766r
JAKOB TJEBBES tjebbes, jacob koper   1727 246 302r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tiebbes koper   1602 228 636r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tiebbes koper Franekereind ZZ   1603 228 752r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tziebbes koper   1613 229 277r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tiebbes koper Droogstraat   1614 229 445r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tiebbes koper ten oosten van Harlingen   1615 229 529r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tiebbes koper Brouwersstraat   1616 230 41r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tyebbes koper Voorstraat 46   1624 231 21r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tyebbes koper Lanen 45   1625 231 49r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tyebbes koper   1627 231 161v
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tyebbes koper Lanen 91   1628 232 98r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tyebbes koper   1628 232 108r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tiebbes koper   1634 233 140r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tiebbes koper   1638 234 69r
JAKOB TJEBBES POPTA popta, jacob tiebbes koper Rommelhaven ZZ   1640 234 101r
JAKOB TJEERDS tjeerds, jacob koper   1689 242 267v
JAKOB TJEERDS tjeerds, jacob koper   1696 243 215r
JAKOB TJEERDS tjeerds, jacob koper   1800 265 484r
JAKOB TJEERDS tjeerds, jacob ten westen Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
JAKOB TJEERDS tjeerds, jacob timmerman (huis-)(mr) koper I-015 1811 269 129v
JAKOB TJEERDS RADSMA radsma, jacob tjeerds koper Sint Odolphisteeg 6   1756 254 19v
JAKOB TJEERDS RADSMA radsma, jacob tjeerds koper Sint Odolphisteeg 4   1763 255 177v
JAKOB TJEERDS RADSMA ratsma, jacob tjeerds (zijn vader) horlogemaker (mr) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
JAKOB TJEERDS RADSMA ratsma, jacob tjeerds verkoper Sint Odolphisteeg 6   1780 259 235v
JAKOB TJERKS tiercx, jacob koper Brouwersstraat 2   1601 228 539r
JAKOB TJERKS tziercks, jacob koper Lanen NZ   1612 229 205r
JAKOB TJERKS tzercx, jacob koper Noorderhaven NZ   1614 229 421r
JAKOB TJERKS tjerks, jacob koper Hofstraat 17   1733 248 171v
JAKOB TJERKS tierks, jacob koper   1733 248 175v
JAKOB TJERKS tjerks, jacob koper   1735 249 105r
JAKOB TJERKS tjerks, jacob koper Hoogstraat 9   1738 249 230r
JAKOB TJERKS tjerks, jacob herbergier koper Hoogstraat 7   1740 250 84r
JAKOB TJERKS tjerks, jacob koper   1758 254 121v
JAKOB TJERKS tjerks, jacob koper   1760 255 5v
JAKOB WESSELS wessels, jacob schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 23   1722 246 134v
JAKOB WESSELS SLUIS sluys, jacob wessels wandelkoper Grote Bredeplaats 22   1729 247 247r
JAKOB WESSELS SLUIS sluys, jacob wessels wandelverkoper Grote Bredeplaats 23   1729 247 247r
JAKOB WIEBES wybes, jacob koper Grote Kerkstraat 17   1640 234 105r
JAKOB WIEBRENS wybrens, jacob koper   1729 247 251r
JAKOB WIEBRENS wybrens, jacob koper   1744 251 29v
JAKOB WIEGERS wygers, jacob verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
JAKOB WIEGERS BAKKER backer, jacob wygers ten oosten Voorstraat 3   1766 256 200v
JAKOB WIETSES wytzes, jacob koper   1616 230 89r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper   1603 228 694r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper   1682 241 194r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper   1732 248 70r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper   1732 248 95r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper Heiligeweg ZZ   1743 251 9v
JAKOB WILLEMS willems, jacob schipper (trekveer-) koper Voorstraat 74   1752 252 183r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper Droogstraat 22   1755 253 221r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper Voorstraat 74   1757 254 106v
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper Snakkerburen (gebied)   1762 255 162r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper Schritsen 53   1768 257 44v
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper   1771 257 197v
JAKOB WILLEMS willems, jacob ten zuiden   1772 258 9v
JAKOB WILLEMS willems, jacob ten zuiden   1772 258 22v
JAKOB WILLEMS willems, jacob ten noorden   1773 258 74v
JAKOB WILLEMS willems, jacob ten oosten Schritsen ZZ   1773 258 103r
JAKOB WILLEMS willems, jacob ten noorden   1773 258 115v
JAKOB WILLEMS willems, jacob ten noorden   1774 258 177r
JAKOB WILLEMS willems, jacob ten oosten   1777 259 25r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper   1778 259 102r
JAKOB WILLEMS willems, jacob koper   1778 259 129v
JAKOB WILLEMS willems, jacob uitdrager verkoper Voorstraat 74   1778 259 146r
JAKOB WILLEMS GRAAF graeff, jacob willems de koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 899r
JAKOB WILLEMS GRAAF graeff, jacob willems de koper   1606 228 1031r
JAKOB WILLEMS GRAAF graeff, jacob willems de koper   1613 229 345r
JAKOB WILLEMS GRAAF graeff, jacob willems de koper Sint Jacobstraat 2   1614 229 387r
JAKOB WILLEMS GRAAF graeff, jacob willems de koper Snakkerburen (gebied)   1615 230 9r
JAKOB WILLEMS GRAAF graeff, jacob willems de ten oosten   1617 230 149r
JAKOB WILLEMS VLASBLOEM vlasbloem, jacob willems koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 900r
JAKOB WILLEMS VLASBLOEM vlasbloem, jacob willems ten westen Snakkerburen (gebied)   1611 229 105r
JAKOB WOPKES wopckes, jacob koper   1599 228 333r
JAKOB WOUTERS wouters, jacob koper Hoogstraat 7   1747 251 173r
JAKOB WOUTERS wouters, jacob koper Hoogstraat 7   1749 252 2v
JAKOB WOUTERS wouters, jacob koper Noorderhaven 101   1752 253 1v
JAKOB WOUTERS wouters, jacob koper   1755 253 243r
JAKOB WOUTERS wouters, jacob koper   1757 254 80r
JAKOB WOUTERS wouters, jacob timmerman (mr) koper Voorstraat 2   1757 254 94r
JAKOB WOUTERS wouters, jacob koper   1758 254 168r
JAKOB WOUTERS wouters, jacob koper   1767 256 246r
JAKOB WOUTERS wouters, jacob timmerman (huis-)(mr) verkoper Noorderhaven 101   1779 259 199r
JAKOBJE wernley, jacoba koper   1806 267 288v
JAKOBJE HENDRIKS hendriks, japke verkoper Zuiderhaven 18   1778 259 154r
JAKOBJE JAKOBS jacobs, jaapje (wd) koper   1692 242 388r
JAKOBJE JAKOBS jacobs, jaapjen koper Zoutsloot NZ   1748 251 249v
JAKOBJE JAKOBS jacobs, jaapje koper   1759 254 208r
JAKOBJE JAKOBS jacobs, jaapje koper   1777 259 33r
JAKOBJE JOHANNES johannes, japke (wd) verkoper   1773 258 71v
JAKOBJE JOUKES jouckes, japien koper Romastraat ZZ   1655 237 40r
JAKOBJE PIETERS pyters, jaepjen koper   1647 235 267r
JAKOBJE PIETERS kliffoet, jacob pytters koper Lammert Warndersteeg WZ   1663 238 198r
JAKOBJE WILLEMS willems, jacoba koper   1804 267 91r
JAKOMINA werrendlij, jacomina (wd) koper Havenplein 18 H-236 1808 268 38r
JAKOMINA LIEUWMA lieuwma, jacomina verkoper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
JAKOMINA LIEUWMA lieuwma, jacomina verkoper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
JAKOMINA REINS VELLINGA vellinga, jacomijntje reins koper Bildtstraat 12   1773 258 86r
JALKE TJITSES tjietzes, jalke koper   1790 263 285r
JALKE TJITSES tjietzes, jalke koper   1794 264 231v
JAN dolphijn, jan koper Voorstraat 12   1597 228 127r
JAN guilges, jan koper Rinnertspijp   1600 228 399r
JAN blauwer, jan de (wd) ten westen Voorstraat 33   1601 228 472r
JAN tinke, jan ten oosten Franekerpoort (gebied)   1601 228 496r
JAN gillet, jan ten oosten Rinnertspijp   1601 228 517r
JAN bennicke, jan curator Noordees (gebied)   1601 228 532r
JAN rutten, jan koper Lanen   1604 228 795r
JAN wyerdt, jan koper Schritsen NZ   1606 228 977r
JAN dolphijn, jan koper Grote Bredeplaats NZ   1611 229 4r
JAN dolphijn, jan koper Grote Bredeplaats NZ   1611 229 5r
JAN free zn, jan van koper Grote Kerkstraat 3   1611 229 122r
JAN bredaas, jan koper Voorstraat ZZ   1611 229 133r
JAN spencer, jan koper   1614 229 424r
JAN bredael, jan koper Franekerpoort (gebied)   1614 229 438r
JAN bredael, jan koper Liemendijk   1614 229 476r
JAN rutten, jan koper Lanen ZZ   1616 230 77r
JAN lienen, jan van koper Voorstraat 68   1629 232 202r
JAN roelliffs, jan koper Gortmakerssteeg   1631 233 30v
JAN pietus, jan koper Weverstraat   1632 233 38r
JAN jalmers, jan koper Sint Christoffelsteeg   1633 233 83r
JAN iepsen, jan koper Noorderhaven NZ   1640 234 104r
JAN wiro, jan koper Voorstraat 10   1645 235 190r
JAN ruina, jan van koper   1646 235 230r
JAN daems, jan koper Carl Visschersteeg   1651 236 168r
JAN eercx, jan koper   1654 236 250r
JAN gortmaker, jan ten noorden   1660 238 23r
JAN tijselaar, jan koper   1660 238 64r
JAN miranda, jan koper   1661 238 87v
JAN bijenkorff, jan (wd en erven) verkoper Zoutsloot 107   1664 238 210r
JAN zwoll, jan van (wl) notaris koper Noorderhaven 44   1665 239 5v
JAN helmondt, jan koper Kerkpoortstraat 39   1665 239 13v
JAN vinkelbos, jan koper   1667 239 78v
JAN olches, jan koper   1667 239 118r
JAN vijselaar, jan koper Zuiderhaven 18   1668 239 164v
JAN finkelbos, jan koper Grote Bredeplaats 29   1673 240 129v
JAN seist, jan van koper   1685 242 81r
JAN swieten, jan van schoolmeester koper Sint Odolphisteeg 6   1694 243 117r
JAN utrecht, jan van koper Schritsen 28   1697 243 276v
JAN .., jan molenaar ten oosten Bildtpoort (gebied)   1699 243 397r
JAN dekesh, jan koper   1707 245 37v
JAN bostijn, jan koper   1714 245 224r
JAN rump, jan koper   1725 246 247v
JAN schoonebeek, jan koper   1728 247 71r
JAN schoonebeek, jan koper   1729 247 282r
JAN cakes, jan koper   1733 248 231r
JAN schoonebeek, jan chirurgijn (mr) koper Grote Ossenmarkt 8   1733 248 245r
JAN lennich, jan koper   1738 249 258v
JAN donckes, jan koper 8-022 1742 250 252r
JAN wighuis, jan wever (bont-)(mr) koper Zuiderhaven 54   1743 251 24v
JAN bretzel, jan ijzerkramer (mr) koper Voorstraat 69   1750 252 68r
JAN piceur, jan piceur koper Nieuwstraat WZ   1751 252 137v
JAN damast, jan ten westen Droogstraat   1751 252 177v
JAN bretton, jan koper Noorderhaven 65   1752 252 214v
JAN potenberg, jan koper Grote Bredeplaats 6a   1755 253 208v
JAN boldewyn, jan koper   1756 254 55v
JAN elshoff, jan ten noorden Voorstraat 3   1766 256 200v
JAN wax, jan koper   1766 256 204r
JAN feytling, jan koper   1766 256 224r
JAN wax, jan koper   1768 257 64v
JAN wax, jan koper   1769 257 105r
JAN wax, jan koper   1770 257 158r
JAN wax, jan koper   1770 257 159r
JAN wax, jan koper   1771 257 187r
JAN mannorij, jan koper Zuiderhaven 4   1771 257 201v
JAN mannory, jan verkoper Zuiderhaven 4   1773 258 67v
JAN wax, jan verkoper   1773 258 107r
JAN wax, jan (mede vroedschap) bakker (koeke-) ten oosten   1773 258 107r
JAN wax, jan (mede vroedschap) bakker (koeke-) ten westen   1773 258 107r
JAN kleydeiter, jan verkoper   1774 258 155v
JAN elshof, jan ten noorden   1774 258 175r
JAN elshof, jan koper   1775 258 212v
JAN wax, jan koper   1775 258 228v
JAN proosterbeek, jan koper   1776 259 1v
JAN proosterbeek, jan koper   1776 259 2r
JAN bertzel, jan van wolkammer (mr) koper   1776 259 6v
JAN luisbroek, jan koper   1777 259 71v
JAN elfers, jan koper   1777 259 81r
JAN schoonebeek, jan (burger-hopman) verkoper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
JAN teutling, jan bontwever (mr) koper Rapenburg ZZ   1782 260 188v
JAN teutling, jan wever (mr bont-) koper Franekerpoort (gebied)   1783 261 63r
JAN proostenbeek, jan koper Schritsen NZ   1789 263 102r
JAN homberg, jan koper Voorstraat 52   1790 263 279r
JAN paulwike, jan koper   1793 264 81r
JAN noordkamp, jan koper   1793 264 133v
JAN bettels, jan koper Lanen 82   1797 265 84r
JAN kruse, jan koper Noorderhaven 33   1801 266 66r
JAN zuderman, jan koper   1801 266 74r
JAN bouwknegt, jan ten oosten   1803 267 1r
JAN vri, jan de boekdrukker verkoper   1804 267 10v
JAN luder, jan koper Zuiderhaven 23   1804 267 12v
JAN roodtje, jan ten westen   1804 267 55r
JAN roodtje, jan ten noorden   1804 267 55r
JAN cromwel, jan ten oosten Voorstraat 67   1804 267 96r
JAN vri, jan de (zwol) boekdrukker verkoper   1805 267 111v
JAN reidmaker, jan verkoper Lanen 85   1805 267 122r
JAN roedtje, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
JAN blomma?, jan koper   1805 267 167r
JAN straus, jan koper   1805 267 177r
JAN roodtje, jan koper   1806 267 204r
JAN steenbrink, jan koper Prinsenstraat 4   1806 267 231v
JAN steenbrink, jan koper   1806 267 232v
JAN steenbrink, jan ten zuiden Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
JAN straus, jan horlogemaker (mr) koper Voorstraat 29   1806 267 279v
JAN camerling, jan koper   1807 267 318v
JAN bettels, jan ten westen Lanen 84 F-184 1807 267 348v
JAN straus, jan horlogemaker (mr) koper Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
JAN spitske, jan boekdrukker koper Vijver 8 E-097 1808 268 66v
JAN randwijk, jan van koper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
JAN roedtje, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
JAN bettels, jan koopman ten oosten Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
JAN bettels, jan koopman ten zuiden Borstelsteeg 4 G-162 1809 268 246v
JAN bettels, jan koopman ten oosten Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
JAN bettels, jan koopman ten zuiden Borstelsteeg 6 G-163 1809 268 246v
JAN bettels, jan koopman ten oosten Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
JAN bettels, jan koopman ten zuiden Grote Kerkstraat 29 G-195 1809 268 246v
JAN steenbrink, jan koper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
JAN randwijk, jan van schoolhouder (franse) verkoper Lanen 63 E-196 1809 268 287r
JAN roodtje, jan ten noorden Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
JAN spitske, jan boekdrukker verkoper Vijver 8 E-097 1810 268 336r
JAN steenbrink, jan koopman verkoper Borstelsteeg 5 G-166 1810 268 341r
JAN steenbrink, jan koopman verkoper Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
JAN gastrik, jan bottelier (lands-) koper Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
JAN spelkers, jan koper Havenplein 10 H-239 1810 269 53r
JAN beydschat, jan (wl) koper Lammert Warndersteeg 13 G-230 1810 269 54v
JAN brevink, jan bontwerker koper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
JAN brevink, jan ten oosten Molenpad 5 G-263 1810 269 73r
JAN beukes, jan (wd) ten noorden Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
JAN AKKERSLOOT ackersloot, jan idtie koper   1756 254 18r
JAN AKKRINGA akkringa, jan ten noorden Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
JAN AKKRINGA akkringa, jan ten noorden Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
JAN AKKRINGA akkringa, jan ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 E-183 1809 268 186r
JAN ALTENA altena, jan koper Voorstraat ZZ   1777 259 70v
JAN ALTENA altena, jan koper Lanen NZ   1784 261 168r
JAN AMAMA amama, jan ten oosten Noorderhaven 44   1665 239 5v
JAN BAKKER backer, jan koper Franekereind ZZ   1645 235 192r
JAN BAKKER backer, jan minso (en zoon) koper Prinsenstraat 2   1742 250 272v
JAN BAKKER backer, jan koper Kruisstraat ZZ   1765 256 120r
JAN BAKKER backer, jan koper Hoogstraat 15   1766 256 149v
JAN BAKKER bakker, jan ten oosten   1774 258 192v
JAN BAKKER bakker, jan koper   1777 259 55v
JAN BAKKER bakker, jan koper   1777 259 67r
JAN BAKKER bakker, jan koopman koper Rapenburg 5 G-281 1807 268 20r
JAN BAKKER bakker, jan koopman koper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
JAN BAKKER bakker, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
JAN BAKKER bakker, jan koper Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
JAN BART bart, jan (appingadam) koopman verkoper   1804 267 54r
JAN BEIMA beyma, jan koper Noorderhaven ZZ   1629 232 213r
JAN BEIMA beyma, jan koper   1642 235 27v
JAN BESSELING besling, jan verkoper Lanen 24 F-221 1810 269 17r
JAN BLOEMSMA bloemsma, jan koper   1805 267 180r
JAN BOER boer, jan de ten zuiden   1772 258 5r
JAN BOER boer, jan de koper   1789 263 114v
JAN BOER boer, jan de koper   1794 264 224r
JAN BOER boer, jan de koper Zoutsloot NZ   1796 265 11r
JAN BOER boer, jan de koper   1800 265 503r
JAN BOER boer, jan de bode (stads-) ten zuiden   1804 267 11v
JAN BOER boer, jan de bode ten zuiden   1805 267 109r
JAN BOER boer, jan de ten westen Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
JAN BOLMAN bolman, jan koper Vijverstraat ZZ   1781 260 7r
JAN BOLMAN bolman, jan koper Vijverstraat ZZ   1781 260 8r
JAN BOLMAN bolman, jan koper Oosterbolwerk WZ   1781 260 9r
JAN BOLMAN bolman, jan koper Romastraat 5   1781 260 10r
JAN BOLMAN bolman, jan koopman koper Grote Ossenmarkt 1a   1782 260 227v
JAN BOLMAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 4   1782 260 233r
JAN BOLMAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 27   1782 260 234r
JAN BOLMAN bolman, jan koopman koper Grote Kerkstraat 46   1782 260 235r
JAN BOLMAN bolman, jan koper   1783 261 49r
JAN BOLMAN bolman, jan koper   1783 261 112r
JAN BOLMAN bolman, jan koper   1783 261 122r
JAN BOLMAN bolman, jan koper Lanen 40   1784 261 246v
JAN BOLMAN bolman, jan koper   1789 263 162r
JAN BOOMSMA boomsma, jan koper Zoutsloot 49   1771 257 186r
JAN BOOMSMA boomsma, jan koper Zuiderhaven 1   1777 259 88r
JAN BOOMSMA boomsma, jan herbergier koper Zuiderhaven 23   1781 260 136v
JAN BOUWMAN bouwman, jan koper   1725 246 222v
JAN BRETEL bretel, jan ten zuiden Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
JAN BRETEL bretel, jan (wl) koopman koper Bargebuurt   1774 258 172r
JAN BRINK brink, jan ten koper   1791 263 350r
JAN BRINK brink, jan ten koopman ten westen Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
JAN BROUWER brouwer, jan ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
JAN BROUWER brouwer, jan ten westen   1774 258 141v
JAN BROUWER brouwer, jan ten zuiden   1774 258 141v
JAN BROUWER brouwer, jan leraar bij de doopsgezinde gemeente te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 19 C-116 1809 268 238v
JAN BROUWER brouwer, jan (weleerwaarde) leraar der doopsgezinden te leeuwarden verkoper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
JAN BRUG brug, jan b van der bewoner Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
JAN BRUG brug, jan van der blikslager (mr) koper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
JAN BRUGMAN brugmans, jan korfmaker (mr) koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
JAN BRUGMAN brugmans, jan ten oosten Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
JAN BRUIN bruin, jan koper   1788 262 264r
JAN BUISMAN buisman, jan koper   1793 264 157v
JAN DALEN dalen, jan van (erven) ten oosten   1659 238 11v
JAN DIJKSTRA dijkstra, jan sleper koper   1808 268 123v
JAN DUMAN duman, jan koper   1644 235 114r
JAN EKE eeken, jan van koper Voorstraat 89   1804 267 60v
JAN ENGELSMAN engelsman, jan (weeskinderen van) verkoper   1627 232 10r
JAN FABER faber, jan koper   1665 239 7ra
JAN FABER faber, jan koper   1665 239 8ra
JAN FABER faber, jan koper   1668 239 130v
JAN FABER faber, jan ten noorden Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
JAN FABER faber, jan ijsaacks kuipersknegt koper Hoogstraat 29 B-048 1808 268 97r
JAN FEDDEMA feddema, jan koper Grote Ossenmarkt 18   1763 255 260r
JAN FEKKES fekkes, jan koopman koper Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
JAN FEKKES fekkes, jan ten westen Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
JAN FONTEIN fontein, jan koper   1787 262 219v
JAN FONTEIN fontein, jan koper Voorstraat 28   1790 263 219r
JAN FONTEIN fontein, jan koper Franekereind 14   1793 264 105v
JAN FONTEIN fontein, jan koper   1801 266 60r
JAN FONTEIN fontein, jan koper Moriaanstraat NZ   1802 266 305r
JAN FONTEIN fontein, jan koper   1802 266 329r
JAN FONTEIN fontein, jan ten oosten Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
JAN FONTEIN fontein, jan ten oosten   1809 268 223r
JAN FONTEIN fontein, jan ten oosten   1809 268 224v
JAN FONTEIN fontein, jan ten noorden Lanen 27 E-167 1809 268 304v
JAN FONTEIN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
JAN FONTEIN fontein, jan ten westen Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
JAN FONTEIN fontein, jan ten oosten Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
JAN GALEMA galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Bredeplaats 23   1800 265 502r
JAN GALEMA galama, jan koper   1802 266 326r
JAN GALEMA galama, jan koper   1805 267 123r
JAN GALEMA galama, jan ten noorden   1805 267 123r
JAN GALEMA galama, jan koper   1807 267 341v
JAN GALEMA galama, jan ten zuiden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
JAN GALEMA galama, jan kuiper (mr) koper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
JAN GALEMA galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
JAN GALEMA galama, jan kuiper (mr) verkoper Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
JAN GELINDE gelinde, jan koper Noorderhaven 24   1754 253 141v
JAN GELINDE gelinde, jan ten oosten   1774 258 151v
JAN GELINDE gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Noorderhaven 24   1779 259 222v
JAN GELINDE gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Rozengracht 16   1780 259 271v
JAN GELINDE gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Rozengracht 14   1780 259 271v
JAN GONGGRIJP gonggrijp, jan pruikmaker (mr) koper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
JAN GONGGRIJP gonggrijp, jan ten zuiden Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
JAN GRATEMA gratama, jan koper   1782 261 7r
JAN GROEN groen, jan verkoper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
JAN GROOT groot, jan groot de koper Grote Ossenmarkt 16   1789 263 152v
JAN HAAN haan, jan de koper   1806 267 206r
JAN HAAS haes, jan koper   1629 232 171r
JAN HANNEMA hannema, jan koper   1776 258 257r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Oosterbolwerk WZ   1781 260 9r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Prinsensteeg 1   1782 260 240r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Grote Kerkstraat 31   1782 260 270v
JAN HANNEMA hannema, jan koper Noorderhaven 113   1782 260 271r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Kruisstraat 6   1782 260 286r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Lanen 81   1782 260 304v
JAN HANNEMA hannema, jan koper   1784 261 195v
JAN HANNEMA hannema, jan koper   1784 261 196v
JAN HANNEMA hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg WZ   1784 261 206r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Zuiderstraat   1785 262 46r
JAN HANNEMA hannema, jan koper   1786 262 108v
JAN HANNEMA hannema, jan geniaarde Heiligeweg 34   1788 263 24r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Noorderhaven 88   1791 263 337r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 1   1794 264 189r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 4   1794 264 189r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Voorstraat 58   1794 264 189r
JAN HANNEMA hannema, jan koper   1794 264 189v
JAN HANNEMA hannema, jan koper   1794 264 210r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg WZ   1795 264 270r
JAN HANNEMA hannema, jan destillateur (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1801 265 660r
JAN HANNEMA hannema, jan koopman verkoper   1804 267 18v
JAN HANNEMA hannema, jan ten oosten Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
JAN HANNEMA hannema, jan ten oosten Lanen 81 E-211 1807 267 347r
JAN HANNEMA hannema, jan ten noorden Lanen 81 E-211 1807 267 347r
JAN HANNEMA hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
JAN HANNEMA hannema, jan ten noorden Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
JAN HANNEMA hannema, jan ten oosten Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
JAN HANNEMA hannema, jan ten noorden Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
JAN HANNEMA hannema, jan koopman ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
JAN HANNEMA hannema, jan ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
JAN HANNEMA hannema, jan ten westen Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
JAN HANNEMA hannema, jan ten westen Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
JAN HANNEMA hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-209 1809 268 309v
JAN HANNEMA hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-210 1809 268 309v
JAN HANNEMA hannema, jan verkoper Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
JAN HANNEMA hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-210 1811 269 119r
JAN HARKEMA harkema, jan executeur van baaradeel (old-) koper   1804 267 50r
JAN HARKEMA harkema, jan (wd) ten westen Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
JAN HARKEMA harkema, jan (wl) verkoper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
JAN HASSELT hasselt, jan van koper Heiligeweg WZ   1599 228 363r
JAN HASSELT hasselt, jan van triumphant Heiligeweg WZ   1600 228 393r
JAN HASSELT hasselt, jan triumphant Heiligeweg WZ   1601 228 498r
JAN HEIDE heide, jan van der verver (mr) koper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
JAN HEIDE heide, jan van der verver (mr) koper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
JAN HEIDE heide, jan van der ten zuiden Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
JAN HEIDE heide, jan van der verver en glazenmaker (mr) koper Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
JAN HEMERT hemert, jan koper   1683 241 238v
JAN HORST horst, jan van der koper Voorstraat 8   1643 235 89r
JAN HORST horst, jan van der koper   1644 235 135r
JAN HUISINGA huizinga, jan koper Lanen 38 F-204 1808 268 44v
JAN HUISMAN huysman, jan koper   1651 236 181r
JAN JAGER jager, jan de koper   1672 240 109v
JAN JONGEMA jongma, jan koper Zuiderhaven 18   1746 251 157r
JAN KAMERLING kamerling, jan koper   1802 266 163r
JAN KET keth, jan de koper Zuiderhaven 65   1729 247 229r
JAN KET ket, jan de koper Zuiderhaven 71a   1734 248 332r
JAN KET deket, jan ontvanger koper Zuiderhaven 71a   1735 249 50r
JAN KET ket, jan de koper Noorderhaven 64   1753 253 99r
JAN KET deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
JAN KET deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
JAN KET deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
JAN KIEL kiel, jan kastelein koper Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
JAN KIJL kijl, jan koper Bildtpoort (gebied)   1782 260 266r
JAN KIJL kijl, jan ten westen   1804 267 106v
JAN KIJL kijl, jan ten zuiden   1804 267 106v
JAN KIJL kijl, jan ten noorden   1804 267 106v
JAN KNIJFF knijff, jan (vaandrig) koper Zuiderhaven 18   1650 236 112v
JAN KNIJFF knijff, jan (burger-vaandrig) koper Zuiderhaven 71a   1650 236 130v
JAN KNIJFF knijff, jan koper Romastraat ZZ   1650 236 132v
JAN KNIJFF knijff, jan (hopman) koper Zuiderhaven 18   1655 237 39v
JAN KNIJFF knijff, jan (burgemeester) koper Zuiderhaven 56   1659 237 187v
JAN KNIJFF knijff, jan koper Sint Jacobstraat 8   1664 238 235r
JAN KRAMER cramer, jan koper Rozengracht 38   1739 250 46v
JAN KREEFT kreeft, jan koper   1684 242 44r
JAN KRIJTENBURG crytenburgh, jan chirurgijn koper Zuiderhaven 77   1701 244 127r
JAN KRIJTENBURG crytenburg, jan van koper Brouwersstraat 26   1730 247 297v
JAN KUIK cuik, jan koper Rozengracht 10   1720 246 66v
JAN LEEUWEN leeuwen, jan van koper Voorstraat 71   1710 245 113v
JAN LEI ley, jan van der koper   1745 251 80v
JAN LEI ley, jan van der koper   1745 251 80v
JAN LEI ley, jan van der koper Lanen 60   1746 251 125r
JAN LEI ley, jan van der koper Rozengracht 21   1746 251 135v
JAN LEI ley, jan van der koper Droogstraat 27   1751 252 154r
JAN LEI ley, jan van der koper Noorderhaven 79   1751 252 154r
JAN LEI ley, jan van der koper Noorderhaven 83   1751 252 154r
JAN LEI ley, jan van der koper   1790 263 194r
JAN LINDEBOOM lindeboom, jan koper   1763 256 11r
JAN LINDEBOOM lindeboom, jan koper Nieuweburen 13   1782 260 230r
JAN LINDEBOOM lindeboom, jan koper Havenplein 10   1782 260 237v
JAN LINDEBOOM lindeboom, jan koper   1784 261 136r
JAN LINDEBOOM lindeboom, jan koper   1784 261 249v
JAN LINDEBOOM lindeboom, jan herbergier koper Havenplein 8   1784 261 253r
JAN LOHMAN lomans, jan koper Hofstraat 16   1766 256 196r
JAN LOO loo, jan (wl)(doctor) verkoper Hoogstraat NZ   1601 228 490r
JAN LOO loo, jan (wl)(doctor) verkoper Droogstraat NZ   1601 228 490r
JAN MAIRE maire, jan koper Voorstraat 68   1637 234 34r
JAN MENALDA menalda, jan koper   1777 259 56v
JAN MENALDA menalda, jan koper   1777 259 57v
JAN MENALDA menalda, jan koper   1777 259 58v
JAN MENALDA menalda, jan koper   1777 259 59v
JAN MENALDA menalda, jan koper   1777 259 61r
JAN MEULEN meulen, jan van der koper   1789 263 151r
JAN MOLEN moolen, jan van der koper   1779 259 171r
JAN MOLEN molen, jan van der ten westen Lanen 45 E-190 1809 268 198v
JAN MUNNIK munnick, jan koper   1637 234 23r
JAN NOLLES nolles, jan koper Grote Bredeplaats 24   1708 245 57r
JAN NOLLES nolles, jan koper Grote Bredeplaats 22   1709 245 94r
JAN NOLLES nolles, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1711 245 131r
JAN NOLLES nolles, jan koper Weverstraat   1711 245 156r
JAN NOLLES nolles, jan koper Nieuwstraat WZ   1712 245 172v
JAN NOLLES nolles, jan koper Nieuwstraat WZ   1712 245 174v
JAN NOLLES nolles, jan koper   1712 245 176v
JAN NOLLIDES nollides, jan koper   1720 246 60v
JAN NOLLIDES nollides, jan koper Kleine Bredeplaats 12   1734 248 334v
JAN NOLLIDES nollides, jan ten noorden   1740 250 118r
JAN OLDAANS oldaens, jan koper Achterstraat NZ   1661 238 102r
JAN OLIVIER olivier, jan koper   1740 250 87r
JAN OLIVIER olivier, jan koper Sint Odolphisteeg 14   1740 250 121v
JAN OLIVIER olivier, jan (wd)(burgemeester) ten oosten Lanen 31   1772 258 39v
JAN OOSTERHOUT oosterhout, jan koper Noorderhaven 62   1790 263 250r
JAN OVERZEE overzee, jan koper   1728 247 203v
JAN OVERZEE overzee, jan geniaarde Rommelhaven 5   1732 248 116v
JAN OYEN oyen, jan van koper   1745 251 84r
JAN PEIMA peima, jan koper Franekereind 1   1758 254 152r
JAN POL pol, jan van der koper Lanen 79   1784 261 141r
JAN PORTIER portier, jan koper   1667 239 88v
JAN POT pot, jan koper   1770 257 146r
JAN POT pot, jan koper   1770 257 147r
JAN RAUWERDA rauwerda, jan koper Steenhouwersstraat 2   1789 263 76v
JAN REITSMA reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Grote Kerkstraat 24 F-177 1808 268 140r
JAN REITSMA reidsma, jan bakker (koek-)(mr) verkoper Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
JAN REUS reus, jan de chirurgijn (mr) koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
JAN REUS reus, jan de koper Rozengracht NZ   1754 253 135v
JAN REUS reus, jan de koper   1769 257 120v
JAN REUS reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
JAN REUS reus, jan de kolonel ten noorden Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
JAN REUS reus, jan de verkoper Rozengracht 34   1778 259 123r
JAN REUS reus, jan de koper Snakkerburen (gebied) NZ   1781 260 56r
JAN REUS reus, jan de chirurgijn en vroedmeester (mr) koper   1784 261 192r
JAN RIJP rijp, jan de koper   1683 242 r
JAN ROORDA roorda, jan koper   1725 246 229r
JAN ROORDA roorda, jan koper   1725 246 231r
JAN ROORDA roorda, jan koper Zuiderhaven 37   1729 247 295v
JAN ROORDA roorda, jan koper Noorderhaven 113   1731 248 29r
JAN ROYEN rooyen, jan harmannes van koper   1801 266 15r
JAN ROYEN rooyen, jan van (wd) ten oosten Hoogstraat 31 B-049 1810 269 104v
JAN SCHIERE schiere, jan koper Lanen 23   1711 245 158v
JAN SCHIERE schiere, jan koper Liemendijk ZZ   1714 245 214r
JAN SCHIERE schiere, jan koper Vijverstraat NZ   1789 263 138r
JAN SCHIERE schiere, jan geniaarde Voorstraat 43   1792 264 71r
JAN SCHIERE schiere, jan koper   1803 266 525r
JAN SCHIERE schiere, jan ten westen   1804 267 79v
JAN SCHIERE schiere, jan koopman koper   1804 267 84r
JAN SCHIERE schiere, jan ten zuiden Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
JAN SCHIERE schiere, jan ten westen Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
JAN SCHIERE schiere, jan koopman ten westen Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
JAN SCHOESTER schoester, jan ten oosten Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
JAN SCHOESTER schoester, jan ten noorden Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan koper   1646 235 228r
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan koper   1732 248 94r
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan koper   1732 248 115v
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan geniaarde Zuiderpoort (gebied)   1735 249 32r
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan koper Noordijs 4   1735 249 42v
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan koper Grote Ossenmarkt 10   1735 249 103v
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan koper Heiligeweg 11   1754 253 133v
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan koper Romastraat NZ   1758 254 147r
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan koper Grote Kerkstraat 16   1758 254 149r
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan ten noorden Zuiderpoort (gebied)   1772 258 48r
JAN SCHONEBEEK schonebeek, jan ten oosten Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
JAN SCHULTZE schultz, jan ten noorden Vijver 4 H-099 1808 268 133r
JAN SCHULTZE schultz, jan ten westen Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
JAN SCHUT schut, jan koper Noorderhaven 92   1747 251 196v
JAN SCHUT schut, jan koper Noorderhaven 98   1749 251 284r
JAN SCHUT schut, jan koper Liemendijk NZ   1755 253 205v
JAN SCHUT schut, jan koper Noorderhaven 94   1755 253 245r
JAN SCHUT schut, jan koper Rommelhaven 10   1761 255 74v
JAN SCHUT schut, jan koper Liemendijk NZ   1762 255 117v
JAN SCHUT schut, jan koper Franekerpoort (gebied)   1764 256 51r
JAN SCHUTS schuts, jan koper   1737 249 181v
JAN SLOTEN slooten, jan van koper   1786 262 112r
JAN SPELTJE speltje, jan koper Noorderhaven 85   1753 253 58v
JAN TAMBOESER tamboezer, jan koper Voorstraat 9   1777 259 62v
JAN TAMBOESER tamboeser, jan koper   1788 263 28r
JAN TAMBOESER tamboezer, jan koper Voorstraat 78   1789 263 167v
JAN TAMBOESER tamboezer, jan koper Kleine Kerkstraat 7   1799 265 378r
JAN TAMBOESER tamboezer, jan koper Hofstraat 15   1807 267 291r
JAN TAMBOESER tamboezer, jan koopman verkoper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
JAN TAMBOESER tamboezer, jan koopman verkoper Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
JAN TAMBOESER tamboezer, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
JAN TAMBOESER tamboezer, jan (burgemeester)(oud-) verkoper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
JAN TROMPETTER trompetter, jan koper Grote Bredeplaats 8b   1760 255 39r
JAN TROMPETTER trompetter, jan (wd) ten westen Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
JAN TROMPETTER trompetter, jan koper   1788 263 34v
JAN TROMPETTER trompetter, jan (wl) koopman koper Noorderhaven 15   1804 267 63v
JAN VEEN vreen, jan van naastligger Brouwersstraat OZ   1601 228 507r
JAN VEEN veen, jan van der koper Noorderhaven 68   1790 263 224v
JAN VEEN veen, jan van der koper   1794 264 180v
JAN VEEN veen, jan van der horlogemaker koper Voorstraat 6   1802 266 109r
JAN VEEN veen, jan van der koopman koper   1804 267 53r
JAN VEEN veen, jan van der koopman koper   1805 267 121r
JAN VEEN veen, jan van der koper   1805 267 125r
JAN VEEN veen, jan van der horlogemaker (mr) verkoper   1805 267 128r
JAN VEEN veen, jan van der ten westen Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
JAN VEEN veen, jan van der koper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
JAN VEEN veen, jan van der ten noorden Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
JAN VELDE velde, jan van der koper   1689 242 297r
JAN VELDHUIS velthuis, jan koper Raadhuisstraat WZ   1693 243 41r
JAN VELDHUIS velthuis, jan koper   1694 243 88v
JAN VERRUCI verruci, jan (dokkum) fiscaal verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
JAN VETTEVOGEL vettevogel, jan ten zuiden Brouwersstraat 13   1773 258 87r
JAN VETTEVOGEL vettevogel, jan koper Zuiderhaven 83   1796 264 311r
JAN VISSER visser, jan koopman koper   1805 267 108r
JAN VISSER visser, jan ten westen Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
JAN VLIE vlie, jan van 't (mede vroedschap) koper Droogstraat NZ   1793 264 76v
JAN VOGELSANG vogelzang, jan koper   1756 254 r
JAN VOGELSANG vogelzang, jan koper   1759 254 251r
JAN VOGELSANG vogelsang, jan koper Hoogstraat 2   1803 266 494r
JAN VOGELSANG vogelsang, jan verkoper   1804 267 99v
JAN VOORDA voorda, jan (wl) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
JAN VRIJMAN vrijman, jan koper   1719 246 54v
JAN VRIJMAN vrijman, jan koper   1720 246 76v
JAN WESTRA westra, jan koper Achterstraat   1765 256 109v
JAN WESTRA westra, jan koper Bargebuurt   1767 257 26r
JAN WESTRA westra, jan koper Noorderhaven 52   1767 257 30r
JAN WESTRA westra, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
JAN WESTRA westra, jan (hopman) ten westen   1774 258 152v
JAN WESTRA westra, jan (hopman) ten noorden   1774 258 152v
JAN WIJNGAARDEN wyngaarden, jan koper   1688 242 257v
JAN WIJNGAARDEN wyngaarden, jan van koper Grote Kerkstraat 42   1805 267 141r
JAN WIJNGAARDEN wijngaarden, jan van kleermaker (mr) verkoper Lanen 38 F-204 1808 268 44v
JAN WIT wit, jan de koper   1728 247 119r
JAN ZANDSTRA sanstra, jan koper   1644 235 121r
JAN ZANDSTRA sanstra, jan koper   1660 238 51r
JAN ZEILMAKER zeilmaker, jan koper   1743 251 27r
JAN ZEILMAKER zeilmaker, jan (wd) ten zuiden   1804 267 97r
JAN ZEILMAKER zeilmaker, jan koper   1805 267 139r
JAN ZEILMAKER zeilmaker, jan (erven) ten oosten Zoutsloot 21 A-139 1808 268 30v
JAN ZWOLLE swol, jan van koper Lanen 2   1656 237 101r
JAN ZWOLLE swol, jan van koper Rozengracht 38   1660 238 58r
JAN ABES abbes, jan ten noorden Sint Jacobstraat 16   1772 258 30v
JAN ABES abbes, jan ten zuiden   1772 258 38v
JAN ABES abbes, jan ten noorden   1774 258 142v
JAN ABES abes, jan ten zuiden Bargebuurt   1774 258 172r
JAN ABES abbes, jan ten noorden   1774 258 182v
JAN ABES abes, jan schipper koper Bildtstraat 18   1800 265 494r
JAN ADAMS adams, jan koper Noorderhaven ZZ   1629 232 216r
JAN ADAMS adams, jan verkoper   1660 238 23v
JAN ADAMS adams, jan koper Vijverstraat 6 F-251 1808 268 156v
JAN ADAMS adams, jan koper Vijverstraat 4 F-252 1808 268 156v
JAN ADAMS adams, jan koopman ten westen Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
JAN ADAMS GIPSON gipson, jan adams koper   1640 234 108v
JAN ADAMS GIPSON gipson, jan adams koper   1640 234 109r
JAN ADAMS GIPSON gipson, jan adams koper Grote Kerkstraat NZ   1640 234 111r
JAN ADAMS GIPSON gipson, jan adams koper   1640 234 114v
JAN ADAMS GIPSON gipson, jan adams koper   1641 234 157r
JAN ADAMS GIPSON gipson, jan adams koper   1643 235 47v
JAN AGES aages, jan koper   1665 239 32v
JAN AGES ages, jan schippersknecht (beurt-) koper Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
JAN ALBERTS alberts, jans koper Simon Stijlstraat   1599 228 284r
JAN ALBERTS alberts, jan koper Lanen 76   1618 230 255r
JAN ALBERTS alberts, jan (wd) verkoper Schritsen NZ   1633 233 82v
JAN ALBERTS albarts, jan koper   1647 235 257r
JAN ALBERTS alberts, jan koper   1706 245 r
JAN ALBERTS alberts, jan wever (bont-) koper Nieuwstraat OZ   1715 245 244r
JAN ALBERTS alberts, jan scheepstimmerman koper Schritsen 35   1724 246 198r
JAN ALBERTS alberts, jan koper   1743 251 21r
JAN ALBERTS alberts, jan koper Lanen 85   1751 252 114r
JAN ALBERTS alberts, jan koper Prinsensteeg 3   1761 255 71v
JAN ALBERTS alberts, jan (wl) verkoper Prinsensteeg 3   1779 259 219r
JAN ALEFS aleffs, jan koper Franekereind ZZ   1602 228 564r
JAN ALEFS aleffs, jan koper Hofstraat 16   1681 241 126v
JAN ALLERTS aelerts, jan koper   1603 228 696r
JAN ALLERTS allerts, jan koper Noorderhaven ZZ   1616 230 37r
JAN ALLERTS allerts, jan koper   1624 231 39v
JAN ALLERTS allerts, jan koper   1674 240 131v
JAN ALLERTS allerts, jan koper Lammert Warndersteeg WZ   1761 255 103r
JAN ALLERTS allerts, jan koper Rozengracht ZZ   1761 255 112v
JAN ALLERTS allerds, jan ten noorden   1773 258 105v
JAN ALLES alles, jan koper Steenhouwersstraat 2   1702 244 181v
JAN ANDRIES andries, jan koper   1696 243 197r
JAN ANDRIES andries, jan koper   1716 245 260r
JAN ANDRIES andries, jan timmerman (huis-)(mr) koper Zuiderhaven 24   1740 250 83r
JAN ANDRIES andries, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1756 254 8v
JAN ANNES beecksma, jan annes koper Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
JAN ANNES annes, jan ten noorden Sint Odolphisteeg OZ   1611 229 58r
JAN ANNES BEEK beeck, jan annes koper   1618 230 273r
JAN ANNES HUIDEKOPER huidekoper, jan annes koper   1741 250 153v
JAN ANNES HUIDEKOPER huidekoper, jan annes koper   1741 250 160r
JAN ANSKES anskes, jan koper   1624 231 25v
JAN ANSKES anskes, jan koper   1641 234 138r
JAN ANSKES anskes, jan verkoper Zuiderstraat   1641 234 153v
JAN ANSKES anskes, jan koper Zuiderhaven 18   1644 235 100r
JAN ANSKES anskes, jan koper   1645 235 181v
JAN ANSKES anschkes, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1646 235 227r
JAN ANSKES anskes, jan koper Noorderhaven 98   1648 236 30v
JAN ANSKES anskes, jan koper   1649 236 92v
JAN ANSKES anskes, jan koper Weverstraat WZ   1650 236 133r
JAN ANTONIUS anthonys, jan koper Lanen 30   1782 260 267r
JAN ANTONIUS antony, jan (wl) verkoper Lanen 30 F-216 1808 268 61r
JAN ANTONIUS anthony, jan sjouwerman koper Grote Ossenmarkt 11 F-114 1810 268 353v
JAN ARENDS aerns, jan koper Schritsen ZZ   1655 237 38r
JAN ARENDS arents, jan koper   1726 246 297r
JAN ARENDS arends, jan koper   1740 250 120v
JAN ARENDS arends, jan koper   1740 250 126v
JAN ARENDS arends, jan koper Franekereind 27   1740 250 134r
JAN ARENDS arends, jan ten zuiden Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
JAN ARENDS arents, jan koper Voorstraat ZZ   1757 254 89v
JAN ARENDS arends, jan ten zuiden   1774 258 174r
JAN ARENDS FABER faber, jan arents koper   1777 259 42v
JAN ARJENS janes, jan koper Schritsen 54   1679 241 55v
JAN ARJENS janes, jan schipper koper Zuiderhaven 6   1692 242 360v
JAN ARJENS janes, jan schipper koper Zuiderhaven 18   1693 243 23v
JAN ARJENS arjens, jan schipper koper Rommelhaven 15   1693 243 31r
JAN ARJENS arjens, jan schipper koper   1694 243 79r
JAN ARJENS adriaans, jan koper   1697 243 322v
JAN ARJENS arjens, jan koper Brouwersstraat 37   1749 252 22v
JAN ARJENS WILDE wilde, jan arjens de koper Scheerstraat 5   1713 245 190v
JAN AUKES auckes, jan koper Noorderhaven 19   1669 239 180r
JAN AUKES auckes, jan koper   1705 244 300v
JAN AUKES aukes, jan houtkoper koper Zoutsloot ZZ   1707 245 16r
JAN AUKES aukes, jan koper   1732 248 113r
JAN AUKES aukes, jan koper Rommelhaven 15   1754 253 182r
JAN AUKES BAKKER backer, jan aukes koper Zoutsloot ZZ   1722 246 132v
JAN AUKES BAKKER backer, jan aukes koper Noorderhaven 31   1722 246 148v
JAN AUKES BAKKER bakker, jan aukes koper Zuiderhaven 6   1726 246 265r
JAN AUKES BAKKER bakker, jan aukes bakker koper Zoutsloot ZZ   1726 246 268r
JAN AUKES BAKKER backer, jan aukes koper Noorderhaven 25   1727 247 11v
JAN AUKES BAKKER bakker, jan aukes koper   1771 257 226r
JAN AUKES BAKKER bakker, jan aukes (pakhuis van) ten zuiden   1772 258 34v
JAN AUKES BAKKER bakker, jan aukes koper Noorderhaven 33   1777 259 34v
JAN AUKES BAKKER backer, jan aukes koper Hoogstraat 17   1781 260 141r
JAN BARTELDS bartels, jan ten oosten Voorstraat NZ   1601 228 512r
JAN BARTELDS bartels, jan (wl) verkoper Snakkerburen (gebied)   1605 228 868r
JAN BARTELDS bartels, jan koper   1636 234 10r
JAN BARTELDS bartelsen, jan koper   1644 235 127v
JAN BARTELDS bartels, jan koper Lombardstraat 6   1656 237 56r
JAN BARTELDS coq, jan bartels commandeur koper Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
JAN BARTELDS coq, jan bartels ten oosten Bildtpoort (gebied)   1666 239 40ra
JAN BARTELDS coq, jan bartels ten oosten Bildtpoort (gebied)   1669 239 205v
JAN BARTELDS bartels, jan ten westen Franekereind 25   1772 258 61r
JAN BARTELDS bartels, jan (de tuin van) hovenier (mr) ten oosten   1775 258 200v
JAN BARTELDS bartels, jan koper Nieuwstraat WZ   1781 260 44v
JAN BARTELDS bartels, jan hovenier (mr) geniaarde Sint Jacobstraat 14   1781 260 71v
JAN BARTELDS bartels, jan koper   1781 260 85r
JAN BARTELDS bartels, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1782 261 1r
JAN BARTELDS bartels, jan koper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
JAN BARTELDS HOVENIER hovenier, jan bartels koper   1768 257 88r
JAN BARTELDS STEIN steyn, jan bartels van koper Snakkerburen (gebied)   1598 228 177r
JAN BAUKES baukes, jan koper   1799 265 398r
JAN BAUKES baukes, jan koper   1802 266 136r
JAN BAUKES baukes, jan koper Zuiderhaven 31 F-107 1809 268 268v
JAN BAUKES baukes, jan koper Zuiderhaven 31 F-108 1809 268 268v
JAN BERENDS beerns, jan koper   1638 234 49r
JAN BERENDS beerns, jan koper   1643 235 91v
JAN BERENDS beerns, jan koper   1647 235 263r
JAN BERENDS beerns, jan koper Sint Odolphisteeg 4   1662 238 149r
JAN BERENDS berents, jan wever (bont-) koper   1711 245 159v
JAN BERENDS beernts, jan koper Bildtstraat 13   1719 246 55r
JAN BERENDS beernts, jan koper Herenwaltje 15   1734 248 278v
JAN BERENDS beerns, jan bontwever koper   1734 249 13r
JAN BERENDS beerns, jan ten zuiden Hoogstraat 22   1741 250 154v
JAN BERENDS beerns, jan ten noorden   1743 250 285v
JAN BERENDS beernts, jan koper Achterstraat ZZ   1749 252 13v
JAN BERENDS beernts, jan wever (bont-)(mr) verkoper Kerkpad 1   1750 252 64v
JAN BERENDS beernds, jan koper Grote Bredeplaats 12   1763 256 17v
JAN BERENDS beernds, jan verkoper Grote Bredeplaats 12   1772 258 28v
JAN BERENDS beerends, jan koper   1777 259 47r
JAN BERENDS soek, jan berends koper   1778 259 147v
JAN BERNARDUS proosterbeek, jan bernardus koper   1776 259 1r
JAN BINKES bentes, jan verkoper Noorderhaven 64   1778 259 153r
JAN BOTES bottes, jan koper   1693 243 48v
JAN BOTES bootes, jan bakker (banket-)(mr) koper Voorstraat 30   1806 267 256v
JAN BOTES botes, jan ten westen Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
JAN BOTES botes, jan ten westen Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
JAN BOTES bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
JAN BOTES bootes, jan bakker (koek-) verkoper Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
JAN BOUWES buwes, jan koper   1709 245 95v
JAN BOUWES bouwes, jan koper Zuiderstraat ZZ   1751 252 131v
JAN BOUWES PAUW pauw, jan bouwes schipper (trekveer-) koper Grote Kerkstraat 18   1735 249 19r
JAN BROERS broers, jan koper   1733 248 255v
JAN BROERS broers, jan timmerman koper Brouwersstraat 11   1779 259 228v
JAN BROERS broers, jan timmerman (huis-) geniaarde Kruisstraat 10   1782 261 4r
JAN BROERS broers, jan timmerman (mr) koper Both Apothekerstraat 8   1788 263 58r
JAN BROERS broers, jan koper   1789 263 163v
JAN BROERS broers, jan koper   1790 263 187r
JAN BROERS broers, jan timmerman (huis-) koper Zoutsloot NZ   1793 264 143v
JAN BROERS broers, jan timmerman (huis-)(mr) verkoper Brouwersstraat 11 G-061 1808 268 101v
JAN CHRISTIAANS christiaans, jan koper   1759 254 242v
JAN CHRISTOFFELS christoffels, jan koper   1702 244 172r
JAN CHRISTOFFELS christoffels, jan koper   1705 244 303v
JAN CHRISTOFFELS christoffels, jan koper   1734 248 343r
JAN DIRKS dirx, jan koper Schritsen   1597 228 51r
JAN DIRKS dyrx, jan brouwer koper   1600 228 401r
JAN DIRKS dircks, jan koper   1601 228 547r
JAN DIRKS dircks, jan koper   1601 228 548r
JAN DIRKS dircks, jan koper   1604 228 814r
JAN DIRKS dircks, jan koper Bildtstraat 22   1613 229 315r
JAN DIRKS dircks, jan zoutmeter koper Franekereind NZ   1613 229 334r
JAN DIRKS diercks, jan koper Romastraat   1614 229 439r
JAN DIRKS dircks, jan metselaar koper Anjelierstraat   1614 229 451r
JAN DIRKS dircks, jan koper Heiligeweg 38   1615 229 544r
JAN DIRKS dirks, jan koper   1626 231 125v
JAN DIRKS dirks, jan koper   1626 231 126v
JAN DIRKS dirks, jan koper   1626 231 149r
JAN DIRKS dircks, jan koper Schritsen NZ   1629 232 194r
JAN DIRKS dirkx, jan oud zoutmeter koper   1632 233 57r
JAN DIRKS dircks, jan (te kimswerd) verkoper   1633 233 114v
JAN DIRKS dirx, jan koper   1641 234 143v
JAN DIRKS dircks, jan koper Romastraat ZZ   1651 236 170v
JAN DIRKS dircxen, jan koper Voorstraat 19   1661 238 83r
JAN DIRKS dirx, jan ten noorden Zoutsloot NZ   1671 240 63r
JAN DIRKS dirksen, jan koper   1683 242 7r
JAN DIRKS dirksen, jan koper Schritsen NZ   1688 242 255v
JAN DIRKS dirx, jan koper   1699 243 402r
JAN DIRKS dirx, jan metselaar koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1704 244 249v
JAN DIRKS dirks, jan metselaar koper   1719 246 42r
JAN DIRKS dirks, jan metselaar koper   1721 246 123r
JAN DIRKS dirks, jan koper   1734 248 298r
JAN DIRKS kroltjes, jan dirks koper   1766 256 208r
JAN DIRKS dirks, jan koper   1785 262 4r
JAN DIRKS wyngaard, jan dirks koper   1793 264 122v
JAN DIRKS dirks, jan koper   1796 264 323v
JAN DIRKS dirks, jan timmerman koper Rommelhaven 15   1796 265 17r
JAN DIRKS dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
JAN DIRKS dirks, jan ten zuiden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
JAN DIRKS dirks, jan ten oosten A-000 1809 268 293v
JAN DIRKS GOLDSMIT goldsmit, jan dirks koper   1665 239 13r
JAN DIRKS IJSENBEEK ijzenbeek, jan dirks koper Lanen ZZ   1702 244 154v
JAN DIRKS IJSENBEEK ijsenbeek, jan dirx koper Noorderhaven 73   1709 245 101r
JAN DIRKS IJSENBEEK ijsenbeek, jan dirks koper   1724 246 193v
JAN DIRKS KUIK kuyk, jan dirxen koper   1674 240 166v
JAN DIRKS KUIK kuik, jan dirks koper   1688 242 249v
JAN DIRKS KUIK kuik, jan dirks koper Lanen 23   1690 242 324r
JAN DIRKS KUIK kuik, jan dirks koper Ooievaarsteeg WZ   1690 242 325r
JAN DIRKS ROORDA roorda, jan dirksen goudsmid (mr) koper Simon Stijlstraat 3   1663 238 179v
JAN DIRKS ROORDA roorda, jan dirks koper Sint Christoffelsteeg OZ   1667 239 85r
JAN DIRKS ROORDA roorda, jan dirxen koper   1671 240 37r
JAN DIRKS ROORDA roorda, jan dirxen koper Lanen 83   1674 240 136v
JAN DIRKS ROORDA roorda, jan dirksen koper Voorstraat 28   1682 241 186r
JAN DJOERDS dioerdts, jan koper   1684 242 39v
JAN DOEDES doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139r
JAN DOEDES doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 139v
JAN DOEDES doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1650 236 140r
JAN DOEDES doedes, jan koper   1693 243 50v
JAN DOEDES doedes, jan koper   1738 249 229r
JAN DOEDES doedes, jan koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
JAN DOEKES doeckes, jan koper   1660 238 37r
JAN DOEKES doekes, jan scheepstimmerman (mr) koper Bildtstraat 14   1731 248 42r
JAN DOEKES doekes, jan verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
JAN DOUWES douwes, jan koper Zoutsloot NZ   1604 228 780r
JAN DOUWES douwes, jan koper   1625 231 64r
JAN DOUWES douwes, jan (vlieland) koper Karremanstraat 27   1692 242 399r
JAN DOUWES douwes, jan koper   1697 243 328r
JAN DOUWES douwes, jan koper   1706 244 316r
JAN DOUWES douwes, jan koper Nieuwstraat   1729 247 262v
JAN DOUWES douwes, jan schoolmeester koper Nieuwstraat   1729 247 265v
JAN DOUWES douwes, jan schipper (schuit-) koper   1784 261 172r
JAN DOUWES ZEILMAKER zeilmaker, jan douwes koper Noorderhaven 85   1780 259 284v
JAN DOUWES ZEILMAKER zeilmaker, jan douwes koper Noorderhaven 61   1785 261 303r
JAN EEDES edes, jan koper   1642 234 176v
JAN EELKES eelckes, jan koper   1660 238 22r
JAN EELKES eelkes, jan koper   1760 255 23r
JAN EELKES eelkes, jan koper   1779 259 200v
JAN EELKES KROL croll, jan eelkes koper   1656 237 73r
JAN EELSES aelties, jan koper   1613 229 339r
JAN EELSES aeltyes, jan smid koper Noorderhaven ZZ   1629 232 204r
JAN EELSES aelties, jan (erven) ten westen   1660 238 27r
JAN EERKES eerks, jan koper Grote Bredeplaats 22   1735 249 91v
JAN EERKES JONGEMA jongma, jan eerks koper Prinsenstraat 2   1755 253 220r
JAN EGBERTS egberts, jan koper   1660 238 69v
JAN EGBERTS eybers, jan koper Zuiderhaven 18   1687 242 193r
JAN EGBERTS engberts, jan wever (bont-)(mr) koper   1774 258 165r
JAN EILERTS eillerts, jan koper Grote Kerkstraat 26   1598 228 237r
JAN EILERTS eylerts, jan eerder-eig Grote Kerkstraat 26   1601 228 485r
JAN EILERTS eyllerts, jan gecondemneerde Grote Kerkstraat 26   1601 228 527r
JAN EILERTS ellerts, jan koper Noorderhaven 39   1753 253 121r
JAN EILERTS ellerds, jan koper   1787 262 230r
JAN EILERTS ellerds, jan koper   1787 262 236r
JAN EILERTS LAAR laar, jan eylerts van koper Zuiderpoort (gebied)   1648 236 21v
JAN EILERTS LAAR laar, jan eylerts van kleermaker koper Voorstraat 56   1651 236 172r
JAN EILERTS LAAR laar, jan eylerts van koper Nieuwstraat   1653 236 244r
JAN EVERTS everts, jan kuiper curator Noordees (gebied)   1601 228 532r
JAN EVERTS everts, jan bakker (koeke-) koper Grote Bredeplaats 29   1629 232 220r
JAN EVERTS eeverts, jan bakker (koek-) koper   1633 233 98r
JAN EVERTS everts, jan houtkoper verkoper   1634 233 130v
JAN EVERTS ewerts, jan koper Zuiderhaven 24   1636 234 13r
JAN EVERTS ewerts, jan koper Grote Bredeplaats 33   1636 234 15r
JAN EVERTS ewerts, jan koper   1638 234 63r
JAN EVERTS everts, jan koper Zoutsloot NZ   1641 234 156r
JAN EVERTS ewerts, jan koper   1642 234 167r
JAN EVERTS ewerts, jan koper   1642 234 170r
JAN EVERTS everts, jan koper Zoutsloot NZ   1642 235 7r
JAN EVERTS ewerts, jan koper   1642 235 36v
JAN EVERTS ewerts, jan koper Zoutsloot 111   1643 235 43r
JAN EVERTS ewerts, jan koper   1643 235 43v
JAN EVERTS eberts, jan koper   1643 235 47r
JAN EVERTS ewerts, jan houtkoper koper Rapenburg NZ   1654 236 267v
JAN EVERTS bijencorff, jan everts ten westen Noorderhaven 34   1659 238 7r
JAN EVERTS bijencorff, jan everts verkoper   1660 238 35r
JAN EVERTS everts, jan koper   1676 240 232v
JAN EVERTS everts, jan koper   1692 243 18v
JAN EVERTS everts, jan koper   1729 247 288v
JAN EVERTS everts, jan schoenmaker (mr) koper Schritsen NZ   1735 249 66r
JAN EVERTS everts, jan koper   1738 249 339v
JAN EVERTS everts, jan koper   1739 250 33v
JAN EVERTS everts, jan koper   1739 250 71v
JAN EVERTS everts, jan leerkoper wandelverkoper Lanen 23   1742 250 205r
JAN EVERTS everts, jan koper Noorderhaven 107   1751 252 108v
JAN EVERTS everts, jan koper   1765 256 141v
JAN EVERTS everts, jan koper   1774 258 179v
JAN EVERTS everts, jan koper   1777 259 64v
JAN EVERTS everts, jan verkoper   1782 260 315v
JAN EVERTS everts, jan verkoper   1782 260 315v
JAN EVERTS everts, jan verkoper   1782 260 315v
JAN EVERTS bouknegt, jan everts koper Heiligeweg 4   1784 261 252r
JAN EVERTS bouwknegt, jan everts koper Rommelhaven 11   1799 265 252r
JAN FEDDES feddes, jan koper Schritsen 30   1641 234 134r
JAN FEDDES feddes, jan koper Schritsen ZZ   1643 235 76r
JAN FEIES feyes, jan koper Zuiderhaven 13   1741 250 149r
JAN FEIES feyes, jan verkoper Zuiderhaven 13   1743 250 284v
JAN FEIKES feykes, jan koper   1670 240 18r
JAN FEIKES feyckes, jan koper   1670 240 28r
JAN FEIKES feykes, jan koper   1675 240 189r
JAN FEIKES feykes, jan koper Grote Ossenmarkt NZ   1748 251 247v
JAN FEIKES feikes, jan koper   1778 259 149v
JAN FILIPPUS philips, jan koper   1691 242 355r
JAN FILIPPUS phillippus, jan koper Zuiderhaven 71a   1797 265 47r
JAN FOKKES fockes, jan gortmaker (mr) koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
JAN FOKKES fockes, jan gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1668 239 152r
JAN FOKKES fockes, jan koper   1718 246 26r
JAN FOLKERTS folkerts, jan koper   1604 228 787r
JAN FOLKERTS folkerts, jan koper   1638 234 60r
JAN FOLKERTS folkerts, jan koper   1694 243 95r
JAN FOLKERTS folkerts, jan koper   1698 243 340v
JAN FOLKERTS folkerts, jan koper   1701 244 95v
JAN FOLKERTS folkerts, jan koper   1702 244 168r
JAN FOLKERTS BROUWER brouwer, jan folkerts koper   1675 240 203v
JAN FOLKERTS GRAUDA grauda, jan folkerts koper Voorstraat 65   1675 240 177r
JAN FONGERS fongers, jan koper Voorstraat NZ   1642 234 175v
JAN FONGERS fongers, jan koper   1642 235 7v
JAN FONGERS fongers, jan koper   1647 235 244r
JAN FOPPES foppes, jan koper Grote Kerkstraat   1615 230 1r
JAN FOPPES foppes, jan koper   1660 238 39r
JAN FOPPES foppes, jan koper Noordijs 19   1672 240 86v
JAN FOPPES foppes, jan koper Grote Ossenmarkt 2   1675 240 180r
JAN FOPPES foppes, jan schoenmaker koper   1695 243 161v
JAN FOPPES porten, jan foppes koper Noorderhaven 57   1776 258 252v
JAN FRANSES fransen, jan bruidegom   1604 228 828r
JAN FRANSES frans, jan koper Schritsen NZ   1606 228 977r
JAN FRANSES frans, jan koper Spekmarkt 4   1613 229 302r
JAN FRANSES frans, jan koper Schritsen ZZ   1613 229 383r
JAN FRANSES fransen, jan ten oosten Voorstraat 18   1636 234 5r
JAN FRANSES templar, jan fransen (wl) verkoper Voorstraat ZZ   1640 234 107v
JAN FRANSES fransen, jan koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1650 236 102v
JAN FRANSES fransen, jan koper Kleine Bredeplaats 16   1681 241 131r
JAN FRANSES fransen, jan koper Kleine Bredeplaats 16   1683 241 248r
JAN FRANSES fransen, jan koper   1693 243 71r
JAN FRANSES fransen, jan koper   1693 243 71v
JAN FRANSES fransen, jan koper   1696 243 198v
JAN FRANSES fransen, jan koper   1698 243 385r
JAN FRANSES fransen, jan koper   1700 244 66r
JAN FRANSES fransen, jan koper Bildtpoort (gebied)   1755 253 207r
JAN FRANSES fransen, jan ten westen   1772 258 49v
JAN FRANSES franzen, jan koper   1773 258 126v
JAN FRANSES franzen, jan herbergier ten oosten   1773 258 126v
JAN FRANSES franzen, jan herbergier ten westen   1773 258 126v
JAN FREERKS fredricx, jan ten westen Heiligeweg WZ   1601 228 502r
JAN FREERKS freercks, jan koper   1613 229 269r
JAN FREERKS freerks, jan koper   1655 237 45r
JAN FREERKS freerks, jan schoenmaker koper   1663 238 196r
JAN FREERKS freerx, jan verkoper Zoutsloot NZ   1671 240 66r
JAN FREERKS freerks, jan (erven) ten zuiden Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
JAN FREERKS freerx, jan koper Moriaanstraat ZZ   1704 244 250v
JAN FREERKS freerks, jan koper   1742 250 234r
JAN FREERKS freerks, jan koper Lanen 87   1750 252 50v
JAN FREERKS freerks, jan koper Tiepelsteeg   1751 252 105r
JAN FREERKS frederiks, jan koper   1792 264 44v
JAN FREERKS freerks, jan schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
JAN FREERKS freerks, jan (wd) ten westen Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
JAN FREERKS REPKO repko, jan freerks koper Grote Bredeplaats 17   1778 259 122r
JAN FREERKS REPKO repko, jan frederik koper Grote Bredeplaats 10   1784 261 250r
JAN GATSES gatses, jan koper Droogstraat 100   1653 236 238r
JAN GEERTS geerts, jan koper Zuiderhaven 19   1624 231 12r
JAN GEERTS guerts, jan koper   1642 235 15v
JAN GEERTS geerts, jan koper   1655 237 42v
JAN GEERTS geerts, jan verkoper Vianen 22 G-106 1809 268 232v
JAN GERBENS gerbrens, jan koper   1605 228 896r
JAN GERBENS gerbens, jan koper   1764 256 77r
JAN GERBENS VEEN veen, jan gerbens van der koper Franekereind 14   1773 258 109r
JAN GERBENS VEEN veen, jan gerbens van der verkoper Franekereind 14   1773 258 109r
JAN GERBENS VEEN veen, jan gerbens van der koper   1773 258 110v
JAN GERBENS VEEN veen, jan gerbens van der verkoper Voorstraat 94   1773 258 111r
JAN GERBENS VEEN veen, jan gerbens van der verkoper   1774 258 150v
JAN GERKES hoptilla, jan gerckes koper Schritsen   1628 232 96r
JAN GERKES hoptilla, jan gerckes hopman koper Zuiderhaven 56   1634 233 130r
JAN GERKES hoptilla, jan gerckes koper   1640 234 96v
JAN GERKES hoptilla, jan gerkes kapitein koper Zuiderhaven 56   1643 235 52v
JAN GERLOFS gerlifs, jan koper Vijver   1649 236 78v
JAN GERLOFS gerlofs, jan koper   1667 239 86v
JAN GERLOFS gerlofs, jan koper Bildtstraat 13   1723 246 188r
JAN GERLOFS gerlofs, jan bakker koper   1728 247 124r
JAN GERLOFS gerlofs, jan bakker koper   1729 247 294r
JAN GERLOFS gerlofs, jan koper   1732 248 84r
JAN GERLOFS gerlofs, jan koper   1732 248 148v
JAN GERLOFS builart, jan gerlofs koper   1735 249 76r
JAN GERLOFS builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1742 250 242v
JAN GERLOFS builart, jan gerlofs koper Bildtstraat 2   1747 251 175v
JAN GERLOFS builaart, jan gerlofs ten zuiden Liemendijk ZZ   1750 252 69v
JAN GERLOFS builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1760 254 261v
JAN GERLOFS gerlofs, jan koper   1761 255 61r
JAN GERLOFS builart, jan gerlofs ten westen Zoutsloot 41   1762 255 121r
JAN GERLOFS builaard, jan gerlofs koper   1764 256 88r
JAN GERLOFS builaard, jan gerlofs koper   1765 256 95r
JAN GERRITS gerryts, jan koper   1599 228 285r
JAN GERRITS gerryts, jan koper Zuiderstraat   1614 229 453r
JAN GERRITS gerryts, jan koper   1625 231 91v
JAN GERRITS gerryts, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1650 236 135v
JAN GERRITS gerrits, jan koper   1663 238 186r
JAN GERRITS gerrits, jan gortmaker koper   1664 238 203v
JAN GERRITS gerrits, jan gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied)   1667 239 98r
JAN GERRITS gerrits, jan koper   1668 239 139r
JAN GERRITS gerrits, jan koper Grote Kerkstraat 15   1669 239 213r
JAN GERRITS gerrits, jan koper Grote Kerkstraat 2   1688 242 231r
JAN GERRITS gerrits, jan koper   1694 243 85r
JAN GERRITS gerrits, jan koper Herenwaltje OZ   1696 243 205r
JAN GERRITS gerrits, jan geniaarde Scheerstraat NZ   1700 244 45v
JAN GERRITS gerrits, jan koper Nieuwstraat WZ   1706 244 317r
JAN GERRITS gerrits, jan koper   1729 247 287v
JAN GERRITS gerrits, jan koper   1734 248 346r
JAN GERRITS gerryts, jan koper   1734 248 346r
JAN GERRITS gerryts, jan kleermaker (mr) koper   1734 249 9v
JAN GERRITS rex, jan gerrits koper   1743 251 15v
JAN GERRITS gerrits, jan koper   1746 251 152r
JAN GERRITS gerryts, jan koper   1759 254 196v
JAN GERRITS gerryts, jan koper   1759 254 235v
JAN GERRITS gerrits, jan koper   1760 255 12v
JAN GERRITS elfers, jan gerryts koper   1773 258 70v
JAN GERRITS gerryts, jan kleermakersbaas verkoper Franekereind NZ   1779 259 165r
JAN GERRITS gerrits, jan koper Nieuwstraat 56   1800 265 482r
JAN GERRITS gerryts, jan koper   1803 266 381r
JAN GERRITS spitske, jan gerrits verkoper Westerstraat H-213 1808 268 28v
JAN GERRITS BOER boer, jan gerrits de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
JAN GERRITS HEMERT hemert, jan gerrits van havenchercher koper Havenplein 18a   1702 244 155v
JAN GERRITS HEMERT hemert, jan gerrits koper   1712 245 167v
JAN GERRITS HEMERT hemert, jan gerrits koper Franekerpoort (gebied)   1713 245 200r
JAN GERRITS WEVER wever, jan gerrits koper   1710 245 109v
JAN GERRITS WEVER wever, jan gerrits koper   1711 245 131v
JAN GOSLINGS goslycx, jan koper Lanen 48   1643 235 41r
JAN GOSLINGS goslicx, jan koper Both Apothekerstraat OZ   1648 236 25r
JAN GOSSES gosses, jan koper   1606 228 987r
JAN GOSSES gosses, jan koper   1612 229 208r
JAN GOSSES gosses, jan koper   1612 229 232r
JAN GOSSES gosses, jan koper   1653 236 234v
JAN GOSSES gosses, jan koper   1667 239 99r
JAN GOSSES gosses, jan koper Zoutsloot ZZ   1676 240 218v
JAN GOVERTS goverts, jan koper Grote Kerkstraat   1616 230 28r
JAN HAANTJES haenties, jan koper Noorderhaven ZZ   1637 234 40v
JAN HAIES haayes, jan koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
JAN HAIES haayes, jan schipper ten oosten Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
JAN HAIES haayes, jan schipper verkoper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
JAN HANSES hans, jan koper Droogstraat   1614 229 416r
JAN HANSES hans, jan koper   1617 230 135r
JAN HANSES hans, jan koper   1626 231 127r
JAN HANSES hansen, jan koper   1643 235 85r
JAN HANSES hansen, jan koper   1658 237 169v
JAN HANSES hansen, jan koper   1666 239 54r
JAN HANSES hansen, jan koper   1729 247 291v
JAN HANSES hansen, jan koper   1772 258 50v
JAN HANSES OOSTERHOUT oosterhout, jan hansen koper Simon Stijlstraat 7   1779 259 163r
JAN HARINGS harings, jan koper   1711 245 164v
JAN HARMENS harmens, jan (te haarlem) koper   1599 228 312r
JAN HARMENS harmens, jan pannebakker gecondemneerde Droogstraat NZ   1600 228 451r
JAN HARMENS harmens, jan gecondemneerde Droogstraat NZ   1600 228 451r
JAN HARMENS harmens, jan ten oosten Droogstraat NZ   1601 228 490r
JAN HARMENS harmens, jan scheepstimmerman koper Lanen   1606 228 996r
JAN HARMENS harmens, jan koper Noorderhaven 110   1614 229 442r
JAN HARMENS harmens, jan koper   1642 235 15v
JAN HARMENS harmens, jan ten zuiden Zoutsloot NZ   1671 240 63r
JAN HARMENS harmens, jan koper Schoolsteeg WZ   1690 242 334r
JAN HARMENS harmens, jan koper Zuiderhaven 71   1702 244 174v
JAN HARMENS harmens, jan koper   1720 246 82r
JAN HARMENS harmens, jan koper Zuiderhaven 31   1723 246 172r
JAN HARMENS harmens, jan koper Liemendijk ZZ   1735 249 18r
JAN HARMENS harmens, jan schoolmeester koper Lanen 54   1736 249 134r
JAN HARMENS harmens, jan koper   1737 249 166r
JAN HARMENS harmens, jan blauwverver koper   1747 251 181r
JAN HARMENS harmens, jan koper Kromme Elleboogsteeg   1752 252 198v
JAN HARMENS harmens, jan koper   1759 254 205v
JAN HARMENS harmens, jan koper   1766 256 156v
JAN HARMENS harmens, jan ten westen   1772 258 52v
JAN HARMENS harmens, jan ten westen   1774 258 140v
JAN HARMENS harmen, jan koper   1784 261 223r
JAN HARMENS BAGGELAAR baggelaar, jan harmens verkoper   1774 258 140v
JAN HARMENS BEIMA beyma, jan harmens koper Noorderhaven ZZ   1629 232 212r
JAN HARMENS GONGGRIJP gongrijp, jan harmens verkoper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
JAN HARMENS GONGGRIJP gonggrijp, jan harmens koper Noorderhaven 34   1777 259 69v
JAN HARMENS GONGGRIJP gonggrijp, jan harmen koper Rinnertspijp 4   1783 261 44v
JAN HARMENS KAMP kamp, jan harmens schoenmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
JAN HARMENS NIJSING nijsing, jan harmens koper   1778 259 95r
JAN HARMENS NIJSING nijsing, jan harmens koper Anjelierstraat ZZ   1778 259 111r
JAN HARMENS SPELTJE speltie, jan harmens koper Noorderhaven 88   1734 248 347v
JAN HARMENS SPELTJE speltie, jan harmens koper Noorderhaven 87   1747 251 168r
JAN HARMENS SPELTJE speltje, jan harmens (erven) ten oosten   1804 267 50r
JAN HARMENS VLIE vlie, jan harmens van 't koper Rommelhaven 24b   1696 243 224v
JAN HARMENS VLIE vlie, jan harmens van 't koper Hoogstraat 10   1697 243 275r
JAN HARTS heerts, jan ten zuiden Schritsen ZZ   1601 228 481r
JAN HARTS heerts, jan koper Grote Kerkstraat 44   1644 235 129v
JAN HEERKES heerkes, jan koper   1643 235 64r
JAN HEINS heins, jan koper   1665 239 11ra
JAN HEINS heins, jan koper Brouwersstraat 11   1669 239 185r
JAN HEINS heyns, jan koper   1674 240 136r
JAN HEINS heins, jan koper   1733 248 243v
JAN HEINS heins, jan koper Herenknechtenkamerstraat   1752 252 230r
JAN HEINS heins, jan koper Vijverstraat NZ   1752 252 234r
JAN HEINS heins, jan koper   1754 253 149r
JAN HEINS heins, jan koper   1755 253 203v
JAN HEINS heins, jan koper Vijver 6   1755 253 206v
JAN HEINS heins, jan koper   1759 254 190v
JAN HEINS heins, jan koper   1764 256 40v
JAN HEINS heins, jan koper   1767 256 261r
JAN HEINS heins, jan ten westen Achterstraat   1774 258 178v
JAN HENDRIKS hendricx, jan koper   1603 228 708r
JAN HENDRIKS hendricks, jan koper   1605 228 915r
JAN HENDRIKS hendrix, jan ijzerkramer koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 108r
JAN HENDRIKS monnick, jan hendricks koper Achterstraat   1612 229 229r
JAN HENDRIKS hendricks, jan koper Zuiderstraat NZ   1613 229 352r
JAN HENDRIKS hendricx, jan koper   1617 230 191r
JAN HENDRIKS hendricks, jan koper Gortmakerssteeg   1619 230 316r
JAN HENDRIKS hendricks, jan gesuccumbeerde Kruisstraat NZ   1627 232 34r
JAN HENDRIKS hendericks, jan koper   1628 232 139r
JAN HENDRIKS hendricx, jan ten westen Vijverstraat   1633 233 125v
JAN HENDRIKS hendricks, jan koper Rommelhaven 26   1637 234 35r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1642 235 3v
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper Drie Roemersteeg OZ   1642 235 29r
JAN HENDRIKS hendrycx, jan koper Voorstraat 18   1643 235 66r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper Drie Roemersteeg OZ   1644 235 142r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1648 236 25v
JAN HENDRIKS hendricx, jan ten westen Bildtstraat 4   1661 238 103r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper Lanen NZ   1663 238 161v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1667 239 74r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1671 240 68r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1676 240 231v
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1681 241 130v
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper Brouwersstraat 19   1682 241 199v
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1682 241 205v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1684 242 38v
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1684 242 38v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koekman koper   1694 243 78v
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1696 243 248r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1698 243 354r
JAN HENDRIKS hendriks, jan wever (linnen-) koper Steenhouwersstraat 2   1700 244 79r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koekman koper   1701 244 96r
JAN HENDRIKS hendriks, jan (dokkum) verkoper Noorderhaven 39   1702 244 162r
JAN HENDRIKS hendriks, jan wever (bont-) koper   1706 245 r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1706 245 r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper Bildtpoort (gebied)   1718 246 3r
JAN HENDRIKS hendricks, jan koper   1719 246 41r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1720 246 73r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1720 246 82r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1721 246 97v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1721 246 111v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper Lanen 83   1722 246 130r
JAN HENDRIKS kistje, jan hendrix koper   1725 246 225v
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1725 246 230r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1727 247 43r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1728 247 99r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1729 247 236r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1730 247 297v
JAN HENDRIKS hendriks, jan brouwer (mr) koper Brouwersstraat 26   1730 247 309r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1730 247 333r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper Rommelhaven 18   1731 248 40r
JAN HENDRIKS hendrix, jan koper   1731 248 67r
JAN HENDRIKS bostijn, jan hendriks koper Lanen 15   1733 248 205r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1734 249 8v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1736 249 117r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper 2-107 1741 250 144v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1742 250 221v
JAN HENDRIKS tengers, jan hendriks koper   1743 250 287v
JAN HENDRIKS hendriks, jan bewoner Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper Zoutsloot NZ   1751 252 115r
JAN HENDRIKS pyters, jan hendriks koper   1754 253 179r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1754 253 189v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper Brouwersstraat 26   1757 254 98r
JAN HENDRIKS gerryts, jan hendriks koper   1760 255 15v
JAN HENDRIKS sijkman, jan hendriks ten noorden   1773 258 75v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1777 259 41v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper   1791 263 288v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper Zuiderhaven 50   1791 263 292r
JAN HENDRIKS hendriks, jan koper Zuiderhaven ZZ   1792 264 13r
JAN HENDRIKS hendriks, jan ten noorden Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
JAN HENDRIKS hendriks, jan ten noorden Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
JAN HENDRIKS hendriks, jan koemelker verkoper Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
JAN HENDRIKS BLOEMSMA bloemsma, jan hendriks (wl) verkoper Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
JAN HENDRIKS BLOEMSMA bloemsma, jan hendriks (wl) verkoper Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
JAN HENDRIKS BOEKHOUT boekhold, jan hendriks koper   1745 251 129v
JAN HENDRIKS BOER boer, jan hendriks de bode (stads-) koper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
JAN HENDRIKS BROUWER brouwer, jan hendriks koper   1753 253 125v
JAN HENDRIKS HEITMAN heitman, jan hendriks koper   1787 262 210v
JAN HENDRIKS LAMMERTS lammerts, jan hendriks koper   1753 253 90r
JAN HENDRIKS POT pot, jan hendriks koper   1747 251 177r
JAN HENDRIKS POT pot, jan hendriks koper Noorderhaven 10   1751 252 113r
JAN HENDRIKS POT pot, jan hendriks koper Noorderhaven 16   1759 254 188v
JAN HENDRIKS POT pot, jan hendriks koper Zoutsloot 96   1760 254 254r
JAN HENDRIKS RUTGERS rutgers, jan hendriks koper   1755 253 242r
JAN HENDRIKS WEVER wever, jan hendrix koper Voorstraat 91   1718 246 32r
JAN HERES heeres, jan smid (goud-) ten zuiden Hofstraat 31   1659 238 2r
JAN HERES heeres, jan koper Simon Stijlstraat 5   1762 255 120r
JAN HERES heeres, jan koper Kerkpad WZ   1762 255 161r
JAN HERES heeres, jan koper Voorstraat 81   1766 256 190r
JAN HERES heeres, jan verkoper Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
JAN HERES heeres, jan geniaarde Voorstraat 85   1780 260 2r
JAN HERES heeres, jan koper Kerkpoortstraat 2   1786 262 123v
JAN HERES heeres, jan koper Kerkpoortstraat 37   1787 262 217v
JAN HERES heeres, jan timmerman (mr) koper Noorderhaven 13   1793 264 99r
JAN HESSELS hessels, jan koper   1604 228 822r
JAN HESSELS hessels, jan koper   1605 228 948r
JAN HESSELS hessels, jan boekdrukker (geoctroieerde) koper Bildtpoort (gebied)   1660 238 20r
JAN HESSELS hessels, jan koper Bargebuurt   1693 243 30r
JAN HESSELS SCHOUWENBURG schouwenburg, jan hessels verkoper Achterstraat NZ   1662 238 139v
JAN HESSELS SCHOUWENBURG schouwenburg, jan hessels verkoper Bildtpoort (gebied)   1662 238 157v
JAN HESSELS VRIES fries, jan hessels verkoper Heiligeweg   1611 229 1r
JAN HILLEBRANDS hillebrandts, jan koper   1656 237 98r
JAN HINNES hinnes, jan koper   1731 248 57v
JAN HINNES hennes, jan koemelker koper   1735 249 24v
JAN HINNES hinnes, jan koemelker koper   1735 249 38v
JAN HINNES hinnes, jan koper   1738 250 27v
JAN HUBERTS huiberts, jan koper Liemendijk ZZ   1739 250 8v
JAN IDSES idses, jan koper Zuiderstraat   1616 230 41r
JAN IDSES idtses, jan (wl) verkoper Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
JAN IEDES ydes, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1668 239 127r
JAN IEDES ydes, jan kleermaker (mr) koper Lanen 25   1708 245 48v
JAN IEDES ydes, jan koper   1709 245 99r
JAN IEDES ydes, jan koper   1712 245 166v
JAN IEDES ydes, jan kleermaker (mr) koper Lanen 23   1713 245 194v
JAN IEDES ydes, jan schipper koper Lanen 6   1719 246 45r
JAN IEDES GROOT groot, jan ydes de ten oosten Voorstraat 2   1800 265 486r
JAN IEDES WIJNGAARDEN wyngaarden, jan ydes koper Schritsen 35   1761 255 47v
JAN IEDES WIJNGAARDEN wijngaarden, jan yedes koper   1777 259 86v
JAN IEKES ekes, jan koper   1696 243 211v
JAN IEMES imes, jan (te sexbierum) koper Sint Jacobstraat   1597 228 50r
JAN IEMES imes, jan koper Heiligeweg ZZ   1598 228 142r
JAN IEMES yemes, jan koper   1598 228 159r
JAN IEMES eemes, jan koper Droogstraat   1601 228 554r
JAN IEMES ymes, jan koper Schritsen 49   1765 256 106r
JAN IEMES yemes, jan koper   1772 258 58r
JAN IEMES yemes, jan ten westen Zuiderhaven 4   1773 258 67v
JAN IEMES yemes, jan verkoper   1773 258 102v
JAN IEMES yemes, jan koper Noorderhoofd 1   1774 258 185v
JAN IEMES yemes, jan ten westen Schritsen NZ   1774 258 190v
JAN IEMES yemes, jan koper   1784 261 220v
JAN IEMES yemes, jan ten westen Voorstraat 6   1794 264 168v
JAN IEMES GROOT groot, jan yemes de koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
JAN IEMES GROOT groot, jan yemes de koper Lanen 62   1792 264 4r
JAN IEMES GROOT groot, jan yemes de (erven) verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
JAN IENTES yntjes, jan koper   1684 242 40r
JAN IEPES yepes, jan koper   1632 233 46r
JAN IEPES ypes, jan koper   1745 251 108r
JAN IJSBRANDS ijsbrands, jan koper   1700 244 39v
JAN IJSBRANDS ijsbrands, jan koper   1706 244 334r
JAN IJSBRANDS ijsbrands, jan koper   1721 246 99v
JAN ISAAKS groenenwolt, jan isaks koper   1692 242 397r
JAN ISRAELS israels, jan koper   1711 245 144r
JAN JAKOBS jacobs, jan papiermaker bruidegom   1600 228 422r
JAN JAKOBS veechsma, jan jacobs (wl) gecondemneerde Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
JAN JAKOBS jacobs, jan ten zuiden   1601 228 513r
JAN JAKOBS jacobs, jan koper   1602 228 632r
JAN JAKOBS tempelman, jan jacobs bruidegom   1606 228 998r
JAN JAKOBS jacobs, jan koper   1624 231 10r
JAN JAKOBS jacobs, jan koper Schritsen 32   1627 232 28r
JAN JAKOBS jacobs, jan koper   1628 232 152r
JAN JAKOBS jacobs, jan koper   1641 234 131r
JAN JAKOBS jacobs, jan koper Voorstraat NZ   1644 235 135v
JAN JAKOBS jacobs, jan koper   1644 235 145v
JAN JAKOBS jacobs, jan kannegieter (mr) koper Hofstraat 14   1647 236 4v
JAN JAKOBS jacops, jan koper Rapenburg   1649 236 79v
JAN JAKOBS jacobs, jan koper Lanen NZ   1652 236 202v
JAN JAKOBS jacobs, jan koper Vijverstraat 6   1653 236 229v
JAN JAKOBS jacobs, jan ten westen Vijverstraat 8   1660 238 24r
JAN JAKOBS jacobs, jan (estrikwerk) ten westen   1660 238 29r
JAN JAKOBS schoechster, jan jacobs koper Franekerpoort (gebied)   1682 241 191v
JAN JAKOBS schachter, jan jacobs koper   1692 242 375v
JAN JAKOBS jacobs, jan geniaarde Hoogstraat 19   1698 243 334v
JAN JAKOBS jacobs, jan timmerman koper Heiligeweg 36   1711 245 134v
JAN JAKOBS jacobs, jan timmerman koper Heiligeweg 34   1711 245 135r
JAN JAKOBS jacobs, jan koper   1730 247 341v
JAN JAKOBS jacobs, jan koper Noorderhaven 19   1745 251 99v
JAN JAKOBS jacobs, jan (wl) smid (ijzer-)(mr) verkoper Scheerstraat 10   1750 252 72v
JAN JAKOBS jacobs, jan koper   1753 253 81v
JAN JAKOBS jacobs, jan timmerman (mr) verkoper Bildtstraat 14   1780 259 270v
JAN JAKOBS jacobi, jan koper   1793 264 140v
JAN JAKOBS ADAM adam, jan jacobs de koper Romastraat NZ   1667 239 119r
JAN JAKOBS BURGGRAAF burggraaf, jan jacobs koper   1802 266 248r
JAN JAKOBS KLINKHAMER klinkhamer, jan jacobs koper Weverstraat ZZ   1687 242 167v
JAN JAKOBS KLINKHAMER klinkhamer, jan jacobs koper   1697 243 318v
JAN JAKOBS KUIK kuik, jan jacobs bakker (mr) koper Noorderhaven 85   1738 249 283r
JAN JAKOBS SCHAAFSMA schaafsma, jan jacobs timmerman (huis-)(mr) koper Heiligeweg NZ   1782 260 222r
JAN JAKOBS SCHAAFSMA schaafsma, jan jacobs koper Lanen 93   1782 260 306r
JAN JAKOBS SCHAAFSMA schaafsma, jan jacobs koper   1786 262 61v
JAN JANS jansen, jan koper Schritsen   1597 228 64r
JAN JANS jansen, jan koper Schritsen   1597