Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
M. otterloo, m. van koper   1796 264 309v
M. wetzen, m. van koper   1800 265 619r
M. ouwendag, m. koper   1802 266 102r
M. BOS bos, m. (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-070 1807 268 10r
M. FABER faber, m. koper Lammert Warndersteeg OZ   1783 261 56v
M. FINK vink, m. ten oosten Rapenburg NZ   1804 267 56r
M. VEEN veen, m. van der koper   1802 266 104r
M. WETSENS wetzens, m. van ten oosten Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
M. WETSENS wetzens, m. van ten noorden Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
M. WETSENS wetsens, m. van bewoner Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
MAAIKE , maycke vlasster ten noorden   1634 233 133v
MAAIKE HAAS haas, mayke folk. de koper Schritsen 17   1768 257 57r
MAAIKE LAAN laen, mayke van der koper Schritsen ZZ   1641 234 126v
MAAIKE LAAN laen, maicke van der koper Schritsen 28   1642 235 6v
MAAIKE LAAN laen, mayke van der koper   1642 235 26r
MAAIKE LAAN laan, maycke van der koper Zuiderhaven 57   1643 235 73v
MAAIKE STAPERT stapert, maayke koper Grote Bredeplaats 6a   1783 261 79v
MAAIKE ARJENS ariaens, maycke (te leeuwarden) koper Poortje   1601 228 534r
MAAIKE BASTIAANS bastiaens, mayke koper   1664 238 220r
MAAIKE BASTIAANS bastiaans, mayke koper   1666 239 49r
MAAIKE BINKES bentes, mayke ten oosten   1773 258 101r
MAAIKE DIRKS dirckx, maycke koper   1646 235 236r
MAAIKE DIRKS dirckx, maycke koper   1647 235 243r
MAAIKE DOUWES douwes, maayke ten zuiden   1804 267 10v
MAAIKE DOUWES douwes, mayke (wd) verkoper Zeepziederstraat 3   1804 267 57r
MAAIKE EWOUTS ewouds, mayke koper   1757 254 57v
MAAIKE FILIPPUS philips, maycke koper Lanen ZZ   1627 232 32r
MAAIKE FOKKES fokkes, mayke verkoper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
MAAIKE FOLKERTS HAAS haas, maike folkerts de koper Rozengracht NZ   1778 259 146v
MAAIKE FOLKERTS HAAS haas, maike folkerts de koper Rozengracht NZ   1780 259 267v
MAAIKE FOLKERTS HAAS haas, mayke folkerts de (wd) koper   1803 267 2v
MAAIKE FOLKERTS HAAS haas, maike folkerts de (wd) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
MAAIKE FOLKERTS HAAS haas, mayke folkerts de (wd) verkoper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
MAAIKE FOLKERTS HAAS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
MAAIKE FOLKERTS HAAS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
MAAIKE FRANSES franses, maycke koper Voorstraat 33   1601 228 472r
MAAIKE GERRITS gerrits, mayecke koper   1606 228 1025r
MAAIKE GERRITS gerrits, maicke koper Zuiderpoort (gebied)   1648 236 51r
MAAIKE HAANTJES haantjes, mayke (wl) verkoper   1775 258 203v
MAAIKE HANSES cartouw, maycke hanses koper Noorderhaven 44   1680 241 115r
MAAIKE HERCULES hercules, maycke koper   1601 228 528r
MAAIKE HILLES hilles, mayke koper   1731 247 384v
MAAIKE IEGES yges, maike (wd) verkoper Bargebuurt   1776 259 4r
MAAIKE IEMES iemes, maycke koper Schritsen NZ   1649 236 81v
MAAIKE IEMES yemes, maike verkoper Voorstraat 89   1780 259 230r
MAAIKE JAKOBS jacobs, maycke bruid   1604 228 834r
MAAIKE JAKOBS jacobs, maaike (wd)(erven) verkoper Lanen 70   1804 267 104r
MAAIKE JAKOBS jacobs, maaike (wd)(erven) ten zuiden Lanen 70   1804 267 104r
MAAIKE JAKOBS jacobs, maaike (wd) verkoper   1805 267 119v
MAAIKE JAKOBS jacobs, maaike (wd) ten noorden   1805 267 119v
MAAIKE JAKOBS KOK kok, maayke jacobs koper Noorderhaven 24   1801 266 59r
MAAIKE JANS jans, maycke (jan frans dochter) bruid   1598 228 216r
MAAIKE JANS jans, maycke koper Zoutsloot NZ   1704 244 255v
MAAIKE JILLES jelis, maycke koper Voorstraat 23   1601 228 514r
MAAIKE JOOSTES joostes, maycke koper Sint Odolphisteeg OZ   1629 232 209r
MAAIKE KLASES clases, maycke koper   1631 233 13v
MAAIKE KLASES clases, maycke koper Franekereind 14   1668 239 26ra
MAAIKE LUITJENS luitiens, may ten zuiden Zuiderstraat   1641 234 153v
MAAIKE OLFERTS olpherts, maycke koper   1600 228 428r
MAAIKE PIETERS pyters, maycke koper Carl Visschersteeg WZ   1648 236 23r
MAAIKE PIETERS pytters, maycke koper   1667 239 82r
MAAIKE RUURDS boetema, mayke ruirds koper   1722 246 151r
MAAIKE SAPES saves, maycke koper   1627 232 40r
MAAIKE SIEMENS symons, maycke koper   1703 244 206v
MAAIKE STOFFELS stoffels, maycke koper   1657 237 137v
MAAIKE WARNERS warners, maycke koper Lanen 2   1605 228 937r
MAAIKE WIEBES KALF kalf, mayke wybes koper   1735 249 101r
MAGDALENA REINALDA reinalda, magdalena verkoper Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
MAGDALENA LOUISES lovys, magdalena koper   1613 229 345r
MAGDALENA LOUISES lowys, magdaleentie koper Snakkerburen (gebied)   1615 230 9r
MAGDALENA MARTENS martens, magdalena koper 7-097 1631 233 6r
MAGDALENA OLIVIERS olifiers, magdalena koper Kerkpad 3   1629 232 215r
MAGNUS AARSEN arssen, magnus van koper Franekereind 1   1761 255 86v
MARCELLUS KORNELIS cornelis, marcelus koper   1603 228 681r
MARCUS AGES ages, marcus koper Moriaanstraat 2   1660 238 45r
MARCUS JASPERS jaspers, marcus koper   1696 243 264r
MARCUS SIEMENS symens, mercus koper   1660 238 45v
MARGARETA daelen, margareta van koper Scheerstraat ZZ   1616 230 29r
MARGARETA BAKKER bakker, margareta verkoper   1803 267 5r
MARGARETA FONTEIN fontein, margaretha koper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
MARGARETA FONTEIN fontein, margaretha koper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
MARGARETA OLDAANS oldaens, margaretha koper Heiligeweg 7   1724 246 207v
MARGARETA SYTSEMA sytzama, margarieta van (wd) koper Rozengracht NZ   1728 247 126v
MARGARETA HANSES hanses, margariet koper Achterstraat   1636 234 6r
MARGARETA WILLEMS BAKKER bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
MARGARETA WILLEMS BAKKER bakker, margaretha willems (huisvrouw van rein miedema) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
MARIA , mariken (wd) ten oosten Voorstraat 23   1601 228 514r
MARIA gerbrandt, marij koper   1616 230 75r
MARIA codercq, maria koper Voorstraat 24   1773 258 89v
MARIA elffring, maria (wl) verkoper Bildtstraat 19 A-114 1810 268 351r
MARIA houtenburg, maria van koper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
MARIA zaad, maria (wd) verkoper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
MARIA BENTFORD bentfort, maria koper   1778 259 98r
MARIA BERG berch, maria van den koper   1735 249 99v
MARIA BISSCHOP bisschop, marijke koper Grote Kerkstraat 36   1806 267 234r
MARIA BISSCHOP bisschop, maria verkoper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
MARIA BOERMAN burman, maria koper Voorstraat 27   1785 261 286r
MARIA DIJKSTRA dijkstra, marijke koper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
MARIA ELFRINK elfring, maria koper Bildtstraat 19   1780 259 236v
MARIA FONTEIN fontein, marijke koper   1680 241 68v
MARIA FONTEIN fontein, maria wandelkoper Hondenstraat 4   1725 246 243r
MARIA FONTEIN fontein, maria wandelverkoper Zuiderhaven 69   1725 246 243r
MARIA GREIDANUS greidanus, maria koper   1780 259 281r
MARIA GREIDANUS greidanus, maria (wl) verkoper Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
MARIA HEINSIUS heinsius, maria koper   1807 267 341v
MARIA LEX lex, marijke ten noorden Schritsen 16   1784 261 165r
MARIA LEX lex, maria (erven) ten westen Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
MARIA LEX lex, maria (erven) ten westen Schritsen 22 F-080 1810 269 2r
MARIA LOO loo, marijke (vrijster) verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
MARIA SCHELLINGWOU schellingwou, marijke koper Zuiderhaven 30   1775 258 216v
MARIA SPANNENBURG spannenburg, maria koper   1794 264 223r
MARIA SURINGAR suringar, maria koper Grote Kerkstraat 3   1733 248 188v
MARIA WESTENDORP westendorp, maria (amsterdam) verkoper Lanen 82   1779 259 186v
MARIA ZWAAL swaal, maria verkoper Grote Bredeplaats 6b   1779 259 190r
MARIA BERENDS beerends, marijke koper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
MARIA EDGERS edsgers, marijke verkoper Rozengracht 8   1778 259 158r
MARIA EEDES eerdes, marijke koper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
MARIA EESGES edsges, marijke koper   1746 251 148r
MARIA EVERTS everts, marijke koper   1778 259 129v
MARIA FOLKERTS folkerts, marijke koper Vismarkt 4   1758 254 145v
MARIA FOLKERTS folkerts, marijke koper Weverstraat   1801 266 58r
MARIA FOLKERTS folkerts, marijke koper Hofstraat 47   1802 266 192r
MARIA GIJSBERTS gijsberts, marij triumphant Franekerpoort (gebied)   1600 228 432r
MARIA GIJSBERTS gijsberts, marij (wd) triumphant   1601 228 505r
MARIA HANSES hanskes, maria verkoper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
MARIA HARMENS harmens, marij koper   1618 230 281r
MARIA HARMENS ijskam, marijke harmanus verkoper   1804 267 78r
MARIA HENDRIKS hendricx, marij (te amsterdam) ten noorden   1601 228 500r
MARIA HENDRIKS hendricx, marij (te amsterdam) verkoper   1601 228 500r
MARIA HENDRIKS hendriks, marike koper Hofstraat NZ   1750 252 63v
MARIA HENDRIKS hendriks, marike ten oosten Hofstraat NZ   1750 252 63v
MARIA HENDRIKS luiters, marijke hendriks koper Lanen 64   1782 260 253r
MARIA HENDRIKS hendriks, marijke koper   1804 267 82r
MARIA HERES heeres, marij koper Woudemansteeg   1599 228 313r
MARIA IENTES intes, marij verkoper Liemendijk ZZ   1627 232 3r
MARIA JANS jans, marij koper   1601 228 475r
MARIA JANS jans, marytje koper Zuiderhaven 57   1640 234 107r
MARIA JANS jans, marytje ten oosten Zuiderhaven 57   1640 234 107r
MARIA JANS jans, marijke koper   1724 246 198r
MARIA JANS jans, marijke koper Voorstraat 74   1752 252 183r
MARIA JANS jans, marijke bewoner Voorstraat 74   1752 252 183r
MARIA JANS jans, marijke koper   1759 254 186v
MARIA JANS jans, marijke koper   1767 257 5v
MARIA JANS jans, marijke koper Spekmarkt 4   1772 258 32v
MARIA JANS jans, marijke koper   1773 258 80r
MARIA JANS jans, marijk koper   1796 264 318v
MARIA JANS jans, marike koper   1805 267 181v
MARIA JANS jans, marijke koper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
MARIA JANS holmans, marijke jans verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
MARIA JANS jans, marijke koper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
MARIA JANS jans, marijke ten zuiden Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
MARIA JANS jans, marijke koper Moriaanstraat 12 G-252 1810 269 70v
MARIA JOHANNES johannes, marij koper   1683 241 242r
MARIA JOHANNES johannes, marijke koper   1776 259 1r
MARIA KLASES claeses, marij koper Sint Christoffelsteeg   1611 229 46r
MARIA KLASES clases, marijke koper   1767 256 234v
MARIA KLASES BLOK blok, marijke clazes (erven) ten westen   1774 258 187v
MARIA KLASES BLOK blok, marijke claazes (wl) verkoper   1775 258 197v
MARIA KORNELIS WETSENS wetzens, marijke cornelis verkoper Spekmarkt 4   1772 258 32v
MARIA LEENDERTS KLOK klok, marijke leenders (wd) verkoper Lanen 82   1779 259 186v
MARIA LOURENS lourens, marij koper   1670 240 13r
MARIA LOURENS lourens, marijke koper   1804 267 78r
MARIA MARTENS martens, marij koper   1604 228 778r
MARIA MELLES melles, marijke verkoper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
MARIA PIETERS pieters, marijke koper Zuiderhaven 13   1780 259 250r
MARIA RINNERTS rinnerts, marij koper Zuiderhaven ZZ   1630 232 246r
MARIA ROBIJNS robijns, marij (wl) bewoner Zuiderhaven   1633 233 125v
MARIA ROELOFS roelofs, marij koper Brouwersstraat   1605 228 943r
MARIA SJOERDS sioerdts, marij verkoper Zoutsloot 7   1630 232 315r
MARIA STOFFELS stoffels, marij triumphant Franekerpoort (gebied)   1600 228 438r
MARIA TJEPKES tjepkes, marij bewoner Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
MARIA WILLEMS willems, mariken verkoper Voorstraat 33   1601 228 472r
MARIA WILLEMS willems, marijke koper   1729 247 222v
MARTEN blocklant, martinus dr. (te amsterdam) verkoper   1634 233 131r
MARTEN halfes, marten koper   1675 240 184r
MARTEN rohey, marten koper   1688 242 254r
MARTEN rohey, marten koper   1690 242 330r
MARTEN rohey, marten koper   1691 242 347v
MARTEN betzauw, marten koper Zoutsloot 107 B-127 1808 268 148v
MARTEN betzauw, marten koper Ooievaarsteeg 20 D-114 1808 268 148v
MARTEN betzauw, marten koper Scheffersplein 1 D-115 1808 268 148v
MARTEN betzauw, marten koper Oosterkeetstraat 8 D-125 1808 268 148v
MARTEN betzauw, marten koper Oosterkeetstraat 6 D-126 1808 268 148v
MARTEN boldewijn, marten (wd) ten noorden Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
MARTEN .., marten ten westen Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
MARTEN betzauw, marten koper Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
MARTEN betzauw, marten ten oosten Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
MARTEN betzauw, marten ten zuiden Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
MARTEN BOS bos, marten ten westen Noorderhaven 43   1789 263 110r
MARTEN BOS bos, marten (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-023 1807 268 25r
MARTEN BOS bos, marten (wl) kuiper (mr) verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
MARTEN BOS bos, marten (wd) ten oosten Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
MARTEN RADSMA radsma, marten koper   1794 264 202r
MARTEN RADSMA radsma, marten ten zuiden Voorstraat 6   1802 266 109r
MARTEN RADSMA radsma, marten ten noorden Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
MARTEN RADSMA radsma, marten ten zuiden   1805 267 128r
MARTEN RADSMA radsma, marten verkoper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
MARTEN ROSEE rosee, marten koper Franekereind 25   1696 243 190v
MARTEN ROSEE rosee, marten zeefmaker (mr) koper Sint Jacobstraat 18   1701 244 91v
MARTEN ROSEE rosee, marten koper Voorstraat 69   1701 244 123v
MARTEN ROSEE rosee, marten koper Voorstraat 67   1720 246 72v
MARTEN SCHELTINGA scheltinga, martinus van koper Grote Bredeplaats 8b   1769 257 110r
MARTEN SCHELTINGA scheltinga, martinus van ontvanger generaal ten oosten Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
MARTEN SCHELTINGA scheltinga, martinus van grietman van Schoterland verkoper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
MARTEN VLIET vliet, marten van koper Noorderhaven 9 A-007 1808 268 84r
MARTEN VONK vonk, marten koper   1801 265 696r
MARTEN ABES abbes, marten koper   1697 243 305r
MARTEN ABES abbes, marten koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1704 244 264r
MARTEN ABES abbes, marten koper   1721 246 117v
MARTEN ABES abbes, marten koper   1731 248 16r
MARTEN ANDRIES andries, marten koper Franekereind 40   1711 245 136v
MARTEN AUKES auckes, marten koper   1602 228 635r
MARTEN BERENDS BOS bosch, marten berends koper Noorderhaven 41   1787 262 187r
MARTEN BINKES bentes, marten koper   1673 240 128r
MARTEN BROERS broers, marten koper   1643 235 93v
MARTEN BROERS broers, marten koper Schritsen ZZ   1681 241 73v
MARTEN DIRKS dirks, marten (op de pallas) timmerman koper   1782 260 265r
MARTEN DIRKS dirks, marten verkoper   1804 267 11v
MARTEN DIRKS dirks, marten ten westen   1804 267 11v
MARTEN DIRKS dirks, marten koper   1804 267 106v
MARTEN DIRKS dirks, marten (wl) ten westen   1805 267 109r
MARTEN DIRKS dirks, marten koper Grote Ossenmarkt 16   1806 267 195r
MARTEN DIRKS dirks, marten (wd) ten oosten Bargebuurt 26 A-214 1808 268 174v
MARTEN DOUWES douwes, marten koper   1604 228 798r
MARTEN DOUWES douwes, marten koper Lanen 30   1755 253 234v
MARTEN ERNSTES eernstes, marten koper   1678 241 1v
MARTEN FEDDES feddes, marten (wd) ten zuiden Poortje   1601 228 534r
MARTEN FEDDES feddes, marten koper Poortje   1602 228 586r
MARTEN FEIKES feyckes, marten koper   1605 228 928r
MARTEN FOKKES fockes, marten koper   1682 241 203v
MARTEN FOKKES fockes, marten koper   1684 242 15v
MARTEN FOKKES fokkes, marten (meerderjarig vrijgezel) timmerman verkoper Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
MARTEN FOKKES fockes, marten koper   1759 254 240v
MARTEN FOKKES fockes, marten koper   1760 254 255r
MARTEN FOKKES fockes, marten koper   1760 255 17r
MARTEN FOKKES fokkes, marten (wd) koper   1778 259 105r
MARTEN FOKKES fokkes, marten koper Zoutsloot 98   1781 260 13r
MARTEN FOKKES fokkes, marten koper   1785 262 19r
MARTEN GILLES gillis, marten koper   1712 245 172r
MARTEN HAIES hayes, marten schipper (wijd-) koper   1664 238 204r
MARTEN HAIES hayes, marten (erven dochter) verkoper Zoutsloot NZ   1685 242 79v
MARTEN HANSES hansen, marten koper   1646 235 208r
MARTEN HANSES hansen, marten koper   1648 236 23v
MARTEN HARMENS harmens, marten (weeskinderen van) verkoper   1634 233 136r
MARTEN HENDRIKS hendricks, marten (crediteuren van) verkoper Zuiderhaven NZ   1628 232 67r
MARTEN HENDRIKS hendriks, marten koper Lanen 7   1763 255 217v
MARTEN HENDRIKS hendriks, marten tichelaar koper   1776 259 7v
MARTEN HENDRIKS hendriks, marten koper   1776 259 8v
MARTEN HENDRIKS hendriks, marten koper   1778 259 150r
MARTEN HENDRIKS hendriks, marten ten zuiden   1805 267 112v
MARTEN HENDRIKS hendriks, marten (erven) ten westen Lanen 9   1810 269 22v
MARTEN HERES heeres, marten koper Noorderhaven NZ   1604 228 772r
MARTEN HIELKES hylckes, marten koper   1663 238 183v
MARTEN IEDES iedes, marten (erven) ten oosten Weverstraat ZZ   1660 238 40r
MARTEN IEMES iemes, marten koper   1658 237 148r
MARTEN IEMES yemes, marten koper   1665 239 7v
MARTEN IJSBRANDS ijsbrandts, marten koper   1601 228 484r
MARTEN IJSBRANDS ijsbrandts, marten (te sexbierum) triumphant Heiligeweg   1601 228 498r
MARTEN IJSBRANDS ijsbrandts, marten koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1601 228 525r
MARTEN JAKOBS BOER boer, marten jacobs de koper Zuiderstraat 9   1779 259 180r
MARTEN JANS skiere, marten jans koper Rinnertspijp WZ   1624 231 26r
MARTEN JANS janssen, marten koper Rinnertspijp   1637 234 38v
MARTEN JANS janssen, marten koper   1637 234 46v
MARTEN JANS jansen, marten koper   1645 235 172v
MARTEN JANS jansen, marten koper   1647 235 255r
MARTEN JANS jansen, marten koper   1658 237 158v
MARTEN JANS jansen, marten koper   1723 246 163v
MARTEN JANS janz, marten koper   1756 254 24r
MARTEN JANS jans, marten koopman koper Steenhouwersstraat 6 H-155 1811 269 147r
MARTEN JANS MEY mey, marten jans van der schipper (schuit-) koper Bildtstraat 23   1800 265 435r
MARTEN JANS MEY mey, marten jans van der (wl) schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 23 A-066 1807 268 16r
MARTEN JOHANNES johannes, marten (mr) chirurgijn koper Grote Kerkstraat 1a   1663 238 170v
MARTEN JOHANNES joannes, marten koper Lanen 39   1675 240 209r
MARTEN JOHANNES joannes, marten koper   1679 241 43r
MARTEN JOHANNES johannes, marten koper   1784 261 245v
MARTEN JOOSTES joosten, marten koper Sint Odolphisteeg OZ   1689 242 272r
MARTEN KLASES claesen, marten koper Lanen 83   1660 238 17v
MARTEN KLASES clasen, marten koper Lanen 83   1660 238 17v
MARTEN KLASES clasen, marten koper   1662 238 148r
MARTEN KLASES clases, marten koper   1680 241 69v
MARTEN KORNELIS cornelis, marten (heerenveen) verkoper Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
MARTEN LASES laessen, marten mr. schoenmaker koper Voorstraat 5   1633 233 124v
MARTEN LIEUWES lieuwes, marten koper   1668 239 131v
MARTEN MARTENS martens, marten koper   1656 237 55r
MARTEN MARTENS martens, marten koper Rozengracht 40   1656 237 94v
MARTEN MARTENS martens, marten koper   1687 242 200v
MARTEN MARTENS martens, marten wever (bont-) ten westen Kerkpad 16   1750 252 67r
MARTEN MARTENS martens, marten wever (bont-) koper Snakkerburen (gebied) ZZ   1751 252 124v
MARTEN MEINTES meyns, marten koper   1601 228 550r
MARTEN OKKES ockes, meerten koper Heiligeweg 20   1649 236 98r
MARTEN OKKES ockes, marten verkoper   1660 238 15r
MARTEN OKKES okkes, marten koper   1662 238 154r
MARTEN OKKES ockes, marten koper Zuiderhaven 18   1672 240 99v
MARTEN OKKES ockes, marten koper   1674 240 167v
MARTEN PIEBES swil, marten pybes koper   1606 228 979r
MARTEN PIETERS pieters, marten triumphant Sint Jacobstraat WZ   1600 228 436r
MARTEN PIETERS pyters, marten koper   1624 231 33v
MARTEN PIETERS pyters, marten koper   1626 231 135r
MARTEN PIETERS pyters, marten koper   1629 232 221r
MARTEN PIETERS pieters, marten (wd) ten oosten   1633 233 120r
MARTEN PIETERS pytters, marten koper   1683 242 9v
MARTEN PIETERS pytters, marten koper   1685 242 94v
MARTEN REINERS reyners, maarten koper   1650 236 108r
MARTEN RIPPERTS ripperts, marten bruidegom   1606 228 991r
MARTEN SALVES salvus, marten schipper (wijd-) koper   1663 238 191r
MARTEN SALVES salvus, marten koper   1666 239 52r
MARTEN SIEMENS symens, marten ten westen Hoogstraat 25   1601 228 501r
MARTEN SIEMENS symons, marten verkoper   1601 228 516r
MARTEN SIERKS siercx, marten verkoper Lanen NZ   1611 229 91r
MARTEN SIETSES sytses, marten koper Voorstraat 62   1766 256 176r
MARTEN SIETSES HILARIDES hilarides, marten zijtses verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
MARTEN SIETSES HILARIDES hilarides, marten zijtses verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
MARTEN STOFFELS stoffels, marten (weeskinderen van) koper   1600 228 423r
MARTEN TJEPKES tiepkes, marten koper   1660 238 57r
MARTEN TJEPKES tjepkes, marten koper Lombardstraat   1669 239 198v
MARTEN WABES wabbes, marten koper Brouwersstraat WZ   1605 228 966r
MARTEN WIEBES VLIET vliet, marten wybes van koper Noorderhaven 3   1804 267 51v
MARTEN WIEBES VLIET vliet, marten wybes van brugman van de kettingbrug verkoper Noorderhaven 3 A-003 1808 268 83r
MARTEN WIEBES VLIET vliet, marten wybes van ten westen Noorderhaven 11 A-008 1809 268 203r
MARTEN WIEGERS wygers, marten koper Brouwersstraat OZ   1699 244 30r
MARTEN WILLEMS willems, marten koper   1707 245 31r
MARTHA erkelens, martha (wd) verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
MARTHA DAM dam, martha van koper Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
MARTHA DAM dam, martha van koper Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
MARTHA JAKOBS KUIPER kuiper, martha jacobs koper Noorderhaven 12   1788 262 269r
MARTHA JAKOBS KUIPERS kuipers, martha jacobs koper Noorderhaven 62   1780 259 269v
MARTHA JAKOBS KUIPERS kuipers, martha jacobs verkoper Voorstraat 76   1780 259 286v
MARTJEN willkens, martgien koper Lanen NZ   1611 229 91r
MARTJEN bijlaan, maartje koper Rozengracht 20   1729 247 250v
MARTJEN BIKKER bikker, maartje (wd) verkoper Noorderhaven 62   1780 259 269v
MARTJEN HAANSTRA haanstra, maartje (wd) verkoper Voorstraat 2   1800 265 486r
MARTJEN NAUTA nauta, maartje koper   1784 261 251r
MARTJEN NAUTA nauta, martje koper Zoutsloot NZ   1790 263 251v
MARTJEN TADEMA tadema, maartje koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
MARTJEN ALBERTS alberts, martien koper Sint Jacobstraat   1612 229 207r
MARTJEN BASTIAANS BIKKER bikker, maartje bastiaans verkoper Lanen 28   1774 258 168v
MARTJEN GERRITS gerryts, maartie verkoper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
MARTJEN GIJSBERTS gijsberts, martgien koper Droogstraat   1611 229 66r
MARTJEN HIDDES hiddes, martgen koper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
MARTJEN JANS jans, martjen koper   1604 228 817r
MARTJEN JELTES NAUTA nauta, martje jeltes koper Noorderhaven 109   1781 260 130v
MARTJEN KLASES claases, martjen koper   1689 242 298r
MARTJEN KORNELIS cornelis, martgien koper   1604 228 802r
MARTJEN KORNELIS WIJNGAARDEN wyngaarden, maartje cornelis koper Heiligeweg 36   1730 247 308v
MARTJEN SIEMENS simons, maartie koper   1776 259 2v
MARTJEN TIETES tietes, martien koper   1619 230 297r
MATTEUS helsinghe, mathijs (van straatsburg) koper Grote Bredeplaats NZ   1598 228 194r
MATTEUS woensel, matthias van koper   1729 247 280v
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs koper   1661 238 79v
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van koper Voorstraat 24   1685 242 77r
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van koper Liemendijk NZ   1694 243 102v
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van koper Liemendijk NZ   1696 243 201r
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van koper Droogstraat NZ   1696 243 245v
MATTEUS IDSINGA idsinga, matijs van koper Noorderhaven 88   1699 244 6v
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van koper Zuiderhaven 6   1746 251 132r
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van koper Zuiderhaven 6   1746 251 143r
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van koper   1747 251 180r
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van koper Grote Kerkstraat 31   1749 252 14v
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van geniaarde Zuiderhaven 18   1761 255 82v
MATTEUS IDSINGA idsinga, mathijs van koper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
MATTEUS OUDENDAG ouendag, matthijs koper Voorstraat 13   1795 264 280r
MATTEUS POLET polet, mathijs koper   1791 263 325v
MATTEUS SMID smit, mathijs verkoper   1774 258 137v
MATTEUS HENDRIKS hendricx, mathijs bruidegom   1604 228 834r
MATTEUS MATTEUS mathijs, mathijs koper Romastraat ZZ   1613 229 270r
MATTEUS MATTEUS matthijssen, mathijs koper Romastraat   1631 233 33r
MATTEUS MATTEUS mathijsen, mathijs koper   1659 237 191r
MATTEUS PIETERS pieters, mathijs koper Zuiderhaven 17   1784 261 146r
MATTEUS WILLEMS willems, mathijs ten oosten   1601 228 528r
MAURITS STANSIUS stantius, mauritius (ds) koper Voorstraat 41   1659 237 182v
MAURITS SIEMENS symons, maurus koper   1667 239 68r
MAURITS SIEMENS symons, maurus koper   1667 239 68v
MEDARDUS SIEMENS simons, meed koper Sint Jacobstraat 6   1614 229 448r
MEEUWIS PIEBES pybes, mewes koper   1602 228 653r
MEEUWIS PIEBES piebes, mevis koper Noorderhaven 62 7-021 1627 232 46r
MEIE FOLKERTS folkerts, meyke koper Zuiderhaven 18   1734 248 307r
MEIE FOLKES folkes, meye koper Brouwersstraat 22   1670 240 17r
MEIE HARMENS harmens, meye koper Zoutsloot 9   1734 248 288v
MEIE HARMENS harmens, meye koper   1738 249 238r
MEIE HARMENS harmens, meye koper Zoutsloot   1738 249 338r
MEIE HARMENS harmens, meye koper Zoutsloot NZ   1739 250 12v
MEIE HARMENS harmens, meye schipper (schuit-) koper Bildtstraat 16   1743 251 20r
MEIE HARMENS harmens, meye koper Zoutsloot 30   1752 253 32r
MEIE HARMENS MEYER meyer, meye harmens bieder Noorderhaven 69   1753 253 272r
MEIE LOLKES lolkes, meye koper Hofstraat 16   1699 244 20r
MEIE LOLKES lolkes, meye koper   1703 244 194r
MEIE SAKES sakes, meye koper   1684 242 26r
MEIE SAKES sakes, meye koper   1698 243 369r
MEIE SAKES saekes, meye koper   1702 244 187r
MEILE ALLEMA ollema, meile koper   1717 245 282r
MEILE ALLEMA ollema, meile koper   1717 245 292v
MEILE ALLEMA ollema, meyle kjacobs koper Noorderhaven 104   1726 246 282r
MEILE ALLEMA ollema, meyle koper Lanen 23   1727 247 10r
MEILE ALLEMA ollema, meyle koper   1729 247 218v
MEILE FABER faber, meile koper   1782 261 2r
MEILE FABER faber, meile smid (ijzer-)(mr) koper   1783 261 22v
MEILE DIRKS dirks, meile (wd) ten westen Tuinsteeg 4 D-053 1809 268 195v
MEILE DIRKS FABER faber, meile dirks koper Hoogstraat 38   1771 257 204r
MEILE DIRKS FABER faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Rozengracht 37   1779 259 182r
MEILE DIRKS FABER faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Simon Stijlstraat 3   1780 259 264v
MEILE DIRKS FABER faber, meyle dirks ijzersmid (mr) koper   1782 260 180r
MEILE DIRKS FABER faber, meile dirks koper Nieuwstraat WZ   1782 260 290r
MEILE DIRKS FABER faber, meile dirks koper Achterstraat   1783 261 110r
MEILE DIRKS FABER faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Noorderhaven 107   1783 261 23v
MEILE DIRKS FABER faber, meile dirks smid (ijzer-)(mr) koper Achterstraat   1784 261 213v
MEILE DIRKS FABER faber, meyle dirks koper Rozengracht 37   1787 262 162v
MEILE JAKOBS ALLEMA ollema, meile jacobs koper Voorstraat 55   1720 246 68v
MEILE RINNERTS rinnerts, meyle gecondemneerde Sint Christoffelsteeg   1614 229 396r
MEILE RUURDS ruurds, meile geniaarde Grote Bredeplaats 13   1716 245 256v
MEILE RUURDS ruurds, meile koper Rommelhaven 28   1717 245 287v
MEILE UILKES ulckes, meile koper   1659 237 203r
MEILE UILKES uylkes, meyle bakker koper Bildtpoort (gebied)   1672 240 76v
MEILE UILKES uilkes, meyle koper Achterstraat   1674 240 145r
MEILE UILKES uilkes, meyle koper Achterstraat   1674 240 145v
MEILE UILKES uylkes, meyle bakker (mr) koper Zoutsloot NZ   1674 240 160v
MEILE UILKES uylkes, meyle (panwerk van) bakker (mr) ten oosten Zoutsloot NZ   1674 240 160v
MEILE UILKES uilckes, meyle (pottenbakkerij van) ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1678 241 24v
MEILE UILKES uilkes, meyle (pottenbakkerij van) ten zuiden Bildtpoort (gebied)   1681 241 152r
MEINERT bents, meynert koper Lammert Warndersteeg   1614 229 420r
MEINERT AERNTSMA arentsma, meindert koper   1739 250 31r
MEINERT HOEK hoek, meinert van koper Kleine Bredeplaats 1   1728 247 78r
MEINERT HOEK hoek, meinert van (wd) ten noorden Lanen 41   1773 258 121v
MEINERT BERNARDUS bernardus, meindert koper Zuiderhaven 24   1789 263 100r
MEINERT DOOITSES doytses, meynert koper Grote Bredeplaats ZZ   1611 229 44r
MEINERT DOOITSES doytzes, meynert koper   1615 229 513r
MEINERT DOOITSES doytses, meynert verkoper Grote Kerkstraat 11   1615 229 532r
MEINERT FEIES feyes, meijnert koper WZ   1631 232 357r
MEINERT GERBENS gerbrandts, meynert triumphant   1597 228 94r
MEINERT IDSES idzes, meynert (wl) verkoper   1611 229 106r
MEINERT IEPES ypes, mijnert koper Rozengracht 21   1672 240 111r
MEINERT IJSBRANDS isbrandts, meinert koper Achterstraat   1665 239 3r
MEINERT JAKOBS jacobs, meynert koper Bildtpoort (gebied)   1689 242 278r
MEINERT JANS jansen, meynert koper   1671 240 59v
MEINERT JANS jans, meindert koper   1768 257 99r
MEINERT JANS jans, meinert ten oosten   1774 258 147v
MEINERT JANS jans, meindert koper Sint Odolphisteeg 15   1792 264 15r
MEINERT JANS jans, meindert ten noorden Lanen 41 E-188 1809 268 202r
MEINERT JANS HOEK hoek, meinert jansen koper Grote Bredeplaats 31   1697 243 323v
MEINERT JASPERS jaspers, meinert koper   1732 248 83r
MEINERT JASPERS jaspers, meinert koper   1734 248 335r
MEINERT JENTJES jenties, meinert koper   1667 239 97v
MEINERT KLASES claes, meinert koper   1628 232 144r
MEINERT KLASES claasen, meinert koper   1662 238 155r
MEINERT KORNELIS cornelis, meynert verkoper Drie Roemersteeg   1601 228 494r
MEINERT MEINTES meintes, meinert koper   1660 238 64v
MEINERT MONSES monses, meinert koper   1729 247 242v
MEINERT PIETERS pyters, meynert koper   1606 228 997r
MEINERT PIETERS pyters, meynert koper Franekereind ZZ   1611 229 59r
MEINERT SIEBES sybes, meynert koper Snakkerburen (gebied)   1632 233 40v
MEINERT SIEBES sibes, meynert ten oosten Heiligeweg   1641 234 154v
MEINERT SIEBES sybes, meinert koper   1656 237 87v
MEINERT SIEBES sibes, meinert koper   1665 239 6va
MEINERT SIKKES sickes, meinert koper Vijverstraat NZ   1658 237 178r
MEINERT TJEERDS tiaerdts, meynert koper   1657 237 108r
MEINERT WILLEMS willems, meinert koper Grote Bredeplaats ZZ   1662 238 140v
MEINERT WILLEMS willems, meinert koper   1731 247 381v
MEINOU BOKKES bockes, meinouw koper   1738 249 228v
MEINOU BOKKES bockes, meinouw (wd) verkoper Noorderhaven 32   1740 250 112v
MEINOU RIENKS ryens, meynu koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
MEINT JAGER jager, meinte ten noorden Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
MEINT JAGER jager, meinte de ten noorden Rozengracht 37 H-001 1809 268 236v
MEINT JAGER jager, meinte de ten noorden Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
MEINT MEULEN meulen, meintje van der (bolsward) koper Hoogstraat 5   1805 267 118v
MEINT ANDRIES BROUWER brouwer, meinte andrys koper   1741 250 181r
MEINT DOEKES doekes, meinte verkoper Zeilmakersstraat 11 A-132 1808 268 88r
MEINT DOUWES douwes, meynte koper   1656 237 88v
MEINT JANS jans, meynte koper Noorderhaven ZZ   1601 228 471r
MEINT KORNELIS cornelis, meynte koper   1600 228 426r
MEINT KORNELIS cornelis, meynte koper   1600 228 427r
MEINT WILLEMS JAGER jager, meinte willems koper   1787 262 205v
MEINT WILLEMS JAGER jager, meinte willems de koper Simon Stijlstraat OZ   1797 265 37r
MEINT WILLEMS JAGER jager, meinte willems de slager (mr) koper Rozengracht 37   1798 265 187r
MELCHERT schraage, melchior koper Kleine Bredeplaats 20 E-112 1807 267 323v
MELCHERT NANNES nannes, melcher koper Nieuwstraat WZ   1658 237 176r
MELCHERT PIETERS pieters, melchior koper   1604 228 852r
MELCHERT PIETERS pyters, melchior (van aacken) koper Karremanstraat OZ   1611 229 47r
MELIS GERRITS gerryts, melis koper   1626 231 137v
MELIS HEINS heyns, melis koper Kleine Bredeplaats 22   1628 232 88r
MELIS JANS jansen, melis koper   1708 245 61r
MELIS MELIS melissen, melis koper   1648 236 39v
MELIS PIEBES piebes, melis koper   1629 232 175r
MELLE NIJHOLT niholt, melle bieder Spekmarkt 6   1712 245 4va
MELLE FEIES NIJHOLT nijholt, melle feyes koper Rozengracht NZ   1705 244 298r
MELLE HANSES hansen, melle koper Bildtstraat 25   1681 241 150r
MELLE HANSES hansen, melle koper Zuiderhaven 18   1709 245 92v
MELLE IENSES ynses, melle geniaarde Zuiderhaven 65   1725 246 214v
MELLE IENSES ynses, mille koper   1725 246 223v
MELLE IENSES ynses, melle bieder   1728 247 2ra
MELLE IENSES ynses, melle koper Zoutsloot NZ   1750 252 96r
MELLE IENSES ynses, melle koper   1763 255 233v
MELLE JANS jansen, melle koper   1672 240 81v
MELLE SIKKES sickes, melle koper   1663 238 191v
METJE JAKOBS jacobs, metje koper   1779 259 187v
METJE MARTENS martens, mettje koper Steenhouwersstraat 2   1798 265 178r
METJE OEBELES oebeles, mettje (wd) verkoper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
MICHIEL dreso, michiel koper   1791 263 345r
MICHIEL drijso, michiel ten zuiden Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
MICHIEL NAUTA nauta, michiel geniaarde Zuiderhaven 36   1766 256 170r
MICHIEL NAUTA nauta, michiel koper Lanen 21   1766 256 178r
MICHIEL NAUTA nauta, michiel koper Zuiderpoort (gebied)   1766 256 212v
MICHIEL NAUTA nauta, michiel koper   1768 257 79r
MICHIEL NAUTA nauta, michiel koper   1777 259 85r
MICHIEL NAUTA nauta, michiel koper Brouwersstraat 17   1782 260 160r
MICHIEL VELDHUIS veldhuis, michiel koper Kerkpoortstraat 49   1782 260 231r
MICHIEL WASSENAAR wassenaar, michiel koper Molenpad 18   1785 261 301r
MICHIEL WASSENAAR wassenaar, michiel koper Molenpad 16   1785 261 302r
MICHIEL WETSENS wetsens, michiel van koper Zuiderhaven 77   1794 264 229r
MICHIEL WETSENS wetsens, michiel van secretaris ten oosten Zuiderhaven 75   1804 267 101v
MICHIEL WETSENS wetsens, michiel van secretaris ten noorden Zuiderhaven 75   1804 267 101v
MICHIEL WOLF wolff, michiel de koper   1606 228 978r
MICHIEL DOEKELES doekles, michiel koper   1699 244 5v
MICHIEL EGBERTS MUNTER munter, michiel eiberts hoedenmaker (mr) koper Voorstraat 45   1718 246 1r
MICHIEL FREERKS freerks, michiel koper   1769 257 115v
MICHIEL FREERKS freerks, michiel koper   1771 257 244v
MICHIEL HARMENS WASSENAAR wassenaar, michiel harmens verver en glazenmaker (mr) koper Lanen 76   1782 260 288r
MICHIEL HARTS heerts, michiel koper   1624 231 19r
MICHIEL HENDRIKS hendrickx, michiel koper Zoutsloot ZZ   1598 228 239r
MICHIEL HENDRIKS ENGELSMAN engelsman, michiel hendricx bruidegom   1598 228 190r
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel koper Hoogstraat 21   1776 258 262r
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel schipper (beurt-) op amsterdam verkoper   1776 259 7v
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel schipper (wijd-) koper Zeilmakersstraat OZ   1782 260 193v
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel koper   1792 264 17r
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel koper   1798 265 169r
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel koper Bildtstraat 20   1800 265 440r
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel koper Karremanstraat 22   1802 266 301r
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel ten zuiden Bildtstraat 18   1804 267 8v
MICHIEL JAKOBS jacobs, miggiel schipper (beurt-) op amsterdam (oud-) verkoper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel schipper (oud wijd-) verkoper Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
MICHIEL JAKOBS jacobs, michiel schipper (oud beurt-) verkoper Bildtstraat 20 A-116 1810 269 26v
MICHIEL JANS jansen, michiel koper   1648 236 27v
MICHIEL JANS jansen, michiel koper   1698 243 383v
MICHIEL LIEUWES lieuwes, michiel verkoper Vijverstraat 6   1653 236 235v
MICHIEL MARTENS martens, michiel koper   1679 241 35v
MICHIEL MELLES melles, michiel koper Lanen 41   1773 258 121v
MICHIEL PIETERS pieters, michiel naastligger   1601 228 509r
MICHIEL PIETERS pieters, michiel koper Schritsen 63   1780 259 291v
MICHIEL PIETERS pytters, michiel koper Noorderhaven 2   1800 265 430r
MICHIEL PIETERS romerman, michiel pieters koper   1800 265 450r
MICHIEL RIENKS rienks, michiel koper   1753 253 44v
MICHIEL SAMUELS samuels, michiel koper   1642 235 4r
MICHIEL SANNES sannes, michiel koper   1648 236 25v
MINK POLAK polak, minke (leeuwarden) koper   1804 267 98v
MINK EVERTS everts, minke koper Wortelstraat 15 B-083 1808 268 34v
MINK EVERTS everts, minke koper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
MINK HARMENS harmens, minck koper Lanen ZZ   1647 235 249v
MINK HARMENS harmens, minck brouwer koper Lanen ZZ   1653 236 247v
MINK HILLES hilles, mink schipper koper A-000 1809 268 293v
MINK JANS KROON kroon, mink jans koper   1807 267 326v
MINK LIEUWES lieuwes, minck koper   1665 239 11v
MINK MINNES minnes, minke koper William Boothstraat 1   1752 252 186v
MINK PIEBES pybes, mincke (wd) ten oosten Droogstraat NZ   1601 228 490r
MINKE MELLES melles, meyns koper   1634 233 142r
MINKE PIETERS pieters, mincke koper   1599 228 320r
MINNE , minne smid naastligger Lanen   1601 228 486r
MINNE bloks, menne koper   1797 265 66r
MINNE houttuin, minne koper Achterstraat 5   1797 265 97r
MINNE houttuin, minne koper   1798 265 159r
MINNE bloks, menne koper   1799 265 351r
MINNE houttuin, minne ten oosten   1804 267 106v
MINNE houttuin, minne ten westen Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
MINNE houttuin, minne ten westen Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
MINNE houttuin, minne koopman koper Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
MINNE houttuin, minne koopman ten zuiden Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
MINNE houttuin, minne koopman koper Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
MINNE BLOK blok, minne koper Lombardspijp   1768 257 36v
MINNE BLOK blok, minne koper   1777 259 72r
MINNE FINK vink, minne koopman koper   1781 260 134v
MINNE FINK vink, menno koper   1783 261 27r
MINNE FINK vink, menno koper   1784 261 170r
MINNE FINK vink, menno koper   1784 261 240v
MINNE FINK vink, minne koper   1787 262 222v
MINNE FINK vink, minne koper Karremanstraat OZ   1787 262 223v
MINNE FINK vink, menno koper   1789 263 81v
MINNE FINK vink, menno koper   1791 263 310v
MINNE FINK vink, menno (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 24   1794 264 171v
MINNE FINK vink, menno koper   1794 264 185r
MINNE FINK vink, menno koper   1794 264 199r
MINNE FINK vink, menno geniaarde Noorderhaven 114   1795 264 238r
MINNE FINK vink, minne ten noorden   1804 267 46r
MINNE FINK vink, minne koopman koper   1804 267 89r
MINNE FINK vink, minne verkoper   1805 267 126r
MINNE FINK vink, minne ten westen Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
MINNE FINK vink, minne ten westen Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
MINNE FINK vink, minne ten westen Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
MINNE FINK vink, minno koopman koper Rozenstraat 3 H-031 1809 268 209r
MINNE FINK vink, minno ten oosten Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
MINNE FINK vink, minne verkoper Rozenstraat 3 H-031 1810 268 357v
MINNE FINK vink, minne ten zuiden Liemendijk 34 B-145 1810 269 19v
MINNE TUININGA tuininga, menno koper Heiligeweg 2   1786 262 134r
MINNE VEEN veen, minne van der verver (mr) koper   1805 267 112v
MINNE VEEN veen, minne van der ten oosten   1805 267 123r
MINNE ABES abes, minne koper Lanen 87   1719 246 33v
MINNE ABES abes, minne bieder   1728 247 4ra
MINNE ABES abbes, minne smid (mr ijzer-) koper   1735 249 20r
MINNE ABES abes, minno ten oosten Bildtstraat 1   1750 252 69v
MINNE ABES abes, minno smid (ijzer-)(mr) verkoper Bildtstraat 1   1750 252 69v
MINNE ABES abes, minno smid (ijzer-)(mr) verkoper Liemendijk ZZ   1750 252 69v
MINNE ABES FABER faber, minne abes koper   1779 259 198r
MINNE ALLES alles, minne koper Zoutsloot NZ   1642 234 177r
MINNE ALLES alles, minne koper   1643 235 40v
MINNE ALLES alles, minne koper   1643 235 92v
MINNE FEDDES feddes, minne koper Noorderhaven 66   1761 255 80v
MINNE FEDDES feddes, minne koper   1763 256 14r
MINNE FOKKES fockes, minne koper Karremanstraat   1597 228 99r
MINNE GERRITS gerrits, minne koper   1668 239 124v
MINNE HANSES hansen, minne koper   1670 240 26v
MINNE HARMENS WILDE wilda, minne harms koper Franekereind 19   1749 252 28r
MINNE HEIES heyes, minne koper Grote Bredeplaats 11   1671 240 60v
MINNE HEINS heyns, minne koper   1649 236 89v
MINNE HEINS heins, minne ten zuiden Zuiderhaven 18   1660 238 32r
MINNE JANS jans, minne koper   1611 229 120r
MINNE JANS jans, minne koper   1658 237 161r
MINNE JANS jans, minne koper   1659 238 12v
MINNE JANS jansen, minne ten westen Droogstraat 100   1660 238 30v
MINNE JANS jansen, minne ten zuiden   1660 238 41r
MINNE JANS jansen, minne koper Lanen NZ   1661 238 71r
MINNE JANS jansen, minne koper Weverstraat   1661 238 80v
MINNE JANS jansen, minne koper Weverstraat   1664 238 237v
MINNE JANS jans, minne verkoper Lanen NZ   1665 239 9r
MINNE JANS jansen, minne koper Zoutsloot ZZ   1665 239 15r
MINNE JANS jansen, minne koper Noorderhaven 17   1668 239 122v
MINNE JANS jans, minne ten oosten Noorderhaven 15   1676 240 231r
MINNE JANS MARNSTRA marnstra, minne jansen koper   1690 242 316r
MINNE KLASES claasen, minne koper Havenplein 20   1717 245 307v
MINNE KLASES claessen, minne koper   1718 246 14r
MINNE KLASES BLOK blok, minne clazes koopman ten oosten Zuiderhaven 1   1774 258 176r
MINNE KLASES BLOK blok, minne claases koper Voorstraat 95   1787 262 179r
MINNE KLASES BLOK blok, minne claases koper   1795 264 264v
MINNE KLASES BLOK blok, minne claases koper   1797 265 56r
MINNE PIETERS pieters, minne waterhaler koper Lammert Warndersteeg 10   1751 252 165r
MINNE PIETERS pyters, minne koper   1753 253 64r
MINNE PIETERS pieters, minne verkoper   1773 258 105v
MINNE PIETERS pieters, minne koper Brouwersstraat 1   1786 262 130r
MINNE PIETERS pieters, minne koper   1787 262 191v
MINNE PIETERS pieters, minne koper   1787 262 198v
MINNE PIETERS pieters, minne koper   1787 262 242r
MINNE PIETERS pieters, minne koper   1788 263 42v
MINNE POPPES houttuin, minne poppes koper   1802 266 317r
MINNE POPPES houttuin, minne poppes verkoper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
MINNE REINERS reynders, minne (te leeuwarden) koper Zoutsloot ZZ   1601 228 533r
MINNE RUURDS ruierdts, minne koper Lanen 82   1643 235 53v
MINNE RUURDS ruurds, minne koper   1740 250 130r
MINNE RUURDS ruirds, minne koper   1742 250 209r
MINNE RUURDS ruirds, minne koper   1742 250 236r
MINNE SIPKES sipckes, minne koper Noorderhaven NZ   1613 229 307r
MINNE TIJSES thijssen, minne koper Noorderhaven 65   1692 242 389r
MINNE TIJSES thijssen, minne schipper koper Noorderhaven 67   1693 243 33r
MINNE TIJSES tijssen, minne koper   1700 244 68r
MINNE TIJSES tijssen, minne koper Zoutsloot NZ   1704 244 256v
MINNE TIJSES tijssen, minne koper Zoutsloot ZZ   1705 244 303r
MINNERT PIETERS pieters, minnert koper   1600 228 403r
MINNERT PIETERS pieters, minnert koper Noorderhaven NZ   1600 228 434r
MINNERT SIETSES zytzes, minnert koper   1806 267 222v
MINNERT SIETSES zijtses, minnert (franeker) verkoper A-000 1809 268 293v
MINSE MEULEN meulen, mintje van der verkoper Zuiderhaven 39   1804 267 69v
MINSE MEULEN meulen, mintje van der verkoper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
MINSE MEULEN meulen, mintje van der verkoper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
MINSE MEULEN meulen, mintje van der verkoper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
MINSE MEULEN meulen, mintje van der verkoper Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
MINSE MEULEN meulen, mintje van der verkoper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
MINSE ANNES annes, mintse koper   1644 235 129r
MINSE IEPES epes, mintie koper Schritsen   1656 237 70r
MINSE IEPES epes, mintie koper Lanen 48   1658 237 179r
MINSE KORNELIS cornelis, minse verkoper Lanen   1601 228 486r
MINSE KORNELIS cornelis, minse koper Voorstraat 89   1657 237 115v
MINSE KORNELIS cornelis, minse koper Voorstraat 93   1667 239 75r
MINSE KORNELIS cornelis, minse koper Voorstraat 88   1668 239 178r
MINSE KORNELIS cornelis, minse koper Noordijs 1   1675 240 199v
MINSE KORNELIS cornelis, menso koper   1680 241 65r
MINSE KORNELIS cornelis, menso koper   1680 241 86v
MINSE KORNELIS cornelis, menso koper Voorstraat 61   1681 241 121r
MINSE KORNELIS cornelis, menso koper   1681 241 143v
MINSE KORNELIS cornelis, minse koper Voorstraat 93   1685 242 61v
MINSE KORNELIS cornelis, minse koper   1693 243 59r
MINSE KORNELIS cornelis, minse koper   1696 243 214r
MINSE LOLKES lolckes, minse zakkendrager koper Noorderhaven NZ   1615 229 569r
MINSE MINNES minnes, mintze koper   1599 228 321r
MINSE MINNES minnes, minse schuitmaker verkoper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
MINSE ROELOFS roelofs, minse winkelier koper Molenpad NZ   1713 245 200v
MINSE SIKKES sikkes, mientje koper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
MONSE WIARDA wiarda, monte koper Kleine Bredeplaats 12   1763 255 247v
MOSES ABRAHAMS abrahams, moses koper   1660 238 14v
MOSES ABRAHAMS abrahams, moses koper   1660 238 19v
MOSES ABRAHAMS abrahams, moses koper Voorstraat ZZ   1667 239 97r
MOSES ABRAHAMS abrahams, moses koper Vianen NZ   1668 239 151v
MOSES ABRAHAMS abrams, moses koper Lanen 23   1670 240 16r
MOSES ABRAHAMS abrams, moses koper   1675 240 194v
MOSES RUURDS ruurds, moses koper   1806 267 239v
MOSES SALOMONS salomons, moses koopman (joods) koper   1788 263 40v
MOSES SALOMONS salomons, moses koper   1799 265 274r
MOSES SALOMONS salomon, moses koper   1801 266 87r
MURK HESSELS hessels, murk koper Herenwaltje OZ   1696 243 249v
MURK HESSELS hessels, murk koper Herenwaltje OZ   1720 246 85v
MURK JETSES jetses, murk koper   1778 259 143r
MURKJE JELTES jeltes, murkje koper Zeilmakersstraat OZ   1749 251 255v