Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
FILIPPINA ARJENS arjens, philippina koper Voorstraat 59   1762 255 151v
FILIPPINA ARJENS arjens, philippina koper Voorstraat 59   1762 255 156r
FILIPPINA FILIPPUS philippus, philippijntje verkoper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
FILIPPUS hoyer, philip koper   1617 230 222r
FILIPPUS gaude, philip koper Voorstraat 46   1765 256 140v
FILIPPUS BAKKER bakker, philippus verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
FILIPPUS BEEM beem, philip koper Havenplein 18a   1742 250 263v
FILIPPUS BELIDA belida, philippus koper Lanen 23   1696 243 231r
FILIPPUS BELIDA belida, philippus koper Lanen 23   1696 243 231v
FILIPPUS BELIDA belida, philippus koper Voorstraat ZZ   1699 244 24r
FILIPPUS BOS bos, phillippus koper   1730 247 361r
FILIPPUS BOS bos, philippus koper   1733 248 194v
FILIPPUS BOS bos, philippus koper   1733 248 202v
FILIPPUS BOS bos, philippus koper   1734 248 338r
FILIPPUS BOS bos, philippus destillateur koper   1735 249 54r
FILIPPUS BOS bos, philippus koper Wasbleek ZZ   1739 250 14v
FILIPPUS FONTEIN fontein, philipus koper Bildtpoort (gebied) ZZ   1661 238 101r
FILIPPUS HANEKUIK hanekuik, philippus koper Bildtstraat 4   1756 253 253v
FILIPPUS HANEKUIK hanekuik, philippus koper Bildtstraat 4   1756 254 18v
FILIPPUS HANEKUIK hanekuik, philippus koper Zuiderhaven 55   1757 254 91r
FILIPPUS HANEKUIK hanekuik, philippus koper Vijver OZ   1758 254 143v
FILIPPUS HANEKUIK hanekuik, philippus koper Heiligeweg 46   1759 254 202v
FILIPPUS HANEKUIK hanekuik, philippus koper Zuiderhaven 23   1759 254 223v
FILIPPUS HANEKUIK hanekuik, philippus koper Zoutsloot NZ   1761 255 93v
FILIPPUS HANEKUIK hanekuik, philippus koper   1763 255 208v
FILIPPUS OOLGAARD olgardt, philip koper Kleine Bredeplaats 7   1765 256 105r
FILIPPUS OOLGAARD oolgaard, philip koper Vijverstraat 12   1768 257 70v
FILIPPUS OOLGAARD oolgaart, philip hovenier koper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
FILIPPUS OOLGAARD oolgaart, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
FILIPPUS OOLGAARD oolgaardt, philip hovenier ten noorden Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
FILIPPUS OOLGAARD oolgard, philip guardenier koper Grote Bredeplaats 10   1782 260 218r
FILIPPUS OOLGAARD oolgaard, philip hovenier koper Heiligeweg 52   1785 262 25v
FILIPPUS OOLGAARD oolgaard, philip koper   1788 262 251v
FILIPPUS OOLGAARD ohlgard, philip hovenier verkoper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
FILIPPUS OOLGAARD ohlgard, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
FILIPPUS SWART swart, philippus koper Noorderhaven 79   1751 252 115v
FILIPPUS SWART swart, philippus (wd) ten zuiden Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
FILIPPUS SWART swart, philippus koper   1779 259 160r
FILIPPUS ANDRIES BOS bosch, philippus andries koper Lanen 78   1722 246 128r
FILIPPUS AUKES auckes, philippus koper Kruisstraat 3   1666 239 48r
FILIPPUS FILIPPUS philips, philip ten westen Lanen NZ   1605 228 875r
FILIPPUS HIELKES HANEKUIK hanekuik, philipus hylkes (vrijgezel) koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
FILIPPUS IEDES iedes, philips schipper (bolswarder) koper Rozengracht NZ   1644 235 152v
FILIPPUS IEDES iedes, philips koper Rozengracht NZ   1644 235 153r
FILIPPUS IEDES iedes, philips koper Zuiderplein   1647 235 242v
FILIPPUS IEDES ides, philips koper   1649 236 63v
FILIPPUS IEDES iedes, philipus koper Zuiderplein   1657 237 141r
FILIPPUS IEDES iedes, philip ten westen   1660 238 29v
FILIPPUS JANS jansen, philippus koper OZ   1677 240 269r
FILIPPUS JOHANNES johannes, philippes (wd) koper Bildtstraat 21   1794 264 196r
FILIPPUS LIEUWES lieuwes, philips koper Voorstraat 73   1597 228 33r
FILIPPUS LIEUWES lieuwes, philips (weeskinderen van) koper Voorstraat 73   1597 228 122r
FILIPPUS LUCAS lucas, philippus koper Franekereind 4   1689 242 263v
FILIPPUS LUCAS lucas, philippus koper Nieuwstraat WZ   1693 243 36r
FILIPPUS LUCAS lucas, philippus koper Noorderhaven 111   1693 243 57v
FILIPPUS LUCAS lucas, philippus koper   1694 243 111r
FILIPPUS LUCAS lucas, philippus koopman koper Herenwaltje 12   1695 243 127v
P. laurenberg?, p. ten noorden   1804 267 78r
P. ballard, p. luitenant in dienst van de koning van holland verkoper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
P. feiffer, p. ten noorden Lanen 79 E-209 1809 268 309v
P. feiffer, p. ten noorden Lanen 79 E-210 1809 268 309v
P. vakker, p. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
P. BAKKER bakker, p. (wl) verkoper Heiligeweg 36 G-037 1810 269 108r
P. BOER boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 39 B-160 1809 268 266r
P. BOER boer, p. de ten noorden Anjelierstraat 41 B-161 1809 268 266r
P. FONTEIN fontein, p. ten westen   1809 268 223r
P. GAAIKEMA gaikema, p. ten zuiden   1804 267 91r
P. GELINDE gelinde, p. koper   1806 267 226r
P. HANNEMA hannema, p. ten oosten Noorderhaven 72   1773 258 78v
P. HANNEMA hannema, p. ten noorden Lanen 31   1804 267 92v
P. HANNEMA hannema, p. (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
P. HANNEMA hannema, p. (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
P. HANNEMA hannema, p. ten westen Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
P. HANNEMA hannema, p. (wd) ten westen Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
P. HANNEMA hannema, p. (wd) ten westen Lanen 63 E-196 1809 268 287r
P. HUIDEKOPER huidekoper, p. ten zuiden Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
P. HUIDEKOPER huidekoper, p. ten zuiden Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
P. KET keth, p. de ten westen Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
P. KET deketh, p. ten westen Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
P. KET deketh, p. ten zuiden Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
P. KET keth, p. de ten westen Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
P. KET keth, p. de ten zuiden Schritsen 42 F-069 1810 269 48v
P. LAQUART laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
P. LAQUART laquart, p. ten zuiden Voorstraat 84 E-006 1807 267 334v
P. LAQUART laquart, p. ten westen Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
P. PEAUX peaux, p. (wd)(en zoon) ten zuiden Prinsenstraat 6   1804 267 72v
P. PERSIJN persijn, p. (wl) verkoper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
P. PERSIJN persijn, p. (wl) verkoper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
P. PERSIJN persijn, p. (wl) verkoper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
P. RODENHUIS rodenhuis, p. verkoper Lanen 9   1810 269 22v
P. STRATEN straaten, p. van der ontvanger van convooyen en licenten koper Grote Bredeplaats 8   1780 259 231v
P. TETRODE tetrode, p. (wl) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
P. TETRODE tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
P. TETRODE tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
P. TETRODE tetrode, p. (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
P. TETRODE tetrode, p. (wd) ten oosten Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
P. TJALLINGII tjallingii, p. ten noorden Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
P. WELLINGA wellinga, p. koperslager ten noorden Zuiderhaven 23   1804 267 12v
P. WELLINGA wellinga, p. koperslager (mr) ten zuiden Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
P. FOLKERTS folkerts, p. (embden) koper Droogstraat 61 B-070 1810 269 62v
P. MINNES minnes, p. ten westen   1803 267 1r
PABE vaber, pabe koper   1798 265 230r
PABE JILLERTS helmen, pabe jellerts van der koper   1783 261 33r
PASSCHIER JANS jans, paschier koper Romastraat   1598 228 192r
PASSCHIER PASSCHIERS paschiers, paschier koper Lanen NZ   1612 229 216r
PASSCHIER PASSCHIERS passchiers, paschier koper Sint Odolphisteeg WZ   1615 229 538r
PAULUS jansn, pouwel koper   1602 228 644r
PAULUS jansn, pouwel koper   1602 228 662r
PAULUS caroli, paulus koper Schritsen ZZ   1612 229 143r
PAULUS wiltzang, pouwels koper NZ   1659 237 214r
PAULUS strooband, paulus bakker (koek-)(mr) koper Voorstraat 37   1780 259 274r
PAULUS schrans, paulus (wl) koopman koper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
PAULUS BEVA beva, paulus koper   1784 261 142r
PAULUS BOER boer, paulus de koper   1789 263 114v
PAULUS BOER boer, paulus de koper Achterstraat ZZ   1793 264 102v
PAULUS BOER boer, paulus de koper Achterstraat NZ   1795 264 278r
PAULUS BOER boer, paulus de koper   1801 265 631r
PAULUS BOER boer, paulus de koper Zoutsloot NZ   1805 267 156r
PAULUS BOER boer, paulus de (wethouder) koper Zoutsloot 78 B-088 1808 268 92r
PAULUS BOER boer, paulus de (wethouder) koopman koper Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
PAULUS BOER boer, paulus de ten westen Zoutsloot 84 B-087 1808 268 127r
PAULUS BOER boer, paulus de (wethouder der gemeente harlingen) koper Droogstraat 83 B-076 1809 268 316v
PAULUS BOER boer, paulus de (wethouder der stad harlingen) koper Heerensteeg 10 B-094 1809 268 316v
PAULUS BOER boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Droogstraat 83 B-076 1810 269 7v
PAULUS BOER boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Zoutsloot 92 B-084 1810 269 9r
PAULUS BOER boer, paulus de (mede wethouder) verkoper Herenwaltje 5 B-091 1810 269 85r
PAULUS GEMMENICH gemmenich, paulus koper Rozengracht 40   1680 241 116r
PAULUS THIELE thielen, paulus van koper Wasbleek   1795 264 281r
PAULUS ALLERTS allards, paulus koper Schritsen 25   1801 265 678r
PAULUS ALLERTS allards, paulus ten oosten Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
PAULUS BAUKES bauckes, pals koper Rommelhaven 13   1640 234 92v
PAULUS BAUKES baukes, pals koper   1656 237 61v
PAULUS BAUKES baukes, pals koper   1656 237 92v
PAULUS BAUKES baukes, pals koper   1659 237 192r
PAULUS BAUKES baukes, pals koper   1659 237 219r
PAULUS BAUKES baukes, pals koper   1660 238 66r
PAULUS BAUKES bauckes, pals koper Noorderhaven 66   1662 238 136v
PAULUS BAUKES bauckes, pals koper   1662 238 141v
PAULUS BAUKES baukes, pals brouwer en tichelaar koper   1662 238 159r
PAULUS BAUKES bauckes, pals (hun vader) verkoper Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
PAULUS BAUKES bauckes, pals (vercochte landen van) ten oosten Zuiderhaven 15 5-160 1665 239 1r
PAULUS BAUKES bauckes, pals tichelaar verkoper Noorderhaven 66   1665 239 1v
PAULUS BAUKES bauckes, pals verkoper Rozengracht NZ   1665 239 2v
PAULUS DANIELS daniels, poulus koper Kerkpoortstraat OZ   1724 246 191r
PAULUS DANIELS daniels, poulus koper Lammert Warndersteeg WZ 8-028 1742 250 239v
PAULUS DIRKS dirks, poulus provisioneel k   1734 249 12va
PAULUS DIRKS dirks, paulus koper   1736 249 120r
PAULUS DIRKS dirks, paulus koper   1747 251 186v
PAULUS DIRKS dirks, paulus timmerman (huis-)(mr) koper Zuiderhaven 47   1751 252 117v
PAULUS DIRKS dirks, paulus koper Heiligeweg 6   1752 252 219v
PAULUS DIRKS dirks, paulus koper Rozengracht ZZ   1765 256 126v
PAULUS GERRITS BOER boer, paulus gerrits de koper Zoutsloot 86   1790 263 215r
PAULUS HANSES hansen, pouwels koper   1647 235 254r
PAULUS JAKOBS jacobs, paulus koper Bildtpoort (gebied)   1612 229 179r
PAULUS JAKOBS jacobs, pouwel koper Hofstraat   1614 229 441r
PAULUS JANS jans, pouwels koper Schritsen   1616 230 33r
PAULUS JANS jans, pouwel koper   1625 231 87r
PAULUS JANS jans, pouwel koper   1626 231 141r
PAULUS JANS jans, pauuel koper Vijverstraat   1627 232 36r
PAULUS JANS jans, pouwels koper Bildtstraat 21 7-085 1639 234 79v
PAULUS JANS jans, pouwels koper Zuiderhaven 56   1639 234 85v
PAULUS JANS jansen, pouwel koper   1656 237 84v
PAULUS JANS wiltvangh, pouwels jansen koper Rapenburg ZZ   1659 237 178v
PAULUS JANS wiltvang, paulus jansen koper Rozengracht 23   1668 239 173v
PAULUS JANS wiltvang, paulus jansen koper Rozengracht 21   1669 239 204v
PAULUS JANS jansen, paulus koper Grote Bredeplaats 6b   1716 245 262v
PAULUS JANS ENNEMA innema, paulus jans koper   1631 233 20r
PAULUS JANS ENNEMA innema, pauwels jansen koper Bildtstraat 21   1638 234 52v
PAULUS JANS ENNEMA innema, pauwels jansen koper Nieuwstraat WZ   1642 234 174v
PAULUS JANS ENNEMA innema, pouwels jansen koper Voorstraat NZ   1642 235 26v
PAULUS JANS LANSENBERG lansenberg, paulus jans (farnson in groningerland) bakker (mr) koper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
PAULUS PIETERS pytters, pouwel bieder Noorderhaven 40   1659 238 2ra
PAULUS SJOERDS siuerdts, paals verkoper Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
PELGRIM ALLES ales, pilgerum koper Kerkpoortstraat OZ   1669 239 212v
PETRONELLA schemink, petronella koper   1772 258 12r
PETRONELLA schemink, petronella koper   1772 258 35v
PETRONELLA schemink, petronella ten oosten   1772 258 35v
PETRONELLA chemain, petronella koper Zoutsloot 69   1774 258 184r
PETRONELLA muntjes, petronella koper   1783 261 99r
PETRONELLA TETRODE tetrode, petronella koper Noordijs   1781 260 92r
PETRUS COUPERUS couperus, petrus koper   1784 261 225v
PETRUS FERWERDA ferwerda, petrus koffieschenker koper Sint Odolphisteeg 2   1745 251 65v
PETRUS GELINDE gelinde, petrus koper Schritsen 50   1721 246 95v
PETRUS GENT gent, petrus van koper   1767 256 231r
PETRUS GREIDANUS gredanus, petrus koper Grote Bredeplaats 6a   1798 265 214r
PETRUS GREIDANUS greidanus, petrus koper Grote Bredeplaats 6b   1806 267 205r
PETRUS KET keth, petrus de koper Zuiderhaven 71a   1805 267 138v
PETRUS LAQUART laquart, petrus koper Voorstraat 84   1778 259 134v
PETRUS LAQUART laquart, petrus verkoper Voorstraat 84   1779 259 202v
PETRUS LAQUART laquart, petrus koper Grote Kerkstraat 19   1782 260 257v
PETRUS MARNSTRA marnstra, petrus procureur postulant koper Droogstraat   1751 252 177v
PETRUS REDDING reddingius, petrus (wl) verkoper Rozengracht NZ   1728 247 126v
PETRUS STELLINGWERF stellingwerf, petrus koper Jan Ruurdstraat 1   1727 246 307r
PETRUS SYBESMA sybersma, petrus heromi ten westen Achterstraat NZ   1646 235 236v
PETRUS SYBESMA sibersma, petrus koper   1647 235 245r
PETRUS ANNES AMELANDER amelander, petrus anneus koper Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
PIEBE aliffs, pybe koper   1656 237 57v
PIEBE BAKKER bakker, piebo schoenmaker (mr) koper Zoutsloot NZ   1777 259 75r
PIEBE BAKKER bakker, piebo koper   1779 259 166r
PIEBE DOMA doma, pybe van koper Noordijs 15   1647 235 255v
PIEBE ALBERTS alberts, pybe koper   1603 228 745r
PIEBE ALEFS egginga, pybe aleffs koper   1651 236 183v
PIEBE BAUKES bauckes, pybe koper Voorstraat ZZ   1614 229 401r
PIEBE DOUWES douwes, pybe (te leeuwarden) verkoper Noorderhaven NZ   1600 228 448r
PIEBE HAIES haies, pibe koper Scheerstraat 3   1637 234 28v
PIEBE HAIES haies, pibe brouwer koper Noorderhaven 112   1640 234 113v
PIEBE HAIES haies, pibe brouwer ten westen Noorderhaven 112   1640 234 113v
PIEBE JAKOBS jacobs, piebe leerlooier bewoner William Boothstraat 1   1752 252 186v
PIEBE JANS jansen, pybe koper   1633 233 109v
PIEBE JANS jans, pybe ten oosten   1634 233 134r
PIEBE MELIS melis, pybe (wl) verkoper   1659 238 10r
PIEBE MINKS minckes, pybe scheepstimmerman koper Zuiderpoort (gebied)   1632 233 69v
PIEBE OEDSES oedses, pyebo koper Zuiderhaven 53   1638 234 67r
PIEBE PIETERS pieters, piebe (wl) koper   1804 267 52v
PIEBE PIETERS POSTMA postma, piebe pieters koper   1801 265 698r
PIEBE SIEBRENS sibrants, pybe (weeskind van) koper Noorderhaven NZ   1627 232 35r
PIEBE TEUNIS teunis, piebe koper   1700 244 75v
PIEBE TJEERDS tjeerds, piebe turfdrager koper Sint Jacobstraat 14   1781 260 71v
PIEBE WIEBRENS wybrandts, pybe koper Noordijs   1598 228 204r
PIEBE WIETSES wytses, pybe koper Achterstraat NZ   1646 235 236v
PIEBE WIETSES wytses, pybe schipper (groot-) koper Noorderhaven NZ   1653 236 231r
PIEBE WIETSES wytses, pibe schipper (groot-) verkoper Franekerpoort (gebied)   1654 236 262v
PIEBE WIETSES wytses, pybe (wl) verkoper Zoutsloot NZ   1659 238 5v
PIEBE WIETSES wytses, piebe koper   1692 243 r
PIEBE WIETSES wytses, piebe koper   1700 244 85v
PIEKE zagharias, pyke koper   1742 250 218v
PIEKE FOLKERTS folckerts, piecke koper   1626 231 140v
PIEKE HARMENS harmens, pieke koper Hoogstraat 11   1714 245 204r
PIEKE HESSELS hessels, pieke koper   1722 246 146r
PIEKE JAKOBS jackes, pyke koper   1732 248 73r
PIEKE JANS jans, pecke koper   1604 228 807r
PIEKE JELTES jeltes, piecke koper   1633 233 116r
PIEKE SAKES sakes, pieke koper   1730 247 326r
PIEKE SIERKS sierx, pieke koper Hoogstraat 21   1667 239 112r
PIEKE UILKES uylckes, piecke koper   1605 228 940r
PIER , pier (groote) koper   1612 229 217r
PIER taerdts, pyer koper   1618 230 260r
PIER doirres, pier ten zuiden Lanen ZZ   1641 234 155r
PIER HEEMSTRA heemstra, pier koper Zuiderhaven 56   1668 239 150v
PIER PEAUX peaux, pierre (mede vroedschap) koper Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
PIER PEAUX peaux, pierre (mede vroedschap) ten noorden Drie Roemersteeg 1   1774 258 154v
PIER PEAUX peaux, pierre koper Drie Roemersteeg 5   1782 260 168r
PIER PEAUX peaux, pierre koper Drie Roemersteeg 3   1789 263 113v
PIER PEAUX peaux, pierre ten oosten Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PIER PEAUX peaux, pierre ten noorden Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
PIER PEAUX peaux, pierre (wd) ten westen Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
PIER SCHELTINGA scheltinga, pierius van koper Zuiderhaven 39   1771 257 192v
PIER SCHELTINGA scheltinga, pierius van verkoper   1772 258 5r
PIER SCHELTINGA scheltinga, pierius van koper Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
PIER SCHELTINGA scheltinga, pierius van ten oosten Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
PIER SCHELTINGA scheltinga, pierius van ten zuiden Grote Ossenmarkt 6   1772 258 6r
PIER VEEN veen, pier van der ten oosten Lanen 24 F-221 1810 269 17r
PIER ABES abes, pier koper   1783 261 36v
PIER ABES abes, pier koper   1784 261 155v
PIER ABES abes, pier (wd) ten westen Schritsen 39 F-142 1808 268 85r
PIER ANDRIES andries, pier koper   1615 229 514r
PIER ANDRIES andries, pyer koper   1616 230 81r
PIER ANDRIES GLADSMA gladsma, pier andries estrikbakker (mr) koper Schritsen 36   1728 247 208r
PIER ANDRIES GLADSMA gladsma, pier andries koper Karremanstraat 13 4-031 1729 247 234r
PIER ANDRIES GLADSMA gladsma, pier andrys (wl) koper Zoutsloot ZZ   1735 249 59v
PIER ANNES VOS vos, pier annes koper   1642 234 163r
PIER DJURRES dyorres, pier koper   1626 231 104r
PIER DJURRES dyorres, pier koper   1627 231 170v
PIER DJURRES dyorris, pier koper Schritsen NZ   1628 232 84r
PIER EELKES eelkes, pier bakker (klein-)(mr) koper Noorderhaven 46   1741 250 183r
PIER EELKES eelkes, pier bakker (mr) verkoper Voorstraat 2   1757 254 94r
PIER EELKES eelkes, pier ten zuiden Lanen 28   1774 258 168v
PIER EELKES BAKKER bakker, pier eelkes verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
PIER FOEKES foeckes, pyer koper   1606 228 992r
PIER FOEKES foeckes, pier koper   1613 229 288r
PIER FOEKES foeckes, pier koper Kerkpad   1613 229 333r
PIER FOEKES foeckes, pier (burgemeester)(old-) koper   1616 230 95r
PIER FOLKERTS folckerts, pier koper   1627 232 43r
PIER HAIES hayes, pier koper   1673 240 117r
PIER HARKES harkes, pier koper Schritsen 61   1748 251 241v
PIER HEINS heins, pier koper   1725 246 219r
PIER HEINS heins, pier koper   1738 249 258r
PIER HIELKES hilckes, pyer koper Bildtpoort (gebied)   1598 228 197r
PIER HOITES hoytes, pier koper Schritsen 28   1631 233 19v
PIER HOITES hoytes, pyer koper   1633 233 110v
PIER HOITES hoytes, pier verkoper   1633 233 114r
PIER JANS jans, pier koper Franekereind NZ   1613 229 318r
PIER JANS jansen, pier koper   1658 237 167r
PIER JANS jans, pier wagenmaker (mr) koper   1776 259 3v
PIER JANS jans, pier scheepstimmerman (mr) koper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
PIER JARICHS bretton, pier jarigs koper Grote Bredeplaats 22   1719 246 35v
PIER JARICHS jarighs, pier koper   1719 246 36v
PIER JARICHS bretton, pier jarigs wandelverkoper Grote Bredeplaats 22   1729 247 247r
PIER JARICHS bretton, pier jarigs wandelkoper Grote Bredeplaats 23   1729 247 247r
PIER JARICHS bretton, pier jarigs (burgemeester) koper Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
PIER JENTJES janties, pier koper   1661 238 94r
PIER JENTJES janties, pier koper   1667 239 71v
PIER LAMMERTS VEEN veen, pier lammert van der koper   1799 265 355r
PIER LASES laessen, pier koper   1671 240 52r
PIER LASES laessen, pier koper Lanen ZZ   1671 240 53r
PIER MARCUS markus, pier koper   1626 231 116r
PIER PIERS piers, pier koper Zuiderpoort (gebied)   1613 229 367r
PIER PIERS piersen, pier koper Zoutsloot   1649 236 79r
PIER PIERS piersen, pier (erven) ten oosten   1660 238 19v
PIER PIERS piersen, pier koper Achterstraat   1660 238 67r
PIER PIERS piersen, pier koper   1660 238 67v
PIER PIERS piersen, pier koper   1675 240 203r
PIER PIERS piersen, pier koper Zoutsloot WZ   1675 240 213r
PIER PIETERS pieters, pyer koper   1603 228 698r
PIER REITSES reitzes, pier koper Scheerstraat 1   1771 257 186v
PIER RUTGERS rutgers, pier ten noorden Raamstraat 7   1774 258 132r
PIER RUTGERS AKKRINGA akkringa, pier rutgers koper Noorderhaven 87   1777 259 87r
PIER RUURDS ruirds, pier koper Franekereind 25   1772 258 65r
PIER RUURDS ruurds, pier koper   1779 259 177v
PIER SIEBES sybes, pier koper Zoutsloot   1613 229 350r
PIER SIEBES sybes, pier koper Sint Jacobstraat WZ   1615 229 535r
PIER SIEBES sybes, pier koper   1617 230 142r
PIER TJEERDS tjeerds, pierke schipper (wijd-) koper Grote Bredeplaats 9   1671 240 49v
PIER TJITSES tyetses, pyer koper   1605 228 907r
PIETER thaus, pieter koper   1598 228 253r
PIETER annesn, pieter koper   1602 228 610r
PIETER robijnsn, pieter koper   1603 228 691r
PIETER amys, pieter koper   1603 228 760r
PIETER pheltens, pyter koper   1611 229 57r
PIETER lader schoth, pyter koper   1613 229 311r
PIETER veuck, pieter koper   1631 233 4v
PIETER leonardts, pyter koper Zoutsloot   1636 234 7v
PIETER groenlant, pytter koper   1645 235 160v
PIETER boldewyns, pyter koper   1652 236 215r
PIETER sonderlant, pieter ten westen Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
PIETER .., pieter panbakker ten westen Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
PIETER savrijn, pieter koper   1684 242 20r
PIETER farrijn, pyter koper Franekereind 27   1693 243 2va
PIETER clinkhamer, pytter koper   1693 243 65r
PIETER farijn, pytter koper   1694 243 112v
PIETER sjoerds?, pytter koper   1696 243 223r
PIETER farijn, pytter koper   1696 243 262r
PIETER clinkhamer, pytter koper Noorderhaven 64   1698 243 358v
PIETER keesen, pieter koper Zoutsloot ZZ   1704 244 261v
PIETER bolties, pieter koper   1717 245 305r
PIETER lensius, pyter koper Hoogstraat 7   1754 253 168r
PIETER lensius, pyter koper Herenwaltje 9   1755 253 242v
PIETER roesen, pieter koper   1763 255 179v
PIETER slote, pytter koper   1768 257 39r
PIETER sommers, pyter koper   1768 257 76v
PIETER clamstra, pyter koper Wortelstraat NZ   1769 257 104v
PIETER clamstra, pieter (wl) verkoper   1773 258 83r
PIETER .., pieter ten zuiden   1773 258 116r
PIETER harrints, pieter bierdrager koper   1773 258 124r
PIETER steinfordt, pieter koper Havenplein 16   1774 258 183r
PIETER dames, pieter (wl) verkoper   1774 258 188v
PIETER .., pieter ten oosten Heiligeweg 4   1774 258 193r
PIETER berndes, pieter koper   1776 259 13v
PIETER lensius, pyter koper Havenplein 3   1780 259 279r
PIETER steinfurt, pieter koper   1782 261 3r
PIETER raussen, pieter koper Kleine Bredeplaats 16   1783 261 98r
PIETER lensius, pieter koper Noorderhaven 23   1786 262 71r
PIETER lensius, pieter koper Noorderhaven 35   1786 262 140v
PIETER clamstra, pieter (wl) verkoper Noorderhaven 98   1787 262 225v
PIETER coulbaut, pieter koper   1788 263 21r
PIETER coulbaut, pieter koper Zuiderhaven 71a   1788 263 49v
PIETER matak, pieter (wl) koper Noorderhaven 43   1789 263 110r
PIETER florin, pieter koper   1791 263 355r
PIETER bottemanne, pieter koper   1798 265 137r
PIETER franze, pieter koper   1801 266 84r
PIETER coulbaut, pieter kleermaker (mr) ten oosten Zuiderhaven 71a   1804 267 45r
PIETER embdenaar, pieter schrijver aan het comptior van de losrenten te leeuwarden verkoper   1804 267 67v
PIETER lensius, pieter schrijver (lands-) bewoner Zuiderhaven 75   1804 267 101v
PIETER tordoir, pieter koper Kleine Bredeplaats 10   1805 267 159v
PIETER AKKERMAN akkerman, pieter koper   1806 267 229v
PIETER AKKERMAN akkerman, pieter ten noorden Moriaanstraat 3 G-251 1808 268 142r
PIETER AKKERMAN akkerman, pieter hovenier koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
PIETER AKKERMAN akkerman, pieter hovenier ten noorden Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
PIETER AKKERSLOOT ackersloot, pieter koper   1644 235 126r
PIETER AKKERSLOOT accersloot, pitter koper ten zuiden van Harlingen   1655 237 36r
PIETER AKKERSLOOT accersloot, pitter koper   1659 237 219r
PIETER AKKERSLOOT accersloot, pitter koper   1659 237 225r
PIETER AKKERSLOOT akkersloot, pieter (huisvrouw) ten zuiden   1660 238 33v
PIETER AKKERSLOOT ackersloot, pyter koper   1672 240 89r
PIETER AKKERSLOOT ackersloot, pyter koper   1675 240 204r
PIETER AKKERSLOOT ackersloot, pieter koper   1701 244 102r
PIETER AKKERSLOOT ackersloot, pieter koper   1704 244 248v
PIETER ARUM arum, pyter van koper   1771 257 226r
PIETER ARUM arum, pieter van koopman koper   1774 258 173r
PIETER ARUM arum, pieter van koper Grote Bredeplaats 7   1794 264 177v
PIETER BAKKER backer, pieter ten oosten Zuiderplein 1   1611 229 98r
PIETER BAKKER bakker, pieter koper   1790 263 284r
PIETER BAKKER bakker, pieter koper   1799 265 333r
PIETER BAKKER bakker, pieter (wl) uitdrager verkoper   1804 267 14r
PIETER BAKKER bakker, pieter (wd) ten zuiden Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
PIETER BAKKER bakker, pieter ten noorden Sint Odolphisteeg 18 E-176 1808 268 128r
PIETER BISSCHOP bisschop, pieter koper   1773 258 116r
PIETER BLOEM blom, pyter koper Lanen 25   1759 254 244r
PIETER BONKE boncq, pyter koper Rapenburg NZ   1675 240 195r
PIETER BRUIN bruin, pyter de koper Noorderhaven 64   1756 254 36r
PIETER BUITEN buyten, pieter van koper   1601 228 545r
PIETER ENS ens, pieter koper ten oosten van Harlingen   1597 228 35r
PIETER FOEKENS foekens, pieter klerk koper Lanen 71   1791 263 370r
PIETER FONTEIN fontein, pieter koper Zuiderpoort (gebied)   1654 236 251r
PIETER FONTEIN fontein, pieter verkoper   1660 238 21v
PIETER FONTEIN fontein, pytter ten noorden Zuiderhaven 18   1660 238 32r
PIETER GAARMAN gaerman, pieter koper Heiligeweg 36   1661 238 99v
PIETER GALEMA galama, pieter koper   1790 263 282v
PIETER GALEMA galama, pieter koper   1799 265 286r
PIETER GELINDE gelinde, pieter koper Hoogstraat 1   1713 245 199v
PIETER GELINDE gelinde, pieter wandelverkoper Hoogstraat 1   1733 248 235r
PIETER GELINDE gelinde, pieter wandelkoper Zuiderhaven 79   1733 248 235r
PIETER GELINDE gelinde, pieter koper Hoogstraat 1   1733 248 252v
PIETER GELINDE gelinde, pieter koper Rozengracht 16   1733 248 262v
PIETER GELINDE gelinde, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
PIETER GELINDE gelinde, pieter verkoper Rozenstraat 3 H-031 1809 268 209r
PIETER GELINDE gelinde, pieter kastelein koper Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
PIETER GRAAF graaf, pieter koper   1702 244 190v
PIETER GRAAF graaff, pieter koper Schritsen ZZ   1711 245 143r
PIETER GRAUDA grauda, pyter koper   1674 240 141v
PIETER GUNTER gunter, pyter koper Grote Bredeplaats 14   1759 254 212r
PIETER GUNTER gunter, pieter (stalling van) ten zuiden Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
PIETER GUNTER gunter, pieter ten noorden Hondenstraat 5   1773 258 66r
PIETER GUNTER gunter, pieter koper   1778 259 124v
PIETER HALMA halma, pieter koper   1776 258 244r
PIETER HALMA halma, pieter bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1785 262 18r
PIETER HALMA halma, pieter bakker (mr) koper Bildtstraat 13   1787 262 234r
PIETER HANEKUIK hanekuik, pieter koper Noorderhaven 39   1781 260 20v
PIETER HANEKUIK hanekuik, pieter koper Zeepziederstraat 2   1785 261 293r
PIETER HANEKUIK hanekuik, pieter (erven) verkoper   1804 267 93v
PIETER HANNEMA hannema, pyter koper Sint Odolphisteeg 1   1755 253 209r
PIETER HANNEMA hannema, pieter koper Sint Christoffelsteeg 6   1781 260 96r
PIETER HANNEMA hannema, pieter koper   1797 265 129r
PIETER HANNEMA hannema, pieter verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
PIETER HANNEMA hannema, pieter (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
PIETER HOOGSTRA hogstra, pieter (wl) verkoper   1808 268 172r
PIETER HUIDEKOPER huidekoper, pieter koper Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
PIETER HUIDEKOPER huidekoper, pieter koper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
PIETER HUIDEKOPER huidekoper, pieter koper Zuiderhaven 18   1781 260 61r
PIETER HUIDEKOPER huidekoper, pieter koper Zuiderhaven 18   1783 261 64v
PIETER HUIDEKOPER huidekoper, pieter geniaarde Noordijs 4   1788 263 28v
PIETER HUIDEKOPER huidekoper, pieter ten zuiden Westerstraat 1 H-214 1809 268 290r
PIETER HUIDEKOPER huidekoper, pieter ten zuiden Westerstraat 1 H-215 1809 268 290r
PIETER HUIDEKOPER huidekoper, pieter ten zuiden Zuiderhaven 16 H-215 1809 268 290r
PIETER HUIDEKOPER huidekoper, pieter ten zuiden Zuiderhaven 16 H-216 1809 268 290r
PIETER KEIZER keizer, pieter schoenmaker (mr) koper Hofstraat 4 H-013 1810 269 96r
PIETER KREEFT creeft, pieter koper Lanen NZ   1597 228 17r
PIETER LANTING lanting, pieter koper Kleine Kerkstraat 5   1782 260 260r
PIETER LANTING lanting, pieter koper Achterstraat   1785 261 282r
PIETER LANTING lanting, pieter koper Zoutsloot NZ   1785 261 283r
PIETER LAQUART laquart, pieter ten zuiden Voorstraat 82   1776 259 18v
PIETER LAQUART laquart, pieter ten oosten Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
PIETER LEISTRA leistra, pieter verkoper   1804 267 86r
PIETER LEISTRA leystra, pieter (tzummarum)(uitlandig) verkoper Nieuwstraat 62   1804 267 103r
PIETER MEULEN meulen, pyter van der koper   1779 259 180v
PIETER MEYER meyer, pyter koper   1646 235 206r
PIETER MIDDACHTEN middachten, pieter koper Voorstraat 17   1664 238 239v
PIETER MOOIMAN moyman, pieter koper Jan Ruurdstraat   1640 234 102r
PIETER MOOIMAN moyman, pieter koper Heiligeweg ZZ   1641 234 130v
PIETER MOOIMAN moyman, pyter koper Rozengracht 23   1646 235 196r
PIETER OLDAANS oldaans, pieter koper Kruisstraat NZ   1664 238 217r
PIETER OLDAANS oldaens, pieter koper   1679 241 27v
PIETER OLDAANS oldaens, pieter koper Heiligeweg 9   1679 241 52r
PIETER OLDAANS oldaens, pieter koper   1681 241 160r
PIETER PIPHRON piphron, pytter koper Voorstraat 37   1652 236 215v
PIETER PIPHRON piphron, pieter koper Hofstraat 20   1660 238 27v
PIETER PIPHRON piphron, pieter ten zuiden Hofstraat 20   1660 238 27v
PIETER POST post, pieter schilder (mr) koper Voorstraat 19   1797 265 39r
PIETER REEK reek, pieter de koper Zuiderhaven 18   1715 245 252r
PIETER REIDEMA reidema, pieter koper Snakkerburen (gebied) 8   1748 251 231r
PIETER RODENHUIS rodenhuis, pieter curator Zuiderhaven 75   1804 267 101v
PIETER ROSEE rosee, pieter koopman (te amsterdam) verkoper Voorstraat 69   1737 249 200v
PIETER SCHELTEMA scheltema, pyter bode (gerechts-) koper Schritsen NZ   1733 248 217r
PIETER SCHELTEMA scheltema, pieter koper Rozengracht 40   1739 250 16r
PIETER SCHELTEMA scheltema, pieter estrikbakker koper Rozengracht NZ   1741 250 169v
PIETER SCHELTEMA scheltema, pieter koper Zuiderhaven 36   1741 250 206v
PIETER SCHELTEMA scheltema, pieter pan- en estrikbakker koper Hofstraat 16   1745 251 73v
PIETER SCHELTEMA scheltema, pieter koper Vijverstraat ZZ   1745 251 76r
PIETER SCHELTEMA scheltema, pieter koper Hofstraat 16   1746 251 138r
PIETER SCHELTEMA scheltema, pyter koper Bildtstraat 4   1756 253 253v
PIETER SCHELTEMA scheltema, pyter koper   1770 257 153v
PIETER SCHELTEMA scheltema, pieter (wd) ten noorden   1773 258 71v
PIETER SCHELTEMA scheltema, pieter koper Ooievaarsteeg OZ   1781 260 75v
PIETER SCHUIT schuit, pieter timmerbaas (scheeps-) koper Zuiderhaven 75   1795 264 284v
PIETER TETRODE tetrode, pieter koper   1773 258 117v
PIETER TETRODE tetrode, pieter koopman koper   1774 258 151v
PIETER TETRODE tetrode, pieter verkoper Noorderhaven 97   1775 258 195r
PIETER TETRODE tetrode, pieter koper Rozengracht 16   1780 259 271v
PIETER TETRODE tetrode, pieter koper Rozengracht 14   1780 259 271v
PIETER TETRODE tetrode, pieter koper Hoogstraat 15   1782 260 297v
PIETER TETRODE tetrode, pieter koper   1786 262 87r
PIETER TETRODE tetrode, pieter koper Zuiderhaven 73   1793 264 91r
PIETER TETRODE tetrode, pieter koper Raamstraat 7   1801 265 676r
PIETER TETRODE tetrode, pieter (wd) ten zuiden Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
PIETER TJALLINGII tjallingii, pieter koper Zoutsloot NZ   1790 263 216v
PIETER VETTEVOGEL vettevogel, pieter ten zuiden Brouwersstraat 13   1773 258 87r
PIETER WAARD waard, pieter de koper Voorstraat 27   1730 247 314v
PIETER WATERMAN waterman, pyter koper   1758 254 153r
PIETER WIJDENBRUG wijdenbrugh, pieter van koper Zuiderhaven 56   1732 248 82v
PIETER WIJDENBRUG wijdenbrugh, pieter van koper Zuiderhaven 56   1732 248 86r
PIETER ABES abes, pieter koper   1784 261 155v
PIETER ABRAHAMS abrahams, pytter koper Hofstraat 27   1765 256 135r
PIETER ABRAHAMS abrahams, pieter ten oosten   1774 258 194r
PIETER ALBERTS alberts, pyter koper   1643 235 91r
PIETER ALBERTS alberts, pyter koper Jan Ruurdstraat 1   1758 254 155v
PIETER ALBERTS alberts, pieter koper Jan Ruurdstraat OZ   1780 259 290r
PIETER ALBERTS alberts, pieter (wl) sleefmaker (mr) koper Schritsen 16   1784 261 165r
PIETER ALBERTS alberts, pieter ten westen Schritsen 16   1784 261 165r
PIETER ALBERTS alberts, pieter koper   1784 261 181r
PIETER ALBERTS alberts, pieter koper   1785 261 268v
PIETER ALEFS alephs, pieter koper   1737 249 215r
PIETER ANDRIES andries, pieter koper Voorstraat 8   1665 239 5ra
PIETER ANDRIES andrys, pieter koper   1737 249 209r
PIETER ANDRIES anderys, pieter koper   1739 250 56v
PIETER ANDRIES anderys, pieter koper   1740 250 110r
PIETER ANDRIES andries, pieter koper Zuiderhaven ZZ   1750 252 46v
PIETER ANDRIES andries, pyter koper Voorstraat 30   1753 253 56v
PIETER ANDRIES andries, pieter (wd) ten noorden Lanen 31   1772 258 39v
PIETER ANDRIES vervinga, pieter andries verkoper Voorstraat 30   1779 259 168v
PIETER ANNES annes, pieter koper Zuiderhaven 71a   1783 261 108v
PIETER ANNES annes, pieter koper   1786 262 57r
PIETER ARENDS aernts, pyter koper Noorderhaven 12   1651 236 77v
PIETER ARENDS aernts, pitter blokmaker (mr) koper Noorderhaven 16   1656 237 54r
PIETER ARJENS arys, pieter koper   1599 228 331r
PIETER ARJENS arys, pyter (wd) ten westen Rommelhaven 3b   1633 233 123v
PIETER ARJENS arjens, pieter koper   1690 242 332r
PIETER ARJENS arjens, pytter grafmaker koper   1693 243 69v
PIETER ARJENS arjens, pyter koper   1756 254 35r
PIETER AUKES aukes, pyter (onder almenum) molenaar (pel-) koper Brouwersstraat 3   1752 253 23v
PIETER AUKES aukes, pyter koper   1753 253 127r
PIETER AUKES aukes, pieter koper Rozenstraat 2   1762 255 165r
PIETER AUKES aukes, pieter koper   1763 255 195r
PIETER AUKES aukes, pytter koper Rozengracht 23   1765 256 99v
PIETER AUKES aukes, pyter koper   1768 257 89r
PIETER AUKES aukes, pieter verkoper Jan Ruurdstraat OZ   1780 259 290r
PIETER AUKES aukes, pieter koper Borstelsteeg 5 G-167 1808 268 35v
PIETER AUKES aukes, pieter ten noorden Grote Kerkstraat 36 G-186 1810 268 341r
PIETER BALTES boltes, pieter schipper koper Zuiderhaven 53   1718 245 310r
PIETER BAUKES bauckes, pieter koper Grote Bredeplaats ZZ   1615 229 542r
PIETER BERENDS beerns, pyter (wd) smid koper   1633 233 93v
PIETER BERENDS beernts, pyter koper Herenwaltje 19   1733 248 269v
PIETER BERENDS embdenaar, pieter barends commies verkoper Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
PIETER BERENDS GAARMAN gaerman, pyter beerns koper Grote Kerkstraat 18   1650 236 142v
PIETER BERENDS GAARMAN gaarman, pieter beernts koper Zuiderhaven 6   1663 238 164v
PIETER BERENDS WIJDENBRUG wijdenbrug, pieter barends van koper Zuiderhaven 54   1785 262 33r
PIETER BINKES bentes, pieter koper   1686 242 123r
PIETER BOKKES bockes, pieter koper   1711 245 148v
PIETER BOKKES bockes, pieter koper Voorstraat 1   1715 245 236v
PIETER BOKKES bockes, pyter koper Drie Roemersteeg OZ   1727 246 298v
PIETER BOKKES bockes, pieter (erven)(wl) blauwverver verkoper Voorstraat 1   1731 247 375v
PIETER BOKKES bokkes, pieter koper Lanen 87   1740 250 105r
PIETER BONNES bonnes, pietje (wl) logementhouderse verkoper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
PIETER BRUINS bruins, pieter koper Zoutsloot ZZ   1679 241 59r
PIETER BRUINS bruyns, pieter koper Drie Roemersteeg OZ   1684 242 43v
PIETER BRUINS bruyns, pieter koper   1690 242 305r
PIETER BRUINS bruins, pytter koper   1699 243 403r
PIETER BRUINS bruins, pieter ten oosten Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
PIETER CHRISTIAANS christiaans, pieter koper   1786 262 58v
PIETER DANIELS daniels, pyter koper Lanen 64   1752 253 22r
PIETER DIRKS dircks, pieter verkoper Voorstraat 1   1601 228 515r
PIETER DIRKS dircx, pyter koper   1611 229 107r
PIETER DIRKS dircks, pytter koper   1669 239 199v
PIETER DIRKS dirks, pytter timmerman koper   1693 243 67v
PIETER DIRKS dirks, pieter koper Grote Kerkstraat 2   1728 247 213v
PIETER DIRKS dircx, pyter koper Lanen 91   1731 248 48r
PIETER DIRKS durks, pieter koper Kerkpad WZ   1792 264 6v
PIETER DIRKS dirks, pieter (kimswert) koper   1804 267 32r
PIETER DIRKS dirks, pieter verkoper Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
PIETER DIRKS GRAAF graeff, pytter dirxen koper Schritsen ZZ   1703 244 234v
PIETER DIRKS HOLLANDER hollander, pieter dirks koper Hoogstraat 27   1775 258 236r
PIETER DIRKS HOLLANDER hollander, pieter dirks brouwer (mr) verkoper Hoogstraat 27   1779 259 160v
PIETER DIRKS HOLLANDER hollander, pieter dirks koper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
PIETER DOEKES doekes, pieter koper   1709 245 79v
PIETER DOEKES doekes, pieter verkoper   1774 258 141v
PIETER DOEKES doekes, pieter c.u. bewoner Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
PIETER DOEKES doekes, pieter koper Lanen 71   1802 266 255r
PIETER DOEKES GALEMA galama, pieter doekes verkoper   1774 258 161v
PIETER DOEKES GALEMA galama, pieter doekes (wl) verkoper I-015 1811 269 129v
PIETER DOEKES GALEMA galama, pieter doekes (wl) ten noorden I-015 1811 269 129v
PIETER DOUWES douwes, pytter koper   1644 235 128v
PIETER DOUWES douwes, pyter koper   1650 236 132r
PIETER DOUWES douwes, pyter koper   1651 236 167r
PIETER DOUWES douwes, pytter koper   1657 237 122r
PIETER DOUWES douwes, pytter koper   1658 237 166v
PIETER DOUWES douwes, pytter koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
PIETER DOUWES douwes, pytter koper   1660 238 25v
PIETER DOUWES douwes, pieter koper Kerkpoortstraat 39   1662 238 129v
PIETER DOUWES douwes, pytter koper   1694 243 86v
PIETER DOUWES douwes, pieter smid koper Zuiderhaven 18   1699 244 10v
PIETER DOUWES douwes, pieter smid koper   1706 244 340r
PIETER DOUWES meetje, pieter douwes koper   1747 251 210r
PIETER DOUWES meetje, pieter douwes koper Zuiderstraat 8   1749 252 24v
PIETER DOUWES douwes, pyter koper   1757 254 78v
PIETER EEBES aebes, piter koper   1636 234 12v
PIETER EEBES aebes, pytter koper   1652 236 190v
PIETER EELKES eelkes, pieter timmerman (mr) koper Lanen 66   1739 250 6r
PIETER EILERTS eylerts, pieter koper   1617 230 170r
PIETER EVERTS ewerts, pieter koper   1654 236 251v
PIETER EVERTS everts, pieter koper Voorstraat 12   1662 238 152v
PIETER EVERTS everts, pieter ten westen Lanen 44   1665 239 5r
PIETER FASES fases, pyter koper   1757 254 84v
PIETER FEDDES feddes, pieter schilder verkoper Zuiderplein 1   1611 229 98r
PIETER FEDDES feddes, pieter koper Simon Stijlstraat 6   1666 239 52v
PIETER FEDDRIKS feddrickx, pieter koper Achterstraat NZ   1632 233 64v
PIETER FEIKES feykes, pieter koper Zuiderhaven 33   1785 262 36r
PIETER FEIKES SCHULTZE schultz, pieter feikes schippersknecht verkoper Zuiderhaven 33 F-103 1809 268 253r
PIETER FILIPPUS philips, pieter ten westen   1601 228 543r
PIETER FILIPPUS philips, pieter koper Schritsen   1602 228 591r
PIETER FRANSES fransen, pieter koper Noordees (gebied)   1631 233 26r
PIETER FRANSES fransen, pieter schipper (groot-) koper Bildtstraat 23   1632 233 42r
PIETER FRANSES fransen, pieter schipper (groot-) koper Zoutsloot   1632 233 51v
PIETER FRANSES fransen, pieter schipper (groot-) koper Liemendijk   1632 233 52r
PIETER FRANSES fransen, pyter koper Franekereind 29   1647 235 263v
PIETER FRANSES fransen, pyter koper   1647 235 264r
PIETER FRANSES fransen, pytter koper   1647 235 266r
PIETER FRANSES fransen, pytter koper   1647 235 269r
PIETER FRANSES fransen, pytter koper Zuiderhaven 18   1650 236 124r
PIETER FRANSES fransen, pieter koper Brouwersstraat 4   1689 242 271v
PIETER FRANSES fransen, pieter koper   1691 242 340v
PIETER FRANSES fransen, pieter koper   1692 242 403r
PIETER FRANSES fransen, pytter koper   1692 243 4r
PIETER FRANSES fransen, pytter koper Raadhuisstraat WZ   1693 243 41r
PIETER FRANSES fransen, pieter koper   1709 245 83v
PIETER FRANSES fransen, pyter koper   1721 246 112v
PIETER FRANSES BOER boer, pytter fransen de koper Rapenburg 4   1644 235 157r
PIETER FREERKS freerx, pytter koper   1642 234 167v
PIETER FREERKS freerks, pieter koper   1743 250 291v
PIETER FREERKS freerks, pieter koper   1744 251 57r
PIETER FREERKS freerks, pieter koper   1744 251 57r
PIETER FREERKS freerks, pieter koper Brouwersstraat 19   1750 252 79r
PIETER FRIDSES fridses, pytter koper   1694 243 78r
PIETER FRIDSES fridses, pytter koper   1698 243 378v
PIETER GAUKES gauckes, pieter koper Noorderhaven ZZ   1616 230 66r
PIETER GEERTS geerts, pytter koper   1696 243 200r
PIETER GEERTS geerts, pieter koper   1706 244 343r
PIETER GEERTS geerts, pieter wolkammersknegt koper   1803 267 6r
PIETER GERARDUS gerardus, pieter koper Noorderhaven 5   1749 252 20r
PIETER GERBENS gerbens, pieter koper   1685 242 66v
PIETER GERBENS gerbens, pieter schipper (schuit-) koper Zuiderhaven 18   1699 244 19r
PIETER GERBENS gerbens, pieter schipper koper   1716 245 277r
PIETER GERBENS gerbens, pieter koper Hoogstraat 30   1736 249 143r
PIETER GERBENS clamstra, pieter gerbens koper Hoogstraat 28   1751 252 135v
PIETER GERBENS clamstra, pieter gerbens koper Hoogstraat 33   1764 256 70r
PIETER GERBENS clamstra, pieter gerbens koper Snakkerburen (gebied) NZ   1766 256 153v
PIETER GERBENS clamstra, pieter gerbens koper Wortelstraat NZ   1767 256 239r
PIETER GERBENS gerbens, pyter koper Heiligeweg NZ   1769 257 118v
PIETER GERBENS gerbens, pieter (wd) ten noorden   1773 258 70v
PIETER GERBENS clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten   1773 258 116r
PIETER GERBENS clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten Hoogstraat   1773 258 119v
PIETER GERBENS clamstra, pieter gerbens (wd) ten oosten   1774 258 175r
PIETER GERBENS clamstra, pieter gerbens (wl) verkoper   1775 258 203v
PIETER GERLOFS gerlofs, pieter koper Zuiderpoort (gebied)   1702 244 169r
PIETER GERLOFS gerlofs, pieter koper Zuiderhaven 18   1706 244 324r
PIETER GERLOFS gerlofs, pytter koper Zuiderhaven 18   1708 245 64v
PIETER GERLOFS gerlofs, pyter houtkoopman koper Zuiderstraat 31   1724 246 198v
PIETER GERLOFS gerlofs, pieter (wd)(erven) ten westen   1742 250 231r
PIETER GERRITS gerryts, pieter koper   1616 230 112r
PIETER GERRITS gerrits, pyter koper   1649 236 63r
PIETER GERRITS gerrits, pyter koper   1742 250 257r
PIETER GERRITS gerrits, pieter koper   1746 251 152r
PIETER GERRITS MIDDACHTEN middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
PIETER GERRITS MIDDACHTEN middachten, pieter gerrits equipagemeester koper Zuiderhaven 56   1664 238 234v
PIETER GIJSBERTS gijsberts, pieter koper   1640 234 95v
PIETER GOSSES gosses, pieter koper   1701 244 121v
PIETER GOSSES gosses, pieter koper   1701 244 133v
PIETER GOSSES gosses, pytter koper   1707 245 18v
PIETER GOSSES gosses, pieter schipper (schuit-) koper Havenplein 18a   1716 245 271v
PIETER HARMENS harmens, pieter koper Heiligeweg ZZ   1600 228 442r
PIETER HEINS heins, pyter koper Lanen 39   1752 253 5v
PIETER HEINS heins, pieter (wl) verkoper Lanen 39   1804 267 9v
PIETER HENDRIKS hendrix, pieter bruidegom   1599 228 295r
PIETER HENDRIKS hendricx, pieter koper Voorstraat 36   1600 228 410r
PIETER HENDRIKS hendrix, piter koper Zuiderhaven 71   1641 234 139v
PIETER HENDRIKS hendrickx, pyter koper Raamstraat 5   1649 236 89r
PIETER HENDRIKS hendrickx, pyter koper   1651 236 148r
PIETER HENDRIKS hendrickx, pyter zeemleertouwer koper Grote Kerkstraat 19   1653 236 232v
PIETER HENDRIKS hendricx, pitter (wl) koper   1659 238 13v
PIETER HENDRIKS hendricx, pytter (wl) verkoper   1660 238 25r
PIETER HENDRIKS hendrix, piter koper Heiligeweg 36   1662 238 131r
PIETER HENDRIKS hendricx, pyter koper   1664 238 208r
PIETER HENDRIKS hendrix, pyter koper Kerkpoortstraat 27a   1670 240 6v
PIETER HENDRIKS hendrix, pyter koper   1675 240 205r
PIETER HENDRIKS hendrix, pytter koper   1699 243 396r
PIETER HENDRIKS hendrix, pieter gortmaker koper   1699 244 11r
PIETER HENDRIKS hendrix, pytter gortmaker koper   1707 245 12v
PIETER HENDRIKS hendriks, pieter papierverkoper koper Schritsen 18   1745 251 129r
PIETER HENDRIKS hendriks, pyter koper   1755 253 235r
PIETER HENDRIKS hendriks, pyter koper   1756 254 16r
PIETER HENDRIKS hendriks, pieter timmermansknecht koper Schritsen 53   1781 260 129r
PIETER HENDRIKS hendriks, pieter ten zuiden Lanen 64   1782 260 253r
PIETER HENDRIKS hendriks, pieter koper   1787 262 182r
PIETER HENDRIKS hendriks, pieter koper Lanen 62   1788 263 15r
PIETER HENDRIKS hendriks, pieter ten westen Lanen 64   1804 267 105v
PIETER HENDRIKS hendriks, pieter ten zuiden Lanen 64   1804 267 105v
PIETER HENDRIKS hendriks, pieter verkoper Schritsen 53 F-150 1810 269 115r
PIETER HENDRIKS ROOY roy, piter hendriks de koper   1626 231 123v
PIETER HERES heres, pyter (te kornwerd) koper Rinnertspijp WZ   1600 228 455r
PIETER HERES heeres, pytter koper   1698 243 337r
PIETER HESSELS hessels, pieter koper   1700 244 42v
PIETER HESSELS hessels, pyter koper   1721 246 122r
PIETER HESSELS hessels, pieter koper   1797 265 59r
PIETER HIBBES hibbes, peter gebruiker Plantsoen 4 D-141 1810 269 13v
PIETER HIELKES hylckes, pytter koper   1668 239 164r
PIETER HIELKES hylkes, pieter koper Noorderhaven 10   1687 242 162r
PIETER HIELKES hylkes, pieter ten westen   1773 258 101r
PIETER HIELKES hylkes, pieter ten westen   1773 258 101r
PIETER HIELKES hylkes, pieter koper   1777 259 68v
PIETER HOITES hoites, pytter koper   1725 246 232v
PIETER HOITES hoites, pytter koper   1727 247 27v
PIETER HOITES hoytes, pyter schipper koper Brouwersstraat 16   1731 248 5v
PIETER HOITES REITSMA reidsma, pyter hoytes koper Brouwersstraat 16   1734 248 330r
PIETER IDSES idts, pieter koper Noordees (gebied)   1600 228 371r
PIETER IDSES idses, pyeter koper   1639 234 86r
PIETER IEGES iges, pyter koper   1649 236 60v
PIETER IEGES yges, pyter koper Schritsen 50a   1670 240 4r
PIETER IEGES STEENSTRA steenstra, pyter yeges koper Hofstraat 59   1755 253 248r
PIETER IENTES inties, pieter koper   1627 231 159v
PIETER IENTES ynties, pieter koper   1643 235 84v
PIETER IENTES inties, pyter koper Both Apothekerstraat OZ   1651 236 152v
PIETER IEPES epes, piter koper Brouwersstraat 2   1626 231 113v
PIETER IEPES epes, piter koper   1626 231 114r
PIETER IJSBRANDS ijsbrandts, pyeter koper Snakkerburen (gebied)   1599 228 300r
PIETER IJSBRANDS ijsbrandts, pieter verkoper Schritsen ZZ   1601 228 481r
PIETER IJSBRANDS ijsbrands, pieter ten oosten Zuiderstraat OZ   1601 228 531r
PIETER IJSBRANDS ijsbrandts, pyeter koper   1601 228 551r
PIETER IJSBRANDS isbrandts, pieter koper Voorstraat 72   1618 230 240r
PIETER IJSBRANDS ijsbrants, pieter koper Carl Visschersteeg OZ   1680 241 78v
PIETER ISAAKS isacks, pieter koper Zuiderstraat OZ   1682 241 215r
PIETER JAKOBS jacobs, pyter koper Romastraat   1614 229 404r
PIETER JAKOBS jacobs, pyter koper Zuiderhaven NZ   1614 229 446r
PIETER JAKOBS jacobs, pyter koper Kerkpoortstraat   1615 229 501r
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1617 230 219r
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper Franekereind ZZ   1626 231 146r
PIETER JAKOBS jacobs, pieter geniaarde   1631 233 3v
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper Sint Jacobstraat WZ   1631 233 27r
PIETER JAKOBS olican, pyeter jacobs koper Noorderhaven 108   1639 234 87r
PIETER JAKOBS jacobs, pytter koper Grote Kerkstraat NZ   1643 235 49v
PIETER JAKOBS jacobs, pytter koper   1644 235 143v
PIETER JAKOBS jacobs, pyter koper Grote Ossenmarkt   1646 235 200r
PIETER JAKOBS jacobs, pyter koper   1647 235 248v
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1654 236 254r
PIETER JAKOBS jacobs, pitter koper   1655 237 52r
PIETER JAKOBS jacobs, pitter koper   1656 237 83v
PIETER JAKOBS jacobs, pitter koper   1656 237 84r
PIETER JAKOBS jacobs, pytter timmerman (mr) koper   1659 238 12v
PIETER JAKOBS jacobs, pieter ten noorden   1660 238 19v
PIETER JAKOBS jacobs, pytter ten oosten   1660 238 29v
PIETER JAKOBS jacobs, pyter timmerman (huis-)(mr) koper Nieuwstraat 38   1662 238 155v
PIETER JAKOBS jacobs, pyter koper Kerkpoortstraat 1   1663 238 161r
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper Nieuwstraat WZ   1665 239 26r
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1667 239 67r
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1667 239 70v
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1667 239 78r
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1667 239 92r
PIETER JAKOBS jacobs, pyter koper Nieuwstraat OZ   1670 240 22v
PIETER JAKOBS jacobs, pyter koper Grote Kerkstraat 19   1675 240 207v
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1680 241 95r
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1680 241 111r
PIETER JAKOBS jacobs, piter verkoper Zoutsloot NZ   1681 241 137r
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1682 241 178v
PIETER JAKOBS jacobs, pieter koper   1692 242 373v
PIETER JAKOBS clinkhamer, pytter jacobs geniaarde Hofstraat 17   1692 243 17v
PIETER JAKOBS ADAM adam, pytter jacobs d' koper Franekerpoort (gebied)   1652 236 204r
PIETER JAKOBS ADAM adam, pytter jacobs d' gleibakker koper Zuiderhaven 33   1653 236 234r
PIETER JAKOBS BRAAM braam, pietje jacobs koper Lanen 9   1698 243 342v
PIETER JAKOBS BRUIN bruin, pieter jacobs koper   1738 249 226v
PIETER JANS jans, pieter koper   1599 228 316r
PIETER JANS jans, pieter ten zuiden Heiligeweg   1601 228 511r
PIETER JANS bilckert, pieter jansen ten zuiden   1601 228 521r
PIETER JANS bilckert, pieter jans gecondemneerde   1601 228 536r
PIETER JANS jans, pieter koper   1606 228 1016r
PIETER JANS jans, pyter koper Noordees (gebied)   1613 229 309r
PIETER JANS jans, pieter koper   1614 229 435r
PIETER JANS jans, pieter koper   1626 231 144v
PIETER JANS jans, pieter geniaarde Sint Odolphisteeg WZ   1627 232 9r
PIETER JANS jansen, pieter viskoper koper Vijver 7   1631 233 22v
PIETER JANS jans, pyter verkoper Zuiderstraat OZ   1633 233 125r
PIETER JANS jansen, pytter koper ZZ   1637 234 34v
PIETER JANS olieffoet, pyter jansen koper   1641 234 139r
PIETER JANS groenlant, pyter jansen koper   1641 234 142v
PIETER JANS jansen, pyter koper   1646 235 223r
PIETER JANS jansen, pytter koper   1656 237 62v
PIETER JANS jansen, pytter makelaar (stads-) koper Lanen 37   1658 237 147r
PIETER JANS jansen, pieter waagmeester koper   1660 238 19v
PIETER JANS jansen, pytter waagmeester ten oosten   1660 238 22v
PIETER JANS jansen, pytter (erven) verkoper Zoutsloot NZ   1660 238 26v
PIETER JANS jansen, pieter waagmeester koper   1660 238 29v
PIETER JANS jansen, pyter koper Lanen 19   1677 240 267r
PIETER JANS jansen, pieter koper   1687 242 194v
PIETER JANS toy, pytter jansen (dr) koper Zuiderhaven 6   1693 243 25r
PIETER JANS ooy, pytter jansen smid (anker-)(mr) koper Prinsenstraat 2   1695 243 148v
PIETER JANS jans, pietje koper   1696 243 202r
PIETER JANS jans, pietje koper Zoutsloot NZ   1704 244 255v
PIETER JANS jansen, pieter koper   1705 244 295v
PIETER JANS jansen, pieter koper Grote Kerkstraat 26   1711 245 134r
PIETER JANS jansen, pieter koper Nieuwstraat WZ   1712 245 172v
PIETER JANS jansen, pyter koper Franekereind 25   1731 248 1r
PIETER JANS jansen, pyter koper   1732 248 144r
PIETER JANS jansen, pieter koper   1744 251 44r
PIETER JANS jans, pieter (wd) ten noorden   1772 258 5v
PIETER JANS janze, pieter (wd) ten noorden Nieuwstraat 56   1772 258 60r
PIETER JANS OLDAANS oldaans, pytter jans koper   1699 243 402v
PIETER JANS OLDAANS oldaens, pieter jansen koper   1702 244 152r
PIETER JANS OLDAANS oldaans, pieter jansen geniaarde Noorderhaven 62   1710 245 102v
PIETER JANS OLDAANS oldaans, pieter jansen koper Noordijs 4   1710 245 111r
PIETER JANS OLDAANS oldaans, pieter jansen koper Noordijs 4   1714 245 210v
PIETER JANS OLDAANS oldaens, pieter jansen koopman koper Noorderhaven 79   1713 245 186r
PIETER JANS OLDAANS oldaens, pieter jansen koper Rommelhaven 24   1718 246 6r
PIETER JANS OLDAANS oldaens, pieter jansen koper Bildtstraat 24   1725 246 221r
PIETER JANS OLDAANS oldaans, pytter jansen koper Noorderhaven 83   1727 247 15r
PIETER JANS OLDAANS oldaens, pytter jansen koper Zoutsloot ZZ   1728 247 62r
PIETER JANS OLDAANS oldaens, pytter jansen (c.s.) koper Droogstraat NZ   1728 247 89v
PIETER JANS SCHAAFSMA schaafsma, pietje jans koper   1805 267 115v
PIETER JANS SCHELTEMA scheltema, pieter jansen koper Noorderhaven 90   1735 249 85r
PIETER JANS SCHELTEMA scheltema, pieter jansen koper   1736 249 158v
PIETER JANS SCHELTEMA scheltema, pieter jansen geniaarde Heiligeweg 66   1737 249 169r
PIETER JANS SLOTEN slooten, pietje jansen van koper   1743 250 293r
PIETER JANS TROMPETTER trompetter, pieter jansen koper Schritsen 52   1734 248 354r
PIETER JARICHS ADEMA adema, pytter jarigs koper   1727 247 8v
PIETER JASPERS jaspers, pieter glazenmaker koper Kleine Kerkstraat OZ   1616 230 90r
PIETER JASPERS jaspers, pyter verkoper   1633 233 117v
PIETER JELLES jelles, pieter wieldraaier koper   1634 233 133r
PIETER JELLES jelles, pyter ten noorden   1634 233 133r
PIETER JELLES jelles, pyter koper   1643 235 97r
PIETER JELLES jelles, pieter koper Voorstraat 72   1666 239 40v
PIETER JELLES jelles, pyter koper   1674 240 135v
PIETER JELMERS jelmers, pieter koper Rozengracht NZ   1625 231 57v
PIETER JELMERS jelmers, pieter ten westen   1660 238 32v
PIETER JELTES jeltes, pieter koper Hoogstraat 38   1780 260 3v
PIETER JETSES jetses, pitter koper Lammert Warndersteeg   1655 237 13r
PIETER JETSES jetses, pieter koper   1732 248 73v
PIETER JETSES jetzes, pyter koper   1758 254 172v
PIETER JOCHEMS jochums, pyter wielmaker ten oosten Rommelhaven ZZ   1611 229 101r
PIETER JOHANNES ruys, pieter johannes koper   1597 228 19r
PIETER JOHANNES johannes, pyter koper   1613 229 326r
PIETER JOHANNES johannes, pieter koper   1617 230 172r
PIETER JOHANNES polscher, pieter johannes koper   1780 259 232v
PIETER JOHANNES johannes, pieter koper   1783 261 28r
PIETER JOOSTES joostes, pyter (wl) verkoper   1634 233 131r
PIETER JOOSTES joostes, piter herbergier koper Zuiderhaven 17   1642 235 15r
PIETER JOOSTES joosten, pyter koper Nieuwstraat WZ   1752 252 233v
PIETER JORIS joris, pytter koper   1657 237 114v
PIETER JORIS PIPHRON piphron, pieter joris verkoper Nieuwstraat OZ   1641 234 154r
PIETER JOSEFS bottemanne, pieter joseph koper Heiligeweg 34   1798 265 157r
PIETER JURJENS jurjens, pieter koper   1802 266 115r
PIETER KARSTES carstens, pieter koper   1603 228 705r
PIETER KARSTES karstes, pieter koper Achterstraat   1686 242 155r
PIETER KEIMPES keimpes, pieter koper Zuiderhaven 18   1692 242 377r
PIETER KEIMPES keimpes, pytter botenmaker koper Schritsen NZ   1694 243 105v
PIETER KEIMPES keimpes, pieter koper Zuiderhaven 18   1706 244 332v
PIETER KEIMPES keimpes, pieter geniaarde Zuiderhaven 18   1716 245 269r
PIETER KEIMPES keimpes, pieter koper Zuiderhaven 18   1717 245 283r
PIETER KEIMPES keimpes, pyter scheepstimmerman (mr) koper Schritsen NZ   1721 246 123v
PIETER KEIMPES keimpes, pyter scheepstimmerman (mr) koper Lanen ZZ   1726 246 290r
PIETER KEIMPES keimpes, pyter koper   1733 248 180r
PIETER KEIMPES keimpes, pyter koper   1733 248 183v
PIETER KEIMPES keimpes, pieter (jr) scheepstimmerman (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1734 249 15r
PIETER KEIMPES keimpes, pieter koper   1739 250 74v
PIETER KEIMPES keimpes, pytter scheepstimmerman (mr) koper Zuiderhaven 36 7-137 1742 250 223r
PIETER KEIMPES keimpes, pieter koper Zuiderhaven 43   1743 251 26r
PIETER KEIMPES JONG jong, pyter keimpes de koper Zuiderpoort (gebied)   1759 254 185v
PIETER KEIMPES JONG jong, pytter cijmpes de koper   1766 256 167r
PIETER KEIMPES JONG jong, pytter cijmpes de koper Zuiderhaven 24   1766 256 171r
PIETER KEIMPES JONG jong, pieter ceimpes de ten oosten Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
PIETER KEIMPES JONG jong, pieter ceimpes de ten zuiden Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
PIETER KEIMPES JONG jong, pieter keimpes de ten westen Zuiderstraat 25   1774 258 169v
PIETER KLASES claes, pieter koper Noordees (gebied)   1597 228 11r
PIETER KLASES claes, pieter koper Noorderhaven   1603 228 738r
PIETER KLASES claes, pyter koper Voorstraat 92   1611 229 62r
PIETER KLASES claes, piter koper Schritsen ZZ   1641 234 155v
PIETER KLASES claessen, pytter verkoper Bildtpoort (gebied)   1647 235 256v
PIETER KLASES claesen, pitter koper   1656 237 59r
PIETER KLASES claesen, pitter koper   1656 237 68v
PIETER KLASES clazen, pieter koper   1661 238 86r
PIETER KLASES clazen, pieter koper Franekereind 28   1661 238 99r
PIETER KLASES claessen, pyter koper   1676 240 233r
PIETER KLASES claasen, pieter koper Simon Stijlstraat 2   1681 241 129r
PIETER KLASES claessen, pytter koper   1699 243 393v
PIETER KLASES clasen, pieter koper Liemendijk ZZ   1703 244 194v
PIETER KLASES claases, pieter wever (bont-) koper Kerkpoortstraat OZ   1743 251 5r
PIETER KLASES claasen, pieter ten noorden Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
PIETER KLASES clasen, pieter koper Nieuwstraat 7   1751 252 105v
PIETER KLASES clasen, pyter koper   1767 256 259v
PIETER KLASES claasen, pieter timmerman (huis-) koper Kruisstraat 10   1782 261 4r
PIETER KLASES blokmaker, pieter clases koper   1785 261 270v
PIETER KLASES claasen, pieter koper   1801 265 706r
PIETER KLASES clasen, pieter ten westen Heiligeweg 52   1804 267 23v
PIETER KLASES claasen, pieter ten westen Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
PIETER KLASES claasen, pieter timmerknecht (huis-) verkoper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
PIETER KLASES NAP nap, pieter claazen koper Zuiderhaven 7   1788 263 3v
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper Franekereind 40   1597 228 15r
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper   1617 230 190r
PIETER KORNELIS cornelis, pieter (op de spijcker) koper   1619 230 300r
PIETER KORNELIS cornelis, pitter koper Zuiderplein 1   1655 237 24r
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper   1682 241 183v
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper   1682 241 228v
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper   1684 242 31v
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper   1686 242 110r
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper   1687 242 169r
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper Rozengracht 30   1687 242 210r
PIETER KORNELIS cornelis, pytter koper   1692 243 1r
PIETER KORNELIS cornelis, pytter koper   1692 243 1v
PIETER KORNELIS cornelis, pytter koper   1698 243 339r
PIETER KORNELIS cornelis, pytter kleermaker koper   1698 243 364v
PIETER KORNELIS cornelis, pytter schoolmeester koper Schritsen NZ   1708 245 58r
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper Zuiderhaven 18   1709 245 92v
PIETER KORNELIS cornelis, pieter kleermaker koper   1711 245 157r
PIETER KORNELIS cornelis, pyter koper   1769 257 117v
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper   1781 260 63r
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper Noordergrachtswal   1793 264 142r
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper   1806 267 241v
PIETER KORNELIS cornelis, pieter koper Nieuwstraat 34 D-093 1809 268 188v
PIETER KORNELIS cornelis, pieter ten noorden Zuiderstraat 25 H-208 1809 268 284v
PIETER KORNELIS BAKKER bakker, pieter cornelis (erven) verkoper Lanen 46   1665 239 4v
PIETER KORNELIS BAKKER bakker, pieter cornelis (erven) ten westen Lanen 46   1665 239 4v
PIETER KORNELIS BAKKER bakker, pieter cornelis verkoper Lanen 44   1665 239 5r
PIETER KORNELIS BAKKER bakker, pieter cornelis (andere verkochte huis) ten oosten Lanen 44   1665 239 5r
PIETER KORNELIS BONKE bonk, pytter cornelis koper Zuiderplein 1   1658 237 146r
PIETER KORNELIS BONKE bonk, pytter cornelis koper Hoogstraat 33   1668 239 131r
PIETER KORNELIS BONKE bonck, pytter cornelis koper Rozengracht 30   1668 239 136r
PIETER LASES laeses, pieter koper   1745 251 112v
PIETER LEENDERTS lenerts, peter koper Droogstraat NZ   1598 228 221r
PIETER LIEUWES lieuwes, pietje koper Kerkpoortstraat   1752 252 236r
PIETER LOLLES lolles, pyter metselaar koper Droogstraat ZZ   1611 229 88r
PIETER LOURENS louwrens, pytter zeilmaker koper Noorderhaven 13   1656 237 90r
PIETER LOURENS lourens, pieter (erven) ten westen Noorderhaven 15   1676 240 231r
PIETER LOURENS lourens, pieter koper Lanen 34   1801 265 664r
PIETER LUBBERTS lubberts, pieter koper   1605 228 972r
PIETER LUBBERTS lubberts, pieter koper   1606 228 986r
PIETER LUBBERTS lubberts, pyter koper Heiligeweg ZZ   1611 229 17r
PIETER LUITJENS luitjes, pieters smid (ijzer-)(mr) ten westen Noorderhaven 3   1804 267 51v
PIETER LUITJENS ROORDA roorda, pyter luytjens koper Noorderhaven 110   1673 240 115r
PIETER LUITJENS ROORDA roorda, pieter luitjes koper   1682 241 187r
PIETER LUITJENS ROORDA roorda, pieter luytjes koper Noorderhaven 82   1684 242 54r
PIETER LUITJENS ROORDA roorda, pytter luitjens verkoper Zuiderhaven 17   1741 250 6ra
PIETER LUITJENS ROORDA roorda, pytter luitjens verkoper Zuiderhaven 17   1745 251 64r
PIETER MARTENS martens, pieter koper   1601 228 528r
PIETER MARTENS martens, pieter koper Heiligeweg   1601 228 535r
PIETER MARTENS martens, pieter koper Lanen NZ   1614 229 432r
PIETER MARTENS martens, pieter korfmaker verkoper Noorderhaven 110   1616 230 54r
PIETER MARTENS martens, pyter verkoper   1633 233 122r
PIETER MARTENS martens, pyter koper Hondenstraat 12   1662 238 158v
PIETER MARTENS martens, pieter koper Zuiderhaven 6   1692 242 405v
PIETER MARTENS martens, pytter koper Zuiderpoort (gebied)   1694 243 89r
PIETER MARTENS MOOI moy, pyter martens koper Grote Bredeplaats   1650 236 108v
PIETER MATTEUS mathijssen, pieter koper Kleine Ossenmarkt 3   1750 252 99r
PIETER MATTEUS mathijssen, pyter koper   1758 254 163r
PIETER MEINERTS meynerts, pyter koper   1647 235 256r
PIETER MINNES minnes, pytter koper   1659 237 188r
PIETER MINNES minnes, pytter koper   1659 237 189v
PIETER MINNES minnes, pyter verkoper Lanen 91   1659 238 5r
PIETER MINNES minnes, pyter timmerman (huis-)(mr) koper Rommelhaven 7   1772 258 6v
PIETER MINNES minnes, pieter koper Lammert Warndersteeg WZ   1780 259 237v
PIETER MINNES minnes, pieter timmerman (huis-)(mr) koper Rommelhaven 1   1781 260 153r
PIETER MINNES minnes, pieter timmerman (mr) koper Noorderhaven 73   1784 261 248r
PIETER MINNES minnes, pieter koper   1785 261 285r
PIETER MINNES minnes, pieter koper   1798 265 140r
PIETER MINNES LOENEN loenen, pytter minnens verkoper Sint Jacobstraat 15   1660 238 28v
PIETER MINNES LOENEN loenen, pytter minnens ten westen Sint Jacobstraat 15   1660 238 38v
PIETER MINNES LOENEN loenen, pieter minnes koper   1663 238 189r
PIETER MINNES SLUIS sluis, pieter minnes van der timmerman (mr) koper Hoogstraat 27   1801 265 648r
PIETER MINNES SLUIS sluis, pieter minnes van der timmerman (mr) verkoper Hoogstraat 27   1804 267 42r
PIETER MINSES minses, pieter koper   1728 247 115r
PIETER NANNES nannings, pieter koper Vijverstraat OZ   1613 229 377r
PIETER NANNES nannings, pieter (burgemeester in medemblik) verkoper Voorstraat 7   1627 232 12r
PIETER OEDSES oedses, pyter koper Droogstraat NZ   1676 240 219r
PIETER OEDSES oedses, pytter koper   1697 243 277r
PIETER OKELES oockles, pieter koper Heiligeweg ZZ   1601 228 520r
PIETER OKKES ockes, pieter koper Droogstraat   1600 228 375r
PIETER PAULUS paulus, pieter koper   1739 250 52r
PIETER PIEBES piebes, pieter (woudsend) koper Franekereind 40 G-001 1808 268 145r
PIETER PIERS piers, pyter (te amsterdam) verkoper   1633 233 119r
PIETER PIERS piers, pieter koper   1730 247 330r
PIETER PIETERS acht, pyeter pyeters van bruidegom   1598 228 256r
PIETER PIETERS pieters, pieter houtkoper naastligger Bildtstraat WZ   1601 228 503r
PIETER PIETERS pieters, pieter grondpacht   1601 228 528r
PIETER PIETERS pieters, pieter koper Noorderhaven 83   1603 228 754r
PIETER PIETERS pyters, pyter koper Lanen NZ   1613 229 256r
PIETER PIETERS pyeters, pyeter koper Kerkpoortstraat   1614 229 450r
PIETER PIETERS pieters, pieter koper   1616 230 74r
PIETER PIETERS pieters, pieter koper   1617 230 118r
PIETER PIETERS pieters, pieter koper   1617 230 166r
PIETER PIETERS pieters, pieter koper   1618 230 232r
PIETER PIETERS pieters, pieter koper   1618 230 261r
PIETER PIETERS pieters, pieter koper   1624 231 31r
PIETER PIETERS pieters, pieter koper Lanen 80   1627 232 23r
PIETER PIETERS piters, piter koper   1641 234 130r
PIETER PIETERS pyters, pyter koper   1650 236 107r
PIETER PIETERS pyters, pyter koper ZZ   1650 236 138v
PIETER PIETERS pytters, pitter koper Zoutsloot ZZ   1655 237 17r
PIETER PIETERS pieters, pieter koper   1708 245 73v
PIETER PIETERS pyters, pyter koper   1720 246 79v
PIETER PIETERS pyters, pyter koper Zuiderhaven 36   1722 246 131r
PIETER PIETERS pyters, pyter kompasmaker (mr) koper Rommelhaven 12   1750 252 62v
PIETER PIETERS pyters, pyter koper Rozengracht NZ   1758 254 160v
PIETER PIETERS pyters, pyter koper Nieuwstraat 56   1770 257 145r
PIETER PIETERS pieters, pieter ten zuiden Rommelhaven 10   1773 258 91v
PIETER PIETERS pieters, pietje koper Franekereind 23   1778 259 156v
PIETER PIETERS pieters, pieter wever (bont-) verkoper Rozengracht NZ   1780 259 267v
PIETER PIETERS pieters, pieter bewoner Liemendijk ZZ   1781 260 67r
PIETER PIETERS pieters, pietje koper Prinsenstraat 6   1804 267 72v
PIETER PIETERS pietersen, pieter koper   1805 267 160v
PIETER PIETERS AKKERSLOOT ackersloot, pytter pyters verkoper   1660 238 22v
PIETER PIETERS AKKERSLOOT akkerslooth, pyter pyters koper   1660 238 34r
PIETER PIETERS AKKERSLOOT ackersloot, pieter pieters koper   1682 241 210r
PIETER PIETERS AKKERSLOOT ackersloot, pieter pieters koper Voorstraat 64   1684 242 39r
PIETER PIETERS GRAUDA grauda, pieter pieters koper Schritsen 50   1681 241 168v
PIETER PIETERS GRAUDA grouda, pieter pieters koper Raamstraat 1   1684 242 44v
PIETER PIETERS GRAUDA grauda, pytter pytters koper Raamstraat 1   1699 243 394v
PIETER PIETERS MEULEN meulen, pyter pyters van der koper Lanen 40   1778 259 128v
PIETER PIETERS OLDAANS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 35r
PIETER PIETERS OLDAANS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36r
PIETER PIETERS OLDAANS oldaens, pieter pieters gelastigde Grote Bredeplaats 2   1684 242 36v
PIETER PIETERS OLDAANS oldaens, pieter pieters koper   1688 242 258r
PIETER REINERS reiners, pieter koper   1735 249 45r
PIETER REINERS reiners, pieter koper   1735 249 105r
PIETER REINERS reiners, pieter koper Karremanstraat 22   1738 249 341r
PIETER REINERS reinders, pieter koper   1770 257 180r
PIETER REINERS reinders, pieter (wl) koper Nieuwstraat 56   1772 258 60r
PIETER REINS reyns, pieter ten zuiden   1601 228 500r
PIETER REINS reyns, pieter koper Noordees (gebied)   1601 228 532r
PIETER REINS reins, pieter koper Heiligeweg 46   1730 247 367v
PIETER REINS reins, pieter winkelier koper Liemendijk NZ   1738 250 20v
PIETER REINS OOSTERBAAN oosterbaan, pieter reins koper   1747 251 185r
PIETER RICHARDS rikkers, pieter ten oosten Grote Ossenmarkt 19   1804 267 21r
PIETER RIENKS rinkes, pietje koper   1695 243 155r
PIETER RINSES rintses, pieter koper Noorderhaven 111   1624 231 12v
PIETER RINSES rinses, pieter koper   1791 263 294v
PIETER ROBIJNS robijns, pieter bruidegom   1605 228 867r
PIETER ROBIJNS robijns, pieter ten westen Scheerstraat 3   1611 229 8r
PIETER ROBIJNS robijns, pyter koper Scheerstraat 3   1611 229 132r
PIETER ROBIJNS robijns, pieter koper   1613 229 384r
PIETER ROBIJNS robijns, pieter (erven) verkoper   1617 230 149r
PIETER ROMMERTS rommerts, pieter koper   1788 262 270v
PIETER RUURDS ryeurdts, pieter koper   1598 228 199r
PIETER RUURDS ryoerts, pyter koper Franekerpoort (gebied)   1611 229 13r
PIETER RUURDS ryoerts, pyter koper Franekerpoort (gebied)   1611 229 121r
PIETER RUURDS rioerdts, pieter koper Lanen NZ   1615 229 520r
PIETER RUURDS ryoerdts, pieter koper Schritsen   1616 230 41r
PIETER SAKES sackes, pyter koper Zoutsloot 118   1611 229 20r
PIETER SAKES sakes, pieter koper Nieuwstraat WZ   1750 252 87v
PIETER SAPES saapes, pieter koper   1703 244 223v
PIETER SCHELTES scheltes, pieter koper   1752 252 221v
PIETER SCHELTES scheltes, pieter koper   1760 255 20r
PIETER SCHELTES scheltes, pieter koper Noorderhaven 88   1760 255 37r
PIETER SCHELTES scheltes, pieter koper Noorderhaven 88   1762 255 164r
PIETER SEERPS seerps, pyter koper Kerkpoortstraat 39   1667 239 81r
PIETER SIEBES sybes, pyeter koper Sint Christoffelsteeg OZ   1639 234 84v
PIETER SIEBES sybes, pyter binnenvader van het weeshuis koper Weeshuisstraat 5   1663 238 172r
PIETER SIEBRENS sybrens, pytter timmerman (huis-)(mr) koper Lanen 37   1694 243 116v
PIETER SIEMENS symons, pieter gecondemneerde   1600 228 394r
PIETER SIEMENS symons, pieter koper   1602 228 608r
PIETER SIEMENS symons, pieter koper Voorstraat 25   1603 228 697r
PIETER SIEMENS symons, pieter ten oosten Voorstraat 3   1605 228 875r
PIETER SIEMENS symens, pieter koper Brouwersstraat WZ   1614 229 483r
PIETER SIEMENS symens, pyter (te bolsward) koper Lanen 52   1633 233 127r
PIETER SIEMENS simons, pyter koper   1755 253 244v
PIETER SIEMENS symons, pyter koper Zoutsloot NZ   1770 257 175r
PIETER SIEMENS simons, pieter ten westen Achterstraat   1774 258 178v
PIETER SIEMENS simons, pieter koper   1780 259 233r
PIETER SIERDS sierds, pyter koper   1651 236 172v
PIETER SIERKS sierks, pieter koper   1738 249 270v
PIETER SIERKS sierks, pieter (erven) ten oosten   1774 258 148v
PIETER SIETSES sytses, pieter koper   1618 230 282r
PIETER SIKKES sickes, pieter koper   1604 228 853r
PIETER SIKKES sickes, pytter koper   1645 235 170r
PIETER SJOERDS syuerdts, pieter koper   1597 228 119r
PIETER SJOERDS syuerdts, pieter koper   1597 228 121r
PIETER SJOERDS sioerdts, pieter koper Lanen ZZ   1599 228 356r
PIETER SJOERDS syourdts, pieter koper Noordees (gebied)   1615 229 511r
PIETER SJOERDS sioerdts, pieter koper Hoogstraat 2   1616 230 59r
PIETER SJOERDS sioerdts, pieter koper   1617 230 183r
PIETER SJOERDS sjoerds, pyter koper Voorstraat 91   1670 240 19r
PIETER SJOERDS sjoerds, pyter koper   1671 240 71v
PIETER SJOERDS sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1676 240 239v
PIETER SJOERDS sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1676 240 242r
PIETER SJOERDS sjoerds, pyter koper Voorstraat 89   1677 240 266v
PIETER SJOERDS sjoerdts, pieter koper   1679 241 37r
PIETER SJOERDS sjoerds, pieter koper   1682 241 192v
PIETER SJOERDS sjoerds, pieter koper   1682 241 222r
PIETER SJOERDS sjoerds, pieter koper   1705 244 291r
PIETER SJOERDS sjoerds, pieter koper Liemendijk NZ   1743 251 1r
PIETER SJOERDS sjoerds, pyter koper   1754 253 156v
PIETER SJOERDS BIERMA bierma, pieter sjoerds koper Zuiderhaven 18   1692 242 390v
PIETER SJOERDS BIERMA bierma, pieter sjoerds koper Rommelhaven 24b   1692 242 400v
PIETER SJOERDS BIERMA bierma, pytter sjoerts koper Zuiderhaven 18   1693 243 56v
PIETER SJOERDS BIERMA bierma, pytter sjoerts koper Voorstraat 89   1696 243 226r
PIETER SJOERDS ENS ens, pieter syourdts voormomber   1600 228 423r
PIETER SJOERDS HANNEMA hannema, pieter sjoerds koper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
PIETER SJOERDS HANNEMA hannema, pieter sjoerds koper Scheffersplein 27   1781 260 47v
PIETER SJOERDS HANNEMA hannema, pieter sjoerds koper Scheffersplein 29   1785 262 28r
PIETER SJOERDS HANNEMA hannema, pieter sjoerds koper Voorstraat 40   1790 263 177r
PIETER SJOERDS HANNEMA hannema, pieter sjoerts koper Franekereind 23   1801 266 23r
PIETER SJOERDS HANNEMA hannema, pieter sjoerts koper ten oosten van Harlingen   1803 266 522r
PIETER SJOERDS HANNEMA hannema, pieter sjoerds (wl) koopman verkoper   1808 268 103r
PIETER SWIERS sweers, pytter koper   1696 243 223r
PIETER TABES tabes, pieter koper   1705 244 286r
PIETER TAMMES tammes, pytter koper   1651 236 179v
PIETER TEEKES takes, pieter (te franeker) koper Hoogstraat NZ   1619 230 306r
PIETER TEIES teyes, peter koper Lanen 21   1649 236 71v
PIETER TEUNIS tuenis, pyter korfmaker bewoner Sint Jacobstraat WZ   1633 233 126r
PIETER THOMAS tomas, pieter kuiper (mr) koper Franekereind 30   1718 246 15v
PIETER TIJSES tijssen, pieter koper Zuiderhaven 36   1761 255 107v
PIETER TIJSES thijsen, pieter timmerbaas (scheeps-) koper Noorderhaven 58   1782 260 157r
PIETER TIJSES thijsen, pieter koper Lanen 36   1782 260 191v
PIETER TIJSES thijssen, pieter koper Zuiderpoort (gebied)   1789 263 90v
PIETER TJALKES tialckes, piter koper ten zuiden van Harlingen   1662 238 132v
PIETER TJALKES tjalkes, pieter koper   1668 239 34va
PIETER TJALKES tjalkes, pieter koper   1666 239 38v
PIETER TJALLINGS tjallings, pieter koper Zuiderplein 1   1711 245 132r
PIETER TJEBBES tjebbes, pyter koper   1672 240 91r
PIETER TJEBBES tjebbes, pieter koper   1684 242 24v
PIETER TJEBBES DREYER dreier, pieter tjebbes koper Zoutsloot 125   1718 246 24r
PIETER TJEBBES DREYER dreyer, pieter tjebbes ten noorden   1745 251 80v
PIETER TJEBBES KUIPER kuyper, pyter tjebbes koper   1672 240 103r
PIETER TJEERDS tyaerdts, pieter (wd) ten westen Voorstraat ZZ   1600 228 430r
PIETER TJEERDS tieerts, pieter metselaar verkoper Lanen NZ   1605 228 875r
PIETER TJEERDS tjeerds, pieter koper Bildtstraat 13   1719 246 55r
PIETER TJEERDS tjeerds, pieter sleefmaker (mr)(old-) verkoper   1776 259 3v
PIETER TJEPKES tjepkes, pieter koper   1703 244 230r
PIETER TJEPKES tjepkes, pieter koper Nieuwstraat WZ   1704 244 250r
PIETER TJEPKES tjepkes, pieter geniaarde Voorstraat 31   1793 264 86r
PIETER TJEPKES HOOGSTRA hogstra, pieter tjepkes koper   1801 265 662r
PIETER ULBES ulbes, pyter koper   1742 250 233r
PIETER ULBES ulbes, pyter koper   1767 256 238r
PIETER WALINGS walings, pieter zoutzieder koper Scheffersplein 27   1646 235 204r
PIETER WARNERS warners, pieter ten zuiden Franekereind   1597 228 29r
PIETER WARNERS warners, pieter ten oosten Moriaanstraat   1804 267 47r
PIETER WARNERS warnders, pieter ten oosten Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
PIETER WARNERS warnders, pieter ten oosten Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
PIETER WARNERS warnders, pieter ten oosten Heiligeweg 24 G-044 1810 269 51r
PIETER WARNERS warnders, pieter koopman ten westen Heiligeweg 28 G-042 1810 269 52r
PIETER WARNERS warnders, pieter (wl) verkoper Anjelierstraat 15 B-153 1811 269 152v
PIETER WATSES waatzes, pieter koper Lanen ZZ   1601 228 482r
PIETER WIEBES wybes, pieter ten noorden Schritsen   1601 228 493r
PIETER WIEBES wybes, pieter koper   1687 242 172v
PIETER WIEBES wybes, pieter koper Noorderhaven 1   1689 242 299r
PIETER WIEBRENS wibrens, piter koper Voorstraat ZZ   1641 234 135r
PIETER WIEBRENS wybrants, pyter koper Voorstraat 18   1643 235 66r
PIETER WIEBRENS wybrants, pytter (gemeensman) koper Grote Ossenmarkt 25   1653 236 227v
PIETER WIEBRENS wibrands, pieter koper   1665 239 16v
PIETER WIEBRENS wibrands, pieter koper   1669 239 207r
PIETER WIEGERS wygers, pieter koper   1598 228 189r
PIETER WIEPKES wypkes, pieter koper   1730 247 359r
PIETER WIEPKES wypkes, pyter provisioneel k   1735 249 1va
PIETER WIEPKES wypkes, pyter koper   1735 249 72v
PIETER WIETSES wytzes, pyter koper Grote Bredeplaats 35   1758 254 139r
PIETER WIETSES BLOK blok, pieter wytzes schilder (mr) koper Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
PIETER WIETSES BLOK blok, pieter wytses ten westen Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
PIETER WIETSES VETTEVOGEL vettevogel, pytter wytzes koper Brouwersstraat 21   1768 257 38r
PIETER WIETSES VETTEVOGEL vettevogel, pieter wytzes ten westen Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
PIETER WIETSES VETTEVOGEL vettevogel, pieter wytzes (wl) wolkammer (mr) verkoper Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
PIETER WILLEMS willems, pieter koper Voorstraat 62   1787 262 149v
PIETER WILLEMS willems, pieter koper Voorstraat 62   1797 265 103r
PIETER WILLEMS willems, pieter koper   1799 265 386r
PIETER WILLEMS willems, pieter koopman verkoper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
PIETER WILLEMS willems, pieter ten oosten Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
PIETER WILLEMS willems, pieter ten noorden Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
PIETER WILLEMS willems, pieter koopman verkoper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
PIETER WILLEMS willems, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
PIETER WOUTERS wouters, pieter koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
PIETER WOUTERS wouters, pieter koper   1653 236 246v
PIETER WOUTERS wouters, pytter koper   1659 237 193v
PIETER WOUTERS wouters, pytter schuitvoerder verkoper   1659 238 13v
PIETER WOUTERS wouters, pytter ten oosten   1660 238 36v
PIETJE BAUKES baukes, pietje verkoper Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
PIETJE DOUWES douwes, pietrick koper   1604 228 825r
PIETJE EGBERTS eyberts, pietertje koper   1686 242 150v
PIETJE FOEKES foekes, pytje koper Zuiderhaven 13   1741 250 149r
PIETJE FOEKES foekes, pyttie verkoper Zuiderhaven 13   1743 250 284v
PIETJE FOLKERTS folkerts, pietie koper   1699 244 6r
PIETJE HARINGS haringhs, pytke koper Lanen 42   1634 233 132v
PIETJE JANS wybes, petrick jans gecondemneerde   1604 228 844r
PIETJE JANS jans, pyetie bruid   1606 228 1058r
PIETJE JANS jans, pieterke koper   1625 231 65r
PIETJE JANS jans, pietertien koper   1626 231 133r
PIETJE JANS jans, pytertie koper Bargebuurt   1670 240 13v
PIETJE JANS schoone, pytie jans koper   1732 248 105v
PIETJE JANS SLOTEN sloten, pietie jans van koper   1720 246 69r
PIETJE LIEUWES lieuwes, pietrick koper   1600 228 433r
PIETJE PIEBES pybes, pietie koper   1678 241 1r
PIETJE PIETERS pieters, pyet koper Schritsen NZ   1601 228 510r
PIETJE PIETERS pyters, pytertie koper   1637 234 32r
PIETJE PIETERS pyters, pytie koper Bildtpoort (gebied)   1667 239 125r
PIETJE PIETERS pieters, pietie (kinderen van) verkoper Bildtpoort (gebied)   1677 240 260v
PIETJE REINERS reyners, pytke koper Voorstraat 2   1597 228 45r
PIETJE SIEBRENS CANNEGIETER cannegieter, pytje sybrens koper   1728 247 92r
PIETJE TJEPKES tjepkes, pytertje koper   1693 243 28v
PIETJE WIEBES wybes, pytke (wd) verkoper   1634 233 131r
POPKE MINNES minnes, popke koper   1795 264 296v
POPKE MINNES minnes, popke koper Noorderhaven NZ   1802 266 194r
POPKJE PIETERS pieters, popkjen koper Lanen 48   1744 251 29r
POPKJE RIENKS rienks, popkje koper   1710 245 120r
POPPE persyn, poppe koper Rozengracht 21   1803 266 516r
POPPE MENALDA menalda, poppe koper Heiligeweg NZ   1765 256 132v
POPPE MENALDA menalda, poppe koper Franekereind 25   1772 258 61r
POPPE MENALDA menalda, poppe koopman ten westen   1773 258 82r
POPPE MENALDA menalda, poppe koper Brouwersstraat 13   1773 258 87r
POPPE MENALDA menalda, poppe koper   1777 259 56v
POPPE MENALDA menalda, poppe koper   1777 259 57v
POPPE MENALDA menalda, poppe koper   1777 259 58v
POPPE MENALDA menalda, poppe koper   1777 259 59v
POPPE MENALDA menalda, poppe koper   1777 259 61r
POPPE MENALDA menalda, poppe koper   1778 259 128r
POPPE MENALDA menalda, poppe koper   1779 259 168r
POPPE MENALDA menalda, poppe koper Romastraat 11   1781 260 83r
POPPE MENALDA menalda, poppe koopman koper   1781 260 108r
POPPE MENALDA menalda, poppe koopman koper   1781 260 123r
POPPE MENALDA menalda, poppe ten zuiden Schritsen 16   1784 261 165r
POPPE MENALDA menalda, poppe (wd) ten oosten Moriaanstraat   1804 267 47r
POPPE MENALDA menalda, poppe (wl) verkoper   1804 267 55r
POPPE MENALDA menalda, poppe (wd) ten oosten Molenpad 16 G-272 1809 268 242v
POPPE MENALDA menalda, poppe (wd) ten oosten Molenpad 14 G-273 1809 268 242v
POPPE PERSIJN persijn, poppe koopman koper   1804 267 84r
POPPE SALVERDA salverda, poppe ten noorden   1805 267 124r
POPPE AUKES aukes, poppe koper   1686 242 118v
POPPE AUKES aukes, poppe koper Noorderhaven 25   1691 242 348v
POPPE AUKES aukes, poppe koper Droogstraat 76   1697 243 303r
POPPE AUKES aukes, poppe koper Noorderhaven 31   1698 243 354v
POPPE AUKES auckes, poppe koper Moriaanstraat ZZ   1710 245 104r
POPPE AUKES auckes, poppe koper Moriaanstraat 8   1710 245 118v
POPPE DIRKS dirks, poppe bakker koper Voorstraat 86   1700 244 80v
POPPE DIRKS dirx, poppe koper Molenpad NZ   1722 246 135v
POPPE DIRKS dirx, poppe koper   1725 246 223r
POPPE GEERTS volderpoort, poppe geerts koper   1791 263 313r
POPPE HANSES hans, poppe koper Lanen ZZ   1597 228 10r
POPPE HANSES hans, poppe koper Schritsen ZZ   1597 228 36r
POPPE HENDRIKS hendriks, poppe schipper (schuit-) koper Noorderhaven 65   1739 250 41v
POPPE HENDRIKS hendriks, poppe wandelverkoper Noorderhaven 18   1741 250 152v
POPPE HENDRIKS hendriks, poppe wandelkoper Noorderhaven 65   1741 250 152v
POPPE IEKES MENALDA menalda, poppe ekes koper Voorstraat 86   1761 255 88r
POPPE IEKES MENALDA menalda, poppe ekes koper   1767 257 25r
POPPE IEKES MENALDA menalda, poppe ekes koper   1771 257 240v
POPPE IEKES MENALDA menalda, poppe ekes koper   1772 258 1r
POPPE IEKES MENALDA menalda, poppe ekes (tuin van) ten westen Franekereind 25   1772 258 65r
POPPE IEKES MENALDA menalda, poppe ekes koper   1773 258 107r
POPPE IEKES MENALDA menalda, poppe eekes ten westen   1774 258 148v
POPPE IEPES KRUIS cruys, poppe jeppes koper Schritsen NZ   1611 229 69r
POPPE JAKOBS BRANDSMA brandsma, poppe jacobs koper   1702 244 165v
POPPE JANS jansen, poppe koper Noorderhaven 57   1670 240 126v
POPPE JANS jansen, poppe schipper (grootveer-) koper Zoutsloot NZ   1685 242 79v
POPPE JANS jansen, poppe koper Zoutsloot NZ   1687 242 215r
POPPE JANS jansen, poppe (wl) verkoper Zoutsloot NZ   1695 243 182r
POPPE KORNELIS cornelis, poppe (erven) ten oosten Voorstraat ZZ   1640 234 107v
POPPE KORNELIS BOER boer, poppe cornelis de koper Heiligeweg 4 G-053 1807 268 9v
POPPE KORNELIS BOER boer, poppe cornelis de (wl) verkoper Heiligeweg 4 G-053 1808 268 74r
POPPE POPPES poppes, poppe koper   1699 243 401r
POPPE SALOMONS salomons, poppe ten oosten Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
POPPE SALOMONS builard, poppe salomons ten noorden   1774 258 157v
POPPE SALOMONS builard, poppe salomons bakker (mr) verkoper Lanen 76a   1780 259 257r
POPPE TJEERDS tjeerds, poppe koper   1710 245 107v
POPPE TJEERDS tjeerds, poppe koper Bildtstraat 13   1719 246 55r
POPPE TJEERDS tieerds, poppe koper Poortje   1738 249 286v
POTTE JANS jans, potte koper   1768 257 100r