Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 28(niet bekend)(niet bekend)G-308G-341


Naastliggers vanFabrieksstraat 28
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 30
ten westende Fabrieksstraat
ten noordenFabrieksstraat 26


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196r van 21 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 28Moriaanstraat NZ68‑00‑00 GGkamer
koperHendrick Jaspers Sonhoven c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjongedochter Orseltie Aleffs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jaspers Sonhoven koopt een camer bij de Moriaanstraat, met ten O. de Stadsvesten. Gekocht van Orseltie? Aleffs, voor 68 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0223v van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 28Moriaanstraat bij de hof van de koopster20‑00‑00 CGkamer
kopervrouw Elisabeth Steensma, weduwe van
koperwijlen burgemeester Ewout Steensma lid Gedeputeerde Staten van Friesland
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSeerp Lamberts Swermskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaVrouw Elisabeth Steensma wv oud-Gedeputeerde Staat van Friesland en mede-regedend burgemeester Ewout Jetses Steensma


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0204r van 5 mrt 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 28Moriaanstraat, ten noorden van de400‑00‑00 GGhof en zomerhuis
koperArjen Hanses van Hemert
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArjen Hanses van Hemert
verkoperElisabeth Middachten, weduwe van
verkoperwijlen Evout Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert koopt een hof met bomen etc. en een ruim zomerhuis, ten N. v.d. Moriaanstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W.?, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Elisabeth Middachten wv Ewout Steensma, voor 400 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 28Fabrieksstraat WZ [staat: oosterstadsvesten bij de Moriaanstraat]100‑00‑00 CGtwee kamers
koperArjen van Hemert apotheker
verpachter grond zuidelijke kamerde stad Harlingen1‑00‑00 CG
verpachter grond noordelijke kamerde stad Harlingen0‑13‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenburgerhopman Minne Jansen
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers, gehuwd met
verkoperwijlen Willemijntie Vermeulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert, apotheker, koopt 2 aanelkaar gebouwde camers aan de Ooster Stadsvesten, omtrent de Moriaanstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. en Z. de hof v.d. koper, ten N. de camer van hopman Minne Jansen. Gekocht van erven Hendrick Jaspers x Willemijntje Vermeulen?, voor 100 cg.


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0054v van 13 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0167v van 31 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0167v van 31 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 28achterFabrieksstraat WZ [staat: achter de grote kerk aan het bolwerk]800‑00‑00 CGhof met zomerhuis
koperAlida van der Geest, gehuwd met
koperBernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenFreerk van der Hout koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoede Backerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlida van der Geest gesterkt met haar man Bernardus Dreyer, publicq notaris en procureur fiscaal


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0249r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: bolwerk]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0249r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 28achterFabrieksstraat WZ [staat: achter de grote kerk aan het bolwerk]1350‑14‑00 GGhof met zomer- of woonhuis
koperjuffrouw Anna Braam, gehuwd met
koperde heer dr. Simon Stinstra medicinae doctor
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: bolwerk]
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenFreerk van der Hout koopman
naastligger ten noordende weduwe van Harmen Gerryts
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van Bernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0006r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Harmens


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0294v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Harmens


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0296r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 28achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadswal]
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevogel


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0296r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 28achterMoriaanstraat NZ aan de stadsvesten, bij de780‑07‑00 GGtuin en zomerhuis
koperEvert Beva bankier
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadswal]
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevogel
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenWillem Backer
naastligger ten noordenGerryt Harmens
naastligger ten noordenDouwe Dirks
verkoper q.q.Joannes Stinstra, geauthoriseerde curatordoopsgezind predikant
verkoper q.q.Jelle Wildschut, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Dirk Fontein, geauthoriseerde curatoren over de minderjarige kinderen vankoopman
verkoperwijlen Simon Stinstramedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, banquier, koopt een voortreffelijke hof met vruchtbomen etc. en een voor weinige jaren gebouwd zomerhuis met een uitmuntend wal-, hof- en veldgezicht, bij de Moriaanstraat. Geen grondpacht. Ten O. de stadswal en Jan Wytzes Vettevogel als koper van het tweede perceel (260-296r), ten Z. de Moriaanstraat, ten W. Willem Backer, ten N. Gerryt Harmens en Douwe Dirks. Gekocht van (de geauthoriseerde curatoren over de twee nagelaten minderjarige kinderen van) dr. Simon Stinstra, in leven med. doctor, voor 780 gg. 7 st.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0121v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 28Moriaanstraat en Weverstraat, stadsvesten tussen25‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Jacobs Coster koopman
verpachter grondP. Tetrode 2‑18‑00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Beva
naastligger ten westende weduwe van Evert Beva
naastligger ten noordenJan Wytzes Vettevogel
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Harmens


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0159r van 7 nov 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 28Fabrieksstraat WZ [staat: Moriaanstraat NZ aan de stadsvesten]737‑10‑00 CGzomerhuis, hof en tuin
koperJan Fontein koopman
huurderde heer A. J. Conradi
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenJan Fontein
naastligger ten westenKlaas Jans mr. bakker
naastligger ten noordende weduwe van Wybe Douwes
verkoperKlaas Jans, weduwnaar vanmr. bakker
verkoperwijlen Sijke Aukes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 28Anthoon Jans Klaver... van wijk G-315, hovenier, medegebruiker is Jacobus Spits, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308, tuin, 1814. (GAH204); Anthonij C. en Jaan Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 28Hendrik Teemans... HRL. 1820, kind: Cornelia Hendriks T, geb 1802 HRL; BS geb 1811, ovl 1820, huw 1841; gebruiker van wijk G-308, sjouwer; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 28Jan Wytses Vettevogel... H. Plutschouw wed., gealimenteerd, Hendrik Jetses wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308; gebruiker Hendrik Teemans, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-309, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-308Fabrieksstraat 28J W Vettevogel ervenHendrik Teemans sjouwer


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-308Fabrieksstraat 28provisionele en finale toewijzing(4) woning tussen Franekerpijpen en Kerkpoort G-308
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJan Fontein


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 44 van 16 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-308Fabrieksstraat 28koopaktefl. 17woning aan de stadsvesten G-308
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperJan Fontein


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 1 dec 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-308Fabrieksstraat 28koopaktefl. 500zomerhuis G-251 en woning G-308
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperGerrit Jans Teenstra


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
G-308Fabrieksstraat 28Zomerhuis, tuin en hovinge c.a. aan de stadsvesten. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 894Fabrieksstraat 28erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenzomerhuis (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 28Douwtje Gerkes Tiesema... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1836, ovl 1847; oud 35 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-308; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 28Hein Klazes van der Molen... 1836, ovl 1847 1848 overlijdens; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, molenmaker, wijk G-308; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-308Hein Kl. van der Molen40 jmolenmakerHindelopenm, protestant, gehuwd
G-308Doutje Tiessema35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-308Klaas H van der Molen11 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-308Johannes van der Molen7 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-308Hendrik van der Molen8 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 28Hinke Posthuma... Annes; BS huw 1823, huw 1832, ovl 1830, huw 1832, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 28Monse Jacobs Weyer... in 1858, zv Jacob W, en Simontje Monses; BS huw 1827, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3682Fabriekstraat G-341Pieter G. Boumawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3682Fabrieksstraat 28 (G-ong)Hinke Holstein (wed. S. Posthuma, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Fabrieksstraat 28S. Berendstuinier
Fabrieksstraat 28aP. Berendstransportarbeider


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 28, HarlingenFabrieksstraat 28S. Berendsbloemisterij, aanleg en onderhoud van tuinen


1943 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 28, HarlingenFabrieksstraat 28S. Berendsbloemisterij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Fabriekstraat 28F. (Fokje) Lenger wv Berends
  terug