Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 178-0028-0028-002C-018C-012


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 17
ten oostenGrote Bredeplaats 19
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 15
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 17, Harlingen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOene Backer smid


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0054v van 17 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOene Melis Backer


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0055r van 1 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0236r van 17 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBoldewijn Jansen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBoudewijn Jansen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBoldewijn Jansen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0128v van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBoldewijn Jans
naastligger ten westenBoldewijn Jans


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143r van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBoldewijn Jans
naastligger ten westenBoldewijn Jans


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121v van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen plaatske


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0048v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappen1760‑00‑00 gg2/3 huis
koperJacob Joris, gehuwd met
koperYmk Tades
eigenaar van 1/3de kinderen en erfgenamen van wijlen Boldewijn Janssen
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenAnna Willems
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Doedes c.u.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0012v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]00‑00‑00 cg1/3 huis
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 2/3Jacob Joris
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Boldewijn Jans


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Joris


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 1rGrote Bredeplaats 17Meylle Ulbes, bakker (mr. -)f. 15000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0038r van 24 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kinderen en erfgenamen van wijlen Meyle Uilckes mr. bakker


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090v van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis nagelaten door wijlen Meyle Uylckes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0101v van 9 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0057v van 14 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]650‑00‑00 gghuis
koperTjeerdt Fockes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperYmckjen Foppes
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostenSybren Arjens
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenAbraham van der Fuyck mr. zilversmid
naastligger ten noordenJacob Sytses mr. kuiper
verkoperJacob Meyles Ollemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerdt Fockes, mr. schoenmaker x IJmkjen Foppes koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Blauwe Trappen. Ten O. Sybren Arjens, ten W. mr. zilversmid Abraham v.d. Fuyck, ten Z. de straat, ten N. mr. kuiper Jacob Sytses. De waterlossing van het huis moet achter uitlopen, en het achterhuis zal geen uitgang hebben op de ledige plaets, die ook onbebouwd moet blijven. Gekocht van Jacob Meyles Ollema, voor 650 gg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0079r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis waar de Drie Krakelingen uithangt


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0079r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 17achterGrote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]95‑14‑00 ggplaats met het achterste van ons huis alwaer de Drie Krakelingen uythangen
koperSybe Sijes, gehuwd metmr. koekbakker
koperDieuwerke Cornelis
naastligger ten oostenSybe Syes c.u.mr. koekbakker
naastligger ten zuidenhet huis waar de Drie Krakelingen uithangt de Drie Krakelingen
naastligger ten westenAbraham van der Fuyck mr. zilversmid
naastligger ten noordenJacob Sytses mr. kuiper
verkoperTjeerdt Fockes c.u.mr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sybe Sijes, mr. koekebakker x Dieuwke Cornelis koopt een plaets met het achterste deel van ons nieuw gebouwde huis, waar 'de 3 Krakelingen' uithangt, omtrent de Blauwe Trappen. Ten O. de koper, ten Z. het huis van de koper, ten W. mr. zilversmid Abraham v.d. Fuyck, ten N. mr. kuiper Jacob Sytses. Gekocht van mr. schoenmaker Tjeerdt Fockes, voor 95 gg.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0120v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerdt Fockes mr. schoenmaker


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerdt Fockes mr. schoenmaker


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerdt Fockes mr. schoenmaker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0141r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ [staat: voorstraat bij de blauwe trappen]900‑00‑00 gghuis
koper door niaarSymen Fockes, gehuwd met
koper door niaarSjouckjen Doeckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
geniaarde koperAnthonius Westeroven, gehuwd metmr. chirurgijn
geniaarde koperHylckjen Dirx Sjaerda
naastligger ten oostenSybren Arjens bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westengemeensman Gerrit Schiere
naastligger ten noordenburgemeester Sybe Sijes
verkoperTjeerd Fockes c.u.mr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Fockes, mr. huistimmerman x Sjoukje Doekes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. chirurgijn Antonius Westeroven x Hylckjen Sierx Sjaerda, een huis nz. Voorstraat omtrent de Blauwe Trappen, met een grote plaets en loods erachter etc. Ten O. bakker Sybe Sijes, ten Z. de straat, ten W. gemeensman Gerrit Schiere, ten N. burgemeester Sybe Sijes. Er is een winkel in het pand. Gekocht van mr. schoenmaker Tjeerd Fockes voor 900 gg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymen Fockes mr. huistimmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio 146Grote Bredeplaats 17huis
eigenaarSimon Fockes
gebruikerSimon Fockes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0284r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimon Fockes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio 96rGrote Bredeplaats 17huis
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121r van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgerhopman Beima


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0162r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen hopman Beyma


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio Grote Bredeplaats 17huis
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio 96vGrote Bredeplaats 17huis
eigenaarFokke Symons
gebruikerFokke Symons
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0176v van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0034v van 12 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Symens


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio 96vGrote Bredeplaats 17huis
eigenaarFokke Symons
gebruikerwed. Pytter Jongma
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0242r van 2 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke Simons


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0244r van 10 jun 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFocke Simons


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0077v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]671‑07‑00 gghuis
koperWillem Barends, gehuwd metveerschipper op Amsterdam en koopman
koperLiefke Roelofs
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgermajoor de Haes
naastligger ten oostenFocke Symons koopman
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeek
naastligger ten noordenSierk van der Ley
verkoperFocke Symonskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Barends, veerschipper op A`dam x Liefke Roelofs koopt huis Voorstraat, bij de Blauwe Trappen. Ten O. erven majoor de Haas en de verkoper, ten Z. de straat, ten W. erven Thomas Jansen IJsenbeek, ten N. Sierk v.d. Ley. Gekocht van Focke Symons.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio 97vGrote Bredeplaats 17huis
eigenaarWillem Barends
gebruikerWillem Barends
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0058v van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]875‑00‑00 cghuis
koperArent Hendriks van Urk hofmeester op het Admiraliteitsjacht
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Liefke Roelofs 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgermajoor Simon de Haas
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenJoost Zeeman
naastligger ten noordenSjerk van der Ley
verkoperLiefke Roelofs, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Willem Barents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent van Urk Hendrik zn, hofmeester op het Admiraliteitsjacht, koopt huis Voorstraat bij de Blauwe Trappen. Ten O. erven majoor de Haas, ten W. Joost Zeeman, ten Z. de straat, ten N. Sierk v.d. Ley. Gekocht van Liefke Roelofs wv Willem Barents, winkelier.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio 97vGrote Bredeplaats 17huis
eigenaarArent van Urk
gebruikerArent van Urk
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0165v van 16 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArent van Urk hofmeester


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio 163vGrote Bredeplaats 17huis
eigenaarArent van Urk
gebruikerrector Y. Bottinga
huurwaarde90‑00‑00 cg
af: lasten04‑09‑00 cg
huurwaarde totaal85‑11‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑11‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0122r van 5 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 17Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappen1575‑00‑00 cghuis
koperJan Freerks Repko
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
huurderde heer Bottinga
naastligger ten oostenNeeltie Minnes [staat: Warnders]
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van wijlen Joost Zeman
naastligger ten noordenBouwe Jetzes Boomsma
verkoper q.q.Michiel Nauta, gelastigde vanstrandmeester Vijf Deelen Zeedijken
verkoperA. van Urk te Meppel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Freerks Repko koopt een huis nz. Bredeplaats, bij de Blauwe Trappen. Ten O. Neeltie Minnes, ten Z. de straat, ten W. wd. Joost Zeeman, ten N. Bouwe Jetses Boomsma. Gekocht van de gelastigde van Arent van Urk te Meppel, voor 1575 gg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0300v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Repko


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0116r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Repco
naastligger ten oostenCornelis Bouwes Schiere


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio 163vGrote Bredeplaats 17huis
eigenaarJan F. Repko
gebruikerJan F. Repko
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-002 , folio 163vGrote Bredeplaats 17huis
eigenaarJan F. Repko
gebruikerJan F. Repko
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-002, pag. 119Grote Bredeplaats 17


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0230v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Beyma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-002 , pag. 159Grote Bredeplaats 17Jan Repko 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Ernst van Assen... 1811, huw.get. bij D.J. Gorter en H.J. Posthuma, 1829 id bij W. Gronemeyer en J. Popta, 1829; ovl in wijk C-018, kinderen Elisabeth vA geb 7 nov 1810 HRL, Anna Clasina vA, geb 15mr1805 HRL, zv Johannes Wijnandus vA, en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Jan Freerks Repko... huw 1814, ovl 1822, ovl 1831, ovl 1842, ovl 1852, bsfr 1819 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk C-018, makelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk E-060, pakhuis, 1814. (GAH204); J.F.R. en Helena Maria Oswald, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-018Grote Bredeplaats 17Jan F RepkoJan F Repkomakelaar


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 106 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-018Grote Bredeplaats 17Jan Freerks Repko, overleden op 16 september 1822makelaar (Grote Bredeplaats C 18), vader van Christoffel, Frederik, Theodorus, Coenraad, Ybele en wijlen Hendrik Jans Repko (vader van niet met name genoemdekinderen) (testamentair erfgenamen elk voor 1/6). Legaten voor dienstmeid Grietje Daniels Keets (fl. 100,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 512Grote Bredeplaats 17Yebele Repko makelaarHarlingenhuis en erf (145 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Jaapje/Japke W Zeilmaker... Kerk HRL 1810, BS huw 1853; oud 71 jaar, (vnm: Jaapje), geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; kind: Nicolaas Jacobus Schenkius, geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Nicolaas Jacobus Schenkius... bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas P. Schenkius en Jaapje W. ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-018Grote Bredeplaats 17N Schenkius stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-018BreedeplaatsNicolaas Schenkius29 jHarlingenm, protestant, gehuwd
C-018BreedeplaatsGrietje Nauta26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-018BreedeplaatsWillem Schenkius3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-018BreedeplaatsGrietje Visser21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-018BreedeplaatsJaapje W Zeilmaker71 jTerschellingv, protestant, weduwe


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 163 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-018Grote Bredeplaats 17Sybrigje Sjoerds Foekens, overleden op 5 juli 18441 jr (geboren 2/5/1843), overleden Franekerend C 18, dochter van Sjoerd Annes Foekens, scheepsmakelaar en Jane Francis van der Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 228 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-018Grote Bredeplaats 17Sjoerd Annes Foekens, overleden op 27 oktober 184427 jr (geboren 24/5/1816), cargadoor, overleden Grote Bredeplaats C 18, man van Jane Frances van der Vliet, cargadoorse (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Trijntje, Sibregje, Jan, Foeke en Syds Annes Foekens. Saldo fl. 1.586,48. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-018Grote Bredeplaats 17Metje Sinkelaar... C-193, N.H., dv Christoffel S, en Willemke Jans; BS ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 49 en 53 van 2 apr 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-018Grote Bredeplaats 17provisionele en finale toewijzingfl. 2273huis aan de Groote Breedeplaats C-018
 
verkoperFoeke Foekens
koperHenneus Stroband


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 512Grote Breedeplaats C-018Hendrik van Schouwenburg Jz. woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 512Grote Breedeplaats C-012 Joseph Sinnema woonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
vermeld alsgeschat adresbericht
C-018Grote Bredeplaats 17Eene huizinge en erf c.a. aan de Groote Breedeplaats, bewoond door den heer I., Muller. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 512Grote Bredeplaats 17 (C-012)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 17T. v/d Gaastcoiffeur


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22869
Grote Bredeplaats 17Nicolaas Hollander


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsT. Tigchelaar291Kapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 17M. (Marinus) v.d. Kolk


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 17rijksmonument 20358


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6063Grote Bredeplaats 17


2023
0.09505295753479


  terug