Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 21 7-125 7-131 C-020 C-014


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 21, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 21
ten oostenGrote Bredeplaats 23
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 19
ten noordenNoorderhaven 24


aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 21naamloze doorlopende steeg ten westen


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0088r van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEme Baukes


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0138v van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEne Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircx
naastligger ten westenAppolonia Jans


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis]huis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Tierx
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westende brouwerij van Hendrick Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Gabbe Dirx, geauthoriseerde curator ad actum divisionis
verkoper q.q.Adam Hermans, geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
verkoper van 1/5de nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Janssen Gruys
verkoper q.q.Arnoldus Foppes, geauthoriseerde curator ad actum venditionis over
verkoper van 1/5de nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Janssen Gruys
eigenaarHendrick Jansen Bommel
eigenaarJan JanssenMakkum
eigenaarIme Bauckes n.u.
erflaterwijlen Apolonie Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Gabbe Erix en Adriaen Hermans als curatoren en voormombers over) de nagelaten weeskinderen van Sytse Janssen Greus voor 1/5, en (Arnoldus Foppes als curator over) de nagelaten weeskinderen van Hans Janssen Gruys voor 1/5, (b) een huis op het Old Blockhuis. Ten O. Cornelis Tiercx?, ten W. de brouwerij die nu nog gebruikt wordt door Hendrick Janssen. Grondpacht 7 st aan de Stad.


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis]huis met 3 kamers daarachter
 
koper provisioneelIme Bauckes 823-00-00 GG
bewonerJurriaen Ulrichsherbergier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)de erfgenamen van wijlen Apolonie Hendricx


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0002v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEme Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircx
naastligger ten westenAplonis Jans


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenEne Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircks
naastligger ten westende oude kamer van Apolonia Jansen


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de brede plaats]huis daer de Hopcorff uutsteeckt
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
bewonerBonte Ypkes
naastligger ten oostenmr. Goucke Gerfliffs
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende brouwerij in het tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBaucke Enis
verkoperGeertie Enis
verkoper q.q.Boldewijn Jansen, curator ad actum venditionis over
verkoperGrietie Enis
erflaterwijlen Ene Bauckes, gehuwd met
erflaterwijlen Grietie Jansen
verkoper q.q.Floris Pieters, bestevader en tutor legitimus over
verkoperde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris, gehuwd met
verkoperwijlen Ene Bauckes
verkoperBonte Ypkes, vader en legitimus tutor over
verkoperzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de Bredeplaats aan de Voorstraat]huis daer den Hopcorff uutsteeckt
 
koper provisioneelN. N. 1710-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0128v van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143r van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121v van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hanses


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat naast de blauwe trappen]huis daar de Vergulden Hopcorff uytsteeckt
 
koperoud burgerhopman Hoyte Hoytes c.u.1725-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
bewonerDoetie Jans*, weduwe van
bewonerwijlen Jan Soet
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerliffs
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans Dircks brouwer
verkoperDoetje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hanssen Soet


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0014v van 12 feb 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 21achterachter het huis van Hoite Hoiteskamer
 
koperHoite Hoites koopman205-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van mr. Fedde Gouckes
naastligger ten zuidenHoite Hoites koopman
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Frans Dirks


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperIsack Groenewout 2000-00-00 GG
huurderHoyte Hoytes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenRinske Salverda
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenHein Fransen Fisscher
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsack Groenewout koopt een heerlijk huis bij de Blauwe Trappen, nz. Voorstraat. Ten Z. die straat, ten O. Rinske Salverda, ten W. Hein Fransen Visscher, ten N.? Gekocht van de crediteuren van Hoyte Hoytes, voor 2000 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090v van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jurjen Groenwolt kapitein


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0101v van 9 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Ysack Groenewolt


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Groenewolt kapitein


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0075r van 9 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWiltie Wattinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-125Grote Bredeplaats 21huis
eigenaarSaepke Ysaax erven
gebruikerSaepke Ysaax erven
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-125Grote Bredeplaats 21huis
eigenaarSaepke Ysaax erven
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-10-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0134v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacobus Groenewold c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-125 Grote Bredeplaats 21huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntje Groenewolt
gebruikerJacob Groenewolt
gebruikerAntje Groenewolt
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Groenewolt cum sorore


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-125 Grote Bredeplaats 21huis
eigenaarJacob Groenewout
eigenaarAntie Groenewout
gebruikerHarryt Eeuwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
opmerking[in het kohier genummerd als 7-126]


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148v van 22 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester P. Bretton
naastligger ten zuidenJacobus Groenewoud


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-125 Grote Bredeplaats 21wed. Jan Broers, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0034v van 12 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg, waarin het verkochte een vrij in- en uitgang heeft


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-125 Grote Bredeplaats 21huis
eigenaarJacob Groenewold
eigenaarAntie Groenewold
gebruikerwed. Jan Broers
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0068r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]4/5 huis
 
koperSara Groenewoldt, weduwe van428-00-00 GG
koperwijlen dr. Crytenburg
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurder benedenJetske van Theeken 48-00-00 CG
huurder achterkamerSjoerd Wessels 18-00-00 CG
naastligger ten oostenburgerkolonel B. Schaaf
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenTheunis Block
verkoper en erfgenaam van 1/5Antje Scheltema, gehuwd met
verkoper en erfgenaam van 1/5burgemeester Harmanus Siccama
verkoper en erfgenaam van 1/5meerderjarig vrijgezel Claes GroenewoldLeeuwarden
verkoper en erfgenaam van 1/5Janke Groenewold, gehuwd metRijswijk
verkoper en erfgenaam van 1/5David GriffenRijswijk
verkoper en erfgenaam van 1/5Pieter Scheltemawinkelier
verkoper en erfgenaam van 1/5Jacobus GroenewoldSottrum


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0141v van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van B. Schaaf
naastligger ten zuidende weduwe van dr. Crytenburg


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0165v van 16 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSara Groenewold


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0227r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 21Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]huis
 
koperWytze Johannis, gehuwd metmr. schoenmaker780-00-00 CG
koperHiltje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
huurderWytze Johannis 70-00-00 CG
naastligger ten oostenSyds Schaaf
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Gelinde
verkoperJanke Groenewoud, gehuwd met
verkoperDavid Griffin, als mede erfgename van haar zuster
erflaterwijlen Sara Groenewoud
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytze Johannes x Hiltje Hendriks koopt huis nz. Grote Bredeplaats bij de Blauwe Trappen. Ten O. Syds Schaaff, die een vrije in- en uitgang heeft langs het steegje achter dit huis, zijnde de steeg ten W., ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de Voorstraat., ten N. Jan Gelinde. Gekocht van Janke Groenewoud x David Griffin, als mede-erfgenaam van haar zuster Sara Groenewoud. Zie ook bij Noorderhaven 24.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0222v van 5 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0300v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0244r van 30 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Anthony
naastligger ten zuidenS. Schaaf q.q.
naastligger ten zuidenM. Blok q.q.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0200r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenS. Schaaff q.q.
naastligger ten zuidenMinne Blok q.q.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0186r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. Westra q.q.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0030r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. Westra
naastligger ten zuidendr. Westra


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0030r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. Westra
naastligger ten zuidendr. Westra


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0147r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van H. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-131 Grote Bredeplaats 21W de Kock wed & erven4-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Rommert Klases Overdijkgeb 1809 HRL, ovl 11 dec 1813 HRL; wijk C-020; zv Klaas O, en ... ; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Harmen Joostes Gonggrijp... wijk C-015, gebruiker is J.C. Metzlar, beroep onleesbaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-020, winkeliersche, medegebruiker is Klaas Overdijk, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv. van Jan W. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Klaas Rommerts Overdijk... huwt met Wytske Hinnes, kind: Hendrikje O, geb 1791 Almenum/Tzummarum; BS ovl 1864; gebruiker van wijk C-020; eigenaar en medegebruiker H. Gonggrijp wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-009, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-020Grote Bredeplaats 21H Gonggrijp wedH Gonggrijp wedwinkeliersche


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 117 van 3 jul 1817
adressoortbedraggebruik
C-020Grote Bredeplaats 21koopaktefl. 900huis C-020
 
verkoperAafke Wytzes de Kok
koperJohannes Conrad Metzler


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 142 van 30 dec 1825
adressoortbedraggebruik
C-020Grote Bredeplaats 21koopaktefl. 1000huis C-020
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperLouwrens Jans Nak


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 96 van 24 okt 1829
adressoortbedraggebruik
C-020Grote Bredeplaats 21koopaktefl. 1200huis C-020
 
verkoperLourens Jans Nak (gehuwd met Maria Helmer)
koperSikke Wytzes Westra (te Achlum)
cessionarisHendrik Jans Smith


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 517Grote Bredeplaats 21Sikke Wytzes WestraAchlumleerlooijerhuis en erf (105 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Abe Thomas van Slooten... bruidegom, 1819, id. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis, schipper, schoonbroeder bruid. 1820, ovl wijk C-020, koopman in 1865, zv Thomas vS, en Sipkje Wyma; BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Bartle Jacobs Noorman... ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-270, 282; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-020; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Froukje Folkerts de Jong... BS huw 1826, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-270, 282; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-020; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-020Grote Bredeplaats 21B H Noorman stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-020Grote Bredeplaats 21Jacob Bartels Noorman, overleden op 18 januari 1839zoon van Bartel Jacobs Noorman, kleermaker (Brede Plaats C 20) en Froukje Folkerts de Jong, broer van minderjarige Folkert, Hendrikus en Willem Bartels Noorman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-020Grote Bredeplaats 21Folkert Bartles Noorman, overleden op 1 juli 18397 jr, overleden Bredeplaats C 20, zoon van Bartle Noorman, mr. kleermaker en Froukje de Jong, broer van minderjarige Henderikus en Willem Bartles Noorman. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-020BreedeplaatsBartele Noorman35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
C-020BreedeplaatsFrouwkje de Jong38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-020BreedeplaatsHenricus Noorman4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-020BreedeplaatsWillem Noorman2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 517C-020 Hendrik KonstHarlingenaanmerkelijk verfraaid en verbeterd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-020Grote Bredeplaats 21Sophia Hendrika Jans Olivier, overleden op 5 februari 18462 jr (geboren 16/3/1844), overleden Gr. Bredeplaats C 10/20, dochter van Jan Adams Olivier, korfmaker en Wiebkje Hendriks Eriks, zuster van minderjarige Willem, Adam, Aaltje en Sjoukje Jans Olivier. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-020Grote Bredeplaats 21Jannetje Kikkert, overleden op 6 december 184649 jr, geboren Texel 25/7/1797, overleden Grote Bredeplaats C 20, laatst vrouw van Heere Ages Bakker, timmerman, moeder van minderjarige Reyer-Kikkert en Jietske Jans Veenstra (voogd is stiefvader Heere). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Sjoukje van der Werfgeb 1789 prov, DG, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-020, supp wijk E-317


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-020Grote Bredeplaats 21Sytske Cornelis Zijlstra... dv Cornelis Z, en Jetske Aarts; BS huwafk. en huw 1811, bsfrFR1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-020, 204; geb 20 mrt 1790, ged 13 apr 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Dirks Zijlstra en Jetske ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 517C-020 (Grote Breedeplaats)Melis Sjoerd de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 517C-014 (Voorstraat)Petrus Lodewijk Mirande Pz.woonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 21, HarlingenGrote Bredeplaats 21P. Steigengakruidenierswaren


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 517Grote Bredeplaats 21 (C-014)Laas Wijnaldawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 21 Arnoldus L. Moonenmosselvisscher
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 21S.Bruinsmamelktapper
Groote Breedeplaats 21aG.Kosterstucadoor


1936 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 21Oud Harlingen Magazine 1998mei: Kleermakerij L. Drost verplaatste zijn zaak van Grote Bredeplaats 21 naar Lanen 79


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 21R. (Ruurd) Smeding


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 21rijksmonument 20360


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 517Grote Bredeplaats 21
  terug