Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 185-0565-0565-049F-171F-162


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 18
ten oostenGrote Kerkstraat 20
ten zuidenHeiligeweg 15
ten westenGrote Kerkstraat 16
ten noordende Grote Kerkstraat


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 18, Harlingen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0243r van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenin de Haan van Jacob Aerns


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0366r van 26 jun 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Arents


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0375r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279v van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Arents


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Jacobs


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0162r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJochum Jacobs


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023v van 29 okt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZ600‑00‑00 gghuis, loods, plaats en put
koperJacob Auckes c.u.de Vergulde Haan
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ipe Beerns
naastligger ten zuidenHebbe Coenerts
naastligger ten westenMarten Ymes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
naastliggerSjoerd Feyckes
verkoperAchtje Bremans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Auckes c.u. kopen een huis, loods, plaats en put in de Grote Kerkstraat daer den vergulden haen uythangt. Ten O. erven Ipe Beerns, ten Z. Hebbe Coenerts, ten W. Marten Ymes, ten N. de Kerkstraat. Tussen de plaats van dit huis en de plaats van Hebbe Coenerts moet een schutting komen, vier voeten vanaf de vervallen kamers loods noordelijkste muur, van oost tot west van Ype Beerns huis tot Sjoerd Feyckes huis. De koopbrief van 1 februari 1582 spreekt van 6 st. grondpacht op dit huis en als dat niet afgekocht blijkt te zijn zit het bij deze koop in. Na 1 mei 1666 is de steeg van Hebbe Coenes en is daar geen recht meer op voor dit huis. Gekocht van Aeltje Bremans voor 600 GG.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041v van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis met de Vergulden Haan in de gevel


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet achterhuis van Jacob Auckes portier


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0120r van 25 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Auckes portier


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170r van 4 sep 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Auckes portier


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043va van 27 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Auckes portier


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Auckes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0327v van 21 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]480‑00‑00 cghuis
koper door niaarJoannes Jacobs, gehuwd metmr. glasmaker
geniaarde koperYbbe Folkertsmr. stoeldraaier
geniaarde koperKnirke Clases
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
huurderYbbe Folkerts c.u.mr. stoeldraaier
naastligger ten oostenFreerk Jansen stoeldraaier
naastligger ten zuidenAlewijn Piebes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Hoeff
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperGeertie Beens, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Auckesmr. metselaar


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020ra van 7 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Auckes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Aukes portier


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0099r van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZ225‑14‑00 gghuis waar in de voorgevel het Haantje staat, recht langs de Kleine Kerkstraat
koper door niaarKnierke Clases, gehuwd methet Haantje
koper door niaarArjen Beerns
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
geniaarde koperHans Bas, gehuwd met
geniaarde koperGryttie Harmens
huurderJohannes Jansen
huurderYbel Jennes
naastligger ten oostenAntie Ritskes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Alewijn Piebes
naastligger ten westenAarjen Beerns
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJohannes Jacobs Gaarman, gehuwd metmr. glasmaker
verkoperFroukjen Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKnierke Clases, huisvrouw van Arjen Beerns, niaart ratione proximitatis tegen Hans Bas x Gryttie Harmens op de koop van een wel ter nering staand huis responderend met de voorgevel daar 't haantie in staat recht langs de Kleine Kerkstraat, bewoond door Johannes Jansen en Ybel Jennes. Ten O. Antie Ritskes, ten Z. erven Alewijn Piebes, ten W. Aarjen Beerns, ten N. de straat. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Johannes Jacobs Gaarman, mr. glasmaker x Frouckjen Symons, voor 225 GG 14 st.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0170v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZ550‑00‑00 cghuis waar het Haantje in de gevel staat
koperArjen Teves, gehuwd methet Haantje
koperAefke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenAntje Ritskes
naastligger ten zuidenYde Sjoerds c.s.
naastligger ten westenArjen Beerns c.u.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperArjen Beerns, gehuwd met
verkoperKnierke Clases


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Taevis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-056 , folio 97Grote Kerkstraat 18huis
eigenaarArjen Taevis
gebruikerArjen Taevis
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-056 , folio 63vGrote Kerkstraat 18huis
eigenaarArjen Taevis
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent de boedel


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087r van 14 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat NZ350‑14‑00 gghuis
koperTjeerd Pyters, gehuwd met
koperAntie Wijnants
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJeremias Jacobs
naastligger ten zuidenLolke Jans
naastligger ten westenArjen Berents
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.oud burgemeester Harmen Sopingius, gecommitteerde
verkoper q.q.vroedsman Hotze Zwerms, gecommitteerde
verkoper q.q.Jacob Hettes, gecommitteerden uit
verkoperde crediteuren van wijlen Arjen Taevus, gehuwd met
verkoperwijlen Aefke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Pyters x Antie Wijnants kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Jeremias Jacobs, ten Z. Lolke Jans, ten W. Arjen Berents, ten N. de Grote Kerkstraat. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van (oud-burgemeester Harmen Sopingius, vroedsman Hotze Zwerms en Jacob Hettes als gecommitteerde) crediteuren van wl. Arjen Taevis x Aeffke Jacobs, voor 350 GG 14 st.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-056 , folio Grote Kerkstraat 18huis
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikerTeeke Jacobs
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0279v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat NZ525‑00‑00 cghuis alwaer de Haan in de gevel staet
koperSymen Jacobs, gehuwd metwinkelierde Haan
koperHelena Clasen Heins winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
huurderSicke Douwes
naastligger ten oostenJeremias Jacobs mr. stoeldraaier
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lolke Jans
naastligger ten westende weduwe van wijlen Arjan Beerns
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTjeerd Pyters, gehuwd met
verkoperAntje Wijnants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jacobs x Helena Clasen Heins koopt een huis waar 'de Haan' in de gevel staat, zz. Grote Kerkstraat. Ten O. mr. stoeldraaier Jeremias Jacobs, ten Z. erven Lolke Jansen, ten W. wd. Arjen Beerns, ten N. die straat. Gekocht van mr. sleefmaker Tjeerd Pyters x Antje Wijnants, voor 525 cg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Jacobs


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZ775‑00‑00 cghuis
koperJan Bouwes Pauw, gehuwd mettrekveerschipper en winkelierde Haan
koperRimkjen Sybes winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJeremias Jacobs mr. stoeldraaier
naastligger ten westenSymon Arjens
naastligger ten zuidenBeitske Sybes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSymon Jacobs, gehuwd metportier
verkoperHelena Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bouwes Pauw, trekveerschipper x Rinukjen Sybes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-056 , folio 64rGrote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Bouwes
gebruikerJan Bouwes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-056Grote Kerkstraat 18Jan Bouwes, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-056 , folio 64rGrote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Bouwes
gebruikerJan Bouwes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-056, fol. 85rGrote Kerkstraat 18Jan Bouwes cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderencoopman en trekschipper43:17:00 cg7:6:00 cgbestaet wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0270r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bouwes Pauw


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-056 , folio 65rGrote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Bouwes wed.
gebruikerJan Bouwes wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-056 , folio 65rGrote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Bouwes wed.
gebruikerJan Bouwes wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeitske Sybes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio 111vGrote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Claasen
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249r van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden[als bewoner] Hendrik van Lint


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248v van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZ397‑00‑00 gghuis genaamd de Haan
koperJan Claasen, gehuwd metmr. metselaarde Haan
koperPietje Taekes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
voormalig bewonerwijlen Beidske Sybes
bewonerHendrik van Lint
naastligger ten oostenRomke Hettinga
naastligger ten zuidenJelle Agema
naastligger ten westenHendrik Claaver
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.Sicco Rienstra, geauthoriseerde redder en executeur van boedel en nalatenschap vanprocureur
verkoper q.q.Simon Wijma, geauthoriseerde redders en executeurs van boedel en nalatenschap vanprocureur
verkoperwijlen Beidske Sybes bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen, mr. metselaar x Pietje Taekes kopen een huis, de Haan genaamd, in de Grote Kerkstraat. Gedeeltelijk bewoond door wl. Beidske Sybes, en metterdood ontruimd, en gedeeltelijk door Hendrik van Lint c.u. Ten O. Romke Hettinga, ten Z. het door Jelle Agema gekochte huis, ten W. Hendrik Claaver, ten N. de Kerkstraat. De toonbank, winkel, winkelplanken en losse goederen moeten op taxatie worden overgenomen. Gekocht van (de geauthoriseerde redders en executeurs van de boedel en nalatenschap van) wl. Beidske Sybes, in leven bejaarde vrijster, voor 397 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio 111vGrote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Claasen
gebruikerJan Claasen
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0011v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Claazen


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-049 , folio 111vGrote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Clasen
gebruikerWillem Tangerman
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑16‑00 cg
huurwaarde totaal57‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑08‑00 cg
grondpacht vanJan Clasen
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑08 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0170v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPietje Taekes*


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Claasen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-049 , pag. 107Grote Kerkstraat 18Jan Claasen wed.2‑10‑00 cghuis


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 303 van 13 okt 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-171Grote Kerkstraat 18koopaktefl. 391huis in de Grote Kerkstraat F-171
 
verkoperElisabeth Jans (wv Paulus Beva)
koperRoelof van Dijk


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-171Grote Kerkstraat 18Jacob Jansen Vettevogel... van mitigatie, geboet voor vijf Goud-guldens, boven de Kosten aan den Fiscus. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-171Grote Kerkstraat 18Roelof Luitjes van Dijk... (GAH204); eigenaar van wijk F-168; gebruiker Sijtse van Dijk, pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-171; gebruiker Jacob Vettevogel, zilversmid. 1814. (GAH204); id. van wijk G-130, tuin, 1814. (GAH204); Franke ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-171Grote Kerkstraat 18Roelof van DijkJacob Vettevogelzilversmid


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 75 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-171Grote Kerkstraat 18Jetske Cornelis, overleden op 7 januari 1822vrouw van Roelof van Dijk (Grote Kerkstraat F 171, erft vruchtgebruik), moeder van Antje (vrouw van Christoffel de Haas), Luitje, koopman, Cornelis, mr. bakker, Roelofke (vrouw van Marten Feikes de Boer, idem) en Maartje Roelofsvan Dijk, winkeliersche. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 107 van 7 apr 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-171Grote Kerkstraat 18koopaktefl. 675huis F-171
 
verkoperRoelof van Dijk
koperJan Beekius
cessionarisPieter Beekius


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 315 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-171Grote Kerkstraat 18Ytje Hessels, overleden op 27 november 1828moeder van Tettje (vrouw van Jan Bekius, schoenmaker Kerkstraat F 171) en wijlen Hinne Hessels W/Ballinga (vrouw van afwezige Dirk Martens, varensgezel, moeder van minderjarige Ytje Dirks). in akte zowel Ballinga als Wallinga als familienaam. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 281 en 291 van 8 sep 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-171Grote Kerkstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 690huis in de Grote Kerkstraat F-171
 
verkoperTettje Hessels Wallinga (winkelierse, weduwe van)
wijlen Jan Douwes Bekius
als moeder en voogdesse over Arriaantje Jans Bekius
verkoperPieter Douwes Bekius
ten oostenstads armenvoogden
ten zuidenWillem Jager
ten westenJacob Levy de Beer
ten noordende straat
koperTiemen Ruurds Schaap


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 sep 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
F-171Grote Kerkstraat 18Huizinge met annexen Groote Kerkstraat, eigenaasche weduwe Jan, Bekius. Finaal verkocht op 15 sep 1830 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1049Grote Kerkstraat 18wed. Jan Bekius schoenmakerscheHarlingenhuis en erf (68 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-171Grote KerkstraatGeertjie Wijga43 jvleeschhouwerHarlingenv, protestant, weduwe
F-171Grote KerkstraatWillem Jager19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-171Grote KerkstraatYeke Jager14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-171Grote KerkstraatDurkjie Wijga19 jDokkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-171Grote Kerkstraat 18Janna Wijkel... 1826, huw 1830, ovl 1831, huw 1836 1844 overlijdens, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 169, wijk F-171, 335; oud 44 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 117 van 22 nov 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-171Grote Kerkstraat 18koopaktefl. 700helft van huis F-171
 
verkoperMarten Fokkes Galama (q.q., te Bolsward)
koperWillem Jeltes Jager


1858 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 26 nov 1858
vermeld alsgeschat adresbericht
F-171Grote Kerkstraat 18Eene woon- en winkelhuizing genaamd de Gouden Haan in de Kerkstraat, eigen gebruik bij W.J., Jager. Finaal verkocht op 26 nov 1858 ten huize van den Logementhouder D. Minnema door not. A.A. Land. Waarop geboden is f. 1450.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1049Kerkstraat F-171Abe G. Schipper woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3624Kerkstraat F-162 Albertus van der Schoot woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3624Grote Kerkstraat 18 (F-162)Dirk H. de Vrieswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 18P.J. Oosterlingstoffeerder


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 18P. Boomstra158Vischh., vischrookerij


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23743
Kerkstraat 18Jenneke den Dekker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 18J. (Jan) Nauta


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 18beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.2100670337677


  terug