Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 18 5-056 5-049 F-171 F-162


Huisnaam in: 1650
Gebruik:
Naam: de haan
Kwartier/wijk 5-056
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1858
Gebruik:
Naam: de gouden haan
Kwartier/wijk F-171
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1873
Gebruik:
Naam: het gouden haantje
Kwartier/wijk F-171
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 18, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 18
ten oostenGrote Kerkstraat 20
ten zuidenHeiligeweg 15
ten westenGrote Kerkstraat 16
ten noordende Grote Kerkstraat


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0243r van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenin de Haan van Jacob Aerns


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0366r van 26 jun 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Arents


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0375r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279v van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Arents


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Arents


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochum Aerndts


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochum Jacobs


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0162r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJochum Jacobs


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023v van 29 okt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZhuis, loods, plaats en put
 
koperJacob Auckes c.u.600-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ipe Beerns
naastligger ten zuidenHebbe Coenerts
naastligger ten westenMarten Ymes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
naastliggerSjoerd Feyckes
verkoperAchtje Bremans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Auckes c.u. kopen een huis, loods, plaats en put in de Grote Kerkstraat daer den vergulden haen uythangt. Ten O. erven Ipe Beerns, ten Z. Hebbe Coenerts, ten W. Marten Ymes, ten N. de Kerkstraat. Tussen de plaats van dit huis en de plaats van Hebbe Coenerts moet een schutting komen, vier voeten vanaf de vervallen kamers loods noordelijkste muur, van oost tot west van Ype Beerns huis tot Sjoerd Feyckes huis. De koopbrief van 1 februari 1582 spreekt van 6 st. grondpacht op dit huis en als dat niet afgekocht blijkt te zijn zit het bij deze koop in. Na 1 mei 1666 is de steeg van Hebbe Coenes en is daar geen recht meer op voor dit huis. Gekocht van Aeltje Bremans voor 600 GG.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041v van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis met de Vergulden Haan in de gevel


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet wachterhuis van Jacob Auckes portier


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0120r van 25 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Auckes portier


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170r van 4 sep 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Auckes portier


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043va van 27 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Auckes portier


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Auckes


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0327v van 21 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koper door niaarJoannes Jacobs, gehuwd metmr. glasmaker480-00-00 CG
geniaarde koperYbbe Folkertsmr. stoeldraaier
geniaarde koperKnirke Clases
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
huurderYbbe Folkerts c.u.mr. stoeldraaier
naastligger ten oostenFreerk Jansen stoeldraaier
naastligger ten zuidenAlewijn Piebes
naastligger ten westende weduwe van Jan Hoeff
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperGeertie Beens, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Auckesmr. metselaar


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020ra van 7 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Auckes


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Aukes portier


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0099r van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZhuis waar in de voorgevel het Haantje staat, recht langs de Kleine Kerkstraat
 
koper door niaarKnierke Clases, gehuwd met225-14-00 GG
koper door niaarArjen Beerns
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
geniaarde koperHans Bas, gehuwd met
geniaarde koperGryttie Harmens
huurderJohannes Jansen
huurderYbel Jennes
naastligger ten oostenAntie Ritskes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Alewijn Piebes
naastligger ten westenAarjen Beerns
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJohannes Jacobs Gaarman, gehuwd metmr. glasmaker
verkoperFroukjen Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKnierke Clases, huisvrouw van Arjen Beerns, niaart ratione proximitatis tegen Hans Bas x Gryttie Harmens op de koop van een wel ter nering staand huis responderend met de voorgevel daar 't haantie in staat recht langs de Kleine Kerkstraat, bewoond door Johannes Jansen en Ybel Jennes. Ten O. Antie Ritskes, ten Z. erven Alewijn Piebes, ten W. Aarjen Beerns, ten N. de straat. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Johannes Jacobs Gaarman, mr. glasmaker x Frouckjen Symons, voor 225 GG 14 st.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0170v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZhuis waar het Haantje in de gevel staat
 
koperArjen Teves, gehuwd met550-00-00 CG
koperAefke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenAntje Ritskes
naastligger ten zuidenYde Sjoerds c.s.
naastligger ten westenArjen Beerns c.u.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperArjen Beerns, gehuwd met
verkoperKnierke Clases


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Taevis


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-056Grote Kerkstraat 18huis
eigenaarArjen Taevis
gebruikerArjen Taevis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-056Grote Kerkstraat 18huis
eigenaarArjen Taevis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent de boedel


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087r van 14 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperTjeerd Pyters, gehuwd met350-14-00 GG
koperAntie Wijnants
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJeremias Jacobs
naastligger ten zuidenLolke Jans
naastligger ten westenArjen Berents
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.oud burgemeester Harmen Sopingius, gecommitteerde
verkoper q.q.vroedsman Hotze Zwerms, gecommitteerde
verkoper q.q.Jacob Hettes, gecommitteerden uit
verkoperde crediteuren van wijlen Arjen Taevus, gehuwd met
verkoperwijlen Aefke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Pyters x Antie Wijnants kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Jeremias Jacobs, ten Z. Lolke Jans, ten W. Arjen Berents, ten N. de Grote Kerkstraat. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van (oud-burgemeester Harmen Sopingius, vroedsman Hotze Zwerms en Jacob Hettes als gecommitteerde) crediteuren van wl. Arjen Taevis x Aeffke Jacobs, voor 350 GG 14 st.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-056 Grote Kerkstraat 18huis
eigenaarTjeerd Pyters
gebruikerTeeke Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0279v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat NZhuis alwaer de Haan in de gevel staet
 
koperSymen Jacobs, gehuwd metwinkelier525-00-00 CG
koperHelena Clasen Heins winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
huurderSicke Douwes
naastligger ten oostenJeremias Jacobs mr. stoeldraaier
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lolke Jans
naastligger ten westende weduwe van Arjan Beerns
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTjeerd Pyters, gehuwd met
verkoperAntje Wijnants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jacobs x Helena Clasen Heins koopt een huis waar 'de Haan' in de gevel staat, zz. Grote Kerkstraat. Ten O. mr. stoeldraaier Jeremias Jacobs, ten Z. erven Lolke Jansen, ten W. wd. Arjen Beerns, ten N. die straat. Gekocht van mr. sleefmaker Tjeerd Pyters x Antje Wijnants, voor 525 cg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymon Jacobs


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJan Bouwes Pauw, gehuwd mettrekveerschipper en winkelier775-00-00 CG
koperRimkjen Sybes winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJeremias Jacobs mr. stoeldraaier
naastligger ten westenSymon Arjens
naastligger ten zuidenBeitske Sybes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSymon Jacobs, gehuwd metportier
verkoperHelena Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bouwes Pauw, trekveerschipper x Rinukjen Sybes


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-056 Grote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerGerryt Steffens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG
5-056 Grote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Bouwes
gebruikerJan Bouwes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-056 Grote Kerkstraat 18Jan Bouwes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-056 Grote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerGerrit Steffens cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG
5-056 Grote Kerkstraat 18huis
eigenaarJan Bouwes
gebruikerJan Bouwes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
5-056Grote Kerkstraat 18Jan Bouwescoopman en trekschipper£ 043-17-0£ 7cu.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0270r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Bouwes Pauw


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeitske Sybes


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248v van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 18Grote Kerkstraat ZZhuis genaamd de Haan
 
koperJan Claasen, gehuwd metmr. metselaar397-00-00 GG
koperPietje Taekes
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
voormalig bewonerwijlen Beidske Sybes
bewonerHendrik van Lint
naastligger ten oostenRomke Hettinga
naastligger ten zuidenJelle Agema
naastligger ten westenHendrik Claaver
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.Sicco Rienstra, geauthoriseerde redder en executeur van boedel en nalatenschap vanprocureur
verkoper q.q.Simon Wijma, geauthoriseerde redders en executeurs van boedel en nalatenschap vanprocureur
verkoperwijlen Beidske Sybes bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen, mr. metselaar x Pietje Taekes kopen een huis, de Haan genaamd, in de Grote Kerkstraat. Gedeeltelijk bewoond door wl. Beidske Sybes, en metterdood ontruimd, en gedeeltelijk door Hendrik van Lint c.u. Ten O. Romke Hettinga, ten Z. het door Jelle Agema gekochte huis, ten W. Hendrik Claaver, ten N. de Kerkstraat. De toonbank, winkel, winkelplanken en losse goederen moeten op taxatie worden overgenomen. Gekocht van (de geauthoriseerde redders en executeurs van de boedel en nalatenschap van) wl. Beidske Sybes, in leven bejaarde vrijster, voor 397 gg.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249r van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden[als bewoner] Hendrik van Lint


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0011v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Claazen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0170v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPietje Taekes*


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Claasen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-049 Grote Kerkstraat 18Jan Claasen wed2-10-00 CGhuis


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 303 van 13 okt 1812
adressoortbedraggebruik
F-171Grote Kerkstraat 18koopaktefl. 391huis in de Grote Kerkstraat F-171
 
verkoperElisabeth Jans (wv Paulus Beva)
koperRoelof van Dijk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-171Grote Kerkstraat 18Jacob Jansen Vettevogel... van mitigatie, geboet voor vijf Goud-guldens, boven de Kosten aan den Fiscus. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-171Grote Kerkstraat 18Roelof Luitjes van Dijk... (GAH204); eigenaar van wijk F-168; gebruiker Sijtse van Dijk, pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-171; gebruiker Jacob Vettevogel, zilversmid. 1814. (GAH204); id. van wijk G-130, tuin, 1814. (GAH204); Franke ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-171Grote Kerkstraat 18Roelof van Dijk Jacob Vettevogel zilversmid


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-171Grote Kerkstraat 18Jetske Cornelis, overleden op 7 januari 1822vrouw van Roelof van Dijk (Grote Kerkstraat F 171, erft vruchtgebruik), moeder van Antje (vrouw van Christoffel de Haas), Luitje, koopman, Cornelis, mr. bakker, Roelofke (vrouw van Marten Feikes de Boer, idem) en Maartje Roelofsvan Dijk, winkeliersche. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 107 van 7 apr 1827
adressoortbedraggebruik
F-171Grote Kerkstraat 18koopaktefl. 675huis F-171
 
verkoperRoelof van Dijk
koperJan Beekius
cessionarisPieter Beekius


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-171Grote Kerkstraat 18Ytje Hessels, overleden op 27 november 1828moeder van Tettje (vrouw van Jan Bekius, schoenmaker Kerkstraat F 171) en wijlen Hinne Hessels W/Ballinga (vrouw van afwezige Dirk Martens, varensgezel, moeder van minderjarige Ytje Dirks). in akte zowel Ballinga als Wallinga als familienaam. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 281 en 291 van 8 sep 1830
adressoortbedraggebruik
F-171Grote Kerkstraat 18provisionele en finale toewijzingfl. 690huis in de Grote Kerkstraat F-171
 
verkoperTettje Hessels Wallinga (winkelierse, weduwe van)
wijlen Jan Douwes Bekius
als moeder en voogdesse over Arriaantje Jans Bekius
verkoperPieter Douwes Bekius
ten oostenstads armenvoogden
ten zuidenWillem Jager
ten westenJacob Levy de Beer
ten noordende straat
koperTiemen Ruurds Schaap


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 10 sep 1830
F-171Grote Kerkstraat 18Huizinge met annexen Groote Kerkstraat, eigenaasche weduwe Jan, Bekius. Finaal verkocht op 15 sep 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1049Grote Kerkstraat 18wed. Jan Douwes BekiusHarlingenschoenmakerschehuis en erf (68 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-171Grote KerkstraatGeertjie Wijga43 jHarlingenv, protestant, weduwe, vleeschhouwer
F-171Grote KerkstraatWillem Jager19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-171Grote KerkstraatYeke Jager14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-171Grote KerkstraatDurkjie Wijga19 jDokkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-171Grote Kerkstraat 18Janna Wijkel... 1826, huw 1830, ovl 1831, huw 1836 1844 overlijdens, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 169, wijk F-171, 335; oud 44 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 117 van 22 nov 1854
adressoortbedraggebruik
F-171Grote Kerkstraat 18koopaktefl. 700helft van huis F-171
 
verkoperMarten Fokkes Galama (q.q., te Bolsward)
koperWillem Jeltes Jager


1858 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 26 nov 1858
F-171Grote Kerkstraat 18Eene woon- en winkelhuizing genaamd de Gouden Haan in de Kerkstraat, eigen gebruik bij W.J., Jager. Finaal verkocht op 26 nov 1858 door not. A.A. Land. Waarop geboden is f. 1450..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1049F-171 (Kerkstraat)Albertus van der Schootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3624F-162 (Kerkstraat)Albertus van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3624Grote Kerkstraat 18 (F-162)Dirk H. de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 18wed Dirk H. de Vrieswinkelierster
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 18P.J.Oosterlingstoffeerder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 18P. Boomstra158Vischh., vischrookerij


1937 - kentekenadresnaam
B-23743
Kerkstraat 18Jenneke den Dekker


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 18J. (Jan) Nauta


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 18beeldbepalend pand7 van 10
  terug