Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 60
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 60 3-177 3-216 G-027 G-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 60 3-199 3-217 G-028 G-025
Naastliggers vanHeiligeweg 60
ten zuidenHeiligeweg 58
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 62


0000 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 60Oud Harlingen Magazine 1989Op de Heiligeweg nummer 60 was in die tijd een winkel in borstelwerk en kruidenierswaren van de firma Van Messel gevestigd


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0068v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0222r van 24 aug 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Jacobs sterkwaterbrander


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0459r van 24 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0459r van 24 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0192r van 16 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133v van 7 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenWybrandt Seerps zeilmaker


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133v van 7 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenWybrandt Seerps zeilmaker


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0233r van 27 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten noordenhet grote huis van de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0233r van 27 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten noordenhet grote huis van de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0124v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Piters Hagen
naastligger ten noordenJacob Piters Hagen


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0124v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Piters Hagen
naastligger ten noordenJacob Piters Hagen


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0020v van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0121v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Pieter Hagen
naastligger ten noordenJacob Pieter Hagen


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0121v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Pieter Hagen
naastligger ten noordenJacob Pieter Hagen


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0035r van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Pieters Hagen
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Pieters Hagen


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0035r van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Pieters Hagen
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Pieters Hagen


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenhet voormalige huis van Jacob Peters Hagen


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenhet voormalige huis van Jacob Peters Hagen


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 60Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis, schuur en tuin, ledige plaats of bleekveld, hof ten oosten, tuinkamer ten zuiden en westen, tweede huis ten zuiden
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagen 1-10-00 CG
naastliggervrije steeg
naastligger ten oostenJan Piters zoutzieder
naastligger ten oostenLambart Warners
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Adams
naastligger ten westenDouwe Meynties
naastligger ten westenGriet Egbarts
naastligger ten noordenJan Piters zoutzieder
naastligger ten noordenHarmen Peters
naastligger ten noordenDoede Peters
verkoper q.q.Sipke Dirx, ter assistentie van
verkoper van 1/3Claeske Peters Hagen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Hendrick Tijsen
verkoper van 1/3Maritie Peters Hagen, gehuwd met
verkoper van 1/3Lourens Dirx
verkoperAriaentje Ackersloot, gehuwd met
verkoperFrans Jacobs
verkoperPeter Ackersloot
verkoper q.q.gemeensman Foppe Foppes, curator over resp.
verkoperAriaen Ackersloot, en
verkoperAntie Ackersloot, en
verkoperCornelis Ackersloot
erflaterwijlen Jacob Peters Hagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Claeske Pieters Hagen wd. Hendrick Tijssen voor haar zelf geassisteerd met Sipcke Dirx voor 1/3, en Maritie Pieters Hagen gesterkt met haar man Lourens Dirx mede voor haar zelf voor 1/3, en Ariaentie Ackersloot gesterkt met haar man Frans Jacobs en Pieter Ackersloot voor haar zelf, en oud gemeensman Foppe Foppes curator over Ariaen Antie en Cornelis Ackersloot tezamen voor de resterende 1/3, zijnde) de erfgenamen van Jacob Pieters Hagen, (a) een huis, keuken en schuur of kamer tot sterckwater branden gebruikt geweest ten zuiden aan het grote huis, de tuin met ledige plaats of bleekveld en de hof ten oosten daarvan, en twee kamers ten zuiden en westen aan de tuin en hof, oz. Turfhaven. Ten O. huis of kamers aan de hof van Lambart Warners, ten Z. hopman Jan Adams, ten W. beiden voor een deel Douwe Meyntes en Griet Egbarts, ten N. Harmen Pieters en Doede Pieters en de hof van Jan Pieters. Grondpacht 30 st. aan de verkopers.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0112v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick bezemmaker
naastligger ten noordenAuk Reiners


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095r van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pytter Walings


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAuck Reiners


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAukjen Reinders
naastligger ten noordenAukjen Reinders


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAukjen Reinders
naastligger ten noordenAukjen Reinders


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten noordenJacob Rogiers


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten noordenJacob Rogiers


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 60Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]grondpacht van 1-10-00 CG
 
koperDieuwke Piters Hoogstra, weduwe van30-00-00 CG
koperwijlen Freerck Claesses Braem
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Pieters Ackersloot
verkoperCornelis Pieters AckerslootBerlijn
verkoperde kinderen van wijlen Antie Pieters AckerslootHoorn
verkoperJacob Fransen de Adammr. bakker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381v van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Freerk Clasen Braam


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0403r van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDiucke Pytters Hoogstra
naastligger ten noordenDiucke Pytters Hoogstra


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0403r van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDiucke Pytters Hoogstra
naastligger ten noordenDiucke Pytters Hoogstra


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226r van 11 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDieucke Pieters Hoogstra
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226r van 11 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDieucke Pieters Hoogstra
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-177Heiligeweg 60schuir
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerDieucke Pieters
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-08-00 CG
3-199Heiligeweg 60huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerDieucke Pieters
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDieucke Pieters Hoogstra
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDieucke Pieters Hoogstra
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-177Heiligeweg 60schuir
eigenaarDieucke Pieters
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-3-1720
3-199Heiligeweg 60huis
eigenaarDieucke Pieters
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-177 Heiligeweg 60schuir
eigenaarDieuwke Pyters
gebruikerDieuwke Pyters
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-17-00 CG
3-199 Heiligeweg 60huis
eigenaarDieuke Pyters Hoogstra
gebruikerDieuke Pyters Hoogstra
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-07-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0377r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenweduwe Wijdenburgh


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0343ar van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWijdenbrug


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-177 Heiligeweg 60schuir en tuin
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerJoris Aarts c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
3-199 Heiligeweg 60huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Buma
huurwaarde191-00-00 CG
aanslag huurwaarde31-16-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0108r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Beernt van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0065r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordende heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0065r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordende heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-199 Heiligeweg 60Freerk Fontein, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-177 Heiligeweg 60schuir en tuin
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerJoris Aerts cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
3-199 Heiligeweg 60huis
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde171-00-00 CG
aanslag huurwaarde31-01-12 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0244v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenheer Wijdenbrug


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0242r van 15 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 60noordHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis en hof
 
koperHr. Daniel Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit3208-07-00 CG
huurderds. Pieckenbroek
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hanekuik e.a.koopman
naastligger ten zuidenvolgend perceel
naastligger ten zuidenhof gekocht door wed. Poort
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hanekuik e.a.koopman
verkoper van 1/3vrouwe Amedea Sophia van Wijdenbrug, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandbuiten Franeker
verkoper van 1/3de heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteit
verkoper van 1/3vrouwe Margaretha van Wijdenbrug, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Willem van der HaarKoudum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Sloterdijk, 1e klerk bij de Admiraliteit koopt (a) een huis en mooie tuin oz. Turfhaven. Met omschrijving. Ten O. en N. erven Hanekuik en anderen, ten W. de straat, ten Z. de hof van wd. Poort en perceel b), een koets- en wagenhuis met grote stalling en meerdere zolders, met ten O. Minne Pyters, ten W. de hof van wd. Poort, ten Z. de Kruisstraat, ten N. perceel a). Gekocht van Amelia Sophia van Wijdenbrug wv wl. Pieter Beerent van Wijdenbrug, ontv. generaal bij de Admiraliteit te Franeker op Groot Lankum, voor 1/3, Ernst Willem van Wijdenbrug, Raad en Adv. fiscaal bij de Admiraliteit en Grietman van Hemelumer Oldefaert en Noordwolde, te Harlingen, voor 1/3 en vrouwe Margaretha van Wijdenburg wv wl. Jan Willem van der Haar, Grietman van Hem. Oldef. en Noordwolde te Koudum, voor 1/3.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0012r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperde heer Peerus van Scheltinga ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland500-00-00 GG
huurderHarmen Alberts kooltjer44-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Sloterdijk
naastligger ten zuidenJan de Boer
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende heer Sloterdijk
verkoper van 1/3vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrugh, weduwe vanbuiten Franeker
verkoper van 1/3wijlen de heer Pyter Beerent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/3de heer Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat fiscaal Admiraliteit
verkoper van 1/3vrouwe Margaretha van Wijdenbrugh, weduwe vanKoudum
verkoper van 1/3wijlen de heer Jan Willem van der Haar


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperDaniel van Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit500-00-00 GG
huurderde erfgenamen van wijlen Harmen Alberts kooltjer44-00-00 CG
naastligger ten oostenDaniel van Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit
naastligger ten zuidenJan de Boer
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDaniel van Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit
verkoperPierius van Scheltinga, gehuwd metontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verkoperSjoerdje Hexenius


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0001r van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDaniel Sloterdijk griffier
naastligger ten noordenDaniel Sloterdijk griffier


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0001r van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDaniel Sloterdijk griffier
naastligger ten noordenDaniel Sloterdijk griffier


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0187v van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen H. Sloterdijk


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0196v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 60noordHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis en hof met fruitbomen
 
koperJacob Hibma koopman3441-14-00 GG
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenals geniaarde koper Wybren Broers
naastligger ten zuidende hof van vroedsman Poort
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende heer Fontein e.a.
verkoper van 1/2vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijk, erfgenaamWorkum
verkoper van 1/2Jiskjen Catharina Bourboom, erfgenaam, weduwe vanLeeuwarden
verkoper van 1/2wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk, erfgenamen van
erflaterwijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hibma, koopman te Kimswerd, koopt (a) een mooi huis en hof op de Turfhaven, dat door Daniel van Sloterdijk metterdood ontruimd is. Zie voor de beschrijving van het huis deze acte. Ten W. de Turfhaven, ten Z. het huis dat door Wybren Broers is gekocht en de tuin van de vroedsman Claas? Tjeerd? Poort, ten N. Fontein en anderen, ten O. perceel c), een camer in de Lammert Warndersteeg, achter perceel a). En perceel (b) is een deftig wagenhuis en stalling voor 4 paarden met een camer erachter en met veel zolders, waarbij ook nog een plaets is met uitgang in de Kruisstraat. Ten W. de hof van Poort, ten Z. de Kruisstraat. (Met op blz. 0197 nog veel details over voorwaarden en rechten.). Gekocht van Harmanus van Sloterdijk, Raad in de Vroedschap en Burgemeester van Workum, gecommitteerde ten Landdage, gedeputeerde Staat van Friesland, Meesterknaap? van het Jachtgerecht en Drossaard van Cranendonk, Eindhoven en omliggende Heerlijkheden, wonende te Workum, voor de helft, en Jiskjen Catharina Bourboom wv Willem Augustijn van Sloterdijk, in leven Hoofdbaljuw en Opperschout van Hulst en Hulsterambacht, wonende te Leeuwarden, in qlt. als moeder over haar kinderen bij haar wl. man, als erven ex testamento van wl. Daniel van Sloterdijk, griffier v.d. Raad van het College ter Admiraliteit te Amsterdam in Friesland, te Harlingen, voor de helft, voor 3441 gg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0211r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 60zuidHeiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koper door niaarJacob Hibma 246-21-00 GG
geniaarde koper van 1/2Wybren Broers
geniaarde koper van 1/2Broer Wybrens
naastligger ten oostenJacob Hibma
naastligger ten zuidenJacob Hibma
naastligger ten noordenJacob Hibma
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoper van 1/2burgemeester en vroedsman van Workum en gedeputeerde Staat van Vriesland Harmanus van Sloterdijk, erfgenaamWorkum
verkoper van 1/2Iskjen Catharina Bourboom, erfgenaam, weduwe vanLeeuwarden
verkoper van 1/2wijlen de edelgestrenge heer Willem Augustijn van Sloterdijk, erfgenamen vanhoofdbaljuw en opperschout van Hulst en Hulster ambacht
erflaterwijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hibma, koopman te Kimswerd, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Wybren Broers en Broer Wybrens, een mooi huis c.a. aan de Turfhaven, dat bewoond was Edo Jansma en al door deze proclamanten was aanvaard. Ten O., Z. en N. het huis en hof, nu gekocht door Jacob Hibma, ten W. de Turfhaven. Zie de acte voor de beschrijving van het huis. Gekocht van Harmanus van Sloterdijk, burgemeester en Raad in de Vroedschap van de Stad Workum, en Gedep. Staat van Friesland, wonende te Workum x Iskjen Catharina Bourboom wv Willem Augustijn van Sloterdijk, in leven Hoofdbaljuw en Opperschout van Hulst en Hulster Ambacht, wonende te Leeuwarden, in qlt. als moeder over haar kinderen bij haar man, als erven ex testamento van wl. Daniel van Sloterdijk, griffier van de Raad van het College ter Admiraliteit in Friesland te Harlingen, voor 246 gg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0308v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Hibma


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 28 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hibma koopman
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 28 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hibma koopman
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0151v van 10 nov 1793 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 60Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperW. J. Hanekuyk
huurderRuurd Jans van Dijk beurtschipper op Amsterdam36-00-00 CG
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenJohannes Proosterbeek
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJacob Hibmakoopman


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0151v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 60Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis en hof
 
koperW. J. Hanekuyk 5700-00-00 CG
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten oostenhet tweede verkochte perceel in deze akte
naastligger ten noordenD. Fontein c.s.
verkoperJacob Hibmakoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0299r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. W. J. Hanekuik c.u.
naastligger ten noordendr. W. J. Hanekuik c.u.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0299r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 58, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. W. J. Hanekuik c.u.
naastligger ten noordendr. W. J. Hanekuik c.u.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-214 Heiligeweg 60ds W J Hanekuijk
3-215 Heiligeweg 60Douwe, 38 jaar, gehuwdde knegt van hanekuijk


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0187r van 15 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. W. J. Hanekuik


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-216 Heiligeweg 60 Hanekuik dr11-00-00 CGhuis en stal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Wybe Jacobs Hanekuyk... quit. no. 28 (GAH1125); id. 16 :0:0, 24 dec 1794, quit. no. 35 (GAH1126); eigenaar en gebruiker van wijk G-027, advocaat fiscaal, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-028, gebruiker is Sipke F. Hiemstra, stalknegt, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-028Heiligeweg 60Sipke F Hiemstragebruiker van wijk G-028, stalknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-027Heiligeweg 60W J Hanekuik W J Hanekuik advocaat fiscaal
G-028Heiligeweg 60Sipke S Hiemstra stalknegt


1817 - bewonersadresnaamgegevens
G-028Heiligeweg 60Klaas Pieters de Vries... Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie verder ... (alles)


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-027Heiligeweg 60Wybo Jacobs Hanekuyk, overleden op 12 februari 183074 jr, Mr. /burgemeester (Turfhaven G 27/28), man van Petronella-Maria Tetrode (erft vruchtgebruik), vader van Mr. Jacob Wybes Hanekuyk, notaris (enige testamentair erfgenaam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-028Heiligeweg 60Wybo Jacobs Hanekuyk, overleden op 12 februari 183074 jr, Mr. /burgemeester (Turfhaven G 27/28), man van Petronella-Maria Tetrode (erft vruchtgebruik), vader van Mr. Jacob Wybes Hanekuyk, notaris (enige testamentair erfgenaam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 957Heiligeweg 60wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E.Harlingenhuis (320 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 957G-027 Jacob HanekuijkHarlingenvan 2 gevels eene gemaakt


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 957G-028 Jacob HanekuijkHarlingenvan 2 gevels eene gemaakt


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Catharina Kamstraoud 28 jaar, geb Lee en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Dieuwke Hendriks Steenstra... Tjeerds; BS huw 1825, ovl 1859 1878 overlijdens; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Jacob Wybes Hanekuik... Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk G-027; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:3:0 als gelastigde van Aaltie Jans uit het ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-027TurfhavenJacob Hanekuik58 jHarlingenm, protestant, gehuwd, notaris
G-027TurfhavenElizabeth Hannema49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-027TurfhavenPetronella Hanekuik12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-027TurfhavenRinske Hanekuik11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-027TurfhavenDieuwke Steenstra39 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-027TurfhavenCatharina Kansters28 jLeerv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 957Heiligeweg 60jacob hanekuijk300 gl.15.00 gl.19.000 gl.20.00 gl.24.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Nicolaas Jacobus Schenkius... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-028Heiligeweg 60Maria Elisabeth Padberggeb 16 nov 1801 Heerenveen, ovl 14 mrt 1874 HRL, huwt met Lourens/Rinze Johannes Huurmans, Rooms Katholiek, dv Jozef P, en Margaretha Bs; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, 240, 276, wijk G-028


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-028Heiligeweg 60Rinze Johannes Huurmans... H, en Johanna Elisabeth Grafhek; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 957G-027 (Turfhaven)erv. Jacob Hanekuijkwoonhuis
Sectie A nr. 957G-028 (Turfhaven)erv. Jacob Hanekuijkwoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
G-027Heiligeweg 60Elisabeth Jacobus Hannema... 10 mei 1863 HRL, huwt met Jacobus Hanekuyk op 2 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, DG, ovl wijk G-027 en wijk G-028, dv Jacob H, en Rinske Hijlkes Dreyer; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 957G-025 (Gedempte Turfhaven)Jan van Hulst sr.woonhuis
Sectie A nr. 3417G-025 (Gedempte Turfhaven)Jan van Hulst sr.tuinhuis
Sectie A nr. 3660G-025 (Gedempte Turfhaven)Jan van Hulst sr.tuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5107Heiligeweg 60 (G-025)fa. S. van Messelwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 60firma S. van der Messeljongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
borstelmakerij


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
HeiligewegS. van Messel20Exportslagerij


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligenweg 60A. v. Messel20Handelsagent


1913 - kentekenadresnaam
B-854
Heiligeweg 60Jacob Sickenga


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60C. van der Schoot & Co.behangselpapieren


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 60 Pieter C. van der Schootstoffeerder
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 60C. v.d. Schoot165Meubileering


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 60C. v.d. Schoot165Meubileering


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr., gordijnen


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr., gordijnen


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr., gordijnen


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr., gordijnen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 60P. v/d Schootfabrikant


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60C. van der Schoot & Co.meubelen


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60C. van der SchootFa. C. van der Schoot &Co.


1935 - kentekenadresnaam
B-21856
Heiligeweg 60Firma C. v.d. Schoot en Co.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot216Meubelfabr.


1936 - kentekenadresnaam
B-22564
Heiligeweg 60Pieter Coenraad van der Schoot


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 60C. v.d. Schoot792Meubelfabr.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.C. v.d. Schoot & Co.792Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60C. van der Schoot & co.complete meubilering, vloerbedekking, gordijnen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.C. v.d. Schoot & Co.792Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag.


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60C. van der Schoot & co.complete woninginrichting, vloerbedekking, tapijten


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.C. v.d. Schoot & Co.792Meubil., meubelfabr., stoff., beddenmag.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60C. van der SchootSchoot & Co, fa. C. van derinterieuradviseur


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 60, HarlingenHeiligeweg 60 Hauchgarage, stalling, taxiritten, autoverhuur, autoschool


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 60K.W. (Klaas) v.d. Schoot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 60rijksmonument 20414
  terug