Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 5 4-163 4-156 G-072 G-070
Naastliggers vanHofstraat 5
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 3
ten noordenBrouwersstraat 25


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 5Hofstraat NZ hoek `Both Apothekerstraat [staat: meulensteeg]huis
 
koperJan Agges, gehuwd met325-00-00 GG
koperGrietie Hieronimi
verpachter grondSytse Jochums 1-10-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: meulensteeg]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSytse Jochums
naastligger ten noordenburgemeester Dirck Gerryts
verkoperSeger Riencks, gehuwd met
verkoperTrynke Jochums
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Egges x Grietie Hieronimi kopen een huis nz. Hofstraat op de hoek van de Meulensteegh. Ten O. de Meulensteegh, ten Z. de Hofstraat, ten W. Sytse Jochums, ten N. burgemeester Dirck Gerryts.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 5Hofstraat NZ hoek Both Apothekerstraat [staat: Molensteeg]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums 1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.oud burgerhopman Jan Freercks, crediteur
verkoper q.q.Pyter Jelmers, crediteuren van
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jan Gerryts c.u.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 5Hofstraat NZ hoek Molensteeghuis
 
koper finaalN. N. 287-14-00 GG
naastligger ten oostenMolensteeg
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet volgende (achtste) perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet zevende perceel in deze akte


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0054r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Geestdorp


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171r van 2 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrancina Kyl


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-163Hofstraat 5huis
eigenaarwed. Gerke Gerkes
gebruikerwed. Gerke Gerkes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-163Hofstraat 5huis
eigenaarwed. Gerke Gerkes
opmerkinginsolvent
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 5Hofstraat bij de Kimswerderpijphuis
 
koperHendrik Minnes 153-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJelle Jelles
naastligger ten noordende tuin van Harmen Uiftes
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopmanLeeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd vanLeeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen vanLeeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakkerLeeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 vanBreda
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-163 Hofstraat 5huis
eigenaarHaye Willems
gebruikerHaye Willems
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-163 Hofstraat 5huis
eigenaardr. Bechius
gebruikerAntie Tijssen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0356v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0270v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-163 Hofstraat 5Meinert Hansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-163 Hofstraat 5huis
eigenaarMeynert Hansen
gebruikerMeynert Hansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0151v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Spannenburg


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0223r van 21 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 5Hofstraat NZhuis en kelder
 
koperMaria Spannenburg, gehuwd met75-00-00 CG
koperR. H. Altena advocaatLeeuwarden
huurderMarten Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan van alle Landen
naastligger ten noordenGerrit Alberts
verkoperoud burgerhopman Johannes Spannenburg


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0349r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 5Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarLaas Spannenburg 66-07-00 GG
geniaarde koperHendrik Helmertimmerknecht
huurderHidde Hendriks 25-00-00 CG
huurder kelderde weduwe van Coenraad Michiel 14-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarike Spannenburg, weduwe van
verkoperwijlen dr. Reinardus Hessel van Altenaadvocaat Hof van Friesland


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0306v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSpannenburg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-156 Hofstraat 5Laas Spannenburg1-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0122v van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenL. Spannenburg koopman


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Laas Tjebbes Spannenburg... 1814. (GAH204); id. van wijk F-047; gebruiker Jacob Regoord, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-072; gebruikers Marten F. de Boer, bakkersknegt, Marten Jans wed., 1814. (GAH204); id. van wijk I-019, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Marten Feikes de Boer... te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1830; gebruiker van wijk G-072, bakkersknegt; medegebruiker Marten Jans wed. ; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); deeze ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Marten Jans... in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-072Hofstraat 5L Spannenburg ervenMarten F de Boer bakkersknegt
G-072Hofstraat 5Marten F Jans wed


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
G-072Hofstraat 5Huizinge met annexen, staande naast de tuin van G-067 in de pieterMolentjessteeg, eigenaar h., helmer. Finaal verkocht op 22 dec 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1562Hofstraat 5Lodewijk de LombaerdeBeetgumermolenopziener der jagthuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Grietje Dumangeb 1781/83 HRL, ovl 28 dec 1855 HRL, N.H., dv Coert D, en Janke Sietses Bakker; BS ovl 1820; 1855 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-072; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Lammert Jonkeroud 70 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk G-072; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-072HofstraatPopkje G Feenstra48 jFranekerv, protestant, weduwe
G-072HofstraatJaike Schuursma25 jDronrijpv, protestant, ongehuwd
G-072HofstraatGrietje Waller9 jDronrijpv, protestant, ongehuwd
G-072HofstraatGrietje Duman59 jHarlingenv, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-072Hofstraat 5Alida van Elzas, overleden op 13 maart 1842schoohoudersche (Hofstraat G 72), moeder van Johannes, kleermakersknecht en Aaltje Jacobus Cleb , schoolhoudersche (vrouw van Jan Postma, hovenier). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Hielke van de Burgmogelijk dezelfde als ondervermeld; geb 22 jun 1798 HRL, huwt met Hielkje Groendijk, N.H., pakhuisknecht, A 8 dec 1865 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk F-301, wijk G-072, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Rigtje Cornelis Voordewind... huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; geb 14 dec 1789, ged 26 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Sybrigje Abrahamsgeb 5 mei 1804 Makkum, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), N.H., waarschijnlijk vertrokken tussen 1860 en 1880; bev.reg. HRL 1851 wijk C-149, wijk G-072, supp wijk A-288


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1562G-072 (Hofstraat)Popkjen G. Veenstrawoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Popkje Feenstra... ... (alles)


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Wytske Gooitzens Feenstrageb 1799 Dronrijp, ovl 6 apr 1866 HRL, huwt met Wybe Andries Honnema, wonende te HRL. 1839, ovl wijk G-072, dv Gooitzen F, en Grietje IJsbrands BS ovl 1839, ovl 1866


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1562G-070 (Hofstraat)Wed. en erven Foeke Buitenrustwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1562Hofstraat 5 (G-070)Hette W. Hettemawoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 5E. (Ernst) Koster
  terug