Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 5 4-163 4-156 G-072 G-070
- proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 461r van dec (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Hofstraat 5Jan Egges x Grietie Hieronimi kopen een huis nz. Hofstraat op de hoek van de Meulensteegh. Ten O. de Meulensteegh, ten Z. de Hofstraat, ten W. Sytse Jochums, ten N. burgemeester Dirck Gerryts.


Naastliggers vanHofstraat 5
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 3
ten noordenBrouwersstraat 25


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-163 Hofstraat 5huis
eigenaarwed. Gerke Gerkes
gebruikerwed. Gerke Gerkes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-163 Hofstraat 5huis
eigenaarwed. Gerke Gerkes
opmerkinginsolvent
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 5Hofstraat bij de Kimswerderpijphuis
 
koperHendrik Minnes 153-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Molentiesteeg
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJelle Jelles
naastligger ten noordende tuin van Harmen Uiftes
verkoperJan Tiommes Wijngaerdenmr. bakker en koopmanLeeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jenties van der Veer, gehuwd met en voogd van
Antie Tiommes Wijngaerden
?Fettie Boekes
?Anna Christina Losecaet c.s.Breda
?wijlen Hebbae Kyl
?Tiommes Jans Wijngaardenmr. bakker en koopmanLeeuwarden
?monsieur Cornelis de Marrékassier Bank van LeningLeeuwarden


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-163 Hofstraat 5huis
eigenaarHaye Willems
gebruikerHaye Willems
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-163 Hofstraat 5huis
eigenaardr. Bechius
gebruikerAntie Tijssen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-163 Hofstraat 5Meinert Hansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0151v van 2 dec 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Spannenburg


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0223r van 21 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 5Hofstraat NZhuis en kelder
 
koperMaria Spannenburg, gehuwd met75-00-00 CG
R. H. AltenaadvocaatLeeuwarden
huurderMarten Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan van all Landen
naastligger ten noordenGerrit Alberts
oud burgerhopman Johannes Spannenburg


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0349r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 5Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarLaas Spannenburg 66-07-00 GG
geniaarde koperHendrik Helmertimmerknecht
huurderHidde Hendriks 25-00-00 CG
huurder kelderde weduwe van Coenraad Michiel 14-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarike Spannenburg, weduwe van
wijlen dr. Reinardus Hessel van Altenaadvocaat Hof van Friesland


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0306v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSpannenburg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-156 Hofstraat 5Laas Spannenburg1-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0122v van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenL. Spannenburg koopman


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Laas Tjebbes Spannenburg... 1814. (GAH204); id. van wijk F-047; gebruiker Jacob Regoord, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-072; gebruikers Marten F. de Boer, bakkersknegt, Marten Jans wed., 1814. (GAH204); id. van wijk I-019, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Marten Feikes de Boer... te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1830; gebruiker van wijk G-072, bakkersknegt; medegebruiker Marten Jans wed. ; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); deeze ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Marten Jans... in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-072Hofstraat 5L Spannenburg ervenMarten F de Boer bakkersknegt
G-072Hofstraat 5Marten F Jans wed


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
G-072Hofstraat 5Huizinge met annexen, staande naast de tuin van G-067 in de pieterMolentjessteeg, eigenaar h., helmer. Finaal verkocht op 22 dec 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1562Hofstraat 5Lodewijk de LombaerdeBeetgumermolenopziener der jagthuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Grietje Dumangeb 1781/83 HRL, ovl 28 dec 1855 HRL, N.H., dv Coert D, en Janke Sietses Bakker; BS ovl 1820; 1855 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-072; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Lammert Jonkeroud 70 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk G-072; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-072HofstraatPopkje G Feenstra48 jFranekerv, protestant, weduwe
G-072HofstraatJaike Schuursma25 jDronrijpv, protestant, ongehuwd
G-072HofstraatGrietje Waller9 jDronrijpv, protestant, ongehuwd
G-072HofstraatGrietje Duman59 jHarlingenv, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-072Hofstraat 5Alida van Elzas, overleden op 13 maart 1842schoohoudersche (Hofstraat G 72), moeder van Johannes, kleermakersknecht en Aaltje Jacobus Cleb , schoolhoudersche (vrouw van Jan Postma, hovenier). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Hielke van de Burgmogelijk dezelfde als ondervermeld; geb 22 jun 1798 HRL, huwt met Hielkje Groendijk, N.H., pakhuisknecht, A 8 dec 1865 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk F-301, wijk G-072, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Rigtje Cornelis Voordewind... huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; geb 14 dec 1789, ged 26 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Sybrigje Abrahamsgeb 5 mei 1804 Makkum, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), N.H., waarschijnlijk vertrokken tussen 1860 en 1880; bev.reg. HRL 1851 wijk C-149, wijk G-072, supp wijk A-288


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1562G-072 (Hofstraat)Popkjen G. Veenstrawoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Popkje Feenstra... ... (alles)


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Wytske Gooitzens Feenstrageb 1799 Dronrijp, ovl 6 apr 1866 HRL, huwt met Wybe Andries Honnema, wonende te HRL. 1839, ovl wijk G-072, dv Gooitzen F, en Grietje IJsbrands BS ovl 1839, ovl 1866


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1562G-070 (Hofstraat)Wed. en erven Foeke Buitenrustwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1562Hofstraat 5 (G-070)Hette W. Hettema


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 5E. (Ernst) Koster
  terug