Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 331-0201-0201-022A-020A-019


Naastliggers vanNoorderhaven 33
ten oostenNoorderhaven 35
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 31
ten noordende Zoutsloot


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0008v van 9 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyn Hotses


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0280v van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hiddes


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0198v van 29 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0205r van 20 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028v van 17 mrt 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Reyn Hotties


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0070r van 23 feb 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33achterDroogstraat ZZ recht achter het huis Noorderhaven NZ1444‑12‑00 gg4/6 en 1/3 van 1/6 van een hof 2 plaatsen wijd
koperStoffel Janssen, gehuwd met
koperJantien Reyns
floreenrente0‑07‑12 floreen
eigenaar van 1/6Stoffel Janssen c.u.
eigenaar van 1/3 van 1/6de minderjarige kinderen van wijlen hun moeder Folcku Reyns
eigenaar van 1/3 van 1/6Jantien Reyns
naastligger ten oostenGriettie (Grietke) Pieters
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenObbe Geerties
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6Hotse Reyns, en zijn broers
verkoper van 1/6Jaerich Reyns, en
verkoper van 1/6Wybe Reyns, en hun zuster
verkoper van 1/6Jetscke Reyns, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Marten Heeres
verkoper van 1/3 van 1/6meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts, allen mede-erfgenamen van
erflaterhun wijlen ouders respectievelijk grootouders Reyner Hotses, gehuwd met
erflaterwijlen Pietrick Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStoffel Janssen x Jantien Reyns kopen (b) 4/6, en 1/3 van 1/6 hof, recht achter (a), twee plaatsen wijd. Ten O. Marij Griettie?, ten Z. de Droogstraat, ten W. Obbe Geertes, ten N. de Zoutsloot.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158v van 7 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Buke Jans


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Buke Jans


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0150r van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hiddes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0085r van 26 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]2430‑06‑00 gghuis en houtstek
koperTrijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen10‑12‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gijsbert Willems
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJantien Takles
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperTrijntie Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Ruierd Claessen Block


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0027v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGoitien Clases Braam c.s.koopman


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311r van 8 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ365‑00‑00 cg5/8 van 1/5 huis
koperGoitien Clasen Braem
koperHuybert Clasen Braem
koperJanke Gerrits, weduwe van
koperwijlen Theunis Foppes
huurderPoppe Aickes mr. zeilmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJacob Aertskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoitien- en Huibert Clasen Braam en Janke Gerrits wv Theunis Foppes kopen 5/8 van 1/8 van een huis nz. Noorderhaven, bewoond door Poppe Auckes, mr. zeilmaker.. EN 5/8 van 1/5, en 1/4 van 1/5 van een huis nz. Lanen, naast, ten O. van Moses Abrahams.. EN 1/8 van een gleibakkerij op de OSSENMARKT naast het huis De 7 Gevels. EN 1/16 van een huis op het Noordijs dat door de mede-koperse wordt bewoond. Alle genoemde percelen zijn eigendom van Jacob Aerts, die deze parten verkoopt voor 365 gg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0015r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoytyen Braam c.s.koopman


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0167r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet houtstek van Hubert Braam c.s.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212r van 18 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ bij de Vismarktsbrug930‑00‑00 gghuis en houthok
koperTiaard Gerbens c.u.mr. lijnslager
huurderSioerdt Uilkes 48‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Haies
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenTjomme Taekeles
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntie Foppes c.s., weduwe van
verkoperwijlen Huibert Claessen Braamkoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 3Noorderhaven 33huis
eigenaarTiaard Gerbens
gebruikerTiaard Gerbens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 2vNoorderhaven 33huis
eigenaarTiaard Gerbens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080v van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens mr. lijnslager


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 2vNoorderhaven 33huis
eigenaarTjeerd Gerbens
gebruikerTjeerd Gerbens
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367r van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ tot de Zoutsloot, bij de Vismarktsbrug1500‑00‑00 cghuis
koperGerben Tjeerds mr. lijnslager
bewonerGerben Tjeerdsmr. lijnslager
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Hayes koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenCornelis Vinkelbosch
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAukjen Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Gerbensmr. lijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Tjeerds, mr. lijnslager, koopt huis en erf nz. Noorderhaven, ten W. van de Vismarktsbrug en strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. wd. Jan Hayes, ten W. Cornelis Vinkelbosch, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Aukjen Beerns wv Tjeerd Gerbens, mr. lijnslager, voor 1500 cg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0209v van 19 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ1350‑07‑00 gghuis en tuin
koperFreerk Jansen van der Hout koopman
naastligger ten oostenFreerk Jansen van der Hout koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Cornelis Vinkelbos schipper
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Otte Aukes, gecommitteerdewijdschipper
verkoper q.q.Evert Hylkes Hanekuik, gecommitteerden uitfabrikeur
verkoperde geabandonneerde boedel van Gerben Tieerdsmr. lijnslager
verkoperDuike Jelles Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Jansen v.d. Hout koopt een mooi huis en tuin, met alle goederen, nz. Noorderhaven en strekkende tot aan de zz. Zoutsloot. Het is belast pro quota als andere Havengenoten. Ten O. de koper, ten W. wd. Cornelis Vinkelbos, schipper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Het huis heeft een voorkamer, schrijfkamer met bedstee, gang en opzij een grote keukenkamer etc., 2 zolders en bedsteden, kelder etc. Gekocht van Otte Aukes, wijdschipper en Evert Hylkes Hanekuik, als gecommiteerden over de verlaten boedel van Gerben Tjeerds, mr. lijnslager x Dieuke Jelles Vettevogel, voor 1350 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 2vNoorderhaven 33huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerFreerk van der Hout
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129v van 7 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-020Noorderhaven 33Freerk van der Hout, bestaande uit 11 personen50‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 2vNoorderhaven 33huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerFreerk van der Hout
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-020, fol. 3rNoorderhaven 33Freerk van der Hout cum uxore, bestaande uit 10 volwassenen en 1 kindcoopman146:3:00 cg24:7:00 cgbestaet wel


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0081r van 20 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk van der Hout


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 2vNoorderhaven 33huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerFreerk van der Hout
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 2vNoorderhaven 33huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerFreerk van der Hout
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0226r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk van der Hout koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022 , folio 3rNoorderhaven 33huis
eigenaarF. van der Hout
gebruikerF. van der Hout
huurwaarde100‑00‑00 cg
gebruikerAlbert Egberts
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal124‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑10‑14 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ t.o. de Rinnertspijp5285‑00‑00 gghuis, tuin, kamer en grote overdekte houtschuur ten noorden
koperJan Auckes Bakker koopman
naastligger ten oostenhet tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende koper Jan Auckes Bakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFreerk van der Houtkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Jan Aukes Bakker koopt (a) een voortreffelijk huis met mooie tuin, camer en grote overdekte houtschuur c.o.a., nz. Noorderhaven, tegenover de Rinnertspijp, strekkende met plaets en tuin van de haven tot de Zoutsloot, zoals het door de verkoper als eigenaar is bewoond. Het is door de eigenaar enige jaren geleden nieuw opgebouwd en heeft o.a. een bordes van blauwe steen bij de ingang en veel bouwsieraden en in het voorhuis een vloer van marmeren platen en plinten, ook dezelfde plinten tegen de muren, die geheel bepleisterd zijn, en nissen hebben met marmeren lijsten. De gang en galerij zijn gevloerd met grote natuurstenen. De grote voorkamer heeft goudleerbehang en een Italiaanse schoorsteenmantel met marmeren haardlijst, een royale wenteltrap naar boven en een dito naar beneden etc. Ook een capitale woonkelder met wit/blauwe vloer, een fornuis en watersteen (gootsteen) met koperen kranen. Daar onder nog een provisiekelder en wijnkelder. NAAST de tuin en plaets is nog een keuken met plaets, fornuis, haardstede etc. en de grote overdekte houtschuur die aan de Zoutsloot staat. Ten O. het 2e en 3e perceel, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Alle losse goederen in de percelen moeten door de koper worden over genomen tegen taxatie door 2 door verkoper en koper te benoemen personen die door hun moeten worden betaald etc. Gekocht van Freerk van der Hout, koopman, voor (a, b en (c) 5285 gg.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022 , folio 3rNoorderhaven 33huis
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerJan A. Bakker
huurwaarde totaal130‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑12‑12 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 1-023


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0106r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Jan A. Bakker


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0140v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes Bakker koopman


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0168v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ tegenover de Rinnertspijp4756‑14‑00 gghuis
koper door niaarRein Smit, gehuwd met
koper door niaarFoekje Nieuwenhuis
geniaarde koperFreek Fontein
naastligger ten oostenPieter Lensius koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenP. van Arum
naastligger ten westenJ. C. Metzler hofmeester
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde
verkoper q.q.Jan Hannema, gelastigde
verkoper q.q.dr. W. J., gelastigden van
verkoperJan Aukes Bakker


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0259v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRein Smit


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-022 , folio 3rNoorderhaven 33huis
eigenaarsecretaris R. Smit
gebruikersecretaris R. Smit
huurwaarde totaal120‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑16‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0301r van 13 dec 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0063r van 19 nov 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 35, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenjuffrouw Foekje Nieuwenhuis


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0073v van 4 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ2630‑00‑00 gghuis
koperBarend Visser
koperAlbert Bolman
koperJohannes Jacobus
koperHarke van der Stok
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMetzlar bode
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFoekje Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoperRein Smitoud secretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser, Albert Bolman, Johannes Jacobus en Harke v.d. Stok, kopen een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Barend Visser, ten W. Ulbe?, metselaar, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Zie de vele voorwaarden. Gekocht van Foekje Nieuwenhuis x Rein Smit, oud-secr. van Barradeel, voor 2630 gg.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0125r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ4273‑00‑00 cghuis
koperSybrand van Vos, gehuwd metcommies
koperJohanna Regina Bouts
naastligger ten oostenBarend Visser koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMetzlar bode
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBarend Visser
verkoperAlbert Bolman
verkoperJohannes Jacobus
verkoperHarke van der Stok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrand van Vos, commies bij de convooien en licenten ter recherche te Harlingen x Johanna Regina Bouts koopt een huis c.a. nz. Noorderhaven, dat thans ledig staat en eerder bewoond was door de oud-secr. Rein Smit, als eigenaar. Ten O. Barend Visser, ten W. de bode Metzlar, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. De losse goederen moeten worden overgenomen voor 224 gg. Veel voorwaarden over de houtschuur en het regenwater, het secreet en het riool. Gekocht van Barend Visser, Albert Bolman, Johannes Jacobus, en Harke v.d. Stok, voor 4273 cg. Zie ook onder Noorderhaven 65.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0033v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ4008‑00‑00 cghuis
koperJan Kruse negotiant te Amsterdam
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJ. C. Metzlar bode
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.J. P. Haas, curatoroud kapitein in dienst van deze staat
verkoper q.q.Sikko B. IJzenbeek, curatoren over
verkoperde 5 minderjarige voorkinderen en de minderjarige Regina van Vos, dochter van
verkoperwijlen Sibrand van Vos, gehuwd metcommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
verkoperJohanna Regina Bouts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Kruse, negotiant te Amsterdam, koopt modern gebouwd huis nz. Noorderhaven, dat door wl. de commies Sibrand van Vos als eigenaar bewoond is geweest. Ten O. Barend Visser, ten W. de bode J.C. Metzlar, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de (genoemde) curatoren over de 5 minderjarige voorkinderen van wl. Sibrand van Vos, commies ter recherche x Johanna Regina Bouts?, en Johanna Regina Bouts, als moeder en voorstanderse over haar enig minderjarige dochtertje Regina Vos uit zijn laatste huwelijk, elk voor de helft, voor 4008 cg. Met consent van het Hof van Friesland. (Acte van 8 blz..). Het is een zeer moeilijk te lezen acte. Was hij al eerder getrouwd geweest?


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0248r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Kruse Amsterdam


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-019, pag. 3Noorderhaven 33Jacob Wassenaar
1-019, pag. 3Noorderhaven 33Barend Visser


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0188r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten oostenBarend Visser


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0188r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 33Noorderhaven NZ 31/339000‑00‑00 cgtwee huizen en pakhuis naast elkaar
koperde Heer Freerk Fontein, gehuwd metkoopman
koperEva van Dalsen
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Wassenaar, gehuwd metnotaris
verkoperJohanna Dorothea Kruise
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein x Eva van Dalsen koopt 2 huizen en een pakhuis naastelkaar, nz. Noorderhaven. Ten O. Barend Visser, ten W., Z. en N. de straten. Kopers moeten overnemen en betalen, het ornament boven de voordeur van het GROTE huis, voor de prijs die de verkoper moet betalen aan Folkert de Haas en Schelte Piers v.d. Hoeven (Hoef), bij wie het besteld is. Ook alle losse goederen moeten worden overgenomen. Veel voor waarden, Het is een verkoop op redemptie van 3 jaar. De naastligger ten O. heeft aan de wz. hout schuren. Veel bedingen. Gekocht van Jacob Wassenaar, notaris x Johanna Dorothea Kruse, voor 9000 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-022 , pag. 3Noorderhaven 33F. Fontein 9‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Freerk Dirks Fontein... eigenaar en gebruiker van wijk A-019, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-020, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-027, pakhuis, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-020Noorderhaven 33F D FonteinF D Fonteinpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 322Noorderhaven 33Freerk Fontein zeehandelaarHarlingenhuis en erf (552 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Anke Faberoud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Antje Verffoud 30 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Eva van Dalsen... vD, en Dieuwke Pesma; BS ovl 1846; regattdv1826 -1893; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839; geb 18 jun 1777; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Foekje de Jongoud 51 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Hendrik Fontein... 1840, huw 1841, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-033; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-020Noorderhaven 33Sjoerd Obes Schaafsma... S, en Tetje ... ; BS ovl 1836; 1838 overlijdens, ovl 1860, ovl 1868, ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk A-020, wijk E-026; oud 59 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, aannemer publieke werken, wijk E-024; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-020NoorderhavenFreerk Fontein61 jzeehandelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
A-020NoorderhavenEva van Dalsen62 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-020NoorderhavenHendrik Fontein29 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenWillem Jan Fontein20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenEva Fontein24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenAntje Verff30 jHeerenveenv, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenFoekje de Jong51 jStavorenv, protestant, ongehuwd
A-020NoorderhavenAnnetje Hazelhof26 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 322Noorderhaven 33Freerk Dirks Fontein380 gl.19.00 gl.21.000 gl.22.00 gl.34.00 gl.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 322Noorderhaven A-019Jan Freerk Fontein woonhuis
Sectie A nr. 322Noorderhaven A-020Jan Freerk Fontein woonhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 40088 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 23 en 29 van 25 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-020Noorderhaven 33provisionele en finale toewijzingfl. 13000herenhuis en tuin Noorderhaven A-019 en A-020 kad. A-322
 
gelastigdeJan Hubertus van Droge (samen verkocht met A-019)
verkoperDirk Fontein Freerkzoon (samen verkocht met A-019)
koperfirma Harmens en zonen (samen verkocht met A-019)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3866Noorderhaven A-018 Leendert Hannema woonhuis
Sectie A nr. 3866Noorderhaven A-019dr. Aalbert van der Flier woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4168Noorderhaven 33 (A-019)Aalbert van der Flier (Predikant te 'S-Hertogenbosch)woonhuis en bergplaats


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 33Inspecteur Loodswezen91


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 33Inspecteur Loodswezen91


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Insp. Loodswezen91


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Insp. Loodswezen91


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Insp. Loodswezen91


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 33Loodswezen91Directie, 1e en 2e district


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 33H.J. Albardainspecteur loodswezen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Loodswezen91Directie 1e en 2e district


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 33Loodswezen623Directie 1e en 2e district


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen 1e en 2e district623Dir. woonh.
Noorderh.A. v. Foreest623Kapt.-luit. ter Zee
NoorderhavenLoodswezen 1e en 2e district993Dir. woonh.
NoorderhavenLoodswezen 1e en 2e district993Commiss.


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-39901
Noorderhaven 33Arnold jhr. van Foreest


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen 1e en 2e district623Commiss.
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district623Dir. woonh.
Noorderh.A. v. Foreest623Schout bij Nacht
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district623Commiss. en dir.
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district993Dir. woonh.
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district993Commiss. en dir.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district623Commiss. en dir. (kant.u. 8½-12, 13½-17, Zat. 8½-12½)
Noorderh.A.A. Fresco623Dir. v.h. loodswezen enz., kapt. t. Zee
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district623Dir. A.A. Fresco
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district993Commiss. en dir. (kant.u. 8½-12, 13½-17, Zat. 8½-12½)
NoorderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district993Dir. A.A. Fresco


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 33J.B. (Jan) Kennema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 33rijksmonument 20539


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8259Noorderhaven 33


2023
0.71677994728088


  terug