Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 96
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 967-0887-0887-093C-142C-132


Naastliggers vanNoorderhaven 96
ten oostenNoorderhaven 98
ten zuidenVoorstraat 49
ten westenNoorderhaven 92
ten westenNoorderhaven 94
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 96Sociëteitsteeg ten westen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0303r van 14 mrt 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Suiriger


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187r van 16 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis en erf van Jan Sioerdts


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0030v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sioerd Suirger
naastligger ten westenTrijntie Wybes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101r van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sioerd Suyrger


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSioerd Schut


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Sioerds Schut


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195v van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAeltie Hottes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040r van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Schut c.u.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0218r van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Altie Gosses


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0327r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZ715‑15‑00 cghuis
koperJelke Willems, gehuwd metwagenaar
koperElske Stoffels
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ype Sijes
naastligger ten zuidenTieerd Fockes winkelier
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Simon Willems Slooterdijk
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperClaes Rinties Botsma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Willems, wagenmaker x Elske Stoffels koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. erven Ype Feikes, ten W. erven burgemeester Simon Willems Slooterdijk, ten Z. Focke Fockes, winkelier, ten N. de koper? Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van Claes Rinties Botsma.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0049r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-088 , folio 138Noorderhaven 96huis
eigenaarJelle Willems
gebruikerCornelis Jenties
gebruikernu Pieter Feddes c.soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-088 , folio 90vNoorderhaven 96huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerHendrick Antoni
gebruikerTrijntie Johannis
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑8‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048r van 28 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZ450‑00‑00 cghuis en kamer
koperCornelis Cornelis, gehuwd metschipper en koopman
koperSjoukjen Tieerds
huurder huis en kamerN. N. 56‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauke Folkerts
naastligger ten zuidenCornelis Cornelis, gehuwd met
naastligger ten zuidenSjoukjen Tieerds
naastligger ten westenSloterdijk oud rentmeester
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJelle Willemswagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis [de Jong], schipper x Sjoerdtie Tjeerds koopt een huis met een camer er achter, zz. Noorderhaven. Ten O. Bauke Folkerts Ens, ten W. de oud-rentmeester Sloterdijk, ten Z. de koper, ten N. de Noorderhaven. Vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Gekocht van Jelle Willems, wagenmaker, voor 450 cg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0104v van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Cornelis c.u.schipper en koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-088 , folio Noorderhaven 96huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerFeddrik Wybes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0005r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-088 , folio 91rNoorderhaven 96huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerJan Cramer
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0167v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Sibbouts Cramer c.u.koopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0191v van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Cramer koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-088Noorderhaven 96de comsrs. Coen, bestaande uit 5 personen50‑00‑00 cg0jr.


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0053r van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-088 , folio 91rNoorderhaven 96huis
eigenaarJan Cramer
gebruikercomris. Coen junr.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0196v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg massaal met de naastligger
naastligger ten oostenJan Sibouts Cramer


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0277v van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 94, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0276r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZ865‑00‑00 gghuis
kopervroedsman te Franeker? Tjepke Hillema, gehuwd met te Franeker?
koperCatarina Haselaer te Harlingen?
huurderde weduwe van wijlen Claeske Douwes Valken 50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRomke Hotses
naastligger ten oostenTuininga procureur
naastligger ten oostenFokke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten zuidenGerben Johannes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Schut koffieschenker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Fokke Tjeerds van Esta, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperde kinderen van wijlen Jan Sybouts Craemermr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Hillema, vroedsman te Franeker x Catarina Haselaer koopt huis. Geen grondpacht. Ten O. Romke Hotses, de proc. Tuininga en de verkoper, ten W. de coffyschenker Jan Schut, ten Z. Gerben Johannes, ten N. de haven. Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van de curator over de kinderen van wl. Jan Sybouts Cramer, mr. brouwer, voor 865 gg.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0284r van 22 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Tiepke Hillema


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0166v van 15 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Hilma


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-088 , folio 92rNoorderhaven 96huis
eigenaarJan Cramer
gebruikerClaas Douwes wed.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0073r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hillema


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0100v van 3 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen T. Hillema


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-088 , folio 92rNoorderhaven 96huis
eigenaarT. Gratama
gebruikerJan A. Backer
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185r van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinske Donker


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0247r van 1 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZ800‑00‑00 gghuis
koperds. Sibius Andringa predikant te Sint Jacobiparochie
huurderde weduwe van wijlen F. J. Esta 100‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Clamstra
naastligger ten westenGerryt de Jong koffieschenker
naastligger ten zuidenGerben Johannes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRinske Donker, weduwe van
verkoperwijlen T. Gratama
eerdere samenvatting door Yde Elsingads. Sibius Andringa te Sint Jacobi-Parochie koopt huis zz. Noorderhaven (met beschrijving). Ten O. wd. Pieter Clamstra, ten W. koffieschenker Gerryt de Jong, ten Z. Gerben Johannes, wiens huis vrij uit- en ingang heeft door de steeg ten W. van dit gekochte huis, ten N. de haven. Gekocht van Rinske Donker wv Tjepke Gratama, voor 800 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093 , folio 154vNoorderhaven 96huis
eigenaards. Andringa
gebruikerFokke F. van Esta
huurwaarde100‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal96‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑09‑00 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0192r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZ904‑00‑00 gghuis
koperJelle Jacobs, gehuwd metstadsbouwmeester
koperJouke Sipkes IJsbrandi
huurderBeerend Jacobs c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Clamstra c.s.
naastligger ten zuidenGerben Johannes
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt de Jong
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperds. Sibius van Andringapredikant te Sint Jacobiparochie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Jacobi (Jacobs), stadsbouwmeester x Joukje Sipkes IJsbrandi koopt huis met in- en uitgang door een steeg ten W. Ten O. wd. Pieter Clamstra, ten Z. Gerben Johannes, ten W. erven Gerryt de Jong, ten N. de straat en haven. Gekocht van ds. Sibius van Andringa, predikant te Sint Jac. Parochie.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0082r van 5 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Jacobi bouwmeester


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093 , folio 154vNoorderhaven 96huis
eigenaarJelle Jacobi
gebruikerJelle Jacobi
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0225v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Jacobi bouwmeester


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-093 , folio 154vNoorderhaven 96huis
eigenaarJelle Jacoby
gebruikerJelle Jacoby
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0308r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Jacoby bouwmeester


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0031v van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 98een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Jacoby bouwmeester


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0030r van 8 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Jacobi


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-093 , pag. 151Noorderhaven 96Jelle Jacobi 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Daniel Johannes Frimeauxgebruiker van wijk C-142, eigenaar is Jelle Jacobi, medegebruiker T. Janson, waagmeester, 1814. (GAH204); geb 1754 ... , ovl 24 jan 1818 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1818


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Jelle Jacobi... Jacobi, geb 26 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Houkje S. IJ. ; eigenaar van wijk C-142, gebruiker is P. Janson, waagmeester, medegebruiker is D.J. Frimaeux, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Petrus Janson... genomen de naamen Maria Henderica, Zoodat zij nu heet Hermaina Maria Henderica Janson; gebruiker van wijk C-142, waagmeester, medegebruiker is D.J. Frimeaux, eigenaar is Jelle Jacobi, 1814. (GAH204); lijst van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-142Noorderhaven 96Jelle JacobiP Jansonwaagmeester
C-142Noorderhaven 96Jelle JacobiD J Frimeaux


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 596Noorderhaven 96wed. Johannes van Assen Harlingenhuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Anna Klasina Jongsma... en IJke Posthuma; BS ovl 1840; regattdv1826-93; oud 86 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; VT1839; kind: Aukje Johannes van Assen, geb 7 aug 1780, ged 11 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Klaaske Rimmerts Pannebakker... HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-142NoorderhavenAnna Clasina Jongma86 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
C-142NoorderhavenAukje van Assen58 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-142NoorderhavenLolle van Assen5 jWorkumm, protestant, ongehuwd
C-142NoorderhavenKlaaske Pannebakker37 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 241 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-142Noorderhaven 96Anna Clasina Jongsma, overleden op 7 december 184087 jr, geboren Leeuwarden, overleden Noorderhaven C 142, wed. Johannes van Assen, moeder van Ernst, apotheker, Aukje, Cornelis, juridisch professor Leiden, Bernardus, notaris Jorwerd en wijlen Ida Johannes van Assen, stiefmoeder van Wybrandus Johannes van Assen (vader van Anna Wybrandus van Assen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 596Noorderhaven 96wed. Johannes Assen100 gl.5.00 gl.7.000 gl.7.00 gl.5.00 gl.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Aukje van Assen... Jongsma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk C-133; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; VT1839; geb 7 aug 1780, ovl 1861/1862; komt voor op lijst: akten, verklaringen en naamlijst van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Jetske Lolcama... ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 596Noorderhaven C-142Gooitje J. Ploeg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 596Noorderhaven C-132 Johannes Schaafsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 596Noorderhaven 96 (C-132)Willem Houwinkwoonhuis


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 96W. Houwink145Kruideniersw. en comestibles


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 96mej. A. Houwinkwinkelierster
Noorderhaven 96mej. W. Houwinkwinkelierster


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 96W. de Groot676Kruiden.w., comest.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.F. Wolff739Schoenenwinkel.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.F. Wolff739Schoenenwinkel.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.F. Wolff739Schoenenwinkel.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 96K. (Klaas) Tot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 96rijksmonument 20601


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 596Noorderhaven 96


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 96, HarlingenNoorderhaven 96W. Houwink


2023
0.17842698097229


  terug