Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-173 4-179 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-176 4-179 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-177 4-179 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-173 4-180 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-176 4-180 H-062 H-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 22 4-177 4-180 H-062 H-069
Naastliggers vanRozengracht 22
ten oostenRozengracht 24
ten westenRozengracht 20
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 22naamloze steeg ten westen


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0055r van 15 jul 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: tussen het Swart Verlaat en Kerkpoort]estrik- en panwerk
 
koperJan Sibes burger2832-00-00 CG
koperJop Jansen burger
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Egberts molenaar
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperRiemer Juriens Wijngaerden c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybes en Job Jansen kopen een pan- en estrikwerk tussen het Swart Vallaat en de Kerkpoort. Ten O. Jan Egberts, molenaar, ten W. het perk van Dirck Gerbens, ten N. de straat. Inclusief alle gereedschappen en materialen (zie acte). Gekocht van Riemer Jurrien Wijngaerden, voor 2832 cg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0090r van 25 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: tussen het Swart Verlaat en Kerkpoort]1/2 pan- en estrikwerk met alle toebehoren
 
koperJan Jansen Reyer, met755-00-00 GG
Andries Fopkes
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Egberts molenaar
naastligger ten zuidende hof van Jan Jansen Vijselaer, en
de hof van Tjeerdt Zuirger
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en vaart]
verkoperFoppe Folkertsbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Reyer en Andries Sipkes? kopen een 1/2 pan- en estrikwerk met alle goederen (zie acte), tussen Swart Vallaat en Kerkpoort. Ten O. Jan Egberts, molenaar, ten W. het perk van Dirck Gerbens, ten Z. de hof van Jan Jansen Vijselaar en de hof van Tjeerd Zuiriger, ten N. de straat en de vaart. Gekocht van Foppe Folckerts, mr. brouwer, voor 755 gg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Sjoerts molenaar


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: tussen de kleine sluis en de Kerkpoort]huis met plaats en tuintje
 
koperJan Hendricks, gehuwd metkoekbakker [staat: koekman]361-12-00 GG
Eelkjen Minnes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten zuidenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten westenWytse Pybes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: diept]
verkoperPietie, weduwe en testamentair erfgenaam van
wijlen Rombartus Drostoud Latijnse schoolmeester


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: tussen kleine sluis en Kerkpoort]huis
 
koperburgervaandrig Johannes Mockama, gehuwd metmr. brouwer600-00-00 CG
Petronella Stansen
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten westenWietse Piebes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJan Hendrix, gehuwd metschipper (kof-)
Eelkjes Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mockema, burger-vaandrig en mr. brouwer x Petronella Stansen koopt een huis, plaets en tuin met vrije steeg bezijden, tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de burgemeester Hessel Wassenaar, ten W. Wytse Aebes, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Hendrix, kofschipper x Eelkje? Minnes, voor 600 cg. N.B. Zie omschrijving in de acte.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvaandrig Mockema


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22[niet vermeld]koolstekplaats off oud huisstede
 
koperRintie Claessen koopman50-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
floreenbelasting0-10-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Dominicus
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erven van Hidde de Vries
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Neeltie Dircks, weduwe vanTerschelling
wijlen Jan ReinersTerschelling
verkoper van 1/2Neeltie Jans, gehuwd metFraneker
Jan Ymesschipper (smal-)Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDominicus Walrich, not. publ. en burger-vaandrig, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een koolstek, plaets of oude huisstede. Ten O. wd. wl. Dominicus?, ten W. wd. en erven Hidde de Vries. Gekocht van Neeltie Dircks wv Jan Reiners, op der Schelling, voor 1/2 en Neeltie Jans x Jan Ymes, smalschipper te Franeker, voor 1/2.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 223 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
4-176 Rozengracht 22huis en hoff
eigenaarBartel Haies
gebruikerBartel Haies
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
4-177 Rozengracht 22de kerkpoortsmolen met het huis
eigenaarPieter Sioerds
gebruikerPieter Sioerds
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Mockema


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 22camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
 
4-176 Rozengracht 22huis
eigenaarBartel Haies
aansl. huurw. voldaan--
 
4-177 Rozengracht 22de kerkpoortsmolen met het huis
eigenaarPieter Sioerds
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 22kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-176 Rozengracht 22huis en hoff
eigenaarClaes Douwes
gebruikerClaes Douwes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-177 Rozengracht 22huis en molen
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZtuin noord van het panwerk
 
koper door niaarvroedsman Lolke Westra, gehuwd metlakenwinkelier
Maertje Bijlaan
verpachter grond tuinde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende tuin van Lolke Westra
naastligger ten noordende tuin van Arjan Teunis koopman
verkoperJacob de Bruin, gehuwd metkoopmanAmsterdam
Johanna NeerkasselAmsterdam


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZpanwerk, huis, turfschuur, ovenhuis, kleibult en tuin erachter
 
koper door niaarvroedsman Lolke Westra, gehuwd metlakenwinkelier1532-00-00 GG
Maertje Bijlaan
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
geniaarde koperAndries Pyters de Boer
naastligger ten oostende tuin van Ruurd Alberts
naastligger ten zuidenstadswallen
naastligger ten westende erven van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperJacob de Bruin, gehuwd metkoopmanAmsterdam
Johanna NeerkasselAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Westra, vroedsman x Maertje Bijlaen, lakenwinkeliers, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een panwerk met woonhuis, turfschuur, ovenhuis en kleibult, en een hof erachter, zz. Rozengracht. Ten O. de hof van Ruurd Alberts, ten W. erven Johannes Mockema ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Jacob de Bruin x Johanna Neerkassel te A`dam, voor 1532 gg.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0250v van 20 mrt 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMaertje Bijlaan


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort]1/2 leerlooierij
 
koperAeltie Andrys, gehuwd met160-00-00 GG
eigenaar van 1/2Sjoerd Talmakoopman
Jacob Jarigs van der Leykoopman
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Sybolts
naastligger ten zuidende erven van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten westende erven van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperJacob Tuininga, geautoriseerde curator van de geabandonneerde boedel vanprocureur postulant
wijlen Wytse Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley koopt 1/2 leerlooierij of perk met 10 kuipen en 4 kalkdobben, zowel binnen als buiten het perk., en alles wat daarbij behoort, en waarvan de andere 1/2 van Sjoerd Talma is. Het geheel ligt omtrent de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Sybolts, ten W. en Z. erven burgemeester Lolke Westra, ten N. de straat en diept. Gekocht van (de geauthoriseerde curator over de verlaten boedel van) wl. Wytse Piebes Talma, voor 160 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 22hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-176 Rozengracht 22panwerk
eigenaarJohannes Kramer
gebruikerJohannes Kramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
 
4-177 Rozengracht 22perk
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0306v van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg, massale


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-179 Rozengracht 220-00-00 CGafgebroken


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Frans Tjallingii van Esta... P. van Vliet, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-061; panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-062, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-062Rozengracht 22F F van Esta pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1878Rozengracht 22Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1060 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Doetje Spannenburg... E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Tjaardus Houtsma... Greidanus; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-062; gebruiker van wijk F-032, koopman, eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1878H-062 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiipanwerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3841Rozengracht 22 (H-069)Allert van der Meer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 22beeldbepalend pand9 van 10
  terug