Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 224-173 4-179 H-062H-069
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 224-176 4-179 H-062H-069
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 224-177 4-179 H-062H-069
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 224-173 4-180 H-062H-069
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 224-176 4-180 H-062H-069
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 224-177 4-180 H-062H-069


Naastliggers vanRozengracht 22
ten oostenRozengracht 24
ten westenRozengracht 20
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegen
adresheeft
Rozengracht 22naamloze steeg ten westen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0213r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Pytters


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110v van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]00‑00‑00 cg1/2 ovenhuis en ledige plaats of huisstede met panwerk en loods daarachter
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Johannes Douues wagenmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.gemeensman Jan Broers, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.burgerhopman Pybe Bauckes, geauthoriseerde curatoren over
verkoperhet weeskind van wijlen Marten Pyters
verkoperFijcke Pyters voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Marten Pyters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0015r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAbbe Coenraeds, gehuwd met
naastligger ten oostenTrijntie Feddes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0139r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Abbe Coenraets


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085v van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]1790‑05‑00 GGpanwerk
koperburgemeester Pouwels Jansen c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Joost Jelis
naastligger ten zuidende lijnbaan
naastligger ten westenhet huis van Johannes Douwes
naastligger ten westenJelle Pyeters
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperweduwe en crediteuren van wijlen burgemeester Abbe Coenraads


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0094v van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Paulus Janssens Ennema


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22zuider nieuwe stad (Zuiderhaven )2775‑00‑00 GGpanwerk met een turfschuur, kamer of woning en een hof met prieel
koperGerbren Tania, gehuwd met
koperMary Evouts
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende grote lijnbaan
naastligger ten westenoud burgemeester Pouwels Jansen Ennema c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Pouwels Jansen Ennema, gehuwd met
verkoperAegt Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Tania x Marij Everts koopt een panwerk met turfschuur en een camer, en een hof met prieel, bomen etc., alles bijelkaar staande in de Z. nieuwe stad. Ten W. de verkoper, ten Z. de grote Lijnbaan. Zie de voorwaarden. Gekocht van oud-burgemeester Pouwel Jansen Innema x Aeght Wytses, voor 2775 gg.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22zuider nieuwe stad tussen het Zwart Vallaat en de Kerkpoort, ten zuiden van het diept3150‑00‑00 GGpanwerk en hof
koperSipke Reyns, gehuwd met
koperGriettie Andries, en
koperWietse Michiels, gehuwd met
koperTietske Hessels
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPyter Aebes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Jan Walings
naastligger ten westende plaats van Pouwels Jansen Innama
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerben Tania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Reyns x Griettie Andries, en Wytse Michiels x Tietske Hessels kopen een panwerk, huis, hof met bomen etc. en alle gereedschappen en grondstoffen, in de zuider nieuwe stad tussen het Swart Vallaat en de Kerkpoort. Ten O. Pyter Taekes, ten W. Jan Walinghs en de plaets van Pouwels Jansen Innama, ten N. de straat en diept. Gekocht van Gerben Tania, voor 3150 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0099r van 13 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: zuid van het vorige verkochte perceel]405‑00‑00 GGhof
koperJelis Baerts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenuitgang naar de Wasbleek
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet perceel verkocht in de vorige akte
verkoperde erfgenamen van wijlen Rogier de Cock
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilles (Gilles) Baerts koopt een hof met bomen etc. ten Z. van het pan- en estrikwerk dat zojuist verkocht is aan Riemer Juriens (Wijngaarden), met een uit- en ingang naar de Wasbleek ten Z. Gekocht van erven Rogier de Cock, voor 405 cg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0180v van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWytse Machiels


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0072r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Wytse Michiels


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0036v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van burgemeester Wytse Machiels


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: Kerkpoort]1140‑00‑00 GGpan- en estrikwerk met aanbehoren, knechtswoning en kleimolen
koperThijs Jansen wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPytter Sjoerts molenaar
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Quicklenborg
naastligger ten zuidenLammert de Gavere
naastligger ten westenschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallum koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Kerkpoort en diept]
verkoper van 1/2Jan Jansen Reyersgortmaker
verkoper van 1/4Andries Fopkespannenbakker
verkoper van 1/4Pytter Willemsmoutmaker te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Jansen, wijdschipper, koopt een mooi pan- en estrikwerk met de blocs, kleimolen, knechtswoning etc., bij de Kerkpoort. Koper moet tegen taxatie overnemen alle gereedschappen, de kleischuit en alle gebakken en ongebakken pannen. Zie acte. Ten O. Pyter Sjoerds, molenaar, ten W. het schoenmakers perk van Wytse Pybes van Tallum, ten Z. de hof van burgemeester Quicklenburg en Lammert de Gavere, ten N. ten naasten de straat en diept. Gekocht van Jan Jansen Reyers, gortmaker, voor 1/2, Andries Sipkes?, panbakker en Pytter Willems, moutmaker te Leeuwarden, samen voor 1/2, voor 1140 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Hessel Wassenaar


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [niet vermeld]50‑00‑00 CGkoolstekplaats off oud huisstede
koper door niaarburgervaandrig Dominicus Walrich notaris
geniaarde koperRintie Claessenkoopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
floreenrente0‑10‑00 fl
naastligger ten oostende weduwe van Dominicus Walrich*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hidde de Vries
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Neeltie Dircks, weduwe van te Terschelling
verkoper van 1/2wijlen Jan Reiners te Terschelling
verkoper van 1/2Neeltie Jans, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/2Jan Ymessmalschipper te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDominicus Walrich, not. publ. en burger-vaandrig, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een koolstek, plaets of oude huisstede. Ten O. wd. wl. Dominicus?, ten W. wd. en erven Hidde de Vries. Gekocht van Neeltie Dircks wv Jan Reiners, op der Schelling, voor 1/2 en Neeltie Jans x Jan Ymes, smalschipper te Franeker, voor 1/2.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173Rozengracht 223 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-176Rozengracht 22huis en hoff
eigenaarBartel Haies
gebruikerBartel Haies
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-177Rozengracht 22de kerkpoortsmolen met het huis
eigenaarPieter Sioerds
gebruikerPieter Sioerds
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173Rozengracht 22camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-176Rozengracht 22huis
eigenaarBartel Haies
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-177Rozengracht 22de kerkpoortsmolen met het huis
eigenaarPieter Sioerds
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0144r van 20 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: tussen de Kerkpoort en de sluis]1200‑00‑00 CGpannenbakkerij en toebehoren
koper door niaarWytse Hessels Wassenaer koopman
verpachter grond tuinde stad Harlingen9‑00‑00 CG
verpachter grond panwerkde stad Harlingen2‑00‑00 CG
toehaakacht gouden ducaten
geniaarde koperJacob de Bruyn c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
afgewezen niaarnemerL. Priggekapitein
naastligger ten oostende hof van Ruird Alberts
naastligger ten oosteneen panwerk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten westende hof van vroedsman Lolke Westra
naastligger ten noordende hof van Walrighs notaris
verkoperoud burgemeester Hessel Wassenaar c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Hessels Wassenaer koopt, na niaar ratione sanguinis, een panbakkerij c.a., tussen de Kerkpoort en de Sluis, strekkende van voor van het diept tot achter aan de stadsvesten. Er is voor aan de straat een woonhuis, grote turfschuur en ovenhuis en oven bezijden, met voor en achter veel ruimte om turf te bergen. Voorts een kleibult en een hof erachter met bomen en een zomerhuis. Ten O. de hof van Ruurd Alberts en nog een ander panwerk, ten W. erven Johs. Mockema. Er is ook nog een tuintje ten N. van dit panwerk, met ten W. de hof van de vroedsman Lolke Westra, ten N. de hof van notaris Walrich. Gekocht van Hessel Wytses Wassenaer, oud-burgemeester en mede-vroedschap, voor 1330 cg.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0178r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22tussen Kerkpoort en sluis vh diept tot achteraan stadvesten1800‑00‑00 CGpannenbakkerij en toebehoren
koperWessel van Neercassel koopman te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
verpachter grond tuinde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurder bloks, kleimolen en gereedschapJacob de Bruyn kapitein50‑00‑00 CG
naastligger ten oostende tuin van Ruird Jacobs
naastligger ten zuideneen tuin
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten noordende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
verkoperWytse Hessels Wasenaarontvanger te Midlum


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173Rozengracht 22kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-176Rozengracht 22huis en hoff
eigenaarClaes Douwes
gebruikerClaes Douwes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-177Rozengracht 22huis en molen
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22Rozengracht ZZ00‑00‑00 cgtuin noord van het panwerk
koper door niaarvroedsman Lolke Westra, gehuwd metlakenwinkelier
koper door niaarMaertje Bijlaan
verpachter grond tuinde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende tuin van Lolke Westra
naastligger ten noordende tuin van Arjan Teunis koopman
verkoperJacob de Bruin, gehuwd metkoopman te Amsterdam
verkoperJohanna Neerkassel te Amsterdam


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22Rozengracht ZZ1532‑00‑00 GGpanwerk, huis, turfschuur, ovenhuis, kleibult en tuin erachter
koper door niaarvroedsman Lolke Westra, gehuwd metlakenwinkelier
koper door niaarMaertje Bijlaan
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
geniaarde koperAndries Pyters de Boer
naastligger ten oostende tuin van Ruurd Alberts
naastligger ten zuidenstadswallen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperJacob de Bruin, gehuwd metkoopman te Amsterdam
verkoperJohanna Neerkassel te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Westra, vroedsman x Maertje Bijlaen, lakenwinkeliers, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een panwerk met woonhuis, turfschuur, ovenhuis en kleibult, en een hof erachter, zz. Rozengracht. Ten O. de hof van Ruurd Alberts, ten W. erven Johannes Mockema ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Jacob de Bruin x Johanna Neerkassel te A`dam, voor 1532 gg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0250v van 20 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaertje Bijlaan


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 22Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort]160‑00‑00 GG1/2 leerlooierij
koperAeltie Andrys, gehuwd met
koperSjoerd Talma koopman
eigenaar van 1/2Jacob Jarigs van der Leykoopman
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Sybolts
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Jacob Tuininga, geautoriseerde curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley koopt 1/2 leerlooierij of perk met 10 kuipen en 4 kalkdobben, zowel binnen als buiten het perk., en alles wat daarbij behoort, en waarvan de andere 1/2 van Sjoerd Talma is. Het geheel ligt omtrent de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Sybolts, ten W. en Z. erven burgemeester Lolke Westra, ten N. de straat en diept. Gekocht van (de geauthoriseerde curator over de verlaten boedel van) wl. Wytse Piebes Talma, voor 160 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173Rozengracht 22hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-176Rozengracht 22panwerk
eigenaarJohannes Kramer
gebruikerJohannes Kramer
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-177Rozengracht 22[schoenmakers]perk
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173Rozengracht 22hof
eigenaarJan Cramer
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 176
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-176Rozengracht 22panwerk
eigenaarJan Cramer
gebruikerJan Cramer
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG
opmerkinghier onder begrepen no. 173
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-177Rozengracht 22perk
eigenaarJacob Lolles
eigenaarJacob Jarighs
gebruikerJacob Lolles
gebruikerJacob Jarighs
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0306v van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg, massale


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-179, pag. 91Rozengracht 220‑00‑00 cgafgebroken


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Frans Tjallingii van Esta... P. van Vliet, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-061; panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-062, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-062Rozengracht 22F F van Esta pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1878Rozengracht 22Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenpanwerk en erf (1060 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Doetje Spannenburg... E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-062Rozengracht 22Tjaardus Houtsma... Greidanus; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-062; gebruiker van wijk F-032, koopman, eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1878Rozengracht H-062Frans van Esta Tjallingiipanwerk


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3841Rozengracht 22 (H-069)Allert van der Meerpakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 22beeldbepalend pand9 van 10
  terug