Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Schritsen 3,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 3 6-136 6-133 F-124 F-118
Naastliggers vanSchritsen 3
ten oostenSchritsen 5
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 1


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178r van 3 jan 1636 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Jelle Bennema
naastligger ten oostensteeg noordwaarts naar de Lanen


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Knijf


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0176v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijphuis en plaats
 
koperOtte Caspers mr. metselaar300-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van gemeensman Reiner Longerhouw
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybren Jansen
naastligger ten noordende weduwe van Jan Eerx
verkoperdr. Wilhelmus Knijffsecrets.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013r van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOtto Kaspers mr. metselaar


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0293v van 13 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jacobs n.u.vleeshouwer


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0058r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Jacobs de Reus


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-136 Schritsen 3huis
eigenaarwed. Jan Jacobs
gebruikerwed. Jan Jacobs
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-136 Schritsen 3huis
eigenaarwed. Jan Jacobs
gebruikerwed. Jan Jacobs
gebruikerjuffr. Popta
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaelt


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 3Schritsen NZhuis
 
koperBouwe Willems c.u.makelaar327-07-00 GG
naastligger ten oostenSchelte Pyters bouwmeester
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erven van Pyter Cornelis
naastligger ten noordende erven van Sjoerd Ockes
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen
verkoperLammert Jansen de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Willems, makelaar, koopt huis nz. Schritsen. Ten O. Schelte Pyters, bouwmeester, ten W. erven Pieter Cornelis, ten Z. de straat en diept, ten N. erven Sjoerd Offkes. Vrij in- en uitgang door de steeg naar de Lanen. Gekocht van Lammert Jansen de Reus.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-136 Schritsen 3huis
eigenaarBouwe Willems
gebruikerBouwe Willems
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0219v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijphuis met achterwoning of kamer
 
koper door niaarWybe Sybrens, weduwe vanconstapel op het Admiraliteitjacht1025-00-00 CG
geniaarde koperwijlen Hendrikje Cornelis, weduwe van
wijlen oud burgemeester Sjierk Dirx Hylaarda
naastligger ten oostenSchelte Pieters bouwmeester
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erven van mr. Pieter Cornelis
naastligger ten noordenWybe Sybrens
verkoperAnskjen Andelis Hiddinga, weduwe van
wijlen Bouwe Willemsmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sybrens, constabel op het Admiraliteitsjacht, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis met een achterwoning en een steeg ernaast, op de nz. Schritsen, bij de Lange Pijp. Ten O. bouwmeester Schelte Pieters, ten Z. de straat en diept, ten W. erven mr. Pieter Cornelis, ten N. de koper. Gekocht van Anske Andeles Hiddinga wv makelaar Bouwe Willems.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237v van 13 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijphuis
 
koperStittert [staat: Sittert] Jetses Bontekoe, gehuwd met1020-00-00 CG
Trijntje Claeses
naastligger ten oostenSchelte Pieters bouwmeester
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erven van mr. Pieter Cornelis
naastligger ten noordende verkoper Wybe Sybrens
verkoperWybe Sybrens


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0331r van 10 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenStittert Jetses


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0056v van 25 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenStittert Jetses schipper


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0217r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenStittert Jetses


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-136 Schritsen 3huis
eigenaarStittert Jetses
gebruikerStittert Jetses
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0135v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenStittert Jetses Bontekoe, gehuwd metschipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-136 Schritsen 3vroedsman Bontekoe, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0133r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman S. Bontekoe


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0082v van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Stittert Bontekoe


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0017r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijphuis
 
koperMarten Fockes mr. huistimmerman600-00-00 GG
naastligger ten oostenAndries Doedes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende woning gekocht door Antony Vink
naastligger ten noordenAntie Minnes
verkoper van 1/2Aefke Jetses Bontekoe, weduwe van
wijlen Jurjen Willems, en erfgenaam van haar broergleibakker
wijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoeschipper (groot-)
Bernardus Dreyer, curator vanprocureur fiscaal
verkoper van 1/2Trijntje Clases Houtkooper, weduwe van
wijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoeschipper (groot-)


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0063r van 19 apr 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Fockes


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0074r van 9 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Fockes


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0026v van 28 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Fokkes


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0216r van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 5, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Fokkes


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0208r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijphuis
 
koperBerber Schiere 385-10-00 CG
huurderBerber Schiere c. sorore50-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Jurres
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSymon Hendriks
naastligger ten noordenN. N.
Pieter Huidekooper, boedelredder
Hylke Hanekuik, boedelredders van
verkoperwijlen Marten Fokkes, gehuwd met
wijlen Adriaantje van der Ley


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0220r van 5 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrietje Schiere


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-133 Schritsen 3Grietje Schiere2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Cornelis van der Burg... Jacobs vd Zee, kind: Janna Dieuwke vdB, geb 1795 HRL, commies bij het Stedelijk Octrooy in 1813, ovl wijk F-124; BS ovl 1813; 1826 overlijdens, ovl 1856; gebruiker van wijk F-124; eigenaar is Jan Schiere, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Jan Cornelis Schiere... Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes, 1814. (GAH204); id. van wijk F-124; gebruiker C. vd Burg wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-236; gebruiker Goris W. Faber, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-124Schritsen 3Jan Schiere C van den Burg wed


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-124Schritsen 3Arend Ruiten, overleden op 18 maart 1825zeeman, overleden op reis naar Groenland, man van Fennigje J. Spek (Schritsen F 124), vader van Trijntje (vrouw van Cornelis Peizel, bakker), Aaltje (vrouw van Jan Jans Hut, stuurman, thans op reis naar Noorwegen) en afwezige Christiaan Arends Ruiten, matroos (thans op reis naar Riga). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 271 van 18 okt 1825
adressoortbedraggebruik
F-124Schritsen 3koopaktefl. 425huis op de Schritsen F-124
 
verkoperGrietje Schiere
koperIsaac Cohen
cessionarisHubert Jans Wagenaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1397Schritsen 3Iza KohenHarlingenkoopmanhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Keetje van der Voort... vdV, (gk), en Naatje Polak, (gk); BS huw 1831; oud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-124; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-124 J Cohen stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-124SchritzenIzaäk Hertog Cohen50 jMakkumm, israëliet, gehuwd, koopman
F-124SchritzenKeetje van der Voort34 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
F-124SchritzenHertog Izaäk Cohen4 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-124SchritzenSimon Izaäk Cohen1 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-124SchritzenNaatje Izaak Cohen3 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-124Schritsen 3Hartog Isaacs Cohen, overleden op 8 november 18416 jr (geboren 23/9/1835), overleden Schritsen F 124, zoon van Isaac Hartogs Cohen, koopman en Keetje van der Voort, broer van minderjarige Naatje, Simon en Benjamin Isaacs Cohen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Izak Hartog Cohen... ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-138; oud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-124; VT 1839; Y. Hertog Kohen eigenaar van perceel nr. 1397 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 380, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Wemeltje Rimmerts Hogenburg... het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1397F-124 (Schritsen)Isa?c Hartog Cohenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1397F-118 (Schritsen)Wed. en erven Isaac Cohenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4848Schritsen 3 (F-118)Raphaël Pais


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 3 Hendrik Huizingabierhuishouder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 3Fr.Gonggrijpcafehouder


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 3A.K. (Anne) Adolfs
  terug