Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 36-1366-1366-133F-124F-118


Naastliggers vanSchritsen 3
ten oostenSchritsen 5
ten zuidende Schritsen
ten westende Schritsen
ten noordenLanen 8


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0491v van 5 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYsebele van Hoorn


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0035r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Saep, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Pyters
naastligger ten westensteeg naar de Lanen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066r van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0217r van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIsabella van Hoorn


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0221v van 25 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0375r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 3Schritsen NZ [staat: achter Jarich Hottinga en Wybe Jorryts]406‑00‑00 gghuis en schuur daarachter
koper provisioneelHendrick Roeliffs, gehuwd met
koper provisioneelHiltie Doedes
verpachter grondN. N. 0‑18‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Reiners
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Isabella van Hoorn
naastligger ten noordenWybe Jorryts
verkoperClaeske Taeckes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Reins


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169r van 2 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Roeleffs


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178r van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 3Schritsen NZ [staat: ten oosten bij de lange pijp]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenburgemeester Jelle Bennema
naastligger ten oostensteeg noordwaarts naar de Lanen
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: het diept van de Schritsen en de herenstraat van de achter lanen]
naastligger ten westenhuis en plaats van Aeffke Hessels
naastligger ten noordenJantien Taeckeles
verkoper q.q.Wierdt Dircks, gehuwd met te Amsterdam
verkoper q.q.Sydske Foppes, en gelastigde van
verkoper q.q.Lamberto Siccama, curatorgrietman van Gaasterland
verkoper q.q.Dirck Dircks, curatoren overconvooimeester Admiraliteit in Friesland te Sloten
verkoper van 1/3Sioerdt Foppes tegenwoordig in Turkije aangehouden wordende
verkoper q.q.Lamberto Siccama, voormombergrietman van Gaasterland
verkoper q.q.Dirck Dircks, voormombers vanconvooimeester Admiraliteit in Friesland te Sloten
verkoper van 1/5 van 1/3Grietie Pibes, nagelaten kind
verkoper van 1/5 van 1/3His Pibes, nagelaten kind
verkoper van 1/5 van 1/3Sibbel Pibes, nagelaten kind
verkoper van 1/5 van 1/3Hylckien Pibes, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Pibo Regnerisecretaris van Gaasterland
verkoper van 1/5 van 1/3Goyckien Pibes Regneri pro se, gehuwd met
verkoper van 1/5 van 1/3Dirck Dircksconvooimeester Admiraliteit in Friesland te Sloten
verkoper van 1/3wijlen Agge Reyners, oom van de kinderen


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0112V van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Knijf


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0176v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijp300‑00‑00 gghuis en plaats
koperOtte Caspers mr. metselaar
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van gemeensman Reiner Longerhouw
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybren Jansen
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Eerx
verkoperdr. Wilhelmus Knijffsecretaris


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013r van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOtto Kaspers mr. metselaar


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0293v van 13 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs n.u.vleeshouwer


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0058r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jacobs de Reus


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-136 , folio 126Schritsen 3huis
eigenaarJan Jacobs wed.
gebruikerJan Jacobs wed.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-136 , folio 81vSchritsen 3huis
eigenaarJan Jacobs wed.
gebruikerJan Jacobs wed.
gebruikerjuffr. Popta
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg
opmerkingaen de executeur betaelt


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 3Schritsen NZ327‑07‑00 gghuis
koperBouwe Willems c.u.makelaar
naastligger ten oostenSchelte Pyters bouwmeester
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerd Offkes [staat: Ockes]
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen
verkoperLammert Jansen de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Willems, makelaar, koopt huis nz. Schritsen. Ten O. Schelte Pyters, bouwmeester, ten W. erven Pieter Cornelis, ten Z. de straat en diept, ten N. erven Sjoerd Offkes. Vrij in- en uitgang door de steeg naar de Lanen. Gekocht van Lammert Jansen de Reus.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-136 , folio Schritsen 3huis
eigenaarBouwe Willems
gebruikerBouwe Willems
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0219v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijp1025‑00‑00 cghuis met achterwoning of kamer
koper door niaarWybe Sybrens, weduwe vanconstapel op het Admiraliteitsjacht
geniaarde koperwijlen Hendrikje Cornelis, weduwe van
geniaarde koperwijlen oud burgemeester Sjierk Dirx Hylaarda
naastligger ten oostenSchelte Pieters bouwmeester
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Pieter Cornelis
naastligger ten noordenWybe Sybrens
verkoperAnskjen Andelis Hiddinga, weduwe van
verkoperwijlen Bouwe Willemsmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sybrens, constabel op het Admiraliteitsjacht, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis met een achterwoning en een steeg ernaast, op de nz. Schritsen, bij de Lange Pijp. Ten O. bouwmeester Schelte Pieters, ten Z. de straat en diept, ten W. erven mr. Pieter Cornelis, ten N. de koper. Gekocht van Anske Andeles Hiddinga wv makelaar Bouwe Willems.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237v van 13 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijp1020‑00‑00 cghuis
koperStittert [staat: Sittert] Jetses Bontekoe, gehuwd met
koperTrijntje Claeses
naastligger ten oostenSchelte Pieters bouwmeester
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Pieter Cornelis
naastligger ten noordende verkoper Wybe Sybrens
verkoperWybe Sybrens


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0331r van 10 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenStittert Jetses


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0056v van 25 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenStittert Jetses schipper


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0217r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenStittert Jetses


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-136 , folio 82rSchritsen 3huis
eigenaarStittert Jetses
gebruikerStittert Jetses
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0135v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStittert Jetses Bontekoe, gehuwd metschipper
naastligger ten oostenTrijntie Clases


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-136Schritsen 3vroedsman Bontekoe, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-136 , folio 82rSchritsen 3huis
eigenaarvroedsm. Bontekoe
gebruikervroedsm. Bontekoe
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-136, fol. 114rSchritsen 3vroedsman Bontekoe weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenrenteniersche42:19:00 cg7:3:00 cgbestaet heel wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0082v van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Stittert Bontekoe


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-136 , folio 83rSchritsen 3huis
eigenaarvroedsman Bontekoe wed.
gebruikervroedsman Bontekoe wed.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0017r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijp600‑00‑00 gghuis
koperMarten Fockes mr. huistimmerman
naastligger ten oostenAndries Doedes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende woning gekocht door Antony Vink
naastligger ten noordenAntie Minnes
verkoper van 1/2Aefke Jetses Bontekoe, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jurjen Willems, en erfgenaam van haar broergleibakker
erflaterwijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoegrootschipper
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overprocureur fiscaal
verkoper van 1/2Trijntje Clases Houtkooper, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoegrootschipper


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0063r van 19 apr 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Fockes


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0074r van 9 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Fockes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-136 , folio 83rSchritsen 3huis
eigenaarvroedsman Bontekoe wed.
gebruikervroedsman Bontekoe wed.
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-133 , folio 141vSchritsen 3huis
eigenaarMarten Fokkes
gebruikerFreerk Lykles
huurwaarde49‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal46‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑09‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0026v van 28 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Fokkes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-133 , folio 141vSchritsen 3huis
eigenaarMarten Fokkes
gebruikerGeorg Coulban
huurwaarde49‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-133 , folio 141vSchritsen 3huis
eigenaarMarten Fokkes
gebruikerBerber Schiere
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑10 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0216r van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Fokkes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0208r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 3Schritsen NZ bij de Lange Pijp385‑10‑00 cghuis
koperBerber Schiere
huurderBerber Schiere c.sorore50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Jurres
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSymon Hendriks
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Huidekooper, boedelredder
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, boedelredders van
verkoperwijlen Marten Fokkes, gehuwd met
verkoperwijlen Adriaantje van der Ley


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0220r van 5 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 1oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrietje Schiere


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-133 , pag. 138Schritsen 3Grietje Schiere 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Cornelis van der Burg... Jacobs vd Zee, kind: Janna Dieuwke vdB, geb 1795 HRL, commies bij het Stedelijk Octrooy in 1813, ovl wijk F-124; BS ovl 1813; 1826 overlijdens, ovl 1856; gebruiker van wijk F-124; eigenaar is Jan Schiere, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Jan Cornelis Schiere... Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes, 1814. (GAH204); id. van wijk F-124; gebruiker C. vd Burg wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-236; gebruiker Goris W. Faber, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-124Schritsen 3Jan Schierewed C van den Burg


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 134 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-124Schritsen 3Arend Ruiten, overleden op 18 maart 1825zeeman, overleden op reis naar Groenland, man van Fennigje J. Spek (Schritsen F 124), vader van Trijntje (vrouw van Cornelis Peizel, bakker), Aaltje (vrouw van Jan Jans Hut, stuurman, thans op reis naar Noorwegen) en afwezige Christiaan Arends Ruiten, matroos (thans op reis naar Riga). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 271 van 18 okt 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-124Schritsen 3koopaktefl. 425huis op de Schritsen F-124
 
verkoperGrietje Schiere
koperIsaac Cohen
cessionarisHubert Jans Wagenaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1397Schritsen 3Iza Kohen koopmanHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Keetje van der Voort... vdV, (gk), en Naatje Polak, (gk); BS huw 1831; oud 34 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-124; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-124Schritsen 3J Cohen stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-124SchritzenIzaäk Hertog Cohen50 jkoopmanMakkumm, israëliet, gehuwd
F-124SchritzenKeetje Voort34 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
F-124SchritzenHertog Izaäk Cohen4 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-124SchritzenSimon Izaäk Cohen1 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-124SchritzenNaatje Izaak Cohen3 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 3 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-124Schritsen 3Hartog Isaacs Cohen, overleden op 8 november 18416 jr (geboren 23/9/1835), overleden Schritsen F 124, zoon van Isaac Hartogs Cohen, koopman en Keetje van der Voort, broer van minderjarige Naatje, Simon en Benjamin Isaacs Cohen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Izak Hartog Cohen... ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-138; oud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-124; VT 1839; Y. Hertog Kohen eigenaar van perceel nr. 1397 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 380, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-124Schritsen 3Wemeltje Rimmerts Hogenburg... het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1397Schritsen F-124Christoffel Burgaard woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1397Schritsen F-118wed. en erven Isaac Cohen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4848Schritsen 3 (F-118)Raphaël Paiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 3Fr. Gonggrijpcafehouder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 3A.K. (Anne) Adolfs


2023
0.067286968231201


  terug