Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Vijver 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Vijver 7(niet bekend)(niet bekend)E-105E-112


Naastliggers vanVijver 7
ten oostenKleine Bredeplaats 20
ten zuidende Vijver
ten westende Vijver
ten noordenVijver 5


aangrenzende stegen
adresheeft
Vijver 7Tabakspijpmakerssteeg ten zuiden


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0100r van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059v van 5 mrt 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIdts Sibolts


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0044r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVijver [staat: Viverstraat]
naastligger ten westenVijver [staat: Viverstraat]


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de Plaets] tot aan de Vijver [staat: Vijverstraat]00‑00‑00 cghuis en het huis er recht achter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenMelis Heyns
naastligger ten westenVijver [staat: Viverstraat]
naastligger ten noorden voorPiter Janssen
naastligger ten noorden achterFonger Buwes
verkoperde erfgenamen van wijlen Grietje Beerns


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0222v van 10 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmannus Sapiedes conrector
naastligger ten westenlege plaats


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0234r van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijverstraat OZ750‑00‑00 GGoud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuiden
koperHarmannus Sapeides c.u.pastor te Warns
naastligger ten oostenhet nieuwe achterhuis van Sibolt Andries
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Sents
naastligger ten westenVijverstraat
naastligger ten noordenHein Rienks
verkoperJetske Pieters, weduwe van te Sneek
verkoperwijlen Ype Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Sapaeides, tegenwoordig Pastor te Warns, koopt een oud huis met een loods erachter, oz. Vijver, met een steeg ten Z. Ten O. het nieuwe huis van Sibout Andries, ten Z. wd. Huibert Sents, ten W. de straat, ten N. Hein Rienks. Geen grondpacht. De koper en Sibout Andries zullen samen de ledige plaets met put en bak tussen beide woningen onderhouden en de plaets mag niet worden bebouwd zonder beider toestemming. Gekocht van Jetske Pieters wv Ipe Tjepkes te Sneek, voor 750 GG.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024v van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijverstraat OZ440‑00‑00 GGhuis
koperJan Willems, enmr. metselaar
koperPytter Jacobs timmerman
naastligger ten oostenhet achterhuis van Siebolt Andries
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Sents
naastligger ten westenVijverstraat
naastligger ten noordenHein Rienx
verkoperHarmannus SapeidisV.D.M. te Warns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems, mr. metselaar, en Pyter Jacobs, timmerman, kopen een huis c.a. oz. Vijver. Ten O. het achterhuis van Sibolt Andries, ten Z. wd. Huibert Sents, ten W. die straat, ten N. Hein Rienks. Gekocht van ds. Harmannus Sapaeides te Warns, voor 440 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0224v van 29 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijverstraat OZ150‑00‑00 GG1/2 huis
koperAert Jacobs mr. chirurgijn
eigenaar van 1/2de erfgenamen van wijlen Pytter Jacobstimmerman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMink Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Willem Jansen


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0200r van 1 mei 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ [staat: Vijverstraat]40‑00‑00 GGhuis
koperAart Jacobs, gehuwd metmr. chirurgijn
koperTietske Oepkes
naastligger ten oostenwijlen hopman Swerms
naastligger ten zuidenJeltie Cornelis, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Eelke Sybrandts wijdschipper
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenwijlen hopman Seerp Lammerts Swerms
verkoperJacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Friesland


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0167v van 17 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Jacobides


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ [staat: Vijverstraat]200‑00‑00 CGhuis
koperUlbe Hendricks, gehuwd met
koperNeeltie Clases
naastligger ten oostenWybe Pieters Grauda
naastligger ten zuidenJan Gerrits Hemert
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rienck Heins
verkoperoud burgemeester Aert Jacobides
verkoperYde Pietersmr. timmerman


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0286r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUlbe Hendriks koemelker


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0272v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ [staat: Vijverstraat]147‑00‑00 GGhuis
koperTjeerd Fockes Esta koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybe Grauda
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenHein Rienx
verkoperde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384v van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ500‑00‑00 CGhuis
koperMaike Hilles, weduwe van
koperwijlen Jan Harings kompasmaker
naastligger ten oostenSalomon Gerlofs
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenSybren Wybrens
naastligger ten westenVijver
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLeeukjen Meinderts, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Jacobsvarensgezel


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Bosscha


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0143v van 2 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Koegel


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0224v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Vijver 7Vijver OZ450‑14‑00 GGhuis alwaer de Koegel in de geevel staat, met beneden stalling voor twee paarden en wagenhuis
koperGerrytje Symons Kuiper, weduwe vande Kogel
koperwijlen Sjouke Sjoukes
bewoner achter en weefwinkelHarmen Harmens
erven vande gedeelde plaats van Sjoerd Bouwes Boscha
bewoner zolderde weduwe van Douwe Luytjens
bewoner achter bovenkamerJielles Dirks c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha
naastligger ten zuiden*steeg waarin een deur
naastligger ten zuidenPoppe Salomons Builart c.soc.
naastligger ten westenVijver
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha
verkoper q.q.Jacob Symons Kuiper, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gecommitteerde crediteuren vannotaris
verkoperLieve Sieverds de Bruinkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrytje Symens Kuiper wv Sjouke Sjoukes koopt een huis op de Vijver, waar 'de Kogel' in de gevel staat, met beneden een stalling voor 2 paarden en een groot wagenhuis. Erachter een grote kamer en een weefwinkel voor 3 weefgetouwen, door meerderen bewoond. Ten O. en N. de kinderen van wl. burgemeester Sjoerd Bosscha, ten W. de Vijver, ten Z. Poppe Salomons Builart. Gekocht van Lieuwe Sjoerds de Bruin.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0215v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Kogel


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0239v van 20 okt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Koegel


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0162r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Kogel


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0010r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Kogel


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Johannes Bambachgeb 23 sep 1811 HRL, ovl 9 dec 1812 HRL; Vijverstraat wijk E-105, zv Bartholomeus B., en Anna Schoot; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Berend Eelkes... (GAH204); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... 10522">(alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Engbert Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-105, medegebruikers zijn Marten H. van Dijk, wijnwerker, Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes en Jan Douwes, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Jacobus Beuker... 1801 HRL, H. Beuker, geb 1808 HRL; BS ovl 1827; 1830 overlijdens, ovl 1831, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, turfdrager; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Berend Eelkes, Jan Douwes; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Jan Cornelis Schiere... 1814. (GAH204); id. van wijk E-090; gebruiker Sietse S. Wyma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-105; gebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Jan Douwes(mogelijk dezelfde als hierboven); gebruiker van wijk E-105; medegebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Marten Heeres van Dijk... HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1830, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, wijnwerker; medegebruikers Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-105Vijver 7Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
E-105Vijver 7Jan Schiere Engbert Jans wed
E-105Vijver 7Jan Schiere Jacobus Beuker turfdrager
E-105Vijver 7Jan Schiere Berend Eelkes
E-105Vijver 7Jan Schiere Jan Douwes


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 260 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-105Vijver 7Aukje Paulus Boone, overleden op 5 november 18314 jr, dochter van Paulus Boone (op de Vijver E 105) en Vroukje Wellinga, zuster van minderjarige Paulus, Anne en Sieske Paulus Boone. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1224Vijver 7Simon Jans SchierekoopmanHarlingenhuis (48 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 285 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-105Vijver 7Aafke Jans, overleden op 24 maart 1838Vijverstraat E 105, wed. Izaak Zwanenburg. (aangegeven door armvoogden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Aake Jans Kamerling... Kramer; dopen Grote Kerk HRL 1800 BS huw 1828, ovl 1846; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Dirk Rinses Jager... wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Fokeltje Gerbensoud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Frouwkje Paulus Wellinga... bewijs, 14 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 48 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Hendrik Oostendorp... O, en Riekje Douwes; BS ovl 1848; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk E-105; VT1839; en Mintje Arjens Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Maaike Eeltjes... van genoegzaam bewijs 20 apr 1805; ondertrouw HRL; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Trijntie de Vriesoud 47 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Trijntje Faber... en wonende te HRL, wijk F-140; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-105Op de VijverFroukje Wellinga48 jBolswardgezin 1, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverPaulus Boone26 jbakkersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAnna Boone19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverSietske Boone15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverMayke Eeltjes76 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverHendrikus Oostendorp50 jverwer en glazemak.Harlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverJohannes Oostendorp18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverPieter Oostendorp16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverDirk Rinses Jager44 jscheepstimmermanWorkumgezin 3, m, protestant, gehuwd
E-105Op de VijverFokeltie Gerbens45 jWorkumgezin 3, v, protestant, gehuwd
E-105Op de VijverAkke Kamerling39 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverLieuwe de Jong10 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverTrijntie H [de] Okkes [Vries]47 jHindelopengezin 5, v, protestant, weduwe
E-105Op de VijverStoffel [Christoffel] Lijflander20 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAllert [Aldert] Lijflander18 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverCornelis [Kornelis] Lijflander16 jHarlingen*gezin 5, m, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverAntje [Anna] Lijflander11 jHarlingen*gezin 5, v, protestant, ongehuwd
E-105Op de VijverJaike [Jeike] Lijflander10 jHarlingen*gezin 5, v, protestant, ongehuwd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1224Vijver 7 Hendrik Godthelpvan voren verfraaid


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-105Vijver 7Marten van der Veen... A 31 jul 1852 Medemblik, zv Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1224Vijverstraat E-105Sjoerd Schoonhoffwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3596Kleine Breedeplaats E-112Hermanus Gerardus Schoonhoffwoonhuis


1902 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50086 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 121 van 18 okt 1902
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-112Vijver 7koopaktefl. 7400woon- en winkelhuis Kleine Bredeplaats E-112
 
verkoperJan Jelles Dijk
koperLodewijk Johannes Kruithof


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1225Vijver 7 (E-104)Gerrit Spoelstrawoonhuis


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Vijver 7, HarlingenVijver 7R. Eijgelaargrafversieringen, bouwwerken, schoorsteenmantels


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Vijver 7D.J.S. (Dirk) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Vijver naast 7beeldbepalend pand4 van 10
  terug