Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Voorstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 8 6-034 6-037 E-049 E-043


Huisnaam in: 1669
Gebruik: herberg
Naam: de drie roemers
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:




Naastliggers vanVoorstraat 8
ten oostende Drie Roemersteeg
ten oostenVoorstraat 10
ten zuidenPoortje 3
ten westenVoorstraat 6
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 8Drie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg ten oosten


1596 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 8 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 8 (Hannemahuis)Afbeelding van drie romers of roemers (drinkglazen) en '1596'Afkomstig uit het pand Voorstraat 8, de voormalige herberg 'in de Drie Romers'.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0239v van 1 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Sibrants




1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jans




1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105v van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps




1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0062r van 5 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 8Voorstraat ZZ1/7 huis en kamer
 
aanhandelaarAgge Symonsz, gehuwd met
aanhandelaarSaeckien Foppes
toehaak29-00-00 CG
toehaak1/64 schip gevoerd door Anne Fetties
toehaak1/64 schip gevoerd door Rijnert Johannes
bewonerJan Jansen
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Adriaen Schaft
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDoede Brants
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarFoppe Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAgge Symons x Saackje Foppes doet een wandelkoop van 1/7 huis en camer, zz. Voorstraat, bewoond door..? Jansen. Ten O. erven Adriaan Schaft en de steeg, ten W. Doede Brants. In wandel verkregen van Foppe Foppes.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0156v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.




1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0089r van 22 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 8Voorstraat ZZ1/7 huis en plaats
 
koper door niaarburgerhopman Wibrant Seerps koopman325-14-00 GG
geniaarde koperJan Jochums van der Horst c.u.koopman
huurderJan Janssen e.a.koopman
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuuessteeg]
naastligger ten oostenburgerhopman Jan Jochums van der Horst c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Hendrix ijzerkramer
naastligger ten westenDoede Brants e.a.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPyter Franssen, gehuwd metgrootschipper
verkoperMaegdaleentie Doecks?
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWibrant Seerps koopt, na niaar ratione sanguinis tegen burger-hopman Jan Jochums van der Horst c.u., 1/7 van een huis en plaets, zz. Voorstraat, nu gebruikt door koopman Jan Janssen. Ten O. de Dirk Lieuwessteeg en burger-hopman Jan Jochums van der Horst, burger-hopman, ten W. Jan Hendricx, ijsercramer, Doede Brants en anderen, ten N. die straat. Gekocht van grootschipper Pyter Fransen x Maegdaleentie Doeckes, voor 325 GG 14 st.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0132v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.




1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0018r van 29 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 8Voorstraat hoek Drie Roemerssteeg [staat: op de hoek van Dirck Lyues steeg]6/7 voor- en achterhuis
 
koperJaques Lijbart c.u.1909-20-00 GG
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwes steeg]
naastligger ten zuidenJan Hendrix
naastligger ten westenhet huis van Doede Brants
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Seerp Sibrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJaques Lijbart koopt 6/7 van een voor- en achterhuis zz. Voorstraat hoek Dirk Lieuwessteeg. Ten O. die steeg, ten W. Doede Brants, ten Z. isercramer Jan Hendricx, ten N. het diept. Vrij in- en uitgang etc. achter, naar de Poort of Grote Plaets. Gekocht van erven Seerp Sibrants, voor 1909 gg.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0031v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.




1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0036r van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.




1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJaques Lijbert




1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 8Voorstraat ZZ hoek Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Leuuessteeg]voor- en achterhuis met een grote ledige plaats er tussen in tevens met een vrije eigen steeg ten westen
 
koperAlbart Sybes Groen, gehuwd met3500-00-00 GG
koperAntie Jans
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwessteeg]
naastligger ten zuidenPytter Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Brandts
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperJaques Lijbarts c.u.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005ra van 26 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 8Voorstraat ZZ op de hoek van de Drie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwes steeg]huis met plaats en tuin en nog een eigen vrije steeg uitgang hebbende door de poort op de Grote Plaats
 
koperSymon Dirks 3100-00-00 GG
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwessteeg]
naastligger ten zuidenPieter Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Brandts
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAlbart Sybes Groen voor zich en zijn kind, weduwnaar van
verkoperwijlen Antje Jans
verkoper q.q.Gijsbart Jurrjans Fontein, curator en tutor over
verkoperde drie nagelaten voor-kinderen van Antje Jans, eerder gehuwd met
verkoperwijlen Pieter Andriesbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)(en 006) Symen Dirks koopt huis op de hoek van de Dirk Lieuwessteeg, de steeg ten O. Gekocht van Pieter Andries x Antje Jans.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226v van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis bewoont door Saecke Claessen




1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0105v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kinderen van Foppe Tjerks




1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011va van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 8Voorstraat ZZ op de hoek van de Dirck Lieuwessteeghuis o.a. gortmakerij met een vrij eigen steeg
 
koperBauke Douwes smalschipper1250-00-00 CG
huurderSybe Sweerdts mr. gortmaker105-00-00 CG
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten zuidende woning van de erfgenamen van wijlen Pyter Jansens
naastligger ten westenDoede Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Teeke Sytses, curator overmr. grofsmid
verkoper q.q.Baucke Fockes Cooltier, curatoren over
verkoperTjerk Foppes
verkoperAntie Foppes
verkoperMaycke Foppes
verkoperAefke Foppes, gehuwd met
verkoperGerryt Wouters
verkoperGrietie Foppes, gehuwd met
verkoperSymen Herckes, vader van
verkoperDirck Foppes
erflaterwijlen Foppe Tjercks, gehuwd met
erflaterwijlen Gepke Symens


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0089v van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 8Voorstraat ZZ hoek steeg van de weduwe van Dirck Lieuweshuis waar de Drie Roomers uithangen met plaats en tuintje
 
koperLivius Rypema c.u.1051-15-00 GG
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: steeg van de weduwe van Dirck Lieuwes]
naastligger ten zuidenBaucke Douwes smalschipper
naastligger ten westenPyter Jacobs wijdschipper
naastligger ten westeneigen steeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperBaucke DouwessmalschipperMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Ripema koopt een heerlijk huis, alwaar 'de drie Romers' uithangt, bestaande in een groot voorhuis, fraaie binnenkamer en royale opkamer met een uitstekende, gewelfde kelder eronder, een loods met zolder, plaats en tuin, put en bak, op de hoek van de Dirk Lieuwessteeg, zz. Voorstraat. Ten O. die steeg, ten W. Pyter Jacobs, wijdschipper, ten Z. de verkoper, ten N. de Voorstraat. Met vrij eigen steegje ten W. In het huis ten Z. is een gortmakerij. Verkoper zal op zijn kosten de winkelgereedschappen die in het voorhuis staan, verwijderen. Gekocht van Baucke Douwes, smalschipper te Makkum, voor 1051 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0103r van 15 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLivius Rypema




1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145r van 17 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLivius Ripema c.s.




1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0161v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLivius Ripema apotheker




1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0130r van 30 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gemeensman Ripema




1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gemeensman Ripema




1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229r van 2 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Ripema




1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034Voorstraat 8huis
eigenaarLivius Ripema
gebruikerLivius Ripema
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034Voorstraat 8huis
eigenaarde gemeensman Ripema
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van vroedsman Ripema




1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034 Voorstraat 8huis
eigenaargemeensman Rypema
gebruikergemeensman Rypema
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0246r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Rypema




1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034 Voorstraat 8huis
eigenaarburgemeester Rypma
gebruikerburgemeester Rypma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0184r van 2 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Rypama




1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0199v van 10 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Livius Rypema




1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-034 Voorstraat 8wed. burgemr. Rijpema, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal60-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034 Voorstraat 8huis
eigenaarwed. burgemr. Rypma
gebruikerwed. burgemr. Rypma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0146r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester L. Rypema




1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0105r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhr. R. Rypema c.s.




1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0099r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Rypema




1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0098r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenjuffrouw Rypma




1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieukjen Reypma




1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 8Voorstraat ZZ hoek Drie Roemerssteeghuis en tuin
 
koperburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, gehuwd met1861-07-00 GG
koperJetske Aarts
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenLieukjen Reypma
naastligger ten westenSophia Bentfort e.a.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperLieukjen Reypma, gehuwd met
verkoperweleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzenemeritus predikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dirks Zijlstra, burger vaandrik x Jetske Aarts kopen (a) deftige huysinge c.a. zz. Voorstraat op de hoeck van de Drie Romerssteeg, door Maartje Rypma metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. de Drie Romers steeg, ten Z. perceel b), ten W. Sophia Bentfort e.a., ten N. de Voorstraat. (b) een camer ten Z. van a). Gekocht van Lieukjen Rypma, de vrouw van ds. Gerardus van Felzen (Velsen), voor 1861 gg. en 7 st.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0021r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra




1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0168v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra




1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0054v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra




1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-032 Voorstraat 8C D Zijlstra
6-032 Voorstraat 8Hans Zijlstra, 19 jaar, gehuwd(de zoon), woonachtig te embden


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098r van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer D. Zijlstra




1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0128r van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenD. Zijlstra koopman




1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0335v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra




1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-037 Voorstraat 8C D Zijlstra6-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Cornelis Dirks Zijlstra... f. 39:0:0, 21 jan 1790. (GAH1122); id. f. 41:19:0, 18 jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk E-049, collecteur, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-139; gebruiker Hendr. Simons de Groot wed., vischvrouw, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Klaas Minnes Blok... 1811, BS geb 1811, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1827, huw 1844, ovl 1850, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049, , re gattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk C-077, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-049Voorstraat 8C D Zijlstra C D Zijlstra collecteur


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-049Voorstraat 8Cornelis Dirks Zijlstra, overleden op 30 mei 1825oud schepen (Voorstraat E 49), vader van Dirk, koopman (Voorstraat E 34), Trijntje, Aukje, Sytske, Ibella-Alegonda en Hans-Willem Cornelis Zijlstra (elk testamentair erfgenaam voor 1/6). Legaten voor zijn 70-jarige zuster Maartje Dirks Zijlstra (wed. van der Meulen) (wekelijks fl. 3,-) en dienstmeiden Jantje van Dijken (fl. 150,-) en Aafke van der Meulen (fl. 50,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 225 en 244 van 31 aug 1825
adressoortbedraggebruik
E-049Voorstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 2500huis aan de Voorstraat E-049
 
verkoperDirk Cornelis Zijlstra
verkoperSybrand Wybenga (te Franeker)
koperAnna Jacobs Backer


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 sep 1825
E-049Voorstraat 8Heeren-huizinge met tuin c.a. aan de Voorstraat, wijlen de heer C.D., Zijlstra. Finaal verkocht op 14 sep 1825 door nots. Wijma..


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 en 91 van 7 dec 1831
adressoortbedraggebruik
E-049Voorstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 2350huis met tuin E-049
 
verkoperMeile van der Plaats
verkoperFrans Van Esta van Tjallingii
verkoperBartle Jelles Agema
koperDirk Krayer (te Amsterdam)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1147Voorstraat 8Anna Jacoba BackerHarlingenhuis en tuintje (290 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Dirk Kraayer... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Jieskje Broersma... Eerkes Jansma; dopen Grote Kerk HRL 1811; oud 28 jaar, (vnm: Jikke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-049; VT1839; geb 1 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL, dv Broer Jans Broersma en Mayke Eerkes ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Wybkje Ottes Kamp... Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-053; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-049; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-049VoorstraatDirk Kraayer52 jGordijkm, protestant, gehuwd, geen
E-049VoorstraatWiepkjie Kamp50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-049VoorstraatJikke Broersma28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Aurelia Hendrica Blokgeb 27 apr 1808 HRL, ged 17 mei 1808 HRL, N.H., ovl 28 jun 1852 Zwolle, ongehuwd, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Janneke Blok... ovl 12 sep 1879 HRL, ongehuwd, N.H., dv Klaas B., en Johanna Adama; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk E-049, 289, supp wijk E-318; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1147E-049 (Voorstraat)Pieter Jacob Geijkemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1147E-043 (Voorstraat)D. Oolgaard & Zoonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1147Voorstraat 8 (E-043)Hendrik A. Snijderwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 8 Johan J. Snijder Hzn.handelaar in gedistill.
vorige grondslagf. 5700
huidige grondslagf. 6900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 8A. de Vriesadministrateur woningbureau


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 de Vrieswoningbureau


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 de Vrieswoningbureau


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 van der PeijlPeijl & Co, van derfotograaf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. v.d. Peijl & Co.419Fotografie-fotoh.


1949 - kentekenadresnaam
B-35814
Voorstraat 8Wesselius Bernardus Swienink


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. v.d. Peijl & Co.419Fotografie-fotoh.


1951 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 van der Peyl & Co.fotografie en fotohandel


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. v.d. Peijl & Co.419Fotografie-fotoh.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 van der PeijlPeijl, van derfotobureau


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 8H. (Homme) Halbesma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 8rijksmonument 20709




  terug