Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeepziederstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zeepziederstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) A-022 A-ong
 huisnummer lager   Zeepziederstraat 4 1-017 1-020 A-ong A-ong


Huisnaam in: 1817
Gebruik: zeepziederij
Naam: de witte hand
Kwartier/wijk A-071
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZeepziederstraat 4
ten oostende Zeepziederstraat
ten noordenZeepziederstraat 2


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Zeepziederstraat 4kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Zeepziederstraat 4kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Zeepziederstraat 4kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-017 Zeepziederstraat 4woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-017 Zeepziederstraat 4wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0293r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zeepziederstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDroogstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020 Zeepziederstraat 4Sikko IJsenbeek0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Catharina Kloostrageb 1757 ... , ovl 17 jan 1814 HRL, huwt met Sikko IJsenbeek, ovl wijk A-022, dv Jan Wybrens K, en Murkje Jans; BS ovl 1814; 1831 huwelijken


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Sikke B IJsenbeek... 1756 HRL, ovl 21 mei 1815 HRL, huwt met Catharina Kloostra, kind: Jan IJ, geb 4 mrt 1779 HRL, ovl wijk A-022, in leven koopman, zoutbrander en huurt greide 1801-1810, zv Bente IJ, en Janke Bulard; BS ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-022Zeepziederstraat 4S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 326Zeepziederstraat 4Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarhuis en erf (338 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-022Zeepziederstraat 4Uitmuntende Heeren huizinge voorzien van 6 moderne kamers aan de Noorderhaven, bewoner J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
adressoortbedraggebruik
A-022Zeepziederstraat 4koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-022Zeepziederstraat 4Mietje Jarigs Mollema, overleden op 4 juli 1834dochter van Jarig C. Mollema, koopman (Noorderhaven-N A 22) en Foekje Spannenburg, zuster van minderjarige Holkje, Sybrand en Cornelis Jarigs Mollema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Elisabeth Roothoud 47 jaar, geb Maastricht en w. on. HRL. 1839, gouvernante, wijk A-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Jarig Cornelis Mollema... 1838, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepzieder, wijk A-022; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Pieter Huidekoper... broeder bruid 1840, zv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, huw 1836, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-022; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvaardijkapitein, wijk A-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Sophia van Temmen... Kronenburg; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1862; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-022; VT1839; geb 28 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit van Tem-mender en Angenietje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-022NoorderhavenJarig C Mollema44 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, zeepzieder
A-022NoorderhavenSybrand Mollema7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenCornelis Mollema5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenJan Mollema2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenHolkje Mollema8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenMaria Mollema4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenElisabeth Rooth47 jMaastrichtv, protestant, ongehuwd, gouvernante
A-022NoorderhavenSophia van Themmen28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenCristina Koestra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-022Zeepziederstraat 4Holkje Jarigs Mollema, overleden op 16 juni 184615 1/2 jr (geboren 23/1/1831), overleden Noorderhaven A 22, dochter van Jarig Cornelis Mollema, zeepzieder/koopman (thans man van Catharina-Anna Fontein) en wijlen Foekje Sybrands Spannenburg, zuster van minderjarige Sybrand, Cornelis, Maria en Jan Jarigs Mollema, halfzuster van minderjarige Jarig en Geertruida-Adriana Jarigs Mollema (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 12.801,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Rinske Tjepkes Gratama... 21; 2 mrt 1841, no. 46; 12 feb 1842, no. 44; 31 jan 1843, no. 43; 10 feb 1844, no. 48 1 feb 1862, no. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3433A-021 (Noorderhaven)Willem Sijpkens Kijlstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3433Zeepziederstraat 4 (A-ong)Sybr. Fontein


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeepziedersstraat 4 Okke van der Sluisbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeepziederstraat 4O. v/d Sluisbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zeepziedersstraat 4R.J. (Riemer) Kuiken


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zeepziedersstraat 4beeldbepalend pand6 van 10
  terug