Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 54-1654-1634-156G-072G-070


Naastliggers vanHofstraat 5
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 3
ten noordenBrouwersstraat 25


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: meulensteeg]
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: meulensteeg]


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 5Hofstraat NZ hoek Both Apothekerstraat [staat: meulensteeg]325‑00‑00 gghuis
koperJan Agges, gehuwd met
koperGrietie Hieronimi
verpachter grondSytse Jochums 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: meulensteeg]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSytse Jochums
naastligger ten noordenburgemeester Dirck Gerryts
verkoperSeger Riencks, gehuwd met
verkoperTrynke Jochums
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Egges x Grietie Hieronimi kopen een huis nz. Hofstraat op de hoek van de Meulensteegh. Ten O. de Meulensteegh, ten Z. de Hofstraat, ten W. Sytse Jochums, ten N. burgemeester Dirck Gerryts.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155r van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 5Hofstraat NZ hoek Both Apothekerstraat [staat: Molensteeg]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.oud burgerhopman Jan Freercks, crediteur
verkoper q.q.Pyter Jelmers, crediteuren van
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jan Gerryts c.u.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet zevende perceel in deze akte


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 5Hofstraat NZ hoek Molensteeg287‑14‑00 gghuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenMolensteeg
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet volgende (achtste) perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0032r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0054r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Geestdorp


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171r van 2 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrancina Kyl


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 79Hofstraat 5huis
eigenaarHebbea Kyl erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio 51vHofstraat 5huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 5Hofstraat bij de Kimswerderpijp153‑00‑00 gghuis
koperHendrik Minnes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJelle Jelles
naastligger ten noordende tuin van Harmen Uiftes
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopman te Leeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd van te Leeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen van te Leeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakker te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 van te Breda
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165 , folio Hofstraat 5huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerAntje Tijssen cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio 52rHofstraat 5huis
eigenaardr. Bechius
gebruikerAntie Tijssen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0356v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0270v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-163Hofstraat 5Meinert Hansen, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio 52rHofstraat 5huis
eigenaarMeynert Hansen
gebruikerMeynert Hansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-163, fol. 70vHofstraat 5Meyndert Hansen cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenvaerendspersoon11:13:00 cg2:0:00 cgvan gering bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio 52vHofstraat 5huis
eigenaarMeinert Hansen wed.
gebruikerMeinert Hansen wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-163 , folio 52vHofstraat 5huis
eigenaarMeinert Hansen wed.
gebruikerMeinert Hansen wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156 , folio 92rHofstraat 5huis
eigenaarJohannes Spannenburg
gebruikerJan P. Pas
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Arnoud
huurwaarde12‑10‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal34‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑05‑06 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0151v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Spannenburg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156 , folio 92rHofstraat 5huis
eigenaarJohannes Spannenburg
gebruikerJan Bruin
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Arnouw
huurwaarde12‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156 , folio 92rHofstraat 5huis
eigenaarJohannes Spannenburg
gebruikerde wed. Lentz
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde14‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg
grondpacht vanJohannes Spannenburg
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0223r van 21 sep 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 5Hofstraat NZ75‑00‑00 cghuis en kelder
koperMaria Spannenburg, gehuwd met
koperR. H. Altena advocaat te Leeuwarden
huurderMarten Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan van alle Landen
naastligger ten noordenGerrit Alberts
verkoperoud burgerhopman Johannes Spannenburg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0349r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 5Hofstraat NZ66‑07‑00 gghuis
koper door niaarLaas Spannenburg
geniaarde koperHendrik Helmertimmerknecht
huurderHidde Hendriks 25‑00‑00 cg
huurder kelderde weduwe van wijlen Coenraad Michiel 14‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarike Spannenburg, weduwe van
verkoperwijlen dr. Reinardus Hessel van Altenaadvocaat Hof van Friesland


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0306v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSpannenburg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-156 , pag. 89Hofstraat 5Laas Spannenburg 1‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0122v van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenL. Spannenburg koopman


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Laas Tjebbes Spannenburg... 1814. (GAH204); id. van wijk F-047; gebruiker Jacob Regoord, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-072; gebruikers Marten F. de Boer, bakkersknegt, Marten Jans wed., 1814. (GAH204); id. van wijk I-019, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Marten Feikes de Boer... te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1830; gebruiker van wijk G-072, bakkersknegt; medegebruiker Marten Jans wed. ; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); deeze ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Marten Jans... in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-072Hofstraat 5erven L SpannenburgMarten F de Boerbakkersknegt
G-072Hofstraat 5erven L Spannenburgwed Marten F Jans


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
G-072Hofstraat 5Huizinge met annexen, staande naast de tuin van G-067 in de pieterMolentjessteeg, eigenaar h., helmer. Finaal verkocht op 22 dec 1830 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1562Hofstraat 5Lodewijk de Lombaerde opziener der jagtBeetgumermolenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Grietje Dumangeb 1781/83 HRL, ovl 28 dec 1855 HRL, N.H., dv Coert D, en Janke Sietses Bakker; BS ovl 1820; 1855 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-072; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Lammert Jonkeroud 70 jaar, geb Schiermonnikoog en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk G-072; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-072HofstraatPopkje G Feenstra48 jFranekerv, protestant, weduwe
G-072HofstraatJaike Schuursma25 jDronrijpv, protestant, ongehuwd
G-072HofstraatGrietje Waller9 jDronrijpv, protestant, ongehuwd
G-072HofstraatGrietje Duman59 jHarlingenv, protestant, weduwe


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 33 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-072Hofstraat 5Alida van Elzas, overleden op 13 maart 1842schoohoudersche (Hofstraat G 72), moeder van Johannes, kleermakersknecht en Aaltje Jacobus Cleb , schoolhoudersche (vrouw van Jan Postma, hovenier). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Hielke van de Burgmogelijk dezelfde als ondervermeld; geb 22 jun 1798 HRL, huwt met Hielkje Groendijk, N.H., pakhuisknecht, A 8 dec 1865 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk F-301, wijk G-072, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Rigtje Cornelis Voordewind... huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; geb 14 dec 1789, ged 26 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Sybrigje Abrahamsgeb 5 mei 1804 Makkum, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), N.H., waarschijnlijk vertrokken tussen 1860 en 1880; bev.reg. HRL 1851 wijk C-149, wijk G-072, supp wijk A-288


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1562Hofstraat G-072Pieter Asmus Tuinhout woonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Popkje Feenstra... ... (alles)


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-072Hofstraat 5Wytske Gooitzens Feenstrageb 1799 Dronrijp, ovl 6 apr 1866 HRL, huwt met Wybe Andries Honnema, wonende te HRL. 1839, ovl wijk G-072, dv Gooitzen F, en Grietje IJsbrands BS ovl 1839, ovl 1866


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1562Hofstraat G-070wed. en erven Foeke Buitenrust woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1562Hofstraat 5 (G-070)Hette W. Hettemawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 5E. (Ernst) Koster


2023
0.038617849349976


  terug