Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schoolstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSchoolstraat 24-2054-2024-222H-165H-199
   huisnummer hogerSchoolstraat 24-2064-2034-222H-165H-199


Naastliggers vanSchoolstraat 2
ten oostende Schoolstraat
ten zuidende Schoolstraat
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Zuiderhaven


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0222v van 19 jun 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad]106‑00‑00 cgledige plaats of huisstede van 130 x 24 voet
koperPieter Jacobs te Hoorn
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTiebbe Tiebbes Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenlege plaatsen van de verkoper Jacob Pyters Hagen c.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJacob Pyters Hagen e.a., gehuwd met
verkoperJaeptien Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs te Hoorn koopt een ledige plaats of huissteede van 130 bij 24 voet in de zuider nieuwe stad zz. Zuiderhaven.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0230r van 9 aug 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2[staat: nieuwe haven]2050‑00‑00 gghuis
koperJan van Runia [staat: Ruina], gehuwd met
koperCatharina Hendrickx
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde heer Arent van Hillama


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0053r van 9 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]1805‑00‑00 gghuis en hof
koperJurien Jansen Groenwolt c.u.kapitein
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: Lijnbaanstraat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHessel Fridses
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperJan Ruiniaontvanger Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCapitein Jurien Jansen Groenwolt c.u. kopen een huis en hof aan de Zuider nieuwe haven. Ten O. de Lijnbaanstraat, ten W. Hessel Fridses, ten N. de straat. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Jan Ruirda?, ontvanger van het College, voor 1805 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090r van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ2000‑00‑00 gghuis
koperburgervaandrig Hendricus Casarius c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende hof van Hessel Fridses
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperJurien Groenwolt c.u.kapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vaandrig Hendricus Caesarius koopt een huis c.o.a. zz. Zuiderhaven. Ten O., N. en Z. de straten, ten W. de hof van Hessel Fridses. Gekocht van de capitein Jurjen Groenwolt, voor 2000 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0025r van 17 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidoost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Henricus Caesarius


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0025r van 17 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidoostSchoolstraat [staat: bij de lange lijnbaan]325‑00‑00 gghuis met opkamertje
koperAntie Jans, weduwe van
koperwijlen Jan Jansen
toehaakeen valueerde rijksdaalder tot een verering
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenstadvesten
naastligger ten westende verkoper Henricus Caesarius
naastligger ten noordende verkoper Henricus Caesarius
verkoperoud burgerhopman Henricus Caesarius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Jans wv Jan Jansen koopt een huis met opkamertje bij de lange lijnbaan.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0048v van 8 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36p, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof van burgervaandrig Caesarius


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0172r van 22 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuider nieuwe stad2700‑00‑00 gghuis, hof en een kamer daarachter
koperJhr. Dirck Fonck van Linden, gehuwd met
koperYda Caesarius
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderHelmer Tamboer
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAntie Jans
naastligger ten westenburgemeester Jan Knijff
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopervroedsman en vaandrig Henricus Caesarius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Fonck van Linden x Yda Caesarius koopt huis, hof en camer erachter, zz. ZuiderNieuweHaven. Ten O. de straat, ten W. de burgemeester Jan Knijff, ten Z. Antie Jans, ten N. de straat en haven. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Henricus Caesarius, vroedsman, voor 2700 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122r van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidwest, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenluitenant Dirck Vonck van Linden c.u.militair


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122r van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidweststadsvesten, achter de zuider nieuwe haven bij de250‑00‑00 cgkamer met er voor een vuurboetje (dient als zomerkeuken) in de stadswal
koperJurien Groenewolt, gehuwd metkapitein
koperAeltie Ritskes Sioorda
naastligger ten oostenDouue Broers
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenluitenant Dirck Vonck van Linden c.u.militair
verkoperluitenant Dirck Vonck van Linden, gehuwd metmilitair
verkoperYda Caesarius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKapt. Jurjen Groenewolt x Aeltie Ritskes Siverda koopt een nieuwe camer met een vuurboetje ervoor in de Stadswal, om te dienen als zomerkeukentje, omtrent de stadvesten, achter de Zuider Nieuwe Haven. Ten O. Douwe Broers, ten Z. de stadsvesten, ten N. de verkoper. Gekocht van jhr. Dirck van Linden ltn. van een compagnie soldaten x IJda Caesarius.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0199r van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]2200‑00‑00 gghoekhuis
koperTomas Jansen Breda
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet houtstek en tuin van oud burgemeester Jan Knijff
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperjhr. Dirck Vonck van Linden c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas Jansen Breda koopt een mooi hoekhuis zz. Zuiderhaven. Ten O. en N. de straat, ten W. houtstek en tuin van oud-burgemeester Jan Knijff. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Dirck Vonck van Linden c.u. voor 2200 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027va van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]1350‑00‑00 gg1/2 huis en hof met bomen en planten en nog een kamer daarachter
koper provisioneeljhr. Dirk Vonk van Linden c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenAntje Jans
naastligger ten westende tuin en houtstek van oud burgemeester Jan Knijff
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperoud burgemeester Henricus Caesarius, weduwnaar van en voogd van hun dochter
verkoperwijlen van Viersen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0088r van 17 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ2100‑00‑00 gghoekhuis met een hof erachter
koperWytse Beima, gehuwd metkapitein ter zee
koperReinu Tijssen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende heer burgemeester Jan Knijf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperTomas Jansen Breda c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Beima, kapt. ter Zee bij de Admiraliteit van Friesland x Reinu Tijssen, koopt hoekhuis met een hof erachter, zz. Zuider nieuwe haven. Ten O. en N. de straat, ten W. de burgemeester Jan Knijff. Gekocht van Tomas Jansen Breda, voor 2100 gg. en 3 Rosenobels tot een ver ering.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0175v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweweg 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis en hof van Wytzo Beymae kapitein
naastligger ten oostenhet huis en hof van Wytzo Beymae kapitein


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0202v van 13 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36p, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de verkoper Wytso Beyma c.u.kapitein


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245v van 3 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweweg 19, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis en hof van Wytso Beyma c.u.kapitein
naastligger ten oostenhet achterhuis en hof van Wytso Beyma c.u.kapitein


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]1601‑00‑00 gghuis
koper provisioneelGerryt Middagten
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenals gebruiker Elsche Hanses
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westende ledige plaats van vroedsman Anske Ypes Zeestra
naastligger ten westende hof van Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
verkoperReinouke Thijssen voor zich en haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperFrouckien Beyma, weduwe van
verkoperwijlen Boetius Gabbema
verkoperTrijntie Beyma c.u.
verkoperMaritie Beyma c.u.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidoost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidooststadsvesten200‑13‑07 gghuis
koper provisioneelvroedsman Anske Ypes Zeestra
gebruikerFrouckien Beima
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende kamer van Jurjen Groenwolt kapitein
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperReinouke Thijssen voor zich en haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperFrouckien Beyma, weduwe van
verkoperwijlen Boetius Gabbema
verkoperTrijntie Beyma c.u.
verkoperMaritie Beyma c.u.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0398v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidwest, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Gerrit Middachten


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0398v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidweststadsvesten achter de ZZ van de Nieuwe Haven40‑03‑00 cgkamer
koperburgerhopman Walingh Jansen Grauda
naastligger ten oostenvroedsman Zeestra
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende kamer van Gouke Zuyrger
naastligger ten noordende tuin van Gerrit Middachten
verkoperde erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewolt, gehuwd metkapitein
verkoperwijlen Aeltie Ritskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalingh Jansen Grauda, hopman, koopt een camer bij de stadsvesten achter de zz. van de Nieuwe Haven. Ten O. de vroedsman Zeestra, ten W. Gouke Suringar, ten Z. de stadsvesten, ten N. de hof van Gerrit Middachten. Gekocht van erven capitein Jurjen Jansen Groenewolt.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002r van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidwest, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Gerrit Middachten


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002r van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidweststadsvesten achter de ZZ van de Nieuwe haven40‑03‑00 ggkamer
koperHessel Jansen Wiersma wijdschipper
naastligger ten oostenhet huis van vroedsman Zeestra
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende kamer van Gouke Zuyriger
naastligger ten noordende hof van Gerrit Middachten
verkoperburgerhopman Walingh Jansen Grauda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Jansen Wiersma, wijdschipper koopt een camer bij de stadsvesten achter de zz. van de Nieuwe Haven. Ten O. de vroedsman Zeestra, ten W. Gouke Zuiringer, ten Z. de stadsvesten, ten N. de hof van Gerrit Middachten. Gekocht van Walingh Jansen Grauda, hopman, voor 40 gg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004v van 19 jun 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]1700‑00‑00 cghuis en hof met een belvédère boven het huis ten zuiden
koperDirck Stansius, gehuwd metequipagemeester Admiraliteit in Friesland
koperAnna Lantingh
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenElske Hanses
naastligger ten zuidenvroedsman Zeestra
naastligger ten westende hof van burgemeester Immerseel
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperGerrit Beniers Middachten, gehuwd met
verkoperJanke Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Stansius, equipagemeester bij de Admiraliteit x Anna Lantingh? koopt huis en hof met belvedere. Ten O. en N. Elske Hansen en de straat, ten W. de hof van burgemeester Immerseel, ten Z. de vroedsman Anske Ypes Zeestra. Gekocht van Gerrit Middachten x Janke Feddes.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0009r van 18 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidoost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Dirck Stansius


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0009r van 18 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidooststadsvesten achter de ZZ van de Zuiderhaven125‑00‑00 ggwoning
koperDirck Stansius, gehuwd metequipagemeester Admiraliteit in Friesland
koperAnna Lantingh
huurderTjeerd Jacobs c.u.12‑00‑00 gg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende kamer van Hessel Jansen Wiersma
naastligger ten noordende hof van Dirck Stansius
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Stansius koopt een woning omtrent de stadsvesten achter de Z. kant van de Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. de camer van Hessel Jansen Wiersma, ten N. de hof van de koper. Gekocht van Anske Ypes Zeestra.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0139r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidwest, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Stansius equipagemeester


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0139r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidwestSchoolstraat WZ [staat: op de Spijkerboor]150‑00‑00 cgwoning of kamer
koperDirck Stansius equipagemeester
naastligger ten oostenDirck Stansius equipagemeester
naastligger ten zuidenNieuwe weg [staat: stadsvesten]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Ane Hylkes
naastligger ten noordenDirck Stansius equipagemeester
verkoperHessel Jansen Wiersmawijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Stansius koopt een woning op de Spijkerboor. Ten O. en N. de koper, ten W. de wed.? Hylkes. Gekocht van Hessel Jansen Wiersma, wijd schipper.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0032r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36p, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTheodorus Stansius equipagemeester


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0046v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ strekkende van de haven tot de stadsvesten823‑00‑00 gghuis, hof, belvedere, stallinge en aparte woning
koperAugustinus Tellinkhuis kapitein Admiraliteit in Friesland
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhet houtstek van Tieerd Sioerdts
naastligger ten westende kamer van Willem Eiberts
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperArnoldus Landreben, gehuwd metpredikant te Franeker
verkoperJohanna Stansius, als vader en voogd van zijn dogter
verkoperAnna, en
verkoperMauritius Stansius, gehuwd metpredikant
verkoperHester van IJlst, als vader en voogd van zijn zoon
verkoperJacobus Stansius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Tellinkhuis, kapt. bij de Admiraliteit, koopt heerlijk huis met daarachter een hof, belvedere, stalling en een aparte woning, strekkende van de haven tot aan de stadsvesten. Ten O. de straat, ten W. het houtstek van Tieerd Sjoerdts (Siverda) en de camer van Willem Eiberts, ten Z. de stadsvesten, ten N. de haven. Gekocht van Arnoldus Landreben? ds. te Franeker, als vader en voogd over zijn dochter Anna bij Johanna Stansius, en Mauritius Stansius, ds. te Harlingen, als va der en voogd over zijn zoon Jacobus bij Hester van IJlst.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0048r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidwest, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis en hof van Tellinkhuis kapitein


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0048r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidwestNieuwe weg NZ [staat: op de Spijkerboor]34‑14‑00 ggwoning of kamer
koper door niaarTellinkhuisen kapitein
geniaarde koperWillem Eiberts, gehuwd met
geniaarde koperNeeltje Wybes
naastligger ten oostenhet huis en hof van Tellinkhuis kapitein
naastligger ten zuidenNieuwe weg [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenUilke Gabes
naastligger ten noordenhet huis en hof van Tellinkhuis kapitein
verkoperAnna Landreben, vertegenwoordigd door haar vader
verkoperArnoldus Landreben, weduwnaar vanpredikant te Franeker
verkoperwijlen Johanna Stansius
verkoperJacobus Stansius, vertegenwoordig door zijn vader
verkoperMauritius Stansius, gehuwd metpredikant te Haarlem
verkoperHester van IJlst te Haarlem


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0165v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]810‑00‑00 gghuis, hof met belvedere of zomerhuis
koperCoert van Beima secretaris Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: de straat na het bolwerk lopende]
naastligger ten zuidende kamers van Dirk Sytses
naastligger ten zuidenTrijntie Ruitenschilt
naastligger ten westenhet houtstek van Tieerd Siverda
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAugustinus Tellinkhuiskapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert van Beima, secretaris bij de Admiraliteit, koopt huis met hof erachter met zomerhuis en paardenstal, zz. Zuider Nieuwe Haven. Ten O. de straat naar `t bolwerk, ten W. het houtstek van Tieerd Siverda, ten Z. de camers van Dirk Sytses en van Trijntie Ruitenschilt, ten N. de haven. Gekocht van de kapt. Augustinus Tellinkhuisen.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0166r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidoost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet erff gekogt door de heer Beima


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0166r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidoostSchoolstraat [staat: straat van de Zuiderhaven naar het bolwerk]75‑00‑00 ggwoning
koper door niaarCoert van Beima secretaris Admiraliteit in Friesland
geniaarde koperTrijntie Jacobs Ruitenschilt jongedochter
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat van de Zuiderhaven naar het bolwerk]
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende kamer gekogt door Dirk Sytses
naastligger ten noordenhet erff gekogt door de heer Beima
verkoperAugustinus Tellinkhuisenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert van Beima koopt, na niaar ratione vicinitatis, een camer in de straat die van de Zuiderhaven naar `t bolwerk loopt. Ten O. die straat, ten W. Dirk Sytses, ten Z. de stadsvesten, ten N. het erf van de koper. Gekocht van capitein Augustinus Tellink huisen.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169v van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2zuidwest, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Beima


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169v van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidwestSpijkerboor33‑00‑00 ggwoning
koperde heer Coert van Beima, gehuwd met
geniaarde koperDirck Sytses, gehuwd met
geniaarde koperFokeltie Jacobs
naastligger ten oostende woninge gekogt door Trijntie Ruitenschilt
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenUilke Gabbes
naastligger ten noordende heer Beima
verkoperAugustinus Tellinkhuisenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert van Beima koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Dirck Sytses x Fokeltie Jacobs, een woning op de Spijkerboor. Ten O. Trijntie Rintens?, ten W. Uilke Gabes, ten Z. de stadsvesten, ten N. de ko per. Gekocht van Augustinus Tellinkhuisen, voor 33 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205 , folio 84Schoolstraat 2huis en hof
eigenaarde heer Beima
gebruikerde heer Beima
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-206 , folio 84Schoolstraat 2huis en hof
eigenaarElske Stellingwerff
gebruikerElske Stellingwerff
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205 , folio 54vSchoolstraat 2huis
eigenaarde hr. Beima
gebruikermonsr. Scheltinga
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑4‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-206 , folio 54vSchoolstraat 2huis
eigenaarElske Stellingwerff
gebruikerElske Stellingwerff
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-205 , folio Schoolstraat 2huis
eigenaarde heer Beyma
gebruikerD. Scheltinga
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-206 , folio Schoolstraat 2huis
eigenaarwed. Wybe Hiddes
gebruikerwed. Wybe Hiddes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpro deo begeerd


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0108v van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ1000‑00‑00 cghuis en hof
koperDirk van Scheltinga eerste klerk Admiraliteit in Friesland
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat naar het bolwerk lopende]
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhet koolstek van Tjeerd Syvarda koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperCoert van Beimasecretaris Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk van Scheltinga, 1e klerk bij de Admiraliteit., koopt een huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. de straat naaar het Bolwerk (Steenhouwersstraat.?), ten W. het koolstek van Tjeerd Siverda, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat en haven. Gekocht van Coert van Beyma, secretaris bij de Admiraliteit., voor 1000 cg. en 75 cg voor de losse goederen.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio 55rSchoolstraat 2huis
eigenaarGerloff Pieters
gebruikerGerloff Pieters
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑13‑06 cg
opmerking[samen met 4-201]
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 55rSchoolstraat 2huis
eigenaardr. Scheltinga
gebruikerdr. Scheltinga
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-203Schoolstraat 2Marten Dirks, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0
4-202Schoolstraat 2de commys Scheltinga, bestaande uit 3 personen63‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio 55rSchoolstraat 2huis
eigenaarDirk van Scheltinga
gebruikerDirk van Scheltinga
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 55rSchoolstraat 2huis
eigenaarMarten Dirks
gebruikerMarten Dirks Scheltinga
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-202, fol. 75vSchoolstraat 2Dirk Scheltinga , bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenvendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt106:11:00 cg17:15:00 cgbestaet wel


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0046v van 7 dec 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ2000‑14‑00 gghuis en woning
koperPieter Andrys winkelier
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat naar het bolwerk lopend]
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenEvert Hanekuik
naastligger ten westenhet koolstek van de erfgenamen van wijlen Tieerd Siverda
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperburgemeester van IJlst Daniel de Blocq van Scheltinga te Heerenveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Andrys, winkelier, koopt huis c.a. aan de zuidkant van de Zuiderhaaven, strekkende voor van de haven tot achter aan de stadsvesten. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Ten O. de straat naa `t Bolwerk lopende en een woninge hier in beklemt, ten Z. Stadsvesten, ten W. koopman Evert Hanekuik en Tieerd Siverda erven koolstek, ten N. de straat en haven. Zeer uitgebreide beschrijving. Tuinmuur met uitgang naar de straat ten O. Verkocht door Daniel de Blocq van Scheltinga, burgemeester van IJlst, resideerende op `t Heerenveen, voor 2000 gg. en 14 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio 55vSchoolstraat 2huis
eigenaarPyter Andries
gebruikerD. v. Sloterdijk
huurwaarde totaal155‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde28‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 55vSchoolstraat 2huis
eigenaarMarten Dirks
gebruikerMarten Dirks
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0182v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ van voor van de haven tot aan de stadsvesten4136‑00‑00 cghuizen en hof, paardenstal, zomerhuis en achterkamer
koperburgemeester hoogwelgeb. hr. Baron van Plettenberg
huurder huisde heer D. Sloterdijk
huurder achterkamerFoppe baantjer
naastligger ten oostenstraat naar het bolwerk toe
naastligger ten oostende woning van Marten Dirks
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westendr. Cornelis Sivarda
naastligger ten westenDouwe Hanekuik
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Andrieskoopman


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0029r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2zuidHeerestraat WZ315‑00‑00 cghuis
koperburgemeester jhr. Hans Willem baron van Plettenberg
bewonerTrijntje Martens
naastligger ten oostenHeerestraat
naastligger ten zuidenjhr. Hans Willem baron van Plettenberg
naastligger ten westenjhr. Hans Willem baron van Plettenberg
naastligger ten noordenjhr. Hans Willem baron van Plettenberg
verkoperMarten Dirks, vader vangrootschipper
verkoperTrijntje Martens


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio 55vSchoolstraat 2huis
eigenaarde heer Plettenberg
gebruikerde heer Plettenberg
huurwaarde totaal155‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde28‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-203 , folio 55vSchoolstraat 2huis
eigenaarde heer Plettenberg
gebruikerde heer Plettenberg
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222 , folio 99rSchoolstraat 2huis, stal en wagenhuis
eigenaarde heer H.W. van Plettenberg
gebruikerde heer H.W. van Plettenberg
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0170v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ7500‑00‑00 cghuis en tuin, stal en zomerhuis met woning daarachter
koperde Admiraliteit in Friesland
eigenaar en bewonerJr. Hans Willem van Plettenberg
huurderDekker
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: Heerestraat]
naastligger ten zuidenstadsbolwerk
naastligger ten westenPier Eelkes bakker
naastligger ten westende weduwe van wijlen Tolsma
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Siverda
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperburgemeester Hans Willem van Plettenberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een huis tuin, stalling en zomerhuis en nog een woning erachter, zz. Zuiderhaven. Geen grondpacht. Ten O. de Heerestraat, ten W. Pier Eelkes wv Tolsma, erven ds. Siverda, ten Z. het bolwerk, ten N. de haven. Gekocht van Jhr. Hans Willem baron van Plettenberg, burgemeester van Harlingen, voor 7500 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0169v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36p, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer van Plettenberg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222 , folio 99vSchoolstraat 2huis, stal en wagenhuis
eigenaarde Admiraliteit
gebruikerA. de Roock
huurwaarde totaal160‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0340v van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ naast de landswerf3200‑00‑00 cghuis, tuin, stal, wagenhuis en achterwoning
koper door niaarJacob Oosterbaan koopman
geniaarde koperJoost Pietersgrofsmid
huurderDolleman majoor
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadsbolwerk]
naastligger ten westenhet land: timmerwerf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde Admiraliteit in Friesland


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222 , folio 99vSchoolstraat 2stal en wagenhuis
eigenaarJacob Oosterbaan
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 4-210


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0006r van 4 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 2Zuiderhaven ZZ wijk H-165 [staat: H-170]1400‑00‑00 cghuis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuis
koperHaaye Tuinhout q.q.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
huurderCornelis Mollema q.q.koopman70‑00‑00 cg
bewonerWytse Blom c.u.
naastligger ten oostenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadswal]
naastligger ten westenhet land: timmerwerf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJacob Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHayo Tuinhout koopt een huis, stal, wagenhuis en achterwoning met zomerhuis naast `s lands werf. Het werd gebruikt door de broederen Vrijmetselaren. Ten O. de straat, ten W. `s lands timmer werf, ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat en haven. Wijk H-165. Gekocht van Jacob Oosterbaan, voor 1400 cg. N.B. Dit huis stond op de noordwesthoek van de huidige Schoolstraat en had kadnr. 1930.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-222 , pag. 96Schoolstraat 2de Loge 0‑00‑00 cgstal en wagenhuis beklemd onder no 4-210


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Cornelis Heins Mollema... van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Willem Jurjens... 1815, id. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815; BS geb 1815, ovl 1820, ovl 1828; gebruiker van wijk H-165, turfdrager, eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); W.J., soldaat onder het Regiment van Luitenant ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-165Schoolstraat 2C MollemaWillem Jurjens turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 2Jacob Posthuma houtkoperHarlingenhuis en tuin (710 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Anna Meyloud 54 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Hendrika Jacobus Posthuma... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1829, huw 1853; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839; geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Johannes Posthuma en Anna Martgens ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Jacobus Johannes Posthuma... bewijs, 17 may 1805; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-165; VT 1839; kind: Henderica Jacobus Posthuma, geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL; J.J.P. en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-165Jacobus Posthuma57 jkoopmanAchlumm, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 660 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-165Schoolstraat 2Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 2Marijke Riemers Lamminga... Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1930Zuiderhaven H-165Lieuwe Alta woonhuis
Sectie A nr. 1930Zuidergat H-196Jacob Bulkerus woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1930Zuiderhaven H-199erven Lieuwe Alta woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5206Schoolstraat 2 (H-199)Hein van Asperenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schoolstraat 2G. van Drimmelenscheepsbouwer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schoolstraat 2M. (Monse) v.d. Plaats


2023
0.15436315536499


  terug