Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 32 1-061 1/4 1-102 A-109 A-120
Naastliggers vanZoutsloot 32
ten oostenZoutsloot 34
ten zuidenDroogstraat 39
ten westenZoutsloot 30
ten noordende Zoutsloot


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFedde Claes, gehuwd met
naastligger ten oostenDieuwke Pieters


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot en de gemeene straten


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0019v van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van Harne Ammama


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJochum Dircx


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0164v van 21 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZgrondpacht van 4-00-00 GG
 
kopermr. Gaucke Gerloffs chirurgijn79-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircxbakker5-12-00 CG
verkoperJacob FeddesLeeuwarden


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132r van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochum Dirx
naastligger ten oostende hof van Tiebbe Piters


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0224r van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAttie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Wytse Meynerts*


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet zesde perceel in deze akte


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZhuis
 
koperIme Yppes, gehuwd metbrouwer380-00-00 GG
koperRinske Jetses
verpachter grondClaas Gerrits Braam 5-12-00 CG
naastligger ten oostenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten zuidenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten westenIme Yppes brouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHein Oeneswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Ypes, brouwer x Rinske Jetses koopt een huis van 4 kamers onder en boven, zz. Zoutsloot. Ten O. de koper, ten W. en Z. Tjebbe Pytters Dreyer, ten N. de straat. Gekocht van Hein (Hero?)Jans?, wijdschipper, voor 380 gg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ 32/34huis
 
koperHessel Ruirds, gehuwd met100-00-00 CG
koperAntie Aleffs
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam
naastligger ten zuidenJacob Romkes Braam
naastligger ten westende kinderen van Jacobus Stellingwerff
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHarmen Douwes c.u., enmr. blauwverver
verkoperTietske Ymes c.s.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 32huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-061Zoutsloot 32huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 32huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ 32/34/36 ten oosten van de Bildtpoortspijphuis en hof
 
koperWybe Hanekuyk, gehuwd metkoopman308-00-00 GG
koperJancke Jacobs Ollema
naastligger ten oostenHeere Heeres* metselaar
naastligger ten oosteneen stalling
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westende brouwerij of turfgang van Jocchum Stellingwerf
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRegnerus Braamsecretaris van BarradeelSexbierum


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 32huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Zoutsloot 32kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Zoutsloot 32huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Zoutsloot 32huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Zoutsloot 32woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0075v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ 32/34/36 bij de Bildtpoortspijpwoning en hof
 
koper door niaarHere Heres, gehuwd metmr. metselaar436-00-00 GG
koper door niaarYtje Rinnerts
geniaarde koperDirk Cornelismr. sleefmaker
geniaarde koperMarijke Willems
naastligger ten oostenHeere metselaar
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJochum Stellingwerf
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Jacobs Ollema, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 32Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Zoutsloot 32Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0098v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerre Herres mr. metselaar


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-061 Zoutsloot 32huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-061 /2Zoutsloot 32kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
1-061 /3Zoutsloot 32huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-061 /4Zoutsloot 32huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
1-061 /5Zoutsloot 32woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0115r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeere Heeres


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis en grote hof
 
koperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman377-07-00 GG
koperHinke Wybes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van Heere Heeres mr. metselaar
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenAnne Eelkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYttie Rinnerts, weduwe van
verkoperwijlen Heere Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Brouwer, coopman x Hinke Wybes Hanekuik kopen zeker deftig huis en grote hovinge of tuin c.a. aan de zuidkant van de Soutsloot bij de Bildpoortspijp. Korte beschrijving van het huis, tuin met prieel en eigen uitgang naar de Droogstraat. Bewoond door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. de verkoperse, ten W. Anne Eelkes, ten Z. doopsgezinde gemeente woningen, ten N. de straat of Soutsloot. Gekocht van Yttie Rinnerts wd. wl. Heere Heeres, in leven mr. metselaar, voor 377 gg. 7 st.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0032r van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Brouwer


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis met beneden- en bovenkamer
 
koperHendrik Cornelis mr. timmerman77-14-00 GG
huurder bovenkamerde weduwe van Jelger Hessels 0-06-00 CG
naastligger ten oostende ververij en tuin van Cornelis Brouwer
naastligger ten zuidende ververij en tuin van Cornelis Brouwer
naastligger ten westenvroedsman Meye Harmens Meyer
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperRuurd Hessels


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0167r van 23 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZhuis
 
koperPyter Keimpes de Jong koopman165-07-00 CG
naastligger ten oostenJan Baggelaar
naastligger ten zuidenJan Baggelaar
naastligger ten westende weduwe van Meye Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHendrik Cornelismr. timmerman


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251r van 24 mrt 1776 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan H. Speltje


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-102 Zoutsloot 32Jan H de Boer1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Marijke Adema... op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Albert van Eeken... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1817, ovl 1844, ovl 1850; eigenaar van wijk A-109; gebruiker is Jacob van Eeken, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Jacob van Eeken... Hendriks vE, en Jacobje Jans Hollander; BS geb 1811, huwafkhu, huw 1821, ovl 1831; gebruiker van wijk A-109, koopman; eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204); Ried, Sectie C, 1832: J. v. E., Koopman te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-109Zoutsloot 32Albert van Eeken Jacob van Eeken koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 256Zoutsloot 32Albert van EekenHarlingenkoopmanhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Neeltje Mulderoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske G. de Vliesoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske van den Boschoud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-109ZoutslootRinske G de Vlies28 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootRinske van den Bosch28 jArumv, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootNeeltie de Groot [Mulder]40 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-109ZoutslootJohan Hendriks Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootTrijntie Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootJanke Mulder4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootIngena [Engina] Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 256A-109 (Zoutsloot)Frederik Molwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 256A-120 (Zoutsloot)wed. en erven Frederik de Molwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 256Zoutsloot 32 (A-120)Otto van der Heijdewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 32T.Rosendalzeeman


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 32K. (Klaas) van Esveld


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 32Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970
  terug