Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 321-1241-1241-191A-109A-120


Naastliggers vanZoutsloot 32
ten oostenZoutsloot 34
ten zuidenDroogstraat 39
ten westenZoutsloot 30
ten noordende Zoutsloot


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFedde Claes, gehuwd met
naastligger ten oostenDieuwke Pieters


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot en de gemeene straten


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0019v van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Harne Ammama


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJochum Dircx


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0164v van 21 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ79‑00‑00 gggrondpacht van 4-00-00 gg
kopermr. Gaucke Gerloffs chirurgijn
eigenaar perceelgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircxbakker5‑12‑00 cg
verkoperJacob Feddes te Leeuwarden


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132r van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Dirx
naastligger ten oostende hof van Tiebbe Piters


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0224r van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 45, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAttie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Wytse Meynerts*


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet zesde perceel in deze akte


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ380‑00‑00 gghuis
koperIme Yppes, gehuwd metbrouwer
koperRinske Jetses
verpachter grondClaas Gerrits Braam 5‑12‑00 cg
naastligger ten oostenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten zuidenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten westenIme Yppes brouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHein Oeneswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Ypes, brouwer x Rinske Jetses koopt een huis van 4 kamers onder en boven, zz. Zoutsloot. Ten O. de koper, ten W. en Z. Tjebbe Pytters Dreyer, ten N. de straat. Gekocht van Hein (Hero?)Jans?, wijdschipper, voor 380 gg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ100‑00‑00 cghuis
koperHessel Ruirds, gehuwd met
koperAntie Aleffs
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam
naastligger ten zuidenJacob Romkes Braam
naastligger ten westende kinderen van Jacobus Stellingwerff
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHarmen Douwes c.u., enmr. blauwverver
verkoperTietske Ymes c.s.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 15Zoutsloot 32woning
eigenaarHessel Ruirds
gebruikerHessel Ruirds c.soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 9vZoutsloot 32huis
eigenaarHessel Ruirds
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio Zoutsloot 32huis
eigenaarRuird Hessels
gebruikerRuird Hessels
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij of turfgang van Jocchum Stellingwerf
naastligger ten westende brouwerij of turfgang van Jocchum Stellingwerf


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 10rZoutsloot 32huis
eigenaarDoopsgesinde Gemeente
gebruikerDoopsgesinde Gemeente
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0075v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJochum Stellingwerf
naastligger ten westenJochum Stellingwerf


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0098v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerre Herres mr. metselaar


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 10rZoutsloot 32huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0115r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Heeres


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Eelkes
naastligger ten westenAnne Eelkes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 10rZoutsloot 32huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerDoopsgezinde Gemeente
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0205v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Meye Harmens Meyer
naastligger ten westenvroedsman Meye Harmens Meyer


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp77‑14‑00 gghuis met beneden- en bovenkamer
koperHendrik Cornelis mr. timmerman
huurder bovenkamerde weduwe van wijlen Jelger Hessels 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende ververij en tuin van Cornelis Brouwer
naastligger ten zuidende ververij en tuin van Cornelis Brouwer
naastligger ten westenvroedsman Meye Harmens Meyer
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperRuurd Hessels


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 10rZoutsloot 32huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0167r van 23 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ165‑07‑00 cghuis
koperPyter Keimpes de Jong koopman
naastligger ten oostenJan Baggelaar
naastligger ten zuidenJan Baggelaar
naastligger ten westende weduwe van wijlen Meye Harmens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHendrik Cornelismr. timmerman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-191 , folio 20vZoutsloot 32huis
eigenaarJan Speltje
gebruikerLouwrens Dirks
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251r van 24 mrt 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan H. Speltje


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-191 , folio 20vZoutsloot 32huis
eigenaarJohannes Oswald
gebruikerHendrik Wilhelmy
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-191 , folio 20vZoutsloot 32huis
eigenaarJohannes Oswald
gebruikerMeinte Doekes
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-191 , pag. 21Zoutsloot 32Grietje Oswald 1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Marijke Adema... op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Albert van Eeken... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1817, ovl 1844, ovl 1850; eigenaar van wijk A-109; gebruiker is Jacob van Eeken, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Jacob van Eeken... Hendriks vE, en Jacobje Jans Hollander; BS geb 1811, huwafkhu, huw 1821, ovl 1831; gebruiker van wijk A-109, koopman; eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204); Ried, Sectie C, 1832: J. v. E., Koopman te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-109Zoutsloot 32Albert van EekenJacob van Eekenkoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 256Zoutsloot 32Albert van Eeken koopmanHarlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Neeltje Mulderoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske G. de Vliesoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske van den Boschoud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-109ZoutslootRinske G de Vlies28 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootRinske van den Bosch28 jArumv, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootNeeltie de Groot [Mulder]40 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-109ZoutslootJohan Hendriks Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootTrijntie Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootJanke Mulder4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootIngena [Engina] Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 256Zoutsloot A-109Trijntje van Kampen wed. B. van der Meulen woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 256Zoutsloot A-120wed. en erven Frederik de Mol woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 256Zoutsloot 32 (A-120)Otto van der Heijdewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 32T. Rosendalzeeman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 32K. (Klaas) van Esveld


2023
0.049981117248535


  terug