Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 80
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 804-2294-2274-235H-172(niet bekend)


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-229 , folio 86Zuiderhaven 80huis
eigenaarWybe Hendriks
gebruikerKeimpe Pieters
gebruikerPieter Jelles
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-229 , folio 56rZuiderhaven 80huis
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJacobus Wigmana
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-229 , folio Zuiderhaven 80huis
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerwed. burgemeester Velthuis cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-227 , folio 56vZuiderhaven 80huis
eigenaarRuerd Sybbes Bontekoe
gebruikerSchelte Tytes cum soc.
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-227Zuiderhaven 80Pieter Meetje, bestaande uit 7 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-227 , folio 56vZuiderhaven 80huis
eigenaarTaetske Ruirds Bontekoe
gebruikerPytter Meetie cum soc.
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-227 , folio 57rZuiderhaven 80huis
eigenaarTetske Ruirds
gebruikerPyter Meetje
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-227 , folio 57rZuiderhaven 80huis
eigenaarPyter Keimpes c.soc.
gebruikerSymon Sjoerds
huurwaarde totaal54‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-235 , folio 100vZuiderhaven 80huis
eigenaarJelle Dirks
gebruikerJelle Dirks
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Simons
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-235 , folio 101rZuiderhaven 80
eigenaar
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-235 , folio 101rZuiderhaven 80huis
eigenaarClaas Doedes nom.ux.
gebruikerClaas Doedes nom.ux.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht vanClaas Doedes nom.ux.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑08 cg
opmerking[hier vermeld als no. 4-234]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-235 , pag. 97Zuiderhaven 80Claas Doedes n.ux.1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-172Zuiderhaven 80Pieter Ypes Rodenhuis... Jan Feersma, cargadoor, Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-172, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-173, pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-172Zuiderhaven 80P Rodenhuispakhuis


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 198 en 214 van 27 nov 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-172Zuiderhaven 80provisionele en finale toewijzingfl. 575stenenhuis H-172
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperHenricus Stroband


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1955Zuiderhaven 80erven Pieter Rodenhuis Harlingenerf (105 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-172Zuiderhaven 80Ids Wiarda... in 1862, zv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1820, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-172; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk H-177; VT1839; geb 30 nov 1795, ged 25 dec 1795 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1955Zuiderhaven H-172Franciscus Velthuis tuin


2023
0.055404901504517


  terug