Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 144-0284-0274-029F-031F-035


Naastliggers vanBrouwersstraat 14
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 16
ten westende Brouwersstraat
ten noordende Brouwersstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 14naamloze steeg ten noorden


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 14naamloze steeg ten zuiden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 14, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0035v van 13 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaertyen koolster


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0288r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMaritgien koolster


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0486r van 3 nov 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: op de Schritsen, bij de oude Kimwserderpijp aan de westzijde van het diept]225‑00‑00 gghuis
koperMarten Wabbes, gehuwd met
koperSydtske Abrahams
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Elsien2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFoockele Jetses pottenbakker
naastligger ten westen*de plaats van enen Elsien
naastligger ten noordenMarten Hendricx
verkoperSytse Pyters mondig en over de 25 jaren oud
verkoperHeere Pyters mondig en over de 25 jaren oud
verkoper q.q.Sybout Swierts, voormomber van te Sneek
verkoperTrijntien Pyters over 25 jaren of daaromtrent
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Wabbes x Sydtske Abrahams kopen een huis op de Schritsen omtrent de oude Kimswerderpijp aan de westzijde, strekkende westwaards van het diept tot aan Elsiens plaats of huis. Ten Z. pottenbakker Foockele Jetses, ten N. Marten Hendricx. Grondpacht 4 CG aan de Stad, waarentegen uit het huis van voors. Elsien wordt ontvangen 2 CG. Gekocht van Wytse en Heere Pyters zonen, beide mondig en over de 25 jaren out zijnde, en Trijntien Pyters ook over 25 jaren of daaromtrent doch zoveel nodig geassisteerd met haar voormomber Sybout Sioerts uit Sneek, voor 225 GG.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0210r van 27 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Claesen leertouwer


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0212v van 17 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrije doorgang
naastligger ten zuidenClaes Claesen leertouwer


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216r van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Claesen leertouwer


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0061r van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen aan de WZ van de Kimswerdervaart]625‑00‑00 gghuis en plaats
koperHenne Dierckssen, gehuwd met
koperBoth Jetzes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAndries pottenbakker
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westen*de plaats van Jan Hasse
naastligger ten noordenKollumer Jacob
verkoperClaes Claessen, gehuwd met
verkoperJell Jansen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0062r van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen aan de WZ van de Kimswerdervaart]625‑00‑00 gghuis en plaats
koperHenne Diercxen, gehuwd met
koperBott Jetzes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Andries pottenbakker
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westen*de plaats van Jan Haese
naastligger ten noordenKollumer Jacob
verkoperClaes Claessen, gehuwd met
verkoperJell Jansen


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0111r van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp aan de westzijde van het diept]605‑00‑00 gghuis
koperClaes Foppes, gehuwd met
koperTrijncke Metsckes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenAndries Jansen pottenbakker
naastligger ten westenAndries Jansen pottenbakker
naastligger ten westenJan Haes
naastligger ten noordenGroninger Jacob
verkoperHinne Dircks, gehuwd met
verkoperBot Jetses


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0237v van 18 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claes Foppes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0169r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneigen steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenDoede


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0005r van 12 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordenDoed Willems


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072r van 2 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0125r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTrijntie


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0102v van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende (geniaarde) koper Claes Claessen vrijgezelbakker


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Claessens


1669 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 217r van 12 sep 1669 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Brouwersstraat 14
inventarisantNeeltie Reyners, gehuwd met
Hobbe Gerbens
wijlen Claes Claesenbakker
inleiding bij de boedelinventarisatie[0217r] Beschrijvinge door de praesiderende burgemeesteren Henricus Caesarius ende Gosse Joannis Adema, als in desen bij 't Gerechte en officio geordonneerde commisarien gedaen ten huijse van Hobbe Gerbens burger binnen deser stede, van alle de goederen en crediten bij sijn overledene huijsvrou Neeltie Reijners metter dood ontruimdt ende naegelaten haer bevorens aenbeerft ende aengecomen zijnde van wijlen Claes Claesens backer en [niet ingevuld] in tijden echteluiden alhier. Omme hier door de selve goederen ten behoeve van haer zes kinderen bij voorschreven Hobbe verweckt als noch minderjaerich wesende, bewaert ende in versekertheijt onder de administratie end'opsicht van een bequaem curator gebracht te werden, vermits des vaders rede gepoogde dilapidatie [= verkwisting], en onnutte doorbrengen der selwer door dronkenschap ende andersins, het gerechte gebleken. Actum desen 21 september 1669. Eerstelijck d'opgemelte Hobbe Gerbens meermalen ontboden sijnde omme oplossinge en overleveringe te doen van de brieven en obligatien, sampt gelden doch t'elkens uitblijwende ende [0217v] hem onwillich stellende, heeft eitelijck door den stadts major uit het huijs van de weerdinne Jancke Roest gehaelt, ende boven opt raedhuis gebracht sijnde, nae noch al doende weijgeringe ende halsterckheijt uit sijn buissen te voorschijn gebracht, ende overgelevert, de de nabenoemde brieven:
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227r van 12 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat [staat: aan de Kimswerderpijp]80‑00‑00 cg1/6 huis
koper door niaarRinse Pieters mr. bakker te Wijnaldum
geniaarde koperJan Coenes, gehuwd met
geniaarde koperBauckien Ripperts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
onder hem berust een reversaalbrief van 4 februari 16..Anthony Anthonii*mr. kleermaker
erfgenaam van zijn vaderGerben Hobbes te Amsterdam
verkoper van 1/6wijlen Hobbe Gerbens, gehuwd geweest met
verkoper van 1/6wijlen Neeltie Reyners


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0062va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]500‑00‑00 gghuis geschikt als bakkerij
koper provisioneelJan Coenes mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
bewonerJan Coenesmr. bakker
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Dirx stoker
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: Kalevisscherssteegh]
naastligger ten noordenals bewoner oud gemeensman Wopke Acker
verkoper van 1/6 voor hem zelfRinse Pytters, gehuwd met te Wijnaldum
verkoper van 1/6 voor haar zelfTrijntie Hobbes te Wijnaldum
verkoper van 1/6Rinse Pytters, en curator over te Wijnaldum
verkoper van 1/6Jan Hobbes te Wijnaldum
verkoper van 1/6, en als vader en wettige voorstander over zijn kinderenCornelis Doedes, weduwnaar vansnikschipper
verkoper van 1/6, en als vader en wettige voorstander over zijn kinderenwijlen Tetske Hobbes
verkoper van 1/6Frans Heerts, gehuwd metmr. bakker te Sexbierum
verkoper van 1/6Theuntie Hobbes te Sexbierum
verkoper van 1/6Doede Hobbesmr. schoenmaker te Makkum


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0067r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Coenes mr. bakker


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0272v van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg overbouwd op ribben, eigen vrije
naastligger ten zuidenJan Coenis mr. bakker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0185r van 22 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14achterCarl Visschersteeg OZ20‑00‑00 cgkamer
koperBaukjen Ripperts, weduwe van
koperwijlen Jan Cornelis mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe Baukjen Ripperts
naastligger ten zuidende stokerij van Dirk Cornelis
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAlbert Alberts mr. pottenbakker
verkoper van 1/2Dirk Cornelis
verkoper van 1/6Willemijntie Pyeters van Ryppers, gehuwd met
verkoper van 1/6Sioerd Lieuweskoopman
verkoper van 1/12Jan Pieters van RippersSchots koopman
verkoper van 1/12Enoch Pieters van Rippersmr. chirurgijn
verkoper van 1/12Cornelis Pieters van Rippers
verkoper van 1/24Jan Enoch
verkoper van 1/24Cornelis Pieters van Rippers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukjen Ripperts wv mr. bakker Jan Cornelis


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0042r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Albert pottenbakker
naastligger ten noordenRippert Jansen bakker


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180r van 8 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht tussen de twee bruggen en de Kimswerderpijp]420‑00‑00 cghuis
koperAart Hendricks c.u.mr. schilder
verpachter grondde stad Harlingen6‑10‑00 cg
toehaaktwee silveren lepels voor de kinderen van de verkopers
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRuird Alberts
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenhet huis van Gerrit Teunis koopman
verkoperGerrit Jansen, gehuwd met
verkoperGeertie Pieters


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0199r van 20 aug 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenAart Hendricks mr. schilder


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-028 , folio 66Brouwersstraat 14huis
eigenaarAert Hendriks
gebruikerAert Hendriks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-028 , folio 42vBrouwersstraat 14huis
eigenaarAert Hendriks wed.
gebruikerAert Hendriks wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑‑1720
opmerkingden 26 voort jaer betaelt 2-8-0


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0155r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]261‑00‑00 gghuis
koperCornelis Martens c.u.
verpachter grond huisde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter grond kamerde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRuird Alberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDirk Doekes
verkoperMichiel Gerrits Vos, gehuwd metlakenkoper te Kuinre
verkoperAeltie Eiberts Klinkhoff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Martens koopt een huis wz. Brouwersgracht. Ten O. die straat, ten W.?, ten Z. Ruurd Simens, ten N. Dirk Doekes. Gekocht van lakenkoper te Kuinre Michiel Gerrits Vos x Helena? Eiberts Kleinhoff, voor 261 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-028 , folio 43rBrouwersstraat 14huis
eigenaarCornelis Martens
gebruikerCornelis Martens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]800‑21‑00 gghuis en kamer
koper van 1/3Pyter Hoytes schipper
koper van 1/3Symon Jacobs Kuiper
koper van 1/3Tjeerd Pyters mr. sleefmaker
verpachter grond huisde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter grond kamerde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenWeduwe Ruird Alberts
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg
naastligger ten noordenSikke Doekes
verkoperoud burger hopman Cornelis Martens Couperus, gehuwd met
verkoperYmkjen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hoytes (Reidsma), schipper, Symon Jacobs, kuiper en Tieerd Pyters, mr. sleefmaker kopen huis, met nog een camer erachter in de Carl Visschersteeg. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. wd. Ruurd Alberts, ten N. Dirk Doekes. Gekocht van Cornelis Martens, oud-burgemeester x Ymkjen Harmens.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0330r van 27 jun 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]400‑00‑00 cg1/3 huis en kamer
kopervroedsman Pieter Hoytes Reidsma koopman
eigenaar van 1/3vroedsman Pieter Hoytes Reidsmakoopman
eigenaar kamer in de Calevisscherssteegvroedsman Pieter Hoytes Reidsmakoopman
verpachter grond huisde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter grond kamerde stad Harlingen2‑10‑00 cg
huurderoud burgerhopman Harmen Agema
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Ruurd Alberts
naastligger ten westenCalevisscherssteeg
naastligger ten noordenDuco Folperda predikant
verkoperTieerd Pietersoud sleefmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hoytes Reidsma koopt 1/3 huis, waarvan hij al 1/3 bezit. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. de Carl Visschersteeg, ten Z. wd. Ruurd Alberts, ten N. ds. Duco Folperda. Gekocht van Tieerd Pieters, mr. sleefmaker.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-027 , folio 43rBrouwersstraat 14huis
eigenaarvroedsman Pieter Hoytes erven
gebruikervroedsman Pieter Hoytes erven
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0348r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]505‑00‑00 cg1/3 huis en kamer
koperAntie Pieters Reitsma, nagelaten dochter van
koperwijlen vroedsman Pieter Hoites Reitsma, vertegenwoordigd door
koper q.q.vroedsman Hendrik Cornelis Wassenaar, curator
koper q.q.burgervaandrig Keimpe Hoites Reitsma, curatormr. bakker
eigenaar van 2/3de vertegenwoordigers van Antie Pieters Reitsma q.q.
verpachter grond huisde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter grond kamerde stad Harlingen2‑10‑00 cg
huurderHans Jans mr. wolkammer70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ruird Alberts
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg
naastligger ten noordends. Folperda
verkoperSimon Jacobskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 248r maar verkeerd genummerd in het origineel]


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0227r van 11 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Pyter Hoytes Reidsma


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0300r van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Reydsma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-027Brouwersstraat 14Tjebbe Spannenburg, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-027 , folio 43rBrouwersstraat 14huis
eigenaarvroedsm. Reydsma
gebruikerTjebbe Spannenburg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-027, fol. 58vBrouwersstraat 14Tjebbe Spannenburgh cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderentinnegieter25:0:00 cg4:3:00 cgbestaet maetigh wel


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0279r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] uitlopend in de Carl Visschersteeg1170‑00‑00 cghuis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg
kopergemeensman Claes Pieters Leystra
geniaarde koperTjebbe Spannenburgh, gehuwd metmr. tingieter
geniaarde koperRinske Dirks Agema
afgewezen niaarnemerGerlof Albertsmr. blauwverver
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenGerlof Alberts
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenJohannes Acama
verkoperAntie Pieters Reidsma, gehuwd met
verkoperJacob Steevens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Pieters Leystra, gemeensman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tjebbe Spannenburg, mr. tingieter, een huis wz. Brouwersgracht, met een camer erachter in de Carl Visschersteeg. Geen grondpacht. Ten O. de gracht, ten W. die steeg, ten Z. Gerlof Alberts, ten N. Johannes Acama. Gekocht van Antie Pieters Reidsma x Jacob Steevens, voor 1170 cg en een half dozijn zilveren lepels ter waarde van 30 cg. als toehaak of verering voor de verkoperse.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0017v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1400‑00‑00 cghuis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg
koperClaas Doedes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperWybrigjen Symons
huurderTiebbe Spannenburg c.u.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenGerloff Alberts
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenJohannes Acama
verkopergezworen gemeensman Claas Leistra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Doedes, mr. schoenmaker x Wybrigjen Symons kopen fraai huis c.a. aan de westkant van de Brouwersgragt, met nog een kamer daar agter in de Carel Visschers steeg. Gehuurd door Tjebbe Spannenburg en vrouw. Geen grondpacht. Ten O. de Brouwersgragt, ten Z. Gerloff Alberts, ten W. de Carel Visscherssteeg, ten N. Johannes Acama. Verkocht door Claas (Pieters) Leistra, geswooren gemeensman, voor 1400 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0158r van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 12zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenClaas Doedes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-027 , folio 43vBrouwersstraat 14huis
eigenaarClaas Doedes
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-027 , folio 43vBrouwersstraat 14huis
eigenaarClaas Doedes
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0215r van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht], met een kamer in de Calvisschersteeg1525‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Anthoni Bierma, gehuwd metmr. kleermaker
koperMaria Pikkert
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAlbert Doedes
verkoperGeertje Douwes, gehuwd met
verkoperJurjen Okkesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Bierma, mr. kleermaker koopt een huis wz. Brouwersgracht, met een achtercamer die in de Carl Visschersteeg uitkomt. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. Jetze Jelles, ten N. Albert Doedes. Gekocht van Geertje Douwes, de vrouw van Jurjen Okkes mr. metselaar.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-029 , folio 78rBrouwersstraat 14huis
eigenaarAnthoni Bierma
gebruikerAnthoni Bierma
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-029 , folio 78rBrouwersstraat 14huis
eigenaarA. Bierma
gebruikerJochum Asmus
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑14‑08 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 4-018


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-029 , folio 78rBrouwersstraat 14huis
eigenaarA. Bierma
gebruikerLiskje Bierma
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal76‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑18‑02 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 4-018


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0151v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]718‑00‑00 cghuis
koperLaas Tjebbes Spannenburg koopman
huurder achterkamerde weduwe Sytske Roels 17‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Simon Stijl
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenLaas Tjebbes Spannenburg koopman
verkoperAlida Bierma, gehuwd met
verkoperde weleerw. hr. ds. J. H. Dakepredikant te Sint Annaland


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-027, pag. 52Brouwersstraat 14S. Spannenburg, 26 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-029 , pag. 76Brouwersstraat 14L. Spannenburg 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Laas Tjebbes Spannenburg... S, en Rinske Dirks Agema; BS ovl 1812; 1834 overlijdens, ovl 1859, ovl 1865; erven L.S. eigenaar van wijk F-031; gebruiker Rein Vettevogel, wolkammer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-032; gebruiker Tjaardus Houtsma, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Rein Douwes Vettevogel... HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1815, huw 1824, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-031, wolkammer; eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); R.D.V. en Anna Heins, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-031Brouwersstraat 14erven Laas SpannenburgRein Vettevogelwolkammer


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 43 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-031Brouwersstraat 14Anna M. Heins, overleden op 10 juli 1821M.=Margaretha, winkelierster (Brouwersgracht F 31), wed. Rein Douwes Vettevogel, moeder van Douwe, huistimmerknecht en minderjarige Wybrandus, Jacomina en Anna-Margaretha Reins Vettevogel (voogd is Roelof Feenstra, hovenier en toeziend voogd is Hendrik Jans Vettevogel, stadsomroeper). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1546Brouwersstraat 14Sybrand Spannenburg koopmanHarlingenhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Johannes Johannes van Elst... 16 mei 1833 HRL, wonende te HRL, 3e huwt met Maria dekker, Rooms Katholiek, aanspreker in 1866, ovl wijk F-031, koopman in 1851, huw.get. bij J. Hoogmeulen en F. Flux, aangehuwde broeder bruidegom 1827, broodbakker in ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Maartje Petrus Battaart... Trijntje Thomas IJzenbeek; BS huw 1821, ovl 1836; oud 37 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk F-031; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Trijntje IJzenbeek... Bikker; BS ovl 1843; reg attdv 1826-93; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-031; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-031BrouwersgragtTrijntie IJzenbeek64 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
F-031BrouwersgragtMaartje Battaard37 js Gravenhagev, protestant, weduwe
F-031BrouwersgragtHendrik de Windt15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-031BrouwersgragtSietske de Windt [Wind]9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1546Brouwersgracht F-031W. Houtsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3555Gedempte Brouwersgracht F-035 Anna Sijbrands Spannenburg vrouw van Jan van Hulstwoonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 963 van 16 mei 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-035Brouwersstraat 14koopaktefl. 4000huis met erf aan de Brouwerstraat F-035
 
verkoperCatharina van Schouwenburg (wv Sybrand van Hulst)
koperPetrus Franciscus Nagtheim


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4574Brouwersstraat 14 (F-035)Petrus F. Nagtheimwoonhuis


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 14H. v/d Sluisdir. van gend en loos


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern.208
Alg. Transport Ondern. (A.T.O)208
Spoorwegen208Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos)


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 14Autobusdienst (N.V. Ato)834Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar
Brouwersstr. 14Spoorwegen, Nederl.834Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos)
Brouwersstr. 14Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V.834
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern.834


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Autobusdienst (N.V. Ato)834Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar
Brouwersstr.Spoorwegen, Nederl.834Afh.- en besteld. (v. Gend & Loos)
Brouwersstr.Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V.834
Brouwerstr.v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern.834


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.v. Gend & Loos N.V., A.T.O.834Afhaal en besteld. (na 18 u.)


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Dijkstra & Zn., Fa.390Limon.fabr., wijnen, advoc. en lik.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 14A. (Anne) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 14rijksmonument 20328


2023
0.15492796897888


  terug