Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 13 2-060 2-079 B-040 B-044
aangrenzende stegensteeg
Hoogstraat 13naamloze steeg ten oosten


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0052v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 13Hoogstraat NZ [niet vermeld]huis, plaats en loods
 
koperThomas Lamberts c.u.1270-00-00 GG
naastligger ten oosten*steeg van de Hoogstraat naar de Droogstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenCornelis Jeltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAgge Tytes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Wallings c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Lamberts c.u.


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-060Hoogstraat 13huis
eigenaarLaas Pieters erven
gebruikerHendrik Goverts
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-060Hoogstraat 13huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerHendrik Goverts
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-060 Hoogstraat 13huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerJan Sipkes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0025v van 9 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 13Hoogstraat NZhuis
 
koperUlbe Jans, gehuwd metmr. bakker1350-00-00 CG
koperAefke Gerbens
huurderburgerhopman Jan Sipkes Bierma c.s.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHendrik Jansen* mr. timmerman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPieke Hommes
naastligger ten westenJan Roorda ontvanger
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperClaes Willemslakenkoper


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0326r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 13Hoogstraat NZhuis
 
koperJan Symons, gehuwd metmr. bakker300-00-00 CG
koperAntie Lammerts
huurder vooropkamerFrans Jelles 0-06-00 CG
huurder achterkamerTiebbes Harmens waterhaler20-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Jansen mr. timmerman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westen*Pieke Hommes
naastligger ten westenJan Roorda ontvanger
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperUlbe Jans Menalda [staat: Menolda], gehuwd met
verkoperAefke Gerbens


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-060 Hoogstraat 13huis
eigenaarJan Symons
gebruikerJan Symons
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-060 Hoogstraat 13Jan Symons, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-060 Hoogstraat 13huis
eigenaarJan Symons
gebruikerJan Symons
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0208v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 13Hoogstraat NZhuis, stokerij, tuin en plaats
 
koperhuisman Sybren Foppes, gehuwd met5000-00-00 CG
koperhuisman Rinnigje Gerryts Pingjum
naastligger ten oostenJan Simons Bakker distillateur en koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten westenHarmen Wilda
naastligger ten noordenDroogstraat
betrokkeneJan Simons Bakkerdistillateur en koopman
betrokkeneFoppe Sybrens zoon van de koper
verkoperJan Simons Bakkerdistillateur en koopman


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0006r van 24 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 13Hoogstraat NZhuis en jeneverstokerij
 
koperAle Andries koopman1300-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Tetrode c.s.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten westenH. H. Wilda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.vroedsman Jan Oosterhout, curator
verkoper q.q.Jan Cornelis Schiere, curatoren overkoopman
verkoperSybren Foppes de Vries, gehuwd met
verkoperMeinouw Pieters


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0064r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 13Hoogstraat NZhuis
 
koperClaas de Vries, gehuwd metkoopman1937-17-00 CG
koperJanke Bartels
voormalig gebruikerSybren Foppes de Vries
naastligger ten oostenS. Wybenga
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten westenH. de Wilda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAle AndrieskoopmanAlmenum


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-073 Hoogstraat 13Claas de Vries
2-073 Hoogstraat 13Wigle de Vries, 30 jaar, gehuwdinwoning
2-073 Hoogstraat 13Douwe Jorrits, 28 jaar, gehuwdmatroos


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-079 Hoogstraat 13Claas de Vries3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Claas Wigles de Vries... Jeltje Klaases de Vries, geb 5 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk B-040; kalkverkoper; medegebruikers Wiggle de Vries, werkman, en Pieter van Drie, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Pieter van Driegebruiker van wijk B-040, varensgesel; medegebruiker Wiggle de Vries, werkman; eigenaar en gebruiker Klaas de Vries, kalkverkoper, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Wiggle Klaases de Vries... , huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1815, ovl 1824, huw 1826, huw 1829, ovl 1834; gebruiker wijk B-040, werkman; medegebruiker Pieter van Drie, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Klaas de Vries, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-040Hoogstraat 13Klaas de Vries Klaas de Vries kalkverkoper
B-040Hoogstraat 13Wiggle de Vries werkman
B-040Hoogstraat 13Pieter van Driel varensgesel


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 302 en 322 van 4 sep 1816
adressoortbedraggebruik
B-040Hoogstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 531huis en cementmaalderij aan de Hoogstraat B-040
 
verkoperWiggle Klases de Vries
verkoperAlbertus Rasschen
koperMenno Vink
koperJohannes Cornelis van Beemen


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Klaas Jacobs Zoete, overleden op 28 november 1825schuitschipper, vader van Eiskje (Hoogstraat B 40, wed. Arnoldus Haayes Zwart) enwijlen Jacob Klazes Zoete (man van Hinke Jans Dreyer, vader van minderjarige Metje, Hieke en Jacob Jacobs Zoete). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Minno Vink, overleden op 22 november 1826raadslid (Hoogstraat B 40), vader van Grietje (vrouw van Joost Ivan gh, molenmaker/timmerman Bergen/ Kennemerland), Aukje (wed. Johannes Cornelis van Beemen) en wijlen NN Minno's Vink (vader van Hendrik, beurtschipper en Baukje Hendriks Zwaal, vrijster). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 396Hoogstraat 13Sijbren Lolkes ZwaalHarlingentimmerknegthuis en erf (196 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Jantje Scheltes Zwaal, overleden op 16 juni 18341 1/4 jr, dochter van Schelte Lolkes Zwaal, timmerman (Hoogstraat B 40) en Trijntje Wopkes van der Stel, zuster van minderjarige Wopke Scheltes Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Christina Magdalena Oolgaard... Hendriks Baron op 21 okt 1841 te HRL, A 20 nov 1872 Leeuwarden; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Schelte Lolkes Zwaal... HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Trijntje Jans Spleet... bev.reg. HRL 1851 wijk B-050, 144, wijk G-356; oud 64 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Trijntje Wopkes van der Stel... BS huw 1827, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Ymke Klazes Kamminga... (GAH204); oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commandeur der turfdragers en turfstanders, wijk B-040; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-040HoogstraatSchelte Zwaal36 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, timmerman
B-040HoogstraatTrijntie van der Stel33 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-040HoogstraatWopke Zwaal9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatLolke Zwaal2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatAukje Zwaal4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatJanna Trompetter21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatYmke Kamminga62 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, commandeur der turftanders en dragers
B-040HoogstraatRinske Bakker62 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
B-040HoogstraatDoede Kamminga20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatTrijntie Spleet64 jAmelandgezin 3, v, protestant, weduwe
B-040HoogstraatGerben van der Meer27 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd, zeeman
B-040HoogstraatWillem van der Meer21 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
B-040HoogstraatJacob van der Meer18 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd, zeylmaker
B-040HoogstraatGerryt S Molenaar14 jAmsterdamgezin 3, m, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 396A-082 Freerk FonteinHarlingenwagenhuis gedeeltelijk vernieuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-040Hoogstraat 13Anna Scheltes Zwaal, overleden op 23 september 18431 jr (geboren 18/10/1842), overleden Hoogstraat B 40, dochter van Schelte Lolkes Zwaal, timmerman en Trijntje Wopkes van der Stel, zuster van minderjarige Wopke, Aukje en Lolke Scheltes Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Pieter Asmus Tuinhout... zv Asmus T, en Fetje (Pieters); BS huw 1816, huw 18171821 hu, ovl 1845, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-035; VT1839; Arum, Sectie A, 1832: P. Tuinhout, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-040Hoogstraat 13Rinske Jolles Bakker... HRL 1851 wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2770B-039 (Hoogstraat)de Stad Harlingenschool
Sectie A nr. 2770B-040 (Hoogstraat)de Stad Harlingenschool


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2770B-044 (Hoogstraat)Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5166Hoogstraat 13 (B-044)Jan Krijtenburgwerkplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 13 Jan Krijtenburgtimmerman
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 13J.Krijtenburgtimmerman


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J.P. de Jong578Brandst.h.


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 13H. (Herke) de Groot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 13beeldbepalend pand6 van 10
  terug