Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 13 2-148 2-181 D-016 D-012
Naastliggers vanNoordijs 13
ten oostenWilliam Boothstraat 14
ten zuidenNoordijs 15
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 11


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0255v van 28 feb 1647 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSeerp Tjepkes


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFreerck Jacobs ontvanger-generaal van de Admiraliteit en ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Foppes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Theunis Foppes


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0029r van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp Tjepkes


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0064v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Meiles nom. lib.koopman


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182v van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Meiles nom. lib.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-148Noordijs 13huis
eigenaarJacob Meles erven
gebruikerWybe Hanekuik
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-148Noordijs 13huis
eigenaarWybe Hanekuik
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-148 Noordijs 13huis
eigenaarWybe D. Hanekuik
gebruikerWybe D. Hanekuik
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-148 Noordijs 13huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-03-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0352v van 13 jul 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-148 Noordijs 13Jacob Hanekuyk, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-148 Noordijs 13huis
eigenaarwed. Wybe Hanekuik
gebruikerJacob Hanekuik
huurwaarde89-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-03-10 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0178v van 28 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 13Noordijs OZ tot achter aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]huis met pakhuis
 
kopermeerderjarige jongeman Bente Jarigs van der Ley distillateur en koopman2800-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenTheunis van der Ley
naastligger ten westenNoordijs en diept
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordendr. Goitjen Stinstra
verkoper van 1/4Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopman
verkoper q.q.Eeke Eelkes Wildschut, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Jan Thomas IJsenbeekwinkelier
verkoper van 1/4Thomas Jansen IJsenbeek
verkoper van 1/4Grietje Thomas IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/4Joost Zeemangerechtsbode
verkoper van 1/4meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek, erfgenamen van hun ouders resp. grootouders
erflaterwijlen Thomas Jansen IJsenbeek, gehuwd met
erflaterwijlen Eelkjen Bentjes, en het recht bij scheiding verkregen hebbend van
erflaterwijlen Bente Thomas IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Jarigs van der Ley koopt sekere schone huisinge met een pakhuis daar agter c.a. op het Noordijs, strekkende voor van `t Noordijs tot agter aan de Soutsloot. Ten O. de Soutsloot, ten Z. Theunis van der Ley, ten W. straat en diept, ten N. dr. Goitjen Stinstra, met een mandelige steeg tussen beiden. Gekocht van Claas Thomas IJsenbeek, fabriequer, Eeke Eelkes Wildschut wd. wijlen Jan Thomas IJsenbeek in leven winkelier, als moeder van haar soontje Thomas Jansen IJsenbeek, Grietje Thomas IJsenbeek gesterkt met haar man Joost Zeeman, geregtsbode, zampt Immetje Thomas IJsenbeek, meerderjarige jonge dogter, allen als erfgenamen van ouders en grootouders Thomas Jansen IJsenbeek en Eelkjen Bentjes, en als erfgenamen van Bente Thomas IJsenbeek. Voor de somma van 2800 cg., te betalen in drie jaren.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0352v van 13 jul 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-172 Noordijs 13wed J Hanekuijk


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-181 Noordijs 13W En P Hanekuik6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Hielke Minnes Wiersma... BS huw 1812, huw 1814, ovl 1820, ovl 1847, ovl 1871, ovl 1879, ovl 1882; eigenaar en gebruiker van wijk D-016, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-156; gebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Jacob Wybes Hanekuyk... 178:15:0 voor geleverde 5 1/2 ton seep, ord. no. 23, 26 nov 1782. (GAH1113); erven J.H. eigenaar van wijk D-016, gebruikers zijn Jacob Hanekuik, notaris, en Jurjen J. Braam, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Jurjen Jans Braam... kind: Jan Jurjens B., geb 1794 HRL; BS Franeker huw 1826; vrouw van J.J.B. medegebruiker van wijk D-016; medegebruiker Jacob Hanekuyk, notaris; eigenaar is Jacob Hanekuyk erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-016Noordijs 13Jacob Hanekuik ervenJacob Hanekuik notaris
D-016Noordijs 13Jurjen Braam vrouw


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 48 en 49 van 19 apr 1820
adressoortbedraggebruik
D-016Noordijs 13provisionele en finale toewijzinghuis, stalling en wagenhuis D-016
 
verkoperWybo Jacobs Hanekuyk (rijksadvokaat)


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-016Noordijs 13Zietske Jacobs Bijlsma, overleden op 4 februari 1824dochter van Jacob T. Bijlsma, belastingentreposeur (Noordijs D 16, wednr. Rinske Jans de Graaf) en Iemkje H. Osinga, zuster van minderjarige Thomas Jacobs Bijlsma, halfzuster van minderjarige Antje en Trijntje Jacobs Bijlsma (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 722Noordijs 13Jacob Thomas BijlsmaHarlingenentreposeurhuis en erf (340 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 en 55 van 5 sep 1832
adressoortbedraggebruik
D-016Noordijs 13provisionele en finale toewijzingfl. 1050a. huis, stalling en wagenhuis D-016, b. huis A-120
 
verkoperBouritius Fontein
koperJetze Lykles Bakker (te Sneek)
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 722 Jetse l BakkerHarlingende gevel geheel vernieuwd en het huis veel verbeterd en vervraaid


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Frans J. van Enschutoud 33 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, griffier kantongerecht, wijk D-016; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Tetje Coopmansoud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-016; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-016Noordijs 13Froukje Pieters Dirksen, overleden op 10 maart 183932 jr, dienstmeid, geboren Sneek, overleden Noordijs D 16 (ten huize van Jetze Lykles Bakker), ongehuwd, dochter van Pieter D. Dirksen, schipper Sneek, zuster van Pietertje (vrouw van Pier Jans Oly, molenmaker aldaar), Cornelia, dienstmeid en minderjarige Dirk en Wessel Pieters Dirksen. Saldo fl. 289,60. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-016NoordijsJan Frans [Frans J] van Enschut33 jHarderwijkm, protestant, gehuwd, griffier kantongerecht
D-016NoordijsTetje Coopmans31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-016NoordijsJan Cornelis van* Enschut5 jFranekerm, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsWillem Adriaan van* Enschut2 jFranekerm, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsJohan Hendrik van* Enschut9 mFranekerm, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsMaria Agnata van* Enschut7 jFranekerv, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsAnna d'Achard van* Enschut3,5 jFranekerv, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsAnna Magreta Kemper23 jRachdorf in Duitsl.v, rooms katholiek, ongehuwd
D-016NoordijsSierkje Gerbens Bosma20 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Geertruida Oosterbaan... O, en Pietje Oosterbaan; BS huw 1820, huw 1821, huw 1831, BS Franeker ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; oud 50 jaar, geb HRL. (!), en wonende te HRL. 1839, wijk D-013; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Jan Sikkes IJzenbeek... Kloostra; BS huw 1819, huw 1821, huw 1826, huw 1827, ovl 1828, huw 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; eigenaar en gebruiker van wijk D-013, koopman, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 11 okt 1851
adressoortbedraggebruik
D-016Noordijs 13koopaktefl. 2400huis, stalling en wagenhuis D-016
 
verkoperHarke Pottinga
koperDirk Tjallingii


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 722D-016 (Noordijs)Dirk Tjallingiiwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 722D-012 (Noordijs)Dirk Tjallingiiwoonhuis


1893 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 13 (noordzijde van de voordeur), HarlingenNoordijs 13 (noordzijde van de voordeur)O, JJ O'baksteeninscriptie


1893 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 13 (zuidzijde van de voordeur), HarlingenNoordijs 13 (zuidzijde van de voordeur)1893'baksteeninscriptie


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5316Noordijs 13 (D-012)Sybrand Tjallingiiwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 13wed Sijbrand Tjallingiifabrikant
vorige grondslagf. 12000
huidige grondslagf. 12000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13Th. Roorda52Lid fa. Roorda en Zonen, Exportslager en Vellenblooter


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13Th. Roorda52Lid fa. Roorda en Zonen, Exportslager en Vellenblooter


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13Th. Roorda52Lid fa. Roorda en Zn., Exp.sl. en Vellenblooter


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13Th. Roorda52Lid fa. Roorda en Zn., Exp.sl. en Vellenblooter


1926 - kentekenadresnaam
B-11068
Noordijs 13Jacobus Cornelis Roorda


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 13wed. Th.Roorda-
Noordijs 13B.Roordafabrikant
Noordijs 13Jac.Roordafabrikant


1929 - kentekenadresnaam
B-13490
NoordijsJacobus Cornelis Roorda


1946 - kentekenadresnaam
B-30264
Noordijs 13Fa. H. Roorda en Zn.


1947 - kentekenadresnaam
B-31068
Noordijs 13Gerhard Johannes Roorda


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13S.J. Roorda933Lid Fa. Roorda & Zn., Lederfabr.


1950 - kentekenadresnaam
B-39391
Noordijs 13Paul Marie Theodor Roorda


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsS.J. Roorda933Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsS.J. Roorda933Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsS.J. Roorda933Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr.


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 13S.J. (Sidonius) Roorda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 13rijksmonument 20611


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8123Noordijs 13
  terug