Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 26 (niet bekend) (niet bekend) G-308 G-341
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 28 (niet bekend) (niet bekend) G-308 G-341
Naastliggers vanFabrieksstraat 26
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 28
ten noordenFabrieksstraat 24


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196r van 21 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196r van 21 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 28Moriaanstraat NZkamer
 
koperHendrick Jaspers Sonhoven c.u.68-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjongedochter Orseltie Aleffs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jaspers Sonhoven koopt een camer bij de Moriaanstraat, met ten O. de Stadsvesten. Gekocht van Orseltie? Aleffs, voor 68 gg.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0223v van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0223v van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 28Moriaanstraat bij de hof van de koopsterkamer
 
kopervrouw Elisabeth Steensma, weduwe van20-00-00 CG
koperwijlen burgemeester Ewout Steensma lid Gedeputeerde Staten van Friesland
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSeerp Lamberts Swermskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaVrouw Elisabeth Steensma wv oud-Gedeputeerde Staat van Friesland en mede-regedend burgemeester Ewout Jetses Steensma


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0204r van 5 mrt 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArjen Hanses van Hemert


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0204r van 5 mrt 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 28Moriaanstraat, ten noorden van dehof en zomerhuis
 
koperArjen Hanses van Hemert 400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArjen Hanses van Hemert
verkoperElisabeth Middachten, weduwe van
verkoperwijlen Evout Steensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert koopt een hof met bomen etc. en een ruim zomerhuis, ten N. v.d. Moriaanstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W.?, ten Z. die straat, ten N. de koper. Gekocht van Elisabeth Middachten wv Ewout Steensma, voor 400 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgerhopman Minne Jansen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 28Fabrieksstraat WZ [staat: oosterstadsvesten bij de Moriaanstraat]twee kamers
 
koperArjen van Hemert apotheker100-00-00 CG
verpachter grond zuidelijke kamerde stad Harlingen1-00-00 CG
verpachter grond noordelijke kamerde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenburgerhopman Minne Jansen
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers, gehuwd met
verkoperwijlen Willemijntie Vermeulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert, apotheker, koopt 2 aanelkaar gebouwde camers aan de Ooster Stadsvesten, omtrent de Moriaanstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. en Z. de hof v.d. koper, ten N. de camer van hopman Minne Jansen. Gekocht van erven Hendrick Jaspers x Willemijntje Vermeulen?, voor 100 cg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0054v van 13 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 26oostkant van de stadstalling
 
kopervroedsman Heiman Heimans 65-14-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende tuin van Doede Backer koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Sybouts Cramerkoopman


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0167v van 31 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 28achterFabrieksstraat WZ [staat: achter de grote kerk aan het bolwerk]hof met zomerhuis
 
koperAlida van der Geest, gehuwd met800-00-00 CG
koperBernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenFreerk van der Hout koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoede Backerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlida van der Geest gesterkt met haar man Bernardus Dreyer, publicq notaris en procureur fiscaal


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0249r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 28achterFabrieksstraat WZ [staat: achter de grote kerk aan het bolwerk]hof met zomer- of woonhuis
 
koperjuffrouw Anna Braam, gehuwd met1350-14-00 GG
koperde heer dr. Simon Stinstra medicinae doctor
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: bolwerk]
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenFreerk van der Hout koopman
naastligger ten noordende weduwe van Harmen Gerryts
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van Bernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0006r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 26stadsvestenstalling, wagenhuis en zomerhuis
 
koper door niaarSimon Stinstra medicinae doctor75-00-00 GG
geniaarde koperJacob Norelloodgieter en tekenmeester
geniaarde koperEcco Friesmankoopman
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadswal]
naastligger ten zuidenGerryt Harmens
naastligger ten westenS. Stinstra medicinae doctor
naastligger ten noordenAge Johannes c.f.
verkoperAugustus Robbertus van Dalsen, curatornotaris
verkoperSicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
verkoperHeiman Heimans, gehuwd met
verkoperGeertie Jansonius


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227v van 19 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0294v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 26Fabrieksstraat WZ [staat: stadsvesten]stal, wagenhuis en zomerhuis
 
koperJan Wytzes Vettevogel koopman110-21-00 GG
voormalig gebruikerwijlen Simon Stinstra
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenGerryt Harmens
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Beva
naastligger ten noordenAge Johannes
verkoper q.q.Joannis Stinstra, geauthoriseerde curatordoopsgezind predikant
verkoper q.q.Jelle Wildschut, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Dirk Fontein, geauthoriseerde curatoren over de minderjarige kinderen vankoopman
verkoperwijlen S. Stinstramedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytzes Vettevogel koopt een stalling, wagenhuis en zomerhuis, aan de Stadsvesten, laatst in gebruik bij wijlen Simon Stinstra. Geen grondpacht. Ten O. stadsvesten, ten Z. Gerryt Harmens, ten W. Evert Beva als koper van het eerste perceel (260-296r), ten N. Age Johannes cum fratre. Gekocht van (de geauthoriseerde curatoren over de twee nagelaten minderjarige kinderen van) dr. Simon Stinstra, in leven med. doctor, voor 110 gg. 21 st.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0296r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 28achterMoriaanstraat NZ aan de stadsvesten, bij detuin en zomerhuis
 
koperEvert Beva bankier780-07-00 GG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadswal]
naastligger ten oostenJan Wytzes Vettevogel
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenWillem Backer
naastligger ten noordenGerryt Harmens
naastligger ten noordenDouwe Dirks
verkoper q.q.Joannes Stinstra, geauthoriseerde curatordoopsgezind predikant
verkoper q.q.Jelle Wildschut, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Dirk Fontein, geauthoriseerde curatoren over de minderjarige kinderen vankoopman
verkoperwijlen Simon Stinstramedicinae doctor
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, banquier, koopt een voortreffelijke hof met vruchtbomen etc. en een voor weinige jaren gebouwd zomerhuis met een uitmuntend wal-, hof- en veldgezicht, bij de Moriaanstraat. Geen grondpacht. Ten O. de stadswal en Jan Wytzes Vettevogel als koper van het tweede perceel (260-296r), ten Z. de Moriaanstraat, ten W. Willem Backer, ten N. Gerryt Harmens en Douwe Dirks. Gekocht van (de geauthoriseerde curatoren over de twee nagelaten minderjarige kinderen van) dr. Simon Stinstra, in leven med. doctor, voor 780 gg. 7 st.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0121v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Wytzes Vettevogel


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0121v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 28Moriaanstraat en Weverstraat, stadsvesten tussenhuis
 
koperCornelis Jacobs Coster koopman25-00-00 GG
verpachter grondP. Tetrode 2-18-00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Beva
naastligger ten westende weduwe van Evert Beva
naastligger ten noordenJan Wytzes Vettevogel
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Harmens


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0159r van 7 nov 1802 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Wybe Douwes


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0159r van 7 nov 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 28Fabrieksstraat WZ [staat: Moriaanstraat NZ aan de stadsvesten]zomerhuis, hof en tuin
 
koperJan Fontein koopman737-10-00 CG
huurderde heer A. J. Conradi
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenJan Fontein
naastligger ten westenKlaas Jans mr. bakker
naastligger ten noordende weduwe van Wybe Douwes
verkoperKlaas Jans, weduwnaar vanmr. bakker
verkoperwijlen Sijke Aukes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Anthoon Jans Klaver... van wijk G-315, hovenier, medegebruiker is Jacobus Spits, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308, tuin, 1814. (GAH204); Anthonij C. en Jaan Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Hendrik Teemans... HRL. 1820, kind: Cornelia Hendriks T, geb 1802 HRL; BS geb 1811, ovl 1820, huw 1841; gebruiker van wijk G-308, sjouwer; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Jan Wytses Vettevogel... H. Plutschouw wed., gealimenteerd, Hendrik Jetses wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308; gebruiker Hendrik Teemans, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-309, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-308Fabrieksstraat 26J W Vettevogel ervenHendrik Teemans sjouwer
G-308Fabrieksstraat 28Hendrik Teemans sjouwer


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
G-308Fabrieksstraat 26provisionele en finale toewijzing(4) woning tussen Franekerpijpen en Kerkpoort G-308
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJan Fontein


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 44 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
G-308Fabrieksstraat 26koopaktefl. 17woning aan de stadsvesten G-308
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperJan Fontein


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 1 dec 1820
adressoortbedraggebruik
G-308Fabrieksstraat 26koopaktefl. 500zomerhuis G-251 en woning G-308
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperGerrit Jans Teenstra


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
G-308Fabrieksstraat 26Zomerhuis, tuin en hovinge c.a. aan de stadsvesten. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 894Fabrieksstraat 26erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenzomerhuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 894Fabrieksstraat 28erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenzomerhuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Douwtje Gerkes Tiesema... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1836, ovl 1847; oud 35 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-308; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Hein Klazes van der Molen... 1836, ovl 1847 1848 overlijdens; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, molenmaker, wijk G-308; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-308Hein Kl. van der Molen40 jHindelopenm, protestant, gehuwd, molenmaker
G-308Hein Kl. van der Molen40 jHindelopenm, protestant, gehuwd, molenmaker
G-308Doutje Tiessema35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-308Doutje Tiessema35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-308Klaas H van der Molen11 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-308Klaas H van der Molen11 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-308Johannes van der Molen7 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-308Johannes van der Molen7 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-308Hendrik van der Molen8 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-308Hendrik van der Molen8 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Hinke Posthuma... Annes; BS huw 1823, huw 1832, ovl 1830, huw 1832, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Monse Jacobs Weyer... in 1858, zv Jacob W, en Simontje Monses; BS huw 1827, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3681G-341 (Fabriekstraat)Pieter G. Boumatuin
Sectie A nr. 3682G-341 (Fabriekstraat)Pieter G. Boumawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3681Fabrieksstraat 26 (G-341)Hinke Holstein (wed. S. Posthuma, en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3682Fabrieksstraat 28 (G-ong)Hinke Holstein (wed. S. Posthuma, en Cons.)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Fabrieksstraat 26Jan van der Heide


1928 - adresboekadresnaamberoep
Fabrieksstraat 26A.Souvereintransportarbeider
Fabrieksstraat 28S.Berendstuinier
Fabrieksstraat 28aP.Berendstransportarbeider


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 28, HarlingenFabrieksstraat 28S. Berendsbloemisterij, aanleg en onderhoud van tuinen


1943 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Fabrieksstraat 28, HarlingenFabrieksstraat 28S. Berendsbloemisterij


1965 - adresboekadresnaam
Fabriekstraat 28F. (Fokje) Lenger wv Berends
  terug