Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Tjallingii

Tjallingii

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

Naar boven.

Genealogie

I. Pijtter Tjallingsz. († vóór 1728), trouwt 07-09-1709 voor het gerecht van Harlingen: Attie Jacobsdr. Popta, weduwe in 1728, dochter van Jacob Popta en Sytske Fransen de Vries (huwen voor het gerecht van Harlingen 16-06-1683).

 1. Dr. Jacobus Tjallingii, volgt A-II.
 2. Talling Pieters Tjallingii, volgt B-II.
 3. Frans Pieters Tjallingii, volgt C-II.

A-II. Dr. Jacobus Tjallingii, advocaat voor het Hof van Friesland (1733- ), fiscaal (1742), trouwt 27-08-1742 voor het gerecht van Barradeel (ondertrouw 18-08-1742 voor het gerecht van Harlingen): Aletta Ferwerda.

 1. Attje Jacobs Tjallingii, geboren Harlingen 1743, doopsgezinde gedoopt Harlingen 23-01-1784, † Harlingen 09-11-1808, trouwt 30-03-1766 voor het gerecht van Harlingen: Jan Aukes Backer, geboren Harlingen 1747, koopman te Harlingen, dichter en toneelschrijver, † waarschijnlijk na 1798, zoon van IJtje Everts Oosterbaan en Auke Jans Bakker.
 2. Jacobus Jacobusz. Tjallingii, geboren Harlingen 1758, † Leeuwarden 14-12-1831, neemt in 1789 de tegelfabriek bij de Kerkpoort van zijn schoonvader over, verkrijgt 26-04-1793 het burgerrecht van Leeuwarden; trouwt 28-12-1783 Hervormde kerk Harlingen: Philippina Spannenburg, geboren te Harlingen, dochter van Johannes Laases Spannenburg (geboren 1721 - † 1804) en Maria Tousainct (getrouwd 01-06-1749 Hervormde kerk Harlingen).
  1. Petrus Jacobsz. Tjallingii, geboren Harlingen 1787, † Leeuwarden 29-12-1817
  2. Anna Maria Jacobusdr. Tjallingii, geboren Leeuwarden rond 1793, † voor 1854, trouwt 13-11-1816 te Leeuwarden: Nicolaas Frederik Benoist gedoopt 9 mei 1790 te Amsterdam, rijkscommies en kamerbehanger, zoon van Daniel Benoist en Elisabeth van Kuilen, hij hertrouwt 15-11-1854 te Workum: Yda Penninga, geboren 15-02-1830 te Workum, † 24-12-1873 te Tietjerksteradeel.
  3. Frans van Esta Tjallingii, geboren Leeuwarden 21-01-1797, gereformeerd gedoopt te Leeuwarden op 10-02-1797, lid van de firma F.F. van Esta, steen-, pannen- en estrikfabrikanten te Harlingen, † Harlingen 10-12-1874, trouwt 1e Catharina Aleida van Enschut, geboren Arnhem ..-01-1803, gedoopt (gereformeerd) Arnhem 03-02-1803, † Harlingen 06-12-1826, dochter van Willem Jan van Enschut en Henrietta Alphers; trouwt 2e Harlingen 07-08-1828 Ida Greydanus.
  4. Geertruida Tjallingii, geboren 1798/'99, † Leeuwarden 02-08-1825.

B-II. Tjalling Pieters Tjallingii, geboren Harlingen 1712, † Harlingen 1782, apotheker te Harlingen (1739), koopt 24-05-1739 zoutziederij te Harlingen, zoutzieder 1743; trouwt 28-06-1743 voor het gerecht van Franeker Grietje Fransdr., geboren 1715, † 1785.

 1. Pieter Tjallingsz. Tjallingii, geboren Harlingen 1745, † Harlingen 1814, doopsgezind gedoopt Harlingen januari 1772; trouwt 14-04-1782 voor het gerecht van Harlingen: Zijdske Douwedr. Zeilmaker, doopsgezind gedoopt Harlingen 1770.
  1. Tjalling Pieters Tjallingii, geboren Harlingen 25-10-1783, trouwt 15-07-1804 voor het gerecht van Harlingen: Elisabeth Tuinhout, afkomstig van Harlingen.
   1. Jacomina Rosetta Geertruijda, geboren Harlingen 15-04-1808.
   2. Sytske, geboren Harlingen 09-08-1810.
 2. Frans Tjallingii, geboren Harlingen 03-02-1747, † Harlingen 1810, koopman en plateelbakker te Harlingen, doet doopsgezind belijdenis Harlingen 1772, president-diaken van de Doopsgezinde gemeente te Harlingen (1795); trouwt 20-5-1781 voor het gerecht van Harlingen Catharina Sybrands Feijtama.
  1. Sybrand Tjallingii, geboren Harlingen 20-02-1783, koopman en plateelbakker, mede-oprichter en lid van de firma Fontein & Tjallingii, commissionairs en zeehandelaars te Harlingen, † Harlingen 20-12-1857; trouwt 1807 (ondertrouw 15-05-1807 voor het gerecht van Harlingen; 3e proclamatie 24-05-1807, hervormde kerk Sexbierum): Rijkje Fontein.
   1. Frans Tjallingii, geboren Harlingen 04-02-1809, fuselier infanterie O.I.L., † Bataroesak (Banka) 04-07-1845.
   2. Pieter Tjallingii, geboren Harlingen 30-08-1810, zeehandelaar te Harlingen, † Harlingen 22-11-1868.
   3. Martha Tjallingii, geboren Harlingen 28-11-1811, rederes en zeehandelaarster te Harlingen, † 10-01-1890, trouwt Harlingen 26-08-1830 Hermanus van Schouwenburg, geboren Harlingen 15-09-1801, reder en zeehandelaar, lid van de firma Wed. P. Rodenhuis & Zonen, pannen en estrik-fabrikant te Harlingen, † Harlingen 26-01-1850, zoon van Hendrikkus Schouwenburg, steenfabrikant en houder van de Bank van Lening te Harlingen, en Anna Menalda, houdster van de bank van lening te Harlingen.
   4. Dirk Tjallingii, geboren Harlingen 27-02-1813, † Harlingen 07-06-1813.
   5. Dirk Tjallingii, geboren Harlingen 11-09-1815, † Harlingen 23-09-1815.
   6. Dirk Tjallingii, geboren Harlingen 09-01-1817, koopman en fabrikant te Harlingen, † Harlingen 16-01-1890, trouwt 1e Harlingen 09-06-1844 Aafke Gesina Blok, geboren Harlingen 29-11-1817, † Harlingen 10-02-1860, dochter van Klaas Blok, secretaris te Harlingen (1817) en Janke Zijlstra; trouwt 2e Maarsseveen 16-10-1862: Johanna Hermina Broedelet, geboren Ransdorp 20-06-1830, † Nijmegen 03-01-1900, dochter van Ds. Daniel Broedelet, Hervormd predikant te Abbekerk (1824), Durgerdam (1826) en Monnickendam (1846-'60), en Gerarda Anna Roelofsen.
   7. Catharina Tjallingii, geboren Harlingen 08-05-1818, trouwt Harlingen 29-06-1843 Dr. Sicco Popta, geboren Harlingen 21-02-1815, geneesheer te Harlingen, † Harlingen 19-07-1844, zoon van Dr. Pieter Popta, geneesheer en vroedmeester te Harlingen, en Jetske Lolkema.
   8. Tjalling Tjallingii, geboren Harlingen 20-06-1822, † Harlingen 09-05-1823.
  2. Martha Fransen Tjallingii, geboren Harlingen 03-11-1787, † Harlingen 10-06-1807.
  3. Tjalling Fransen Tjallingii, geboren Harlingen 29-01-1790, † Harlingen 05-07-1821, trouwt Harlingen 21-06-1816 Elisabeth Pieters Hannema.
  4. Dr. Pieter Feijtama Tjallingii, geboren Harlingen 03-01-1792, † Harlingen 12-12-1827, geneesheer te Harlingen; trouwt Catharina Jans Fontein.
   1. Aafke Tjallingii, geboren Harlingen 15-04-1821, † Harlingen 22-08-1870, trouwt Harlingen 29-12-1847 Mr. Abel Gerrit van Velsen Wiersma, geboren Franeker 16-09-1816, † Harlingen 03-02-1870, advocaat en secretaris van Harlingen (1847-†), zoon van Eiso Cornelis Wiersma en Rijcka Henrica van Velsen.
   2. Catharina Tjallingii, geboren Harlingen 03-11-1823, † Sneek 13-01-1884, trouwt Harlingen 23-06-1846 Gerrit Cool, geboren Amsterdam 20-11-1816, † Assen 14-02-1890, zeepzieder te Sneek, zoon van Gerrit Cool en Ymkje Menalda.
   3. Frans Feijtama Tjallingii, geboren Harlingen 23-06-1823, † Amerongen 02-14-1899, burgemeester van Ooststellingwerf 1877-'79, trouwt Harlingen 18-08-1853: Janke Huidekoper.
  5. Grietje, geboren Harlingen 08-06-1794, † Harlingen 18 februari 1824 oud 29 jaar; trouwt Harlingen 09-04-1818: Minne Blok, zoon van Klaas Blok en Janke Zylstra.
  6. Elisabeth, geboren Harlingen 19-01-1797, † Harlingen 31 augustus 1818 oud 21 jaar.
 3. Aafke Tjallingsdr. Tjallingii, geboren Harlingen 16-04-1751, † Harlingen 09-12-1811, lidmaat doopsgezinde gemeente te Harlingen in januari 1776; trouwt 16-01-1780 voor het gerecht van Harlingen: Jan Freerks Fontein.

C-II Frans Pieters Tjallingii, geboren vóór 1715, meerderjarig vrijgezel te Harlingen (1740), panbakker te Makkum (1763); trouwt 14-09-1754 te Makkum: Sybertje Gosliga, † Makkum 1780 (vóór 17 juli, genoemd als weduwe te Makkum in 1778, dochter van Dr. Hermanus Johannes Gosliga en Tietje Sjoerds Laukema.

 1. Attie Fransdr. Tjallingii, trouwt 12-09-1779 Hervormde kerk Makkum: Abraham Tjallingius, afkomstig van Hoorn.
 2. Tietje Fransdr. Tjallingii, geboren Makkum 13-07-1758.
 3. Pijttje Fransdr. Tjallingii, geboren Makkum 02-02-1765, † Harlingen 11-03-1821, trouwt 27-08-1786 Hervormde kerk Harlingen (ondertrouw 18-08-1786 voor het gerecht van Harlingen): Henricus Oswald, afkomstig van Harlingen.

Naar boven.

Aantekeningen genealogie

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1683 DTB nr: 332, 1656 - 1708 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 december 1683 Man: Tyallingh Pytters, Harlingen Vrouw: Cornelia Vyselaers, Harlingen Gestandaardiseerde namen: TJALLING PIETERS en KORNELISKE

Overlijdensakte Leeuwarden, 1843 Aangiftedatum 13 maart 1843, akte nr. 149 Nicolaas Tjallingii, overleden 12 maart 1843, oud 51 jaar, ongehuwd

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1777 DTB nr: 319, 1732 - 1810 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 31 maart 1777 Man: Frans F. van Esta, Harlingen Vrouw: Geertruid Tjallingii, Harlingen

Geertje Tjallingii, echtgenote van Frans van Esta, doet doopsgezind belijdenis Harlingen 28-01-1780, † 1819. Hij doet doopsgezind belijdenis Harlingen 28-01-1780, † 1825.

Naar boven.

Vraagtekens genealogie

Naar boven.