Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Zijlijnen

Zijlijnen

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

Hieronder staan een aantal fragmentgenealogietjes van geslachten en families die via meer dan één persoon of relatie met de elders behandelde geslachten verbonden zijn.

Naar boven.

Harmens

I. Wijger Harmens, geboren Drachten 12-03-1764, † Harlingen 21-05-1829, zeehandelaar te Harlingen en burgemeester van Harlingen, zoon van Harmen Cornelis en van Antje Geerts de Haan, trouwt 23-12-1792 Hervormde kerk Harlingen (ondertrouw gerecht Harlingen 15-12-1792): Elisabeth Mollema.

 1. Hein Harmens, geboren Harlingen 30-06-1794, trouwt 1e Antje Kaper; trouwt 2e Medeblik 04-06-1826: Teefje van Uven.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Antje Harmens, geboren Medemblik 25-03-1825, † Harlingen 04-04-1853; trouwt Harlingen 26-05-1874: Jan Freerk Fontein.
 2. Kornelis Harmens, geboren Harlingen 20-09-1796, trouwt Harlingen 31-07-1827 Allette Ledeboer.
 3. Janna Sophia Harmens, geboren Harlingen 18-03-1802, Gereformeerd gedoopt Harlingen 18-04-1802, trouwt 21-07-1825: Peter August Gottlieb Waardenburg, geboren Lingen (Gelderland) 4-04-1798.
 4. Anneus Harmens, geboren Harlingen 10-12-1804, † Harlingen 14-07-1893, zeehandelaar te Harlingen, trouwt 1e Harlingen 17-09-1826: Dina Lambsma Tuinhout, geboren 1806/'07, † Harlingen 02-10-1837; trouwt 2e Harlingen 15-08-1839: Baudina Freerks Fontein.

Naar boven.

Mollema

I. Molle Jolkes, gedoopt (NH) 08-10-1682 te Tjalleberd † voor 27-09-1736 te Drachten, molenaar en bakker te Drachten; trouwt 1e 10-05-1711 te Korte/Langezwaag: Antie Clases, van Kortezwaag † ca 1725; trouwt 2e 20-10-1726 te Boornbergum: Martzen Jans, van Smalle Ee, gereformeerd gedoopt Drachten 27-10-1695, † Drachten vóór 20-06-1769.

Uit het tweede huwelijk o.a.:

 1. Hein Molles Mollema, volgt IIb.
 2. Gerben Molles Mollema, volgt IIc.

IIb. Hein Molles Mollema, zoon van IIa, geboren Drachten 1728, † Harlingen 17-09-1786, gortmaker en koopman te Harlingen, voerde sedert 1764 de achternaam Mollema, werd op 04-01-1754 ingeschreven in het poortersboek van Harlingen, oorspronkelijk doopsgezind, werd op 07-04-1761 lidmaat van de N.G.-kerk, oefende nadien ook openbare functies uit, zoals o.m. in 1770 vaandrig en in 1777 hopman der Schutterijen te Harlingen en in 1773 regent van het Burger-Weeshuis te Harlingen; trouwt 1e Wiepkie Klases Hibma, geboren Kimswerd 1732, gereformeerd gedoopt Midlum 17-08-1732, † Harlingen na 08-06-1760 en voor 04-1761, dochter van Claas Jacobs Hibma en van Antje Hoijtinga; trouwt 2e Harlingen 11-02-1764: Corneliske Jacobs Hibma, gedoopt Pingjum 03-11-1737, † Harlingen 10-11-1764 te Harlingen, zij stierf bij de geboorte van haar eerste kind, dochter van Jacob Pieters Hibma en van Teetske Lambartus van Hauwerda; trouwt 3e Harlingen 12-05-1772 Janna Sophia Rasschen/ Raske, gedoopt 26-01-1744 te Harlingen, deed op 22-01-1767 Gereformeerd belijdenis, dochter van Albartus Rasschen, 'caemerboode aen '† Collegie ter admiraliteijt', en van Elisabeth Campen.

Uit het 2e huwelijk:

 1. Cornelis Mollema, volgt IIIb.

Uit het 3e huwelijk:

 1. Elisabeth Mollema, geboren Harlingen 16-06-1773, gereformeerd gedoopt Harlingen 18-06-1773 † Harlingen 01-06-1811, trouwt 23-12-1792 Hervormde kerk Harlingen(ondertrouw gerecht Harlingen 15-12-1792): Wijger Harmens.
 2. Geertje Mollema, geboren Harlingen 03-09-1775, (gereformeerd) gedoopt Harlingen 08-10-1775, † Harlingen voor 1786.

IIIb. Cornelis Mollema, geboren Harlingen 10-11-1764, gedoopt (gereformeerd) Harlingen 22-01-1765, † Harlingen 08-10-1823, zeehandelaar te Harlingen, sedert 1794 regent van het Burger-Weeshuis te Harlingen, trouwt Kimswerd 17-04-1791 Holkje van der Leij, geboren Harlingen 27-01-1762, gedoopt (doopsgezind) Harlingen 27-06-1797, † Harlingen 05-05-1843, dochter van Jarig van der Leij en van Grietje Schoonebeek.

 1. Cornelia Mollema, geboren Harlingen 17-12-1791, gedoopt (doopsgezind) Harlingen 30-03-1812, † 23-03-1854 te Kortenhoef; trouwt 1e Harlingen 30-11-1826: Dirk Greydanus, trouwt 2e Harlingen 24-11-1836: Dirk Beth, geboren Amsterdam 03-02-1796, † Kortenhoef 25-10-1881, meester zeilmaker, weduwnaar van Margaretha Mollema (zie ook onder 3), zoon van Willem Jacob Beth en van Johanna Doeff.
 2. Jarig Cornelis Mollema, geboren 25-03-1795 te Harlingen † Lochem 22-02-1866, doopsgezind gedoopt Harlingen 13-03-1818, lidmaat van de gecombineerde Doopsgezinde Gemeente te Harlingen, zeepzieder en cargadoor te Harlingen; trouwt 1e Harlingen 22-04-1830 Foekje Sijbrands Spannenburg, geboren Harlingen 12-03-1807, † Harlingen 07-04-1838, was Doopsgezind, dochter van Sijbrand Lases Spannenburg, koopman, zeehandelaar en graan- en houtkoper te Harlingen, en van Maria Poppes Menalda; trouwt 2e Harlingen 30-07-1840: Catharina Anna Fontein.
 3. Margaretha Mollema, geboren Harlingen 27-03-1798, doopsgezind gedoopt Harlingen 02-04-1819, † Amsterdam 21-09-1835, deed belijdenis in de gecombineerde Doopsgezinde Gemeente van Harlingen, verhuisde in 1822 naar Amsterdam, trouwt Harlingen 17-09-1819: Dirk Beth, geboren Amsterdam 03-02-1796, † Kortenhoef 25-10-1881, meester zeilmaker, zoon van Willem Jacob Beth en van Johanna Doeff, hij hertrouwt Cornelia Mollema. (Zie 1.)
 4. Aafke Mollema, geboren Harlingen 06-10-1800, † Harlingen 30-04-1819
 5. Elisabeth Mollema, geboren Harlingen 14-09-1803, † Amsterdam 25-12-1889, doopsgezind gedoopt Harlingen 23-03-1825, trouwt Harlingen 31-05-1827: Philipe Adrien Braams, geboren Den Haag 23-10-1801, † Harlingen 21-12-1860, gereformeerd ontvanger der Stedelijke Belastingen te Harlingen, zoon van Jean Baptiste Braams en van Maria Christina Hansen.

IIc. Gerben Molles Mollema, geboren Drachten 31-12-1730, † Leeuwarden 10-02-1801, gortmaker te Leeuwarden, werd 05-10-1764 burger van Leeuwarden, voerde sinds 1786 de geslachtsnaam Mollema, was Doopsgezind, trouwt Oostermeer 16-05-1762 (ondertrouw 25-04-1762 te Leeuwarden): Pietje Jacobs/Japiks, geboren Oostermeer 1734, † Leeuwarden 15-11-1812, ging met N.G. attestatie van Leeuwarden naar Dronrijp op 25-08-1799, ging na een jaar weer terug naar Leeuwarden terug, dochter van Jacob/Japik Binnerts en van Trijntje Oedses.

Uit dit huwelijk o.a.:

IIIc. Molle Gerbens Mollema, geboren Leeuwarden 18-03-1762, † Leeuwarden 18-07-1813, op belijdenis Nederduits-Gereformeerd gedoopt Leeuwarden 07-09-1792, gortmaker, kastelein en handelaarin bonten te Leeuwarden, werd in 1809 burger van Leeuwarden, trouwt Leeuwarden 25-11-1792: Trijntje Gerrijts Westra, geboren Kollum 29-12-1772, NG gedoopt Kollum 24-01-1773, † Leeuwarden 09-03-1835, dochter van Gerrit Pijtters Westra en van Aukjen Hendriks Bruinsma, zij hertrouwt: Klaas van der Wal. (Staak niet verder uitgewerkt.)

Bron: Fred Mollema, 'Allemaal Mollema'.

Naar boven.

Schouwenburg

I. Hendrikkus van Schouwenburg, geboren Nijmegen 25-06-1760, steenfabrikant te Harlingen, houder bank van lening te Harlingen, † Harlingen 12-05-1813, zoon van Hermanus van Schouwenburg (Nijmegen 16-04-1724, † Nijmegen 26-05-1783), en (huwelijk: 20-05-1753) Anna Margaretha Lingelmans, (geboren Hiesfeld † Nijmegen 26-03-1769); trouwt Harlingen 17-11-1790 Anna Menalda, geboren Harlingen 19-08-1765, houdster bank van lening te Harlingen, † Harlingen 17-03-1831, dochter van Poppe Eekes Menalda en Foekje Jacobs Kuiper.

 1. Jacob Kuiper van Schouwenburg, geboren Harlingen 22-09-1797, steenfabrikant te Harlingen, † Harlingen 03-06-1859, trouwt 1e Groningen 06-06-1827 Emilia Menalda, geboren Groningen 08-02-1805, † Harlingen 07-11-1827, dochter van Gillis Thomasz. Menalda en Janneke Alberts Hesselink; trouwt 2e Groningen 28-07-1830 Alida Hesselink, geboren Groningen 10-08-1809, † Harlingen 05-01-1844, dochter van Jan Matheusz. en Martha Derks Hesselink.
 2. Hermanus van Schouwenburg, geboren Harlingen 15-09-1801, reder en zeehandelaar, eigenaar firma Weduw P. Rodenhuis & Zonen, pannen- en estrikfabriek te Harlingen, † Harlingen 26-01-1850, touwt Harlingen 26-08-1830 Martha Tjallingii, geboren Harlingen 28-11-1811, rederes en zeehandelaarster te Harlingen, † Harlingen 10-01-1890, dochter van Sybrand Fransz. en Rijkje Pieters Fontein.
  Uit dit huwelijk o.a.:
  1. Rijkje van Schouwenburg, geboren Harlingen 27-08-1834, † Arnhem 05-08-1907, trouwt Harlingen 27-07-1858 Jacob Noijon, geboren Harlingen 31-01-1824, zeehandelaar, commissionair en cargadoor te Harlingen, † Arnhem 23-01-1898, zoon van Dr. Tarquinius (Tjerk) Johannes en Baudina Elisabeth Stinstra.
 3. Poppe Menalda van Schouwenburg, geboren Harlingen 11-01-1806, apotheker te Deventer, † Deventer 30-05-1880, trouwt Harlingen 11-06-1835 Helena Bolte, geboren Deventer 26-05-1815, † Deventer 09-12-1907, dochter van Hendrik Jan en Etje Pot.

Bron: Nederland's Patriciaat 59 (1973).

Naar boven.

Tolsma

 1. Taekele Sierks Tolsma, gehuwd met IJtje Johans Crommedijck
  1. Aaltje Taeckels Tolsma, gehuwd met Simon Klases Lamsma.
   1. Teekle Simons Lamsma † Minnertsga ontvanger der belastingen, oeconoom, eigenaar van Groot Lammema (gem. Barradeel); trouwt Harlingen 8-8-1762: Dina Huidekoper
  2. Taekele Sierks Tolma, gereformeerd gedoopt Midlum 8-5-1705, koopman te Harlingen (1752, 1760), eigenerfde te Midlum, † Harlingen 1-10-1774; trouwt 1e 18-9-1729 te Midlum: Jetske Arjens; trouwt 2e 2-5-1739 voor het gerecht van Harlingen: Stijntje (Christina) Hylkes Hanekuik.
   Uit het tweede huwelijk o.a.:
   1. IJtje Sierks Tolsma, geboren Harlingen 1747/'48, doopsgezind gedoopt Harlingen 1777, † Harlingen 24-4-1807; trouwt 11-12-1768 voor het gerecht van Harlingen: Dirk Vellinga.

Naar boven.

Vellinga en Greydanus

I. Minne Dirks, trouwt 23-02-1721 NH kerk te Sneek: Richtie Beerns.

 1. Dirk Vellinga, geboren omstreeks 1741, koopman en zoutzieder, solliciteur, commies bij het agentschap van de marine, directeur van het Fonds voor oude en arme zeelieden en lid van de municipale raad (1811-1813) te Harlingen; trouwt 11-12-1768 voor het gerecht van Harlingen: IJtje Sierks Tolsma.
  1. Trijntje (Catharina), geboren Harlingen 11-4-1767, doopsgezind gedoopt Harlingen 21-1-1797, † Harlingen 25-3-1854, trouwt Harlingen 25-3-1794 Petrus Greydanus, geboren Bolsward 4-2-1769, rector van de Latijnse school te Harlingen, zoon van Dr. Jan Greydanus, geneesheer te Bolsward, em Johanna de Gavere.
   1. Johannes Greydanus, geboren Harlingen 22-8-1795, secretaris van Lemsterland, † Lemmer 10-1-1837.
   2. Dirk Greydanus, geboren Harlingen 12-11-1797, doopsgezind gedoopt Harlingen 27-09-1822, notaris te Makkum (1824) en Harlingen (1826), † Harlingen 9-11-1828; trouwt Harlingen 30-11-1826: Cornelia Mollema, dochter van Cornelis Mollema en Holkje Jarigs van der Leij; zij hertrouwt Harlingen 24-11-1836 Dirk Beth, weduwenaar van Grietje Mollema.
   3. Joanna Greydanus, geboren Harlingen 22-10-1799, † Groningen 22-01-1883, trouwt Harlingen 28-01-1836, Gerhardus Pettinga, weduwenaar van Jeannette Westra.
   4. Ida Greydanus, geboren Harlingen 23-12-1801, † Arnhem 31-12-1889, trouwt Harlingen 07-08-1828 Frans van Esta Tjallingii, geboren Leeuwarden 21-01-1797, lid firma F.F. van Esta, steen- pannnen- en estrikbakkers te Harlingen, † Harlingen 10-12-1874, zoon van Jacobus Tjallingii, houtkoper en gleibakker te Harlingen en Philippina Spannenburg en weduwenaar van Catharina Aleida van Enschut.
   5. Anna Greydanus, geboren te Harlingen 2-5-1806, † Harlingen 10-08-1877; trouwt Harlingen 22-01-1835: Michiel Goslings, geboren Dokkum 16-07-1799, notaris te Harlingen 1833, † 06-04-1870, zoon van Jan Goslings en Pietje Damstra.
  2. Minne Vellinga, geboren Harlingen 1768/'69, lid van het gemeentebestuur (1802) en wethouder (1808-1811) te Harlingen, ontvanger van 's Rijksbelastingen te Stavoren, † Stavoren 03-10-1826, trouwt 1e 11-06-1797 voor het gerecht van Harlingen: Neinke Scheltes Wijbenga, geboren Harlingen 4-2-1774, † Harlingen 28-02-1809 (aangegeven 03-03-1809), dochter van Schelte Andries Wijbenga en Baukje Feitama; trouwt 2e: Geertje Valderpoort, geboren Harlingen 22-06-1792, (gereformeerd) gedoopt Harlingen 08-07-1792, † Harlingen 23-01-1862, dochter van Poppe Geerts Valderpoort en Neeltje Jurjens.
   Uit het eerste huwelijk:
   1. Dirk Minnes Vellinga, geboren Harlingen 28-06-1798, † Wageningen 06-01-1868.
   2. Baudina Vellinga, geboren Harlingen 30-08-1800, † Harlingen 20-03-1833.
   3. Dochter, geboren Harlingen 30-10-1804, † na 1809.
  3. Christina Vellinga, geboren Harlingen 1770, † Harlingen 22-11-1839; trouwt 04-12-1803 voor het gerecht van Harlingen: Gouke Sijbrands Hingst.
 2. Beerntje Minnes Vellinga, geboren te Sneek, doet als weduwe dg belijdenis Harlingen 26-01-1770, † 1811; trouwt 1e 1756 (ondertrouw Hervormde kerk Sneek 22-05-1756, attestatie afgegeven gerecht Harlingen 29-05-1756) Jacob Scheltinga, afkomstig van Harlingen, † vóór 04-07-1763, zoon van Freerck A. Scheltinga en Rinske Jacobs Roorda; trouwt 2e 7-8-1763 voor het gerecht van Harlingen: Fedde Dreyer, afkomstig van Harlingen.
  1. Uit het eerste huwelijk: Rinske Jacobs Scheltinga, na het overlijden van haar vader werden over haar als curator aangesteld (04-07-1763): Allard Freerks Scheltinga, koopman te Dokkum (d.g.) en Hylke Dreijer, zoutbrander (d.g.).

Naar boven.

Wijbenga / Wybenga

I. Andries x N.N.

 1. Wybe Andries Wybinga, afkomstig van Franeker; trouwt 1711 (ondertrouw gerecht Franeker 26-12-1711): Jeltie Aukes, afkomstig van Franeker, weduwe van Johannes Doem. Uit dit huwelijk een niet uitgewerkte staak.
 2. Schelte, volgt II.

II. Schelte Andries Wybenga, wolkammer, afkomstig van Franeker, trouwt 02-09-1714 NH kerk Franeker (ondertrouw gerecht Franeker 18-08-1714): Lysbeth Sydses, afkomstig van Franeker, weduwe van Pytter Anderys.

III. Andries Scheltes Wybenga, geboren Franeker 12-11-1716, doopsgezind gedoopt 24-01-1739, † Harlingen 29-09-1777; trouwt 02-10-1746 voor het gerecht van Harlingen Eke/Eelkje Wildschut, geboren Harlingen ..-09-1716, doopsgezind gedoopt Harlingen 25-01-1728, † Harlingen 22-06-1792.

 1. Schelte Andries, volgt IV.
 2. Aaltje Wybenga, geboren Harlingen 21-06-1753, † Franeker, 02-10-1824; trouwt 28-04-1782 voor het gerecht van Harlingen Ds. Pieters Stinstra.
 3. Elisabeth Wybenga, NH gedoopt 08-06-1760 te Harlingen, † Leeuwarden 29-01-1818; trouwt 14-07-1793 te Harlingen Tjepke Tjepkes Gratama.

IV. Schelte Andries Wybenga, geboren Franeker 16-04-1747, † Harlingen 26-04-1797 en Baukje Feitama, geboren Harlingen 01-02-1744, doopsgezind gedoopt Harlingen 25-01-1765, † Harlingen 06-12-1800.

 1. Mr. Sijbrand Scheltes Wybenga, geboren Harlingen 18-06-1772, † Franeker 14-03-1836, vrederechter, later secretaris van Franekeradeel; trouwt Franeker 12-07-1803 en voor het gerecht van Harlingen 17-07-1803: Catharina Zijlstra, geboren Harlingen 17-01-1778, † Franeker 13-02-1858, dochter van Cornelis Dirks Zijlstra (Harlingen 05-12-1750, Harlingen 30-05-1825), ontvanger convooien en licenten en lid gemeentebestuur en Jetske Aarts (Harlingen 14-12-1750, Harlingen 17-01-1800), dat huwelijk 08-05-1774 Hervormde kerk Harlingen.
  1. Mr. Schelte Sybrands Wybenga (R.N.L., M.K.), geboren Harlingen 18-06-1804, † Harlingen 9 september 1886, secretaris van Wimbrytseradeel en lid van de Tweede Kamer, trouwt 19-09-1833 Augusta Robertina Fontein.
  2. Jetske Sybrands Wybenga, geboren Franeker 27-05-1806, † Harlingen 20-02-1830, trouwt Franeker 22-12-1825 Dirk Freerks Fontein.
  3. Cornelis Wybenga, geboren Franeker 18-06-1811, † Franeker 24-08-1901; trouwt: Margaretha Dina Petronella Zijlstra.
  4. Baukje Wybenga, geboren Franeker 30-12-1812, † Franeker 15-03-1832.
  5. Trijntje Wybenga, geboren Franeker 14-11-1814, † Franeker 20-01-1856.
  6. Sytske (Zietske) Wybenga, geboren Franeker 15-08-1816, † Franeker 29-12-1817
  7. Zietske (Sytske) Wybenga, geboren Franeker 15-12-1820, † Franeker 15-01-1850; trouwt Franeker 06-05-1843: Dirk Agges Fontein.
 2. Neinke, geboren Harlingen 04-02-1774; trouwt 11-06-1797 voor het gerecht van Harlingen: Minno Vellinga.
 3. Seerp, geboren Harlingen 03-05-1776.
 4. Eeke Scheltes Wijbenga, geboren Harlingen 29-04-1782; † kort na 11-06-1806, trouwt 11-06-1808 voor het gerecht van Harlingen: Hans Willem (Cornelis)Zijlstra, hij hertrouwt 06-01-1811 NH kerk Harlingen (ondertrouw gerecht Harlingen 22-12-1810): Bertha Henderica Winter, afkomstig van Zuidhorn.

Naar boven.

Zijlstra

Cornelis Dirks Zijlstra, geboren Harlingen 05-12-1750, † Harlingen 30-05-1830, ontvanger van de convooien en licenten, lid van het gemeentebestuur, trouwt 08-05-1774 NH kerk van Harlingen: Jetske Aarts, geboren Harlingen 14-12-1750, † Harlingen 17-01-1800.

 1. Hans Willem (Cornelis) Zijlstra, trouwt 1e 11-06-1808 voor het gerecht van Harlingen: Eeke Scheltes Wijbenga; trouwt 2e 06-01-1811 NH kerk Harlingen (ondertrouw gerecht Harlingen 22-12-1810): Bertha Henderica Winter, afkomstig van Zuidhorn.
 2. Catharina Zijlstra, geboren Harlingen 17-01-1778, † Franeker 13-02-1858, trouwt Franeker 12-07-1803 en voor het gerecht van Harlingen 17-07-1803: Mr. Sijbrand Scheltes Wybenga.

Naar boven.